ankieta dzieci dla szkół

PAP

Według 93 proc. rad rodziców szkoły są dobrze przygotowane dla 6-latków

Według 93 proc. rad rodziców szkoły są dobrze przygotowane dla 6-latków

Zdaniem 93,24 proc. rad rodziców szkoły podstawowe są dobrze przygotowane na przejęcie dzieci sześcioletnich, w tym zdaniem 38,62 proc. przygotowane są bardzo dobrze - wynika z ankiet, które przeprowadziło MEN we wszystkich szkołach podstawowych w kraju.

Psycholog krytycznie o ankietach MEN

Psycholog Anna Stelmaszczyk zajmująca się terapią dzieci i młodzieży krytycznie ocenia ankiety MEN kierowane do dyrektorów szkół, a dotyczące liczby i sytuacji ciężarnych uczennic.

"DGP": Szkoły są gotowe na przyjęcie sześciolatków. Ale jest już na to za późno

"PiS cofnął reformę w momencie, w którym zdążyły się do niej dostosować wszystkie placówki. Potwierdzają to resort edukacji, NIK, a nawet inspektorzy sanitarni" - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Podlaskie.6-latki nie muszą iść do I klasy-pomysły miast na organizację

potrzeby już analizuje sytuację. Z ankiet, jakie przeprowadzono w przedszkolach, wynika, że jedynie 16 proc. rodziców deklaruje chęć posłania sześciolatków do szkół, natomiast 84 proc. chciałoby zostawić swoje dzieci w przedszkolach. Dlatego we wrześniu w Białymstoku trzeba będzie zapewnić dodatkowe 2,4

PO: czy Jacek Sasin chce likwidować szkoły w centrum Warszawy

mamprawowiedziec.pl pytali m.in. o zróżnicowanie potrzeb mieszkańców poszczególnych dzielnic. "W +starzejących się+ dzielnicach są szkoły, do których chodzi coraz mniej uczniów z rejonu (np. Śródmieście), z kolei na nowych osiedlach (np. na Białołęce) przybywa dzieci, dla których szkół brakuje. Jednym z

PO: czy Jacek Sasin chce likwidować szkoły w centrum Warszawy

kolei na nowych osiedlach (np. na Białołęce) przybywa dzieci, dla których szkół brakuje. Jednym z budzących emocje rozwiązań jest likwidacja szkół w centrum i budowa nowych, w dzielnicach peryferyjnych. Które z poniższych rozwiązań jest bliższe Pani/Pana poglądom?". W ankiecie Sasina zaznaczono

Kluzik-Rostkowska zachęca rodziców 6-latków do odwiedzenia szkół

będę skupiała uwagę na tych 7 promilach szkół, w których trzeba sporo zrobić" - zapewniła minister. Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich został wprowadzony ustawą w 2009 r. Początkowo wszystkie sześciolatki miały pójść do pierwszej klasy od 1 września 2012 r., natomiast w latach 2009-2011

Dzieci z Korei Południowej najbardziej nieszczęśliwe wśród krajów OECD

Korea Południowa plasuje się na ostatnim, 30. miejscu w "rankingu szczęśliwości dzieci i nastolatków". Przedostatnie miejsca zajmują Rumunia i Polska. Badanie przeprowadzono wśród 4 tys. rodzin w Korei Południowej, a wyniki porównano z podobnymi ankietami dotyczącymi 27 spośród 34 krajów

Sejm przyjął informację MEN ws. przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków

r. wszystkie dzieci uczące się w szkołach podstawowych oraz gimnazjach będą się uczyć z darmowych podręczników. Berdzik przywołała też dane z ankiet, które ministerstwo przeprowadziło w lutym ubiegłego roku we wszystkich szkołach podstawowych w kraju. Pokazały one, że zdaniem 93,24 proc. rad

Badanie: młodym ludziom brakuje rzetelnej wiedzy o seksie

edukacji seksualnej są potrzebne w szkołach; ich zastrzeżenia budzi jednak sposób, w jaki wiedza ta jest przekazywana. Problemy, na jakie najczęściej wskazywano w ocenach doświadczeń z edukacją seksualną w szkole, to: niekompetentni prowadzący, organizowanie zajęć w niedogodnych dla uczniów terminach, np

Częstochowa. Program zdrowotny dla dzieci z astmą i alergiami

, nieobecności w szkole, stosowania leków oraz aktywności fizycznej. Realizatorzy programu, czyli poradnie alergologiczne lub pulmonologiczne dla dzieci posiadające kontrakt z NFZ, zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. W

MEN: szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków

, że "od 2009 r. mamy nową podstawę programową przystosowaną do dzieci sześcioletnich". W ocenie minister, objęcie obowiązkiem szkolnym sześcioletnich dzieci to sposób na "uratowanie niejednej szkoły przed zamknięciem i niejednego nauczyciela przed zwolnieniem". Szefowa MEN

Atrakcyjny Tydzień Bibliotek

Atrakcyjny Tydzień Bibliotek

; przypadło 65-lecie działalności lniańskiej placówki, toteż w jej salach odbyła się wystawa najstarszych książek i czasopism, zdjęć, pamiątek i kronik. Dzieci ze szkoły podstawowej uczestniczyły w lekcji bibliotecznej "Droga książki od autora do czytelnika". Najmłodsi brali udział w zajęciach

