dodatki mieszkaniowe

Katarzyna Klukowska

Dali "becikowe", zabiorą dodatek mieszkaniowy

Dali "becikowe", zabiorą dodatek mieszkaniowy

"Becikowe" wlicza się do dochodu, od którego liczy się dodatek mieszkaniowy - uznało Ministerstwo Transportu i Budownictwa. To fatalna wiadomość dla ubogich rodzin. Przez becikowe mogą stracić szansę na dopłatę do komornego.

Gminy muszą płacić dodatki mieszkaniowe

- Przepisy nakładające na gminy obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy, są zgodne z ustawą zasadniczą - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Rozporządzenie ograniczające dodatek mieszkaniowy jest niekonstytucyjne

Rozporządzenie ograniczające podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego do 90 proc. poniesionych wydatków jest niezgodne z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Uznał także za niekonstytucyjne przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych, na podstawie których zostało wydane to rozporządzenie.

PiS: Na drożyznę zmniejszenie akcyzy i dodatki mieszkaniowe

"Nasze propozycje idą w dwóch kierunkach. Pierwsza dotyczy zmniejszenia zapisanych w ustawie maksymalnych stawek akcyzowych na energię elektryczną, gaz, paliwa, (...); druga dotyczy dodatków dla emerytów i rencistów, a także dodatków mieszkaniowych i pomocy społecznej" - powiedziała w

NIK: zmniejsza się liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych

złożonych wniosków. Na ponad 13 tysięcy przeprowadzonych wywiadów rozbieżności między deklaracjami a stanem faktycznym stwierdzono w 506 przypadkach (4 proc.) i we wszystkich przypadkach odmówiono przyznania dodatku. Celem wprowadzenia dodatków mieszkaniowych była pomoc osobom o najniższych dochodach

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Żeby się o niego starać, trzeba mieć niski dochód (nie więcej niż 703,22 zł na osobę w rodzinie i 984,51 zł na osobę samotną) i odpowiednio małe mieszkanie. Jak małe? Osobie samotnej przysługuje 35 mkw., a np. rodzinie pięcioosobowej 65 mkw. Dodatek przyznaje się raz na sześć miesięcy. Należy się

Wykup mieszkań a dodatki. Radni podarowali pół roku

Wykup mieszkań a dodatki. Radni podarowali pół roku

wakacjami radni wydłużyli ten czas do pięciu lat, a przy okazji dołożyli do tej grupy pobierających dodatki mieszkaniowe. Nie przewidzieli też okresu przejściowego. To oznaczało: brałeś dodatek, musisz odczekać pięć lat, by wykupić z bonifikatą mieszkanie. W tej sytuacji urzędnicy zaczęli weryfikować

Powstało centrum ds. zasiłków

robił referat świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta. Ponadto od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie centrum przejmie wypłatę dodatków mieszkaniowych. W ub.r. korzystało z nich 9 tys. szczecińskich gospodarstw domowych (średni dodatek wynosił wtedy 189 zł, teraz ok. 164 zł). Ale urzędnicy spodziewają się

"Becikowe" na mieszkanie?

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od dochodu. Jest formą pomocy państwa osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Przyznawany jest na podstawie kilku kryteriów, m.in.: powierzchni mieszkania, wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania i

Samorząd daje, państwo zabiera

zł czynszu. Dlatego wystąpiłem do gminy o dodatek mieszkaniowy - kontynuuje niepełnosprawny. - Spełniłem wszystkie wyśrubowane kryteria. Dostałem go na swoje nieszczęście. Wydział lokalowy na warszawskim Mokotowie poinformował ośrodek pomocy społecznej o przyznaniu panu Władysławowi 179 zł na

Dla kogo pomoc w spłacie rat

Dla kogo pomoc w spłacie rat

liczyć. W dodatku ze słów Boniego wynika, że pod uwagę nie będzie brany dochód gospodarstwa domowego, które otrzyma pomoc. - Rząd chciałby również, aby posiadacz kredytu, mimo utraty pracy, spłacał część swoich zobowiązań - podkreślił Boni. Darowizna czy pożyczka? Zdecydowanie ta druga. Resort pracy już

Pierwsze i ostatnie takie osiedle mieszkaniowe

Pierwsze i ostatnie takie osiedle mieszkaniowe

to pierwsze takie osiedle i na długo prawdopodobnie ostatnie. Bo w Płocku kończą się uzbrojone tereny pod budownictwo wielorodzinne. Nie udało się poszerzyć miasta o tereny byłego PGR Gulczewo (gmina Słupno nie zgodziła się ich oddać). Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają terenów w ogóle lub pojedyncze

Markowski musi oddać 138 tys. zł

Lider bydgoskiego PiS przez ostatnie sześć lat pobierał co miesiąc 2 tys. zł dopłaty do mieszkania wynajmowanego w Warszawie. Dostawał je jako poseł spoza stolicy dzięki fikcyjnemu meldunkowi w Bydgoszczy. Przekręt ujawniła tydzień temu "Gazeta". Po naszej publikacji premier Jarosław Kacz

