kodeks administracyjny

PAP

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt zmian w KPA

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt zmian w KPA

Sejm odrzucił w piątek w pierwszym czytaniu projekt zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, autorstwa Twojego Ruchu. Za odrzuceniem projektu było 374 posłów, przeciw 55 posłów, wstrzymało się 10.

Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie

W środę po godz. 9 Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się projektami zmian w Kodeksie karnym dot. nietrzeźwych kierowców oraz obywatelskim projektem zmian w Prawie budowlanym, który ma ochronić działkowców przed konsekwencjami orzecznictwa sądów administracyjnych.

NSA: nie można mylić wizy Schengen z wizą krajową

Cofnięcie wizy Schengen odbywa się na podstawie Wspólnego Kodeksu Wizowego, a nie przepisów krajowych - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok dotyczył Ukrainki zatrzymanej na przejściu granicznym.

Komorowski: Potrzebna kadencyjność i rotacyjność funkcji członków PKW. Powtórka wyborów? Odmęty szaleństwa

Komorowski: Potrzebna kadencyjność i rotacyjność funkcji członków PKW. Powtórka wyborów? Odmęty szaleństwa

. Gwarantem tego są członkowie PKW. Wybitni prawnicy, ale nie wybitni specjaliści od zarządzania - oświadczył Komorowski. - Są oni powoływani przez kolejnych prezydentów, ale i przez prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przyjdzie czas na ocenę działalności

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

nowelizacja Kodeksu pracy. Chodzi o zmiany w uregulowaniach dotyczących zakresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Według szacunków projektodawców łączne roczne koszty administracyjne u przedsiębiorców z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej wynoszą 130 mln zł. By zmniejszyć te

Twój Ruch chce kar dla urzędów za przewlekłe postępowania

chwili obecnej w 97 proc. przypadków pozwolenia na budowę są wydawane terminowo. Takie samo rozwiązanie proponujemy wprowadzić we wszystkich innych postępowaniach administracyjnych" - powiedział Gibała. Zaznaczył, że na początku każdego miesiąca urząd wysyłałby do urzędu wyższej instancji metrykę

"PB": Absurdalny pomysł resortu finansów

działalności w trybie art. 155 k.p.a. Do tej pory, gdy firmie wypowiedziano umowę najmu, zmarł członek rady nadzorczej lub zmienił się prezes, wystarczyło wysłać do MF wniosek o zmianę danych przez zastosowanie właśnie art. 155 k.p.a., pozwalającego na zmianę ostatecznych decyzji administracyjnych. Nowa

Nowa ustawa o internecie na Białorusi. Odetnie dostęp do zagranicznych stron?

Nowa ustawa o internecie na Białorusi. Odetnie dostęp do zagranicznych stron?

Jak informuje amerykańska Biblioteka Kongresu, powołując się na agencję Interfax, 6 stycznia wejdzie w życie prawo, które zdaniem specjalistów może faktycznie odciąć Białoruś od światowego internetu. - Chyba nie pisaliście jeszcze o tym, a wiem że lubicie temat Białorusi - napisał na Alert24 Kuba. J

Białoruś: nowe wysokie kary dla kierowców

Największy państwowy dziennik "Sowietskaja Biełorussija" pisze, że kierowcy zaczęli częściej uciekać z miejsc nawet drobnych wypadków. Jeśli wcześniej ukrywali się głównie kierowcy, którzy dopuścili się poważnych wykroczeń, to teraz uciekają również ci, którzy na przykład zaczepili o luste

Senat chce, by sąd wzywał do usunięcia braków w skardze kasacyjnej

właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu "w celu usunięcia dostrzeżonych braków". Na ich usunięcie będzie siedem dni. Projekt dostosowuje prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadzenie podobnych regulacji zaproponowano także w procedurze cywilnej, w projekcie zmian Kodeksu

Prezydent wręczył nominacje sędziowskie

We wtorek Aleksander Kwaśniewski wręczył 68 nominacji sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. "Wierzę, że nominacje, które otrzymaliście będą wzmacniać polski wymiar sprawiedliwości, polskie sądownictwo, że dzięki temu będziemy również silniejsi

TK: przepis ustawy hazardowej dot. kar - zgodny z konstytucją

21.10. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Można ukarać za ten sam czyn tę samą osobę z Kodeksu karnego skarbowego i dodatkowo z ustawy hazardowej - wynika orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on stosowny przepis ustawy o grach hazardowych za zgodny z konstytucyjną zasadą proporcjonalnej reakcji

Rozpoczęło się spotkanie prezydenta z prezesami TK, NSA i I prezesem SN

dyskusję o konsekwencjach wobec członków PKW. Trzaska-Wieczorek zaznaczyła, że prezydent zamierza także poprosić PKW o informację dotyczącą okoliczności zaistniałych po niedzielnych wyborach samorządowych oraz o wnioski na przyszłość. Zgodnie z kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji Wyborczej