Badanie: młodym ludziom brakuje rzetelnej wiedzy o seksie

zajęcia z edukacji seksualnej są potrzebne w szkołach; ich zastrzeżenia budzi jednak sposób, w jaki wiedza ta jest przekazywana. Problemy, na jakie najczęściej wskazywano, pisząc o swoich doświadczeniach z edukacją seksualną w szkole, to: niekompetentni prowadzący, organizowanie zajęć w niedogodnych dla

Śląskie. 3,6 tys. rodziców sześciolatków zgłosiło się po opinię do poradni

Katowicach Wietrzyk i zapowiedziała, że skontrolują niektóre przedszkola pod kątem "rzetelności tej diagnozy". Od września tego roku realizację obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. Według ankiet przeprowadzonych wśród dyrektorów szkół

Żakowski: "Dręczymy dzieci, na hasło kultura rzucają się do ucieczki". MEN szuka nowych lektur

Żakowski: "Dręczymy dzieci, na hasło kultura rzucają się do ucieczki". MEN szuka nowych lektur

, zwłaszcza kultura, przekazywane są gdzie indziej - twierdzi Żakowski w TOK FM . Za przykład podaje filmiki na YouTube, które w życiu dzieci i młodzieży odgrywają dużą rolę. To przez nie poznają świat. Żeby go dobrze interpretować, potrzebują jednak odpowiedniego klucza, który właśnie szkoła powinna im

Kluzik-Rostkowska: trzeba reagować na pierwsze symptomy agresji

. Jednym z elementów badania były anonimowe ankiety wśród uczniów. Wypełniło je online ponad 63 tys. uczniów. Wynika z nich, że agresja werbalna, fizyczna i cyberagresja występują we wszystkich typach szkół, przy czym jest ona częstsza w szkołach podstawowych, zmniejsza się w gimnazjach i w szkołach

Białystok. 1,4 tys. sześciolatków ma trafić do szkół, rusza nabór

np. w mieście szkoły, np. SP nr 12, gdzie już teraz w roczniku jest dziewięć klas, a od września będzie ich 12. Miasto wyliczyło, że jeśliby wszystkie dzieci z połowy rocznika 2008, które zgodnie z przepisami muszą rozpocząć naukę w klasie pierwszej trafiły do szkół, to trzeba w nich będzie utworzyć

Co jest nie tak z kształceniem zawodowym? Koło się zamyka

Co jest nie tak z kształceniem zawodowym? Koło się zamyka

powinno się organizować dla młodzieży wycieczki po okolicznych zakładach pracy. Muszą wiedzieć, w jakich profesjach mogą się szkolić, a potem znaleźć zatrudnienie. Obecnie nauka w szkole zawodowej trwa dwa lata, z tego trzy dni w tygodniu to nauka ogólnych przedmiotów, a dwa dni to praktyki. Młodzież ma

W.Brytania.Nowy rok szkolny z zaostrzonymi rygorami dyscypliny

Departament Edukacji przesłał do szkół wytyczne dla nauczycieli, pozwalające im m.in. decydować o usadzeniu poszczególnych uczniów w klasie. Do tej pory uczniowie sami wybierali sobie miejsca. Według nowych wytycznych nauczyciel będzie mógł przenieść ucznia w inne miejsce, jeśli uzna, że poprawi to

Uwolnić uczniów od religii. Ateiści wchodzą do szkół

Uwolnić uczniów od religii. Ateiści wchodzą do szkół

Od września zmieniają się zasady dotyczące nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach. Władze samorządowe są zobowiązane do organizowania etyki nawet dla jednego ucznia (wcześniej musiało być ich co najmniej siedem). Dorota Wójcik, szefowa Fundacji "Wolność od religii"

NIK sprawdza, czy szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków

wtedy, że "szkoły podstawowe nie są wystarczająco przygotowane do objęcia nauką dzieci sześcioletnich". Zarzuty dotyczyły głównie wyposażenia szkół i klas, a także opieki dla sześciolatków przed lekcjami i po nich. NIK oceniła przy tym, że nauczyciele mają pełne kwalifikacje do nauczania

MEN: w klasach pierwszych uczy się 193 tys. sześciolatków

darmowych podręczników. Berdzik przywołała też dane z ankiet, które ministerstwo przeprowadziło w lutym br. we wszystkich szkołach podstawowych w kraju. Pokazały one, że zdaniem 93,24 proc. rad rodziców szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie dzieci sześcioletnich, w tym zdaniem 38,62 proc

Karne zbieranie śmieci i szkoła w sobotę: w Wielkiej Brytanii zaostrzono rygory szkolnej dyscypliny

Departament Edukacji przesłał do szkół wytyczne dla nauczycieli, pozwalające im m.in. decydować o usadzeniu poszczególnych uczniów w klasie. Do tej pory uczniowie sami wybierali sobie miejsca. Według nowych wytycznych nauczyciel będzie mógł przenieść ucznia w inne miejsce, jeśli uzna, że poprawi to

Nagrody w konkursie "Pracodawca Godny Zaufania" rozdane

"Z zadowoleniem obserwujemy, że pracodawcy w Polsce coraz częściej walczą o dobrych pracowników poprzez rozbudowane pakiety socjalne, zaangażowanie załogi w rozwiązywanie problemów ekologicznych, wsparcie lokalnych społeczności, czy wreszcie inicjatywy ułatwiające pogodzenie wychowania dzieci

Sejm przyjął informację MEN ws. przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków

We wrześniu tego roku po raz pierwszy do I klas szkół podstawowych pójdzie obowiązkowo część dzieci sześcioletnich (urodzonych w pierwszej połowie 2008 r.). O odrzucenie przedstawionej w tym tygodniu przez MEN informacji wnioskował klub PiS. Poparło go w głosowaniu 201 posłów, 229 było przeciw