Megaosiedle Dom Development za 700 mln zł: 2 tys. mieszkań, własna stacja kolejowa

Osiedle Wilno powstanie na warszawskim Targówku, około kilometra od północno-wschodnich granic miasta. Ten rejon przez lata zarezerwowany był na przemysł, dopiero od czterech lat obowiązuje plan zagospodarowania dopuszczający zabudowę mieszkaniową. - Pod budowę osiedli miasto przeznacza około 50

Walne zebranie nieważne. Losy Domatora niepewne

Walne zebranie nieważne. Losy Domatora niepewne

Na spotkaniu miały zapaść strategiczne decyzje dotyczące przyszłości Domatora, który jest poważnie zadłużony. Kłopoty zaczęły się, gdy w połowie marca napisaliśmy, że komornik zamierza ściągać bezpośrednio od lokatorów pierwszą należność z pożyczki zaciągniętej przez poprzedni zarząd. Chodzi o kwotę

"Odpowiedź komendanta to agitacja polityczna" [WIDEO]

wypłacenia zaległych dodatków - ocenia Duda. Szef NSZZ policjantów zapowiada, że związek wezwie komendanta do rokowań w trybie ustawy o sporach zbiorowych. Zamierza dać mu czas do najbliższego poniedziałku. W uchwale z 9 września NSZZ policjantów zażądał wypłaty do 15 września zaległych dodatków do pensji

MF: opłata od decyzji ws. dodatku energetycznego będzie zwracana

rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej przewiduje, że opłata ta nie będzie pobierana od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Zwolnienie ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. do końca br. Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy - czyli tzw. wrażliwemu odbiorcy energii

MF: decyzje ws. dodatku energetycznego bez opłaty skarbowej

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej napisano, że od 1 stycznia 2014 r. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy (tzw. odbiorca wrażliwy energii elektrycznej) przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Został on wprowadzony nowelizacją

MF: od niedzieli bez opłaty od decyzji ws. dodatku energetycznego

skarbową od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, otrzymają jej zwrot. W tym celu trzeba będzie wystąpić do urzędu gminy lub miasta. Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy - czyli tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej - przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Został

MF chce zwolnić dodatek energetyczny z podatku dochodowego

decyzją w sprawie dodatku energetycznego, otrzymają pieniądze. Aby dostać zwrot trzeba będzie wystąpić do urzędu gminy lub miasta. Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy - czyli tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej - przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Został on wprowadzony

Wkrótce projekt noweli ws. zwolnienia dodatku energetycznego z podatku

, których budżet domowy jest bardzo niski, a więc korzystają ze wsparcia w postaci dodatku mieszkaniowego" - powiedział poseł PSL. Dodał, że w gąszczu regulacji zapomniano, iż te osoby korzystając z przysługującego im dodatku energetycznego, który obecnie wynosi 15 zł miesięcznie, muszą zgłosić się do

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

socjalnych. Ponadto projekt umożliwia pobieranie dodatku mieszkaniowego osobie, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu, ale zawarła umowę o spłacie zadłużenia. W projekcie podwyższono też kryterium kwalifikujące do otrzymywania dodatku mieszkaniowego. Dzięki temu z dodatków mogłyby korzystać

Posłowie będą pracować nad zakazem eksmisji na bruk

pobieranie dodatku mieszkaniowego osobie, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu, ale zawarła umowę o spłacie zadłużenia. W projekcie podwyższono też kryterium kwalifikujące do otrzymywania dodatku mieszkaniowego. Dzięki temu z dodatków mogłyby korzystać gospodarstwa domowe wynajmujące mieszkanie w

Białystok. Pomoc społeczna - w jednym miejscu

swoich spraw. Ze wsparcia MOPR korzysta ponad 10 tys. rodzin. Dlatego w nowym budynku będą pracować działy, które najczęściej odwiedzają białostoczanie. To m.in. sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz opieki zastępczej. Od

Gordon Brown sięga do kieszeni najuboższych

Obecnie 300 tys. najuboższych gospodarstw domowych otrzymuje dodatek mieszkaniowy do 780 funtów rocznie niezależnie od tego jaki płacą czynsz. Brown uznał, że ta polityka zbyt dużo państwo kosztuje i chce dokładniej dodatek rozliczać. Zarówno w opozycji jak i w macierzystej Partii Pracy premiera

Szydło: nie ma żadnego opóźnienia we wprowadzaniu programu 500+

ubiegania się o innego rodzaju świadczenia zależne od kryterium dochodowego (np. z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych).(PAP)

Zmierzch spółdzielni mieszkaniowych? Czas na wspólnoty

likwidację spółdzielni mieszkaniowych. Zamiast nich powstaną wspólnoty mieszkaniowe. Na temat tego, czy ta zmiana wyjdzie wszystkim na dobre zdania są podzielone. Chodzi m.in. o remonty, dodatki mieszkaniowe i wysokość czynszów. Jest szansa, że przepisy wejdą w życie jeszcze w sierpniu. Projekt popierają

