jak załatwić podpis elektroniczny

Grzegorz Kozieł

Umorzenie mandatu przez internet? To możliwe - ruszył ePUAP

Umorzenie mandatu przez internet? To możliwe - ruszył ePUAP

Od dziś wiele urzędowych spraw można będzie załatwić bez wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać z tzw. profilu zaufanego. To bezpłatna forma podpisu elektronicznego ułatwiającego korzystanie z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dzięki profilowi zaufanemu każdy z nas za pośrednictwem internetu może załatwić sprawy administracyjne w urzędach wojewódzkich, niektórych urzędach gmin, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach.

Podpis elektroniczny od "ręki"

W sześciu polskich miastach: Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie można "od ręki" załatwić podpis elektroniczny i otrzymać wszystko, co potrzebne do jego stosowania. Dotychczas było to możliwe tylko w Warszawie i wiązało się z kilkudniowym oczekiwaniem.

Sejm za poprawkami do ustawy o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

Sejm przyjął w czwartek trzy poprawki Senatu do zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Jednym z głównych celów nowelizacji jest dalsza informatyzacja postępowania z księgami wieczystymi.

Prezydent podpisał nowelizację o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

wpis do księgi wieczystej lub o jej założenie będą składane drogą informatyczną, to takie elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.) zapewni łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych w sądzie, pozwoli szybciej załatwić sprawę i zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, utrudniając np

Sejm. Komisja za projektem dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

o wpis do księgi wieczystej lub o jej założenie będą składane drogą informatyczną, to takie elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.) pozwoli szybciej załatwić sprawę i zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, utrudniając np. wielokrotną sprzedaż tej samej nieruchomości. "

Mazowsze. NFZ: świadczeniodawcy mogą korzystać z e-faktur

"Koniec z dotychczasową praktyką podwójnego wystawiania dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej. Wystawienia e-faktury nie różni się niczym od wystawienie faktury papierowej. Tak, jak dotychczas wystawia się ją w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI). Jedyna różnica polega na

Sejm przyjął nowelizację ws. dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

Za zmianami głosowało 295 posłów, przeciw było 131 (głównie z PiS), nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. W nowelizacji chodzi o to, żeby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i

Sejm. Projekt dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych - do komisji

elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.) zapewni łatwiejszy dostęp do sądu ksiąg wieczystych, pozwoli szybciej załatwić sprawę i zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, utrudniając np. sprzedaż tej samej nieruchomości. W nowelizacji przyjęto jako zasadę, że do wniosków o wpis do księgi

Rząd: projekt noweli Kpc o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

będą składane drogą informatyczną, to takie elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.) zapewni łatwiejszy dostęp do sądu ksiąg wieczystych, pozwoli szybciej załatwić sprawę i zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, utrudniając np. sprzedaż tej samej nieruchomości. Centrum

MAC: w 2014 r. ponad 1,5 mln dokumentów wysłano za pośrednictwem ePUAP

wszystkich instytucji publicznych posiadających konto na ePUAP, a jest ich obecnie 13.177. Aby kontaktować się z administracją publiczną za pośrednictwem platformy ePUAP należy założyć tzw. profil zaufany, który jest rodzajem darmowego podpisu elektronicznego, umożliwiającego identyfikację i

Umowa sprzedaży samochodu przez internet. E-podpisy bliżej wdrożenia

kontaktach z urzędami. Nowe przepisy wprowadzają także tzw. pieczęć elektroniczną. Ma ona służyć uwierzytelnianiu dokumentów przez instytucje. To niejedyna nowelizacja ustawy o e-podpisach. W komisji "Przyjazne państwo" trwają prace nad ustawą, która miała załatwić najpilniejsze sprawy. Projekt

MSW: wyrobienie nowego dowodu będzie łatwiejsze

koloru oczu, który może być zmieniony przy wykorzystaniu szkieł kontaktowych. Brak wzoru własnoręcznego podpisu to skutek możliwości złożenia wniosku o dowód drogą elektroniczną. Wzór podpisu ma charakter dynamiczny, ulega zmianom, trudno też mówić o walorach dowodowych takiego rozwiązania. Format i

Od marca ślub także w plenerze, nadawanie dzieciom imion obcych i nowe dowody

dowodu. Stanie się to możliwe dzięki utworzeniu elektronicznego rejestru dowodów osobistych, dostęp do którego będą miały wszystkie urzędy gmin. Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu

Zakładanie firmy przez internet? W Warszawie już można

Zakładanie firmy przez internet? W Warszawie już można

rozpoczynających własny biznes. Jednak w całej akcji chodzi o złożenie wniosku, a nie całkowite załatwienie formalności bez odwiedzania urzędu. Taki sposób jest dostępny jedynie dla osób posługujących się podpisem elektronicznym. Pozostali mogą pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek ze strony internetowej urzędu

Resort gospodarki zamierza usprawnić CEIDG

podpis elektroniczny albo profil zaufany na platformie ePUAP" - ocenił Molak. Jak podkreślił, resort nie może jednak jej usunąć. "Zakładanie działalności gospodarczej wiąże się z zaufaniem i dużą odpowiedzialnością, nie możemy więc zrezygnować z procedury weryfikacyjnej" - wskazał

Prezydenci Polski i Estonii: nasze reformy przykładem dla Ukrainy

wykonywanych online, 25 proc. naszego społeczeństwa głosowało elektronicznie" - wymieniał. Jak zaznaczał Estonia ma specjalne ustawodawstwo ws. podpisu cyfrowego, które daje jego posiadaczowi unikalną tożsamość do załatwiania bardzo wielu spraw online. Chwalił się, że jego kraj ma też specjalny system

W przyszłym roku ślub także w plenerze, nadawanie dzieciom imion obcych i nowe dowody

Mirosława Hellich. Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego ma także uprościć obieg i dostęp do różnych dokumentów. Nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Odpisy z tych dokumentów będą wydawane w dowolnym USC. Przy załatwieniu spraw w

W przyszłym roku ślub także w plenerze, nadawanie dzieciom imion obcych i nowe dowody

. Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego ma także uprościć obieg i dostęp do różnych dokumentów. Nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia - od 1 marca 2015 r. - elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Odpisy z tych dokumentów będą wydawane w dowolnym USC. Przy załatwieniu spraw

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o petycjach

formy petycji ustawa dopuszcza także składanie jej drogą elektroniczną. O tym, czy pismo jest petycją decydować ma treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji napływać będą kolejne dotyczące tej samej sprawy, podmiot do którego są one kierowane może zarządzić

Wujec: Z ofiarnością Polaków nie jest źle

informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, że ma zamiar robić zbiórkę na wymienione cele publiczne" - tłumaczył doradca prezydenta. Zgodnie z nową ustawą, zgłoszenia będzie można wysłać w formie tradycyjnej lub elektronicznej - opatrywane będą bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym

Trzaskowski chce upowszechnić e-administrację

Do kontaktu z cyfrową administracją konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. To rodzaj darmowego podpisu elektronicznego, który umożliwia korzystanie z elektronicznej Platformy Usług Administracji Państwowej (ePUAP), dzięki której można przez internet składać wnioski do różnych urzędów i

Urzędnicy otworzą elektroniczne wrota

, wprowadzenie podpisu elektronicznego i systemu obiegu dokumentów. - Chcemy, by każdy obywatel miał dostęp do systemu i mógł załatwić niemal wszystkie sprawy bez wizyt w urzędzie - mówi wojewoda Perczak. Projekt ma być finansowany ze środków UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-13.

E-podpis: kolejna klapa informatyzacji

nadzoruje rozwój e-podpisu, przyznaje, że na razie nie funkcjonuje on w Polsce tak, jak powinien. Zdaniem resortu szansą na jego upowszechnienie byłoby dołączanie podpisów w postaci chipa w elektronicznych dowodach osobistych, tak jak to się dzieje w wielu państwach europejskich. To jednak u nas chwilowo

PIT przez internet? Teraz wszystko w rękach prezydenta

Felieton PIT przez internet? Teraz wszystko w rękach prezydenta Za miesiąc mija termin rozliczenia się z fiskusem z podatku od dochodów osobistych za 2008 r., a ciągle nie wiadomo kiedy można będzie złożyć przez internet PIT bez tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Ów podpis sporo kosztuje i

W telefonie Ery odbierzesz e-fakturę

kojarzy się im to ze skomplikowanymi procedurami i niepotrzebnie straconym czasem - zaznacza. Mniejsi przedsiębiorcy nie chcą też wydawać pieniędzy na podpis elektroniczny potrzebny do wystawiania e-faktur i wolą skorzystać z usług doradców podatkowych lub księgowych, którzy posiadają e-podpis i załatwią

Konfederacja Pracodawców Polskich: Czekamy na e-urzędy

O wstrzymaniu przez komisję prac nad projektem ustawy pisaliśmy wczoraj. Decyzja posłów wynikała z tego, że także rząd pracuje nad nową ustawą o podpisach elektronicznych. Rzecz w tym, że rządowy projekt nie trafił jeszcze do Sejmu, a projekt poselski - załatwiający najważniejsze sprawy - miał już

Wybory na świecie. Głosowanie w centrum handlowym czy furgonetce

, żeby nie były w formie broszur. Na świecie w tych kwestiach stosowane są najróżniejsze rozwiązania. NIE CHODZISZ NA WYBORY - MASZ KARĘ Jak mówi PAP ekspert z Centrum Studiów Wyborczych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Jarosław Zbieranek w kilkudziesięciu państwach świata istnieje przymus

E-podpis w administracji za prawie dwa lata

Każdą sprawę w urzędzie można załatwić przez internet, komunikując się z urzędnikami (w tym składając wnioski i podania) przy pomocy tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego - m.in. taki jest sens ustawy o podpisie elektronicznym przyjętej we wrześniu 2001 r. Ustawa weszła w życie w sierpniu 2002

MSWiA: Do urzędu przez internet

portalach społecznościowych) na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Po co? - Aby już nie biegać od urzędu do urzędu, a możliwie najwięcej załatwić w sieci i to bez podpisu elektronicznego - tłumaczy Witold Drożdż, wiceminister w MSWiA odpowiedzialny za informatyzację

Cyfrowa Polska 2011?

koniec wszyscy - za darmo! - dostaniemy nowe dowody osobiste z zaszytym podpisem elektronicznym. - Tylko urzędników trzeba przestawić na nowe myślenie - mówi Wiesław Paluszyński z Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Co dalej z podpisem elektronicznym?

podszywa? Ma temu służyć podpis elektroniczny. Ustawa, która miała regulować jego istnienie, powstała w 2001 r. i weszła w życie w sierpniu 2002 r. Prezydent podpisywał ją uroczyście - i oczywiście elektronicznie. Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Zamiast milionów obywateli wyposażonych w karty

Od 1 kwietnia można rozliczać PIT przez internet

konieczność zakupu podpisu elektronicznego oraz konieczność załatwienia części formalności "na papierze". W Polsce tzw. certyfikaty kwalifikowane sprzedają trzy firmy: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych (pod marką Sigillum), Krajowa Izba Rozliczeniowa (pod marką Szafir) oraz Unizeto (pod

Urzędnik elektroniczny

końca roku. Odbyło się już pierwsze czytanie, rozpoczęła prace specjalna podkomisja sejmowa. - Mam nadzieję, że pierwsze usługi drogą elektroniczną załatwimy już na początku przyszłego roku - mówi "Gazecie" Witold Drożdż, wiceminister w MSWiA, odpowiedzialny za e-administrację. Co ma zmienić

MSWiA: Do urzędu przez internet

co? - Aby już nie biegać od urzędu do urzędu, a możliwie najwięcej załatwić w sieci i to bez podpisu elektronicznego - tłumaczy Witold Drożdż, wiceminister w MSWiA, odpowiedzialny za informatyzację. - Profil będzie bezpieczny, ponieważ nasz login i hasło będziemy musieli uwierzytelnić w tradycyjnym

Całe Podkarpackie w urzędowej sieci

dokumentów - formularze będą takie same i taka sama procedura ich składania. Przez to, jeśli upowszechni się wreszcie podpis elektroniczny, można będzie załatwić sprawę w urzędzie, nie wychodząc z domu. A jeśli podpisu nawet nie będzie, liczbę wizyt w urzędzie będzie można ograniczyć do jednej - odbioru

Polskie firmy boją się e-faktur. Polska na ostatnim miejscu w UE

doradców podatkowych lub księgowych, którzy posiadają e-podpis i załatwią za przedsiębiorcę wszelkie formalności. Dlatego z elektronicznych faktur korzystają przede wszystkim duże firmy wystawiające co najmniej kilkaset faktur miesięcznie oraz te, które mają wielu dostawców. Mniejsze wciąż wolą faktury

Dowód biometryczny z podpisem elektronicznym

. Przy wymianie dowodu osobistego jego posiadacz od razu w urzędzie gminy załatwiałby formalności z załatwieniem podpisu elektronicznego, dzięki któremu później mógłby wiele spraw urzędowych załatwiać przez Internet. Pierwsze dowody biometryczne 18-latkowie mogliby otrzymać już w przyszłym roku. Osoby

"DP": Dowód biometryczny z podpisem elektronicznym

. Przy wymianie dowodu osobistego jego posiadacz od razu w urzędzie gminy załatwiałby formalności z załatwieniem podpisu elektronicznego, dzięki któremu później mógłby wiele spraw urzędowych załatwiać przez Internet. Pierwsze dowody biometryczne 18-latkowie mogliby otrzymać już w przyszłym roku. Osoby

Polska w informatycznym ogonie

społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2004-06 może trafić nawet 207 mln euro. Zdaniem ministra przede wszystkim trzeba stworzyć strony internetowe, na których będzie można załatwić każdą sprawę od początku do końca. Konieczne jest też pełne wdrożenie podpisu elektronicznego.

Od 2010 roku e-sąd dla postępowania upominawczego

samochodami, często po kilka tysięcy spraw" - mówił minister. Powiedział też, że sądy rocznie załatwiają około 600 tysięcy spraw w trybie upominawczym. Jego zdaniem, byłoby dużą oszczędnością, gdyby połowę udawało się załatwić drogą elektroniczną. Resort chce nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Analogowa mentalność e-administracji

jest identycznie - jak pan zakłada zaufany profil, przechodzi ileś etapów, a nagle system pyta: a ma pan konto na ePUAP-ie [Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej]? Nie? A to proszę wrócić i założyć to konto. Tego nie rozumiem. Jeśli już jest taki wymóg, to powinna istnieć możliwość

e-PUAP - żeby nie przenosić papierków między urzędami

pełni powstanie słynne elektroniczne "jedno okienko". Oczywiście ePUAP będzie dostępny nie tylko dzięki przeglądarce Internet Explorer. Jak będzie weryfikowana tożsamość użytkownika na ePUAP? - Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem musi to być podpis elektroniczny z certyfikatem

Ronnen Brunner: Niech urzędy oddadzą ludziom czas

? - Pierwszym elementem było ustanowienie prawa o podpisie cyfrowym, które weszło w życie w 2001 r. Co prawda nie zapewniono podpisu elektronicznego każdemu obywatelowi, ale otrzymały go niektóre grupy zawodowe, np. prawnicy patentowi, którzy od 2008 r. mogą już składać cyfrowo podpisane wnioski o rejestrację

Klikanie albo kara - zdecydują radni PO

chce korzystać z biletu elektronicznego, a nie papierowego, to trzeba je jakoś ewidencjonować - uważa Nikitorowicz. Inicjator zbierania podpisów podkreśla, że sprawa trafia na sesję w momencie, kiedy tak zwane niezadowolenie społeczne z obowiązku klikania zostało stłumione przez wydłużenie abolicji. W

Wspólny bilet odjeżdża nam na cztery lata

przechowywanie danych identyfikacyjnych. Chodzi głównie o podpis elektroniczny, który ma w przyszłości pozwolić na załatwienie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. - Musimy porozumieć się z dwudziestoma siedmioma gminami, by ustalić, gdzie postawić terminale i na jakie usługi będą mogli liczyć

Opóźni się zapowiadana przez rząd rewolucja w e-administracji

bez ruszania się z domu i - co najważniejsze - bez potrzeby posiadania drogiego elektronicznego podpisu. - Czas najwyższy - cieszył się kilka miesięcy temu Tomasz Kulisiewicz, główny analityk w firmie doradczej Audytel. - Takie portale mają już choćby Czesi i Węgrzy. Jak to działa, można sprawdzić

Jedno okienko i masa problemów

ekonomicznym, ale i informatycznym. - Poprawne wypełnienie wniosku przez internet, wcale nie jest jednoznaczne, z tym że tę działalność faktycznie się zarejestrowało. Jeśli petent nie posiada podpisu kwalifikowanego [tzw. podpis elektroniczny - red.], to i tak będzie musiał pofatygować się do nas, by złożyć

To prawo i brak chęci blokują rozwój e-administracji

elektronicznego. - Właśnie. 1 maja weszła w życie ustawa, według której do ogromnej większości spraw, które obywatel załatwia w urzędzie przez internet, trzeba wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny. To przesada. W świecie elektronicznym podpis jest takim samym uwierzytelnieniem jak w świecie papierowym

Katowice chcą internetu

załatwić urzędowe sprawy z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. W centrum miasta, mającego 330 tys. mieszkańców, internet ma być natomiast bezprzewodowo dostępny dla wszystkich. W pobliżu rynku będzie zainstalowany hotspot powiązany z miejskimi serwerami, którego zasięg ma objąć prawie całe śródmieście

E-urzędy: grozi nam chaos?

osoby, które będą chciały korzystać z e-administracji, muszą się liczyć z trzema poważnymi utrudnieniami: mogą mieć po kilka nazw użytkownika i haseł dostępu w różnych e-urzędach; muszą nauczyć się obsługiwać różne systemy; będą mieć parę darmowych podpisów elektronicznych, które będą wydawały

E-resort potrzebny od zaraz

obywatela (takie jak na Facebooku) zakładane na rządowym portalu ePUAP, które umożliwia kontakt z urzędami przez internet, bez potrzeby posiadania drogiego podpisu elektronicznego, w końcu zdalnie założyć można też wreszcie firmę, a w ostatnim spisie powszechnym 12 proc. Polaków "samospisało" się

Weszła w życie ustawa o informatyzacji

się elektronicznie z obywatelami. Uporządkuje też kilka innych spraw - dodaje. Ustawa m.in. zmieni warunki, na jakich przedsiębiorstwa rozliczają się elektronicznie z ZUS. Stanowi ona, że przesyłane do ZUS dokumenty będą musiały być opatrywane tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, który w świetle

Polska Cyfrowa, czyli czego nie ma, ale (zdaniem rządu) się stanie

., powstanie centralna baza danych - urzędnik będzie prosił nas tylko o PESEL, resztę znajdzie sam. Od 2011 r. będą też wprowadzone nowe dowody osobiste zawierające podpis elektroniczny. To nie koniec. Cyfrowa rewolucja ma dotrzeć też do szkół - dzięki zmianom wprowadzonym w prawie oświatowym szkoły mogą 

Wiceszef MSWiA: Budujemy sprawną e-administrację

osobistego z podpisem elektronicznym lub profilu zaufanego. Ale jak by pan chciał spojrzeć w punkty żony, nie powinien pana tam wpuścić i nie wpuści. To chroni też pana dane przed ciekawością niepowołanego urzędnika. Z prawa wynika wprost, kto ma dostęp do jakich danych - broker będzie zatem wiedział, że

Katowice wprowadzą publiczny dostęp do internetu

wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego stanie 12 tzw. infomatów, za pośrednictwem których będzie można załatwić urzędowe sprawy z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. W centrum miasta internet ma być natomiast bezprzewodowo dostępny dla wszystkich, posiadających stosowne urządzenia. W pobliżu rynku

Masz wroga? Będziesz mógł założyć na niego spółkę

najbardziej bulwersuje jednak fakt, że założenia spółki nie trzeba uwiarygadniać podpisem elektronicznym. - Możemy sobie otworzyć gazetę, znaleźć ludzi których nie lubimy i utworzyć spółkę, w której wspólnikami będą: premier Donald Tusk, minister sprawiedliwości Jarosław Gowin i sędzia Łukasz Piebiak. I każdy

Będzie wirtualny ratusz

skorzystać z usługi internetowej, po uruchomieniu platformy będzie musiał założyć sobie konto na portalu e-usług publicznych. Każdy otrzyma swój profil, na którym zobaczy swoją sprawę i podpięte pod nią dokumenty. Będzie mógł wykorzystywać elektroniczny podpis kwalifikowany, ale niekoniecznie tylko ten

Jedno okienko, ale w każdym urzędzie

około dwóch tygodniach. Ale samą działalność można rozpocząć już w momencie złożenia dokumentów. Całą procedurę można załatwić też przez internet. Warunkiem jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego.

Kredyt przez internet to fikcja

przyznaje, że internet w polskiej bankowości spełnia wyłącznie rolę kanału komunikacyjnego i kanału sprzedaży. Jednym z powodów jest bałagan w podpisie elektronicznym. - Nie można wprowadzić takiej usługi jak kredyt przez internet, ponieważ nie można zawrzeć umowy z klientem, jeśli nie posiada on

E-administracja: wizje dobre, wykonanie słabe

środkowoeuropejskich państw w ciągu zaledwie dwóch lat dogoniły kraje UE. Firmy w Czechach i Estonii mogą załatwić więcej spraw za pośrednictwem internetu niż firmy w Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Estoński portal dla obywateli i czeska platforma zamówień elektronicznych udzielają całej Europie lekcji, jak

Czy internetowy portal miasta się przydaje?

mi się też, że do pewnego momentu załatwię swoją sprawę bez konieczności odwiedzenia ratusza, ale też bez elektronicznego podpisu, przy zwykłym zalogowaniu na stronę. Że obok informacji, np. o pozwoleniach na budowę, zobaczę nazwisko urzędnika, z którym będę rozmawiał, jego fotkę, a może nawet

"Eksperyment Lepper" wymknął się spod kontroli". To oni rządzili Polską [LEPPERIADA]

wielki sukces? Na te pytania autor odpowiada, ale nie jak przynudzający socjolog, lecz jak prawdziwy reporter - pisze Tomasz Lis, redaktor naczelny "Newsweeka", w recenzji książki, która trafi na półki pod koniec stycznia, a w wersji elektronicznej już jest dostępna w Publio.pl . "

Sejm zajmie się ustawami dla przedsiębiorców

sprawozdawczość związana z urzędami statystycznymi. Ważnym dopełnieniem zmian służących przedsiębiorcom ma być wdrożenie projektu informatyzacji państwa, nad którym trwają prace w MSWiA oraz Kancelarii Premiera. Jak mówił Kościelniak, upowszechnienie elektronicznych technik przepływu informacji spowoduje np., że

Po nowy dowód postoisz nawet kilka godzin

wrocławianie ustawiali się od siódmej. Od razu wydano 260 numerków. Około godz. 8.30 nie został już żaden. Osobiście dla naszego dobra Małgorzata Markowska musiała zwolnić się z pracy, aby złożyć wniosek o nowy dokument tożsamości. Narzeka, że nie można załatwić tego drogą elektroniczną. - To absurd, że

W niemieckich urzędach prawie nie ma kolejek

Czekamy na opinie: Co mieszkańcy Olsztyna myślą o pracy ratuszowych urzędników? ewa.jarzebowska@olsztyn.agora.pl Julia mieszka w Paderborn od czterech lat. Wyszła za mąż za Niemca i właśnie przyznano jej niemieckie obywatelstwo. Teraz może odebrać nowy dowód. Jak wygląda załatwienie takiej sprawy

Gentleman w Sieci wstrząśnięty, ale nigdy NIE zmieszany

- z uśmiechem, elegancją i kulturą musi znosić zaczepki wrogów. I jak agent 007 jest oceniany przez globalne audytorium.Aby ułatwić to niezwykle trudne zadanie, przygotowałem 10 zasad savoir-vivre'u w internecie.    1. Twój szef też czyta forum Gdy agent 007 wchodzi na przyjęcie, wita się

Wymiećmy spod kołdry brudy informatyzacji

, złożymy wniosek o budowę ogrodzenia, wycinkę drzew na działce czy posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną. Jak ma to działać? Każdy z nas będzie mógł założyć na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) własne konto - tzw. profil zaufany. To pozwoli załatwiać zdalnie urzędowe

Podanie, wniosek, skargę, załatwimy na wiosnę przez internet

podpisu elektronicznego będzie można wysłać do urzędu każde podanie i taką samą drogą nadejdzie odpowiedź.Ustawa o informatyzacji urzędów administracji publicznej, sądów, urzędów skarbowych i ZUS została już przyjęta przez Sejm. Po zatwierdzeniu przez Senat i podpisaniu przez prezydenta, nowe prawo

Zabójstwo Papały - tropy sprzed ośmiu lat

Papały. Widać, że trop podjęty wówczas przez "Gazetę" i inne media jest do tych ustaleń bardzo podobny.Okruchy zbrodniJutro minie rok od zabójstwa generała Marka Papały. Czy zginął, bo ktoś myślał, że wie więcej, niż wiedział?Skoro wszystko w tej historii układa się jak scenariusz czarnego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

eDek - Elektroniczne Deklaracje

> eDek - Elektroniczne Deklaracje daje możliwość łatwego importowania sporządzonych wcześniej deklaracji finansowo – księgowych, złożenia elektronicznego podpisu oraz wysłania deklaracji drogą elektroniczną.

Wtyczka e-Deklaracje

>

Wtyczka e-Deklaracje pozwala na składanie zeznania PIT-37 bez podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które każdy użytkownik

TrustPort eSign Pro

> zabezpiecza dokumenty za pomocą podpisu elektronicznego, a także chroni treść dokumentu poprzez szyfrowanie. Aplikacja zapisuje datę podstemplowania i zaszyfrowania wszystkich danych zapisanych w pliku (np. PDF).

TrustPort eSign Pro oferuje bezpieczną komunikację w niebezpiecznym

Broszura informacyjna PIT-37

Broszura informacyjna do zeznania rocznego PIT-37 za 2008 r. przesyłanego drogą elektroniczną bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Plik w formacie

Adobe Acrobat Standard

> sprawia, że inne osoby mogą wypełniać i zapisywać stworzone przez nas formularze.

Adobe Acrobat Standard umożliwia recenzowanie dokumentów, dodawanie podpisów elektronicznych, a także konwertowanie dokumentów PDF do formatu Microsoft Word.

Adobe Acrobat