Badanie: 79 proc. rodziców 6-latków ponownie wysłałoby je do szkoły

więcej niż połowę. W badanej grupie były trzy klasy złożone z samych dzieci młodszych. Jak podkreślił rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium prof. Marek Konopczyński, autorskie badanie uczelni przeprowadzone było za pomocą ankiet opracowanych w Pedagogium przez pracowników uczelni i na jej

NIK: szkoły mają odpowiednią kadrę i sale dla sześciolatków

kontroli NIK wskazują, że szkoły są przygotowane do przyjęcia dzieci 6-letnich. To dobra wiadomość dla rodziców sześciolatków, które we wrześniu przekroczą próg szkoły. Po przesunięciu wprowadzenia obowiązku szkolnego z 2012 r. na 2014 r. dobrze wykorzystano czas przeznaczony na dostosowanie szkół dla

Badanie: 79 proc. rodziców 6-latków ponownie wysłało by je do szkoły

Badanie, którego wyniki przedstawiono w poniedziałek w Warszawie, pokazało, że 96,6 proc. ankietowanych rodziców, których 6-letnie dzieci rozpoczęły naukę w szkołach podstawowych przygotowanie nauczycieli do pracy z sześciolatkami ocenia "dobrze" lub "dobrze z zastrzeżeniami"

"Pączki są zdrowe, a jajka pochodzą z fabryki". Ile dzieci wiedzą o jedzeniu? Niewiele

przeprowadzono metodą wywiadu komputerowego. Dzieci wypełniały ankietę samodzielnie - bez pomocy rodziców i możliwości sięgnięcia do innych źródeł. Badanie zrealizowano na zamówienie programu "Tesco dla szkół". Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Śląskie. Inżynier jakości i operator maszyn wśród najbardziej poszukiwanych zawodów

pokoleniową, która za chwilę się pojawi trzeba będzie wypełnić. Dlatego zachęcam rodziców do posyłania dzieci do szkół zawodowych" - apelowała we wtorek Agnieszka Kolenda z Hays Poland. "Patrząc na rynek pracy i środowisko biznesowe, w którym jesteśmy, zachęcalibyśmy mocno do przemyślenia swoich

20 proc. uczniów doświadczyło rozłąki z rodzicem pracującym za granicą

wykorzystywane stosunkowo rzadko. Badanie zrealizowano w maju i czerwcu br. w 100 szkołach; zebrano 4 tys. 168 ankiet od uczniów i 272 od nauczycieli. Badanie nie uwzględniało dzieci migrujących wraz z rodzicami i dzieci nierealizujących obowiązku szkolnego.

Uczniowskie uzależnienia. Papierosy, internet...

społecznych w krakowskim magistracie: - Wyniki ankiet pokazują, że dużo jest do zrobienia, a zrobić to muszą przede wszystkim rodzice. Szkoła może im w tym pomóc, ale ich nie zastąpi. Dlatego magistrat chce wydrukować dla rodziców specjalne ulotki z wynikami badań, które mają im uzmysłowić problemy, z jakimi

Fundacja Polska Bez Korupcji proponuje zmiany w ustawie o systemie oświaty

rocznikom dzieci. W noweli zapisano też, że o wyborze podręczników dla uczniów nie będzie jak dotąd decydował nauczyciel, ale zespół nauczycieli uczących danego przedmiotu w szkole po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. (Planujemy kontynuację tematu)

Ponton: w szkołach potrzebna edukacja seksualna i spotkania z ginekologami

ekspertów już w szkołach powinny być organizowane spotkania z ginekologami, aby dzieci - później już jako młode osoby - zdawały sobie sprawę z zagrożeń i wiedziały, że trzeba dbać o zdrowie intymne. Autorka raportu Patrycja Wonatowska zwróciła uwagę na problemy, które w ankietach zgłaszały osoby

"Ponton" ponownie zbada, jak wyglądają lekcje z wychowania do życia w rodzinie

(osoby w tym przedziale wiekowym mają lub miały w przeszłości w szkołach zajęcia z WDŻ). Można ją znaleźć na stronie www.jakaedukacja.pl, zbieranie ankiet potrwa do 14 sierpnia. W ankiecie są m.in. pytania o to, kto prowadził zajęcia z WDŻ, jak były organizowane zajęcia, czy można było zadawać pytania

Kluzik-Rostkowska: trzeba reagować na pierwsze symptomy agresji

prowadzonej w szkołach przez wizytatorów z kuratoriów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego między 1 września 2013 r., a 31 marca 2014 r. Przeprowadzono ją w 1408 szkołach różnych typów z terenu całego kraju. Jednym z elementów badania były anonimowe ankiety wśród uczniów. Wypełniło je online ponad 63 tys

Radom.5-6 proc. pierwszoklasistów ma zaburzenia oddychania w czasie snu

pilotażowego przewidywał przeprowadzenie ankiet wśród rodziców tysiąca pierwszoklasistów. Badania wykazały poważne zaburzenia oddechowe u 5-6 proc. dzieci. Zostały one skierowane do poradni laryngologicznych. Lekarze podkreślają ważną rolę w pilotażu władz Radomia i miejscowych szkół. Dzięki ich zaangażowaniu

Badanie: ponad połowa kanapek polskich uczniów trafia do kosza. Winne słodycze?

