budżet powiatu

sprawdź też:

powiat

rydzek

Drogi będą najważniejsze

Drogi będą najważniejsze

Wyjątkowo bogaty w zadania drogowe ma być tegoroczny budżet powiatu. Nie zabraknie również inwestycji w oświacie, w tym m.in. remontu sali gimnastycznej w I LO w Świeciu.

Co piąta złotówka na inwestycje

W środę radni powiatowi przyjęli budżet na 2015 r. Niespodzianek nie było, większość inwestycji to modernizacje dróg

MRPiPS: do końca 2017 r. dofinansowywane zadania koordynatora rodziny zastępczej

Do końca 2017 roku zadania związane z pracą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie dofinansowane z budżetu państwa, ale powiaty muszą się przygotować na to, że kiedyś będzie to ich samodzielne zadanie - powiedział w środę w Senacie Olgierd Podgórski z MRPiPS.

Idziemy dalej w drogi

Idziemy dalej w drogi

Budżet powiatu ma kształtować się na poziomie 82,033 mln zł. Jednak wydatków będzie więcej, bo 84,453 mln zł. Planowany deficyt w wysokości 2,42 mln zł starostwo zamierza pokryć emisją obligacji za 1 mln zł, biorąc pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (520 tys. zł) oraz z

Zobaczyli, jak pracują urzędnicy

Zobaczyli, jak pracują urzędnicy

administracji powiatu, dowiedzieli się wiele o tym, w jaki sposób ich szkoły dostają pieniądze oraz co przez dwanaście lat zmieniło się w funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie powiatu. - Starosta Marzena Kempińska opowiadała im o funkcjonowania Komitetu Regionów, czyli organu doradczego władz UE - mówi

Nie będzie cięć w PUP

Nie będzie cięć w PUP

pracowników PUP, bo pensje dla nich mają być przekazywane z budżetu powiatów. W związku z tym w niektórych urzędach w Polsce zaczęły się już redukcje etatów. W Świeciu jak na razie jest spokojnie, choć nasz powiat też narzeka na małe przelewy z funduszu. - W ubiegłym roku dostaliśmy około miliona złotych, w

Opolskie. Otwarto lądowisko dla śmigłowców LPR w Kędzierzynie-Koźlu

Obecny na piątkowym otwarciu lądowiska w Kędzierzynie-Koźlu wojewoda opolski Ryszard Wilczyński podkreślił, że jest to inwestycja ważna nie tylko z punktu widzenia powiatu, ale też całego województwa. "To czwarte lądowisko dla zespołu LPR w regionie, obok istniejących już w Opolu, Nysie i

Dolnośląskie. Powiat wałbrzyski wyremontuje cztery mosty

Jak poinformował PAP w czwartek rzecznik starostwa powiatowego Mateusz Mykytyszyn, chodzi o przeprawy w miejscowościach: Czarny Bór, Boguszów-Gorce, Sierpnica i Glinno. "To najpilniejsze zadania, wymagające natychmiastowej interwencji. W całym powiecie mamy 84 mosty, z których większość

Olsztyn. Samorządy chcą pozyskać 58 mln euro na inwestycje

stolicę regionu. Jak mówił wójt Jonkowa Wojciech Giecko, do tej pory kontakty z Olsztynem i powiatem bywały trudne i przez lata nie uzyskano przełomu w wielu kwestiach. "To pierwszy dokument, który jednoczy działania samorządów różnego szczebla w celu załatwiania określonych spraw mieszkańców"

Samorządy z nadwyżką w budżetach. Ale deficyt i tak przyjdzie

. kwoty wydatków planowanych na cały rok. Gminy, powiaty i województwa wydały o 11,4 proc. więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego w pierwszym kwartale 2010 r. wyniosły 41,8 mld zł. To dokładnie jedna czwarta planu na ten rok. W stosunku do tego

"Janosikowe" - bogatsze miasta zapłacą w 2012r. więcej

Więcej będzie musiało przekazać między innymi województwo mazowieckie, po zniesieniu ulgi wniesionej w tym roku. Mazowsze przekaże więc 658 milionów złotych "janosikowego", czyli o 146 milionów więcej niż w tym roku. Władze województwa wyliczają, że ta kwota wystarczyłaby na przykład na bu

Sołtys spod Zgorzelca zbierał podatki. Dla siebie

Sołtys spod Zgorzelca zbierał podatki. Dla siebie

Do zatrzymania sołtysa doszło już 18 listopada, jednak ze względu na dobro śledztwa policja dopiero we wtorek ujawniła tę informację. - Nie zdradzamy, o jaką wieś chodzi, bo nie wszystkie z ponad 100 poszkodowanych osób zostały już przesłuchane - tłumaczy Antoni Owsiak, oficer prasowy zgorzeleckiej

