aktualne przepisy emerytalne

PAP

Ustawa ograniczająca OFE zgodna z konstytucją, niezgodny - zakaz reklamy

Ustawa ograniczająca OFE zgodna z konstytucją, niezgodny - zakaz reklamy

Przepisy ograniczające rolę OFE w systemie emerytalnym są zgodne z konstytucją, niezgodny jest jedynie zakaz reklamy funduszy - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Składki przekazane do OFE to środki publiczne, oddane funduszom w zarząd, a nie prywatne - podkreślili sędziowie.

KNF: informowanie przez OFE o możliwości wyboru nie narusza prawa

OFE nie mogą prowadzić akwizycji na swoją rzecz, ani reklamować się, ale mogą informować o okresie, w którym istnieje możliwość złożenia oświadczenia o skierowaniu części składki emerytalnej do OFE - wynika z pisma szefa KNF Andrzeja Jakubiaka do funduszy.

Ustawa podwyższająca wiek emerytalny przed TK

Ustawą zrównującą wiek emerytalny mężczyzn i kobiet oraz podnoszącą go do 67 lat, zajmie się we wtorek i środę TK. Zaskarżyły ją: Solidarność, OPZZ i posłowie PiS. Przepisom zarzucono m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność

wtorkowej konferencji prasowej, analiza prawna wprowadzonych zmian w systemie emerytalnym objęła w pierwszej kolejności prawidłowość przebiegu procesu legislacyjnego. Jak mówił mec. Tomasz Zalasiński, analiza ta prowadzi do wniosku, że ustawa została przyjęta przez Sejm z naruszeniem przepisów konstytucji

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność

18.02. Warszawa (PAP) - Analiza zmian w ustawie o otwartych funduszach emerytalnych wskazuje, że zostały one przyjęte przez Sejm z naruszeniem konstytucji - wynika z raportu przygotowanego przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Jak wskazali eksperci podczas

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność

Jak wskazali eksperci podczas wtorkowej konferencji prasowej, analiza prawna wprowadzonych zmian w systemie emerytalnym objęła w pierwszej kolejności prawidłowość przebiegu procesu legislacyjnego. Jak mówił mec. Tomasz Zalasiński, analiza ta prowadzi do wniosku, że ustawa została przyjęta przez

TK zakwestionował przepis dot. świadczeń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

dziennikarzom reprezentująca w sprawie Sejm posłanka Beata Kempa, także aktualne brzmienie przepisu po tym orzeczeniu "jest nie do utrzymania". "Trzeba rozpocząć jak najszybciej prace legislacyjne, bo jeśli będą nowe skargi na podstawie aktualnego zapisu ustawy, to można domniemywać, że skargi te

Prezydent podpisał ustawę o zaległych zobowiązaniach Kompani Węglowej

grudnia 2015 r. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia, a brak vacatio legis - jak wskazali autorzy zmian - spowodowany jest ważnym interesem państwa, czyli "ochroną tysięcy miejsc pracy w regionie śląskim". Odroczenie spłat zaległych zobowiązań do ZUS została uzasadniona stratami

Lublin. Sąd oddalił powództwo Mirosława Tarasa przeciwko Bogdance

było też ustne uzasadnienie wyroku. "Przesłanki wyłączenia jawności pozostają aktualne również na etapie ustnych motywów rozstrzygnięcia" - wyjaśniła sędzia. Tarasa nie było na ogłoszeniu wyroku. Sąd wyłączył jawność rozprawy na początku procesu na wniosek Bogdanki z uwagi na możliwość

We wtorek rząd zajmie się obniżeniem progów ostrożnościowych

Dróżdż, rzeczniczka resortu finansów, który przygotował ten projekt, po zmianach pierwszy próg ostrożnościowy będzie wynosił 43 proc. PKB (50 proc. obecnie), a drugi spadnie do 48 proc. (55 proc. obecnie). "Wejście w życie przepisów przebudowujących system emerytalny spowodowało, że relacja

Sejm uchwalił ustawę dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

przypomnieli, że ustawa matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych do końca 2015 r. "Aktualnie poza

PiS chce odrzucenia projektu ustawy o uzgodnieniu płci. "Ta procedura nie może być tak łatwa i bezstresowa"

PiS chce odrzucenia projektu ustawy o uzgodnieniu płci. "Ta procedura nie może być tak łatwa i bezstresowa"

"żyć pełnią życia". - Prawo do uznania tożsamości płciowej jest prawem człowieka - przekonywała. Wskazała, że w innych krajach, np. Danii, Argentynie, na Malcie i w Irlandii, wprowadzone zostały przepisy, które dają prawo do uzgodnienia płci wyłącznie na podstawie samookreślenia osoby

Brytyjczycy chcą pracować dłużej. Także na emeryturze

W przygotowanym przez komisję raporcie czytamy, że aktualny wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii - 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet - jest zbyt niski, przestarzały i oznacza roczne straty w wysokości 15 mld funtów dla brytyjskiej gospodarki. Z raportu wynika, że 24 proc. mężczyzn i 64 proc

Do prezydenta trafiło ponad 1,3 tys. listów od "mundurówki"

Do prezydenta trafiło ponad 1,3 tys. listów od "mundurówki"

Bezpieczeństwa Narodowego. MSWiA przygotowuje zmianę przepisów emerytalnych dla funkcjonariuszy. Obecnie po 15 latach pracy żołnierzom i funkcjonariuszom przysługuje emerytura w wysokości 40 proc. podstawy uposażenia, po 28 i pół roku służby - 75 proc. Pierwotnie projekt zakładał, że prawo do emerytury mają

Prof. Mączyńska: przepisy podatkowe, jakie obowiązują dziś w Polsce, przypominają źle skrojony i źle zszyty "patchwork"

Prof. Mączyńska: przepisy podatkowe, jakie obowiązują dziś w Polsce, przypominają źle skrojony i źle zszyty "patchwork"

PAP: Krytykuje pani polski system podatkowy m.in. za nieszczelność, skomplikowanie i kosztochłonność. Aktualnie prawie wszyscy cieszą się z perspektywy wprowadzenia do ordynacji podatkowej zasady rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją przepisów prawa na korzyść podatnika. To krok we

Premier: od MSWiA oczekuję reformy, która nie będzie bolesna dla ludzi

MSWiA przygotowuje zmianę przepisów emerytalnych dla funkcjonariuszy. Pierwotnie projekt zakładał, że prawo do emerytury mają nabywać funkcjonariusze, którzy ukończyli 55 lat i przepracowali w służbie co najmniej 25 lat (wówczas otrzymywaliby 80 proc. wynagrodzenia). Media informowały ostatnio, że

Projekt resortu pracy: opłaty pobierane przez PTE obniżone z 7 do 3,5 proc.

930 zł na konto ubezpieczonego. Opłata ta, zgodnie z aktualną ustawą o funduszach emerytalnych, ma być stopniowo obniżana, ale wielkość 3,5 proc. osiągnęłaby dopiero za pięć lat, w 2014 r. Projekt resortu pracy skraca ten okres do kilku miesięcy. Proponuje bowiem, aby opłata wynosiła 3,5 proc. od

Związkowcy spółek z grupy PKN Orlen protestowali w Warszawie

czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt finansowych dla odejść dobrowolnych. Z kolei w przypadku IKS, według PKN Orlen, nieobowiązujący już pakiet socjalny "nie koncentrował się na gwarancjach socjalnych dla

Związkowcy spółek z grupy PKN Orlen protestowali w Warszawie

przez związki", a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt finansowych dla odejść dobrowolnych. Z kolei w przypadku IKS, według PKN Orlen, nieobowiązujący już pakiet socjalny "

Będą negocjacje z protestującymi związkowcami IKS "Solino"

można stwierdzić, że liczba osób, które w wyniku zmian odeszłyby z pracy "byłaby znacznie mniejsza niż przedstawiana przez związki", a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt

Związki spółek grupy PKN Orlen zarzucają ich władzom brak dialogu; zapowiadają protest

stwierdzić", że liczba osób, które w wyniku zmian odeszłyby z pracy "byłaby znacznie mniejsza niż przedstawiana przez związki", a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt

Związki spółek grupy PKN Orlen zarzucają ich władzom brak dialogu - zapowiadają protest

;, a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt finansowych dla odejść dobrowolnych. Odnosząc się do sytuacji w Inowrocławskich Kopalniach Soli "Solino" biuro prasowe PKN Orlen

Policjanci na chorobowym nadal będą dostawać 100 proc. pensji

Policjanci na chorobowym nadal będą dostawać 100 proc. pensji

nagrody rocznej proporcjonalnie do czasu choroby. Zmian jednak nie będzie. Jak się dowiadujemy w rządzie, sprawa jest na razie nieaktualna. - Analizujemy ją - tłumaczy nam enigmatycznie Małgorzata Woźniak, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nieoficjalnie słyszymy, że priorytetem dla rządu jest

Ranking posłów "Polityki": z żółtą kartką posłowie PiS, wyróżnieni posłowie Ruchu Palikota

systemie emerytalnym mogła rozwinąć skrzydła. - Z całej sejmowej dyskusji o wieku emerytalnym tylko jej wystąpienia warto zapamiętać - oto opinia z jednego uzasadnienia. Andrzej Dera (Solidarna Polska) - Że też PiS nie zrobił wszystkiego, aby zatrzymać takiego prawnika i tak sprawnego posła - dziwiono się

ZUS czy OFE - na decyzję został miesiąc

ZUS w sumie na subkoncie będzie gromadzone 7,3 proc. pensji. Jeżeli ubezpieczony chce, aby jego składki trafiały wyłącznie do ZUS, nie musi składać żadnej deklaracji. Znowelizowane przepisy przewidują, że przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na

Partie szykują program na wybory: gospodarka, głupcze! Co obiecują?

reformę systemu ubezpieczeń", zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - tak niektóre priorytety PO wylicza poseł Jarosław Gowin. A Adam Szejnfeld, szef komisji "Przyjazne Państwo", deklaruje, że głównym celem Platformy jest zmniejszenie deficytu budżetowego i długu publicznego i

Fitch obniża nasz rating

- To żadne zaskoczenie. Agencje od kilku miesięcy ostrzegały, że jeśli nie zaczniemy reformować finansów publicznych to nasza ocena spadnie - mówi Jacek Wiśniewski, ekonomista Pekao SA. - Fitch dopasował swój rating do aktualnej sytuacji. W zeszłym roku nieco pochopnie podniósł nam perspektywę

Palcem po mapie, czyli kiedy znikną wizy do USA

polityczny kapitał postawił na promowanie reformy systemu emerytalnego - i mimo morderczej kampanii jest bardzo daleki od celu. Prezydencka reforma imigracyjna (złagodzenie przepisów dla nielegalnych imigrantów), do której ewentualnie można by dołożyć przepisy korzystne dla Polaków, budzi w Kongresie

Prezydent: Chcielibyśmy, aby system w naszym kraju zakładał zasadę równoważenia władz

względem. (...) Żadne godności, z wyjątkiem jednej - ale to nie ja wprowadzałem ten przepis (chodzi o Order Orła Białego, którego kawalerem z urzędu zostaje prezydent - PAP) - nie są związane w moim przekonaniu z jakimkolwiek prawem do odznaczeń. Od najniższych do najwyższych" - dodał Lech Kaczyński

Po artykule "Gazety" ZUS odda składki, które zaokrąglił do zera

Minister mówi, że jeszcze w tym roku powinna wejść w życie odpowiednia ustawa. "Gazeta Wyborcza" pisała dzisiaj, że osobom, które pracowały przed 1999 r., ZUS nie odkłada części składek emerytalnych. Tracą nawet pół roku pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zasypywany jest skargami. - To

"DGP": Potrzeba zmian w mundurówkach. Bez nich stracimy 60 mld zł w 25 lat

. Niektóre wyliczenia wskazują na jeszcze wyższe sumy. Jednak aby móc je uzyskać, trzeba szybko zmienić obowiązujące aktualnie przepisy. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że rząd nie zdoła wprowadzić zmian od 1 stycznia 2012 r. - obawia się "Dziennik Gazeta Prawna". Po 40 latach ujawniono słynne

"Wprost" o śladach Błasika w kokpicie. Ekspert: W przeszłości też łamano prawo

inspektorskich" w samolotach, które aktualnie przewożą najważniejsze osoby w państwie. A tak przecież było 10 kwietnia. Zaznacza jednak, że to i tak nie wyklucza obecności Błasika w kokpicie. Mało tego, podobne sytuacje się już zdarzały. - Wiem o kilku takich. Przykładowo jeden z wysokich oficerów

[DZIEŃ NA ŻYWO] "Brak PiS to znak pogardy dla Polaków". Ostre debaty w TVN i TVP

społeczną, a umowy muszą być dotrzymywane. Dziś rzucicie się na to, a jutro? Czy jest jakiś pomysł, by zabrać więcej z OFE? - dopytuje Kowal. - Nie ma pan pojęcia, jak funkcjonuje nowy system emerytalny - odpowiada Fedak. 20:00 Runda III - pytania polityków. Kowal do Fedak: Rząd zabiera pieniądze (OFE

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Bank Smaków

Bank Smaków to darmowa, interaktywna książka kucharska, która pomaga wykorzystać produkty, jakie akurat mamy w lodówce.

Bank Smaków umożliwia wybranie posiadanych aktualnie składników i następnie zapoznanie się z listą potraw, które można z nich stworzyć. Aplikacja

Super Księga Podatkowa

księgowoci.

Super KSIĘGA PODATKOWA utrzymuje stałą zgodność z aktualnymi przepisami.

Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

elegancki, przejrzysty wydruk zawsze zgodny z aktualnymi przepisami. Pakiet Przedsiębiorcy - Księga pozwala również na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane. Dzięki temu będziesz mógł analizować swoją sprzedaż i wydatki w dowolnym okresie w oparciu o wiele

Samozatrudnienie

utrzymuje stałą zgodność z aktualnymi przepisami.

Pity 2008 poczytaj więcej o tegorocznych rozliczeniach.

PITy Roczne

PITy Roczne przeznaczony jest do wypełnienia rocznych zeznań podatkowych.

PITy Roczne nie wymaga od użytkownika znajomości przepisów podatkowych. Cały proces odbywa się bowiem za pomocą specjalnego kreatora, który pozwala na szybkie sporządzenie zeznania podatkowego