Badanie o nazwie "Talent do niemarnowania" zostało przeprowadzone w styczniu 2014 r. na reprezentatywnej próbie 1000 nauczycieli. Ani kanapki, ani obiady Według nich 58 proc. kanapek przygotowanych przez rodziców dla dzieci nie jest przez nie zjadanych w szkołach, ale ląduje w koszach na

Badanie: ponad połowa kanapek polskich uczniów trafia do kosza

Badanie o nazwie "Talent do niemarnowania" - którego wyniki udostępniono PAP - zostało przeprowadzone w styczniu 2014 r. na reprezentatywnej próbie 1000 nauczycieli. Według nauczycieli 58 proc. kanapek przygotowanych przez rodziców dla dzieci nie jest przez nie zjadanych w szkołach, ale

Częstochowa będzie walczyć z nadwagą i otyłością u dzieci i młodzieży

, nieprawidłowego odżywiania. Ankieta będzie także próbą dokładnej oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży. W tym celu zespół skieruje do szkolnych pielęgniarek zapytanie dotyczące wagi uczniów. "W szkole pracuję od 20 lat. Obecnie szacujemy, że problemy z nadwagą może mieć nawet 40 proc. uczniów"

Raport NIK: skala przemocy słownej i fizycznej w szkołach narasta

Raport "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej" jest efektem kontroli przeprowadzonej z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013. Objęto nią 25 szkół publicznych, w których łącznie uczy się ponad 11,5 tys. dzieci

Przemoc, seks i gender. Niepokój radnego, obawy rodziców

Ponad 70 proc. dzieci i prawie połowa nauczycieli doświadczyła w szkole przemocy słownej. Ofiarami agresji fizycznej było 58 proc. uczniów i 15 proc. pedagogów, którym brakuje wiedzy, jak reagować na patologiczne zjawiska - wynika z ubiegłorocznego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jest szansa, że

Dręczony przez kolegów 14-latek powiesił się. To, co po jego śmierci rozpętało się w sieci, jest przerażające

nauczycielom, iż jest "zaczepiany, popychany, wyzywany", śledczy będą wyjaśniać reakcję szkoły i nauczycieli na zgłaszany przez dziecko problem. W ankiecie przeprowadzonej przez kuratorium oświaty po śmierci Dominika uczniowie napisali że "nauczyciele krzyczą, są agresywni, denerwują się

Konferencja w Serocku

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza wprowadzić rozporządzenie, dzięki któremu dzieci objęte kształceniem specjalnym będą mogły realizować naukę w szkołach masowych, dotyczy to zarówno tych uczniów, u których stwierdzono pewien stopień niepełnosprawności, jak i dla tych, którzy są wyjątkowo

Fundacja Polska Bez Korupcji proponuje zmiany w ustawie dot. oświaty

lat temu częstym procederem było oferowanie szkołom przez akwizytorów czy przedstawicieli wydawnictw "prezentów" w postaci np. tablic multimedialnych czy innych sprzętów - za wybór konkretnego podręcznika dla uczniów. Na środowej konferencji prasowej poinformował, że zgodnie z ankietą

"Ginekolog powinien zostawiać swoje poglądy przed drzwiami gabinetu" [RAPORT]

konieczność edukowania młodych ludzi. Zdaniem ekspertów już w szkołach powinny być organizowane spotkania z ginekologami, aby dzieci - później już jako młode osoby - zdawały sobie sprawę z zagrożeń i wiedziały, że trzeba dbać o zdrowie intymne. Autorka raportu Patrycja Wonatowska zwróciła uwagę na problemy

Opolskie.Eurosieroctwo dotyczy co najmniej 10,4 tys. dzieci w regionie

porównanie z wynikami badań ROPS dot. tego zjawiska z 2008 r. Wyniki najnowszych badań opracowano na podstawie ponad 900 ankiet przeprowadzonych w opolskich szkołach i przedszkolach (ponad 580 respondentów); w powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej (blisko 70 respondentów) oraz

W brytyjskich szkołach walka z kryzysem nauczania języków obcych

obowiązkowa dla dzieci od siódmego roku życia. Jest jednak pewien problem - zdaniem ekspertów duża część nauczycieli pracujących z najmłodszymi dziećmi zwyczajnie nie ma kwalifikacji pozwalających im uczyć języków obcych. Według tegorocznej edycji corocznej ankiety przeprowadzanej wśród brytyjskich

"Siódemka" wielokulturowa

dzieci o różnych narodowościach, wyznaniach czy reprezentujące mniejszości etniczne i narodowe. W naszej szkole zatrudniamy na 6/18 katechetkę dla uczniów wyznania zielonoświątkowego, która prowadzi zajęcia dla dzieci również z innych szkół podstawowych i gimnazjalnych w Świeciu oraz młodzieży z

W Sejmie wysłuchanie obywatelskie na temat nastoletniego rodzicielstwa

nieplanowanych ciąż, trwa od lat i nie przynosi specjalnych efektów". Jak powiedziała, z badań z 2009 r. wynika, że w wielu szkołach lekcji wychowania do życia w rodzinie nie ma w ogóle; na 637 osób biorących udział w ankiecie 252 odpowiedziały, że nigdy na żadnym etapie kształcenia nie miały takich zajęć

Świętokrzyskie. 11 partnerów Karty Dużej Rodziny w regionie

W czwartek umowy z przedstawicielami partnerów rządowego programu dla rodzin wielodzietnych podpisała wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Karta Dużej Rodziny to program dla rodzin z trojgiem lub więcej dzieci. Poprzez wprowadzanie na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym systemu

Sejm odrzucił wniosek PiS o referendum ws. sześciolatków

przeprowadzenie referendum PiS wskazywał m.in., że zarówno nauczyciele jak i samorządy nie są przygotowane do zmian. "Wiele szkół jest w bardzo złym stanie technicznym. Dzieci uczą się w przepełnionych klasach, w systemie zmianowym. Nie ma oddzielnych stref dla dzieci młodszych. Brakuje nie tylko świetlic

Śląskie. Inżynier jakości i operator maszyn wśród najbardziej poszukiwanych zawodów

pokoleniową, która za chwilę się pojawi trzeba będzie wypełnić. Dlatego zachęcam rodziców do posyłania dzieci do szkół zawodowych" - apelowała we wtorek Agnieszka Kolenda z Hays Poland. "Patrząc na rynek pracy i środowisko biznesowe, w którym jesteśmy, zachęcalibyśmy mocno do przemyślenia swoich

Raport NIK: skala przemocy słownej i fizycznej w szkołach narasta

;Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej" jest efektem kontroli przeprowadzonej z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013. Objęto nią 25 szkół publicznych, w których łącznie uczy się ponad 11,5 tys. dzieci. Najwięcej zachowań patologicznych

Głosujmy! Mogą dostać grant na scenę lub album

gdyby udało im się zdobyć grant, to chcieliby wydać również album i przekazać go bibliotekom i okolicznym szkołom. Najpierw przeprowadzili ankiety wśród uczniów. Wyniki wykazały, że dzieci i młodzież nie znają lokalnych legend, a niewiele czytało o nich w książkach. Wiele młodych ludzi myli legendy

Napieralski: Samorządowy program SLD napiszą wyborcy

publicznej w Twoim mieście?". W części dotyczącej kraju SLD pyta m.in. o opinię Polaków na temat miejsca lekcji religii - powinny odbywać się w szkole czy poza nią; o zapłodnienie metodą in vitro, czy o to jaka jest najlepsza forma wsparcia państwa dla osób wychowujących dzieci. Napieralski powiedział

TNS Polska: ponad połowa uczniów nie lubi lekcji fizyki.

85 proc. rodziców chciałoby, by ich dzieci miały w szkole dostęp do interaktywnych pomocy naukowych i zestawów doświadczalnych. Wyniki tego badania przedstawiono w środę na konferencji w Centrum Nauki Kopernik. Niechęć do nauki fizyki potwierdzają badania ankietowe przeprowadzone właśnie przez

Niepokojący raport NIK. W gimnazjach i liceach nie ćwiczy nawet 30 procent uczniów

, że w klasach IV-VI nie brało w nich czynnego udziału 15 proc. uczniów, w gimnazjach 23 proc., a w szkołach ponadgimnazjalnych aż 30 proc. uczniów. Dzieci i młodzież jako główne powody unikania ćwiczeń wymieniały względy zdrowotne (35 proc.) oraz nieatrakcyjny sposób prowadzenia zajęć (31 proc

Kuratorium pyta, czy uczniowie używają dopalaczy

- W związku z narastającym zjawiskiem używania przez dzieci i młodzież tzw. dopalaczy, Śląski Kurator Oświaty zdecydował, że niezbędne jest rozpoznanie skali zjawiska oraz wspólne zastanowienie się nad dalszymi działaniami w tym zakresie - powiedziała w środę PAP rzeczniczka kuratorium Anna

Świnoujście. Program "Bezpieczne Miasto"

; - dodał. Projekt ma zakończyć się w listopadzie br. Jak wynika z ankiety, przeprowadzonej przez Fundację Zawsze Bezpieczni w 2012 r. wśród 600 dzieci w wieku 8-15 lat, ponad 95 proc. z nich miało zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w szkołach, ale ponad połowa nie potrafiła wskazać prawidłowego numeru

Uczeń w szkole pod krawatem. Za 21 zł. Rodzice: głupota

Na naszym forum trwa dyskusja na temat krawatów wprowadzonych w jednej z rzeszowskich szkół. Rodzice wymieniają się opiniami. Forowicz o nicku Rodzic pisze: "Jestem wściekła na nową głupotę w szkole. Jeszcze nie tak dawno musiałam kupić trójce dzieci mundurki do szkoły, potem identyfikatory, a

Solidarni z Donieckiem - Apel do szkół

Czekamy na deklaracje szkół, ile dzieci są gotowe zaprosić na dwutygodniowy pobyt. Niech dzieci z Ukrainy spędzą ten czas z polskimi rówieśnikami. Liczymy, że szkoły wymyślą ciekawy program.Bogumiła Berdychowska z Narodowego Centrum Kultury zapewnia, że Centrum pokryje główne koszty: przejazdu

Afera w szkole specjalnej: Upośledzone dzieci uczono onanizmu?

Po wykładzie w szkole specjalnej zrobiła się afera: pod Warszawą uczą upośledzone dzieci onanizmu. "Lekcja masturbacji na zredukowanie napięć u dzieci upośledzonych?". Do tego fotografia z pokazu ubierania penisa w prezerwatywę. Instruktażowi przyglądają się nastolatki. To portal

Lekarze zaczną częściej reagować na przemoc? Stworzono specjalny algorytm do jej rozpoznania

opracowali specjalne ankiety - druki do wypełnienia, które zawierają określone zasady postępowania (dla lekarzy, ale też dla pracowników szkół). By reagowali, gdy mają podejrzenie przemocy. Lekarze: "A może to jeszcze nie przemoc?" Część lekarzy nie reaguje, wychodząc z założenia, że może to

4,5 tys. rodzin otrzyma bezpłatne owoce i warzywa z UE

; - poinformowała PAP Sylwia Mazur, koordynatorka projektu na Podkarpacie. Dodała, że paczki z owocami i warzywami będzie można odbierać w specjalnych punktach w Rzeszowie i 10 innych miastach Podkarpacia. Zapewniła, że będą to miejsca łatwo dostępne dla seniorów, jak np. szkoły, domy kultury i przychodnie. Takie

Film o zerówce dla 400 rodziców

Sześciominutowy film można już oglądać na www.krakow.pl w zakładce "Filmowe życie miasta". Pokazuje, jak wyposażone są działające w szkołach zerówki, jak pracują szkolne świetlice i zachęca rodziców, by tam właśnie zapisali swoje dzieci. Warto, chociażby dlatego, że za zerówkę w szkole w

Rodzice nie potrafią rozmawiać z dziećmi o seksie. "Ponton" ma nowy raport

Z raportu, który powstał na podstawie blisko 4 tys. ankiet, wyłania się mało optymistyczny obraz. - Potwierdziło się to, co już wiedzieliśmy: nastolatki nie mają dobrego kontaktu z rodzicami . Wydaje się, że jednym z najbardziej niewygodnych tematów jest antykoncepcja. To przykład takiego

Walczy z sektami, więc sekta chce go zniszczyć

Pietrek od kilkunastu lat kieruje działającym przy archidiecezji katowickiej Śląskim Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych "Kana" w Katowicach. Zajmuje się doradztwem prawnym i psychologicznym dla ofiar sekt oraz ich rodzin. Prowadzi też zajęcia w szkołach, podczas

188 tys. kierowców skorzystało w Nysie z darmowych przejazdów komunikacją

2013 roku z darmowych przejazdów skorzystało ok. 188 tys. osób. Liczbę tę oszacowano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród klientów nyskiego zakładu komunikacyjnego oraz na podstawie liczby sprzedanych po wprowadzeniu ulgi biletów. MZK wyliczyło, że dzięki darmowym przejazdom dla kierowców

Opole. Jarmuziewicz proponuje karty zniżkowe dla seniorów

zniżek dla seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach karty Opolska Rodzina, jak i przygotowanie kopert życia. "Koperty to koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych, a zniżki w ramach karty Opolska Rodzina - do 700 tys. złotych, jeśli korzystać z nich będzie wyliczona przez nas liczba 20 tys

Już kilkadziesiąt tysięcy eurosierot. "To rodzi problemy wychowawcze"

przypadkach wzrasta drobna przestępczość wśród eurosierot.Z ankiet przeprowadzanych w szkołach na terenie badanych gmin wynika, iż obniża się też poziom nauki wśród dzieci rodziców, którzy pracują za granicą, zwiększa się liczba opuszczanych zajęć i obniża samoocena dzieci. Wyrwane serca, krzyk i tupolew

Co uczniowie robią na w-fie? Kuratorium sprawdzi

wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli z województwa dolnośląskiego. - Zorganizowało ją tamtejsze kuratorium. Okazało się, że 60 proc. nauczycieli nie chce prowadzić zajęć wuefu dla najmłodszych uczniów. Argumentacja była różna. Niektórzy nie wiedzieli po prostu, jakie ćwiczenia zaproponować

Marna wiedza stołecznych rodziców

rodzice nie zawsze są im na rękę - ocenia Katarzyna Zakroczymska. W opinii stołecznych rodziców ich wpływ na to, co się dzieje w szkole, jest mały. Z badań wynika, że największe zaangażowanie ujawniają w sprawie organizowania dla dzieci imprez szkolnych, takich jak andrzejki czy zabawy mikołajkowe. Jeśli

Kontrole w szkołach i przedszkolach z powodu grypy

kichaniu i kaszlu oraz częstego mycia rąk mydłem i gorącą wodą. Na Opolszczyźnie kuratorium przekazało do szkół informację w formie ankiety, żeby dyrektorzy powiadamiali miejscowe stacje sanitarno-epidemiologiczne o zwiększonej absencji uczniów. Decyzję o zamknięciu placówki z powodu grypy będzie

PIIT: partie mówią "tak" informatyzacji, ale to nie jest ich priorytet

informatyki w edukacji. "Dzisiaj już wszyscy wiedzą, że dzieci mają komputery w domach, że w dwóch trzecich polskich domów jest internet, a jak w domu jest dziecko, to ten wskaźnik dochodzi już do dziewięćdziesięciu kilku proc., tymczasem polska szkoła ciągle tkwi w epoce tablicy, kredy i ścierki

Holandia: tysiące dzieci molestowano w instytucjach kościelnych

Według raportu, obejmującego lata 1945-2010, od 10 tys. do 20 tys. dzieci narażonych było na molestowanie seksualne w katolickich instytucjach, m.in. szkołach, a Kościół "nie podjął adekwatnych kroków" by zaradzić tej sytuacji.Władze kościelne nie interweniowały w sprawie licznych nadużyć

Zbadają, czy szkoły mogą przyjąć sześciolatków. Czy nie za późno?

jest osobna dla nich świetlica, czy maluchy mogą zjeść ciepły posiłek. Kontrolerzy sprawdzą też, w jakich warunkach dzieci jedzą drugie śniadanie i czy mogą zostawiać podręczniki w szkole. W minionym roku szkolnym w 707 szkołach sanepid przeprowadził pilotaż badania. Bardzo dobrze wypadło ponad osiem

Solidarni z Donieckiem: pierwszy zgłasza się Lubięcin

lekcje dla dzieci polskich i ukraińskich.Na zgłoszenia szkół czekamy do 10 grudnia. Wypełnione i podpisane przez dyrektorów szkół ankiety (dostępne też na www.gazetawyborcza.pl) prosimy przesyłać na adres: "Szkoła z klasą", skrytka pocztowa 36, 02-783 Warszawa 59, z dopiskiem "Solidarni z

Nierówne szanse po polskich studiach

Magdalena KulaAutorzy badań przeprowadzonych przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy poprosili rektorów wszystkich szkół wyższych, by ocenili cechy i umiejętności swoich absolwentów. Ankiety odesłało 63 rektorów - 32 z uczelni państwowych i 31 z prywatnych.Różnice między uczelniami państwowymi i

W polskich szkołach panuje segregacja.

współautorki raportu, dyrektor prestiżowego warszawskiego gimnazjum Krystyny Starczewskiej, jedną z przyczyn segregacji są rankingi - Dla szkół, zwłaszcza niepublicznych, liczą się przede wszystkim wyniki końcowe, dlatego nie chcą przyjmować dzieci, które mogą im obniżyć poziom - tłumaczy.

''W polskich szkołach panuje segregacja''

Dzieci segreguje się na podstawie ankiet, które wypełniają ich rodzice. Są w nich pytania o miejsce pracy, stanowisko, zarobki, liczbę pokoi w mieszkaniu. Takie praktyki mają miejsce w niemal każdym polskim mieście. Szkoły - jak wynika z badań Instytutu Spraw Publicznych - często uzasadniają

Kurator oświaty: Mimo kryzysu eurosierot nie ubywa

rodzica u 5,5 proc. dzieci pogorszyły się oceny, a u kolejnych 23,15 proc. uczniów poziom osiągnięć szkolnych nie zmienił się. Na co uczniowie, których rodzice są za granicą, skarżyli się w ankietach? M.in., że czują się osamotnieni, mają większe problemy w nauce, a w trudnych sytuacjach nie ma nikogo

Odkryto dowody na przypadki kastracji nieletnich w katolickich ośrodkach w Holandii

, co budzi teraz kontrowersje. Raport Deetmana Według raportu, obejmującego lata 1945-2010, od 10 tys. do 20 tys. dzieci narażonych było na molestowanie seksualne w katolickich instytucjach, m.in. szkołach, a Kościół "nie podjął adekwatnych kroków", by zaradzić tej sytuacji. Władze kościelne

Przedszkole jak czeski film: nikt nic nie wie

nauczania takiego, jaki obowiązywał do niedawna w zerówce. Oczywiście można założyć pewien margines błędu, bo dzieci w tym wieku mamy w naszym mieście ok. 1800, przy czym prawie 600 nie jest objętych edukacją przedszkolną. Rozpoczęcie nauki w szkole dla tej drugiej grupy nie będzie proste. Żeby sześciolatek

Bez rewolucji, ale ambitnie

przedszkola w Grupie i w Dragaczu jest naszą priorytetową inwestycją w ramach RPO Obszaru Świeckiego. Przeprowadziliśmy ankiety wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wynika z nich jasno, że jest konieczność budowy przedszkola w Grupie oraz Dragaczu. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie unijne, powstaną

Dajcie im plastelinę - polskie dzieci nie potrafią trzymać długopisu

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl Nasze kilkuletnie dzieci są słabo przygotowane do nauki pisania w szkole - alarmują psychologowie z sopockiego oddziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Przetestowali reprezentatywną próbę dzieci, prawie trzystu pięcio- i sześcioletnich

Szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków

To wyniki ankiet, jakie na prośbę Podlaskiego Kuratorium Oświaty pod koniec ubiegłego roku wypełniali szefowie podstawówek z naszego województwa. Kuratorium chciało wiedzieć czy szkoły pod względem bazy lokalowej (odpowiednie sale, szatnie, świetlica, stołówka, place zabaw), jak i kadry, są gotowe

Polskie dzieci ofiarami rasizmu i ksenofobii w Irlandii Płn.

borykających się z tym problemem, wspierać je i zobowiązywać do przeciwdziałania - proponuje Eoin Rooney. Badacz apeluje też o więcej informacji dla szkół jak zwalczać zjawisko ksenofobii i doinformowanie rodziców poszkodowanych dzieci, jakie kroki mogą podjąć, jeśli ich apele pozostają bez odpowiedzi.Rooney

Nie będzie szkoły imienia Baracka Obamy

ich twarzach w trakcie projekcji - mówiła nam dyrektorka szkoły. Obecnie imię tego autora książek dla dzieci noszą w Polsce nie tylko szkoły podstawowe, ale także hufiec ZHP w Głownie (województwo łódzkie) i zamojski Młodzieżowy Dom Kultury. Kandydaturę Kornela Makuszyńskiego muszą jeszcze

Siedem ofiar śmiertelnych ataków tygrysów w Indiach

W obawie przed atakiem tygrysów mieszkańcy okolic rezerwatu Dudhwa, skąd miało uciec siedem tygrysów, nie puszczają dzieci do szkół i zostawili pola odłogiem. Jedno ze zwierząt miało zabić w ciągu dwóch tygodni co najmniej czterech ludzi, w tym troje dzieci w wieku 8-15 lat. - Wydano rozkaz

Za złe zachowanie mały Brytyjczyk znów trafi do kozy

Rząd i związek zawodowy nauczycieli szykują nowe wytyczne dla szkół publicznych - po trzech latach badań rządowi eksperci doszli do wniosku, że trzeba je zaostrzyć, by poprawić zachowanie uczniów. Ich zdaniem trzeba też wymusić na rodzicach większą odpowiedzialność za wychowanie dzieci. Bo

Ania się w szkole uczy, a Jaś się bawi

tzw. zerówki. To dla sześciolatków obowiązkowe - rodzic wybiera między zerówką w przedszkolu i szkole. Na razie ok. 60 proc. dzieci jest w przedszkolach. W zerówce bawią się jak przedszkolaki, ale mają też "poważniejsze" zajęcia - tak naprawdę uczą się już czytać, pisać i liczyć. Ale zerówek

Na kolana! - dopuszczalna kara

przedstawienie zdarzeń odbiło się na pracy szkoły - mówi dyrektorka Barbara Pogorzelska. Ale dodaje , że zrozumiała błąd: - Decyzje, które podejmuję, nie mogą być pochopne. Życzyłabym sobie, bym nigdy nie musiała karać dzieci, ale jeśli zajdzie taka konieczność, działania muszą być zgodne z prawem

Tadeusz Konwicki nie żyje. Wybitny pisarz i reżyser miał 88 lat

Lenicy, artystką plastyczką, ilustratorką książek dla dzieci. Na przełomie lat 40. i 50. stał się jednym z głównych literatów i publicystów socrealistycznych. Debiutancka powieść Konwickiego - "Rojsty" - w której nawiązywał do doświadczeń partyzanckich, przedstawiając zderzenie

CBA węszy w szkołach podstawowych. "To jakaś psychoza"

zajęcia, rozwijające sprawność ruchową i manualną dzieci oraz gimnastykę korekcyjną. Maluchy są zachwycone - mówi Barbara Pocwa, wicedyrektorka SP nr 48. Zanim szkoła kupiła zabawki, ich producenci zasypali ją stosami katalogów i próbowali przekonać, by wybrała właśnie ich produkty. - Ponieważ do wydania

Pisały o niej największe gazety, witały ją tłumy. Pierwsze radzieckie dziecko, które opuściło obóz

opowiadać o swojej historii. Odpisuje na tysiące listów. Dziewczyna staje się symbolem nadziei dla tysięcy osób, których dzieci znalazły się w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Nie czuje się jednak Rosjanką, a Polką, i wkrótce powraca do Oświęcimia. Sprowadziła z Oświęcimia przybranych rodziców Za

MOPS wybierał dzieci na kolonie po swojemu

. - Trzy, może cztery tygodnie przed końcem roku szkolnego dostaliśmy jednak informację z podstawówki syna, że jako mieszkańcy poszkodowanej dzielnicy możemy się starać o kolonie dla dziecka. Wspólnie z rodzicami innych dzieci z klasy syna, złożyliśmy wnioski. Szkoła przekazała listę kuratorium oświaty. To

Daj uszom odpocząć od natłoku dźwięków

po prostu do siebie wrzeszczą, a nauczyciele nie zawsze mogą nad tym zapanować. Co więcej, z przeprowadzonych przez nas ankiet wynika, że nawet na lekcjach panuje nieustanny szmer. Do tego większość szkół jest przy drogach, skąd też przez wiele godzin dzieci są bombardowane dźwiękami. Najwięcej szkód

Rodzice sześciolatków wolą przedszkola

zostawić dziecko w przedszkolu. Kilka tygodni temu wydział oświaty rozesłał ankiety do wszystkich poznańskich przedszkoli. Mieli je wypełnić rodzice przedszkolaków, którzy w tym roku kończą sześć lat (jest ich 4,2 tys). Czy państwa dziecko pójdzie do szkoły? - zapytali. Ankiety już wróciły, jednak urząd

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

2+2 matematyka dla dzieci

liczeniem, dodawaniem, odejmowanie, a także mnożeniem czy dzieleniem.

2+2 jest w istocie zbiorem ćwiczeń, które zostały przygotowane tak, aby zaciekawić dzieci. Przyda się nie tylko w trakcie nauki w domu, ale także w szkole po odpowiednim przygotowaniu.

2+2 może

EuroPlus+ Niemiecki dla dzieci - Nicole und Thomas

słówek i zwrotów niemieckich.

Kurs EuroPlus+ Niemiecki dla dzieci - Nicole und Thomas składa się z dwóch poziomów zaawansowania obejmujących słownictwo podstawowe i najczęściej używane (m.in. Rodzina, W domu, W szkole, Zabawki, Zwierzęta) oraz bardziej zaawansowane (m.in. Zawody, Czas

EuroPlus+ Angielski dla dzieci - Nicole and Tommy

słówek i zwrotów angielskich.

Kurs EuroPlus+ Angielski dla dzieci - Nicole and Tommy składa się z dwóch poziomów zaawansowania obejmujących słownictwo podstawowe i najczęściej używane (m.in. Rodzina, W domu, W szkole, Zabawki, Zwierzęta) oraz bardziej zaawansowane (m.in. Zawody, Czas

Wondershare QuizCreator

Wondershare QuizCreator to aplikacja, która pozwala na tworzenie rozmaitych ankiet oraz testów, które mogą być przydatne chociażby w przypadku szkoleń.

Wondershare QuizCreator pozwala stworzyć ankietę, test albo nawet cały egzamin według własnego pomysłu. Może być to

NoteZilla

NoteZilla to elegancki wirtualny notes, który pomaga użytkownikowi w zarządzaniu jego czasem.

NoteZilla umożliwia przygotowywanie notatek na pulpit (np. „odbierz dzieci ze szkoły o 15!”), szybkie notowanie ważnych danych i automatyczne kategoryzowanie