Marszałek daje pieniądze na naprawę szkód

Marszałek daje pieniądze na naprawę szkód

już rozstrzygnięta i okazało się, że pracę będą tańsze, niż się spodziewaliśmy. To, co zaoszczędziliśmy, chcemy przekazać na odbudowę infrastruktury w powiatach, przez które przeszła powódź. To kolejne 200 tys. złotych. Marszałek wystąpił także do ministra pracy Jolanty Fedak o przyznanie pieniędzy

Zamieszanie przy wypłacie unijnych stypendiów

Wrocławskim. W tym roku Marta nie może już liczyć na stypendium. W województwie dolnośląskim do udziału w unijnym programie "Szkoła wyższa drogą do sukcesu", który nadzoruje urząd marszałkowski, zgłosiło się 35 instytucji. Odrzucono wnioski sześciu powiatów. - Zabrakło na nie pieniędzy - mówi

MS: w Polsce działają już 1524 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

punktach adwokaci lub radcowie prawni odmówili podpisania umów, a w trzynastu nie wyłoniono organizacji pozarządowej, która prowadziłaby taki punkt. "Nie ma podstaw do tego, żeby te powiaty odmówiły zawierania umów, twierdząc, że nie mają zapewnionego finansowania, szczególnie, że pozostałe powiaty

W 2014 r. w polskim domu na książki wydano przeciętnie 20,88 zł

proc. wydatków samorządowych ogółem w tym zakresie (wydatki samorządów miast na prawach powiatu, województw i powiatów - odpowiednio: 37,4 proc., 17,7 proc. i 1,5 proc.). Wydatki bieżące z budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2014 r. wyniosły 5 mld 306,3 mln

Podkarpackie. 38 zadań na liście lokalnych inwestycji drogowych

znalazły się na zatwierdzonej przez wojewodę liście mają wartość ponad 105,5 mln zł. Powstanie lub wyremontowanych zostanie niemal 100 km dróg. W ramach programu wspierającego rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej gmina, w tym miasto na prawach powiatu, mogła złożyć tylko jeden wniosek o

Dolnośląskie samorządy otrzymały 75 mln zł na usuwanie skutków powodzi

otrzymają one na ten cel kolejne 25 mln. W sumie w ciągu ostatnich pięciu lat dolnośląskie gminy i powiaty otrzymały z budżetu państwa w sumie około 600 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych" - poinformował. Największymi beneficjentami tegorocznej pomocy z budżetu państwa są: gmina Olszyna

Podkarpackie. Samorządy dostały promesy m.in. zabezpieczenie osuwisk

Jak powiedziała w trakcie uroczystości przekazania promes wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Przypomniała, że wszystkie powiaty i gminy zgłosiły do dofinansowania po trzy zadania. "Dziś na ręce wszystkich starostów

Samorządy coraz sumienniej przygotowują budżety

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego (czyli organ wykonawczy jednostki: wójt, burmistrz, zarząd powiatu bądź zarząd województwa) mają przygotować projekt budżetu do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt jest przedkładany też radzie do

Projekt. Powiat metropolitalny ma koordynować rozwój samorządów

, wykonywaniem budżetu, prowadzeniem gospodarki finansowej, zatrudnianiem kierowników jednostek budżetowych. Prace zarządu miałyby wspomagać starostwo metropolitalne i jednostki organizacyjne. Powiat nabywałby mienie m.in. poprzez przekazywanie przez wchodzące w jego skład gminy oraz w wyniku przejmowania od

Jacek Kurzępa - kandydat do parlamentu [WYBORY 2015]

Jacek Kurzępa - informacje podstawowe Radny Powiatu Krośnieńskiego. Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Przewodniczący Komitetu

Podkarpackie. Prawie 130 wniosków samorządów na budowę dróg lokalnych

Jak poinformowała PAP w poniedziałek dyrektorka wydziału infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Monika Barszcz-Chodkowska, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, mogła złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast powiat ziemski - nie więcej niż dwa. Samorządy

Słownik samorządowy

- duże miasta zarządzane są często w scentralizowany sposób, a poza tym dzielnice są często zbyt liczne; nie mają środków wyodrębnionych specjalnie dla nich na wzór funduszu sołeckiego INNE ---- BUDŻET - roczny plan finansowy gminy, powiatu, województwa. Dochodami gminy są m.in.: podatki lokalne (np