Komorowski: dalsze rozmowy z prezesami sądów ws. składu PKW

, wskazanych przez pierwszego prezesa tego sądu, trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez prezesa NSA. Ośmiu z dziewięciu sędziów PKW, w tym szef PKW Stefan Jaworski, podało się do dymisji; jeden odszedł, bo skończył 70 lat - Kodeks wyborczy przewiduje wygaśnięcie mandatu po

Sejm zakończył głosowania; wycofano niektóre punkty

od osób fizycznych. Po głosowaniach w Sejmie zaplanowano debaty nad dwoma projektami Twojego Ruchu. Pierwszy z nich to nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która ma na celu ograniczenie przewlekłości postępowań administracyjnych. Drugi zakłada zmiany w ustawie o podatku dochodowym od

Inspekcja pracy nie będzie już zawiadamiać o planowanych kontrolach

analizowała, jak w praktyce na taką interpretację zareagują pracodawcy i sądy, do których firmy mogą skarżyć decyzję PIP. "Z uwagi na ewentualność wystąpienia różnic interpretacyjnych pomiędzy sądami administracyjnymi na terenie poszczególnych okręgowych inspektoratów pracy, PIP będzie uważnie

Tylko prezydent może odwołać szefa i sędziów PKW

Problemy z systemem informatycznym PKW wywołały dyskusję o konsekwencje wobec PKW. Zgodnie z kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi dziewięciu sędziów. Powołuje ich prezydent. Według kodeksu wygaśnięcie członkostwa w PKW następuje m.in. w przypadku zrzeczenia się

SN: rozważanie postulatów odwołania sędziów PKW przedwczesne

Niemcewicz - sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Antoni Włodzimierz Ryms - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Stanisław Zabłocki - sędzia Sądu Najwyższego. Według kodeksu wygaśnięcie członkostwa w PKW następuje m.in. w przypadku zrzeczenia się członkostwa, śmierci, ukończenia 70 lat

W czwartek o godz. 12. prezydent spotka się z Palikotem

We wtorek wieczorem prezydent spotkał się w Belwederze z szefem SLD Leszkiem Millerem. W trakcie spotkania lider Sojuszu przedstawił prezydentowi propozycje zmian w Kodeksie wyborczych, wśród których jest m.in. standaryzacja kart, urn i lokali wyborczych. Joanna Trzaska-Wieczorek mówiła PAP po

Kozielewicz oficjalnie zastępcą szefa PKW

Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez prezesa NSA. Po problemach z systemem informatycznym liczącym głosy w wyborach samorządowych do dymisji podało się ośmiu z dziewięciu sędziów PKW (z funkcji odejdą po drugiej turze wyborów); jeden sędzia odszedł, bo skończył 70 lat - Kodeks wyborczy

Sejm. Komisja za większymi uprawnieniami dla sądów administracyjnych

Projekt został przygotowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie tej nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi we wrześniu 2013 r. Następnie projekt trafił do podkomisji, która na początku listopada tego roku przyjęła sprawozdanie ze

Beata Tokaj nowym szefem Krajowego Biura Wyborczego

zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów w zakresie określonym w kodeksie oraz innych ustawach.

Sejm wznowił obrady; cztery godziny głosowań

Funduszu Drogowym oraz o Funduszu Kolejowym. W dalszej części posiedzenia posłowie zajmą dwoma projektami Twojego Ruchu. Pierwszy z nich to nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która ma na celu ograniczenie przewlekłości postępowań administracyjnych. Drugi zakłada zmiany w ustawie o podatku

Marek Wierzbowski nowym szefem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

, tak, by do 7 stycznia mogła przeprowadzić ostateczne prace scalające projekt kodeksu budowlanego. Nowy szef Komisji specjalizuje się w prawie administracyjnym, jest związany z macierzystym wydziałem Prawa i Administracji na UW. Jest też partnerem w warszawskiej kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i

Prezydent zamierza spotkać się z prezesami TK, NSA i I prezesem SN

informatycznym PKW wywołały dyskusję o konsekwencjach wobec członków PKW. Zgodnie z kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi dziewięciu sędziów - trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez prezesa Trybunału, trzech sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez pierwszego

Rzeszów. Urzędnicy z podkarpackich gmin lepiej wyszkoleni

W czwartek w Rzeszowie podsumowano projekt "Legalność, sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia" - realizowanego przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji (WSPiA). Budżet projektu wynosił ponad 3 mln zł i był dofinansowany z unijnego programu Kapitał Ludzki