Rafalska: konsultacje ustawy 500+ w każdym województwie

kryterium dochodowego (np. z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych). Minister tłumaczyła, że w dyskusji na temat świadczenia wychowawczego często zwracano uwagę na fakt, że po wliczeniu 500 zł na dziecko do dochodu

Zachodniopomorskie.W Świnoujściu opłaty w górę; Szczecin i Koszalin bez zmian

stawka czynszu w takich lokalach wynosiła 6,99 zł za metr kwadratowy - dodał rzecznik. Jak przypomniał Karelus, najemcy mieszkań komunalnych na czas nieokreślony mogą starać się o obniżkę czynszu. Mają na nią szanse ci, którzy nie zalegają z opłatami, ale mimo niskich dochodów nie przysługuje im dodatek

Stolica. Ikonowicz i Guział: trzeba pomóc lokatorom mieszkań ogrzewanych prądem

kosztowałoby to miasto maksymalnie 10 mln zł rocznie. Pytana o te propozycje wicerzecznik stołecznego ratusza Agnieszka Kłąb powiedziała dziennikarzom, że lokatorzy mieszkań komunalnych, których nie stać na płacenie rachunków, mogą starać się o dodatki mieszkaniowe. Mogą też liczyć na zamianę mieszkania na

Rządowy projekt 500+ droższy o 1,3 mld zł niż pierwotna propozycja PiS

ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej i dodatku mieszkaniowego oraz niewliczaniu świadczeń rodzinnych do kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. "Te zmiany podniosą korzyści rodzin otrzymujących świadczenia socjalne, gdyż ich wartość nie

Władza jedną ręką daje pieniądze emerytom, a drugą zabiera

, emerycki dodatek tylko nam zaszkodził - skarży się mąż pani Teresy. Szydło z worka wyszło w październiku, kiedy Kamińscy poszli do gminy z podaniem o dodatek mieszkaniowy. Urzędnik szybko się doliczył, że ich dochód wzrósł. Zamiast dotychczasowych 123 zł dopłaty do komornego miesięcznie przyznał Kamińskim

"Pineza" i kompani przed sąd

nie ma przeszkód, by sprawa się rozpoczęła. Za co siedzi Pineza Henryk P. został skazany na 10 lat więzienia za wymuszenia rozbójnicze, posiadanie i handel bronią, zlecenie włamania, czerpanie korzyści z prostytucji, wyłudzenie dodatku mieszkaniowego i inne oszustwa.

W.Brytania.Kolejne ograniczenie świadczeń dla imigrantów

do dodatku rodzinnego na dzieci, rodzinnych ulg podatkowych, dodatku mieszkaniowego i zasiłku dla bezrobotnych. Ten ostatni będą mogli pobierać przez 6 miesięcy po utracie zatrudnienia, a dłużej tylko wtedy, jeśli udowodnią, że mają realną szansę znalezienia pracy. Osoby zarabiające poniżej 150

Chcą 600 tysięcy złotych za działkę dla pięciu metrów chodnika

To już kolejny list w sprawie niedokończonego pięciometrowego odcinka chodnika. Chodzi o fragment, który ma połączyć chodnik od ul. Nowosądeckiej ze schodami, które prowadzą na parking przy centrum handlowym, gdzie znajduje się m.in. dyskont spożywczy. Dlaczego spółdzielnia mieszkaniowa nie

Min. Zalewska: to nieprawda, że nauczyciele stracą pracę

przekształcenia dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego. Samorządowcy zwrócili także uwagę, że - według nich - planowane zniesienie tzw. godzin karcianych zwiększy wydatki na wynagrodzenia nauczycieli; że brakuje subwencji na dzieci uczące się w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych; że może zabraknąć

Zyskowniejsza likwidacja książeczek mieszkaniowych

Od kwietnia rozszerzona zostanie bowiem lista wydatków remontowych, które przy likwidacji książeczki mieszkaniowej uprawniają do wypłaty specjalnego dodatku, tzw. premii gwarancyjnej. Średnio wynosi ona około 6 tys. zł. Premię będzie można otrzymać przy remontach lokali i domków jednorodzinnych

Ile będzie zarabiać Donald Tusk? Sprawdzamy zarobki przewodniczącego Rady Europejskiej

przewodniczącego RE, gdy zostanie nim Donald Tusk, może się jeszcze zmienić zależnie od budżetu Unii Europejskiej. Do pensji podstawowej należy doliczyć dodatek mieszkaniowy. Przewodniczącemu RE nie przysługuje jednak prywatna rezydencja. Taką ideę, wraz z ideą posiadania prywatnego odrzutowca, odrzucono podczas

Obama dotrzymuje słowa. Miliard dolarów na wzmocnienie wojska w Europie Wschodniej

transferu do USA podejrzanych o terroryzm więźniów z bazy wojskowej w Guantanamo Bay na Kubie, co utrudni Obamie realizację obietnicy zamknięcia tego owianego złą sławą więzienia. Podwyżka pensji, obniżka dodatków Ponadto Kongres zmniejszył nieznacznie dodatki mieszkaniowe, a także współfinansowanie kosztów

