lekki stopień niepełnosprawności

pc, PAP

Inwalidzi masowo wnoszą o wyższy stopień niepełnosprawności. Boją się o pracę

Inwalidzi masowo wnoszą o wyższy stopień niepełnosprawności. Boją się o pracę

Pracownicy zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności odnotowują od miesięcy zwiększenie liczby starających się o zmianę stopnia niepełnosprawności z lekkiego na umiarkowany. Według pracowników zespołów część z nich przymuszana jest do tego przez pracodawców. Znowelizowana ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych daje im wyższe dofinansowanie za zatrudnianie osób z wyższym stopniem niepełnosprawności.

Duda: koniunktura sprawia, że zatrudnienie osób z dysfunkcjami rośnie

Nie poziom refundacji miejsc pracy dla niepełnosprawnych, lecz koniunktura sprawia, że zatrudnienie osób z dysfunkcjami rośnie - mówił w środę w Sejmie pełnomocnik ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda.

Duda: więcej pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami

W ciągu ostatnich 6 lat wzrosła liczba pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza na otwartym rynku pracy. Bolączką jest niskie zatrudnianie ich w administracji publicznej - poinformował pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda.

W środę Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

poza rynkiem pracy. W 2013 r. 2 mln 746 tys. osób niepełnosprawnych było biernych zawodowo, 478 tys. pracowało, 96 tys. zarejestrowało się jako bezrobotni. Relatywnie najlepiej przedstawiała się sytuacja osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, w tej grupie poziom aktywności zawodowej wynosił 26,8 proc

Od wtorku wymiana kart parkingowych dla niepełnosprawnych

, które obecnie wydawane są bezterminowo. Jak powiedział PAP poseł PO Sławomir Piechota, który przygotowywał projekt, z uprawnień do kart parkingowych wykluczone zostały osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności. "Teraz kartę będzie mogła otrzymać osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu

Sejm. Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych

4,7 proc.) wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, szczególnie tych w wieku produkcyjnym. Obecnie wskaźnik zatrudnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi 31,2 proc., podczas gdy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest on czterokrotnie niższy.

W połowie 2012 r. - rekomendacje i standardy usług dla niepełnosprawnych

około 5,5 mln osób niepełnosprawnych; najwięcej z nich ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności. Wśród niepełnosprawnych 27,2 proc. ma znaczny stopień niepełnosprawności, 38,4 proc. - umiarkowany i 34,4 proc. - lekki. W ostatnich latach zwiększa się liczba osób ze stopniem znacznym i umiarkowanym

 Co z pomocą dla dzieci z CZR? MEN nie dotrzymuje obietnicy 

 Co z pomocą dla dzieci z CZR? MEN nie dotrzymuje obietnicy 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje "dzieciom niesłyszącym i słabosłyszącym, niewidomym i słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami

Konferencja.Niepełnosprawni intelektualnie szczególnie narażeni na molestowanie

doświadczania pomocy seksualnej przez osoby z niepełnosprawnością seksualną wymienia się: ich ograniczenia zdolności komunikacyjnych i wysoki stopień zależności od drugiego człowieka w podstawowych, codziennych czynnościach, co powoduje bezradność i bezbronność. Osoby takie bywają "łatwym łupem" dla

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

rzecz Osób z Niepełnosprawnością. - Nagle tylko w jednej firmie pojawiało się 20 osób z depresją, które postarały się o lekki stopień niepełnosprawności. Pracodawcy zachęcali też ludzi w średnim wieku do wizyt u lekarzy. Niemal u każdego pracownika można znaleźć przypadłość, którą można uznać za stopień

Integracja: koperty na parkingach - dla najbardziej potrzebujących

; - wyjaśnił przewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej Sławomir Piechota (PO). "Mam świadomość, że konstytucyjnie generalnie zasada jest taka, że nie wolno odbierać praw nabytych. Takim prawem były karty dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Ale Trybunał Konstytucyjny orzekał już, że

MEN zmieni przepisy po naszej interwencji. Dzieci chore na CZR dostaną pieniądze na kształcenie specjalne

MEN zmieni przepisy po naszej interwencji. Dzieci chore na CZR dostaną pieniądze na kształcenie specjalne

kształcenia specjalnego przysługuje: "dzieciom niesłyszącym i słabosłyszącym, niewidomym i słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi". Mimo

MEN obiecało pomoc na dzieci z zaburzeniami. Mijają trzy miesiące i... zderzamy się z kolejnymi obietnicami

MEN obiecało pomoc na dzieci z zaburzeniami. Mijają trzy miesiące i... zderzamy się z kolejnymi obietnicami

potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje "dzieciom niesłyszącym i słabosłyszącym, niewidomym i słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

MEN: część środków z "Wyprawki szkolnej" może być skierowana do rodzin wielodzietnych

. Programem objęci byli również uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie

Pracodawcy RP: mniej zatrudnionych niepełnosprawnych

ciągu najbliższych lat dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie systematycznie malało, a w przypadku osób ze znacznym stopniem - rosło" - powiedziała Żukowska. Wynika to z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji

Senacka komisja polityki społecznej nie zaopiniowała budżetu państwa

1,3 tys. takich firm. W ustawie przewidziano, że w przypadku osób o umiarkowanej niepełnosprawności wsparcie wyniesie 1125 zł, dofinansowanie do miejsc pracy dla niepełnosprawnych w stopniu lekkim wyniesie 450 zł, a w stopniu znacznym - 1800 zł. Ogólna kwota wsparcia dla zatrudnienia osób

Pracodawcy: PO straciła nasze zaufanie

to raczej pewne, bo projekt przygotowali posłowie PO, z inicjatywy rządu, pracodawcy: stracą dopłaty do niepełnosprawnych emerytów z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; stracą ulgi podatkowe; dostaną mniejsze pieniądze za zatrudnienie niepełnosprawnych, z wyjątkiem osób z orzeczeniem

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia niepełnosprawnych

niepełnosprawną, zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej, pracodawca otrzymywał 130 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku znacznej niepełnosprawności, 110 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 50 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób z lekkim

Wydawcy edukacyjni radzą jak nie przepłacać kupując podręczniki szkolne

;Wyprawka szkolna" przysługuje także uczniom z niepełnosprawnościami: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Zgodnie z majową

Fundacja Synapsis: osoby autystyczne mogą być cennymi pracownikami

wynosi 180 proc. najniższego wynagrodzenia w Polsce, które równa się 1300 zł brutto. Dofinansowanie dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi 100 proc., a dla tych z lekkim stopniem - 40 proc. najniższego wynagrodzenia. Dofinansowanie może być wyższe o kolejne 40 proc., gdy

Zniżki dla niedowidzących bez poparcia prezydenta

Zniżki dla niedowidzących bez poparcia prezydenta

Powodem sprzeciwu wobec zmian byłoby nierówne potraktowanie grupy osób niepełnosprawnych. Dlaczego przywileje miałyby przysługiwać osobom niedowidzącym, a innym z drugą grupą inwalidzką nie? Teraz bezpłatnie empekami w Białymstoku podróżują osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, czyli

Jest proteza dla Tomka. We wrześniu chłopiec będzie miał nową rękę

Jest proteza dla Tomka. We wrześniu chłopiec będzie miał nową rękę

i zaangażowaniu jej teściowej. - To ona nas skontaktowała z Caritasem. Ja nie umiem chodzić i prosić - mówi pani Anna, mama chłopaka. Jest bezrobotna, bez prawa do zasiłku, o lekkim stopniu niepełnosprawności. Samotnie wychowuje dzieci, z których trójka jeszcze się uczy. Rodzina utrzymuje się z

Urząd ujawnił wrażliwe dane osobowe niepełnosprawnych dzieci

Urząd ujawnił wrażliwe dane osobowe niepełnosprawnych dzieci

Oświatowej jako posiadający orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim (...), a posiadają orzeczenie o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym" (w tych przypadkach starostwo finansowo traciło, ale pieniędzy już nie odzyska). Były też inne nieścisłości, np. zawyżona liczba wychowanków SOSW

Niepełnosprawni burzą się przeciwko miastu

poruszający się na wózkach - bezpłatnie; Lublin: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - bezpłatnie, z umiarkowanym i lekkim - z ulgą; Łódź: osoby ze stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym oraz renciści z dawną III grupą uczęszczający stale do dziennych ośrodków rehabilitacji lub zakładów

Program dla niepełnosprawnych

powiatowy urząd pracy oraz refundacja pracodawcom kosztów wynagrodzenia absolwentów (w przypadku zatrudnienia osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności refundacja trwa do 12 miesięcy, przy lekkim stopniu niepełnosprawności do 6 miesięcy). Wnioski na realizację programu w 2002 roku

Nie brak im nadziei i radości życia

wysokich wież i zapragnął wspinać się w górach. On... porażenie czterokończynowe, wodogłowie, głębokie niedowidzenie i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim..., cała reszta Kuby, czyli ogromna pasja życia, jego brat Bartek, silny znajomy:) i ja stajemy u podnóża Szczelińca i zaczynamy realizację Kuby

Mieszkańcy pytali kandydatów na burmistrza o przyszłość Świecia. Ludzie chcieli wiedzieć, jak zwycięzca wyborów polepszy ich życie. Co z usprawnieniem ruchu i parkingami.

Toruniu, Kaliszu, Poznaniu, a teraz uczy się we Wrocławiu, bo w Świeciu nie było dla niego miejsca. Jak ja bym ten problem rozwiązał? Wyciągnąłbym z szuflady moje dokumenty i próbowałbym utworzyć klasę integracyjną w każdej szkole. Pojęcie niepełnosprawności jest mi dobrze znane i mogę na ten temat długo

Niepełnosprawni przegrali wojnę o bilety

umysłów" i dyskusja się wyczerpała. Głosami prawicy uchwała została przyjęta. Najlepiej na niej wyszły rodziny pracowników MPK: będą jeździły za darmo. Niepełnosprawni z umiarkowanym upośledzeniem narządów ruchu zapłacą połowę ceny biletu, a niepełnosprawni w stopniu lekkim (dawna III grupa

Miller: "Raport nie wskaże winnych". Rogalski: "Komisja jest nielegalna" [RELACJA NA ŻYWO]

studentów jednej z poznańskich prywatnych wyższych uczelni - donosi PAP. Studenci mieli usłyszeć od swojego wykładowcy, że ze swoim stopniem niepełnosprawności nie powinni otrzymać uprawnień do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. To jest sytuacja kuriozalna i absurdalna. Uczelnia wyższa, która przyjmuje w

Lista osób, które otrzymały odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"

PTTK. Z wykształcenia pan Ryszard Mamenas jest inżynierem elektrykiem. Pan Ryszard Mamenas posiada uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej I stopnia na całą Polskę oraz tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej. Dzięki staraniom pana Mamenasa corocznie organizowane są rajdy

Rozliczamy naszych posłów. Ile wydają na podróże, a ile na kwiaty?

, ekspertyzy, opłaty za najem lokali, gdzie mieszczą się biura, także za czynsz w nich. Utworzenie większej liczby biur nie wpływa na wielkość całej kwoty ryczałtu. Chyba, że poseł ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Wtedy, i owszem, o dodatkowe środki może się starać. I jeszcze jedno: jeśli całej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

QtWeb

QtWeb to lekka, bezpieczna i mobilna przeglądarka internetowa. Głównymi cechami aplikacji są m.in. przyjazny interfejs i liczne funkcje dotyczące bezpieczeństwa.