Duda

z podaniem ostatecznych wyników wyborów samorządowych, prezydent Komorowski spotka się w środę przed południem z prezesami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - czyli organów wskazujących kandydatów do składu PKW. Na porannym briefingu prasowym Duda

TK odroczył wydanie orzeczenia ws. uprawnień komisarzy wyborczych

jest ona niedopuszczalna z uwagi na przepis Kodeksu wyborczego, który wskazuje, że od orzeczeń PKW w sprawie okręgów wyborczych nie przysługuje odwołanie. W takiej sytuacji rada gminy złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego Wątpliwości NSA wzbudziły przepisy, które upoważniają

Kodeks wyborczy do Trybunału Konstytucyjnego? Kukiz apeluje do RPO: "Ta ustawa odbiera nam prawo kandydowania"

prawo wyborcze". - Kodeks wyborczy strasznie to prawo ogranicza. Jeżeli u nas zgłosiło się blisko cztery tysiące ludzi z biernym prawem, a my musimy powiedzieć trzem czwartych z nich: "Przykro nam, ale nie możemy was brać pod uwagę", to proszę powiedzieć, gdzie tu jest demokracja? - mówił

Kopacz: w I kwartale 2015 roku projekt Kodeksu budowlanego

"Zasadnicza koncepcja Kodeksu budowlanego z naciskiem na księgę budowlaną, zostanie przedstawiona w pierwszym kwartale 2015 roku" - powiedziała Kopacz na środowej konferencji podsumowującej 100 dni pracy jej rządu. Szefowa rządu powiedziała, że księga budowlana "będzie zawierać

Sikorski: czekam na propozycje zmian w Kodeksie wyborczym

Sikorski był na briefingu prasowym pytany o proponowane przez PiS zmiany w Kodeksie wyborczym, które będą w czwartek przedmiotem obrad Sejmu. Odpowiedział, że nie chce się wypowiadać na temat propozycji jednej partii. "Czekam cierpliwie do końca tygodnia na propozycje wszystkich klubów i wtedy

W czwartek o godz. 12. prezydent spotka się z Palikotem

Trzaska-Wieczorek. We wtorek wieczorem prezydent spotkał się w Belwederze z szefem SLD Leszkiem Millerem. W trakcie spotkania lider Sojuszu przedstawił prezydentowi propozycje zmian w Kodeksie wyborczych, wśród których jest m.in. standaryzacja kart, urn i lokali wyborczych. Joanna Trzaska-Wieczorek

Łaszkiewicz do A. Dudy: PiS jest współautorem obecnego Kodeksu wyborczego

Po I turze wyborów samorządowych, która odbyła się 16 listopada, Duda poinformował o liście skierowanym do prezydenta, w którym zwrócił m.in. uwagę na niedostatki obecnego Kodeksu wyborczego. Europoseł, a zarazem kandydat PiS na prezydenta RP apelował również do Bronisława Komorowskiego o to, aby

Tylko prezydent może odwołać szefa i sędziów PKW. Pytamy więc Kancelarię Prezydenta. "Obserwujemy, co się dzieje"

Problemy z systemem informatycznym PKW wywołały dyskusję o konsekwencje wobec PKW. Zgodnie z kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi dziewięciu sędziów. Powołuje ich prezydent. Według kodeksu wygaśnięcie członkostwa w PKW następuje m.in. w przypadku zrzeczenia się

Prezydent otwarty na pomysły głównych partii ws. zmian w Kodeksie wyborczym

Spotkanie prezydenta i przewodniczącego Twojego Ruchu dotyczyło m.in. sytuacji z liczeniem głosów po wyborach samorządowych 16 listopada i ewentualnych zmian w Kodeksie wyborczym. Jak podkreśliła w rozmowie z PAP Trzaska-Wieczorek, prezydent przedstawił Palikotowi własny plan działań naprawczych w

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła podstawową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Został on przekazany do resortu infrastruktury i rozwoju oraz zamieszczony na stronach komisji do dalszych konsultacji. Kodeks ma wzmocnić rolę planowania przestrzennego w gminach. Nie oznacza to, że

TR do prezesów wskazujących członków PKW: rozważcie ich odwołanie

prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf oraz prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Romana Hausera. Mając na uwadze autorytet państwa - napisano w liście TR - zwracamy się o rozważenie możliwości złożenia wniosku do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odwołanie członków Państwowej Komisji

Duda do Komorowskiego: Członkowie PKW powinni zostać odwołani. Państwo polskie się ośmiesza

W związku z problemami z podaniem ostatecznych wyników wyborów samorządowych prezydent Komorowski spotka się w środę przed południem z prezesami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli organów wskazujących kandydatów do składu PKW. Na porannym

Duda

W związku z problemami z podaniem ostatecznych wyników wyborów samorządowych prezydent Komorowski spotka się w środę przed południem z prezesami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - czyli organów wskazujących kandydatów do składu PKW. Na porannym

Kancelaria Prezydenta: z SN, TK i NSA wpłynęły propozycje kandydatur do PKW

Kancelarii Prezydenta wpłynęły już od prezesów: Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego propozycje kandydatów na członków Państwowej Komisji Wyborczej, celem uzupełnienia jej składu. W dniu jutrzejszym dokumenty zostaną przesłane do kontrasygnaty pani premier (Ewy

SLD: do końca tygodnia przygotujemy projekt zmian w Kodeksie wyborczym

Rzecznik SLD Dariusz Joński powiedział na środowej konferencji prasowej w Sejmie, że wprowadzenie do Kodeksu wyborczego zmian wymusił "szereg nieprawidłowości, do których doszło przy okazji wyborów samorządowych". Poinformował, że Sojusz nie godząc się na te nieprawidłowości złożył "

BAŻ przeciw nękaniu dziennikarzy za pracę dla zagranicznych mediów

"Żądamy, by pracownicy organów spraw wewnętrznych i innych organów państwowych zaprzestali administracyjnego ścigania dziennikarzy freelancerów (tzw. wolnych strzelców - PAP) i wywierania na nich presji w związku z publikowaniem przez nich materiałów w zagranicznych mediach" - napisało

Zmieni się cały skład PKW; rezygnuje sześciu kolejnych sędziów

Administracyjnego, Bogusław Dauter - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Maria Aleksandra Grzelka - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Andrzej Mączyński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Janusz Niemcewicz - sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Antoni Włodzimierz

W środę spotkanie prezydenta z prezesami TK, NSA i I prezesem SN

późniejszej rozmowie z dziennikarzami, Trzaska-Wieczorek podała, że spotkanie odbędzie się o godz. 11. Krzysztof Michałowski z biura prasowego SN mówił wcześniej PAP, że I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf została zaproszona na spotkanie z prezydentem na godz. 10. Zgodnie z kodeksem wyborczym

Komorowski: nowa PKW powinna zasygnalizować zmiany

jest zawsze trudne, ale gdzie można szukać rozwiązań pozytywnych, uzdrawiających sytuację przez decyzję samej PKW". "To, co uznają sędziowie za niemożliwe bez zmiany Kodeksu wyborczego, to trzeba będzie nowelizować w Sejmie" - zaznaczył przypominając, że w jego kancelarii ma powstać

W PKW już tylko jeden sędzia. Kiedy poznamy cały skład? Prezydent zna już pierwszych kandydatów

, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego należy wskazanie kolejnych osób do składu PKW, które powołane zostaną przez prezydenta. W ubiegłym tygodniu Bronisław Komorowski spotkał się z prezesami TK Andrzejem Rzeplińskim i NSA Romanem Hauserem oraz pierwszą prezes SN Małgorzatą Gersdorf

Trybunał odwołał styczniową rozprawę ws. uprawnień komisarzy wyborczych

Piotra Pszczółkowskiego - i że tym samym TK liczy obecnie 12 sędziów orzekających. W grudniu 2015 r. obecny Sejm wybrał pięciu sędziów TK, a prezydent Andrzej Duda ich zaprzysiągł. Sprawa, którą TK miał zająć się 27 stycznia, także ma być rozstrzygana w pełnym składzie. Chodzi w niej o przepisy Kodeksu

BCC skierowało ustawę krajobrazową do TK

samodzielności gmin w realizacji zadań własnych z zakresu ładu przestrzennego" - ocenia BCC. Ponadto - jak zaznacza organizacja - ustawa "podważa dotychczas obowiązujące prawo lokalne - od pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych, po miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które

W czwartek prezydent spotka się z Palikotem

26.11. Warszawa (PAP) - W czwartek prezydent Bronisław Komorowski spotka się z szefem TR Januszem Palikotem - podała PAP szefowa prezydenckiego biura prasowego. Jak dodała, tematem rozmowy będą propozycje zmian w Kodeksie wyborczym oraz poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań dot. sprawnego

Włochy.Wstrzymano dekret interpretowany jako przysługa dla Berlusconiego

pierwszych inicjatyw ustawodawczych Silvio Berlusconiego, gdy po raz pierwszy objął stanowisko szefa rządu w 1994 roku, była dobrze przyjęta przez znaczną część włoskich wyborców zmiana kwalifikacji oszustwa podatkowego z "przestępstwa" umieszczonego w kodeksie karnym na "wykroczenie

Kancelaria Prezydenta: z NSA wpłynęły propozycje kandydatur do PKW

skład PKW zgodnie z Kodeksem wyborczym wchodzi dziewięciu sędziów: trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez prezesa Trybunału, trzech sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez pierwszego prezesa tego sądu, trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez prezesa NSA