Lubelskie. 40 samorządów otrzyma dotacje na inwestycje drogowe

gminnych i powiatowych, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie inwestycji drogowych, ma służyć budowie bezpiecznej sieci dróg lokalnych. W programie tym w latach 2016-2019 w skali kraju przewidziano dofinansowanie lokalnych

MF: finansowanie ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej jest zabezpieczone

O finansowanie bezpłatnych porad prawnych pytała posłanka Andżelika Możdżanowska (PSL). Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej pomoc prawna jest finansowana z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom

Podkarpackie. 30 mln zł dla samorządów na zabezpieczenie osuwisk

Dodała, że pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. W sumie dofinansowanie trafi do 15 samorządów na realizację 16 zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Pieniądze otrzymają m.in. powiaty strzyżowski, sanocki, rzeszowski i jasielski oraz

Janosikowe nie zostanie poprawione w tej kadencji Sejmu

czwartek przez Ministerstwo Finansów posłom z komisji finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego. Jesienią ub.r. premier Ewa Kopacz podjęła decyzję o nadzwyczajnym zmniejszeniu kwoty janosikowego, jaką w 2015 r. ma zapłacić Mazowsze. Dzięki temu Mazowsze miało odprowadzić do budżetu państwa nie 370

Podkarpackie. Ponad 62 mln zł na inwestycje drogowe w regionie

dofinansowanie są m.in. budowa połączenia alei Rejtana z ul. Ciepłowniczą w Rzeszowie oraz przebudowa drogi powiatowej Kaszyce - Orły w powiecie przemyskim. Natomiast w powiecie lubaczowskim przebudowana będzie droga Lubaczów - Borowa Góra. W ramach NPPDL samorządy mogły starać się o dotację w wysokości do 50

Słownik samorządowy

- duże miasta zarządzane są często w scentralizowany sposób, a poza tym dzielnice są często zbyt liczne; nie mają środków wyodrębnionych specjalnie dla nich na wzór funduszu sołeckiego INNE ---- BUDŻET - roczny plan finansowy gminy, powiatu, województwa. Dochodami gminy są m.in.: podatki lokalne (np

Wielkopolskie. Ponad 82 mln zł na przebudowę dróg lokalnych

. "Są samorządy, które startują niemal w każdej edycji NPPDL. Jednym z nich jest powiat poznański. Na tegorocznej wstępnej liście projekt powiatu znalazł się na pierwszym miejscu. Spośród gmin najwyżej oceniono inwestycje gminy miejskiej Turek" - powiedziała PAP Mitręga. Powiat poznański za

Pomorskie.105 km dróg lokalnych zostanie zmodernizowanych

w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych to kwota ponad 13,5 mln zł. Dofinansowanie otrzymały wnioski złożone przez powiaty: chojnicki, człuchowski i malborski. Powiaty mają zmodernizować łącznie 97 km dróg. Pomoc z budżetu państwa otrzymały też trzy gminy: Żukowo, Starogard Gdański i

Pomorskie.255 km dróg lokalnych chcą przebudować samorządy w 2016

starać się o dotację w wysokości do 50 proc. inwestycji drogowych planowanych na 2016 rok. Maksymalna kwota dofinansowana jednego projektu może wynieść 3 mln zł. Gminy, w tym miasta na prawach powiatu, mogą skorzystać z dofinansowania tylko jednego zadania, a powiaty ziemski - nie więcej niż dwóch

Śląskie. Ranking wniosków o dotacje na drogi lokalne w 2016 r.

". W pierwszym z tych programów budżet państwa dokładał do samorządowych inwestycji połowę kosztów, później do 30 proc. W 2013 r. przywrócono możliwość finansowania połowy kosztów przedsięwzięć. Obecnie projekty mogą nadal liczyć na wsparcie połowy kosztów - do kwoty dotacji 3 mln zł. Jak wynika

Kobiety chcą się badać

. Każda z pań otrzymała kartę z informacją o przebytym badaniu, jego wynik i zalecenia. - Akcja badań USG finansowana była z budżetu powiatu świeckiego w ramach promocji zdrowia. Zdecydowaliśmy, że skoro tyle pań chce zadbać o swoje zdrowie, należy im również dać taką szansę i zamierzamy w tym roku akcję

