świadectwa dojrzałości

cheko, PAP

90 proc. maturzystów uzyskało świadectwa dojrzałości

90 proc. maturzystów uzyskało świadectwa dojrzałości

90 proc. uczniów, którzy przystąpili do matury, uzyskało świadectwa dojrzałości. 15 proc. z nich skorzystało z tzw. amnestii - poinformował w piątek dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Legutko na konferencji prasowej w Warszawie. Gratulacje maturzystom złożył wicepremier, minister edukacji Roman Giertych.

CKE: maturę zdało 82 proc. tegorocznych absolwentów

Świadectwo dojrzałości uzyskało 82 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej oraz w poprawkowej w sierpniu.

CKE: maturę zdało 82 proc. tegorocznych absolwentów

Świadectwo dojrzałości uzyskało 82 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej oraz w poprawkowej w sierpniu.

Maturę zdało 71 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

Komisji Egzaminacyjna Marcin Smolik. Również w piątek świadectwa maturalne otrzymają abiturienci. Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło prawie 294 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Matury najlepiej zdawali abiturienci z liceów ogólnokształcących - egzaminy zdało tam

CKE: 79 proc. maturzystów zdało egzamin dojrzałości

CKE: 79 proc. maturzystów zdało egzamin dojrzałości

. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów.Wśród tegorocznych absolwentów zdawalność na maturze wyniosła 80 proc., a wśród absolwentów z lat ubiegłych, którzy pomimo tzw. amnestii maturalnej nie uzyskali do tej pory świadectwa dojrzałości zdawalność wyniosła 37 proc.Osoby, które nie

Premier wręczyła uczniom stypendia Prezesa Rady Ministrów

"Te stypendia mają swoją piękną 17-letnią tradycję, aż trudno policzyć, ilu młodych, zdolnych ludzi odbierało tu swoje stypendia. To jest znak, że w młodych Polakach od zawsze tkwił wielki potencjał. Patrzę z dumą na waszą grupę, bo wiem, ile was to kosztowało wysiłku, bo nic nie przychodzi lek

Maturę zdało 71 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego z obowiązkowych przedmiotów, mogą przystąpić do poprawki w sierpniu. Prawo do poprawki ma 19 proc. tegorocznych maturzystów. Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła w piątek. Również w piątek świadectwa

Matura 2015 z matematyki. Sprawdź odpowiedzi do nowej i starej matury!

Matura 2015 z matematyki. Sprawdź odpowiedzi do nowej i starej matury!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic. HARMONOGRAM EGZAMINÓW! PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, MATEMATYKA, POZIOM PODSTAWOWY - NOWA MATURA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁ

Czy za rok znów tak kiepsko zdamy maturę?

Czy za rok znów tak kiepsko zdamy maturę?

Maturę na Dolnym Śląsku zdawało w maju 27 tys. uczniów - to ci, którzy do egzaminu przystępowali w tym roku po raz pierwszy. Ale świadectwa dojrzałości otrzymało we wtorek tylko 79,3 proc. z nich. Oznacza to, że nieco ponad 20 proc. będzie musiało zdawać egzamin raz jeszcze. Gorzej jest tylko w

250 osób z fałszywymi świadectwami, w tym maturalnymi. Fałszerz nie żyje

250 osób z fałszywymi świadectwami, w tym maturalnymi. Fałszerz nie żyje

Śledztwo prowadzą śląskie policja i prokuratura. - Jesteśmy w trakcie weryfikacji dokumentów. Wśród podejrzanych jest grupa osób, która na podstawie sfałszowanych świadectw podjęła, a nawet ukończyła studia. Poziom ich wykształcenia zostanie zweryfikowany do takiego, jaki oficjalnie zdobyli

Matura 2007 - najlepiej w Małopolsce, najsłabiej na Dolnym Śląsku

Matura 2007 - najlepiej w Małopolsce, najsłabiej na Dolnym Śląsku

poziomie podstawowym. Niemal wszyscy (96 proc.) osiągnęli pozytywny wynik. Egzaminy z nieco rzadziej wybieranych języków (niemiecki, francuski i rosyjski) zdało 97 proc. tych uczniów, którzy do nich przystąpili. Ogółem 90 proc. tegorocznych maturzystów uzyskało świadectwa dojrzałości. 15 proc. spośród nich

Matura: Jak Zosia z Telimeną namieszały

Matura: Jak Zosia z Telimeną namieszały

języka polskiego na poziomie podstawowym są na dostatecznie wysokim poziomie, by uczciwie uzyskać za nie świadectwo dojrzałości, odsyłam do wypowiedzi ich koleżanki "niki": "Matura ma za zadanie odrzucenie osób, które są intelektualnie niezdolne do podjęcia jakichkolwiek studiów. Przecież

Maturalna rewolucja: wyniki w bazie danych

W tym roku nie obyło się bez zamieszania. Uczniowie poznali wyniki nowej matury zaledwie kilka dni przed zakończeniem naboru na studia. Dwoili się i troili, by zdążyć dowieźć maturalne świadectwa na wszystkie uczelnie, gdzie zdawali. Pechowcy mieli do objechania nawet trzy różne miasta, położone w

Starachowice: b. urzędnik udawał, że ma maturę

Prokuratura oskarżyła B. o to, że w kwietniu 2000 roku użył podrobionego świadectwa dojrzałości Technikum Samochodowego dla Pracujących w Radomiu. Jego kserokopię, jako potwierdzenie posiadania średniego wykształcenia, dołączył do akt osobowych i złożył w Urzędzie Miasta w Starachowicach. W

MEN: Amnestia maturalna jeszcze tylko w tym roku

wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Tomasz Borecki, rektorów szczególnie ucieszyło to, że Roman Giertych wycofał się z pomysłu, aby uczeń mógł oblać jeden z obowiązkowych egzaminów, a mimo to otrzymać świadectwo dojrzałości. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać już tylko

CKE: Maturę zdało 89 proc. absolwentów liceów ogólnokształcących

Według ostatecznych danych CKE świadectwa dojrzałości uzyskało też 60 proc. tegorocznych absolwentów liceów profilowanych, 27 proc. - absolwentów liceów uzupełniających i 22 proc. absolwentów techników uzupełniających. Po sesji majowej (do której przystąpiła zdecydowana większość maturzystów

Egzaminy odpowiedzią na amnestię maturalną

Egzaminy odpowiedzią na amnestię maturalną

Niewykluczone więc, że za rok maturzyści w drodze po indeks będą zmuszeni pokonać dwie przeszkody - maturę i egzamin na studia. Teraz przepustką na studia jest matura. Dostają się ci, którzy zdali ją najlepiej. Powrót do tradycyjnej rekrutacji na uczelnie byłby też klęską całej reformy, której ideą

Giertych ogłosi amnestię dla maturzystów

Giertych ogłosi amnestię dla maturzystów

Skąd ten pomysł? Egzaminy dojrzałości poszły słabo (nie zdało 21 proc. uczniów), a niektóre testy były źle przygotowane. Biologii nie zdało 23 proc. zdających (w 2005 r. - 2 proc.). Do MEN płyną sygnały, że niektórzy uczniowie świetnie zdali np. cztery przedmioty, z piątego zabrakło im jednego

MATURA 2014, znamy wyniki! Zdało 71 proc. maturzystów, to o 10 proc. mniej, niż rok temu

MATURA 2014, znamy wyniki! Zdało 71 proc. maturzystów, to o 10 proc. mniej, niż rok temu

okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą do szkół świadectwa dojrzałości oraz aneksy do tych świadectw zawierające wyniki wszystkich zdawanych przez ucznia egzaminów oraz oceny końcowe z ostatniego roku nauki w szkole średniej. Wyniki części ustnej egzaminów maturalnych natomiast będą ogłaszane przez

WYNIKI MATURY 2014: zdało 71 proc. maturzystów. Najgorzej wypadła matematyka.

WYNIKI MATURY 2014: zdało 71 proc. maturzystów. Najgorzej wypadła matematyka.

MATURA 2014: zobacz WYNIKI matury 2014! Matura 2014: jest coraz lepiej Do ubiegłorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło ponad 326,5 tysiąca osób, z czego 81% otrzymało świadectwo dojrzałości w czerwcu. To kolejny rok, w którym coraz więcej osób zdaje egzamin maturalny za pierwszym razem, ale

Maturzysto, sprawdź, jak zdałeś!

Mateusz, absolwent warszawskiego LO im. Kostki-Potockiego, jak tylko dostał do ręki świadectwo, zaczął czytać: 40 proc. punktów z polskiego z poziomu podstawowego, 75 proc. z historii z poziomu rozszerzonego... - To liczby jak z kosmosu! Wiedziałem, że zdałem, ale nie miałem pojęcia, czy te moje

Matura 2015. Znamy lektury, które pojawiły się na egzaminie w liceum i technikum

Matura 2015. Znamy lektury, które pojawiły się na egzaminie w liceum i technikum

tym roku pierwszy raz bez prezentacji, ale z pytaniami odnośnie do wylosowanych tekstów. Do zdania egzaminu z języka polskiego wymagane jest 30 proc. punktów. Oblanie tego testu uniemożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości.

Nie zdał nikt albo nieliczni. Gdzie matura poszła najgorzej?

Nie zdał nikt albo nieliczni. Gdzie matura poszła najgorzej?

Szkoły średnie gdzie świadectwa dojrzałości w tym roku nie otrzymała żadna osoba, to placówki dla dorosłych, uzupełniające technika i licea oraz licea profilowane. To te typy szkół, które - zresztą zgodnie z ministerialnymi zmianami w szkolnictwie zawodowym (oraz w oparciu o podjęte przez

Na legitymacji szkolnej będzie numer PESEL ucznia

- tak jak dotąd - przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. To właśnie wprowadzenie na maturze obowiązkowego egzaminu z przedmiotu do wyboru powoduje konieczność zmiany druku świadectwa dojrzałości. Na pierwszej stronie świadectwa pojawi się rubryka informująca o wyniku

Zmiany na maturze. Bez prezentacji, z obowiązkowym rozszerzeniem

zdawalności. - Warunkiem zaliczenia będzie przystąpienie. Nawet jeśli maturzysta uzyska 0 proc., maturę ma zaliczoną - zaznacza Danuta Zakrzewska. Na świadectwie dojrzałości oprócz wyniku procentowego maturzyści będą mieli podany jeszcze jeden wskaźnik w skali centylowej. - Pokazuje odsetek uczniów, którzy

Polegli na matematyce

wtorek, gdy maturzyści dostali świadectwa dojrzałości, na bieżąco pytaliśmy ich, czy są zadowoleni z wyników i co chcą robić dalej po szkole. - Wszystko zdane, jest więcej niż 30 proc. Zależało mi na dobrym wyniku z wiedzy o społeczeństwie i to osiągnąłem - mówi Patryk Rybus z I LO w Świeciu. - Teraz

Pracownik liceum wystawiał fałszywe matury. Grozi mu 5 lat

fałszywe świadectwa potwierdzające pozytywne przystąpienie do egzaminu dojrzałości. Pobierał za to od 1,5 do 2,5 tys. złotych - powiedział Konieczny.Policja zabezpieczyła również kilkadziesiąt formularzy świadectw gotowych do wystawienia, które posiadał Tomasz K.Jak dodał Konieczny, nie jest wykluczone, że

Są wyniki matury. Nie zdało 26 proc., w technikach - 36. Źle? Rok temu było jeszcze gorzej

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasWyniki matury nie zachwycają. Tegorocznego egzaminu dojrzałości nie zdało aż 26 proc. uczniów. Prawo do poprawki w sierpniu będzie miało 19 proc. Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało nieco więcej, bo 80 proc. uczniów. Spośród tych, którzy nie

Sąd nie zgodził się na wycofanie pozwu maturzystki ws. OKE. Precedensowy proces ruszy 17 marca

przepisach formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego. Ponadto - zgodnie z przepisami - wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne. Ewentualne uznanie skargi na ocenę maturalną lub świadectwo dojrzałości i jej uwzględnienie prowadziłoby w istocie do uchylenia oceny maturalnej, a tym samym doszłoby do sytuacji

Unieważnione matury w Trybunale. "Naruszają zaufanie do państwa"

niepodważalna. Obie instytucje uznały, że unieważnienie egzaminów dojrzałości nie jest decyzją administracyjną i nie mają kompetencji do rozpoznawania tego typu spraw. 18 ostrowieckich maturzystów zdecydowało się więc na skargę do Trybunału. - Brak możliwości zaskarżenia decyzji o unieważnieniu narusza

Kraków. 17 marca ruszy precedensowy proces cywilny ws. ocen na maturze

świadectwo dojrzałości, i jej uwzględnienie, prowadziłoby w istocie do uchylenia oceny maturalnej, a tym samym doszłoby do sytuacji, w której "nie istniałby w obrocie" wynik egzaminu maturalnego umożliwiający przyjęcie na studia wyższe - wskazuje OKE. Zdaniem komisji, nie doszło także do błędów

Sejm. Pierwsze czytanie projektu ws. zaprzestania finansowania religii

gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. "Wychowanie to powinno uwzględniać poziom dojrzałości dziecka, wolność jego sumienia i wyznania" - zaznaczono. Zgodnie ze stanowiskiem rządowym obecny zapisy ustawy o systemie oświaty, przyznający prawo decydowania o

Kluzik-Rostkowska: matura musi mieć wagę

"Matura musi mieć swoją wagę, być rzeczywistym egzaminem dojrzałości, w dodatku jest egzaminem wstępnym na studia. Dla tych 19 proc., które nie zdało jednego przedmiotu - w większości przypadków dotyczy to matematyki - mam propozycję, by poświęcili wakacje, nadrobili zaległości i przygotowali

Matura, język polski, ODPOWIEDZI I OFICJALNE ARKUSZE CKE [NOWA I STARA MATURA]

, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic. Matura 2015 z języka polskiego. ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym musi być napisana na przynajmniej 30 proc., aby absolwent uzyskał świadectwo dojrzałości. Zobacz, czy zdałeś

Matura? Wystarczyło półtora tysiąca złotych

potrzebne było już tylko zdjęcie klienta i 1,5 tys. złotych za przygotowanie żądanego dokumentu - powiedziała Kędzierzawska. Podczas przeszukania mieszkań i domów fałszerzy policjanci znaleźli kilka świadectw dojrzałości już wypełnionych i kilka czystych oraz okrągłe pieczątki szkół i pieczątki dyrektorów

Podlaskie: blisko połowa nie zdała repety z matury

świadectwo dojrzałości otrzymała niespełna połowa z nich, tj. 906 osób. Jeżeli chodzi o tegoroczną repetę, to zdecydowanie łatwiej poszło zaliczanie poprawek z egzaminów ustnych (z języków polskiego, angielskiego i niemieckiego), niż zdawanie raz jeszcze pisemnych testów. Jeżeli zaś chodzi o zdawanie testów

Przyszły student medycyny koszony centylem [UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI]

centyle - tłumaczy kobieta. - Próg jest zabójczy, wynosi 187 punktów. UZ wprowadził obliczenia wyników za pomocą centyli. Kłopot w tym, że trzeba mieć wzmiankę o nich na świadectwie dojrzałości. Mają ją tylko tegoroczni maturzyści. Oni są uprzywilejowani. Ci bez centyli sa zwyczajnie pokrzywdzeni. Dlatego

Matura nie dla każdego. CKE sprawdzi, które szkoły wypadły najgorzej

Gazeta opisuje przykład Zespołu Szkół w Trzyciążu, gdzie żadna z 12 przystępujących do egzaminu osób, nie otrzymała świadectwa dojrzałości. Matematykę oblali wszyscy, język polski zdało siedmioro uczniów. Egzamin z języka angielskiego zdawało 10 osób, poradziły sobie z nim tylko 3. Szkoła oferuje

CKE: 85 proc. maturzystów zdało w tym roku maturę

kultura antyczna. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego

Wstępne wyniki matur. Zdało 78 proc. uczniów

maturzystów. Stuprocentową zdawalność, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym osiągnęli uczniowie zdający "Wiedzę o tańcu". Najgorsze wyniki były z informatyki - tutaj co piąty uczeń nie zdał egzaminu. Maturzyści odbierają dzisiaj swoje świadectwa dojrzałości ze szkół. Teraz będą czekać

Indie: Pierwszy wyrok w sprawie grudniowego gwałtu zbiorowego. 18-latek skazany został na trzy lata

Indiach, zwłaszcza na terenach wiejskich, wielu ludzi nie ma prawidłowo zarejestrowanego wieku, ponieważ jako dowód używane są świadectwa szkolne. Będą surowsze kary dla nieletnich? W odpowiedzi na falę oburzenia po grudniowym gwałcie rząd Indii wprowadził surowsze kary za przestępstwa na tle seksualnym

Matura 2015. Dziś matura z matematyki. Mamy już arkusze i odpowiedzi

2010 r. przedmiot ten powrócił na egzamin dojrzałości po 25 latach przerwy. Matura 2015. Oto, co musisz wiedzieć o tegorocznym egzaminie - czytaj na Gazeta.pl »> Po południu uczniowie przystąpili także do nieobowiązkowych egzaminów z języka łacińskiego i kultury antycznej. Matura z matematyki

Matura 2013. Przykładowe odpowiedzi maturalne, oficjalne arkusze, terminy matur

zbliżającą się maturą 2013. Ćwiczenie czyni mistrza! Matura - jak wyglądała w zeszłym roku? W ubiegłym roku do matury przystąpiło 342 531 uczniów klas maturalnych. W egzaminie wzięli udział również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, ale chcieli podwyższyć wynik

Ingres biskupa Jerzego

pełnionych zadań. Dlatego w sytuacjach wojny, gdy człowiek musi stawać przeciw człowiekowi, "potrzebne jest szczególne świadectwo dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej". Przywołał walkę w Afganistanie i w Iraku. Podkreślał, że kapelani wojskowi w trudnych momentach udzielają duchowego

Jedni zdali, inni oblali. Rozmowa o wynikach matury

Szkoły, gdzie świadectwa dojrzałości nie dostała żadna osoba, to najczęściej szkoły dla dorosłych oraz uzupełniające technika i licea. Jeżeli chodzi o Białystok, tak jest w ośmiu placówkach. M.in. w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych - tam do wszystkich egzaminów obowiązkowych przystąpiły

Matura poprawkowa 2013, matematyka, arkusze i odpowiedzi

egzaminu wyniósł 55%. Centralna Komisja Edukacyjna ma na celu sprawdzenie dojrzałości myślenia matematycznego i umiejętności doboru argumentów dla potwierdzenia bądź odrzucenia sformułowanej w zadaniu tezy. Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym zawierał 34 zadania. Zadania zamknięte

Matura: połowa oblała poprawkę

absolwentów. Świadectwo dojrzałości otrzymała tylko niespełna połowa z nich tj. 906 osób. Pisemnie - matma najgorzej Większości, która wzięła udział w poprawkach, w maju noga powinęła się na egzaminach pisemnych. Ponad 700 osób jeszcze raz pisało test z języka obcego, ostatecznie zaliczyło go 69 proc

W poniedziałek rozpoczynają się matury

pierwszych dwóch tygodniach sesji. Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Następnie ich prace są kodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z

Więźniowie będą studiowali na Politechnice Radomskiej

świadectwem dojrzałości. Pomysł uruchomienia grupy studentów - więźniów zrodził się jesienią ubiegłego roku podczas rozmów między władzami uczelni i aresztu. Przez kilka następnych miesięcy instytucje dopracowywały szczegóły przedsięwzięcia. Jest to pierwsza tego inicjatywa w Polsce. Uroczysta inauguracja

Uczniowie byli pod presją, by nie zdawać matury? Zbada to kuratorium

- Skontrolowane będą publiczne i niepubliczne technika oraz licea, w których z egzaminu dojrzałości w tym roku zrezygnowało więcej niż 10 abiturientów - poinformowała dziś kurator oświaty w Kielcach, Małgorzata Muzoł. Słabe wyniki maturzystów psują statystykiWedług anonimowych informacji, które

Matura z języka polskiego już jutro. Kiedy odpowiedzi?

uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, ale chcieli podwyższyć wynik egzaminu lub zdać egzaminy z nowych przedmiotów dodatkowych. Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski. Wybrało go 84,2 % maturzystów (295 533 osób). Do egzaminy z języka polskiego na

Matura poprawkowa 2013 z matematyki już jutro

podstawowym. Średni wynik z tej części egzaminu wyniósł 55%. Centralna Komisja Edukacyjna ma na celu sprawdzenie dojrzałości myślenia matematycznego i umiejętności doboru argumentów dla potwierdzenia bądź odrzucenia sformułowanej w zadaniu tezy. Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym

Stolica. Koncert, spektakle i wystawa uczczą Święto Niepodległości

. w Afganistanie przeciwko armii sowieckiej. Honorowy patronat nad koncertem objął prezydent Bronisław Komorowski. Przedstawiciele Muzeum Niepodległości w dniu święta złożą kwiaty na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak. Później zaplanowano projekcję dokumentu Andrzeja Kałuszko "Świadectwo

Warszawa. Parada historyczna, koncert, spektakle z okazji Święta Niepodległości

Kałuszko "Świadectwo dojrzałości" o Danucie Brzosko-Mędryk, autorce wspomnień z obozu koncentracyjnego na Majdanku "Niebo bez ptaków", prezentację wystawy "Niepodległa w plakacie ze zbiorów Muzeum Niepodległości" oraz pokaz filmu Wiesława Dąbrowskiego "Paderewski człowiek

Matury. Piszą ci, którzy byli na zwolnieniach w maju

różni się niczym od tego jak wyglądały matury w maju. W poniedziałek maturzyści rozwiążą obowiązkowy arkusz z języka polskiego, we wtorek (7.06) z matematyki, a w środę (8.06) napiszą język angielski. Równolegle do 17 czerwca odbywać się będą w szkołach egzaminy ustne. Przekazanie przez OKE świadectw

Egzaminem z polskiego rozpoczęły się matury

, WOS-u i języka angielskiego) odbędą się w dwu pierwszych tygodniach sesji. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości,, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja

Kronika policyjna

maturą ze stadionu Gratyfikacja należna pracownikom z maturą zachęciła czterech kierowców warszawskiego pogotowia ratunkowego, aby podnieść swoje kwalifikacje. Mężczyźni zameldowali się w kadrach. Każdy z nich dostarczył świadectwo dojrzałości. Dokumenty świeżo upieczonych absolwentów ogólniaka obudziły

MZ: ostatni nabór na bezpłatne studia pomostowe dla pielęgniarek

pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych - posiadających świadectwo dojrzałości. W ramach dwusemestralnych studiów pomostowych można uzyskać tyłu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa. Pierwszy nabór na studia odbył

Matura 2015. Śmiejesz się z poziomu matury z matematyki? Zobacz pytania z przedwojennych egzaminów

! W 2010 r. do puli egzaminów zdawanych obowiązkowo na maturze po 25 latach przerwy wróciła matematyka. Jedni przekonywali, że to dobra decyzja, bo test podniesie poziom egzaminu dojrzałości; przeciwnicy argumentowali, że matura z matematyki nie jest przecież potrzebna każdemu uczniowi. Dla wielu

Zakończenie roku szkolnego

poniedziałek pojawią się w szkołach, by odebrać świadectwa dojrzałości i wyniki egzaminów.

W poniedziałek rusza sesja egzaminacyjna międzynarodowej matury

przynależność narodową czy państwową". Na świecie program IB prowadzony jest przez ponad 2330 szkół. Dyplom IB odpowiada polskiemu świadectwu dojrzałości i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach na takich samych zasadach, jakie daje zdanie polskiej matury.

Stresująca środa dla białostockich uczniów

maturę - dostaną świadectwa dojrzałości z wynikami majowych egzaminów. We wtorek CKE przedstawiła wstępne wyniki matur w kraju. Zdało 81 proc. tegorocznych absolwentów. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zaliczyło 95 proc. maturzystów, matematykę, której bano się najbardziej - 87 proc., a

Najnowsze kłopoty maturzystów

Maturzyści z całej Polski skarżą się na błędy na świadectwach dojrzałości. Kilkudziesięciu maturzystów z Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny na swoich świadectwach nie znalazło wyników matury z informatyki. Zawinił program drukujący świadectwa. Dyrektor krakowskiej okręgowej komisji

Tylko 60 proc. uczniów wybiera nasze szkoły

pewno w skali województwa klasyfikujemy się w średniej ocen. Wynik nieco nam zaniżają matury w szkołach dla dorosłych, które zdecydowanie słabiej wypadają na egzaminach dojrzałości. Powiat ma program naprawczy? - To dyrektorzy szkół powinni wyciągnąć wnioski z tych wyników i podjąć działania, które

Polka została najlepszą maturzystką w Finlandii

świadectwem - dodaje Małgorzata Kobierska.Magda zdawała maturę w miejscowości Lappeenranta nad jeziorem Saimaa. W sobotę w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego, tak jak tysiące innych abiturientów w Finlandii, otrzymała świadectwo dojrzałości. Ale tylko ona może pochwalić się takimi ocenami.Magda

Dyplom magistra za 3 tysiące. Płatna protekcja dyrektora

zabezpieczyli około 150 oryginalnych druków, m.in. świadectw dojrzałości in blanco, na których widnieją podpisy członków komisji egzaminacyjnej. Zarekwirowano także około 25 tysięcy złotych, które były najprawdopodobniej zapłatą za dokumenty poświadczające nieprawdę oraz kilkadziesiąt różnego rodzaju pieczęci

Rozpoczyna się repeta z matury. Ustnej i pisemnej

poprawkowiczów, trzeba też wspomnieć, że przystąpienie do poprawek nie gwarantuje od razu sukcesu. W ubiegłym roku do maturalnej sesji poprawkowej przystąpiło w sumie 1 832 podlaskich absolwentów. A świadectwo dojrzałości otrzymała niespełna połowa z nich, tj. 906 osób.

W Sejmie propozycje m.in. skuteczniejszego związania studiów z rynkiem pracy

zaliczyć na poczet studiów ich wiedzę i umiejętności zdobyte w pracy zawodowej, na kursach czy szkoleniach. Z tego rozwiązania mają skorzystać osoby z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym i świadectwem dojrzałości - w przypadku ubiegania się o studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie

RPO: Amnestia maturalna obniża poziom edukacji

facto nie zdały egzaminu maturalnego, otrzymały świadectwa dojrzałości. Zauważył, że prawo zezwala, by pewne akty prawne działały wstecz, jednak tylko wtedy, gdy przynosi to korzyść obywatelom i gdy nie łamie się w ten sposób innych zasad prawa. Zdaniem Trociuka, osoby, które dostały świadectwa

Norman Davies - ceniony propagator polskiej historii

potrwa do końca świata. Państwo jest jak człowiek - rodzi się, ma fazę dojrzałości i funkcjonuje przez pewien dłuższy czy krótszy czas - a potem umiera, z różnych powodów. W historii jest więcej zaginionych królestw niż obecnie funkcjonujących państw. Jeśli patrzy się na historię w perspektywie

Dla maturzystów polski być bardzo trudny język

Maturzyści odbierali we wtorek świadectwa dojrzałości, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opublikowała wyniki tegorocznych egzaminów. Wynika z nich, że maturzyści z woj. śląskiego zdobyli z polskiego znacznie mniej punktów (54,23 proc. pkt na poziomie podstawowym i 71,23 proc. na poziomie

"Przedwiośnie" i "Granica" tematami na polskim?

Romana Giertycha tegoroczni maturzyści są ostatnim rocznikiem, który może otrzymać świadectwo dojrzałości nawet, gdy nie zda jednego egzaminu. Od przyszłego roku szkolnego w miejsce tzw. amnestii maturalnej dla tych, którzy nie zdali jednego egzaminu, będzie wprowadzony egzamin poprawkowy. Spowodowane

Matury w Warszawie: Polski i matma na bakier

- Jestem chyba najbardziej zaskoczoną osobą w szkole - cieszył się wczoraj Kuba Knap z liceum im. Reja. - Spodziewałem się 70 proc., a mam powyżej 80. Rozszerzony angielski zdałem na 83 proc. - mówił z niedowierzaniem. Na dowód pokazywał kolegom z klasy swoje świadectwo dojrzałości. Mimo że

Matura: angielski łatwiejszy niż informatyka

Wielkopolan odebrało wczoraj świadectwa maturalne. 79 proc. z nich zdało egzamin dojrzałości, czyli uzyskało przynajmniej 30 proc. punktów z każdego z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i jeszcze jednego wybranego przedmiotu. To wynik nieco niższy niż średnia krajowa

Ludzie chcą i mogą się uczyć

o dwóch profilach. Jedną klasę tworzyło trzydzieścioro dorosłych uczących się w Dwuletnim Liceum Ogólnokształcącym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Profil ten ukończyło 29 osób, z tego pięć zdecydowało się zdawać maturę i trzy otrzymały świadectwo dojrzałości. Drugą grupę stworzyły

Fundacja Eberta bije na alarm: Zastraszające rozmiary ksenofobii we wschodnich Niemczech

możliwych kategoriach dwukrotnie wyższe niż u osób, które legitymowały się na przykład świadectwem dojrzałości" - zaznaczają autorzy opracowania. Podobnie wysoki wskaźnik pojawiał się w odpowiedziach osób powyżej 60. roku życia. Autorzy analizy wskazują, że we wschodnich Niemczech dorasta pokolenie

"Świętoszek" i "Zdążyć przed Panem Bogiem" na maturze z języka polskiego

. Na drugim miejscu uplasowała się biologia - 20 proc. abiturientów podejdzie do egzaminu, a wiedzę o społeczeństwie napisze 16 proc. Egzaminy pisemne potrwają do 22 maja.Aby otrzymać świadectwo dojrzałości maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka

Młodzi socjaldemokraci do premiera ws. religii: Nie oszukujcie

efektem będzie prezentacja religijności ucznia na świadectwie dojrzałości. "Obecność lub nie oceny religii na świadectwie dojrzałości jest informacją całkowicie zbędną z punktu widzenia rozwoju dalszej kariery obywatela" - uważają autorzy listu. Ich zdaniem, "w żadnym wypadku w szkołach

Prof. Norman Davies otrzymał polskie obywatelstwo

losy czternastu europejskich państw, które zostały niemal zupełnie zapomniane. - Historia zaginionych królestw uczy nas, że każde państwo jest śmiertelne, żadne królestwo nie potrwa do końca świata. Państwo jest jak człowiek - rodzi się, ma fazę dojrzałości i funkcjonuje przez pewien dłuższy czy

Co piąty uczeń oblał maturę

- 77 proc. Legutko poinformował, że z powodu niesamodzielności unieważniono blisko 800 egzaminów; najczęściej z polskiego, angielskiego, niemieckiego, geografii i matematyki. W konsekwencji unieważnienia obowiązkowego egzaminu maturzysta nie otrzymuje świadectwa dojrzałości (ponownie egzamin może

Będą giertychowi maturzyści

Przypomnijmy: min. Giertych wyda wkrótce rozporządzenie, które przyzna świadectwa dojrzałości tym, którzy nie zdali na maturze jednego przedmiotu, a ze wszystkich osiągnęli średnią powyżej 30 proc. Takich osób jest ok. 50 tys. - Nie należy ich karać za to, że system jest niedopracowany - uważa

Niemcy przekłamali wyniki naszych matur

Aneta Radaczewska, absolwentka II LO w Szczecinie (popularny "pobożniak"), długo kompletowała dokumenty niezbędne przy rekrutacji na studia w Niemczech. Świadectwo dojrzałości oraz ukończenia szkoły przetłumaczone i potwierdzone przez konsula Niemiec, certyfikat językowy i aplikację

Spacer przez historię roku 1980

" (1981) Krzysztofa Kieślowskiego, a także dokumenty Kieślowskiego ("Gadające głowy"), Marcela Łozińskiego ("Świadectwo dojrzałości", "Próba mikrofonu"), Ireny Kamieńskiej ("Robotnice"), Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego ("Pielgrzym"), Wojciecha

Spacer przez historię roku 1980

" (1981) Krzysztofa Kieślowskiego, a także dokumenty Kieślowskiego ("Gadające głowy"), Marcela Łozińskiego ("Świadectwo dojrzałości", "Próba mikrofonu"), Ireny Kamieńskiej ("Robotnice"), Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego ("Pielgrzym"), Wojciecha

"Super, że się rozstajemy. I nie tkwimy w toksycznych związkach" [SYPIAJĄC Z WROGIEM, CZ. 1]

książek i - co najważniejsze - na samym sobie wypróbował swoje rady. Rozmawiamy o dojrzałości, której nam brakuje, o przyczynach kryzysów w związkach. O tym dlaczego chcemy, by inni myśleli tak, jak my i o tym, jak bezmyślnie powielamy te same błędy w każdym kolejnym związku. Łukasz Głombicki: Czemu

Trudny los kandydatów na studia

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postanowiło ono, że w przyszłym roku maturzyści będą zdawali tylko jeden poziom. Tym, którzy wybiorą egzamin dojrzałości na trudniejszym poziomie, punkty, według specjalnego przelicznika, przeliczone zostaną na wynik poziomu podstawowego. Dlatego na świadectwie będą dwa wyniki

Zleciła złodziejom kradzież silnika - ukradli jej auto i wyłudzili za nie okup

świadectw dojrzałości i radiostację przystosowaną do podsłuchiwania policyjnych częstotliwości. Grozi im do 12 lat więzienia. Także sama pokrzywdzona kilka dni po zgłoszeniu przestępstwa stała się podejrzaną. Policjanci zdobyli informację, że kobieta ma narkotyki i rzeczywiście znaleźli przy niej amfetaminę

Giertych: Chciałbym ponownej amnestii maturalnej

wypadku drogowego, bo jak by miała wypadek drogowy, to by policji powiedziała, że winien jest Giertych - zauważył Giertych.Według niego, tegoroczne kontrowersje wokół zadań maturalnych pokazują, że przydałaby się zaproponowana przez niego tzw. amnestia maturalna, która umożliwiała uzyskanie świadectwa

Premier Tusk nagrodził najlepszych uczniów

Stypendia premiera przyznawane są najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Najlepszy uczeń to ten, który w szkole osiągnął najwyższą średnią ocen - musi to być co najmniej średnia na świadectwo z wyróżnieniem. Na ogólną liczbę 143 szkół w całym województwie

Nowej matury nie zdało około 5 proc. maturzystów

Rozwiąż nasz quiz. Sprawdź jak Tobie by poszło na maturze. Przed południem okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą wyniki nowej matury wszystkim liceom w kraju. Dyrektorzy szkół odbiorą też paczki z już wydrukowanymi świadectwami dojrzałości swoich uczniów. Po południu i jutro od rana maturzyści

Giertych: Ocena z religii nie będzie wliczana do średniej

z którymi od 2010 r. każdy maturzysta będzie musiał zdać egzamin z matematyki, żeby otrzymać świadectwo dojrzałości; od 2008 r. nie będzie można oblać żadnego z obowiązkowych egzaminów. Egzamin poprawkowy zamiast amnestii W miejsce obowiązującej jeszcze w tym roku tzw. amnestii maturalnej, od

Prochy "Jura", uczestnika "Akcji pod Arsenałem", złożono na Powązkach

wybuchu wojny Wolski był absolwentem gimnazjum. Naukę kontynuował w systemie tajnego nauczania i w 1943 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie rozpoczął naukę w tajnej Państwowej Szkole Technicznej w Warszawie. W konspiracji działał od roku 1939. Wstąpił najpierw do Szarych Szeregów, a później do AK

Lewe świadectwo można kupić na bazarze

przeciwsłonecznych okulary, koło pięćdziesiątki. Niczym nie handluje. Sam do nas podchodzi. - Potrzebujecie czegoś konkretnego? - pyta. - Chcemy kupić świadectwo dojrzałości. - To zapraszam do biura - uśmiecha się, wskazując na budę, na której nie ma żadnej wywieszki. Wewnątrz pusto i półmrok, jedyne okno zasłonięte

Nowa szkoła aktorska we Wrocławiu

klasyczny), a Jose Torres zajmie się tańcem współczesnym. Szkoła wynajęła pomieszczenia od gimnazjum przy ul. Pautscha 9 na Biskupinie. Kandydaci już mogą składać tam swoje dokumenty (do 15 sierpnia): świadectwo dojrzałości i zaświadczenie od lekarza, że mogą wykonywać zawód aktorski, wymagający dużej

Wrocław: rozbito gang fałszerzy dokumentów

świadectwa dojrzałości, dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dyplomy ukończenia wyższej uczelni, różnego rodzaju zaświadczenia oraz sprzęt elektroniczny i poligraficzny w tym także komponenty, takie jak folie, papier fotograficzny, farby drukarskie, klisze fotograficzne, służące do nielegalnej

Szef kuchni poleca: top 7 newsów Gazeta.pl

''. Potwierdziła, że nawet teść nie rozpoznał jej wśród grających w reklamie postaci. Więcej 6. Sąd za pomyłkę na maturze. Maturzysta ze Sławkowa nie cieszył się długo świadectwem dojrzałości. Zostało mu odebrane, bo ktoś pomylił naklejki w czasie egzaminu. Dodatkowo chłopcem interesuje się prokuratura

Dziś matura z matematyki i wiedzy o tańcu

Od 2010 r. każdy maturzysta, aby otrzymać świadectwo dojrzałości, będzie musiał zdać pisemny egzamin z matematyki - będzie on bowiem obowiązkowy. Chęć zdawania matury z matematyki zadeklarowało w tym roku 18 proc. maturzystów. Największą popularnością przedmiot ten cieszy się wśród abiturientów z

Matura 2006 - język polski - pytania i odpowiedzi

uzyskana ilość punktów będzie wpisana do świadectwa dojrzałości. W kolejnych dniach maturzyści będą musieli jeszcze przystąpić obowiązkowo do dwu egzaminów pisemnych - z wybranego języka obcego nowożytnego oraz z jednego wybranego przedmiotu (lub przedmiotów - maksymalnie trzech). Z danych CKE wynika, że

Amnestia maturalna do Trybunału

tegoroczni i ubiegłoroczni). "Giertychowscy" maturzyści odebrali już świadectwa dojrzałości, a niektórzy rozpoczęli studia. Niesłusznie jednak - według rzecznika Kochanowskiego. Bo maturę dostali, po tym jak MEN zmienił "ex post końcowe wyniki egzaminu", a zatem prawo zadziałało wstecz

Przemówienie pożegnalne do młodzieży

. Maryja jawi się nam dzisiaj jako wzór życia rosnącego ku pełnej dojrzałości. "Wzrastać", "dojrzewać": oto zadanie młodego człowieka. W sferze biologicznej zastój, brak rozwoju jest znakiem rozpoczynającej się starości. To samo prawo odnosi się do życia duchowego. Różnica jest tylko

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Druk świadectw

zatwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Można stworzyć i wydrukować dokumenty dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół specjalnych, zawodowych a także techników, szkół policealnych oraz świadectw dojrzałości.

Druk świadectw jest w pełni zautomatyzowany. Kiedy drukujemy dokument