W Belwederze spotkanie prezydenta z prezesem TK ws. PKW

kształcie personalnym PKW. Pierwsze wtorkowe spotkanie prezydenta z prezesem NSA, które rozpoczęło się o godz. 10, trwało kilkadziesiąt minut. Podobnie jak kolejne z prezes Gersdorf, które rozpoczęło się w południe. Zgodnie z Kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi dziewięciu

W Belwederze spotkanie prezydenta z I prezes SN ws. nowego składu PKW

personalnym PKW. Pierwsze wtorkowe spotkanie prezydenta z prezesem NSA trwało kilkadziesiąt minut. Zgodnie z Kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi dziewięciu sędziów powoływanych przez prezydenta - trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez prezesa Trybunału, trzech

Mieszkaniec Rybnika pozywa Skarb Państwa za smog w mieście i domaga się zadośćuczynienia

poprawy jakości powietrza - oświadczył wnioskodawca. Art. 23 Kodeksu cywilnego: prawo do ochrony życia prywatnego Jako podstawy prawne umożliwiające złożenie pozwu jego autor wymienia art. 23 Kodeksu cywilnego, gdzie powołuje się na prawo do ochrony życia prywatnego i mieszkania. Palarz powołuje się

Ekstraklasa piłkarska - policja wnioskuje o ukaranie Lechii

otrzymaniu wniosku Ryszard Stachurski podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wyjaśnienia sprawy. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego wojewoda ma 30 dni na rozstrzygnięcie sprawy. Wojewoda pomorski pięć razy zamykał część trybun PGE Areny, ale jeszcze nigdy całego

NSA i SN zaproponowały kandydatów na członków PKW; TK - do końca tygodnia

parlamentarne. W skład PKW zgodnie z Kodeksem wyborczym wchodzi dziewięciu sędziów: trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez prezesa Trybunału, trzech sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez pierwszego prezesa tego sądu, trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez

Kancelaria Prezydenta: z NSA wpłynęły propozycje kandydatur do PKW

parlamentarne. W skład PKW zgodnie z Kodeksem wyborczym wchodzi dziewięciu sędziów: trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez prezesa Trybunału, trzech sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez pierwszego prezesa tego sądu, trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez

Prezydent apeluje o spokojną debatę wokół kłopotów z liczeniem głosów

Komorowski spotkał się w środę z prezesami Trybunału Konstytucyjnego Andrzejem Rzeplińskim, Naczelnego Sądu Administracyjnego Romanem Hauserem oraz I prezesem Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Na briefingu po spotkaniu podkreślił, że rozmowa dotyczyła "całości zjawiska kryzysowego, w

TK o uchylaniu mandatów wydanych w oparciu o niekonstytucyjne prawo

Przepis kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zaskarżył do TK Rzecznik Praw Obywatelskich. Na wtorkowej rozprawie o uznanie zaskarżonego przepisu za niekonstytucyjny wnosił też przedstawiciel Sejmu i Prokuratora Generalnego. Jak mówiła na rozprawie przedstawicielka RPO Marta Kolendowska

"Rzeczpospolita": Jak adwokaci wygrywają sprawy w pięć minut

ocenia adwokat Marek Gromelski, znany w warszawskiej palestrze mówca: "Uporczywe naciski administracyjne doprowadziły sądy do limitów wokandowych. Doszło do tego, że adwokat chcący przemówić to wróg, a zadający pytania świadkom i stronom to natręt". Jerzy Naumann, znany adwokat, autor

Rząd zajmie się nowelizacjami prawa o ustroju sądów

Projekty mają stanowić wykonanie ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa TK ocenił powierzenie ministrowi sprawiedliwości prawa do nadzoru nad działalnością administracyjną sądów i wskazał, że wprowadzenie do systemu sądownictwa organu, jakim

NSA oddalił skargę w sprawie mandatu byłego burmistrza Gostynina

Jak poinformowano w piątek PAP w wydziale informacji Naczelnego Sądu Administracyjnego, w wyroku, jaki zapadł w sprawie, oddalono skargę kasacyjną Włodzimierza Ś. i tym samym utrzymano w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji. W lipcu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił

Rosyjski dziennikarz nie pozna wniosku ABW w jego sprawie

długoterminowego Unii Europejskiej, drugą jest szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Postępowanie przed wojewodą ws. Swiridowa toczy się od końca października. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek lub kopii. Wyjątkiem od tej

Wakat nie na długo. Prezes SN wskaże nowych sędziów PKW po rezygnacji obecnych

podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o wynikach II tury wyborów, która odbędzie się 30 listopada. Kto zastąpi kogo Zgodnie z Kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi dziewięciu sędziów: trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez prezesa Trybunału, trzech

MF uzgadnia projekt powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego

"Oczekuje się, że za rok będą gotowe założenia przyszłej kodyfikacji rozstrzygające kluczowe kwestie m.in. prawa i obowiązki podatnika, zasady wykładni prawa podatkowego, relacje Ordynacji i Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz relacje Ordynacji i materialnego prawa podatkowego oraz

W Belwederze spotkanie prezydenta z prezesem NSA ws. nowego składu PKW

Jarosława Kaczyńskiego. "Nie warto więc drodzy panowie udawać, że kształt personalny PKW, który przeżywa dziś głęboki kryzys, to dzieło krasnoludków plus Komorowskiego. Wszyscy mieli tutaj swój udział w istotnych decyzjach" - powiedział. Zgodnie z Kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji

Rzepliński: rozmowa z prezydentem o przyszłym składzie PKW

, gwarantowania każdemu z nas, że wybory będą przeprowadzone starannie" - powiedział Rzepliński. Pytany, czy prowadzi rozmowy z sędziami, których będzie wskazywał do PKW, Rzepliński powiedział: "Tak, oczywiście tak". Zgodnie z Kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi

Prezes UOKiK: przeregulowanie rynku pożyczek grozi powstaniem podziemia

Konsumentów dotyczące ochrony klientów na rynku finansowym. "Konsument na rynku usług finansowych jest w centrum uwagi działań Urzędu. (...) W III i IV kwartale wydaliśmy kilkanaście decyzji administracyjnych. W toku jest kilkanaście dalszych postępowań. Wśród firm, które mamy pod lupą są zarówno firmy

Konstytucjonaliści: późno na istotne zmiany w Kodeksie wyborczym

kodeksie zmian przed wyborami, został wprowadzony decyzją Trybunału Konstytucyjnego, a ta decyzja - zdaniem Kaczyńskiego - nie wiąże TK, jeżeli chodzi o kolejne decyzje. "Jeżeli są nadzwyczajne okoliczności - a są nadzwyczajne okoliczności - to nie ma żadnych przeszkód, by te zmiany dotyczyły także

Sprawa rozwiązania Marszu Niepodległości - w sądzie administracyjnym

decyzji ws. złożonego przez nich odwołania. "Wojewoda przekroczył terminy przewidziane przez kodeks postępowania administracyjnego, a zarazem nie przesłuchał świadków, których my zgłaszaliśmy. Po naszej stronie są więc silne argumenty, zarówno prawne, jak i proceduralne" - przekonywał Bosak

PiS chce wprowadzić polityków do PKW. Prof. Zoll: Fatalne dla demokracji. Jakbyśmy wyglądali, gdyby to działało już dziś?

Do Sejmu trafił już projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przygotowany przez PiS, dziś odbędzie się jego drugie czytanie. Projekt wprowadza możliwość "dźwiękowej i filmowej rejestracji procedur wyborczych" oraz zasadniczo zmienia tryb powoływania składu Państwowej Komisji Wyborczej

Prezydent - teraz konieczne są: nowy skład PKW i zmiany w Kodeksie wyborczym

opóźnień w ogłaszaniu wyników wyborów. Teraz prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego muszą wskazać kolejne osoby do składu PKW, które powołane zostaną przez prezydenta. Prezes TK Andrzej Rzepliński w radiowej Trójce zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu

Sejm wznowił posiedzenie

Posłowie będą też głosować m.in. nad projektem zmian w Kodeksie administracyjnym, projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, projektem noweli ustawy o kontroli w administracji rządowej, a także projektami zmian w ustawie o policji i w Prawie energetycznym. Posłowie zapoznają się następnie z

Sejm uchwalił zmiany w prawie ws. pijanych kierowców

Za nowelizacją m.in. Kodeksu karnego oraz Prawa o ruchu drogowym głosowało 286 posłów, przeciw było czterech, zaś 152 wstrzymało się od głosu. Przed głosowaniem Marek Ast (PiS) zapowiedział, że jego klub wstrzyma się od głosu. "Odrzuciliście wszystkie nasze poprawki, które zmierzały do tego

Cichoń: za rok możliwe założenia nowego kodeksu podatkowego

akt będzie się nazywał, czy będzie to kodeks czy ordynacja" - zastrzegł. Cichoń liczy na to, że komisja kodyfikacyjna uporządkuje ordynację podatkową. Podkreślił, iż jest to wielkie wyzwanie, gdyż jest ona obecnie jednym z najobszerniejszych aktów prawnych. Jeśli chodzi o rozmiary, można ją

Raport zespołu PiS ds. monitorowania wyborów

pokazała, że najważniejsze jest, by nastąpiły zmiany w kodeksie wyborczym. Propozycje takich zmian umieszczono w raporcie. "W komisjach wyborczych powinny być kamery rejestrujące przebieg wyborów, urny powinny być przezroczyste, a członkowie komisji i mężowie zaufania powinni mieć na czas wyborów

Senator Rulewski proponuje powołanie Rzecznika Mieszkańców

z prawem głosu w sesjach rad, wszczynania i udziału w sądowym postępowaniu cywilnym na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego, wnoszenia skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do NSA. W projekcie poddano wariantowe propozycje powoływania rzeczników przez

Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją prawa o ustroju sądów powszechnych

wykonanie ubiegłorocznego wyroku TK, w którym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa Trybunał ocenił powierzenie ministrowi sprawiedliwości prawa do nadzoru nad działalnością administracyjną sądów i wskazał, że wprowadzenie do systemu sądownictwa organu, jakim jest dyrektor sądu, stanowi urzeczywistnienie

Prezydent otwarty na pomysły głównych partii ws. zmian w Kodeksie wyborczym

27.11. Warszawa (PAP) - Prezydent Bronisław Komorowski jest otwarty na pomysły głównych sił politycznych ws. zmian w Kodeksie wyborczym - powiedziała PAP dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Joanna Trzaska-Wieczorek, po czwartkowym spotkaniu Komorowskiego z szefem TR Januszem Palikotem

Białystok. Prokuratura chce delegalizacji stowarzyszenia kibiców

jest także urządzanie bądź uczestniczenie w +burdach+ i +zadymach+, zarówno podczas imprez masowych jak i przy innych okazjach" - podkreśla prokuratura. Zwraca też uwagę, że pomimo prowadzonych postępowań karnych i administracyjnych, skład władz Stowarzyszenia nie uległ "zasadniczej zmianie

Policja za uchyleniem immunitetu pos. Szmitowi

Rzeczniczka prasowa olsztyńskiej policji Małgorzata Demianiuk poinformowała PAP, że miejscowa policja za pośrednictwem Komendy Głównej zwróciła się do Sejmu o "uzyskanie zezwolenia na ściganie posła Jerzego Szmita w związku z zarzutami o wykroczenia z artykułu 50 i 90 kodeksu wykroczeń"

Senat zajmie się ustawą o petycjach

Prawo dotyczące petycji było inicjatywą ustawodawczą Senatu; Sejm uchwalił ją 11 lipca. O prawie składania petycji mówi art. 63 konstytucji. Kwestie te reguluje obecnie jedynie Kodeks postępowania administracyjnego, łącząc przepisy dotyczące petycji z prawem składania wniosków i skarg w jedną

Rząd we wtorek zajmie się m.in. uproszczeniem prawa budowlanego

Projekt noweli Prawa budowlanego, przygotowany przez resort infrastruktury i rozwoju, ma uprościć procedury administracyjne i przyspieszyć uzyskiwanie zgód na użytkowanie. Zmiany - jak zakładają autorzy projektu - mają zmniejszyć obciążenia administracyjne inwestorów budowlanych i przyspieszyć

Komorowski: nowa PKW powinna zasygnalizować zmiany

04.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że nowa PKW powinna zasygnalizować te zmiany w organizacji wyborów, które mogą nastąpić w wyniku decyzji samej Komisji. Dodał, że zmiany, których nie da się tak przeprowadzić, znajdą się w projekcie noweli Kodeksu

Komorowski: nie było podstaw dla kwestionowania ważności wyborów

wyborczy. We wtorek prezydent spotka się z prezesami: Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz I prezesem Sądu Naczelnego w sprawie kandydatur do Państwowej Komisji Wyborczej. Komorowski nie wykluczył też spotkań z liderami partyjnymi w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym. We

Sejm: każdy może wystąpić z petycją

Ustawa o petycjach była inicjatywą ustawodawczą Senatu, do którego teraz trafi ustawa w wersji, uchwalonej przez Sejm. O prawie składania petycji mówi art. 63 konstytucji. Kwestie te reguluje obecnie jedynie Kodeks postępowania administracyjnego łącząc przepisy dotyczące petycji z prawem składania

MIR przygotowuje projekt noweli o planowaniu przestrzennym

spójna. Część rozwiązań ma charakter nowatorski. Jednak jest jeszcze za wcześnie, by je w pełni oceniać" - zaznaczył. Dodał, że prace nad podstawową wersją Kodeksu powinny potrwać do stycznia 2015 r. "Komisja chce ocenić rozwiązania kodeksowe pod kątem orzecznictwa sądowo-administracyjnego, a

Władza powiatowa uparcie walczy z obywatelem. Bo obraził starostę w internecie

urzędnikiem starostwa prowadził działalność gospodarczą i prokuratura w ramach sankcji karnej na czas śledztwa odsunęła go od czynności decyzyjnych w starostwie. W konsekwencji zaniechania polecenia prokuratury Jarosław W. wydał 46 nieprawnych decyzji administracyjnych. Usłyszał potem kolejny zarzut

Zmiany w PKW - dymisja szefa i odejście dwóch sędziów

związku z ukończeniem 70. roku życia przestał był członkiem Komisji - poinformowała w piątek PKW. Decyzją prezydenta z dniem 21 listopada na to miejsce został powołany sędzia SN Wiesław Kozielewicz. Zgodnie z Kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi dziewięciu sędziów powoływanych

MF: od niedzieli bez opłaty od decyzji ws. dodatku energetycznego

on wprowadzony nowelizacją Prawa energetycznego z września 2013 r. Decyzje w sprawie przyznania tego dodatku wydawane są na wniosek, na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. To oznacza, że powinny one podlegać opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Tymczasem z opłaty tej jest zwolniona

W środę WSA zdecyduje, co dalej ze skargą Nowej Prawicy

nie przewiduje właściwości sądów administracyjnych w sprawach załatwianych na podstawie tego Kodeksu w toku przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu. "W sprawach określonych w Kodeksie wyborczym sądy administracyjne co do zasady nie są właściwe, chyba że Kodeks stanowi inaczej (np. art. 384, art

"Nie można zmienić Kodeksu wyborczego przed wyborami prezydenckimi". Konstytucjonaliści po spotkaniu z prezydentem

Wybory prezydenckie i wybory parlamentarne muszą być przeprowadzone na podstawie obowiązującego dziś Kodeksu wyborczego, jednak - jak zauważa prof. Zoll - już teraz można przystąpić do debaty na temat zmian w prawie wyborczym. - Zmiany można uchwalić, ale wejdą w życie dopiero po wyborach

Prezes SN wskaże nowych sędziów PKW po rezygnacji obecnych; prawnik: będzie wakat

podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o wynikach II tury wyborów, która odbędzie się 30 listopada w tych miejscach, gdzie w pierwszym głosowaniu nie udało się wybrać wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta. Zgodnie z Kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi dziewięciu

Rząd przyjął projekt ustawy o rybołówstwie morskim

w drodze decyzji administracyjnej, czyli na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy projektowanej ustawy wprowadzają regulacje prawne dotyczące zarządzania zdolnością połowową polskiej floty rybackiej. Zgodnie z unijnymi przepisami zdolność połowowa statku rybackiego

Prezydent: konieczny nowy skład PKW i zmiany w Kodeksie wyborczym

02.12. Warszawa (PAP/PAP media) - Następnymi krokami odbudowy zaufania społecznego do systemu wyborczego jest powołanie PKW w nowym składzie oraz nowelizacja Kodeksu wyborczego - uważa prezydent Bronisław Komorowski. Prezes TK Andrzej Rzepliński zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu wskaże

Prezydent - teraz konieczne są: nowy skład PKW i zmiany w Kodeksie wyborczym

02.12. Warszawa (PAP/PAP media) - Następnymi krokami odbudowy zaufania społecznego do systemu wyborczego jest powołanie PKW w nowym składzie oraz nowelizacja Kodeksu wyborczego - uważa prezydent Bronisław Komorowski. Prezes TK Andrzej Rzepliński zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu wskaże

Specjaliści prawa kanonicznego rozpoczęli obrady w Warszawie

Kościoła, to jednak prawo administracyjne, jako wyodrębniony dział w systemie prawa kanonicznego i odpowiadająca mu dyscyplina naukowa jest stosunkowo nowa. Prof. Skorowski przypomniał, że stopniowe wyróżnianie tego działu prawa w nauce prawa kanonicznego rozpoczęło się okresie prac nad reformą Kodeksu

Sejm. Projekt ws. informatyzacji postępowań cywilnych - do komisji

Za odrzuceniem projektu było 134 posłów, przeciwko było 302, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Oznacza to, że projekt trafi do dalszych prac w komisji. Zgodnie z przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem zmian w kodeksach cywilnym i postępowania cywilnego w przepisach ma się

Sejm odrzucił projekt PiS zmian w Kodeksie wyborczym

poseł PO Mariusz Witczak pytał w piątek przed głosowaniem wnioskodawców, dlaczego chcą wprowadzenia przepisów, które mają "charakter niekonstytucyjny" bądź są na granicy konstytucyjności, dlaczego forsują zmiany, które są "zbędne", bo już są zawarte w obecnie obowiązującym Kodeksie

MF: opłata od decyzji ws. dodatku energetycznego będzie zwracana

elektrycznej - przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Został on wprowadzony nowelizacją Prawa energetycznego z połowy 2013 r. Decyzje w sprawie przyznania tego dodatku wydawane są na wniosek, na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. To oznacza, że powinny one podlegać opłacie skarbowej w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów