instrumenty polityki społecznej

PAP

Łódź. Magistrat rozpoczyna konsultacje dotyczące polityki społecznej

Łódź. Magistrat rozpoczyna konsultacje dotyczące polityki społecznej

Władze Łodzi zaprosiły mieszkańców do konsultowania projektu polityki społecznej 2020+. Tematem warsztatów i dyskusji będą problemy demograficzne, instrumenty rynku pracy i szkolne programy profilaktyki społecznej. Konsultacje potrwają do końca stycznia.

Rokita: Wygłaszam wystąpienia w Sejmie, nie na ulicach

- Podszywanie się przez polityków pod demonstracje organizowane przez różne grupy społeczne jest lekką hipokryzją. Uważam, że jeżeli ludzie chcą demonstrować jakąś sprawę, to polityk ma inne instrumenty, niż chodzenie ulicą, do tego żeby wyrazić swoją opinię na temat tego czy ich wspiera, czy też nie - powiedział Jan Rokita w "Poranku Radia TOK FM".

185 mln zł z pieniędzy UE dla mikroprzedsiębiorstw

Mikroprzedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą mogą ubiegać się o mikropożyczki. Do wzięcia jest 185 mln zł z programu UE na rzecz zatrudniania i innowacji. Z preferencyjnego finansowania ma skorzystać do połowy 2018 r. ponad 6 tys. podmiotów.

Kwieciński: będzie więcej instrumentów zwrotnych dla firm

2020". Z kolei Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA chce oferować finansowanie dla przedsiębiorstw społecznych z programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Dzięki tym inicjatywom - według dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów

ISP: opieka instytucjonalna dla małych dzieci kluczowa dla polityki rodzinnej

wejścia, a także oczekiwania względem płci pod kątem sprawowania opieki nad dziećmi. "Najbardziej skutecznym instrumentem polityki rodzinnej, który ma wpływ na dzietność, jest darmowa lub wysokosubsydiowana opieka żłobkowa i przedszkolna" - mówił Sobociński, przedstawiając wnioski z raportu na

Jurgiel: główne zadania to wyrównanie konkurencji i stabilizacja na rynkach rolnych

obszarów wiejskich. Zaznaczył, że na wieś trafi więcej instrumentów, które umożliwią rozwiązanie tych problemów społecznych i gospodarczych dla niej charakterystycznych. "Tym dokumentem, który obejmie te wszystkie zadania i działania, łącznie z polityką spójności, będzie Pakt dla Obszarów Wiejskich

MPiPS: 800 tys. zł na tegoroczny program "Świetlica-Dzieci-Praca"

zorganizowanie dodatkowych posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach. Program koordynuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Aby otrzymać rządową dotację, należy wypełnić specjalny formularz (link do wzoru formularza znajduje się na stronie kancelarii premiera), gdzie znajdą się takie

Sejmowa komisja finansów pozytywnie o wszystkich kandydatach do RPP

uporamy się z kwestią skutków polityki, która doprowadziła do takiego ogromnego długu publicznego" - mówiła. Jej zdaniem konieczna jest też zmiana struktury polskiego zadłużenia. Kandydatka zauważyła, że planowany przez rząd program 500+ wygeneruje popyt, do tego dojdą instrumenty wsparcia polskich

Sejm. PO chce odrzucenia projektu PiS o prokuraturze w I czytaniu

poleceń prokuratorom. Do tego sprowadza się instrument, który chcecie państwo wprowadzić. Jest sześć tysięcy prokuratorów i jeden polityk, który będzie miał nad nimi pełną władzę" - powiedział. Poseł PO przywołał negatywną opinię do projektu Prokuratora Generalnego, która - jak mówił - jest

MRPiPS: rozłożenie w czasie zgłoszeń do programu "Rodzina 500 plus"

powinny bez większych problemów radzić sobie z napływającymi wnioskami. Wtorek był kolejnym dniem tzw. wysłuchań publicznych, jakie ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej organizuje od piątku. Wiceminister Szwed rozmawiał z przedstawicielami samorządowych ośrodków pomocy społecznej i

Jurgiel o czterech priorytetach w resorcie rolnictwa

;przejście od polityki neoliberalnej, finansowania rozwoju dużych miast na zrównoważony rozwój i danie szansy Polsce powiatowej". Wymienił przy tym wprowadzenie programów dotyczących infrastruktury społecznej i technicznej. Jak mówił, najtrudniejszym wyzwaniem będzie znalezienie recepty na brak

Rząd zatwierdził program "Rolnictwo polskie i UE 2020+"

transferów finansowych i instrumentów polityki rolnej Unii Europejskiej w przemianach strukturalnych, budowaniu przewag konkurencyjnych oraz poprawie warunków pracy i życia ludności wiejskiej. Według rządu przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi program ma stanowić wsparcie dla polityki

Kowal apeluje do Orbana o mniejszą solidarność z Putinem. "Powinniśmy wiedzieć, że nie ma nic za darmo"

Kowal apeluje do Orbana o mniejszą solidarność z Putinem. "Powinniśmy wiedzieć, że nie ma nic za darmo"

Sprawiedliwości. - Orban wyciąga wnioski, że każdy powinien się zabezpieczać w ramach własnych możliwości. To mnie dziwi, bo on dobrze rozumie sytuację społeczną i polityczną w tej części Europy. Polityka rosyjska Orbana mnie dziwi. To jest taki pragmatyzm o krótkich nóżkach. My jako Polacy, Czesi, Słowacy

Trwają pracę nad projektem ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność

wprowadzony przez Komisję Europejską. Bazuje on na stosowanym obecnie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia. Projekt ustawy, który być może jesienią tego roku trafi na posiedzenie Rady Ministrów, wprowadza do polskiego prawa

ISP: propozycje rządu po to, by zyskać popularność, nie rozwiązać problem

, że jest to pomieszanie dwóch rodzajów polityk publicznych. Emerytury to jest system zabezpieczenia społecznego i tutaj główna zasada, która jest ustalona i zaakceptowana, polega na tym, że w zależności od tego, jak dużo i jak długo składkujemy, tak wysoką mamy emeryturę. Natomiast propozycja rządu

Jurgiel: główne zadania to wyrównanie konkurencji i stabilizacja na rynkach rolnych

poprawa poziomu życia na wsi - mówił. "Chcemy, żeby obszary wiejskie były miejscem do godnego zamieszkania, do pracy i do wypoczynku" - podkreślił. Jak tłumaczył, najważniejszą sprawą, stojącą przed nowym rządem w zakresie rolnictwa jest przegląd unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. "Tutaj

Śląskie. Radni przyjęli program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

sesji dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Bożena Borowiec. "Ten dokument jest dobry, lepszy od poprzedniego. Staramy się odejść od mechanicznego dzielenia pieniędzy, kłaść nacisk na reintegrację społeczną osób z takim problemem" - powiedział rekomendujący program w imieniu

Michał Kurtyka i Andrzej Piotrowski i Wojciech Kowalczyk wiceministrami energii

polskich przedsiębiorstw. Kurtyka pracował również dla instytucji rządowych i pozarządowych; zajmował się kształtowaniem polityki przemysłowej, polityki rynku pracy, społecznej i sektorem energetycznym. Michał Kurtyka jest absolwentem elitarnej paryskiej szkoły Ecole Polytechnique, kształcącej najwyższą

Znowu wina spadnie na islam? "Islam jest tylko wykorzystywany przez radykałów. Źródła ich frustracji są inne"

Znowu wina spadnie na islam? "Islam jest tylko wykorzystywany przez radykałów. Źródła ich frustracji są inne"

pokazywał. Więc to, co może być siłą islamu, dzisiaj widzimy jego słabość - podkreśliła dr Sasnal. Islam to tylko instrument Podobnie twierdzi Łukasz Wójcik, dziennikarz "Polityki". Przyznał w TOK FM, że islam jest jedynie jednym z elementów warunkujących zachowania radykalne. Tłumaczył: - W

MIR: na rewitalizację miast wydamy minimum 25 mld zł

miastach. "Obecnie często przywracanie do życia obszarów zdegradowanych jest punktowe i polega bardziej na estetyzacji danego miejsca. My chcemy, aby działania były prowadzone kompleksowo, z wykorzystaniem instrumentów polityki społecznej i gospodarczej, z udziałem lokalnej społeczności, przy

4,4 mld euro na program "Wiedza Edukacja Rozwój"

: "wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform, wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę, poszukiwanie

Komisarz Feroci: główne cele Strategii 2020 nie powinny być radykalnie zmienianie

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaapelował, by "wprowadzić odrobinę zdrowego rozsądku" do debaty europejskiej dotyczącej klimatu. "Odejść od ideologii na rzecz pragmatycznych, racjonalnych rozwiązań w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej. Bez tego małe i średnie firmy też nie

MRPiPS: do końca 2017 r. dofinansowywane zadania koordynatora rodziny zastępczej

Senacka Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zajmowała się w środę wnioskami NIK do kontroli funkcjonowania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w województwie podlaskim. Jak mówiła Barbara Chilińska, dyrektor delegatury NIK w Białymstoku, kontrola została przeprowadzona w 2014

Niemcy.Ekspert: sankcje dla elit Putina, otwarta granica dla Rosjan

renomowanych think tanków doradzających niemieckiemu rządowi w sprawach dotyczących polityki zagranicznej. Jak zaznaczył, w minionych tygodniach i miesiącach na Ukrainie byliśmy świadkami nie tylko negatywnych wydarzeń. Wśród pozytywnych zjawisk wymienił wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych, które

Szwed: podejmujemy twardą walkę z "umowami śmieciowymi"

Ograniczenie tzw. umów śmieciowych jest jednym z priorytetów resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. W środę, podczas spotkania z dziennikarzami wiceminister Szwed mówił, że jedną z propozycji MRPiPS, która ma do tego doprowadzić, jest wprowadzenie stawki godzinowej przy umowach zleceniach w

Do końca kadencji nowa ustawa o Radzie Dialogu Społecznego

. W spotkaniu dotyczącym nowej formuły dialogu społecznego w miejsce Komisji Trójstronnej uczestniczył minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz liderzy NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a także szefowie Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan

Szkolenia dla ponad 3 tys. pracowników instytucji pomagającym ofiarom przemocy

Szkolenia rozpoczęły pod koniec sierpnia br.; do końca maja 2015 r. organizacje zamierzają przeszkolić ponad 3 tys. przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych i miejskich centrów pomocy rodzinie oraz przedstawicieli wojewodów i regionalnych ośrodków polityki społecznej. Jak tłumaczył

Rząd omówił projekt budżetu '16; ma go przyjąć za tydzień

wydatki na wiele ważnych społecznie przedsięwzięć. Jednym z nich jest priorytetowy program rządu "Rodzina 500+". "Stanowi on instrument z obszaru aktywnej polityki prorodzinnej. Ma przede wszystkim wspierać rodziny wychowujące dzieci, zwłaszcza wielodzietne oraz sprzyjać podejmowaniu

Prezydent odznaczył pracowników socjalnych

prezydent wręczył zasłużonym pracownikom socjalnym odznaczenia państwowe. W uroczystości uczestniczyli m.in. minister w KPRP Irena Wóycicka, doradca prezydenta Joanna Staręga-Piasek, a także minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceministrowie Elżbieta Seredyn i Jarosław Duda

Panoptykon: kontrola obywateli przy udzielaniu wsparcia dopuszczalna

Fundacja Panoptykon przesłała do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej swoją opinię na temat projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wprowadzić ma program "Rodzina 500 plus". "Gdy obywatele chcą uzyskać pewne wsparcie ze strony państwa, szczególnie w

Konferencja sędziów: ograniczenie niezawisłości godzi w rządy prawa

czynnikiem zapewniającym stabilność polityczną, bo działa on na styku polityki i prawa" - dodał profesor. Zastrzegając, by jego ocen nie odbierać w kategoriach innych niż prawne Holzinger dodawał, że polski Trybunał Konstytucyjny ma ogromny wkład w ochronę demokracji i praw człowieka w kraju, a także

Kosiniak-Kamysz o rządowej strategii dla seniorów

Do największych wyzwań polityki senioralnej Kosiniak-Kamysz zaliczył m.in. poprawę jakości opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, wsparcie osób 50+ na rynku pracy, działania na rzecz aktywizacji społecznej i edukacyjnej osób starszych. "Polityka senioralna na lata 2014-2020 opiera się na

Ekonomiści: Europa wraca na ścieżkę wzrostu; korzystne perspektywy Polski

pracy i polityki społecznej Jacek Męcina stwierdził, że rynek pracy w Polsce zmierza ku równowadze, a ponad 16 mln zatrudnionych wskazuje, że jego kondycja się poprawia. Wśród szeregu instrumentów, które przyczyniły się do tego wymienił rządowy program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"

Palikot wzywa do uchwalenia konwencji p.przemocy; PO: być może za tydzień głosowanie

poseł Platformy. Ocenił przy tym, że lider Twojego Ruchu próbuje "zwrócić na siebie uwagę". "Pan Palikot rozpaczliwie szuka głosów dla siebie, dlatego uprawia taki styl polityki, który ma na niego zwrócić uwagę. Widać, że Polakom to nie odpowiada, skoro cieszy się jednoprocentowym

Przygotowując budżet na 2016 r. MF przeanalizuje efektywność wydatków

Radziwiłł powiedział PAP, że w resorcie powstał nowy departament polityki wydatkowej, którego zadaniem jest systematyczne analizowanie wydatków państwa we wszystkich obszarach. "Będziemy oceniać wszystkie wydatki państwa, kwalifikować je pod względem ich priorytetu, efektywności. Będziemy

Ewa Kopacz ogłosiła inaugurację rządowego programu "Maluch na uczelni"

;Maluch na uczelni" to wspólne działanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Szefowa rządu na spotkaniu ze studentami i pracownikami naukowymi UŁ podkreślała, że państwo powinno być państwem prawa; prawo powinno służyć wszystkim, powinno bronić

Wicepremier Rosji: Możemy równoważyć budżet przy każdej cenie ropy

zaczęliśmy redukować wydatki i będziemy to robić w ciągu roku. Możemy zrównoważyć nasz budżet przy każdej cenie ropy. Zredukujemy niektóre projekty inwestycyjne oraz nieefektywne subsydia - zapewnił rosyjski polityk. Nie wykluczył, że redukcja może osiągnąć 15 proc. - Zmniejszymy część wydatków o 10 proc

Konarski: Schetyna starał się być konkretny

Schetyna przedstawił w Sejmie informację o zadaniach polityki zagranicznej w latach 2014-2015. "To było przemówienie programowe, zawierające w sobie kwestie generalne i szczegółowe. Schetyna starał się być politykiem koncentrującym się na konkretach" - powiedział Konarski - wykładowca

W Brukseli nazywają to rozwiązanie "bombą atomową". Po 13.01 może go doświadczyć Polska

polityk liczy, że Berlin "wyrazi swe wątpliwości" Tymczasem rzecznik ds. polityki zagranicznej klubu parlamentarnego SPD Rolf Muetzenich uważa mechanizm praworządności za "adekwatny instrument, aby polskiemu rządowi wskazać na wątpliwości" związane z Trybunałem Konstytucyjnym i ustawą

Kaczyński: prof. Religa traktował politykę jak narzędzie pomagania innym

W sobotę w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim w Warszawie odbyło się spotkanie "Człowiek, Lekarz, Polityk" z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego poświęcone uczczeniu pamięci profesora Zbigniewa Religi w piątą rocznicę jego śmierci. Prezes PiS podkreślił, że jego znajomość z prof

Szef MSZ nagrodził najlepsze prace dot. stosunków międzynarodowych

stosunków międzynarodowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studiujących ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Prezydent: dążenie do NATO było wspólne dla całej klasy politycznej

podziękować przedstawicielom krajów członkowskich Sojuszu, że niektórzy zaryzykowali, a niektórzy z głęboką wolą poparli polskie dążenia do znalezienia naszego miejsca w Pakcie" - powiedział Komorowski. Prezydent podziękował także wszystkim polskim politykom za to, że - jak mówił - na różnych etapach

Sejm uchwalił przepisy dot. ochrony miejsc pracy

posłowie wysłuchali sprawozdania sejmowej komisji polityki społecznej, która zajmowała się dokumentem. Sprawozdawca komisji Izabela Mrzygłocka (PO) dziękowała posłom za bardzo szybką procę nad nowymi przepisami. Poinformowała też, że podczas prac w komisji do dokumentu zgłoszono dwie poprawki - obie o

Ekspert ISP o propozycjach prorodzinnych Kopacz: zmiany w dobrym kierunku

. Zaznaczył, że w przypadku osób bezrobotnych świadczenie będzie pełniło funkcję zabezpieczenia społecznego. "W przypadku osób bezrobotnych miałbym pewne wątpliwości, ponieważ takie osoby po prostu nie decydują się na posiadanie dziecka. Ten instrument nie będzie motywatorem do tego, żeby się na to

Wszystkie relacje między ludźmi mają być transakcjami? "Przestaniemy traktować ludzi jako ludzi, a zaczniemy jak towary"

bogactwa, która z tego wynikać, musi być sprawiedliwa. To błąd. Ludzie mają różne talenty, różną siłę ekonomiczną, różne zaplecze kulturowe. Celem demokratycznej polityki jest określenie, jak zbudować sprawiedliwe społeczeństwo i jak w ramach sprawiedliwości używać rynków jako instrumentów. Jest pokusa

Rząd przyjął informację ws realizacji zaleceń dla Polski skierowanych przez Radę UE

trwałej korekty nadmiernego deficytu do 2015 r., zminimalizowanie cięć w inwestycjach pobudzających wzrost gospodarczy, poprawę efektywności polityki społecznej, zwiększenie opłacalność wydatków i efektywność sektora opieki zdrowotnej, a także poprawę przestrzeganie przepisów prawa podatkowego. Jak

Belka: Nie rozważam dymisji; we wtorek spotkanie z prezydentem

, były przedmiotem rozmów w łonie RPP. "Myśmy mieli bardzo poważną dyskusję między RPP, a kilkoma członkami zarządu (NBP-PAP) dotyczącą rozdzielenia instrumentów polityki pieniężnej od instrumentów polityki stabilności finansowej. Czyli, jak działać pewnymi instrumentami nie na rzecz stabilizacji

MPiPS: nowa ustawa ma zreformować system pomocy społecznej

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy społecznej przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa zreformować ma system pomocy społecznej, stawiając na indywidulane podejście do osób wymagających wsparcia i zachęcanie ich do aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów - we

MF: prace nad zmianą ustawy o NBP zaczęły się w marcu 2013 r.

finansowania budżetu państwa czy sektora publicznego. "Uwzględniając powyższe, w świetle postanowień TFUE, nabywanie obligacji skarbowych przez NBP na rynku wtórnym jest - co do zasady - dopuszczalne, dla realizacji ustawowych jego zadań, w szczególności zadań w zakresie prowadzonej polityki pieniężnej

"S": potrzebne gwarancje dla młodych ludzi, którzy zostaną bez pracy

pozostających poza systemem edukacji formalnej i szkoleń" - przekonuje Czarzasty. "Gwarancje dla młodych" to zalecenia, które wskazuje państwom członkowskim UE, co powinny zrobić w zakresie polityki rynku pracy. "Dokument wskazuje, że powinny starać się jak najwięcej, aby ten krytyczny etap

MIR przekazało Komisji Europejskiej uzgodniony Program Polska Wschodnia

cały budżet sięga 2 mld euro z unijnej polityki spójności, czyli ponad 8 mld zł. "Najważniejsze cele programu to wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej, a także rozwój połączeń transportowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, w tym

Prezydent: ludzie potrzebują czuć, że władza traktuje ich podmiotowo

do polskiego pozytywizmu" - mówił Zaremba. Jak dodał, "Andrzej Duda jest w najlepszym tego słowa znaczeniu politykiem romantycznym, bo wierzy w służbę ludziom, bo widzi możliwość przeciwstawienia się złu przy użyciu instrumentów polityki, bo mierzy siły na zamiary, także dlatego, bo wierzy

Stolica. 165 mln euro na inwestycje na terenie metropolii warszawskiej

dotyczącą wspólnych inwestycji. Dyrektor biura funduszy europejskich i rozwoju gospodarczego stołecznego ratusza Maciej Fijałkowski podkreślił, że zintegrowane inwestycje stanowią pierwszy instrument wprowadzony przez Komisję Europejską w celu realizacji polityk miejskich. Paulina Nowicka z warszawskiego

MPiPS podsumowuje rok 2013

"To był bardzo pracowity rok dla całego naszego zespołu. Czuję ogromną satysfakcję, że tyle spraw udało się zrealizować" - ocenił minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie rocznego urlopu dla rodziców. Mogą z niego

Świeboda: Polska w UE ma "mentalność akcesyjną", obywatelskość - drugoplanowa

- energia, ale też rozmaite inicjatywy z obszaru polityki społecznej, wszystko to, co dotyczy m.in. edukacji, czy cyfryzacji, czyli obszarów, gdzie potrzebujemy dogonić europejski peleton". "Jest też cała pula spraw które sukcesywnie uznajemy za wrażliwe. Demonstracje ACTA pokazały, że na

Ponad 2,1 mld euro z UE na rozwój Polski Wschodniej w latach 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego, dedykowany pięciu województwom: lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko-mazurskiemu. "Program dla Polski Wschodniej jest bardzo skonkretyzowany

PG do TK: zakaz reklamy OFE - niekonstytucyjny

już w 2014 roku dług publiczny przekroczyłyby próg ostrożnościowy 55 proc. PKB - napisano w kwietniowym dokumencie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla TK. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytania PAP dot. opinii Prokuratury Generalnej odpisało, że jest przekonane o

Warszawa-Berlin: nadmierne oczekiwania i rozczarowania

, nie wywołała polemiki. Z jednej strony wynika to z istniejącego w Niemczech uznania, a nawet szacunku dla osiągnięć polskiej transformacji. A z drugiej, ze społecznego przyzwolenia w Polsce dla polityki bliskich stosunków z Berlinem. Były minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski zauważył, że

"S": potrzebne gwarancje dla młodych ludzi, którzy zostaną bez pracy

funkcjonować, będziemy mogli ocenić w przyszłym roku. Państwo na pewno mogłoby robić więcej, ale pozytywne jest to, że zaczęło coś robić" - ocenił Czarzasty. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina powiedział PAP we wtorek po południu, że Polska była jednym z dwóch pierwszych krajów UE

PJN dla rodziny: dłuższy urlop i dodatkowe 500 zł po urodzeniu dziecka

Joanna Kluzik-Rostkowska. W spotkaniu uczestniczyło około 200 członków i sympatyków ugrupowania. Jak przekonywała przewodnicząca, Polacy chcą posiadać więcej dzieci, ale ich nie mają, bo boją się o pracę, o przyszłość. Dlatego potrzebne są nowe instrumenty: polityka rodzinna i polityka społeczna. - Te

PG do TK: zakaz reklamy OFE - niekonstytucyjny

reformy emerytalnej spowodowałoby, że już w 2014 roku dług publiczny przekroczyłyby próg ostrożnościowy 55 proc. PKB - napisano w kwietniowym dokumencie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla TK. Znowelizowana ustawa dała przyszłym emerytom prawo do decydowania, czy nadal chcą przekazywać część

Palikot: Jakby Komorowski kazał Tuskowi zapuścić wąsy, on by to zrobił. Prezydent może wiele

podatkami, to będzie oznaczało kilkaset zł obniżenia podatków i ucywilizowanie rynku pracy. JS: Jakim cudem? - Znikają koszty! JS: Kto będzie te emerytury wypłacał, liczył? - Urząd skarbowy. Ale drugim elementem działania jest polityka gospodarcza oparta na wzroście konsumpcji wewnętrznej. Obniżka podatku o

MIR: we wrześniu KE zacznie akceptować programy operacyjne

; - podkreślił Niezgoda. "Rozmawiamy z Komisją o poszczególnych sektorach. Brukseli zależy na zakończeniu tych uzgodnień możliwie szybko. Polska jest największym beneficjentem Polityki Spójności, stąd też zasady, które są ustanawiane dla poszczególnych programów w naszym kraju, będą odwzorowane we

Bodnar: Nie będzie żadnej "lewackiej rewolty". Niepoważna opinia

spiera się z politykami, krytykuje ich działania i przyjmowane rozwiązania; domaga się uregulowania jakichś kwestii, a decyzje lub wystąpienia RPO mogą mieć czasami pewien wpływ na politykę finansową państwa. Żaden z rzeczników, począwszy od pani prof. Ewy Łętowskiej, nie był wolny od krytyki ze strony

Resort finansów: po cofnięciu zmian dot. OFE dług wzrósłby o 146 mld zł

Trybunałowi" - powiedział premier. Zaznaczył, że sam wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego - gdyby nie było zmian w OFE - wyniósłby ok. 8 mld zł. Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że odpowiedź dla TK zostanie przygotowana w porozumieniu z

NIK: bezrobotni 50+ bez skutecznej pomocy w znalezieniu pracy

instrumentów rynku pracy, zintensyfikowania działań w zakresie oferowania pracy i innych form pomocy, zwiększenia efektywności pośrednictwa pracy oraz analizowanie skuteczności poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy. Poproszony o komentarz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak

Wszystkie kluby za projektem pozwalającym MS na kasacje w sprawach karnych

zaopiniowali projekt negatywnie. Argumentowali, że "realizowanie przez ministra sprawiedliwości, jako członka rządu, polityki karnej oraz wpływ na praktykę orzeczniczą sądów w demokratycznym państwie prawa powinny mieć miejsce wyłącznie przez wykonywanie kompetencji w procesie tworzenia prawa, a nie

Seremet przeciw jawnym oświadczeniom majątkowym prokuratorów i sędziów

całościowo regulować sprawę oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publicznych (ma ich być teraz 79). Projekt rozszerza zakres funkcji, których pełnienie wiąże się ze złożeniem oświadczenia, m.in. o członków Rady Polityki Pieniężnej, zarządu NBP, Trybunału Stanu, ławników, kuratorów sądowych

NIK: bezrobotni 50+ bez skutecznej pomocy w znalezieniu pracy

Jak poinformował we wtorek PAP rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Paweł Biedziak, kontrolerzy NIK sprawdzali jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz 24 powiatowe urzędy pracy realizują programy aktywizacji zawodowej tej grupy bezrobotnych. Badany był okres od 2010 do 2012 r. "

Kto zostanie premierem? A kto, ale z partii rządzącej, premierem zostać powinien? [PYTAMY OPOZYCJĘ]

(jest szefem NIK-u). Wydaje mi się, że jest to bardzo zręczny polityk Platformy. Myślę, że byłby niezależny, on nie boi się mieć innego zdania. Jacek Żalek, Polska Razem. Kto zostanie premierem? - Premierem zostanie Ewa Kopacz. Dlaczego? Ponieważ premier pozbywa się wszystkich samodzielnie myślących

Premier Katalonii chce wyborów będących plebiscytem terytorialnym

premier regionu. Mas opowiada się za stworzeniem wspólnej listy wyborczej wszystkich ugrupowań i organizacji wspierających niepodległość, którą mieliby tworzyć politycy i aktywiści społeczni. Wybrani z niej deputowani nie mogliby ponownie ubiegać się o wybór do parlamentu, a jego kadencja trwałaby

Klaus oskarża media: Igrają z ogniem, gdy wybuchnie, spłoną wszyscy

emocje części ogółu i skierować kraj na inną drogę. To dziś stało się głównym zagrożeniem. To wielokrotnie przewyższa realne problemy gospodarcze i społeczne - zauważył czeski prezydent.Zaznaczył, że przecieki podsłuchanych rozmów są jednym z najskuteczniejszych instrumentów manipulacji społecznej

W Sejmie o litewskiej prezydencji w UE

fundamentem polskiej polityki pozostawała bliska współpraca z Grupą Wyszehradzką, Trójkątem Weimarskim i stały dialog z instytucjami europejskimi. "Aktywność Polski w ostatnim półroczu koncentrowała się na czterech obszarach: przebudowa unii gospodarczej i walutowej, polityka energetyczna, Partnerstwo

Kowal: na Ukrainie nie wystarczą zmiany personalne

"Ukraina potrzebuje gwarancji, że spirala przemocy ze strony służb państwowych zostanie zatrzymana. Potrzebuje gwarancji, że nowy rząd, z którym byłyby związane nadzieje społeczne, ma realne instrumenty do reformowania kraju" - powiedział Kowal. Dodał, że chodzi o większość w parlamencie

MPiPS: rusza kampania promującą zatrudnienie osób 50+

zaktualizowany, rząd przyjął program "Na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020" (ASOS) oraz "Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020". Udział osób starszych w polskim społeczeństwie systematycznie rośnie. W 1988 r. ludność w wieku 60

B. doradca Putina: Rosja to kraj bez instytucji, prawa i ideologii. Putin wciąż musi podkreślać znaczenie swojej władzy

- dodał. "Telewizja rosyjska to nie propaganda, tylko gigantyczny eksperyment" - Nagłość i ekstremalność to element naszej polityki - powiedział Pawłowski. Uważa, że Kreml zachowuje się tak, jakby był w stanie ciągłego zagrożenia, by móc panować nad każdą sytuacją. A instrumentem tej polityki

MIR oczekuje, że KE zatwierdzi większość programów dla regionów do końca grudnia

Z 82,5 mld euro, które Polska otrzyma z polityki spójności UE na lata 2014-2020, ponad 31 mld euro dostaną samorządy. W efekcie będą zarządzały 40 proc. wszystkich pieniędzy z polityki spójności. Dla porównania w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) było to 25 proc. Polska przekazała do

Sejm przyjął informację MSZ o działaniach RP w czasie litewskiej prezydencji

Europy powrócił wzrost gospodarczy, ale wciąż zbyt słaby, by złagodzić konsekwencje społeczne wieloletniego kryzysu. Podkreślał, że dla Polski ostatnie miesiące były czasem pozyskiwania sojuszników do naszej wizji zaradzenia problemom Europy, a fundamentem polskiej polityki pozostawała bliska współpraca

Warszawa.Konferencja o wpływie nowych technologii na aktywność obywateli

poziomie wykorzystania technologii w aktywności obywatelskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. W panelu dyskusyjnym na temat korzyści płynących z polityki otwartych danych, Eila Ratasvuori z Departamentu Faktów Miejskich w urzędzie miejskim w Helsinkach opowiedziała o blisko stuletniej tradycji otwartych

Pomoc dla Ukrainy, przygotowania do przyjęcia euro i relacje polsko-rosyjskie [SCHETYNA W SEJMIE]

Ukrainie - wbrew naszej woli - doprowadził do pogorszenia" relacji z Rosją "zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym". - Nie chcemy sprowadzać polityki wobec Rosji do sankcji. Niestety, na równi z innymi państwami unijnymi, nie widzimy obecnie innego sposobu, by nakłonić Moskwę

Klauzula dotycząca sporów państwo-inwestor największym problemem umowy TTIP

i małych przedsiębiorstw, które na tym korzystają" - podkreśliła. Europarlamentarzystka i była unijna komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hubner wskazała, że dobrobyt jest wszędzie tam, gdzie jest dużo handlu i otwarcia na inność. Jej zdaniem umowa o wolnym handlu może wykorzystać ogromny

Solidarność negatywnie oceniła projekt przyszłorocznego budżetu

)" - czytamy w opinii. Zwrócili też uwagę na nadal wysokie bezrobocie. Ich zdaniem brakuje też spójnej i konsekwentnej polityki rodzinnej, a wydatki budżetu państwa skierowane są na niespójny system różnych instrumentów. "Jednocześnie Solidarność z satysfakcją odnotowuje zwiększenie kwot ulg z

W Sejmie o litewskiej prezydencji w UE

Cypr" - powiedział Serafin. Podkreślał, że dla Polski ostatnie miesiące były czasem pozyskiwania sojuszników do naszej wizji zaradzenia problemom Europy, a fundamentem polskiej polityki pozostawała bliska współpraca z Grupą Wyszehradzką, Trójkątem Weimarskim oraz stały dialog z instytucjami

Bronisław Komorowski: Modernizować krok po kroku. Od dawna jestem za JOW-ami! [WYWIAD]

, polityka prorodzinna, konkurencyjna gospodarka, dobre prawo i nowoczesny patriotyzm. Do tego dodam nowy priorytet: tak jak w pierwszej kadencji udało mi się razem z rządem, samorządem i pracodawcami wprowadzić w życie program "Dobry klimat dla rodziny", tak teraz jest czas na realizację

Sawicki: potrzebny jest dialog w obszarze rolnictwa

- stwierdził prezes Izb Rolniczych. Jak podkreślił "kłopoty, które dzisiaj mamy wzięły się nie ze złej polityki rządu, ale z sytuacji politycznej, które jest w Europie". Z kolei Kuropatwiński zauważył, że protesty rolników muszą być kierowane przez ludzi, którzy znają się na polityce rolnej, a nie

Rząd przyjął projekt budżetu na 2016 r.: 54,7 mld zł deficytu

jest on priorytetem rządu. "Program jest instrumentem z obszaru aktywnej polityki prorodzinnej, a jego celem jest przede wszystkim pomoc rodzinom wychowującym dzieci oraz przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce przez przyznanie im nowego świadczenia wychowawczego" - napisano. W

Marek Ratajczak sekretarzem stanu w resorcie nauki

Prof. Marek Ratajczak zajął stanowisko zwolnione przez prof. Marię Orłowską, która pracę w ministerstwie zakończyła w pierwszej połowie grudnia 2013 r. Ratajczak funkcję podsekretarza stanu w MNiSW pełnił od 1 lutego 2012 r. Odpowiadał dotychczas za politykę finansową sektora nauki i szkolnictwa

Reforma UP w stolicy: pierwsi bezrobotni z określonymi profilami pomocy

Antkowiak. Jak dotąd w stolicy nie było przypadku, by bezrobotny nie chciał poddać się profilowaniu, co jest równoznaczne z utratą statusu osoby bezrobotnej. Samo profilowanie w praktyce trwa ok. 20 min. Służy do tego specjalnie przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ankieta, którą

Nowicka o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet: jeszcze wiele do zrobienia

problemy, które wciąż czekają na rozwiązanie, to m.in. niewystarczająca polityka w tym zakresie i niska efektywność działań podejmowanych przez instytucje publiczne, a także fakt, że Polska wciąż nie przyjęła europejskiej konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. "Przyjęcie tej konwencji

Eksperci: sędziowie potrzebują szkoleń dot. przemocy w rodzinie

Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" odbyła się we wtorek w Sejmie. Wiceprzewodnicząca sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny Magdalena Kochan (PO) mówiła, że walki z przemocą nie utrudnia brak odpowiednich

Pracodawcy mogą skorzystać na zmianach w ustawie o instytucjach rynku pracy

wskazują jednoznacznie na ożywienie, jeszcze nie ma rewolucji, ale skłania to do bardziej optymistycznych prognoz" - powiedziała PAP Zaręba. W marcu minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oceniał, że spadek stopy bezrobocia poniżej 13 proc. na koniec 2014 roku jest realny

Koziej: sytuacja na Krymie "pełza" ku większej interwencji

bezpieczeństwa nowej Ukrainy, współpracy z NATO, współpracy w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, promowania Ukrainy w Grupie Wyszehradzkiej. Nie przestajemy być optymistami, jeśli chodzi o ogólną sytuację na Krymie" - zapewnił.(PAP)

Konferencja: pieniądze na pomoc trzeba zdobywać i nimi zarządzać

; - zaznaczył. Podkreślił, że projekty dot. osób korzystających z pomocy społecznej - np. niepełnosprawnych, uzależnionym od alkoholu, z wyuczoną bezradnością - pomagają włączyć się do rynku pracy i uzyskać samodzielność. Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Barbara Kucharska powiedziała

Eurowybory: Na listach śpiewaczka z Hiszpanii, potomek greckich imigrantów, węgierski poseł

czuje się zarówno Grekiem jak i Polakiem. "To mój debiut, ale polityka ciekawi mnie od dawna" Dymitriadis powiedział, że wybory są formalnie jego politycznym debiutem, ale polityką interesował się od dawna. Działał w Polskim Stowarzyszeniu Racjonalistów, kojarzonym ze światopoglądem

W.Brytania.Problemy premiera Camerona z UKIP i eurosceptykami

UKIP, ale także eurosceptycy w jego własnej partii. W najbliższych dniach przy okazji głosowania nad Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) okaże się, ilu ich jest. Traktat z Lizbony z 2009 r. dał Wielkiej Brytanii możliwość wystąpienia ze 133 instrumentów polityki współpracy policyjnej i sądowej w

MF i MPiPS ruszają z kampanią nt. zmian w systemie emerytalnym

czy środowiska naukowe. W komunikacie wskazano, że partnerami kampanii są: Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 1 lutego 2014 r. istotnie zmieniły się przepisy dotyczące OFE. Nakazały one przekazanie do ZUS

Zdziebło: ok. 20 mld zł na działania związane z rewitalizacją

zawartych w regionalnych programach operacyjnych. Zdziebło wskazał, że kierunek pożądanych działań rewitalizacyjnych ma wynikać m.in. z dwóch dokumentów programowych: Krajowej Polityki Miejskiej (obecnie trwają konsultacje tego dokumentu) oraz Narodowego Programu Rewitalizacji Miast (prace nad nim mają

"Strategia Putina przypomina tę u schyłku ZSRR. To ideologiczna próżnia"

rolę Rosji jako stabilizatora działającego pokojowo w przeciwieństwie do polityki Stanów Zjednoczonych. Putin musiał też bronić swojej decyzji o przyznaniu Ukrainie kredytu. - Ta decyzja nie jest w Rosji popularna - podkreślała. - Rosja stoi przed perspektywą recesji i wyjmowanie teraz pokaźnej sumy z

Kluzik-Rostkowska w TOK FM: Polityka społeczna? Potrzebna jest rewolucja!

(PO). - To trudne i bolesne rozwiązanie, ale jako Polacy nie unikniemy tego. Za tym oczywiście powinna iść solidna debata na temat demografii, polityki rodzinnej, rynku pracy, opieki nad osobami starszymi - dodaje Kluzik-Rostkowska.Zdaniem byłej minister pracy polityka społeczna "leży odłogiem

Czy partia Podemos zmieni Hiszpanię?

krytyce jakości hiszpańskiej demokracji, korupcji i sytuacji ekonomicznej, cieszyły się dużym społecznym poparciem. W kolejnych sondażach Podemos ściga się z PP i opozycyjną socjalistyczną PSOE. "Już od kilku lat badania opinii publicznej wskazywały na brak zaufania do polityków, odrzucenie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Paseczek

tematycznych zebranych z największych polskich serwisów internetowych. Pobierane z nich wiadomości dotyczą polityki, życia społecznego, rozrywki, technologii, itd.