Kandydatka PSL do Senatu zatrzymana na gorącym uczynku przez CBA

świętokrzyskiego - przewodniczy w nim komisji budżetu i finansów. Zasiada w zarządach struktur terenowych PSL w powiecie kieleckim i w gminie Piekoszów. PSL wystawiło S. jako kandydatkę w jesiennych wyborach do Senatu, w okręgu obejmującym Kielce i powiat kielecki (okręg nr 83). Jak powiedział wiceszef sztabu

Zespół szkół ma boisko, ale bez oświetlenia

  To boisko miało powstać już kilka lat temu, w projekcie budżetu znalazło się w 2012 r. - Z racji wielu pilniejszych inwestycji, radni to zadanie przesunęli do realizacji na następny rok - wspomina Dariusz Woźniak, skarbnik powiatu. Inwestycja pojawiła się w budżecie na 2013 r. Jej koszt to

Podlaskie. Ponad 100 km dróg lokalnych będzie przebudowanych w 2016 r.

regionie zrealizowano 298 inwestycji drogowych o wartości 546 mln zł. 248 mln zł z tej kwoty pochodziło z budżetu państwa, resztę - 298 mln zł - dołożyły gminy i powiaty. Przebudowano, zbudowano lub zmodernizowano łącznie 803,6 km dróg ważnych dla lokalnych społeczności.(PAP)

MEN: subwencja oświatowa w 2016 r. wyniesie blisko 41,5 mld zł

Całość zaplanowanych w projekcie budżetu państwa na 2016 r. środków przeznaczonych na oświatę wynosi łącznie 45 mld 892 mln 380 tys. zł (wzrosną one o 2,8 proc. w stosunku do ubiegłorocznych środków). Z tego subwencja oświatowa ma wynieść 41 mld 496 mln 952 tys. zł, czyli stanowić będzie 90,4 proc

Świętokrzyskie. Ponad 25 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Jak powiedziała dziennikarzom wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, promesy dotacyjne będą przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w ubiegłych latach. Trafią do 46 gmin i siedmiu powiatów. 2 mln zł otrzymał powiat ostrowiecki. Wicestarosta powiatu

Podkarpackie. Ogłoszono wstępną listę lokalnych inwestycji drogowych

Ziobro. W ramach programu gmina, w tym miasto na prawach powiatu, mogła złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast powiat ziemski - nie więcej niż dwa. Samorządy mogły starać się o dotację do 50 proc. kosztów inwestycji drogowych planowanych na 2016 r., ale nie więcej niż 3 mln zł. W ramach

Budżet obywatelski ma już około 90 miast w Polsce

Pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się oddać część swoich funduszy do dyspozycji mieszkańców, był Sopot. Kurort wprowadził budżet obywatelski w 2011 r., choć nie obyło się to bez oporów ówczesnych władz. Pomysł przeforsowała tutaj nieformalna grupa mieszkańców skupiona w Sopockiej

Bochenek: budowa wodociągu w Koniecpolu m.in. z rezerwy na usuwanie skutków klęsk

piątek poprawki do budżetu na 2016 r., dotyczącej przeznaczenia środków na budowę wodociągu w Koniecpolu, co przez autorów części komentarzy zostało zinterpretowane jako wycofanie się z danej kilka dni wcześniej obietnicy. "Zgłoszony wczoraj wniosek (...) był bezprzedmiotowy, dlatego że nie możemy

MF: deficyt samorządów sięgnął w 2013 r. 54,5 mln zł

"W 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 8 mld 814,5 mln zł. Według wstępnych danych, budżety JST zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 54,5 mln zł, z tego przypadało na: miasta na prawach powiatu minus 653,3 mln zł i województwa minus 55,5 mln zł

Sejm: projekt obywatelski dot. podreperowania finansów samorządów - do komisji

od osób fizycznych, które były wprowadzone po roku 2005 "dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego spadły". Porawski, który pełni rolę sekretarza strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz dyrektora Biura Związku Miast Polskich zaznaczył, że luka w

Podkarpackie. 59 inwestycji drogowych w 2015 r. w ramach NPPDL

planowanych na 2015 rok. Maksymalna kwota dofinansowana mogła wynieść 3 mln zł. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, mogły skorzystać z dofinansowania tylko jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch. W ramach NPPDL mogą być wykonywane m.in. remonty dróg, a także inne prace służące poprawie

Dolnośląskie. Ponad 28 mln zł na inwestycje w Świdnicy z budżetu na 2014 r.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy świdnickiego magistratu Stefan Augustyn, Rada Miejska w Świdnicy przyjęła budżet miasta na 2014 r., w którym dochody i wydatki zaplanowano na tym samym poziomie - ponad 176 mln zł. "Ponieważ mamy do czynienia z rekordowym budżetem, na

PSL chce odrzucenia projektu PO dot. powiatu metropolitalnego

19.02. Warszawa (PAP) - Klub PSL złożył w środę w Sejmie wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o powiecie metropolitalnym autorstwa klubu PO. Ludowcy krytykują złą jakość legislacyjną projektu; przekonują, że tworzy zbędny szczebel samorządu "gdzieś między powiatem a

Kielce. Starostwo Powiatowe przenosi się do nowej siedziby

całości została sfinansowana z budżetu powiatu. Powiat kielecki (ziemski) jest jednym z największych powiatów w Polsce powstałych w ramach reformy administracyjnej w 1999 roku. Położony w centralnej części województwa świętokrzyskiego obejmuje prawie 1/5 jego powierzchni (2246 km kw) i zamieszkiwany jest

Podlaskie. Umowy z samorządami na przebudowę dróg lokalnych w 2014 r.

. Długość modernizowanych dróg lokalnych wynosi ogółem 121 km (115 km będzie wyremontowanych, 4 km zbudowane, 2 km wyremontowane). Wysokość dofinansowania z budżetu państwa to blisko 40 mln zł. Do tej pory podpisano umowy z samorządami: gminą Czyże i Rutka-Tartak oraz powiatem hajnowskim, siemiatyckim

Podkarpacie. Wybrano konsorcjum, które będzie aktywizować bezrobotnych

. Urban zaznaczył, że oferta konsorcjum została najwyżej oceniona spośród trzech, które wpłynęły w przetargu. Programem aktywizacji objętych zostanie na Podkarpaciu 1,5 tys. osób długotrwale bezrobotnych, z powiatów: przemyskiego, łańcuckiego, niżańskiego, sanockiego. W powiatach tych stopa bezrobocia

Wszyscy głosowali "za"

zł - mówił Woźniak. - Nasz budżet wynosi 82,5 mln zł. Ubolewam, że dział dochodów własnych nie jest u nas zbyt rozbudowany, ale to przypadłość wszystkich powiatów - dodał. Skarbnik podał też kilka ciekawych zestawień odnośnie do wydatków i dochodów. - Co trzecia złotówka z budżetu powiatu jest

Dolnośląskie. 57 promes dla samorządów na likwidację szkód powodziowych

Promesy otrzymało 45 gmin i 12 powiatów. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i są przeznaczone na odbudowę dróg, mostów oraz remont innych obiektów, które ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych, a przede wszystkim powodzi. Kwota 23,5 mln zł jest dofinansowaniem na remont 68 takich

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

Polska jest podzielona na 16 województw, 314 powiatów i 2479 gmin (w tym 66 miast na prawach powiatów) - wynika z danych PKW przekazanych PAP. Gmina - samorząd najbliższy mieszkańcom Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. "To samorząd pierwszego kontaktu odpowiadający za

Łódź. Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego

Jak mówił, przyjmowanie wniosków z propozycjami inwestycji czy działań, na jakie będzie można wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego, rozpocznie się 11 kwietnia i potrwa do 28 maja 2014 r. Po weryfikacji czy propozycje są możliwe do realizacji oraz ich zaopiniowaniu, pod koniec września łodzianie

Kampania zachęcająca do płacenia podatku PIT w Toruniu

. Samorządy gmin, powiatów i województw, zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego, mają swój udział we wpływach do budżetu państwa z podatku PIT. W przypadku gmin udział wynosi 37,53 proc., powiatów - 10,25 i województw - 1,6 proc. Toruń, jako miasto na prawach powiatu, otrzymuje 47,78 proc

Śląskie. Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka wicewojewodami

kierownicze (m.in. był dyrektorem Oddziału Rejonowego Centrum Sieci Pocztowej w Bielsku-Białej). Jest m.in. członkiem i założycielem Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Chrząszcz przez cztery kadencje był bielskim radnym (m.in. przewodniczącym komisji oświaty i kultury oraz komisji budżetu

Śląskie. Zatwierdzone wnioski ws. schetynówek na 2015 r.

(stąd potoczne określanie objętych nim dróg "schetynówkami"). W pierwszym takim programie budżet państwa dokładał do samorządowych inwestycji połowę kosztów, później do 30 proc. W ub. roku przywrócono możliwość finansowania połowy kosztów przedsięwzięć. Z informacji Śląskiego Urzędu

Mazowsze: na remonty i budowę dróg w 2015 roku ponad 96 mln zł

mln zł oraz 50 proc. kosztów zadania w ramach wydatków kwalifikowanych". "Gminy i powiaty starające się o pomoc z budżetu państwa muszą być zarządcami dróg na wszystkich odcinkach objętych pracami oraz powinny przedstawić m.in. niezbędne pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót"

Wielki plan drogowy

było z poszczególnymi gminami się dogadać - mówi Dariusz Woźniak, skarbnik powiatu. - One też musiały w swych budżetach uwzględnić takie wydatki - dodaje.Starostwo liczy też na dofinansowanie unijne. - Zamierzamy przeznaczyć z budżetu powiatu 34 mln zł - mówi Woźniak. - Jedenaście gmin da nam łącznie

Zachodniopomorskie. 55 mln zł na remonty dróg lokalnych w 2015 r.

przygotowanych, i przynajmniej jeden zawsze jest realizowany - dodał. Oprócz tych dwóch miast, najbardziej efektywne w wykorzystaniu środków na poprawę jakości dróg lokalnych są też Szczecinek i powiat drawski. Samorządy mogły starać się o dotację w wysokości do 50 proc. inwestycji drogowych planowanych na

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

Polska jest podzielona na 16 województw, 314 powiatów i 2479 gmin (w tym 66 miast na prawach powiatów) - wynika z danych PKW przekazanych PAP. Gmina - samorząd najbliższy mieszkańcom Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. "To samorząd pierwszego kontaktu odpowiadający za

MF: wyższa kwota wolna realizuje postulat sprawiedliwego społecznie państwa

wpływów z podatku PIT. Reprezentanci samorządów przedstawili zatem szereg propozycji jak zrekompensować ten hipotetyczny ubytek" - czytamy w komunikacie. Szałamacha wskazał, że samorządy korzystają ze środków unijnych, zaś składka członkowska UE jest w całości wpłacana z budżetu centralnego

Co drugie dziecko nieślubne? Są w Polsce miejsca, gdzie już tak jest. "To przez bezrobocie"

Rekordzistą jest powiat gryficki, gdzie 50,2 proc. dzieci rodzi się w wolnych związkach. Na kolejnych miejscach są powiaty: wałbrzyski (46,4 proc.), słubicki (46 proc.) i słupski (42,8 proc.). Tak wynika z raportu "Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce" Instytutu Socjologii Uniwersytetu

Ponad 28 mln zł na inwestycje

przeznaczy 28,9 mln zł - z czego 1 mln zł to przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy postawili na budowę Park-Art.-u na osiedlu Marianki za 500 tys. zł, remont i modernizację pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo (175 tys. zł), małą architekturę na terenach zielonych w mieście, Wiągu

Osie oszczędza i w przyszłym roku robi stadion

wynikających z podpisanych porozumień między powiatem świeckim na dofinansowanie inwestycji oraz zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W tym budowy drogi Wierzchy - Zdroje za 3 mln zł. - Z tego połowa środków ma pochodzić z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Śląskie. Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka wicewojewodami

budżetu, nadzoru właścicielskiego, polityki społecznej oraz rozwoju i współpracy terytorialnej. Drugiemu wicewojewodzie podlegały natomiast m.in. wydziały infrastruktury, nadzoru nad systemem opieki zdrowotnej oraz spraw obywatelskich i cudzoziemców. Wojewodzie śląskiemu podlegają natomiast bezpośrednio

Podlaskie. 104,6 mln zł unijnych dotacji na drogi lokalne

O dotacje mogą się ubiegać gminy, powiaty lub związki samorządów. Maksymalnie na inwestycję - budowę lub modernizację drogi - można dostać 3 mln zł dotacji. Według przyjętych kryteriów, przyznana dotacja ma stanowić 63,63 proc. wartości danej inwestycji. Dyrektor departamentu rozwoju obszarów

Duma z budżetu

 Na środowej sesji skarbnik z dumą przedstawił projekt budżetu na 2014 rok, który przez radnych został przegłosowany jednogłośnie. - Nie boję się stwierdzenia, że jest to najlepszy budżet w historii powiatu - mówił Dariusz Woźniak, skarbnik powiatu.Większą część wydatków inwestycyjnych

Zielona Góra powiększona o gminę wiejską

gminy wiejskiej. Nie wykluczone, że stworzą one wspólnie dzielnicę "Nowe Miasto", gdyż takie plany deklarowały władze Zielonej Góry. Wraz z połączeniem dochody w budżecie miasta na 2015 rok wzrosły z 588,9 mln zł do 611,4 mln zł, a wydatki z 590,6 mln zł do 619,5 mln zł. Tym samym Zielona

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na przyszły rok

Pracy w 2016 r. przeznaczono 835,3 mln zł na staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Jednocześnie zwiększone zostaną o ponad 700 mln zł wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Z budżetu państwa mają być częściowo

Kaczyński o przedterminowych wyborach: nie chcę niczego przewidywać

PiS zapytany, czy w związku z wyborem Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej i jego zapowiadaną dymisją powinny odbyć się przedterminowe wybory parlamentarne. Zdaniem Kaczyńskiego istnieje także druga możliwość skrócenia kadencji - poprzez nieuchwalenie budżetu. "Wtedy prezydent w

Eksperci: bez reformy finansów samorząd terytorialny straci niezależność

. "Jednostki samorządu terytorialnego (poza województwami) od 40 do 60 proc. swoich budżetów wydają na oświatę: gminy na żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, a powiaty na licea i szkolnictwo specjalne. Teoretycznie na realizację tego zadania otrzymują z budżetu centralnego tzw

Małopolskie. Rusza program profilaktyki zakażeń wirusem HPV

Jak powiedział PAP wicemarszałek województwa Wojciech Kozak, program jest kierowany do dziewcząt w wieku 9-18 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych, z wyjątkiem placówek typu interwencyjnego, np. zakładów poprawczych. "To pierwszy krok. Jeśli po kampanii edukacyjno-informacyjnej powiaty

Małopolska. Prawie 114 mln zł dla gmin na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Promesy na usuwanie skutków powodzi otrzymało 108 gmin i 13 powiatów (w sumie 83,5 mln zł), a na usuwanie skutków osuwisk 17 gmin, dwa powiaty i samorząd województwa (30,4 mln zł). Pieniądze pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na remonty lub odbudowę dróg, mostów

Lubelskie. Około 125 km lokalnych dróg będzie przebudowanych w 2014 r.

lokalne też są ważne, nie wszędzie dojedzie się autostradą" - powiedział Łazowski. Powiat bialski otrzymał w tym roku 200 tys. zł dotacji, przeznaczona zostanie na przebudowę niespełna 500 metrów drogi w miejscowości Zalesie, z budżetu powiatu do inwestycji dołożone zostanie kolejne 200 tys. zł

Bez poprawek Senatu do zmian w przepisach o janosikowym

Nowe przepisy mają obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a nie - jak chciał pierwotnie rząd - w latach 2015-2016. Przewidują też, że z budżetu państwa dotacja dla samorządów sięgnie 268 mln złotych, a środki te samorządy będą mogły przeznaczyć nie tylko na utrzymanie dróg, jak dotychczas, ale również na

Wielkopolskie. W Czerniejewie powstała Strefa Aktywizacji Gospodarczej

Grychowska liczy, że Strefa będzie generowała nowe miejsca pracy. Gmina leży w powiecie gnieźnieńskim, w którym stopa bezrobocia wynosi 13,1 proc. i jest o 5,2 proc. wyższa od wielkopolskiej średniej. "Mamy nadzieję, że zwiększymy potencjał regionu tworząc miejsca pracy dla naszych mieszkańców i osób z

Szczurek: kwestie janosikowego trzeba rozwiązać jak najszybciej

Jak mówił szef resortu finansów w radiu TOK FM, temat janosikowego będzie kontynuowany w czwartek w rozmowach z koalicją. "Te sprawy muszą być rozwiązane i to szybko, dlatego, że samorządy, a w szczególności województwa muszą wiedzieć, na czym stoją, jeśli chodzi o planowanie budżetu na 2015

Bochenek: budowa wodociągu w Koniecpolu m.in. z rezerwy na usuwanie skutków klęsk

w piątek poprawki do budżetu na 2016 r., dotyczącej przeznaczenia środków na budowę wodociągu w Koniecpolu, co przez autorów części komentarzy zostało zinterpretowane jako wycofanie się z danej kilka dni wcześniej obietnicy. "Zgłoszony wczoraj wniosek (...) był bezprzedmiotowy, dlatego, że nie

Teraz dzieci, potem kobiety

  To była już kolejna akcja w ramach projektu "Zdrowe Nowe" współfinansowanego z budżetu gminy Nowe. Organizatorem było stowarzyszenie "Nowe Różowe Okulary" z Nowego. Badania odbywały się w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda, która była partnerem akcji w Nowem. - USG

Opole. Ponad 4,6 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rzecznik wojewody opolskiego Jacek Szopiński poinformował w poniedziałek, że decyzje o przekazaniu pieniędzy z rezerwy celowej budżetu państwa podjął minister administracji i cyfryzacji. Samorząd województwa otrzyma 3 mln zł. Pieniądze te przeznaczone będą na odbudowę umocnień rzeki Padół w

Świętokrzyskie.PiS zarzuca PSL nieprawidłowości w finansowaniu kampanii

wyborczej, która może być finansowana tylko ze środków komitetów wyborczych" - powiedział PAP Rusiecki. Poseł PiS zwrócił uwagę, iż w lokalnych tygodnikach, ukazujących się w powiatach okręgu wyborczego nr 82, w którym odbędą się wybory uzupełniające, przy artykułach promujących wykorzystanie

Wielki bałagan przy rozbudowie szpitala. Będzie zawiadomienie do prokuratury?

, działalności szpitala i przebiegu inwestycji nie kontrolowano, pomimo zaangażowania w projekt środków z budżetu powiatu, a także mimo licznych sygnałów o problemach związanych z realizacją inwestycji. Rozwiązana umowa i zaliczka do zwrotu Rozbudowę szpitala planowano zrealizować przy udziale środków

Wielkopolskie.NIK krytycznie o rozbudowie szpitala w Gnieźnie

kontrolowano, pomimo zaangażowania w projekt środków z budżetu powiatu, a także mimo licznych sygnałów o problemach związanych z realizacją inwestycji. Rozbudowę szpitala planowano zrealizować przy udziale środków pochodzących z UE. Ze względu na rażące odstępstwa w zakresie jakości wykonywanych prac

Śląskie. Katowiccy radni za tworzeniem związku metropolitalnego

Jaworznie. Radni Piekar Śląskich zbiorą się również w piątek, jednak - jak przekazała PAP rzeczniczka tamtejszego magistratu Katarzyna Nylec - sprawę rozpatrzą na kolejnej sesji, w lutym. Wszystkie te ośrodki to miasta na prawach powiatu należące do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM), który od

MIR chce rezerwy w budżecie na drogi lokalne

Resort infrastruktury i rozwoju przygotował projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Teraz znajduje się on w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. Celem regulacji jest zapewnienie odpowiedniej puli pieniędzy na dofinansowanie z budżetu

Szmit: w sierpniu 2016 r. zakończą się prace przy budowie odcinka A1

autostradę A2, natomiast w Gliwicach - A4. Autostrada kończy się na przejściu granicznym w Gorzyczkach. Długość całkowita autostrady A1 to 568 km. Budowany obecnie odcinek trasy w Łódzkiem biegnie przez powiaty; zgierski i łódzki wschodni tj. gminy; Stryków, Nowosolna, miasto Łódź, Andrespol, Brójce, Rzgów i

Krosno. Dyspozytornia medyczna zapewni pomoc ponad 500 tys. mieszkańców

Dyspozytornia powstanie w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym (SPPR) w Krośnie. Będzie odpowiedzialna za dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz miasta Krosna. Jak

Sikorski: zwrócę się o niezbędne środki na przyszłoroczne wybory

"Po powrocie do kraju zamierzam zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej, ale także rządu i odpowiednich komisji, i spróbować znaleźć środki w obecnie procedowanym budżecie państwa na przyszły rok, tak, aby wszystkie potrzeby PKW, jeśli chodzi o informatyzację wyborów przyszłorocznych

Sejm.Przepis o środkach na edukację dzieci niepełnosprawnych pozostaje

Komisja opowiedziała się za uchwaleniem "ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016" bez poprawek. "Projekt zawiera szereg zmian do obowiązującego prawa, które z jednej strony dają oszczędności przy konstruowaniu budżetu na rok 2016. To są

Świętokrzyskie. Więcej samorządów otrzyma pieniądze na drogi lokalne

dofinansowanie zwiększyła się z pięciu do 18. "Realizowanych projektów może być więcej, wszystko zależy od oszczędności przetargowych, na które liczymy" - zauważyła Wojda. Na pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych mogą liczyć m.in. powiaty: włoszczowski, skarżyski, kielecki oraz

Małopolskie. Caritas przekazała pomoc poszkodowanym przez nawałnice

przeznaczają zapomogę. Zasiłki celowe wypłacane z budżetu państwa są natomiast obwarowane wieloma restrykcjami. Ponadto poszkodowani dostali od Caritas sprzęt AGD, bo wiele pralek czy lodówek zostało zalanych" - powiedział wójt. Intensywne opady deszczu wystąpiły w południowej Małopolsce w nocy z piątego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów