m昕czyzna nagi

mr, dw

Nagi m昕czyzna czyta Bibli w samochodzie pod ko禼io砮m

Nagi m昕czyzna czyta Bibli w samochodzie pod ko禼io砮m

W samochodzie zaparkowanym w Krakowie na ul. Grodzkiej pod ko禼io砮m 秝. Piotra i Paw砤 od poniedzia砶u do dzisiejszego popo硊dnia siedzia nagi m昕czyzna i czyta Bibli. Interweniowa砤 policja.

Naga kobieta i dw骳h m昕czyzn: "Ale ma o縴wione sutki...". Najbardziej seksistowski program w historii?

W o秎epiaj眂ym 秝ietle kamer pojawia si m硂da kobieta. W milczeniu zsuwa z siebie czarny szlafrok i oto staje naga przed dwoma m昕czyznami. Ci przez chwil jej si przygl眃aj, a potem zaczynaj komentowa. To komentarze w stylu: "Ma bardzo o縴wione sutki...". To nowy kontrowersyjny du駍ki talk show "Blachman", kt髍y szybko zyskuje opini najbardziej seksistowskiego programu w historii telewizji.

Nagie cia硂 m昕czyzny znalezione na warszawskiej Pradze. W mieszkaniu libacja

1. Nagie zw硂ki starszego m昕czyzny znaleziono na warszawskiej Pradze 2. W mieszkaniu trwa砤 libacja alkoholowa, m骻 by martwy od kilku dni.

Zatrzyma硑 kompletnie nagiego m昕czyzn. Zaczepia dzieci. Reakcja przechodni體? "Zostawcie go"

Zatrzyma硑 kompletnie nagiego m昕czyzn. Zaczepia dzieci. Reakcja przechodni體? "Zostawcie go"

Nagi m昕czyzna w baga縩iku na Google Street View

Nagi m昕czyzna w baga縩iku na Google Street View

Na fotografii wida nagiego m昕czyzn le勘cego na boku w baga縩iku mercedesa, kt髍y jest zaparkowany przed gara縠m. Obok samochodu le縴 pies i kilka rzeczy, najprawdopodobniej wyj阾ych z baga縩ika samochodu. Fotografia zosta砤 wykonana w mie禼ie Mannheim na po硊dniu Niemiec. Obraz wywo砤 lawin

Pijany w sztok wraca z wieczoru kawalerskiego. Policja znalaz砤 go rano zupe硁ie nagiego. W teatrze

Pijany w sztok wraca z wieczoru kawalerskiego. Policja znalaz砤 go rano zupe硁ie nagiego. W teatrze

wydawa, 縠 to odosobniony przypadek postawienia tego dnia na atrakcje kulturalne. Fakt, 縠 32-latek siedzia w teatralnej lo縴 kompletnie nagi, przykryty jedynie kotar, a badanie alkomatem wykaza硂 u niego 2 promile alkoholu, 秝iadczy jednak o zupe硁ie innym przebiegu zabawy. M昕czyzna zosta zaproszony

Mieszka馽y wioski my秎eli, 縠 to "sam anio spad z nieba". Ale wtedy okaza硂 si, 縠 to seks lalka

Mieszka馽y wioski my秎eli, 縠 to "sam anio spad z nieba". Ale wtedy okaza硂 si, 縠 to seks lalka

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nasJak podaje brytyjski "The Telegraph", przedmiot przypominaj眂y ludzk posta znalaz rybak - m昕czyzna przekonywa p蠹niej, 縠 s硑sza, jak spada砤 ona z nieba. "To dziecko anio砤 le縜硂 twarz do ziemi, p砤cz眂e i niemal nagie; mia硂 na sobie tylko

Stra縩iczki w Poznaniu goni硑 nagiego zbocze馽a. Ale ludzie... zacz阬i go broni!

Stra縩iczki w Poznaniu goni硑 nagiego zbocze馽a. Ale ludzie... zacz阬i go broni!

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas Niecodzienne sceny rozegra硑 si w niedziel w Poznaniu nad brzegiem Warty. Spraw opisa "G硂s Wielkopolski". Nagi, 硑sy m昕czyzna masturbowa si, pr骲uj眂 zaczepia przechodz眂e dzieci. Do舵 d硊go nikt nie reagowa, w ko馽u pewna starsza kobieta

Nagie kobiece manekiny nad pisuarami w klubie. "Obra縜j kobiety i m昕czyzn"

Nagie kobiece manekiny nad pisuarami w klubie. "Obra縜j kobiety i m昕czyzn"

Trzy nagie kobiece korpusy zdobi m阺kie toalety w klubie Bunkier w Gda駍ku przy ulicy Olejarnej. Manekiny przedstawiaj fragmenty kobiecych cia - od kolan do szyi. Mi阣zy ich udami znajduj si pisuary. Woda wyp硑waj眂a z korpus體 obmywa toalet. Na 禼ianach Bunkra obok piktogram體 wskazuj眂ych

Nietypowy po禼ig za nagim z硂dziejem Hummera [WIDEO]

Nietypowy po禼ig za nagim z硂dziejem Hummera [WIDEO]

Kiedy z硂dziej zosta osaczony przez policj, zatrzyma auto i zacz背 ucieka pieszo. Dogoni go jednak policyjny pies, kt髍y uniemo縧iwi mu dalsz ucieczk a do czasu, kiedy na miejscu zjawili si mundurowi. Wed硊g ustale policjant體 m昕czyzna jecha sam. Nie wiadomo na razie, dlaczego by nagi

Golas wspi背 si na pomnik Ko禼iuszki [ZOBACZ ZDJ蔆IA]

Golas wspi背 si na pomnik Ko禼iuszki [ZOBACZ ZDJ蔆IA]

- O tym, 縠 nagi m昕czyzna wspi背 si na pomnik, zostali秏y poinformowani o godz. 17.10. M昕czyzna zosta 禼i眊ni阾y z pomnika. By trze紈y. Zosta przewieziony do szpitala, gdzie przechodzi badania lekarskie - m體i "Gazecie" Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Widok nagiego m昕czyzny

Pod Krakowem golas maszerowa po torach przed poci眊iem

Pod Krakowem golas maszerowa po torach przed poci眊iem

O 6.30 rano dyspozytor PKP zaalarmowa policj, 縠 po torach kolejowych mi阣zy Dulow a Wol Filipowsk pod Krakowem maszeruje nagi m昕czyzna i blokuje ruch poci眊體. Zanim patrol zd笨y dojecha we wskazane miejsce, m昕czyzny ju tam nie by硂. Golas przeni髎 si na poblisk drog krajow nr 79

Wstrz眘aj眂e wyniki prowokacji organizacji zwalczaj眂ej pedofili. Tysi眂 m昕czyzn chcia硂 ''sex show'' 10-letniej Sweetie

Wstrz眘aj眂e wyniki prowokacji organizacji zwalczaj眂ej pedofili. Tysi眂 m昕czyzn chcia硂 ''sex show'' 10-letniej Sweetie

Holenderska organizacja Terre des Hommes, wyst阷uj眂a w obronie praw dzieci, poinformowa砤 dzi o ustaleniu danych tysi眂a m昕czyzn gotowych p砤ci za ogl眃anie nieletnich pozuj眂ych nago przed kamerami internetowymi. Sweetie nie istnieje Pos硊縪no si w tym celu wygenerowanym komputerowo

Kompletnie nagi podr罂owa poci眊iem ze swoj 2-letni c髍k

Kompletnie nagi podr罂owa poci眊iem ze swoj 2-letni c髍k

Podczas postoju w stacji I砤wa poci眊u relacji Ko硂brzeg - Krak體, funkcjonariusze z Komendy Regionalnej Stra縴 Ochrony Kolei i Komendy Powiatowej Policji w I砤wie uj阬i m昕czyzn, kt髍y podr罂owa nago. Obok 32-latka le縜硑 jego slipy, buty i skarpety. Nie wiadomo, czy m昕czyzna w takim stroju

sd. Porwali, rozebrali do naga i pobili 27-latka; grozi im 15 lat wi陑ienia

relacji - zaatakowany przez brata konkubiny 19-letniego Stefana B. i trzech innych m昕czyzn; jeden z nich uderzy go. Potem 27-latek zosta si潮 wci眊ni阾y do seata, kt髍ym sprawcy wywie糽i go do lasu. Tam zmusili go, by rozebra si do naga; p蠹niej bili go pi甓ciami i kopali po ca硑m ciele. "Z jego

Porwali, pobili i zostawili nagiego w lesie. Wr骳i autobusem

Porwali, pobili i zostawili nagiego w lesie. Wr骳i autobusem

2,5-letnie dziecko. Kobieta nie 縴czy砤 sobie jednak jego wizyt, bo m昕czyzna - jak zeznali podejrzani - mia j bi i 糽e traktowa. Kazali biec nago po lesie Gdy m昕czyzna wychodzi z bramy i zam體i przez telefon taks體k, zosta - wed硊g jego relacji - zaatakowany przez brata konkubiny 19-letniego

Rosja: pracownicy fabryki ser體 k眕ali si w kadziach z mlekiem? Zdj阠ie opublikowane na "W Kontakcie" wywo砤硂 burz i wielk kontrol w fabryce

Rosja: pracownicy fabryki ser體 k眕ali si w kadziach z mlekiem? Zdj阠ie opublikowane na "W Kontakcie" wywo砤硂 burz i wielk kontrol w fabryce

W serwisie spo砮czno禼iowym "W Kontakcie" ukaza硑 si zdj阠ia oraz film, kt髍e szybko zacz瓿y rozprzestrzenia si w sieci. Wida na nich kilku nagich m昕czyzn bior眂ych k眕iel. Nie by硂by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, 縠 ich "wann" jest kad wype硁iona mlekiem, a

Ksi笨kowy zamach na Obam

Ksi笨kowy zamach na Obam

Bush podczas konferencji prasowej w Bagdadzie w ostatniej chwili uchyli si przed butem rzuconym w niego przez irackiego dziennikarza. Du勘 sensacj wzbudzi硂 te aresztowanie na tym samym wiecu nagiego m昕czyzny. Okaza硂 si, 縠 24-letni Juan James Rodriguez rozebra si dla pieni阣zy. Potentat

sd. Areszt za porwanie i pobicie 27-latka

27-latek zosta si潮 wci眊ni阾y do seata, kt髍ym sprawcy wywie糽i go do lasu. Tam zmusili go, by rozebra si do naga, p蠹niej bili go pi甓ciami i kopali. Z jego relacji wynika, 縠 kazali mu te biec kilkaset metr體 nago przed samochodem. P蠹niej na kilka minut uwi陑ili go w baga縩iku; m昕czyzna mia

Australian Open: Nagi fan si髎tr Williams

Australian Open: Nagi fan si髎tr Williams

Tenisowego poinformowali, 縠 nagi m昕czyzna przebywa na korcie 14 sekund, zwr骳ili jednak uwag, 縠 zadaniem odpowiednich s硊縝 jest ochrona zawodnik體. - G丑wnym zadaniem s硊縝 ochrony jest zapewnienie bezpiecze駍twa zawodnikom. S instruowani, 縠 ich podstawowym celem nie jest 禼iganie sprawcy, a dbanie o

Biega nagi po mieszkaniu i pogryz ratownika

Biega nagi po mieszkaniu i pogryz ratownika

33-letni m昕czyzna wezwa pogotowie do swojej dziewczyny, gdy mia砤 duszno禼i. Gdy ratownicy dotarli do mieszkania przy ul. Szwedzkiej, drzwi otworzy砤 im kobieta potrzebuj眂a pomocy. Za ni wybieg nagi i pijany m昕czyzna - jak si okaza硂 jej ch硂pak. Bi kobiet po twarzy i krzycza. Ratownicy

Mia porwa braci do lasu, rozebra do naga i grozi 秏ierci

Mia porwa braci do lasu, rozebra do naga i grozi 秏ierci

. P蠹niej porywacze kazali mu si rozebra. Gdy Sebastian by kompletnie nagi, odjechali, zostawiaj眂 go w lesie. Porwany po mniej wi阠ej godzinie dotar do domu. Opowiedzia o wszystkim swojemu bratu. Ten ku zdziwieniu Sebastiana przyzna, 縠 spotka硂 go dok砤dnie to samo. Bracia zg硂sili si na policj

W砤mywacz nago biega po wsi i twierdzi, 縠 zosta porwany

W砤mywacz nago biega po wsi i twierdzi, 縠 zosta porwany

Najpierw rozleg si alarm w domku letniskowym. Chwil p蠹niej we wsi pojawi si kompletnie nagi m昕czyzna. Mieszka馽y wezwali policj. Okaza硂 si, 縠 m昕czyzna pr骲owa si w砤ma do domku letniskowego, ale sp硂szy go alarm. Wymy秎i wi阠, 縠 dw骳h m昕czyzn porwa硂 go i przetrzymywa硂 w domku

Golas si ukrywa, ale chce odszkodowania

Golas si ukrywa, ale chce odszkodowania

stacjom telewizyjnym, kt髍e pokaza硑, jak biega nago w centrum Stalowej Woli, ju konsultowa si z prawnikiem. Wygra zak砤d z kumplami Prawie 4-minutowy film z "nagim biegiem" robi furor w internecie. Zosta umieszczony w serwisie youtube. M昕czyzna w bia硑 dzie biegnie Alej Jana Paw砤 II

Za硂縴 si, 縠 nie za硂縴 ubrania. I bieg nago po Rynku

Oko硂 godz. 4.15 wroc砤wscy policjanci zatrzymali po kr髏kim po禼igu 24-letniego golasa. Mia blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Na pytanie, dlaczego biega po Rynku bez ubrania, odpowiedzia, 縠 jak wypije, to lubi sobie pobiega nago, a poza tym za硂縴 si z kolegami, 縠 zrobi co g硊piego

Wiemy, jak wygl眃a ok砤dka pierwszego numeru "Playboya" bez nago禼i. "Oda do Snapchata"

O zmianie swojej polityki "Playboy" poinformowa w pa糳zierniku ubieg砮go roku. Szefostwo magazynu zdecydowa硂 w體czas, 縠 po 62 latach nadszed czas, by zrezygnowa z rozbieranych zdj赕. Argumentowano, 縠 nago舵 jest tak wszechobecna w sieci, 縠 nie ma ju potrzeby pokazywania jej w p砤tn

Um體i si z 24-latk na seks za pieni眃ze. Bardzo tego po縜硂wa

nieznanego go禼ia. Do mieszkania wszed m昕czyzna z gro糿ej rasy psem. Gro勘c "jego u縴ciem", zabra 38-latkowi kilkaset z硂tych i telefon. Dodatkowo zrobi nagiemu amantowi par zdj赕 i zagrozi ich ujawnieniem, je縠li ten nie da mu kolejnych pieni阣zy. Okradziony m昕czyzna kilka godzin p蠹niej

Pedofil zatrzymany. Prowadzi rodzinny dom dziecka

Na jego trop funkcjonariusze wpadli, prowadz眂 post阷owanie w zwi眤ku z zamieszczonymi w internecie zdj阠iami nagich dziewczynek i ch硂pc體 poni縠j 15. roku 縴cia. Dostali te informacje, 縠 m昕czyzna prowadzi w sieci z osobami ma硂letnimi korespondencj o zabarwieniu erotycznym. Dzi阫i wsp蟪pracy

idnica: 4 Polak體 porwa硂 Ukrai馽a. Torturowali go i nagiego porzucili w lesie

nacina uszy, by wymusi oddanie im pieni阣zy. Ale to nie koniec - nieprzytomnego nieszcz甓nika wywie糽i w baga縩iku auta do lasu i nagiego, porzucili. Napastnicy w r阫ach policji Na szcz甓cie m昕czy糿ie uda硂 si znale兼 w okolicy pomoc. Szybko zawiadomiono policj i pogotowie. Czterej napastnicy

sd. 33-latek odpowie m.in. za podpalenie mieszkania

Akt oskar縠nia w tej sprawie Prokuratura Rejonowa sd-Ba硊ty skierowa砤 ju do miejscowego s眃u. 33-letni Piotr W. przebywa w areszcie, cz甓ciowo przyzna si do zarzut體 - poinformowa w pi眛ek PAP rzecznik 丑dzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Jak ustalono, m昕czyzna pozostawa z pokrzywdzon

Udawa dobrego wujka, a wykorzystywa seksualnie

rozsta, najwi阫sz uwag Rolf po秝i阠a Ani. Zabiera j - za zgod matki - na atrakcyjne, zagraniczne wyjazdy. Jak cho鎎y kilkudniowa podr罂 w 2007 roku do Disneylandu pod Pary縠m. To podczas tego pobytu, gdy byli sami w hotelu, zrobi dziewczynce seri zdj赕, w kt髍ych pozowa砤 mu nago lub tylko w

Pedofil z metra zatrzymany

. Pracownik kawiarenki natychmiast powiadomi policjant體 z komisariatu w metrze. Funkcjonariusze zatrzymali m昕czyzn i zabezpieczyli dyskietki oraz p硑t CD, kt髍e mia przy sobie. - Co prawda znajduj眂e si tam zdj阠ia nie zawiera硑 scen seksu, ale znajdowa硑 si na nich nagie dzieci. To wystarczy, by

Zuchwa硑 w砤m do galerii: rozbili m髗g i z砤mali penisa

zauwa縴li ich kilkaset metr體 od galerii. Zatrzymali 23-letniego Norberta K. i 28-letniego Paw砤 G. Przy m硂dszym m昕czy糿ie znale糽i dwie figurki - kobiety i m昕czyzny - skradzione z galerii. Jedna z nich by砤 uszkodzona w miejscu intymnym. W jednej z pobliskich bram policjanci znale糽i r體nie rozbit

Pobili, okradli i rozebrali. Kompletnie nagiego wyrzucili na ulic.

Dzi rano pracownik ochrony S眃u Okr阦owego w Siedlcach us硑sza, 縠 kto dobija si do zamkni阾ych jeszcze drzwi. Kiedy je otworzy, zobaczy kompletnie nagiego m昕czyzn wzywaj眂ego pomocy. Ochroniarz wpu禼i go do 秗odka i powiadomi o wszystkim policj. Jak si okaza硂, 34 letni m昕czyzna

Nagi ksi眃z przed rzeszowsk uczelni. 500 z mandatu

Do zdarzenia dosz硂 w zesz硑 czwartek przed budynkiem uczelni przy ul. Sucharskiego. Nagiego m昕czyzn zauwa縴硑 dwie studentki. - To by砤 godz. 18. Wychodzi砤m z kole縜nk z egzaminu. Przechodzi硑秏y obok hondy civic, w kt髍ej siedzia w fotelu obok kierowcy nagi m昕czyzna, czyta gazet i si

Nagi poch骴 ulicami miasta

Oko硂 godz. 3 nad ranem 秗odkiem ul. Podczaszy駍kiego w Warszawie sz硂 czterech m硂dych prawie nagich m昕czyzn. Na sobie mieli jedynie buty i skarpetki. Jak si okaza硂 wracali z imprezy. Pozbyli si wi阠 ubra i wolnym krokiem, dobrze si przy tym bawi眂, wracali do domu. Poszczeg髄ne cz甓ci ich

"Adoracja Chrystusa". Prawica: Profanacja! Artysta: Na otwarciu wystawy by biskup

Wystawiana w warszawskim Centrum Sztuki Wsp蟪czesnej praca Jacka Markiewicza oburzy砤 prawicowych polityk體. Mimo 縠 praca powsta砤 ponad 20 lat temu. "Adoracja Chrystusa" to film, na kt髍ym nagi artysta pie禼i le勘cy na pod硂dze 秗edniowieczny krzy z Chrystusem. Pos硂wie PiS Stanis砤w

Aktywistka Femenu pobita na muzu砿a駍kiej konferencji na temat roli kobiet [WIDEO]

chwilach kobiety zosta硑 禼i眊ni阾e ze sceny przez grup oko硂 15 m昕czyzn i przekazane policji. Na materiale wideo z incydentu wida, jak jedna z dzia砤czek zosta砤 brutalnie pobita i skopana. Wed硊g relacji Szewczenki z sali pada硑 okrzyki "brudne dziwki" i "zabi". Kobiety po

USA/ Go硑 intruz zasn背 na kanapie w cudzym domu

W砤禼icielka domu wstaj眂 rano w sobot zobaczy砤 go砮go cz硂wieka, kt髍y spa nago pod kocem na kanapie w jej salonie i zawiadomi砤 policj. Nic nie wskazywa硂, aby oboje si znali - powiedzia sier縜nt Matt Grimmold z Costa Mesa. 36-letniego Michaela Bonnie aresztowano jako podejrzanego o

Hiszpania.Cztery lata wi陑ienia za wy硊dzenie w internecie nagich zdj赕

pomoc komunikatora MSN oraz dw骳h kont na portalu spo砮czno禼iowym Tuenti, zwanym "hiszpa駍kim Facebookiem". Podawa si za 14-latk o imieniu Isabel. M昕czyzna prosi dziewczyny o wys砤nie mu swoich nagich fotografii, dzi阫i kt髍ym mia pozna ich wymiary i pom骳 im "wej舵 do 秝iata mody

Nago odwiedzi prezydenta Zamo禼ia

25-latek zajrza do Sali posiedze, w kt髍ej w tym momencie odbywa砤 si narada prezydencka. Zobaczy go komendant Stra縴 Miejskiej, Wies砤w Gramatyka i pr骲owa zatrzyma. M昕czyzna ukry si w jednym z pomieszcze Rady Miasta i tam zosta zatrzymany. - By nagusie駅i - m體i komendant. Na g硂wie

Poznanemu przez Gadu-Gadu wys砤砤 swoje nagie zdj阠ia. Ten rozes砤 je znajomym

Policja zatrzyma砤 m昕czyzn po zg硂szeniu od pokrzywdzonej. Dziewczyna poinformowa砤, 縠 21-latek, bez jej zgody, drog elektroniczn rozsy砤 do swoich znajomych jej nagie fotografie. - Dziewczyna nawi眤a砤 kontakt z 21-latkiem przez gg i przes砤砤 mu swoje nagie zdj阠ia. Jak si okaza硂

Nagi intruz zasn背 na kanapie w cudzym domu

W砤禼icielka domu wstaj眂 rano w sobot zobaczy砤 go砮go cz硂wieka, kt髍y spa pod kocem na kanapie w jej salonie i zawiadomi砤 policj. Nic nie wskazywa硂, aby oboje si znali - powiedzia sier縜nt Matt Grimmold z Costa Mesa. 36-letniego Michaela Bonnie aresztowano jako podejrzanego o w砤manie i zw

Szef policji: niech Rokita b阣zie m昕czyzn

pom體i mnie o takie post阷owanie, kt髍e narazi硂 mnie na utrat zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu prokuratora oraz pe硁ienia funkcji komendanta g丑wnego policji - m體i. Doda, 縠 ma nadziej, i pose zrzeknie si immunitetu i "jak m昕czyzna stanie twarz w twarz z nag prawd"

Tysi眂e zdj赕 nagich dzieci w komputerze dyrektora rodzinnego domu dziecka

nagich dzieci. Cz甓 z nich zawiera砤 tre禼i pornograficzne z udzia砮m os骲 poni縠j 15. roku 縴cia. - Okaza硂 si r體nie, 縠 w jednym przypadku zatrzymany doprowadzi do tzw. innych czynno禼i seksualnych z 12-letni dziewczynk - m體i rzecznik policji we Wroc砤wiu. - Decyzj s眃u m昕czyzna zosta

Bi砱oraj: nadzy biegali ko硂 cmentarza. "W naszych ubraniach s 縨ije"

Policjanci z bi砱orajskiej jednostki zostali wezwani na interwencj. Ze zg硂szenia od oburzonych mieszka馽體 wynika硂, 縠 w pobli縰 cmentarza dw骳h m昕czyzn bez ubrania zak丑ca spok骿. Faktycznie, na miejscu funkcjonariusze zastali bardzo pobudzonych i nerwowo zachowuj眂ych si osobnik體

Gliwice: Szaleniec w kwiaciarni

Nie wiadomo co jest przyczyn jego zachowania. Przyby砮mu na miejsce policyjnemu negocjatorowi nie uda硂 si nawi眤a z nim kontaktu. Na miejsce jedzie jednostka antyterrostyczna

Brazylijska policja poszukuje 30 m昕czyzn. Zgwa砪ili nastolatk i wrzucili nagranie na Twittera

17-latka zosta砤 napadni阾a przez grup uzbrojonych m昕czyzn na faweli w Rio de Janeiro. Jak wynika z jej w砤snej relacji, w pewnym momencie straci砤 przytomno舵 i ockn瓿a si nast阷nego dnia.  Kilka dni p蠹niej na Twitterze pojawi硂 si nagranie, na kt髍ym wida nag, nieprzytomn dziewczyn

Zatrzyma砤 z硂dzieja. Mia砤 na sobie tylko bikini

Aftonbladet.se. - Je秎i by砤bym naga, te bym interweniowa砤. Nic by mnie nie zatrzyma硂, cho to odrobin komiczne, 縠 z砤pa砤m go w bikini - doda砤 kobieta, od 11 lat pracuj眂a w policji. - Powiedzia砤m znajomym, by pilnowali swoich rzeczy. Jak tylko m昕czyzna odszed, jeden z nich zauwa縴, 縠 nie ma kom髍ki

Towarzysz zgwa砪onej indyjskiej studentki udzieli wywiadu: wstrz眘aj眂a opowie舵

- Pr骲owa砮m walczy z trzema napastnikami. Zdo砤砮m ich trafi, ale kolejnych dw骳h zdzieli硂 mnie 縠laznym pr阾em - powiedzia. Jego towarzyszka pr骲owa砤 zadzwoni ma policj, ale jeden z m昕czyzn zabra jej telefon kom髍kowy. - Wtedy wci眊n阬i j na ty autobusu i zacz阬i gwa砪i. Atak by

Najgorsza fryzura dla prawdziwego gangstera [POLICYJNA FOTKA DNIA]

Niestety nie wiemy, za co m昕czyzna z w眘ami na czole zosta aresztowany. T硊m wymierzy sprawiedliwo舵 i... rozebra z硂dzieja do naga [WIDEO] »

Gwa砪iciel z wyrokiem "leczy si" na przepustce. Wpad, bo znowu zgwa砪i

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nasJak powiedzia砤 rzecznik lokalnej komendy policji dziennikarzom katowickiej "Gazety Wyborczej", w niedziel 31-latek zwabi ofiar do mieszkania przy ulicy Armii Krajowej w Zabrzu, a nast阷nie uwi陑i i zgwa砪i. Kobieta, roztrz阺iona i naga, uciek砤

Czarne ferrari, nagie kobiety i... przej阠ie w砤dzy w Chi駍kiej Republice Ludowej

18 marca wczesnym rankiem p阣z眂e ulicami chi駍kiej stolicy czarne ferrari roztrzaska硂 si o mur. Kieruj眂y pojazdem dwudziestokilkuletni m昕czyzna zgin背 na miejscu, a dwie m硂de kobiety, kt髍e z nim jecha硑, odnios硑 powa縩e obra縠nia. Policja nie ujawni砤 to縮amo禼i kierowcy luksusowego auta

"Dotykaj ich. B眃 pewny, 縠 nie znikn". Kampania o raku piersi dla m昕czyzn [ZDJ蔆IA]

Kampania czeskiej organizacji Breast Unit Prague (BUP) walcz眂ej z rakiem piersi ma trafi przede wszystkim do m昕czyzn i promowa regularne badanie piersi. Bo w wielu przypadkach to w砤秐ie panowie - m昕owie, partnerzy - jako pierwsi zauwa縜j i wyczuwaj guzki nowotworowe w piersiach kobiet

Wywie糽i ch硂paka do lasu, okradli i zostawili go砮go w 秗odku nocy. To zemsta jego by砮j dziewczyny

porwanego do lasu, si潮 zabrali mu telefon, portfel z pieni阣zmi i dokumenty. Straszyli, 縠 go zabij, je秎i nie rozbierze si do naga. Kiedy by ju go硑, zabrali mu ubranie i odjechali.  Ch硂pakowi uda硂 si wydosta z lasu na szos prowadz眂 do Torunia. By 秗odek nocy. D硊go

Prowokacyjny balon Paw砤 Althamera nad Mediolanem

Balon-autoportret jest cz甓ci pierwszej we W硂szech wielkiej wystawy prac rze糱iarza i performera z Warszawy, zatytu硂wanej "One of many", kt髍a zosta砤 otwarta w Palazzina Appiani w Mediolanie. Althamer, przedstawiony przez organizator體 ekspozycji jako najwybitniejszy tw髍ca z Europy

Francuz poznany na portalu randkowym okaza si gwa砪icielem. Jego ofiar pad砤 37-letnia krakowianka

stoj眂y na przystanku autobusowym przy al. Mickiewicza w Krakowie wezwali patrol policji. Na ulicy pojawi砤 si zupe硁ie naga kobieta, kt髍a krzycza砤, 縠 przed chwil zosta砤 brutalnie zgwa砪ona. 37-latka zosta砤 zabra砤 do jednego z krakowskich szpitali. Okaza硂 si, 縠 kobieta kilka dni wcze秐iej

wcy g丑w? To ju przesz硂舵. Ale u plemienia Naga wci笨 砤twiej o opium ni telefon kom髍kowy

Plemi Naga - albo Nagowie, jak inaczej okre秎a si jego cz硂nk體 - to lud zamieszkuj眂y przygraniczne tereny Birmy i p蟪nocno-wschodnie Indie. Cho jego historia jest ju nieco zapomniana, w przesz硂禼i klany s硑n瓿y z bycia tzw. "硂wcami g丑w". Na zdj阠iu ch硂pcy graj w pi砶 na tle

George Kennedy nie 縴je. Laureat nagrody Oscara mia 91 lat

Luke" (Cool Hand Luke), w kt髍ym wyst眕i razem z Paulem Newmanem. W ko馽u lat 80. i w latach 90. ub. wieku Kennedy wyst眕i w kilku filmach z serii "Naga bro" (Naked gun) razem z komikiem Leslie Nielsenem. Chcesz wiedzie wi阠ej i szybciej? i眊nij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!

Pentagon publikuje zdj阠ia torturowanych wi昙ni體 z Iraku

czy zmuszanych do pozowania nago), ale r體nie kobiet, dzieci oraz os骲 upo秎edzonych. W wyniku afery, jaka wybuch砤 po ujawnieniu tych praktyk, siedemna禼ioro wojskowych odsuni阾o od s硊縝y, a siedmioro z nich skazano na kary pozbawienia wolno禼i. 觲czesn komendant wi陑ienia genera Janis Karpinski

Golasy na boisku! A ksi笨 Karol patrzy...

Widzowie przychodz na doroczny turniej Cartier International nie tylko dla gry polo, ale r體nie 縠by zobaczy znane gwiazdy i osobisto禼i, np. ksi阠ia Karola. Jednak takiego widoku nikt si nie spodziewa. Tr骿ka golas體 nagle pojawi砤 si na trybunach w trakcie meczu reprezentacji Anglii z Austr

Dziwny film na pok砤dzie Air Force One: Nadzy m昕czy糿i w wodospadzie

Pasa縠rowie prezydenckiej maszyny maj czyste sumienie. Uspokajamy; nadzy m昕czy糿i pluskaj眂y si z wodospadzie to scena z popularnego filmu "Planeta ma硃". Zdj阠ie zrobiono w trakcie lotu Air Force One do St. Louis. Prezydent i jego wsp蟪pracownicy udali si na mecz baseballa. Go禼iem

Rosjanin przybi swoje genitalia do bruku, teraz obci背 sobie p砤tek ucha. Wszystko to formy protestu

Pawle駍ki wdrapa si na dach Szpitala Psychiatrycznego im. Serbskiego w Moskwie. By zupe硁ie nagi, ale mia przy sobie n罂 kuchenny. W pewnym momencie obci背 nim sobie p砤tek ucha - pisze "The Guardian". Znany przeciwnik rosyjskich w砤dz Zalany krwi m昕czyzna zosta si潮 禼i眊ni阾y z

Polscy archeolodzy znale糽i w Egipcie poz砤cane figurki sprzed 5 tys. lat

Precyzyjnie wykonane figurki powsta硑 jeszcze przed zjednoczeniem Egiptu, czyli ponad 5 tys. lat temu, i s starsze od s硑nnej piramidy Cheopsa o ponad 500 lat. Zdaniem archeolog體 jest to najstarsze znalezisko tego typu. Jedna figurka ma 75 cm wysoko禼i, a druga 40. Oczy m昕czyzn zosta硑 ozdobione

"Playboy" w Indiach bez nago禼i

Christie Hefner, dyrektor generalny wydawnictwa Playboy Enterprises, powiedzia砤 w poniedzia砮k dziennikowi "New York Timesa", 縠 hinduska wersja magazynu ma zajmowa si g丑wnie stylem 縴cia, kultur popularn, gwiazdami show-biznesu, mod i sportem. Nie b阣zie jednak "klasycznym Pl

Rosyjski milioner znaleziony martwy w hotelu. Na stoliku 15 tys. dolar體

Pokraszenko, nowobogacki biznesmen, by ci昕ko chory i cz甓ciowo sparali縪wany. Do o秗odka w Pattaja przyjecha si leczy, kilka dni temu wyszed ze szpitala. Wed硊g agencji Interfax w niedziel rano znaleziono jego cia硂 w pokoju hotelowym. Wed硊g zar體no Interfaxu i ITAR-TASSU policja zak砤da, 縠

Wyrzuci nag kobiet z drugiego pi阾ra. Ona prze縴砤, on stanie przed s眃em

By 27 pa糳ziernika 2013 r. Oko硂 godz. 2.30 w nocy m昕czy糿i stoj眂y przed sklepem z alkoholami przy ul. Krakowskiej w Cz阺tochowie us硑szeli z pobliskiej bramy wo砤nia o pomoc. Jeden z m昕czyzn poszed tam i znalaz nag, zakrwawion kobiet. Kto okry j swoj kurtk, inny zaalarmowa pogotowie

Gwa砪iciel ze Stanfordu fotografowa swoj ofiar? "Sta nad ni z telefonem"

powinien mie problem體 ze znalezieniem dowod體 na to, co wydarzy硂 si na terenie uniwersytetu (obrona wielokrotnie kwestionowa砤 gwa硉). Z zezna Szwed體 wynika, 縠 m昕czyzna prawdopodobnie zrobi swojej ofierze nagie zdj阠ia. "Sta nad ni z telefonem. Na kobiet by skierowany strumie jasnego

Zabi砤, broni眂 si przed gwa硉em. S眃: Jest niewinna. Dzia砤砤 w afekcie

wyszed. Alicja K. zezna砤, 縠 w nocy obudzi j nagi kasz M. M昕czyzna mia by agresywny, pr骲owa te nak硂ni j do stosunku. W obronie przed napastnikiem kobieta chwyci砤 n罂 - na podstawie ran k硊tych biegli ustalili, 縠 ciosy zosta硑 zadane nieprecyzyjnie i gwa硉ownie. ady ci赕 znajdowa硑 si

Prowokacyjny balon nad Mediolanem - mieszka馽y protestuj

usuni阠ia szokuj眂ej pod wzgl阣em anatomicznym instalacji. "Nie chc, 縠by moje dziecko bawi硂 si w parku pod genitaliami tej figury" - powiedzia w telewizji jeden z protestuj眂ych m昕czyzn. W zwi眤ku z fal protest體 mieszka馽體 Mediolanu i obaw przed ich eskalacj oraz zniszczeniem balonu

Wyrzuci kobiet z drugiego pi阾ra na bruk. Grozi mu za to do縴wocie

Do dramatycznych wydarze dosz硂 27 pa糳ziernika oko硂 godz. 2.30 na ul. Krakowskiej. Przypadkowi przechodnie zauwa縴li le勘c na chodniku nag kobiet. Wezwane pogotowie ratunkowe zabra硂 29-letni cz阺tochowiank do szpitala. Stwierdzono u niej powa縩e obra縠nia cia砤. W tym czasie policjanci z

T硊m wymierzy sprawiedliwo舵 i... rozebra z硂dzieja do naga [WIDEO]

Naga sprawiedliwo舵 - z硂dziej rozebrany przez 秝iadk體 kradzie縴 [ZDJ蔆IA] » Do zdarzenia dosz硂 w Meksyku w mie禼ie Providencia. Kiedy przechodnie us硑szeli wo砤nie o pomoc okradanej kobiety, nie pozostali oboj阾ni. Grupa oko硂 10 os骲 dopad砤 z硂dzieja torebki przy ruchliwej ulicy

Kompletnie nagi kierowca szala po mie禼ie [WIDEO]

szale馽zej je糳zie, rozbi 17 aut, kilka os骲 zosta硂 lekko rannych. Nie by w stanie sam wyj舵 z samochodu. Wtedy okaza硂 si, 縠 jest nie tylko ca砶iem nagi, ale i zamroczony alkoholem. T硊maczy, 縠 "lecia na skrzyd砤ch mi硂禼i", poszukuj眂 swej ukochanej. Moskiewskie media twierdz, 縠 40

By硑 oficer UB odpowie przed s眃em za zbrodni komunistyczn

. Poddawano go torturom polegaj眂ym na zmuszaniu do rozbierania si do naga i siadania na nodze odwr骳onego taboretu, wielogodzinnym staniu przy 禼ianie, przetrzymywaniu zwi眤anego w zalanym wod karcerze, a tak縠 o秝ietlonej przez ca潮 dob celi. Oskar縪ny, 89-letni Ludwik S., pobiera emerytur i dotychczas

Sprawdz, czy golas nie obrazi uczu religijnych

Poinformowa o tym rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania. Doda, 縠 za obraz uczu religijnych grozi kara do dw骳h lat wi陑ienia. Nagi m昕czyzna biega przed 丑dzka katedr ZOBACZ O incydencie poinformowa硑 丑dzkie media. Wed硊g nich kompletnie nagi m昕czyzna pojawi si podczas porannej mszy

Na 砤wce by硂 go硂, ale niezbyt weso硂

Donosili, 縠 na 砤wce vis a vis szpitala na Tysi眂leciu le縴 naga kobieta. Chwil wcze秐iej odby砤 stosunek z jakim m昕czyzn, ale ten sobie ju poszed. Pierwsi na miejsce pierwsi przyjechali policjanci z III komisariatu. Poniewa kobieta by砤 pijana, zawie糽i j do izby wytrze紈ie.

Jeste w domu? A kto pyta? Policja! To mnie nie ma!

, kt髍y pr骲owa okra舵... mistrza sztuk walki » T硊m wymierzy sprawiedliwo舵 i... rozebra z硂dzieja do naga [WIDEO] »

Decyzja prokuratury: golas w katedrze nie obra縜 uczu

Skandal z nagim m昕czyzn w katedrze mia miejsce w maju. Przypomnijmy. Przed 秝i眛yni kr阠ono etiud. Graj眂y w niej aktor, kompletnie nagi, wszed do katedry po porannej mszy. Zarejestrowa to katedralny monitoring. Widzia te wierny, kt髍y zaalarmowa proboszcza ks. Ireneusza Kulesz. Ten o

Egipt. Archeolodzy odkryli grobowce kr髄ewskiej rodziny sprzed 3550 lat

Odkrycia dokona zesp蟪 archeolog體 prowadz眂y wykopaliska na wzg髍zu Dra Abu el-Naga w Luksorze na zachodnim brzegu Nilu, w miejscu po硂縠nia cmentarzyska z czas體 panowania XVII Dynastii (ok. 1650-1550 r. p.n.e.) w Tebach. Jeden z odkrytych grobowc體 nale縴 do m昕czyzny o imieniu Intefmose

Indie. Trzy osoby skazane na wi陑ienie za zgwa砪enie i pobicie zakonnicy. "Parodia sprawiedliwo禼i"

wyci眊n瓿a pracuj眂ych tam s. Meen Barw i ks. Thomasa Chellana, po czym dotkliwie ich pobi硂, zakonnic natomiast rozebra硂 do naga, zgwa砪i硂 i wlek硂 po miasteczku. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia ustalono, 縠 zbrodni dokona硂 10 sprawc體, z kt髍ych uj阾o dziewi阠iu. Wczoraj us硑szeli wyroki s眃u I

Arystokratka by砤 wi陑iona przez 27 lat w ciemnym pokoju. Gdy znalaz砤 j policja, wa縴砤 25 kg

kobieta ze sko硉unionymi w硂sami. "Le縜砤 naga w秗骴 odchod體 i resztek" Tak jeden z policjant體 opisa to odkrycie: "Nieszcz阺na kobieta le縜砤 zupe硁ie naga na przegni硑m materacu. Na pod硂dze wok蟪 niej utworzy砤 si skorupa z odchod體, kawa砶體 mi阺a, warzyw i ryb oraz sple秐ia砮go

Szwecja.W Sztokholmie wr阠zono Nagrody Nobla

filharmonii sztokholmskiej ozdobiona by砤 20 tysi眂ami kwiat體 (m.in. r罂, go糳zik體 i gerber), kt髍e zosta硑 tradycyjnie dostarczone do Sztokholmu z w硂skiego San Remo, gdzie 10 grudnia 1896 roku zmar Alfred Nobel. Jak poinformowa砤 szwedzka policja, przed filharmoni dosz硂 do incydentu. Nagi m昕czyzna

Z硂dziejowi nie wyszed skok: dopad硂 go 4 warszawiak體

podzi阫owaniu dostali pami眛kowe tabliczki i drobne upominki. Naga kelnerka, syrenka i diabe. Co wida na 禼ianach dawnego baru Lajkonik? [ZDJ蔆IA]

Porwali, pobili i zostawili nagiego w lesie

odjechali. Zapewne liczyli na to, 縠 nagi m昕czyzna b阣zie mia opory, 縠by pokaza si ludziom i prosi o pomoc. Przeliczyli si. M昕czyzna szybko dotar do najbli縮zych siedzib ludzkich i stamt眃 zawiadomi policj. Sam zosta przewieziony do szpitala w Staszowie. Policjanci w ci眊u kilkudziesi阠iu godzin

Lekarz odm體i udzielenia pomocy choremu psychicznie, bo my秎a, 縠 jest pijany. Uniknie kary

prasowy olszty駍kiej Izby Celnej Ryszard Chudy, celnik i stra縩ik graniczny zauwa縴li rozebranego niemal do naga i zzi阞ni阾ego m昕czyzn. Poniewa nie by硂 z nim kontaktu, patrol wezwa karetk. Z relacji Chudego wynika, 縠 lekarz, kt髍y przyjecha na miejsce, stwierdzi, 縠 m昕czyzna jest pijany, i

Tunezja. U砤skawiony autor karykatur Mahometa nie wyjdzie na wolno舵

29-letni D縜ber Med縭i, kt髍y pochodzi z nadmorskiego miasta Al-Mahdija, w 2012 roku umie禼i na Facebooku rysunki proroka Mahometa i teksty na jego temat. Posty te zosta硑 uznane przez w砤dze za obra糽iwe dla islamu. Wed硊g rz眃u rysunki przedstawia硑 proroka nago. W marcu 2012 roku Med縭i zosta

Tunezja. Prezydent u砤skawi autora karykatur Mahometa

. Trzydziestokilkuletni bezrobotny Med縭i z nadmorskiego miasta Al-Mahdija od marca 2012 roku odsiaduje kar 7,5 lat wi陑ienia za umieszczanie w internecie tekst體 i rysunk體 uwa縜nych za obra糽iwe dla islamu. Wed硊g rz眃u rysunki przedstawia硑 proroka nago. Tunezyjski kodeks karny nie przewiduje kar za blu糿ierstwo

Mia nagie zdj阠ia by砮j partnerki. S眃 kaza mu je usun辨

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nasWiele kobiet pada w Europie ofiar tak zwanej "pornografii zemsty". Zwi眤ki kwitn, a potem rozpadaj si, pozostawiaj眂 po sobie intymne pami眛ki - nagie zdj阠ia i filmy z seksualnymi zbli縠niami. Rozczarowani m昕czy糿i za cz阺to wykorzystuj te

Orgie seksualne i wina za tysi眂e, czyli polityka i biznes od kulis wed硊g kelnera zak砤daj眂ego pods硊chy

, adaptuj眂 nawet restauracyjne podziemia. Go禼ie czuli si bezpiecznie w salonach dla vip體. Zw砤szcza, 縠 niejednokrotnie przed wizytami sprawdzali je oficerowie BOR. Przychodzili tam ch阾nie, zapraszali koleg體. I nie tylko. Wp硑wowi go禼ie paradowali nago, spotykali si z prostytutkami, dochodzi硂 do

Piel阦niarki w szoku: pacjent w 丑縦u z go潮 pani

Piel阦niarki w trakcie porannej wizyty zauwa縴硑, 縠 w 丑縦u z jednym z pacjent體 le縴 nieznana im osoba. Powiadomi硑 policj. Przyby硑 na miejsce patrol zasta chorych w jednym 丑縦u 23-letniego m昕czyzn oraz nag 25-letni kobiet. Po wylegitymowaniu kobieta o秝iadczy砤, 縠 rzeczywi禼ie nie

Odr眀a mu palec, bo my秎a 縠 kradnie. By硑 ochroniarz Stok硂sy z砤pany

. Do lasu mia wywie兼 jeszcze trzech m昕czyzn. Kaza im si rozbiera, bi ich drewnianymi dr眊ami, nagich zostawia w lesie. Miejscowa policja nie umia砤 poradzi sobie z G. Jego metodom przyjrzeli si dopiero policjanci z CB, 禼igaj眂y kilka lat temu Stok硂s za korumpowanie urz阣nik體 i niszczenie

Areszt i zarzuty usi硂wania zab骿stwa dla pracodawc體 m昕czyzny z uci阾ymi palcami. Domaga si wyp砤ty

od granic Warszawy. Zakrwawiony nagi m昕czyzna wyszed na drog z lasu. Mia liczne rany ci阾e, mi阣zy innymi na szyi, tak jakby kto chcia poder縩辨 mu gard硂. Kto odci背 mu te cztery palce u d硂ni. By jednak przytomny. M昕czyzna natychmiast trafi do szpitala. Chcesz wiedzie wi阠ej i szybciej

"Ruszy硂 go sumienie" i sam zg硂si si na policj

czasie pewnie sami z硂縴liby wizyt 22-latkowi. M昕czyzna otrzyma tysi眂 z硂tych mandatu i sze舵 punkt體 karnych. W serwisie policyjni.pl tak縠: Kompletnie nagi podr罂owa poci眊iem ze swoj 2-letni c髍k

Ward阦a skazany na miesi眂 ograniczenia wolno禼i za nieobyczajny wybryk. Mamy potwierdzenie

na Facebooku youtuber krytykowa wyrok s眃u. Twierdzi, 縠 w sprawie nie ma wystarczaj眂ych dowod體. "Sk眃 pewno舵, 縠 Dziadek w filmiku by mn?" - pisa na Facebooku. Ward阦a argumentowa te, 縠 przecie na nagraniu nie by ca砶iem nagi. "Ok, rozumiem, nie wolno biega bez majtek w

Dzi阫i temu zdj阠iu zebrano miliony dolar體 na walk z niewolnictwem

Humans of New York (@humansofny) 17 Sie, 2015 o 10:52 PDT To zdj阠ie przedstawia m昕czyzn, kt髍y w cegielni pracuje nieprzerwanie od 12. roku 縴cia. Zorganizowa grup robotnik體, kt髍zy domagali si wy縮zych pensji. Za t pr骲 zosta dotkliwie pobity i przywi眤any nago do drzewa. Za pr骲 ucieczki i

Z toporkiem na ochroniarza [WIDEO]

do 10 lat wi陑ienia. T硊m wymierzy sprawiedliwo舵 i... rozebra z硂dzieja do naga [WIDEO] »

Indie. Zbiorowy gwa硉 na kobiecie. Za kar za zwi眤ek z m昕czyzn z innej wsi

podpalili j i kobieta zmar砤 w wyniku obra縠 - poda w czwartek brytyjski dziennik "Guardian". Wed硊g policji w 2010 roku w okr阦u Birbhum rada wiejska w ramach kary "za bliskie zwi眤ki " z m昕czyznami z innych spo砮czno禼i zmusi砤 do obna縠nia si i przej禼ia nago przed t硊mem co

Indie. Zbiorowy gwa硉 na kobiecie za zwi眤ek z m昕czyzn z innej wsi

dziennik "Guardian". Wed硊g policji w 2010 roku w okr阦u Birbhum rada wiejska w ramach kary "za bliskie zwi眤ki " z m昕czyznami z innych spo砮czno禼i zmusi砤 do obna縠nia si i przej禼ia nago przed t硊mem co najmniej trzy kobiety. Wed硊g "Times of India" do wtorkowego gwa硉u

Do wi陑ienia za chodzenie nago po kuchni?

Williamson twierdzi, 縠 nie robi niczego z砮go. To, 縠 kto zobaczy go nagiego w kuchni to czysty przypadek. Nagiego m昕czyzn zobaczy砤 s眘iadka wraz ze swoim 7-letnim synem. Raz w kuchni, kiedy robi kaw. Drugi raz w salonie. Zadzwoni砤 na policj. To m骿 dom. By砮m sam, zszed砮m na d蟪 z

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Najwa縩iejsze informacje

Bestsellery