oświaty zdrowotnej

Grażyna   Bolewska - kandydat do parlamentu [WYBORY 2015]

Grażyna Bolewska - kandydat do parlamentu [WYBORY 2015]

Grażyna Bolewska - kandydat do parlamentu startujący z listy komitetu wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym Chełm (okręg numer 7).

Anna Białkowska - kandydatka do parlamentu [WYBORY 2015]

Anna Białkowska - kandydatka do parlamentu startująca z listy komitetu wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym Radom (okręg numer 17).

Senat za nową definicją "integracji społecznej" mniejszości

Poprawkę wprowadzającą nową definicję "integracji społecznej" mniejszości przyjęli w czwartek senatorowie do nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

NIK o koloniach i obozach: rażące nieprawidłowości na Pomorzu

NIK o koloniach i obozach: rażące nieprawidłowości na Pomorzu

wychowawców oraz zapewnienie prawidłowej opieki nad poszkodowanymi w wypadkach. Wiele nieprawidłowości dotyczy zwłaszcza wyjazdów zagranicznych, których nikt nie kontroluje. Pracownicy Kuratorium Oświaty w Gdańsku nie sprawdzali, czy organizatorzy wyjazdów zagranicznych posiadają wpis do Centralnej Ewidencji

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

takich jak system oświaty, wychowania, rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, warunki bytowe oraz opieka zdrowotna". Zaproponowana przez Senat i zaakceptowana przez Sejm wersja tego zapisu zakłada, że przez "integrację społeczną" rozumie się "działania na rzecz poprawy

W Senacie kilka poprawek do ustawy o mniejszościach narodowych

aspektach życia społecznego, w szczególności takich, jak system oświaty, wychowania, rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, warunki bytowe oraz opieka zdrowotna". Właśnie do tego zapisu swoją poprawkę zaproponowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jak powiedział

Poznań. Projekt budżetu miasta na 2016 r. ma być "przyjazny mieszkańcom"

Projekt przyszłorocznego budżetu miasta zakłada wydatki na poziomie 3,13 mld zł. Największa pula środków - 896 mln zł - zostanie przekazana na oświatę, w tym doposażenie i budowę nowych szkół w dzielnicach, w których wzrasta liczba mieszkańców. Zwiększone zostanie też dofinansowanie żłobków

Sejm. Posłowie z komisji za projektem noweli o mniejszościach

szczególności takich jak system oświaty i wychowania, rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, warunki bytowe oraz opieka zdrowotna". Projekt nowelizacji skrytykował Ludomir Molitoris z Towarzystwa Słowaków w Polsce. "Jako mniejszości jesteśmy wystarczająco zintegrowani, chcemy przeżyć, chcemy

Zachodniopomorskie. Sejmik wybrał pełen skład zarządu województwa

oraz oświatę i sport. Infrastruktura i społeczeństwo informacyjne to ma być domena wicemarszałka Tomasza Sobieraja. Członkini zarządu Anna Mieczkowska będzie nadzorować i koordynować działania z zakresu polityki zdrowotnej i społecznej oraz w dziedzinie kultury, zaś Robert Grzywacz przejmie w

Wrocław. Budżet Wrocławia nadwyżką i mniejszym długiem

społecznej, opieki zdrowotnej oraz oświaty i wychowania. Przekazano też środki finansowe m.in. na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do wrocławskich przedszkoli, w związku ze zmianą o systemie oświaty, jak również na zwiększenie liczby miejsc w miejskich żłobkach i przedszkolach

Lewica przestrzega przed urynkowieniem usług publicznych

. Lassalle'a. Michał Syska podkreślał, że procesy urynkowienia zachodzą nie tylko w służbie zdrowia, ale także w szeroko pojętej oświacie, na rynku pocztowym, w szeregu usług publicznych realizowanych przez samorządy. "Paradygmat zapewnienia Polkom i Polakom dobrych usług został zastąpiony przez

Lubuskie. Gorzów ma nowego wiceprezydenta ds. społecznych

Nowak będzie nadzorować zadania edukacji, podstawowej opieki zdrowotnej i społecznej, kultury i kultury fizycznej, spraw obywatelskich i promocji - przekazała PAP rzecznik gorzowskiego magistratu Anna Zaleska. Nowa wiceprezydent ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w

Rada Europy o Romach

Jego zdaniem często nie mają oni aktu urodzenia, dokumentu potwierdzającego tożsamość, ani paszportu. Są nierzadko pozbawieni praw podstawowych takich jak dostęp do oświaty, opieki zdrowotnej, opieki socjalnej czy prawa do głosowania. Według Rady Europy najgorzej mają Romowie w Słowenii, Serbii

Brazylia: Protestujący próbowali wedrzeć się na stadion, gdzie grano mecz Japonia - Meksyk

Brazylia: Protestujący próbowali wedrzeć się na stadion, gdzie grano mecz Japonia - Meksyk

oświaty, służby zdrowia i innych służb publicznych a kończąc na korupcji i olbrzymich kosztach zbliżających się piłkarskich mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich w Brazylii. Prezydent Dilma Rousseff zapowiedziała w piątek w telewizyjnym wystąpieniu m.in. reformę systemu oświaty i opieki zdrowotnej

Rząd przedłużył działanie programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

O przedłużenie programu wnioskowała sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży. Rząd przychylił się do jej dezyderatu. "Kontynuacja programu w latach 2014-2016 pozwoli utrzymać osiągnięty już poziom szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty" - napisano w

Poznań wyjaśnia mieszkańcom, jak wydaje pieniądze

sport i opiekę zdrowotną, na pomoc osobom w trudnej sytuacji, a także na komunikację zbiorową, kulturę i środowisko. Wyszczególniono też wydatki własne magistratu oraz koszt promocji miasta. Osobno wymienione zostały również główne inwestycje zapisane w tegorocznym budżecie, wraz z informacjami

Radom. Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów

konsekwentnie prowadzone szczepienia przeciwko grypie Radom dwukrotnie został uznany za lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy - konkursu organizowanego przez Radę Naukową Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej. W tym roku Radom otrzymał statuetkę Samorządowego Super Lidera. We

Stolica. Rusza program finansowania zajęć w szkołach rodzenia

zgodnie z zadaniem szerzenia oświaty zdrowotnej dla rodziców w zakresie przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, jak również psychofizycznego przygotowania do zadania, jakim jest poród. Lista placówek, do których można zapisać się na szkołę rodzenia znajduje na stronie http

Dzieci mówią: Stop

Dzieci mówią: Stop

szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, wzbogacając bazę dydaktyczną wykorzystywaną do przeciwdziałania uzależnieniom i jednocześnie promując zdrowy styl życia - dodaje.Programowi przyglądali się m.in. wójt Marek Topoliński oraz Anna Zarembska, pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w

Senat: są poprawki do noweli ws. sprzedaży "śmieciowego jedzenia" w szkołach

Za nowelizacją - z poprawkami - głosowało 78 senatorów; 6 wstrzymało się od głosu. Senatorowie zaproponowali np. zmianę nazw wymienianych w noweli różnych placówek: szkoły, kluby przedszkolaka, przedszkola - na placówki systemu oświaty. Chcą też zniesienia zawartych w noweli udogodnień dla firm

Pomorskie. Kampania zachęcająca do robienia testów w kierunku HIV

są emitowane w 15 placówkach medycznych m.in. w przychodniach w Gdańsku, w Wejherowie, Rumi i w Pucku oraz w najnowszych składach Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) na trasach w Trójmieście oraz do Słupska i Lęborka. Zbigniew Zawadzki z Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej (PTOZ) Oddział Terenowy w

Obywatelski projekt noweli ws. zniesienia obowiązku szkolnego 6-latków

statutowych szkoła publiczna ma obowiązek zapewnić uczniom możliwość korzystania m.in. z biblioteki, świetlicy i gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty 1 września br. do I klasy szkoły podstawowej wraz z siedmiolatkami

Kielce. Skromniejszy budżet miasta na 2016 r.

Kielc, podobnie jak w ubiegłych latach, stanowią wydatki na oświatę i pomoc społeczną, wspierane subwencją i dotacjami centralnymi. "Niestety przybywa zadań, które musimy wykonywać, ale z budżetu państwa nie otrzymujemy środków na ich realizację. Przykładowo - w tym roku chodzi o zapewnienie w

Sejm poparł poprawki Senatu do noweli dot. "śmieciowego jedzenia"

różnych placówek: szkoły, kluby przedszkolaka, przedszkola - na placówki systemu oświaty. Celem noweli, przygotowanej przez posłów PSL - a uchwalonej przez Sejm w październiku - jest ograniczenie dostępu dzieci do produktów żywnościowych zawierających znaczną ilość składników szkodliwych dla ich rozwoju

Od września 683 tys. zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne

starsze" - podkreśla. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej prof. Adam Antczak podkreśla, że na razie liczba zaraportowanych zakażeń grypowych i grypopodobnych nie odbiega od spokojnych sezonów lat ubiegłych. "Trzeba jednak pamiętać, że szczyt

Sondaż: Białorusini gotowi do reform w imię wysokiego poziomu życia

pensji co najmniej równej średniemu wynagrodzeniu (57,9 proc.).Wielu ankietowanych (52,7 proc.) uważa również, że należy wprowadzić ubezpieczenie zdrowotne przy zachowaniu podstawowego pakietu bezpłatnych usług dla osób potrzebujących. Za drugą pod względem ważności sferę wymagającą reform uznano

Mniejszości nie są zgodne w ocenie ustawowego zapisu o integracji społecznej

szczególności warunków bytowych oraz dostępu do systemu oświaty, rynku pracy, systemu zabezpieczenia społecznego, a także opieki zdrowotnej". "Niestety, obawy zawsze są, przez doświadczenia dziesięcioleci minionych, że ktoś zinterpretuje to całkowicie inaczej, niż jest w założeniu" - powiedział

Szczepionki przeciwko grypie sezonowej 2014.2015 - już dostępne

. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej, prof. Adam Antczak twierdzi, że Polacy nadal uważają, że grypa nie jest groźną chorobą. Ostrzega, że nie jest to prawda. "Dzięki szczepieniu możemy uniknąć ciężkich i groźnych dla życia powikłań pogrypowych. Dlatego już

Ustawa o mniejszościach przyjęta niemal jednogłośnie

w ważnych aspektach życia społecznego, w szczególności takich jak system oświaty, wychowania, rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, warunki bytowe oraz opieka zdrowotna". Ustawa wzmacnia też kompetencje ministra właściwego ds. mniejszości (obecnie jest to minister administracji i

Rusza "Dzwonek na obiad" - akcja dożywiania dzieci

Fundacją "Być Bardziej" ks. Andrzej Sikorski chciałby, aby w ramach akcji wsparcie trafiło do przynajmniej tysiąca niedożywionych dzieci. "Głód, oprócz konsekwencji zdrowotnych, pociąga za sobą negatywny wpływ na edukację najmłodszych. Niedożywionym uczniom trudniej jest się skupić i nie są

Śląskie. Co drugi bezrobotny jest długotrwale bez pracy

ubiegłym roku aż 228 osób długotrwale bezrobotnych odmówiło przyjęcia ofert pracy wyjaśniając między innymi, że taka propozycja im nie odpowiada, inni tłumaczyli odmowę względami zdrowotnymi" - powiedziała Biernacka. Dodała, że zaktywizować udało się 1850 osób - tj. 40 proc. wszystkich zaktywizowanych

Mamo bądź zdrowa - Dzień Matki w Galerii Alfa

, zbiórka krwi i rejestracja dawców szpiku, porady specjalistów - onkologów, dietetyków, stoiska z oświatą zdrowotną, pomiar cukru, cholesterolu i tlenku węgla w wydychanym powietrzu, analizator masy ciała, porady dotyczące pielęgnacji ciała, doboru kosmetyków, zabiegi kosmetyczne Wszystkie zabiegi i

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

zeszłym roku. Ustawa została przygotowana przez rząd w odpowiedzi na wyrok TK. Przed Sejmem od 14 dni protestują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Uważają, że ustawa nie realizuje wyroku TK i domagają się wyższego zasiłku. Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o systemie oświaty, której

Priorytety Busha podczas pierwszych miesięcy

Wprowadzenie obniżki podatków; Zwiększenie wydatków na oświatę; Reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych; Zwiększenie wydatków na obronę; Budowa systemu obrony przeciwrakietowej; Zwiększenie krajowego wydobycia surowców energetycznych; Wprowadzenie zakazu późnych aborcji.

Czechy.Pięciu ministrów zbojkotowało posiedzenie rządu

Przyczyną ich nieobecności jest spór o komentarz zamieszczony w internecie przez wyższego urzędnika ministerstwa oświaty Ladislava Batorę, który uraził szefa MSZ. Przedstawiciele TOP 09 domagają się jego odwołania. Batora nazwał ostatnio Schwarzenberga na Facebooku "starym biedaczkiem"

Wybory w USA. Santorum: "Polityka Obamy nie jest oparta na Biblii"

- powiedział.Santorum przeciwny badaniom prenatalnymPotwierdził następnie, że rzeczywiście uważa, iż badania prenatalne prowadzą do zwiększenia liczby aborcji i dlatego - jak podkreślił - jest przeciwny, by plany ubezpieczenia zdrowotnego pokrywały koszty tych badań.- Mówimy tu o specyficznych badaniach prenatalnych

Lekarze i pielęgniarki boją się grypy, ale się nie szczepią. Są przekonani, że ich to nie dotyczy

. Większość badanych zdaje sobie sprawę z jej skutków dla nich oraz ich rodzin - skomentował prof. Adam Antczak, przewodniczący Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej. - Niepokojące jest jednak to, że wiele osób, które się nie szczepią, podaje argumenty, które nie mają nic wspólnego z rzetelną

Opolskie. Marszałek Andrzej Buła ceni pracę zespołową

Marszałkiem woj. opolskiego Buła został 12 listopada 2013 roku, po tym jak jego poprzednik Józef Sebesta (PO) z powodów zdrowotnych zrezygnował z funkcji w październiku ub. roku. Buła był wtedy drugą kadencję posłem. W rozmowie z PAP w piątek mówił, że o tym, iż podjął się funkcji marszałka

Częstochowa. Umorzenie sprawy księdza podejrzewanego o seks z uczennicą

. roku. Po wycieczce ksiądz nie pojawił się w szkole; poprosił przełożonych o roczny urlop zdrowotny, który został mu udzielony. Informacje radnej stały się podstawą wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Południe postępowania sprawdzającego, które potem przekształcono w formalne śledztwo

PSL: przedszkola finansowane z budżetu

Stronnictwo chciałby, aby wychowanie przedszkolne było dofinansowane z budżetu państwa. Przed wyborami sprawa ta wywołała sporo kontrowersji, ponieważ w nowelizacji ustawy o systemie oświaty zapisano, że przedszkolem publicznym jest takie, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w

Eksperci: są pierwsze zachorowania na grypę i zakażenia grypopodobne

się zaszczepić; podkreśliła, że jest to najskuteczniejsza ochrona przed grypą. "Ja się szczepię od 23 lat" - dodała. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej prof. Adam Antczak powiedział, że w tym roku o 200 tys. powinna się zwiększyć liczba

Trzaskowski: coraz więcej spraw załatwimy przez internet

. Dodał, że zostaną uruchomione nowe usługi online. "We współpracy z innymi ministerstwami drogą elektroniczną udostępnimy szereg nowych usług, nowych udoskonalonych usług np. zaświadczenia o służbie wojskowej, o niekaralności, informacje dotyczące wyborów, podstawowe usługi zdrowotne, nowe usługi

Stolica. 2 mln zł na szczepienia przeciwko grypie dla seniorów

szczepią. W sezonie 2013/2014 zaszczepiło się zaledwie 3,8 proc. Polaków, podczas gdy w innych krajach jest dziesięciokrotnie większy odsetek zaszczepionej populacji. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej, prof. Adam Antczak twierdzi, że Polacy nadal uważają

Czy ksiądz katecheta współżył z gimnazjalistką? Kuria zawiesza

nieoficjalnie kilka dni wcześniej otrzymał naczelnik miejskiego wydziału edukacji, za to nikt o ewentualnym zajściu nie powiadomił ani prokuratury, ani kuratorium oświaty. Dyrektorka gimnazjum Janina Grewenda zapewniała, że nic wcześniej nie wiedziała ani ona, ani nikt z nauczycieli. Jeśli wykroczył przeciwko

Polskie dzieci są nieszczęśliwe. Przedostatnie miejsce w rankingu UNICEF

W żadnym innym wysoko uprzemysłowionym kraju przepaść między standardem a radością życia nie jest tak duża jak w Niemczech. Badanie przeprowadzone przez UNICEF w 29 państwach Europy i Ameryki Płn. brało pod uwagę sytuację materialną dzieci, stan oświaty, systemu opieki zdrowotnej i ochrony

Sejm. Większość klubów poparła projekt noweli o mniejszościach

. Mają to być działania, które "zwiększają partycypację mniejszości w ważnych aspektach życia społecznego, w szczególności takich jak system oświaty, wychowania, rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, warunki bytowe oraz opieka zdrowotna". Projektowana nowela wzmacnia też kompetencje

Kopacz po półroczu rządów: Radykalizm naszych oponentów narasta. Ale udało się zrealizować 50 proc. zapowiedzi

- dodała. Premier mówiła też o polityce senioralnej. - Bardzo często starość oznacza niestety samotność, narastające problemy zdrowotne, poczucie wykluczenia i dlatego chcemy, by dzienne domy opieki dla seniorów zapewniały ofertę opiekuńczą, edukacyjną, kulturalną i sportowo-rekreacyjną - podkreśliła

Dr Kubicki: Czy podwyżki zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych NAPRAWDĘ rozwiążą ich problemy? [OPINIA]

rozleniwić Podwyżka nie wpływa też w żaden sposób na poziom dostępu do rehabilitacji zdrowotnej ani do edukacji. W tej ostatniej może wręcz zaszkodzić, jeśli szkoły uznają, że stała obecność rodzica pozwala na skierowanie dziecka na nauczanie indywidualne w domu. Trudno też jednoznacznie określić, czy samo

Wsparcie dla niepełnosprawnych? "Nie dyskutujmy, czy wydamy 2, czy 5 mld zł. Ale o tym, co chcemy osiągnąć"

poziom dostępu do rehabilitacji zdrowotnej, ani do edukacji. W tej ostatniej może wręcz zaszkodzić, jeśli szkoły uznają, że stała obecność rodzica pozwala na skierowanie dziecka na nauczanie indywidualne w domu. Trudno też jednoznacznie określić, czy samo zwiększone świadczenie wpłynie na to, że dziecko

Śląskie. Aleksandra Skowronek wicemarszałkiem województwa

, który od kilku lat zajmował się m.in. restrukturyzacją wojewódzkich placówek opieki zdrowotnej, radni przyjęli podczas poniedziałkowej sesji sejmiku. Już wcześniej zarząd i rada regionu śląskiego PO zarekomendowały w miejsce Kleszczewskiego dotychczasową wiceprezydent Świętochłowic Aleksandrę Skowronek

Zimbabwe. Robert Mugabe - najstarszy przywódca świata

wielopartyjną demokrację i wybory, pozwolił białym zachować majątki, a wieloletnią dyskryminację czarnoskórym próbował rekompensować socjalistyczną polityką przy wydawaniu pieniędzy z bogatego budżetu na oświatę i opiekę zdrowotną. Idyllę tę zburzyły socjalizm w gospodarce, przyrodzony autokratyzm Mugabego i

Powstańcy dostaną pieniądze Kaddafiego. ONZ odmraża aktywa reżimu

. Bardzo bogaty...ONZ odblokuje libijskie aktywa w wysokości 1,5 mld dolarów. Suma ta będzie prawdopodobnie wypłacana w trzech transzach po 500 mln dol. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na pomoc humanitarną, żywność, oświatę i opiekę zdrowotną, elektryczność i odsalanie wody morskiej. Odblokowana kwota

ŚDM. Światowe Dni Młodzieży - nowy rozdział w historii papiestwa i Kościoła

przede wszystkim obraz papieża pielgrzyma idącego w średniowiecznym stroju pątnika. Pojawiła się tam też nadzwyczajna inicjatywa solidarności: młodzi katolicy zebrali wśród siebie pieniądze na oświatę i opiekę zdrowotną w Boliwii, Tanzanii i w Indiach. W sierpniu 1991 roku do Częstochowy przybyło ponad

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

. Dzięki drugiej usłudze - nazwanej "Bezpieczny autokar" - rodzice, którzy wysyłają dzieci na kolonie czy wycieczki, będą mogli sprawdzić, czy autokar, który będzie wiózł najmłodszych, jest sprawny i dopuszczony do ruchu. Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o systemie oświaty, której

Sanepid będzie karać za łamanie zakazu palenia

, która wprowadza zakaz palenia w środkach transportu publicznego, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskiej. Zakazem palenia zostaną objęte także szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświaty i obiekty sportowe.Zgodnie z nowelą

Rząd przyjął informację ws realizacji zaleceń dla Polski skierowanych przez Radę UE

trwałej korekty nadmiernego deficytu do 2015 r., zminimalizowanie cięć w inwestycjach pobudzających wzrost gospodarczy, poprawę efektywności polityki społecznej, zwiększenie opłacalność wydatków i efektywność sektora opieki zdrowotnej, a także poprawę przestrzeganie przepisów prawa podatkowego. Jak

Mniejsze bezrobocie, likwidacja śmieciówek. Co obiecał premier?

przesłankach - oświadczył szef rządu. Zapowiedział także "inwestycje państwowe nie tylko w energetykę", które mają przynieść miejsca pracy. Zmiany w dziedzinie oświaty Szef rządu zapowiedział ponadto wprowadzenie oskładkowania wynagrodzeń z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. - To jest także

ONZ. Zgoda na odblokowanie 1,5 mld USD aktywów Libii

, oświatę i opiekę zdrowotną, elektryczność i odsalanie wody morskiej. Sekretarz stanu USA Hillary Clinton podkreśliła w oświadczeniu, jak ważne jest, by Rada "zapewniła porządek, podstawowe usługi i wytyczyła drogę do pełnej demokratyzacji". "W nowej Libii nie może być miejsca na ataki

W Sejmie projekt ws. integracji społecznej mniejszości etnicznych

utożsamiają jednak z asymilacją. Mają to być działania, które "zwiększają partycypację mniejszości w ważnych aspektach życia społecznego, w szczególności takich jak system oświaty, wychowania, rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, warunki bytowe oraz opieka zdrowotna". Projektowana nowela

Brytyjska prasa: W Polsce żyje się lepiej niż na wyspach

roku w porównaniu z 40 dniami we Francji; na emeryturę przechodzi później, średnio w 63. roku życia (wobec 58 lat w Polsce). Wydatki publiczne na opiekę zdrowotną i oświatę w W. Brytanii także są poniżej średniej dla 10 państw. Poza tym W. Brytania ma o 80 proc. mniej godzin słonecznych w roku niż

Jest podpis. Strażnicy miejscy będą mogli dać mandat za palenie

informacji o zakazie palenia. Rozporządzenie, które podpisali szef MSWiA i minister sprawiedliwości, rozszerza uprawnienia straży miejskiej o możliwość nakładania mandatów na osoby palące w zakazanych miejscach. Nowelizacja ustawy antynikotynowej objęła zakazem palenia szkoły, zakłady opieki zdrowotnej

Eksperci: Polacy zapomnieli, że grypa jest wciąż groźną chorobą

Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej prof. Adam Antczak. Jego zdaniem, jako bezpośrednią przyczynę zgonu na ogół wpisuje się niewydolność krążeniowo-oddechową. Bo w szpitalu, do którego w ciężkim stanie trafia pacjent, trudno jednoznacznie skojarzyć niektóre schorzenia sercowo-naczyniowe z

Nałogowcom zostanie palenie w ubikacji? Za tydzień wchodzi w życie ustawa antynikotynowa

. - Prawdopodobnie ja jak i większość moich znajomych będziemy wychodzili na zewnątrz. Na pewno nie zmusi mnie to do rzucenia palenia - zapewnia kobieta. Ustawa wchodzi w życie 15 listopada. Całkowity zakaz palenia zostanie wprowadzony w szkołach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach oświaty i obiektach

Zamiast WF tańce, aerobik i siłownia. Co na to szkoły?

W szkołach podstawowych i gimnazjach uczniowie mają po cztery godziny WF-u. Zgodnie z prawem, można to podzielić: najpierw dwie godziny normalnych lekcji, a potem coś innego. - Te dwie pozostałe godziny mogą być realizowane w formie fakultatywnej. Mogą to być zajęcia sportowe, rekreacyjno-zdrowotne

Koniec dotacji na fikcyjną naukę

zgłasza 300 słuchaczy, choć wie, że będzie chodzić 70 osób. I tylko tej grupie musi zapewnić pomieszczenia i nauczycieli. Ale pieniądze dostaje na wszystkich - tłumaczył "Gazecie" zimą Marcin Litwinowicz, naczelnik wydziału finansowania oświaty w warszawskim ratuszu. Kontrole niewiele dawały

Światowy Dzień Bez Papierosa. A w Polsce? 20 tys. zł w mandatach

zakaz palenia w środkach transportu publicznego, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskiej i w środkach publicznego transportu oraz na dworcach. Zakazem palenia objęte zostały także szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświaty

W Polsce żyje się lepiej niż w W. Brytanii i Irlandii

. więcej za prąd.Statystyczny Brytyjczyk ma 29 dni wolnego w roku w porównaniu z 40 dniami we Francji; na emeryturę przechodzi później, średnio w 63. roku życia (wobec 58 lat w Polsce).Przeczytaj także: Brytyjczycy emigrują do Irlandii Wydatki publiczne na opiekę zdrowotną i oświatę w W. Brytanii także są

W Polsce żyje się lepiej niż w W. Brytanii i Irlandii

40 dniami we Francji; na emeryturę przechodzi później, średnio w 63. roku życia (wobec 58 lat w Polsce). Wydatki publiczne na opiekę zdrowotną i oświatę w W. Brytanii także są poniżej średniej dla 10 państw. Poza tym W. Brytania ma o 80 proc. mniej godzin słonecznych w roku niż Hiszpania i 17 proc

Chińskie dzieci coraz wyższe i mniej zdrowe

problemów zdrowotnych. W Chinach rodzice i nauczyciele wywierają presję na osiąganie sukcesów przez dziecko w jak najmłodszym wieku, aby udało mu się zdać egzaminy do szkoły średniej. Oznacza to poświęcanie czasu wolnego i wakacji na naukę. Jak powiedział Liao, Ministerstwo Oświaty zaapelowało do szkół w

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Nie widzimy, żeby się pan pakował. Henryk Smolarz, prezes KRUS: A powinienem? Po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że fundowanie przez państwo wszystkim rolnikom, nawet bogatym, opieki zdrowotnej jest niekonstytucyjne, media i cześć

GIS: W ogródkach piwnych można palić

przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskiej oraz na dworcach. Zakazem palenia objęto też szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświaty, wypoczynku i kultury oraz budynki tworzące obiekty sportowe. Właściciele restauracji z co najmniej dwiema salami konsumpcyjnymi

Sejm zagłosował: zapalimy w lokalach z min. dwoma salami, za to w szkołach i szpitalach już nie

propozycję, by palarni nie tworzyć w szkołach, zakładach opieki zdrowotnej i placówkach oświaty. Odrzucona natomiast została poprawka, w myśl której wyrobami tytoniowymi są też m.in. elektroniczne inhalatory nikotyny.Uchwalona na początku marca przez Sejm ustawa antynikotynowa po przegłosowaniu poprawek

Rozmowy "ostatniej szansy" przed strajkiem generalnym na Śląsku

warunkach szczególnych i szczególnym charakterze; zastrzegają, że rozmowy nie dotyczą systemu emerytur górniczych. Pozostałe żądania dotyczą uchwalenia przez Sejm ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych, likwidacji NFZ i stworzenia systemu opieki zdrowotnej na zasadach dawnych kas chorych

Odnowiony program PiS: likwidacja gimnazjów, obniżenie wieku emerytalnego, opodatkowanie hipermarketów

liceów. Wszystkie przepisy prawne dotyczące systemu oświaty miałyby znaleźć się w jednej ustawie, co - jak mówił Kłosowski - stanowiłoby swoistą "konstytucję edukacyjną". Likwidacja NFZ Senator Bolesław Piecha zaznaczył, że w programie zdrowotnym PiS zakłada, że docelowo nakłady na służbę

PO przedstawia propozycje dla młodych rodziców

zdrowotnej dla dzieci. "Największy projekt, nad którym pracujemy dotyczy świetlików (centrów edukacyjno-wychowawczych) - a więc aktywizacji dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z najmniejszych środowisk. To program, który będzie aktywizował społeczności lokalne. Młodzież, nasze dzieciaki będą mogły

USA/ Budżet Busha: więcej na obronę i wojnę w Iraku

wydatki na nie od początku obu konfliktów wyniosą już 662 miliardy dolarów. W budżecie na rok podatkowy 2008, w ogólnej wysokości 2,9 biliona dolarów, przewiduje się jednocześnie redukcję wydatków rządowych na programy społeczne, jak ochrona zdrowia, oświata i zasiłki socjalne. Cięcia te uzasadnia się

Premier zapowiada działania ws. bezpieczeństwa polskiej rodziny

kontrolnych, które spowodują, że "z zamówień publicznych korzystać będą firmy, które zatrudniają ludzi na godnych umowach". Rząd planuje też zmiany w dziedzinie oświaty. Według zapowiedzi premiera dzieci, które 1 września br. pójdą do pierwszej klasy szkoły podstawowej, otrzymają darmowy podręcznik

Premier zapowiada działania ws. bezpieczeństwa polskiej rodziny

kontrolnych, które spowodują, że "z zamówień publicznych korzystać będą firmy, które zatrudniają ludzi na godnych umowach". Rząd planuje też zmiany w dziedzinie oświaty. Według zapowiedzi premiera dzieci, które 1 września br. pójdą do pierwszej klasy szkoły podstawowej, otrzymają darmowy podręcznik

Co dręczy nauczyciela?

Takie wnioski wynikają z ankiety przeprowadzonej w tym roku wśród nauczycieli przez oświatową "Solidarność". Ankietę w tym samym czasie wypełniali pedagodzy z 27 krajów zrzeszonych w Europejskim Komitecie Związków Zawodowych Oświaty i Nauki. Właśnie zostały podsumowane jej wyniki

Warmińsko-Mazurskie. Trwa strajk okupacyjny w przedszkolu w Biskupcu

wychowawczyń, bo pozostałe skorzystały z urlopów zdrowotnych. Jak podkreślił, władze samorządowe Biskupca nie chcą likwidacji przedszkola. "Dzięki unijnym dotacjom uruchomiliśmy 3 punkty przedszkolne, które zapewnią miejsca dla 60 dzieci. Chcemy dać rodzicom możliwość wyboru" - powiedział Kozłowski

Internetowa rozmowa Obamy z obywatelami

energii i paliw nie zanieczyszczających środowiska naturalnego.Będą to prace lepiej płatne, choć wymagające lepszego wykształcenia, co z kolei wymaga reformy oświaty. Obama opowiedział się tu za ocenianiem nauczycieli według wyników w nauce uczniów.Zapytany o dalszy los przemysłu samochodowego, prezydent

Prezydent przeciw sześciolatkom w szkołach

lubi. Platforma chce np. zmniejszyć uprawnienia kuratorów sprawujących rządowy nadzór nad szkołami - samorząd miałby przekazywać szkoły stowarzyszeniom bez zgody kuratora.Prezydentowi to się nie podoba. Po wprowadzeniu reformy "będziemy mieli w Polsce nie jeden, ale wiele systemów oświaty", a

Chavez wygrał referendum konstytucyjne. Będzie dożywotnim prezydentem?

niedzielnym referendum wzmocni jego mandat do tworzenia socjalistycznego państwa i rzucenia Waszyngtonowi wyzwania w Ameryce Łacińskiej.Wenezuelczycy są jednak nadal głęboko podzieleni w tej sprawie. Zwolennicy Chaveza argumentują, że zapewnił on ubogiej ludności tanią żywność, bezpłatną oświatę i lepszą

Odejście od polityki jednego dziecka wobec ofiar trzęsienia

zapewnić młodym pokoleniom lepszą oświatę i opiekę zdrowotną. Dopuszczono wyjątki dla grup etnicznych, rodzin rolniczych i rodzin, w których oboje rodzice byli jedynakami.Władze chińskie twierdzą, że ta polityka zapobiegła narodzinom 400 milionów dzieci. Krytycy wskazują, że doprowadziła też do

Zakaz palenia w całym kraju? Tego chcą działacze antynikotynowi

ub.r. całkowity zakaz palenia w środkach transportu publicznego, ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskiej oraz na dworcach. Zakazem palenia objęto też szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświaty, wypoczynku i kultury oraz

Rok bez dymku z papierosa. Milion palaczy zerwało z nałogiem

zakaz palenia. Dym tytoniowy jest jednym z największych zagrożeń zdrowia publicznego. Jest też powodem znacznych wydatków na walkę ze zdrowotnymi skutkami nałogu. - Wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe pokrywają te wydatki jedynie w jednej trzeciej. Pali wciąż około dziewięciu

Premier zapowiada działania ws. bezpieczeństwa polskiej rodziny

zarabiali i dlatego zastanawiamy się nad narzędziami takimi jak chociażby podniesienie płacy minimalnej, ale pod warunkiem, że to nie będzie powodowało ucieczki do umowy zlecenia" - mówił. Rząd planuje też zmiany w dziedzinie oświaty. Według zapowiedzi premiera dzieci, które 1 września br. pójdą do

Tu po chłopsku trzeba myśleć

wyposażane te gabinety. A dom pomocy? Są przecież ludzie niezaradni życiowo, którzy nie mają rodziny i z tą myślą ten ośrodek był budowany. Z satysfakcją patrzę też na oświatę. Mam na myśli jakość naszych obiektów, że one są piękne i dobrze wyposażone, że z przyjemnością chodzą tam uczniowie, że rodzicom się

Abp Nycz: Dla reform trzeba się narazić

radykalnej reformy, bo niektórym, być może, jest w tej mętnej wodzie dobrze - mówi arcybiskup Nycz. By reformować, "trzeba się narazić" Metropolita warszawski dodaje, że do przeprowadzenia gruntownej reformy oświaty czy służby zdrowia "trzeba się narazić " i zachować kontynuację działań

Warmińsko-Mazurskie. Trwa strajk okupacyjny w przedszkolu w Biskupcu

skorzystały z urlopów zdrowotnych. Jak podkreślił, władze samorządowe Biskupca nie chcą likwidacji przedszkola. "Dzięki unijnym dotacjom uruchomiliśmy 3 punkty przedszkolne, które zapewnią miejsca dla 60 dzieci. Chcemy dać rodzicom możliwość wyboru" - powiedział Kozłowski. Jedną z takich nowych

Obama obiecuje poprawę gospodarki i kontynuację reform

nakładów na oświatę i kontynuacji unowocześniania infrastruktury przez budowę sieci szybkich kolei - co także ma przynieść nowe miejsca pracy. Zaproponował poza tym ulgi podatkowe dla firm, które nie przenoszą miejsc pracy za granicę. Propozycje te wymagają zgody Kongresu i Obama wezwał legislatorów do jak

Politycy o wystąpieniu szefa PiS: pobożne życzenia, trudno to traktować poważnie

"4 mln miejsc pracy", "milionów mieszkań", fatalne perspektywy systemu emerytalnego dla osób starszych, oraz "fatalny stan służby zdrowia, oświaty, zadziwiającą politykę kulturalną i brak dobrej polityki rolnej". Do tego prezes PiS dodał obniżenie poziomu bezpieczeństwa

USA/ Słabe oceny orędzia prezydenta Busha

redakcyjnym. "New York Times" ocenia propozycję Busha w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych - ulgi podatkowe dla obywateli, którzy będą wykupywali prywatne ubezpieczenia - jako "zaledwie cząstkowe rozwiązanie ogromnego problemu" i krytykuje wypowiedzi na temat reformy imigracji jako działanie

Sejm: "zerówkę" można odbyć poza przedszkolem i szkołą

została poprawka nakazująca, aby w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych udzielana była pomoc przedlekarska. "Duża" nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywraca obligatoryjność takich gabinetów w szkołach. Sejm przyjął także poprawkę zakładającą, że standardy kształcenia

Niezatapialny Victor Orbán

, których państwo jest lepszym gospodarzem - mówi. I wylicza: oświata, opieka zdrowotna, dostawy energii. Trzecie tabu to przekonanie, że najważniejsza w gospodarce jest konkurencyjność. Zdaniem Orbana równie ważna jest tzw. konkurencyjność społeczna - czyli dobra oświata, przyjazna ludziom opieka zdrowotna

Węgrzy protestują przeciwko reformom

miesięcy.Gyurcsany, który przebywa z wizytą w krajach bałtyckich, powiedział estońskiej telewizji, że nie martwi się niskimi notowaniami, i obiecał prowadzić nadal reformy sytemu oświaty i opieki zdrowotnej oraz wprowadzić zmiany w biurokracji państwowej.Zdaniem analityków Gyurcsany nie ma wielkiego wyboru i musi

Kurator do polonistki: praca jest, ale nie na Śląsku

Liliana Żurek przez prawie 20 lat uczyła języka polskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Dwa lata temu, po ślubie, przeprowadziła się w rodzinne strony męża - do Goląszy Dolnej w gminie Psary. W tomaszowskiej szkole wzięła L4, bo była w ciąży. Po porodzie poszła jeszcze na rok urlopu zdrowotnego. W tym

Czy radni wyperswadują dzieciom chipsy?

skład wejdą dyrektorzy szkół już realizujących programy prozdrowotne, przedstawiciele wydziałów zdrowia i edukacji oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Dodatkowym atutem uchwały będzie - jak zapewniają autorzy - jej aspekt finansowy. W uzasadnieniu projektu prezydent Wrona wspomina, że nie

Niemcy nie mogą się dogadać ws. obniżki podatków

podniesienie kwoty wolnej od podatku z 7664 euro do 8000 euro rocznie, redukcję składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wyeliminowanie tzw. zimnej progresji podatkowej (polegającej na tym, że podatnik wkracza w wyższy próg, choć - jeśli się uwzględni inflację - jego realne dochody nie wzrosły). Wcześniej

Rekordowe przemówienie Obamy o stanie państwa: przede wszystkim inwestycje

orędziach. Wezwał do inwestycji w "zieloną gospodarkę", czyli czyste technologie i odnawialne źródła energii. Ma to być "program Apollo naszych czasów" - powiedział, porównując go do programu lotów na Księżyc.Sporo miejsca poświęcił oświacie, wskazując na potrzebę nadrobienia przez USA

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów