żydowskie miasteczko

PAP

Powstanie szlak kulturowy po dawnych żydowskich miasteczkach

Powstanie szlak kulturowy po dawnych żydowskich miasteczkach

Stworzenie szlaku kulturowego po dawnych żydowskich miasteczkach na pograniczu Polski, Ukrainy i Białorusi to cel projektu realizowanego przez kilka ośrodków z tych państw, zaprezentowanego w Lublinie podczas obradującego tam Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Lublin. Powstanie szlak kulturowy po dawnych żydowskich miasteczkach

Szlak kulturowy po dawnych żydowskich miasteczkach na pograniczu Polski, Ukrainy i Białorusi opracowuje Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie. Większość kosztów projektu pokryje dotacja z funduszy unijnych w wysokości ponad 400 tys. euro.

Śląskie. Musicalowa premiera w Ruinach Teatru Victoria

"Miłość czyni cuda" to tytuł musicalowej premiery Gliwickiego Teatru Muzycznego, która odbędzie się w sobotę w Ruinach Teatru Victoria. Przedstawienie opowiada historię żydowskiej rodziny zamieszkującej niewielkie polskie miasteczko.

Jako jedni z pierwszych zwiedzamy Muzeum Historii Żydów Polskich

Jako jedni z pierwszych zwiedzamy Muzeum Historii Żydów Polskich

Podlaskie. 100-lecie powstania Tykocińskiego Teatru Amatorskiego

historyczny z powstania listopadowego", "Rebeka, czyli świat żydowskich miasteczek", "Dziady" Adama Mickiewicza czy "Strażnik królewskiego skarbu" - historyczne widowisko plenerowe z okazji odsłonięcia pomnika króla Zygmunta Augusta w Knyszynie. Teatr swoimi przedstawieniami

USA.Trzyminutowy film z wakacji odkrywa zapomnianą historię Nasielska

Odkrycie filmu zapoczątkowało kilkuletnie poszukiwania, w toku których Kurtz ustalił, że miasteczkiem na filmie jest Nasielsk w powiecie nowodworskim, gdzie urodził się dziadek Glenna. Zarejestrowani na taśmie ludzie to mieszkańcy niestniejącej już żydowskiej dzielnicy. Do amerykańskich księgarni

Gala "Szkoły Dialogu" w Teatrze Wielkim z udziałem 1200 uczniów

ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów i nauczycieli odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie. W efekcie uczniowie przygotowują sami scenariusze lekcji, wycieczki po mieście, przygotowują

Żydzi wracają do Warszawy

osiem chronologicznych galerii, zwiedzający znajdą się m.in. w żydowskim miasteczku, "sztetł", z XVII-XVIII w., na ulicy handlowej w latach międzywojennych oraz w otoczonym murami getcie z czasów okupacji niemieckiej. W muzeum będą też sale wystaw czasowych, centrum edukacyjne i multimedialna

Litografie niemieckiego żołnierza w Muzeum w Tykocinie

też wizerunki niemieckich oficerów. W 1916 wydał - wraz z Hansem Eulenburgiem - Das Ostjudische Antlitz [Oblicze Żydów wschodnioeuropejskich]. Był to opis - graficzny i słowny - życia w żydowskich miasteczkach Europy Wschodniej i pierwszy w historii zbiór wizerunków Ostjuden, niebędących karykaturą

Hołd polskim, ukraińskim i żydowskim obrońcom I Rzeczypospolitej

obrońców Satanowa" w języku ukraińskim, polskim i hebrajskim umieszczono na murze średniowiecznej bramy wjazdowej miasta. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, polscy dyplomaci, reprezentanci polskich i żydowskich stowarzyszeń kulturalnych, oraz duchowni. "Zabiegając o

Pokaz "Po-lin" w Teremiskach

Pokaz "Po-lin" w Teremiskach

"Po-lin", który ma zaledwie trzy kopie, jest prawdziwą perełką. Jolanta Dylewska o unicestwionym świecie opowiada za pomocą bezcennych archiwalnych filmów z lat 30. (m.in. z naszego regionu, z Tykocina i Suchowoli), które wyszperała w archiwach, po mistrzowsku zmontowała i połączyła z czy

Ultranacjonaliści chcą zorganizować marsz upamiętniający organizatora antysemickich zamieszek w Myślenicach (Małopolska)

? W czerwcu 1936 roku Myślenice stały się areną najazdu zorganizowanego przez Adama Doboszyńskiego. Doboszyński skrzyknął wówczas kilkuset okolicznych chłopów, którzy opanowali Myślenice. Rozbroili posterunek policji, splądrowali sklepy żydowskich kupców. Część żydowskiego dobytku spłonęła na rynku

Lubelskie. Festiwal Trzech Kultur od piątku we Włodawie

"Festiwal przypomina wielokulturowe tradycje Włodawy, miasteczka, które przed wojną było typowym sztetlem, zamieszkałym przez ludność żydowską, prawosławną i katolicką, zgodnie żyjącą obok siebie" - powiedział dyrektor organizującego festiwal Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

1000 lat historii w 8 interaktywnych galeriach - wirtualna wycieczka po Muzeum Historii Żydów Polskich

1000 lat historii w 8 interaktywnych galeriach - wirtualna wycieczka po Muzeum Historii Żydów Polskich

poświęcona jest innemu okresowi we wspólnej, polsko-żydowskiej historii. Całość ekspozycji zajmuje 4000 metrów kwadratowych. Zwiedzanie zajmuje ok. 2-3 godzin. Kolejne galerie to: Las, Pierwsze spotkania (960-1500), Paradisus Iudaeorum (1569-1648), Miasteczko (1648-1772), Wyzwania Nowoczesności (1772-1914

Lubelskie. Ferie w dawnym przedwojennym miasteczku

wnętrzach innych budynków urządzone są ekspozycje obrazujące funkcje danego miejsca np. sklepu żelaznego, fryzjerni czy wnętrze domu rodziny żydowskiej. W miasteczku ma być jeszcze m.in. dom cadyka z Kocka, budynek rzeźni z Siedliszcza. Można też będzie zobaczyć inne sklepy i warsztaty usługowe - m.in

Długi wiek XIX - kolejna odsłona wystawy głównej w MHŻP

doświadczeniach Żydów mieszkających na obszarze Rosji, Królestwa Kongresowego, Prus i Galicji, starając się pokazać zarówno różnice, jak i rzeczy wspólne, i dla Żyda z małego kresowego miasteczka, np. z Zasławia, i dla żydowskiego inteligenta z Warszawy" - zaznaczył profesor. Jak zauważył, np. XIX-wieczne

Kraków. Wystawa "Muzeum na kółkach" poświęcona Żydom - do soboty

dziedzictwie. Często szczególnie mieszkańcy małych miast nie wiedzą, że w ich miasteczku kiedyś była synagoga czy mykwa, niespodziewanie dowiadują się, gdzie leży zapomniany wiele lat temu cmentarz żydowski" - powiedział PAP Grzegorz Tomczewski z Muzeum Historii Żydów Polskich. "Kultura polska i

Zaprezentowano wystawę główną w Muzeum Historii Żydów Polskich

; przedstawione zostało życie społeczności żydowskiej na Rusi, Podolu i Wołyniu. "Pokazujemy Żółkiew - była ona miasteczkiem prywatnym, należącym do magnackiej rodziny najpierw Żółkiewskich a potem Sobieskich, ale była też typowym miasteczkiem kresowym - ważnym ośrodkiem dla ludności żydowskiej"

Wisła ma teraz niecały metr głębokości. Co odsłoniła?

Wisła ma teraz niecały metr głębokości. Co odsłoniła?

w Wiśle pochodzi z 1894 roku. Znaleźliśmy niewielką część pozostałości po cmentarzu - informuje Rączka. W magazynie znajdują się także żydowskie macewy znalezione w Fordonie. Od kilku miesięcy na terenie dawnego miasteczka odkryto ich już kilkadziesiąt. - Akcję udało się nagłośnić. Zgłasza się do

Podkarpackie. Rededykacja cmentarza żydowskiego w Głogowie Młp.

"Jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że po 70 latach zniweczenia właściwie wszelkich znaków obecności żydowskiej w tym miasteczku możemy być świadkami tego podniosłego wydarzenia jakim jest przywrócenie pamięci o ludziach, którzy tworzyli to miasto, którzy żyli tutaj, przyczyniali się do

Abp Gądecki wstrzymuje antysemicką grę miejską

Abp Gądecki wstrzymuje antysemicką grę miejską

na temat mordu rytualnego przesąd o profanacji hostii stał się źródłem wielu pogromów i rzezi dokonywanych na żydowskich mieszkańcach europejskich miast i miasteczek, także w Poznaniu - tłumaczył Pakuła. - Groźne fantazje przekazywane z pokolenia na pokolenie, obecnie za sprawą gry miejskiej i

Podlaskie. Uroczystości w 73. rocznicę zagłady Żydów z Tykocina

Główne rocznicowe uroczystości odbyły się przy pomniku w miejscu, gdzie dokonano zbrodni na tykocińskiej ludności żydowskiej. W obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele ambasady Izraela, gmin żydowskich w Polsce oraz władze i mieszkańcy Tykocina. Po okolicznościowych wystąpieniach złożono

Komorowski: dialog polsko-żydowski jednym z sukcesów polskiej wolności

Riwlinem mógł we wtorek otworzyć wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. "Jestem pewien, że Muzeum będzie takim centrum dialogu polsko-żydowskiego na temat przeszłości i naszej tożsamości. Jestem przekonany, że będzie ten dialog prowadził do odnajdywania wspólnych elementów tożsamości polskiej

Dyrektor MHŻP: spodziewam się pół miliona zwiedzających w ciągu roku

;Miasteczko" (1648-1772), "Wyzwania nowoczesności" (1772-1914), "Na żydowskiej ulicy" (1918-1939), "Zagłada" (1939-1945), "Powojnie" (1944 - do dziś). Pracowało nad nią 120 historyków i muzealników z Polski, Izraela i USA. "Spodziewam się, że w ciągu

Świętokrzyskie. Wystawa o lelowskich chasydach w Chmielniku

poświęcona Lelowowi otworzyła cały cykl ekspozycji poświęconych dawnym ośrodkom żydowskim na Kielecczyźnie. "W wielu miasteczkach zachowały się liczne judaika. Tam gdzie ich nie ma, historia Żydów pobudza wyobraźnię artystów, którzy próbują odtworzyć ją np. na obrazach" - zaznaczyła Dziarmaga

Lubelskie.Biżuteria w 3D, wizyta w przedwojennym miasteczku w Noc Muzeów

sny. Następnie goście przeniosą się do przedwojennego prowincjonalnego miasteczka, które odtwarzane jest w Muzeum Wsi Lubelskiej. Jego pierwsza część udostępniona została turystom jesienią ub. roku. W miasteczku zaplanowano wizytę w dawnym żydowskim domu, gdzie gospodyni poczęstuje gości cebularzem

Lubelskie. Festiwal "Śladami Singera" od soboty

warsztaty m.in. muzyczne, teatralne, plastyczne, pantomimy oraz zabawy językowe przybliżające jidysz i hebrajski. Miejscowa młodzież przedstawi happeningi przygotowane na podstawie opowiadań Singera. Z dziećmi i młodzieżą budowane będą makiety przypominające wygląd dawnych żydowskich miasteczek, natomiast

Premiera musicalu "Skrzypek na dachu" w Operze i Filharmonii Podlaskiej

W tym roku mija 50 lat od nowojorskiej prapremiery musicalu "Skrzypek na dachu", którego akcja dzieje się w małym miasteczku w 1905 roku w Rosji - Anatewce, gdzie obok siebie żyje ludność żydowska i rosyjska. Pewnego dnia do miasteczka dociera informacja o tym, iż wszyscy Żydzi mają

Marsz Pamięci w 73. rocznicę likwidacji płockiego getta

Marsz, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób, rozpoczął się przed odrestaurowaną XIX-wieczną Małą Synagogą, gdzie od kwietnia 2013 r. mieści się Muzeum Żydów Mazowieckich, a zakończył na cmentarzu żydowskim. Społeczność żydowska w Płocku należała do najstarszych w Polsce. W 1939 r. płoccy

Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera rozpocznie się w sobotę

"Odrodzony świat Singera w ruchomych obrazach i rzeźbach", oraz premierę spektaklu teatralnego "1666", w reżyserii Michała Zadary. Kanwą spektaklu jest debiutancka powieść Izaaka Singera pt. "Szatan w Goraju", opisująca pogrom ludności żydowskiej w miasteczku Goraj, podczas

Widowisko "Gramy Otwarcie!" w Muzeum Historii Żydów Polskich

występ rozpoczął się koncertem nowojorskiego klarnecisty Davida Krakauera grającego głównie muzykę klezmerską; uważanego za jednego z najlepszych wykonawców tej muzyki. Jego twórczość łączy tradycyjną muzykę żydowską z elementami ortodoksyjnego jazzu. Artysta inspiracji szuka zarówno we współczesnej

Leżajsk. Żydzi z całego świata przybywają na grób cadyka

nich wydzielonym pomieszczeniu, znajdującym się także na kirkucie, czyli żydowskim cmentarzu. Po zakończonych modłach Żydzi jedzą koszerny posiłek, składający się m.in. ze stosownie przyrządzonego mięsa wołowego, ryb, jajek, owoców i warzyw. Święto rocznicy śmierci cadyka Elimelecha jest ruchome

Lubelskie. Żydowskie święta i biżuteria w 3D w Kazimierzu Dolnym

miasteczka, którego już dawno nie ma. Ten żydowski sztetł w obrazach Chaima Goldberga to coś, co warto pamiętać; tak przed w wojną Kazimierz wyglądał, tu pokojowo i zgodnie mieszkali wyznawcy różnych religii" - powiedziała dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego Agnieszka Zadura. Edukatorzy muzealni na

Prof. Wiesel otrzyma tytuł doktora h.c. Uniwersytetu Papieskiego

przekazu, wychodzącego wciąż na nowo od traumy świadków zagłady ku pytaniom, jakie ich doświadczenie stawia im samym, ludowi żydowskiemu i światu. (...)". Elie Wiesel urodził się w 1928 r. w miasteczku Sygiet w Rumunii, w ortodoksyjnej rodzinie chasydzkiej. W 1944 r. wszystkich Żydów z miasteczka

Chasydzi w Lelowie w 201. rocznicę śmierci cadyka Bidermana

. wybudowano ohel cadyka (grobowiec). W grudniu 2008 r. nastąpiło formalne przekazanie tego gruntu przez spółdzielnię do Skarbu Państwa, który przekazał go Gminie Żydowskiej w Katowicach. Następnie kirkut przekazano Fundacji Chasydów. Latem 2011 r. Fundacja Rodziny Nissenbaumów ogrodziła teren cmentarza

Podlaskie. 73. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem

Pomnik stoi w miejscu stodoły, gdzie 10 lipca 1941 r. spalono Żydów. Stanął w rocznicę mordu 10 lipca 2001 r. Za zbrodnię przeprosił wtedy ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. Toczyła się wówczas szeroka dyskusja o relacjach polsko-żydowskich wywołana książką Jana Tomasza Grossa "

Pozawarszawskie wydarzenia Festiwalu Singera

żydowską "Śladami Icchoka Baszewisa Singera". W jego programie znalazły się zajęcia teatralne dla dzieci z czytaniem bajek Singera oraz "Mój Leoncin - moje miasteczko" spotkanie z Grupą "Park(ing) etnograficzny" i zbieranie wspomnień mieszkańców, odwiedzanie ważnych dla nich

Nowy Sącz. Muzyczny tokaj i Gulasz filmowy podczas Dni Węgierskich

Przegląd, który zainicjował nowosądecki Instytut Europa Karpat, jest jednym z elementów projektu edukacyjno-kulturowego Znają sąsiedzi. W ramach projektu Instytut cyklicznie organizuje też Dni Słowackie, Czeskie, Ukraińskie, Rumuńskie, Żydowskie. "Chcemy pokazywać kulturę, rozwój, ambicje

Dojrzewanie do festiwalu kultury żydowskiej

brent" ("Nasze miasteczko płonie"). Przewidywał Zagładę, stał się wkrótce nieoficjalnym hymnem walczących gett. Na jednym z festiwali usłyszała go żydowska artystka Molly Picon i zawiozła za ocean. 50 lat po śmierci rozstrzelanego w krakowskim getcie poety jego twórczość znów stała się

"Klucze i kasa": o tym, jak Polacy zarobili na Zagładzie

. Pewne jest, że poczucie pewnego rodzaju zagrożenia, płynące ze świadomości, że zyskało się na cudzym nieszczęściu, jest u Polaków zauważalne po dziś dzień, choć mało się o tym mówi. Wystarczy pojechać na wschód od Warszawy, gdzie przed wojną ludność małych miasteczek była w ogromnym procencie żydowska i

Francja.Nowe manifestacje propalestyńskie

przerodziły się w starcia między młodzieżą a policją i towarzyszyły im akty antysemickie, jak w Sarcelles, miasteczku na przedmieściach Paryża, gdzie w niedzielę splądrowano firmy prowadzone przez społeczność żydowską. Zapytany o rolę członków francuskiego odgałęzienia Żydowskiej Ligi Obrony (JDL

Francja.Nowe manifestacje propalestyńskie

Cazeneuve przyznał, że na 60 niedawnych manifestacjach, które otrzymały zezwolenie, nie doszło do żadnych incydentów, podczas gdy dwie z czterech zakazanych demonstracji przerodziły się w starcia między młodzieżą a policją i towarzyszyły im akty antysemickie, jak w Sarcelles, miasteczku na przedmieściach

Chasydzi w Lelowie w 200. rocznicę śmierci cadyka Bidermana

gminie nie ma żydowskich mieszkańców, a chasydzi wyprowadzili się stąd jeszcze w XIX w., to kojarzą się z Lelowem. To nasz wyróżnik, coś co przyciąga turystów, a zarazem element dziedzictwa tej ziemi" - powiedział PAP wójt Jacek Lupa. Po modlitwach przy grobie cadyka chasydzi zasiądą przy wspólnym

Prezydent Izraela: MHŻP to nie muzeum zagłady, tylko życia

Historii Żydów Polskich POLIN. Przypominając dzieje swojej rodziny, prezydent Izraela podkreślił też wielowiekową obecność Żydów na ziemiach polskich. "Tutaj narodziło się żydowskie miasto +sztetl+ i tutaj również to miasteczko umarło. Umierało zamknięte w gettach, ale walczące do chwili zamordowania

"Spędzają tyle czasu w strasznych miejscach, że muszą odreagować". Jak wyglądają wycieczki grup żydowskich w Polsce? Opowiada przewodnik [ROZMOWA]

wizyta w synagodze. Nocują w Warszawie i potem zwykle jadą do Tykocina i Łopuchowa. W tym ostatnim idą do lasu, miejsca egzekucji wszystkich tykocińskich Żydów. Tykocin jest pokazywany jako typowy sztetl, czyli przedwojenne polsko-żydowskie miasteczko. Znajduje się tu też jedna z najpiękniej zachowanych

Ginąca pamięć o zagładzie Tiktin

25 sierpnia w lesie koło miejscowości Łopuchowo niemieckie oddziały rozstrzelały ponad 2 tysiące mieszkańców miasteczka. Kobiety, starców i dzieci na miejsce egzekucji przywieziono ciężarówkami. Mężczyzn przygnano piechotą. Przed ogromną pieszą kolumną maszerowała kapela klezmerska, grając pieśń o

Różne oblicza żydowskiej Warszawy w Muzeum Historii Żydów Polskich

Ideą ekspozycji "Warszawa, Warsze" jest pokazanie jak charakter i oblicze stolicy przez wieki były w znacznym stopniu kształtowane także przez ludność żydowską - powiedziała PAP Ewa Małkowska-Bieniek, kuratorka wystawy. "Zaczynamy od chronologii. W sposób kronikarski, za pomocą filmu

Koń na kirkucie. Bezczeszczenie żydowskiej nekropolii

przyjeżdżają tu też goście z Izraela. Często, zwiedziwszy już miasteczko, turyści zachodzą jeszcze na cmentarze - katolicki na wschodnim obrzeżu miasteczka oraz żydowski - na zachodnim. Wizyta na tym drugim nie napawa jednak optymizmem. Nawet nie chodzi o to, że na cmentarzu nie brakuje drzew samosiejek, ani o

Częstochowa. Zainaugurowano cykl wydarzeń poświęconych zagładzie Żydów

, politologii" - dodał Mizgalski. W 1939 r. w Częstochowie mieszkało 28 tys. Żydów. Później do miasta przybyli Żydzi z terenów wcielonych do Rzeszy, przywożono także ludność żydowską z okolicznych miasteczek. 22 września 1942 r. Niemcy rozpoczęli deportację. Zlikwidowano częstochowskie getto, a do

Podlaskie. 73. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem

przeprosił wtedy ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. Toczyła się wówczas szeroka dyskusja o relacjach polsko-żydowskich wywołana książką Jana Tomasza Grossa "Sąsiedzi", w której napisał, że mordu Żydów w Jedwabnem dokonali ich polscy sąsiedzi. W czwartek, w 73. rocznicę tamtych wydarzeń

Niemcy.Schwerte broni decyzji o azylantach w b. obozie koncentracyjnym

gdzie?. Premier NRW Hannelore Kraft po konsultacji z organizacjami żydowskimi skrytykowała władze Schwerte za plany wykorzystania byłego obozu na ośrodek dla uchodźców. Kraft zaapelowała o zmianę decyzji. Jej zastrzeżenia podzielają historycy oraz organizacje zajmujące się pomocą uchodźcom. Rada

70 lat temu Niemcy zlikwidowali obóz żydowski w Birkenau

Famillienlager Theresienstadt powstał w Birkenau we wrześniu 1943 roku. Niemcy deportowali do niego żydowskie rodziny z getta w Terezinie. To czeskie miasteczko podczas wojny znalazło się w granicach Protektoratu Czech i Moraw. Getto powstało w nim w 1941 roku. Do czasu wyzwolenia w maju 1945 roku

Bronisław Komorowski odebrał tytuł honorowego obywatela Kalisza

Niego poniesionych w przeszłości dla Polski wolnej i suwerennej, nad której spokojem i pomyślnością sprawuje teraz pieczę" - uznali kaliscy radni. Po uroczystości prezydent spotkał się przed ratuszem z przedstawicielami kaliskich rodzin wielodzietnych w miasteczku "Zbuduj mnie, Twój Kalisz

Żydowski cmentarz zdewastowany. Policja nie wie kiedy

Pan Mateusz, nauczyciel z Opola, do Otmuchowa jeździ często, bo stamtąd pochodzi. Co roku stara się być na malutkim żydowskim cmentarzu na obrzeżach miasta. To on odkrył zniszczenia. Sprawę opisał też na portalu "Tektura Opolska" - Zastałem żałosny widok - mówi. - Poprzewracane

Spotkania z kulturą żydowską

. Spotkanie z Ewą Szprynger, dokumentalistką, prezesem Stowarzyszenia Żydowskiego Motywy o godz. 17.30, o 18.15 jej film "Już nie ma tych miasteczek". O 18.45 "Kredens" obraz duńsko-polski. Na film izraelski "Pamiątki" organizatorzy zapraszają w sobotę o 16. Pół godziny później

Muzeum Żydów oblężone. Tysiące osób zobaczyło ekspozycję

narracyjną pokazującą losy Żydów z wielu perspektyw. Największe wrażenie na publiczności wywarły: galeria "Paradisus Iudeorum" (a w niej drukarnia), galeria "Miasteczko" (tu podobały się zwłaszcza repliki dachu i bimy synagogi z Gwoźdźca oraz aranżacja żydowskiego domu), galeria "

Policja aresztowała domniemanego członka Al-Kaidy, który wziął zakładników w banku we Francji

, około 100 metrów od miejsca, gdzie mieszkał Merah, który 11 i 19 marca zabił siedem osób, w tym troje dzieci i nauczyciela ze szkoły żydowskiej. Swoje ataki w miasteczku Montauban i na żydowską szkołę w Tuluzie Merah sfilmował. 21 marca islamista zabarykadował się w swoim mieszkaniu i stamtąd przez

Sąsiedzka pamięć - komentuje Piotr Pacewicz

trzeba się zmierzyć w narodowym rachunku sumienia. Trzeba nam, Polakom, przejść przez Jedwabne drogą brukowaną, potem polną, stanąć pod pomnikiem i podnieść wzrok na to miasteczko rozłożone u stóp kościoła. Trzeba wsłuchać się w tamte krzyki i błagania żydowskich mieszkańców bitych, poniżanych

Wieniawa, jakiej już nie ma

Do chwili, gdy Wieniawa zniknęła z powierzchni ziemi i w zasadzie zatarła się w ludzkiej pamięci bardziej była ubogim żydowskim miasteczkiem, słabo związanym z Lublinem niż przedmieściem miasta. Świetnie atmosferę ówczesnej Wieniawy oddał Józef Czechowicz w "Poemacie o mieście Lublinie"

Tablice niepamięci o Żydach

miasteczka. - Wydaje się być tragiczną ironią, że tuż po odzyskaniu niepodległości mieszkańcy okolic Brzeska i samego miasta zwrócili się przeciw żydowskim sąsiadom - podkreśla Mazur. - Żydzi mieszkali tu co najmniej od XVII w. Stąd wywodzą się dwie wybitne żydowskie rodziny Lipszyców i Brandstaetterów. Z

"Żydokomuna to antysemicki mit" - prof. Śpiewak w nowej książce

znalazły się dane, że "towarzysze żydowscy w miastach stanowią przeważnie ponad 50 proc. składu organizacji, a są miasteczka, w których organizacja jest czysto żydowska". Proporcje narodowościowe przechylały się na korzyść Żydów w zarządzie partii. W styczniu 1936 roku na 30 członków Komitetu

Ślub Chelsea Clinton

Ślub Chelsea Clinton Córka byłego prezydenta stanie dzisiaj na ślubnym kobiercu. W luksusowej posiadłości w miasteczku Rhinebeck w stanie Nowy Jork na ślubnym kobiercu stanie dzisiaj córka byłego prezydenta USA - 30-letnia Chelsea Clinton. Jedno z największych wydarzeń towarzyskich ostatnich lat w

"Spiegel": Rozliczanie Polaków to nie jest zadanie dla Niemców

małego miasteczka zamordowali kilkuset Żydów, czy o innych żydowskich pogromach rozwinęła się przede wszystkim dzięki książkom Jana Tomasza Grossa, amerykańsko-żydowskiego historyka o polskich korzeniach. Pod koniec ubiegłego roku film 'Pokłosie' opowiadał o fikcyjnym pogromie z czasów wojny i o tym, jak

Ukraina.Nacjonaliści przygotowują marsz przeciwko chasydom

w rozmowie telefonicznej z PAP Jurij Botnar, szef Swobody w Humaniu. Przedstawiciele ukraińskich organizacji żydowskich przyznają, że problem chasydów w Humaniu jest poważny przede wszystkim dlatego, że to niewielkie miasto jest całkowicie nieprzystosowane do przyjmowania tak ogromnej liczby

Uroczystości upamiętniające likwidację getta w Rymanowie

chasydzkich pieśni w wykonaniu Olgi Mieleszczuk i Mendyego Cahana z towarzyszeniem orkiestry klezmerskiej Rzeszów Klezmer Band. Wszyscy chętni będą mogli także zobaczyć film "Miasteczko Rymanow - Main Sztetełe Rymanow" w reżyserii Andrzeja Potockiego i przedwojenny film w języku jidysz "Dybuk

Akcja Skrzynki Pamięci przypomni o przedwojennej obecności Żydów

informacji, jak należy dbać o fotografie i jak je przechowywać, by się nie niszczyły. Podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, który trwać będzie od 27 sierpnia do 4 września, ulica Próżna i Plac Grzybowski zamienią się w małe, przedwojenne, żydowskie miasteczko. W programie tegorocznej edycji

Kto najlepiej zaspokoi głód sukcesu polskich wyborców?

tej przemianie ważną rolę odgrywały wojenne wspomnienia ojca, przypuszcza autor i dodaje, że rodzina piosenkarza pochodzi z dawnych polskich kresów, a teraz mieszka niedaleko Brzegu na Śląsku. Kukiz od 2009 roku troszczy się o stare polskie, niemieckie i żydowskie groby. Był też krytykiem postępowania

Uroczystości w 70. rocznicę zagłady Żydów z Tykocina

Uroczystości odbyły się przy pomniku, gdzie dokonano zbrodni na tykocińskiej ludności żydowskiej. Wzięli w nich udział przedstawiciele ambasady Izraela w Polsce, władz wojewódzkich, IPN, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, środowisk żydowskich, a także władze i mieszkańcy Tykocina

Kościół uczci ofiary w Jedwabnem. Tym razem na miejscu tragedii

Jedwabnem i w innych miejscach. W nabożeństwie nie wziął udziału wówczas rabin Warszawy i Łodzi Michael Schudrich. Nie uczestniczyli w nim także przedstawiciele wyznaniowych gmin żydowskich w Polsce. Historia zagłady żydowskiego miasteczka O zbrodni w Jedwabnem przypomniał Jan Tomasz Gross w książce "

Okruchy pamięci w kinie Forum

Na półtorej godziny ożył świat, którego już nie ma: codzienność przedwojennych polsko-żydowskich miasteczek, gwar na rynku, szept modlitw w synagodze. Po pokazie, już po zamknięciu "Gazety" z widzami spotkała się reżyserka filmu, która odtworzyła przeszłość dzięki archiwalnym materiałom

Jedwabne chce nowego śledztwa, IPN - nie widzi podstaw

Rada Jedwabnego w styczniu podjęła uchwałę, w której zwraca się do Janusza Kurtyki, nowego prezesa IPN, o ponowne wszczęcie śledztwa w sprawie mordu dokonanego w lipcu 1941 r. na żydowskich mieszkańcach miasteczka przez ich polskich sąsiadów. Radni chcą też, by IPN dokończył ekshumacji w miejscu

Izrael przed wielką burzą

Jakiś czas temu rozmawiałem z wiekowym, arabskim adwokatem, mieszkającym w miasteczku Tira położonym ze 30 km od Tel Awiwu. Opowiadał mi o czasach swojej młodości, gdy dopiero marzyły mu się studia. Pewnego wieczora stał na przystanku, samotny arabski chłopiec w gromadzie Izraelczyków; przepocone

Stolica. Akcja zamalowywania ksenofobicznych napisów na Muranowie

; - powiedział pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską. Konkurs "Polska dla wszystkich" polega na zrealizowaniu tego samego dnia - 17 października - w wielu miastach i miasteczkach Polski projektów promujących idee dialogu międzykulturowego. Spośród wszystkich

Powstanie Park Miniatur Województwa Mazowieckiego

- jak podkreślają pomysłodawcy - z chęcią rekonstrukcji najistotniejszych elementów dawnego mazowieckiego krajobrazu kulturowego, który tworzyły nie tylko zamki, pałace, dwory, kościoły, wiatraki i karczmy, ale też np. małe miasteczka z polsko-żydowskim folklorem. Lokalizacja parku nie jest jeszcze

W żydowskim raju bez zmian

pogodzenie tych sprzeczności nie była wcale mała. Ekipa Teatru Żydowskiego od kilku dekad zajmuje się przecież przede wszystkim rekonstrukcją codziennego życia wielonarodowych miasteczek, montowaniem etno-kolaży i muzycznych pocztówek z elementami kultury żydowskiej, polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej. Wiele

Prof. Stola: Muzeum Historii Żydów Polskich będzie najlepsze w Europie

;Miasteczko" (XVII-XVIII w.). Po raz pierwszy ekspozycja została pokazana tam, gdzie trwa jej montaż - w podziemnej kondygnacji. Do tej pory wystawa była pokazywana jedynie na wizualizacjach. Instalacja wszystkich ośmiu galerii muzeum ma zakończyć się w czerwcu. W uroczystości wręczenia nominacji wzięła

Francja.MSW: 700 tys. uczestników manifestacji przeciwko terroryzmowi

, a w Nantes na zachodzie - co najmniej 30 tys. Z kolei w Lille na północy i w Besancon na wschodzie manifestowało po 22 tys. ludzi. W 80-tysięcznym miasteczku Pau na południowym zachodzie Francji w marszu milczenia udział wzięło co najmniej 30 tys. osób. W Orleanie w środkowej części kraju w

Francja.Ponad 200 tys. uczestników manifestacji przeciwko terroryzmowi

południu kraju w manifestacji wzięło udział około 80 tys. osób, a w Nantes na zachodzie - co najmniej 30 tys. Z kolei w Lille na północy i w Besancon na wschodzie manifestowało po 22 tys. ludzi. W 80-tysięcznym miasteczku Pau na południowym zachodzie Francji w marszu milczenia udział wzięło co najmniej 30

Podlasie szczególne zagrożone neonazizmem - ekspert o incydencie w Jedwabnem

Wymalowane zieloną farbą swastyki i hasła "Nie przepraszam za Jedwabne!", "Byli łatwopalni"odkryto przedwczoraj na pomniku ku czci zamordowanych Żydów. Monument upamiętnia wydarzenia z 10 lipca 1941 r.: Żydom z Jedwabnego, miasteczka niedaleko Łomży, nakazano zebrać się na rynku

Czarnoskóry nastolatek zastrzelony "w samoobronie" był nieuzbrojony. Sprawca na wolności

Incydent miał miejsce 26 lutego w miasteczku Sanford. 17-letni Trayvon Martin wracał wieczorem do domu z zakupów w miejscowym sklepie sieci 7-Eleven. Patrolujący okolicę ochotnik z cywilnej straży osiedla George Zimmerman podejrzewał - jak mówi - że mężczyzna "ma złe zamiary" i

Wydano album zdjęć ukazujących życie codzienne Polaków w czasie II wojny

zobaczymy np. antyniemieckie napisy na murach, druk konspiracyjnej prasy, życie leśnych partyzantów, ale też powstanie warszawskie czy powstanie w warszawskim getcie. W albumie znalazły się też zdjęcia pokazujące życie w żydowskich gettach, prace przymusowe, uliczne łapanki, publiczne egzekucje czy

Zmarł ochroniarz Hitlera, ostatni świadek jego śmierci

urodził się w 1917 roku w śląskim miasteczku Alt Schalkowitz (dziś polskie Stare Siołkowice). W wieku 20 lat wstąpił do SS, konkretnie formacji zajmującej się osobistą ochroną Hitlera. Brał udział w kampanii wrześniowej w1939 roku. Jego oddział został wciągnięty do regularnego wojska. W czasie obrony

MAC: wkrótce możliwy powrót do negocjacji ws. Funduszu Kościelnego

ewentualne środki, które by z niego otrzymał, byłyby bardzo małe. "Prawosławni przeważnie mieszkają na wsiach albo w miasteczkach, to ludzie ubodzy. Sprawiedliwą byłaby rekompensata, zapisana w ustawie i umowie z rządem" - mówił abp Sawa. W Polsce na podstawie odrębnych ustaw funkcjonują

Obchody 67. rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem

W uroczystościach uczestniczą m.in. przedstawiciele Warszawskiej Wyznaniowej Gminy Żydowskiej, przedstawiciele białostockiego IPN oraz Kancelarii Prezydenta RP.Śledztwo IPN w sprawie mordu Żydów w Jedwabnem zostało umorzone pięć lat temu. W toku śledztwa ustalono, że zabójstwa nie mniej niż 340

Wystawa w Żydowskim Instytucie Historycznym

Fotografie dokumentujące życie żydowskich mieszkańców miasteczka Szczuczyn będzie można oglądać od wtorku na wystawie pt. "Szczuczyn - pamięć życia" w galerii Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.Wystawa ukazuje życie Szczuczyna od początków XX wieku do wybuchu II wojny

Uczczono 69. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem

Rocznica była w sobotę, obchody odbywają się w niedzielę. Przyjechała na nie tradycyjnie z Warszawy delegacja ze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner. Jak co roku przyjeżdżają też osoby indywidualne.Przy pomniku ku czci ofiar odśpiewano po hebrajsku

Rachunek sumienia - komentarz Piotra Pacewicza

się narodową traumą. Wielu gwałtownie jej zaprzeczyło. Teraz okazuje się, że choć opis Grossa był przesadzony, np. faktyczna liczba ofiar była znacznie mniejsza, to główna teza pozostaje niestety prawdziwa - to grupa Polaków z Jedwabnego na oczach całego miasteczka dokonała mordu na żydowskich

Złoty pociąg spod Wałbrzycha. Co w nim jest? [HISTORIA]

. Bogusław Wołoszański, poszukując złotego pociągu, zwrócił uwagę na drogę nad brzegiem Zalewu Złotnickiego, niedaleko miasteczka Leśna. Wykuto ją na początku XX wieku przy okazji budowy zapory, która przegrodziła Kwisę. Za ostatnim tunelem na drodze do zapory ustawiono posąg lwa. Nie wiadomo jednak, kiedy i

Replika Galicyjskiego Rynku powstała w Sanoku

wybranego miasta, ani też przypadkowy zestaw zachowanych domów. Galicyjski Rynek stanowi syntezę dawnych miasteczek, charakterystycznych dla południowo-wschodniej Polski. W skansenie znalazły się repliki domów z Dębowca, Jaślisk, Sanoka, Jaćmierza, Niebylca, Jedlicza, Birczy, Rybotycz, Sokołowa

Bobowskie abecadło Wojciecha Molendowicza

Takiego mieszkańca jak Wojciech Molendowicz z Bobowej życzyłoby sobie każde miasteczko. Nie dość, że przeniósł się tam z Krakowa, to jeszcze z pasją nuworysza i aptekarską dokładnością opisał historię i współczesność nad Białą Tarnowską. Książka "Bobowa od A do Ż" to lektura obowiązkowa

Rocznica zagłady żydowskiego Tykocina

Dziś, jak co roku, w sosnowym lesie koło Łopuchowa, na trzech zbiorowych mogiłach zapłoną znicze. Organizatorzy uroczystości i mieszkańcy Tykocina złożą na nich kwiaty i będą się modlić w miejscu kaźni ponad dwóch tysięcy Żydów, około 500 rodzin, niemal wszystkich mieszkańców miasteczka. O masakrze

Powrót zaginionego kina Żydów

pozwalającej na cyfrowe kopiowanie obrazu świat odkrywa je na nowo. - Filmy jidysz pozwalają zobaczyć, jak wyglądał świat żydowskich miasteczek - sztetli - który przetrwał jedynie w enklawach chasydzkich w Izraelu i Stanach Zjednoczonych - mówi Burzyńska-Keller. Problem w tym, że duża część kopii zaginęła

"Śpiewamy Młynarskiego" - galowy koncert w Teatrze Ateneum

malował pan Chagall" - piosenkę, która jest nostalgicznym wspomnieniem przedwojennych żydowskich miasteczek, ale też przypomina dramatyczny moment rozstań z przyjaciółmi, którzy w 1968 r. emigrowali do Izraela. "Ten utwór najczęściej wykonywany jest w stylu klezmerskim, w pewien sposób

"Pornografia klozetowa". W Biłgoraju zamalowali Singera

Seweryn Chwała z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, który zorganizował I Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Chwała wraz z kilkudziesięcioma wolontariuszami z Izraela, Polski, Ukrainy, Serbii i Francji jeździł w lipcu po miasteczkach Lubelszczyzny, gdzie działa się akcja opowiadań noblisty. Byli m.in. w

O zagładzie Żydów, 1993

kilkanaście tysięcy, zaś Żydów ponad 3 miliony. Jednak endekom wygodniej było identyfikować komunistów z żydowską intrygą niż dostrzec w komuniźmie wyzwanie epoki. Kiedy 17 IX 1939 r. oddziały Armii Czerwonej przekroczyły wschodnią granicę państwa polskiego w żydowskich miasteczkach żydowscy adepci

Lunapark na świętym miejscu Żydów

Walat pisze, że po północnej stronie synagogi mieściła się najstarsza część cmentarza żydowskiego w Rzeszowie. - Czy zmarli nie zasługują na spokój i elementarny szacunek? - pyta retorycznie. Na co dzień na placu przy synagodze jest parking, w czwartek lunapark, który przyjechał z Czech, ustawił

21 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

lepiej niż ich rodzice. Najbardziej udaną próbą przywrócenia życia językowi jest przypadek hebrajszczyzny. Oryginalny język Starego Testamentu nie był używany na co dzień od setek lat poza liturgią żydowską. Poczynając od XIX w. hebrajski zaczął być używany w Palestynie wśród członków ruchu kierowanego

Kult i kicz. Czyli polski kult papieża Jana Pawła II widziany z Niemiec

najwięcej ludzi. Wadowice, miasto kremówek "Tu się wszystko zaczęło" - powiedział papież podczas swojej pielgrzymki do rodzinnych Wadowic. Nieznane wcześniej miasteczko stało się nagle miejscem pielgrzymek i wytwórnią "papieskich kremówek". Papież wspomniał tylko raz o ciastkach, dzisiaj

Tam był kiedyś mój dom...Księgi pamięci gmin żydowskich, Adamczyk-Garbowska, Monika; Kopciowski, Adam; Trzciński, Andrzej

, większość z nich to reprodukcje z ksiąg. Mieliśmy z czego wybierać, bo na przykład księga białostocka miała ich 1200 - opowiada Andrzej Trzciński. Charakterystycznym elementem żydowskich ksiąg pamięci są też rysowane odręcznie, najczęściej z pamięci, szczegółowe plany przedwojennych miasteczek. Żydzi

Polacy zabili pałkami 20 Żydówek w Bzurach. IPN prowadzi śledztwo

miasteczku zamordowano obywateli polskich narodowości żydowskiej, a sprawcami mordu byli Polacy. Powtórka z Jedwabnego Zdaniem prokuratora Ignatiewa zbrodnia w Bzurach jest podobna do tej, która wydarzyła się w Jedwabnem, tylko jej skala jest mniejsza. - Tutaj mamy do czynienia z 20 kobietami, tam ofiar było

"Antyhona" i "Czarownice z Salem" na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych

twórców spektaklu przeniesiona na granicę polsko-sowiecką, w czas bratobójczych starć, gnębienia Białorusinów i eksterminacji ludności żydowskiej. Główna bohaterka, Teresa działa w pojedynkę przeciwko nepotycznej rodzinie, usiłującej za wszelką cenę utrzymać się przy władzy. Jak przekonują twórcy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje

Bestsellery