Ekspert: Wlk. Brytania ma unikalny system świadczeń socjalnych; tym przyciąga migrantów

rozwiązaniem tymczasowym. Migranci z UE mają w Wielkiej Brytanii dostęp do dwojakiego rodzaju świadczeń: dla osób bezrobotnych (m.in. zasiłek dla bezrobotnych) i zatrudnionych (m.in. ulgi podatkowe, dodatki mieszkaniowe, dostęp do mieszkań socjalnych). Migranci ci stanowią 5,56 proc. brytyjskiej siły roboczej

Nowa siedziba ratusza. Od b. radnego PO za prawie 5 mln

nie są może oblegane przez petentów, to mieszkaniowy już tak. Zajmuje się on np. lokalami socjalnymi czy dodatkami do czynszów. Tam też trzeba osobiście złożyć dokumenty, jeśli chce się wynająć mieszkanie w blokach TBS. Właśnie "poprawa warunków przyjęć mieszkańców" jest powodem przenosin

500 zł na dziecko i cofnięcie reformy emerytalnej. Co dokładnie obiecał Andrzej Duda? [PUNKTY]

. wyborców. 1. Cofnięcie reformy emerytalnej, dodatki dla dzieci Duda zapowiedział cofnięcie reformy emerytalnej podnoszącej wiek emerytalny do 67. roku życia. Oznaczałoby to, że kobiety przechodziłyby na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni - w wieku 65 lat. Zwycięzca wyborów opowiadał się też za

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

zasiłku pielęgnacyjnego. Przypomniała, że zasiłek ten nie był podnoszony od 9 lat. Zaznaczyła, że ani ona, ani wielu rodziców w podobnej sytuacji nie otrzymuje żadnego dodatku mieszkaniowego ani dodatku celowego. Przed protestem MPiPS poinformowało, że w ubiegłym roku rząd przeznaczył na wsparcie osób

Nowe: Nie na ulicę

ośrodka pomocy społecznej, którzy jednocześnie dostają dodatek mieszkaniowy. Jeśli na bieżąco nie płacą czynszu administratorowi budynku, jest on zobowiązany nam to zgłosić. Wtedy wstrzymujemy dotacje na okres dwóch miesięcy. Oczywiście można ją z powrotem odzyskać. Nawet za okres, który został zabrany

Protest rodziców osób niepełnosprawnych. "Żądamy wyższych świadczeń i równego traktowania"

rodziców w podobnej sytuacji nie otrzymuje żadnego dodatku mieszkaniowego ani celowego. Dorośli niepełnosprawni też są ważni Wcześniej na Al. Ujazdowskich pojawiła się grupa opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ich przedstawiciele spotkali się też z wiceministrami Elżbietą Seredyn i Jarosławem Dudą

Program "Rodzina 500+" na poniedziałkowym posiedzeniu rządu

inwestowanie ogromnych sum w program 500+ wywołuje pytanie, czy w budżecie wystarczy środków na rozbudowę wciąż zaniedbanej infrastruktury usług opiekuńczych, a to od nich w dużej mierze zależy uczestnictwo w rynku pracy ze strony rodziców. Ekspert ocenia jednak, że 500-złotowy dodatek na dziecko jest

Podlaskie. Ok. 70 mln zł na e-administrację w 130 samorządach

przebywają poza miastem, czy długo pracują. Ocenił, że dzięki e-usługom będzie można np. załatwić formalności związane z dodatkiem energetycznym, dodatkiem mieszkaniowym, decyzją środowiskową, zgłoszeniem inwestycji, wydaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem informacji z planów zagospodarowania

Becikowe nie uniemożliwia już zawieszania spłat kredytu mieszkaniowego

zapomogi oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, a także pomocy w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną udzielaną uczniom. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, najbiedniejsze osoby mają prawo na maksymalnie 15 kwartałów zawiesić spłatę kredytu mieszkaniowego

Zadziwiające wyniki kontroli NIK. Kobiety zarabiają nawet 30 procent mniej od mężczyzn

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, zarabia (razem z dodatkami) 17,9 proc. mniej niż mężczyzna kierownik. W przypadku kierowników zakładów różnica ta wyniosła nawet 29,5 proc. - Ale tu porównywano kierowniczkę Zakładu Usług Komunalnych, która kieruje pracą sześciu osób, z

Program 500 plus w tym tygodniu w Sejmie

miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych. Jak tłumaczyła szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, w dyskusjach często podnoszono, że była w tym pewna niesprawiedliwość, bo z jednej strony nie ma górnej granicy

Polacy chcą mieć dzieci, ale konieczne długofalowe działania państwa

rozwiązaniem nie jest jednorazowa pomoc, np. becikowe, czy płatny urlop dla ojca, ale działania długofalowe: wyższe zarobki (twierdzi tak 61 proc. Polaków), systematyczne dodatki do pensji za każde dziecko (45 proc.), stabilizacja na rynku pracy (44 proc.) oraz systemowe ułatwienia dla pracujących matek (34

Senat: becikowe wyłączone z dochodu

Reguluje to nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych, przyjęta przez Sejm 17 lutego 2006 roku. Ma ona obowiązywać z mocą wsteczną od 31 grudnia 2005 roku. We wtorek ustawę poparło siedmiu senatorów Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, nikt się nie wstrzymał od głosu; nikt też nie był

Czasem ludzie potrzebują ryby

dodatek mieszkaniowy. Ale już referat polityki społecznej nie wlicza do dochodu pomocy udzielanej przez nas - zasiłków celowych, okresowych. Musimy poczekać na to, co określi ustawodawca. Jakie stosujecie metody współpracy z podopiecznymi? - Na przykład spisujemy kontrakt socjalny, w którym wyznaczamy

Andrzej Duda

program PiS - odbędą się w każdym powiecie województwa świętokrzyskiego. Priorytetowe dziedziny programu PiS przyjętego w połowie lutego na kongresie w Warszawie to: zdrowie, praca i rodzina. Duda przybliżył część dotyczącą wsparcia rodziny. PiS chce m. in. wprowadzić comiesięczny dodatek na dzieci dla

Rafalska: konsultacje ustawy 500+ w każdym województwie

zależne od kryterium dochodowego (np. z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych). Minister tłumaczyła, że w dyskusji na temat świadczenia wychowawczego często zwracano uwagę na fakt, że po wliczeniu 500 zł na dziecko

Becikowe to nie dochód

: jednorazowej zapomogi oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, a także pomocy w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną udzielaną uczniom. W lutym Sejm znowelizował ustawę o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którą zwiększenie dochodu o becikowe nie spowoduje utraty dodatku mieszkaniowego. Od stycznia

Chce pomagać w Pruszczu

spraw. Nie działamy jednak w taki sposób, że wyręczamy ludzi w rozwiązywaniu ich problemów. Przedstawiamy raczej różne możliwości i wspieramy w samodzielnej pracy. Nasza pomoc składa się z dwóch elementów - informacji i porady. Doradzamy w sprawach mieszkaniowych, z zakresu prawa pracy, opieki

Warszawa.Protest rodziców niepełnosprawnych; chcieli spotkania z Kopacz

żadnego dodatku mieszkaniowego ani dodatku celowego. Wcześniej przed kancelarią premiera zjawiła się grupa opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ich przedstawiciele złożyli w KPRM swoje żądania, spotkali się też z wiceministrami pracy i polityki społecznej Elżbietą Seredyn i Jarosławem Dudą. Ta

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

rodziców w podobnej sytuacji nie otrzymuje żadnego dodatku mieszkaniowego ani dodatku celowego. Przed protestem MPiPS poinformowało, że w ubiegłym roku rząd przeznaczył na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 14 mld zł. Resort zamieścił na swych stronach internetowych przegląd udogodnień dla

Mieszkania w TBS-ach będzie można wykupić

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W dotychczasowym kształcie nie daje ona lokatorom żadnych nadziei na własność lokalu, mimo że wielu sfinansowało nawet 30 proc. kosztów budowy mieszkań. W dodatku w czynszu spłacają kredyt.Decyzja o

CenEA: zmiany dot. "Rodzina 500+" i wyższa kwota wolna, to koszt 44,3 mld zł

analizą mimo iż dzięki reformie wzrosną dochody 2 mln 670 tys. rodzin, korzyści około 350 tys. będą ograniczone. "Podwyższenie dochodów o wartość świadczenia wychowawczego spowoduje, że w ramach dodatku mieszkaniowego czy pomocy społecznej część rodzin otrzyma pomoc o niższej niż obecnie wartości

W kilku miastach odbyły się protesty antysmogowe

. Corocznie mamy dużą liczbę wniosków i od wspólnot mieszkaniowych i od indywidualnych właścicieli. Nadal nie widzimy tu nasycenia; zainteresowanie ciągle jest bardzo duże" - wskazała Dębiec. We Wrocławiu manifestowało kilkunastu aktywistów z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego (DAS) i partii Zieloni. Z

Sposób uwłaszczenia spółdzielców to populizm

W dodatku populizmem bardzo groźnym dla finansów publicznych. PO i PiS posunęły się za daleko. Czytaj tekst: Tani wykup mieszkań spółdzielczych nie zostanie zniesiony Obawiam się fali pozwów spółdzielni, które w sądach będą domagać się odszkodowania od skarbu państwa. Niektóre spółdzielnie już na

Białystok - Program gospodarowania mieszkaniami komunalnymi

ok. 8,1 tys. mieszkań. W Białymstoku ok. 2,5 tys. osób dostaje dodatki mieszkaniowe. W 2009 roku pomoc gminy w formie wypłat tych dodatków ma wynosić 4,7 mln zł, w 2010 roku 6,3 mln zł. Na remonty w 2009 roku ZMK dzięki podwyżkom chciałby wydać 19 mln zł, a w 2008 roku było to ok. 10 mln zł

Nie płacisz za czynsz? Trafisz do Krajowego Rejestru Długów

- Najwyższe zadłużenie to 38 tys. złotych, najmniejsze to 1056 zł. To są dłużnicy sprawdzeni, którzy mogą płacić a nie płacą. My rozumiemy tych, którzy nie mają, co do garnka włożyć, ale dla nich jest system pomocy, m. in. dodatki mieszkaniowe. No niestety w sytuacji, gdy ktoś może płacić, to

Olsztyn. Debata Małkowski - Grzymowicz - bez pytań o seksaferę

z prawdą". "Faktycznie stawki za czynsze wzrosły z 2,80 zł do 5,90 zł za metr kwadratowy, ale wprowadzono obniżki dla najsłabszych. Tysiąc rodzin korzysta z obniżek 50, 40 i 30 procentowych. Otrzymują także dodatki mieszkaniowe więc w rezultacie najbardziej potrzebujący płacą za czynsz

"Puls Biznesu": Przybędzie zagrożonych kredytów mieszkaniowych

zdezaktualizuje? - docieka gazeta. "PB" przyznaje, że już pierwsze półrocze 2008 r. mogło lekko niepokoić. Nie poprawiła się spłacalność kredytów mieszkaniowych. Pojawiły się w dodatku problemy z kredytami złotówkowymi. Gazeta prognozuje, że drugie półrocze br. - z powodu kryzysu na światowych rynkach

Polacy chcą mieć dzieci, ale konieczne długofalowe działania państwa

12.02. Warszawa (PAP) - Polacy chcą mieć dzieci, ale by ich zachęcić do ich posiadania, potrzeba działań długofalowych: wyższych zarobków, stałych dodatków do dzieci, stabilizacji pracy i ułatwień dla pracujących matek - wynika z zaprezentowanego w czwartek badania. Odnosząc się do wyników badania

Mieszkań więcej niż kupujących. Ceny mogą jeszcze spaść

Czytaj też: Sejm przyjął ustawę o ochronie klientów deweloperów W drugim kwartale banki udzieliły ok. 62,2 tysięcy kredytów mieszkaniowych, czyli o ponad 8 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku - podał w środę Związek Banków Polskich (ZBP). Jest to m.in. zasługą rządowego

Co się zmieniło w mieszkaniówce od PRL-u?

uzyskane na podstawie spisu powszechnego z 2002 r. wykazały, że z tym problemem boryka się już "tylko" 6,5 mln osób zajmujących 1,8 mln mieszkań (16 proc. wszystkich). Jednak najpewniej także w następnych latach systematycznie poprawiały się podstawowe wskaźniki pokazujące warunki mieszkaniowe

Rząd chce uwolnić najem

czwarta rodzina w czynszówkach komunalnych (zwłaszcza w mniejszych miejscowościach) ma problemy z terminowym regulowaniem rachunków. Rodziny o niskich dochodach wciąż będą jednak mogły liczyć na dodatek mieszkaniowy. Natomiast właścicielom mieszkań i domów gminy przestaną pomagać. Strategia rządu

Michał Boruczkowski strzela do PO, SLD i Ryszarda Grobelnego. Dziwna gra na stronie radnego PiS z Poznania

warunkiem, że gitara będzie stałym wyposażeniem siedziby radnych. W 2007 r. Boruczkowski zostaje przewodniczącym całego Porozumienia Osiedli Samorządowych Miasta Poznania. Czym przekonał delegatów? - Zrobił dobre wrażenie. Wydawało się, że taki młody facet, w dodatku prawnik, wniesie coś nowego - wspomina

Hotel Iga - straszak na mieszkaniowych dłużników

. Część przystąpiła do programu oddłużeniowego, będzie mogła korzystać z dodatku mieszkaniowego - dodaje Ostrowski. Iga należy do Białostockiego Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych, w którym jeszcze w tym roku mieszkali uchodźcy z Czeczeni. Firma świadczenia pod usługi socjalne wygrała w przetargu

Państwo dopłaci do remontów i ociepleń

wartości wkładu na książeczce wraz z premią. Więcej o książeczkach mieszkaniowych w naszym dzisiejszym dodatku "Gazeta Dom"

Łódzkie. Raport NIK o spółkach komunalnych

. Kontrolowane spółki zajmowały się m.in. sprzedażą paliw, gazu LPG, papierosów, piwa i słodyczy na stacjach benzynowych, zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi czy badaniem rynku opinii publicznej. Ich przychody ogółem z działalności komercyjnej stanowiły od 10 do ponad 80 proc. Np. Miejski Zakład Komunikacji

Hiszpańscy parlamentarzyści zgodzili się na zmniejszenie uposażeń

uposażenie przedstawiciela Izby Deputowanych, niższej izby hiszpańskiego parlamentu, wynosi ok. 70 tys. euro. Parlamentarzyści spoza Madrytu mogą również liczyć na dodatki mieszkaniowe. W konsekwencji swojej decyzji prawodawcy podzielą los pracowników służby cywilnej z hiszpańskich ministerstw, których

W.Brytania.Imigranci z UE na celowniku Camerona

Dopiero po przepracowaniu czterech lat imigranci mogliby ubiegać się o ulgi podatkowe dla mało zarabiających, ulgę rodzinną na dzieci, zapomogę mieszkaniową i zakwaterowanie socjalne. Nie otrzymywaliby też dodatku rodzinnego na dzieci, jeśli nie mieszkałyby one z nimi w W. Brytanii. Cameron

Dzieci niedługo cieszyły się śniegiem. Lokatorzy nocą zasypali piaskiem górkę

, jest jedynym takim miejscem w tej części miasta. - W okolicy za bardzo nie ma innych miejsc, w których dzieci zimą mogłyby się bawić. Na dodatek ta górka jest pod oknami bloku, dzieci są cały czas pod okiem rodziców - tłumaczy mama jednego z dzieci. Spółdzielnia nie ma z tym nic wspólnego Zadzwoniliśmy

Urzędnik do prezydenta: Gdzie podwyżka, mam iść do pomocy społecznej...

, który dziś zarabia ok. 12 tys. zł, swoją kadencję rozpoczął w 2010 r. od... podwyżki. - Przyznali mi ją radni. I od tego czasu też nie dostałem żadnej podwyżki, nagród, dodatków - odpowiada Kubicki. Kubicki: Niech powiedzą, komu zabrać Związkowców prezydent zaprosił na spotkanie. Wpisanie podwyżek do

Wykup mieszkań przez lokatorów TBS nie do przyjęcia?

lokatorom żadnych nadziei na własność, mimo że wielu sfinansowało nawet 30 proc. kosztów budowy mieszkań. W dodatku w czynszu spłacają kredyt.. Więcej kontrowersji wywołuje projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bo dotyczy ponad 3 mln rodzin. PO chce, by mogły one wybrać, czy chcą być nadal w

Rząd przygotowuje program wsparcia budownictwa

90.), był "Nowy ład mieszkaniowy" ministra budownictwa Andrzeja Bratkowskiego. Wprawdzie w 1997 r. powstał kolejny program (gdy ministrem był Sławomir Najnigier), ale nie doczekał się on realizacji. Nowicki zauważa, że PiS, który zapowiadał budowę 3 mln mieszkań, praktycznie nic nie zrobił

"PB ": Przybędzie zagrożonych kredytów mieszkaniowych

duża, wkrótce się zdezaktualizuje? - docieka gazeta."PB" przyznaje, że już pierwsze półrocze 2008 r. mogło lekko niepokoić. Nie poprawiła się spłacalność kredytów mieszkaniowych. Pojawiły się w dodatku problemy z kredytami złotówkowymi.Gazeta prognozuje, że drugie półrocze br. - z powodu

Kielce. Samorząd chce pomagać zagrożonym eksmisją

, że ludzie nie płacą czynszu jest przeważnie spowodowane brakiem pracy albo nałogami w rodzinie. Uczestnicy programu skorzystają m.in. z porad prawnych i psychologicznych, uzyskają także pomoc w staraniach o dodatek mieszkaniowy lub obniżkę czynszu. Zostaną skierowane do prac społecznie użytecznych

ZBP: Mniej Polaków bierze kredyty mieszkaniowe

Jak wyjaśnia Pietraszkiewicz, do lipca zaciągnięto kredyty na kwotę o 15 procent wyższą niż przed rokiem, ale jest to wzrost mniejszy niż w poprzednich latach. W dodatku ilość spłacanych kredytów mieszkaniowych zmniejszyła się do lipca o 20 tysięcy, co oznacza, że wiele osób spłaciło swój kredyt

Dobry początek roku w budownictwie mieszkaniowym

Motorem napędowym budownictwa mieszkaniowego są firmy deweloperskie, które w ciągu dwóch miesięcy tego roku oddały do użytku ponad 9,4 tys. nowych mieszkań. To aż o blisko 73 proc. więcej niż rok wcześniej. W dodatku według najnowszych danych GUS tylko w styczniu deweloperzy uzyskali pozwolenia na

Czynsze nie wzrosną, będzie mniej na remonty

bardzo by nie odczuli, bo dostają osłonowe dodatki mieszkaniowe i obniżki opłat, a ci, którym wiedzie się dobrze, nawet po wzroście stawek i tak płaciliby znacznie mniej niż na wolnym rynku. Nieoficjalnie wielu polityków mówiło mi wczoraj, że czynsze można było bez wielkiej szkody dla nikogo lekko

Wykup mieszkań po cenie rynkowej, ale z... bonifikatą?

Posłowie mają zielone światło. W przyjętej przez rząd przed tygodniem strategii mieszkaniowej pojawiła się korzystna dla lokatorów propozycja zmiany ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Obecnie nie daje im ona nadziei na własność, mimo że wielu sfinansowało nawet 30

"Rz": Polskie firmy meblarskie nad przepaścią

państwach starej Unii Europejskiej. To właśnie tam polska branża meblarska eksportuje prawie 90 procent wyrobów. Na dodatek polskie meblarstwo dobija zapaść na rynku budownictwa mieszkaniowego. Krajowy rynek mebli nakręcają bowiem wyłącznie nabywcy nowych mieszkań. Więcej na ten temat - w "

Nie płacisz, dostaniesz lokatora

dodatek mieszkaniowy, który i tak do nas nie trafia. Taka postawa demotywuje osoby, które regulują opłaty na bieżąco. Tym działaniem chcemy również pokazać, że jesteśmy w stanie coś z dłużnikami zrobić. I to w świetle prawa. Bo mieszkanie socjalne może mieć kuchnię i toaletę na korytarzu. Jeśli w

Ksiądz planował postawić hospicjum, przedszkole i amfiteatr, a sprzedał grunt pod centrum handlowe

jedynie 410 tys. zł, a na dodatek na prośbę księdza zmieniony został plan zagospodarowania przestrzennego, tak by dopuszczał funkcję komercyjną w tym miejscu. Ksiądz w liście martwił się, że bez zmiany planu kupcy zażądają zwrotu zadatku, a on będzie musiał zaniechać budowy świątyni. Miasto początkowo

Dla kogo mieszkanie od gminy?

. Po drugie, najuboższych chroni dodatek mieszkaniowy. Tak naprawdę chodzi o to, żeby gminy nie dopłacały do tych, którym się nieźle powodzi. Do tej grupy rząd zalicza właścicieli mieszkań i domów. Często jest to olbrzymi majątek, który mogą oni spieniężyć, aby kupić mniejsze, tańsze w utrzymaniu lokum

Mieszkania na własność czy na wynajem? Do czego dopłaci państwo

Do końca czerwca rząd ma przedstawić Sejmowi nową strategię. Od dawna domagają się jej eksperci branżowi. Przewodniczący Kongresu Budownictwa Polskiego Roman Nowicki przypomina, że jedynym programem, który został wdrożony (w połowie lat 90.), był "Nowy ład mieszkaniowy" ministra

Single z dopłatą czy bez? Trwa spór w rządzie

"Rodzina na swoim" znalazła się w planie przyszłotygodniowego posiedzenia rządu. Oznacza to, że pomoc państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego (budżet dopłaca przez osiem lat mniej więcej połowę odsetek) zniknie od 2012 r. Natomiast najpewniej już od kwietnia zaczną obowiązywać

Nowy gabinet Donalda Tuska nie rzuca na kolana. Pierwszy dzień prezydenta UE w Brukseli

różnić się od zarobków van Rompuy'a, zależnie od budżetu Unii Europejskiej. Do pensji podstawowej należy też doliczyć dodatek mieszkaniowy. Przewodniczącemu RE nie przysługuje jednak prywatna rezydencja. Taką ideę, wraz z ideą posiadania prywatnego odrzutowca, odrzucono podczas obrad nad zarobkami

Ukraińscy studenci proszą premier Kopacz o pomoc finansową. "Jest nam naprawdę trudno"

podpisały petycję do premier Ewy Kopacz. Dokument to prośba o finansowe wsparcie dla Ukraińców studiujących w Polsce, w formie np. stypendiów, dodatków mieszkaniowych, zapomóg. Petycję wymyślili studenci z Rzeszowa, ale jest pod nią już kilka tysięcy podpisów ukraińskich studentów m.in. z uczelni w

RPA: Milion osób strajkuje, pomimo nakazu sądu

przez Ministra Zdrowia "mordercami". Strajkujący domagają się prawie 9 procentowej podwyżki płac (dwukrotność stopy inflacji), oraz 137 dolarów comiesięcznego dodatku mieszkaniowego.

Przyszła wiosna, będą eksmisje. Nie tylko ze squotów

takie osoby do noclegowni. I tam będą czekać na pomieszczenie tymczasowe. Umowę na takie pomieszczenie gmina może podpisać najwyżej na sześć miesięcy. Co będzie dalej? - Będzie przybywać bezdomnych - uważają działacze KOL. - Na dodatek osoby, które samowolnie zajęły mieszkania, mogą trafić wprost na

Gorzej, ale na plusie

opla vectrę i kupiło rocznego hyundaia wartego 39 tys. zł. Burmistrz zarobił mniej Znacznie zmniejszyły się za to dochody obecnego burmistrza Czesława Wolińskiego. Za pełnienie swojej funkcji otrzymał 132,7 tys. zł. To o ponad 50 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Na dodatek w tym roku nie pełnił

Kaczyński na spotkaniu wyborczym PiS: ważna jest mobilizacja

Płocka wprowadzi m.in. ulgi w podatku od nieruchomości, wsparcie dla nowych podmiotów i inwestorów, przywróci nauczycielom dodatek motywacyjny. "Bycie prezydentem Płocka to wielkie wyzwanie i jeszcze większa odpowiedzialność. Obiecuję, że z całych moich sil będę odpowiedzialny za nas wszystkich"

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów