odpady

MT, PAP

Odpady z Salwadoru nie trafią do Dąbrowy Górniczej. "Nie udało się rozwiać obaw"

Odpady z Salwadoru nie trafią do Dąbrowy Górniczej. "Nie udało się rozwiać obaw"

- 70 ton niebezpiecznych odpadów z Salwadoru nie będzie unieszkodliwionych w zakładzie przetwarzania w Dąbrowie Górniczej - poinformował minister środowiska Maciej Grabowski. Śmieci zostaną cofnięte do Salwadoru bądź trafią do innego państwa UE.

4 tys. ton nieznanej substancji zalega w magazynie. Czy jest niebezpieczna? "W pojemnikach może być wszystko"

Ok. 4 tys. ton nieznanej substancji odpadów zalega w poznańskim magazynie. Nie wiadomo, co naprawdę w nim jest. Kto zapłaci za utylizację? "Środki będą pochodziły z pieniędzy publicznych".

Do Polski płynie 70 ton toksycznych śmieci z Salwadoru. Trafią do Dąbrowy Górniczej. Mieszkańcy są oburzeni

71 ton toksycznych odpadów ma trafić z Salwadoru do Polski. Zostaną zutylizowane w zakładzie w Dąbrowie Górniczej, w której mieszkańcy od miesięcy walczą, by nie zasypywały ich śmieci. "Czemu mamy oddychać cudzymi brudami?" - pyta jedna z mieszkanek miasta.

W tym mieście nic się nie marnuje. Ostatecznie rozwiązali problem ze śmieciami

W tym mieście nic się nie marnuje. Ostatecznie rozwiązali problem ze śmieciami

Dolnośląskie. Zrekultywowano dziewięć składowisk odpadów

, Strzelin, Świebodzice, Twardogóra, Wądroże Wielkie, Wisznia Mała i Zawonia. Rzecznik dodała, że do tej pory w województwie dolnośląskim zrekultywowano około 37 proc. składowisk odpadów. Gminy, które do końca 2015 r. nie pozyskają unijnych funduszy na ten cel, będą musiały wykonać to zadanie z własnych

Spółdzielnie w Poznaniu w sprawie śmieci idą do sądu

Spółdzielnie w Poznaniu w sprawie śmieci idą do sądu

Konflikt narasta od wielu tygodni. Jeszcze podczas wtorkowej konferencji prasowej, na którą dziennikarzy zaprosił Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", wicedyrektor biura Krzysztof Jonczyk zapewniał, że liczy na zażegnanie sporu. Ale władze GOAP już wówczas

Śląskie. Zarząd województwa zaktualizuje plan gospodarki odpadami

Konieczność uchwalenia wojewódzkich planów gospodarowania odpadami komunalnymi nałożyła na regionalne samorządy województw ustawa o zachowaniu porządku i czystości w gminach, która weszła w życie w 2012 r. Według jej zapisów, gminy do lipca 2013 r. miały czas na wprowadzenie nowego systemu

Sosnowiec. Za 13 mln zł rozbudowano kompostownię odpadów organicznych

Dzięki rozbudowie, kompostownia działająca od września 2014 r. powiększyła się o dodatkowe 6 modułów kompostowania odpadów ulegających biodegradacji oraz plac intensywnego dojrzewania kompostu. Instalacja do kompostowania zapewnia możliwość przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. Dzięki

Kraków. Spalarnia odpadów komunalnych rozpoczęła działalność

odpady komunalne, z których wcześniej oddzielono wszystkie użyteczne surowce wtórne. Zakład ma dwie niezależne linie technologiczne, których łączna wydajność wynosi 220 tys. ton rocznie. W efekcie spalania odpadów wytwarzana będzie energia elektryczna w ilości ok. 65 tys. MWh i cieplna dla miejskiej

Sejm zmienił ustawę o odpadach

Za uchwaleniem noweli głosowało 288 posłów, 3 było przeciw, a 153 wstrzymało się od głosu. Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji, który umożliwia finansowanie projektów dotyczących gospodarowania odpadami ze środków unijnych. Zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2014-2020 możliwość takiego

Trwa dogaszanie składowiska odpadów w Wałbrzychu. Podpalenie?

Trwa dogaszanie składowiska odpadów w Wałbrzychu. Podpalenie?

Straż pożarna otrzymała informację o pożarze składowiska odpadów przemysłowych około godziny drugiej w nocy. Od tego czasu trwa jego gaszenie. Pracuje nad tym 20 jednostek straży pożarnej i około 50 strażaków. - Pożar pokrył znaczną część składowiska, ale w tej chwili przestał się rozprzestrzeniać

Podkarpackie. Włoskie konsorcjum wybuduje spalarnię odpadów w Rzeszowie

Umwelttechnik z Wiednia - ponad 515,7 mln zł. Instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych z odzyskiem energii (ITPOE), która ma powstać przy rzeszowskiej elektrociepłowni docelowo ma przerabiać 180 tys. ton odpadów rocznie, będzie gotowa za ok. trzy lata. W pierwszej kolejności wybudowana zostanie

Gdańsk. Zakład Utylizacyjny produkuje kompost z odpadów mokrych

Rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, Cyprian Maciejewski poinformował w piątek, że zakład, jako jeden z pierwszych w kraju, uzyskał pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszczającą kompost do obrotu. "Jest to końcowy produkt procesu kompostowania odpadów

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odpadach

Jak podkreślono w komunikacie na stronie prezydenta, podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie obowiązku sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, które będą uzgadniane z ministrem środowiska. W planach tych muszą być wskazane planowane

Szczecin. W 2016 r. ma być gotowa nowoczesna spalarnia odpadów

największych szczecińskich inwestycji, wartą ponad 700 mln zł, jest budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - powiedział PAP Piotr Zieliński ze szczecińskiego magistratu. Budowa spalarni zakończy się w 2016 r. i według władz miasta będzie to jedna z

GIOŚ: Polska bezpiecznie utylizuje odpady niebezpieczne

Jagusiewicz przypomniał na środowej konferencji prasowej, że Główny Inspektor ma monopol na wydawanie decyzji związanych z eksportem, importem czy tranzytem przez Polskę odpadów niebezpiecznych. Poinformował, że w 2013 r. do Polski trafiło w sumie ok. 77 tys. ton odpadów niebezpiecznych. Decyzje

GUS: przeciętny Polak wytworzył 268 kg odpadów; średnia UE to 481 kg

Średnia ilość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca UE w 2013 r. wyniosła 481 kg. Najwięcej odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wytworzyły: Dania 747 kg, Luksemburg 653 kg, Cypr 624 kg oraz Niemcy 617 kg. W Polsce w 2014 roku wytworzono 142 mln ton odpadów. I tylko 7 proc. z

Lubuskie. W Marszowie powstał nowoczesny zakład zagospodarowania odpadów

Dzięki inwestycji samorządy osiągną wymagany przez UE poziom odzysku i recyklingu oraz unikną wysokich kar - poinformowała PAP Joanna Blinow z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. "Ponadto gminy z Łużyckiego Związku Gmin są wspólnikami spółki ZZO Marszów, mają więc realny wpływ na

Radom. Władze miasta planują obniżki opłat za odbiór odpadów segregowanych

Jak poinformował wiceprezydent miasta Rafał Rajkowski, najbardziej na proponowanych przez władze miasta zmianach skorzystają osoby segregujące odpady, szczególnie te mieszkające w zabudowie jednorodzinnej. W Radomiu opłaty za odbiór śmieci zależą od metrażu mieszkania i od tego, czy mieszkańcy

Sejm znowelizował ustawę o odpadach

środowiska. Nowe prawo pozwoli na aktualizację harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów. Dzięki temu samorządy oraz spółki zarządzające składowiskami będą mogły skorzystać z pieniędzy z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na ich zamknięcie i rekultywację. Po wejściu w życie tzw. ustawy

Śląskie. Akcja ekologów: śmieci do sortowni odpadów, nie do pieca

głównych problemów jest dym wydobywający się z kominów pieców centralnego ogrzewania" - powiedział Kułakowski. Piece te, jak dodał Kułakowski, "są przestarzałe i nieefektywne". "Na dodatek spala się w nich słabej jakości węgiel, muł i odpady, które powinny trafić do recyklingu, a nie

Ruszyła rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie

We wtorek wkopano kamień węgielny pod budowę. ZZO będzie odbierał odpady od 240 tys. mieszkańców z południowo-zachodniej części Wielkopolski. Rocznie zakład przetworzy ok. 60 tys. ton śmieci. Nowe obiekty powstaną na liczącej 20 ha działce. Inwestorem jest Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO) w

Bytom: paliło się składowisko odpadów

Bytom: paliło się składowisko odpadów

O pożarze poinformował nas internauta MN Bytom. - Do pożaru doszło na ul. Składowej. Płonie składowisko drewna. Palą się deski, stare palety, gałęzie. Dym widać z kilku kilometrów - napisał Alertowicz. Na miejsce przyjechało 12 zastępów straży pożarnej. Akcja gaszenia pożaru może potrwać kilka godzi

Stolica. Składowisko odpadów Radiowo zostanie zamknięte

Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Renata Tomusiak przedstawiła informację prezydent Warszawy ws. składowiska odpadów Radiowo. Zapewniła, że miasto dostrzega problem i stara się go rozwiązać. W pierwszym etapie, do końca 2016 r. zamknięte zostanie

Sejm za większością poprawek Senatu do noweli ustawy o odpadach

wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk, takie rozwiązanie jest zgodne z Umową Partnerstwa zatwierdzoną z KE. Nowelizacja zakłada uznanie spalarni śmieci za ponadregionalne instalacje przetwarzania odpadów. Nowela umożliwia finansowanie projektów dotyczących gospodarowania odpadami ze środków unijnych

SN: uniewinnienie Stokłosy ws. odpadów zwierzęcych uchylone

zwierzęcych na polach należących do jego firmy. Sprawa zaczęła się w 2005 r. gdy członkowie Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej złożyli doniesienie, że na terenie należącym do Stokłosy zakopano odpady zwierzęce. Ekolodzy uznali, że mogą zanieczyścić wodę, a przez to zagrozić życiu i

Senat zaproponował siedem poprawek do noweli ustawy o odpadach

Za nowelizacją - wraz z poprawkami - głosowało 63 senatorów, jeden był przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu. Poprawki zaproponowały senacka komisja środowiska oraz komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Senat proponuje też dodanie punktu o tym, że zmieszane odpady komunalne

Białystok. Spalarnia odpadów - gotowe wszystkie urządzenia techniczne

spalarnia zostanie uruchomiona. Po testach nastąpi rozruch. Spalarnia powstaje w ramach projektu: "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej". Jej budowa kosztuje 330 mln zł (210 mln zł pochodzi z UE z programu Infrastruktura i Środowisko). Śmieci zamiast na

W gdańskich Szadółkach powstanie spalarnia odpadów

składowania na wysypiskach śmieci tzw. frakcji energetycznej, czyli np. odpadów papierowych, szmacianych czy tworzyw sztucznych, które mogą być dobrym źródłem energii. Wiceprezydent poinformował, że przygotowania do budowy gdańskiej spalarni trwają już od sześciu lat, a ich efektem jest m.in. gotowa

Poznań. Nowy dyrektor ZM GOAP ma rozwiązać problem wywozu odpadów

Nowego dyrektora biura ZM GOAP przedstawił w środę na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Jakub Jędrzejewski, który od końca grudnia 2014 r. jest przewodniczącym zarządu Związku. GOAP odpowiada za gospodarkę śmieciową w Poznaniu i ośmiu okolicznych gminach; problemy z wywozem odpadów

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odpadach

Nowelizacja pozwoli na aktualizację harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów. Dzięki temu samorządy oraz spółki zarządzające składowiskami będą mogły skorzystać z pieniędzy z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na ich zamknięcie i rekultywację. Po wejściu w życie tzw. ustawy

Bakterie pomogą w produkcji paliwa z odpadów

ziściła. Sposób na paliwo z odpadów organicznych nie jest już wcale pomysłem niemożliwym do zrealizowania. Opowiada o tym w rozmowie z PAP Justyna Lesiak, która robi doktorat na Politechnice Monachijskiej w Niemczech i uczestniczyła tam w projekcie ClostNet. W jego ramach doktorantka badała trzy gatunki

UE.Sprzeciw wobec wycofania propozycji nowych przepisów o odpadach

Rezygnacja na przełomie roku przez Komisję Europejską z zaostrzenia przepisów dotyczących odpadów wywołała protesty organizacji proekologicznych, a także wielu europosłów. KE motywowała to chęcią przedstawienia bardziej ambitnego prawa w tej dziedzinie. Jak zapewniał w czwartek dyrektor generalny

Sejm przyjął nowe rozwiązania dotyczące odpadów promieniotwórczych

Za uchwaleniem noweli opowiedziało się 288 posłów, przeciwko głosowało 142, trzech wstrzymało się od głosu. Nowelizacja Prawa atomowego wdraża europejską dyrektywę 2011/70/EURATOM - pakiet rozwiązań dotyczących odpadów promieniotwórczych, ich klasyfikacji, zasad postępowania czy składowania

Fundacja Panoptykon alarmuje: Ministerstwo chce, żeby wszystkie worki na śmieci były podpisywane. Rzecznik dementuje

, chodziło o projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu, dotyczącego ustawy o odpadach. Będziemy podawać nasze dane na workach ze śmieciami? Na pierwszy rzut oka

Częstochowa. Powstał nowoczesny zakład utylizacji odpadów za 35,1 mln zł

Nowo wybudowany zakład kompostowy wchodzi w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie, którą zarządza Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne (CzPK). Obejmuje m.in. halę kompostowni z 18 żelbetowymi bioreaktorami, wiaty magazynowe. "W ramach kontraktu zakład

Białystok. 58 mln zł będzie kosztowała budowa nowej sortowni odpadów

Sortownia to projekt komunalnej spółki "Lech", która odpowiada w Białymstoku za gospodarkę odpadami. Realizacją inwestycji zajmą się dwa podmioty, które wygrały przetargi - poinformował w środę PAP rzecznik spółki Karol Świetlicki. Budową sortowni zajmie się konsorcjum firm

Rząd zgłosił uwagi do senackiego projektu ustawy o odpadach

CIR przypomniało we wtorkowym komunikacie, że zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2014 - 2020, możliwość finansowania ze środków unijnych będą miały te projekty, które zostaną uwzględnione w planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami. Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy

Świętokrzyskie. W Promniku powstaje zakład unieszkodliwiania odpadów

Inwestycja o wartości ponad 230 mln zł jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu "Infrastruktura i Środowisko" kwotą niemal 148 mln zł. Ponad 18 mln zł pochodzi z budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Kielcach (PGO), a 64 mln zł to pożyczka z Narodowego Funduszu

W Sosnowcu uruchomiono zakład przetwarzania odpadów za 57 mln zł

Zakład, który w poniedziałek uroczyście zainaugurował prace jest jednym z elementów projektu "Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu", w ramach którego wcześniej wybudowano już składowisko odpadów. Koszt realizacji całego projektu wynosi 101 mln zł. Ponad połowę tej

MŚ: 5,2 mld zł na gospodarkę wodno-ściekową czy zagospodarowanie odpadów

działające w ich imieniu organizacje świadczące usługi publiczne. Ci sami beneficjenci będą mogli się starać o fundusze na budowę m.in. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów. Budżet na gospodarkę odpadową to 100 mln zł. W ramach nowej perspektywy Programu Operacyjnego

Świętokrzyskie. Otwarto zakład gospodarki odpadami w Rzędowie

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zbudowano na pograniczu powiatów staszowskiego i buskiego, na częściowo zrekultywowanym terenie byłej kopalni siarki. Obiekt jest jednym z sześciu w regionie, które mają być utworzone w ramach "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego

Ostapiuk: Wydano zezwolenia na przywóz 300 ton odpadów z Salwadoru

Według Ostapiuka transport jest zabezpieczony finansowo, na rachunkach salwadorskiego ministerstwa środowiska w ramach gwarancji zablokowanych jest ponad 88 tys. euro. Wiceminister odpowiadał na pytania posłów Prawa i Sprawiedliwości, dotyczące sprowadzenia do Polski niebezpiecznych odpadów

Kontenery do segregacji odpadów wrócą na ulicę Ignuta

- Chcemy selekcjonować odpady i zachęcać do tego innych lokatorów - mówi Wojciech Dziubański. - Tymczasem pod koniec lutego spod mojego budynku zniknęły kontenery. W Zarządzie Zasobu Komunalnego próbowałem dowiedzieć się, co się z nimi stało. Nie dostałem satysfakcjonującej odpowiedzi. Teraz

B. prezes zatrzymany ws. nielegalnego składowania i usuwania odpadów

przestępczą zajmującą się nielegalnym składowaniem i usuwaniem odpadów niebezpiecznych, w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi. "Drugi zarzut dotyczy nielegalnego składowania i usuwania odpadów niebezpiecznych w Katowicach, Mysłowicach i innych miastach woj. śląskiego - między innymi poprzez

Pojemniki na odpady będą w Krakowie znakowane kodami kreskowymi

Kraków jest podzielony na pięć sektorów odbioru odpadów. Inwentaryzacja pojemników rozpocznie się 1 października w sektorze trzecim, najbardziej zróżnicowanym pod względem zabudowy, a obejmującym dzielnice: Dębniki, Łagiewniki i Swoszowice. Na każdy z pojemników naklejona zostanie etykieta z kodem

Gdańsk.Kolejne zarzuty związane ze składowaniem niebezpiecznych odpadów

Sprawa ma związek z 22 tys. ton skażonej m.in. pestycydami ziemi, którą w 2011 r. sprowadziła z Ukrainy gdańska firma Port Service. Firma ta ma uprawnienia do utylizacji niebezpiecznych odpadów i podjęła się spalenia skażonej ziemi. Jednak - zdaniem prokuratury - zanim wykonała to zadanie, w

Katowice. Odpady wielkogabarytowe zabiorą sprzed domu

Jak powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej wiceprezydent Katowic Marcin Krupa, zbiórka odpadów wielkogabarytowych w przypadku nieruchomości indywidualnych będzie odbywała się raz na kwartał. Właściciele domów będą mogli wystawiać np. meble przed bramą posesji zgodnie z harmonogramem

Polska firma z odpadów hutniczych będzie produkowała pigmenty

Cem-kolor jest start-upem technologicznym, który powstał niespełna dwa miesiące temu i ma służyć komercjalizacji pomysłu na zgodne z zasadami ochrony środowiska zagospodarowanie odpadów hutniczych. W firmę 800 tys. zł z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka zainwestował działający w Złotnikach

Poznań. Konsultacje społeczne dotyczące gospodarki odpadami

Jak ocenił w rozmowie z PAP rzecznik Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP) Walerian Ignasiak, do tej pory nie wypracowano dobrego systemu współpracy pomiędzy mieszkańcami i firmami, które zajmują się przetwarzaniem odpadów. Na wtorek w ramach konsultacji

Poznań. Problem z zalegającymi śmieciami po zmianach w wywozie odpadów

przetarg, żeby usprawnić wywóz śmieci; nawet idąc na pewne ustępstwa" - powiedział Jędrzejewski. Jędrzejewski objął funkcję po wyborach samorządowych i od końca grudnia 2014 r. jest przewodniczącym zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP). ZM GOAP odpowiada

Kraków ma sortownię niesegregowanych odpadów komunalnych

Jak wyjaśnił prezes MPO Henryk Kultys, podstawowym zadaniem otwartej w czwartek sortowni jest wyodrębnienie z dostarczonej masy nieposortowanych śmieci jak najwięcej odpadów, nadających się do ponownego wykorzystania. Z pozostałej części, nienadającej się do odzysku powstanie paliwo alternatywne

Senat wniesie do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o odpadach

Senacki projekt nowelizacji uznaje za ponadregionalne instalacje przetwarzania odpadów odpowiednio duże spalarnie śmieci. Za takie instalacje będą uznane zakłady termicznego przekształcania odpadów, które będą mogły przetworzyć śmieci komunalne z aglomeracji zamieszkanych przez co najmniej 500 tys

UE.Kraje za strategią ws. recyklingu 70 proc. odpadów

Przedstawiciele państw członkowskich poparli strategię, mającą przekształcić unijną gospodarkę w gospodarkę bardziej obiegową, czyli taką, w której poziom odpadów obniżony jest do minimum, ponowne wykorzystanie i recykling produktów stanowi standardową praktykę, a ograniczone zasoby są

MPO: odpady, jakie trafią do gm. Zielonka, nie będą uciążliwe dla mieszkańców

miejscowości. Bałanda poinformował, że pierwsze odpady mogłyby trafić na składowisko na początku 2017 r., po zamknięciu wysypiska i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na Radiowie. Na nowe składowisko maksymalnie miałoby trafiać 120 tys. ton odpadów po-procesowych rocznie. Wysokość

Olsztyn. Powstaje zakład unieszkodliwiana odpadów dla 37 gmin

Powstający na przedmieściach Olsztyna przy ul. Lubelskiej zakład ma odbierać śmieci wytwarzane przez blisko 500 tys. mieszkańców tego miasta i 36 innych gmin regionu. Wszystkie te samorządy w 2009 r. podpisały porozumienie o tworzeniu wspólnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych

Samorządy będą mogły rekultywować ponad 200 składowisk odpadów

Nowela pozwoli na aktualizację harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów. Dzięki temu samorządy oraz spółki zarządzające składowiskami będą mogły skorzystać z pieniędzy z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na ich zamknięcie i rekultywację. Po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej

Toruń. Rozpoczęła się budowa zakładu przeładunku odpadów

Jest to część projektu "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego" o wartości ponad 130 mln euro. Inwestorem jest spółka komunalna Pronatura w Bydgoszczy, a wykonawcą - włoskie konsorcjum firm Astaldi i Termomeccanica

SN: uniewinnienie Stokłosy od zarzutów dot. odpadów zwierzęcych uchylone

prowadzony ponownie, ale utrzymał w mocy wyrok sądu okręgowego w wątku, w którym b. senator został uniewinniony. Teraz, mocą decyzji SN, całe oskarżenie Stokłosy (w części korupcyjnej i dotyczącej odpadów zwierzęcych) wraca do I instancji.

Zakład zagospodarowania odpadów w Hajnówce będzie rozbudowany

Hajnówki realizuje projekt. Kot poinformował, że w ramach rozbudowy powstanie kompostowania odpadów, pole składowe o powierzchni 1,2 ha na pochodzący z segregacji odpadów piasek, żużel czy popiół oraz takie odpady kompostowe, które nie nadają się do wykorzystania w rolnictwie. Kupiona zostanie także

Sejm. MŚ o planowanym na Ukrainie składzie odpadów jądrowych

Otawski, odpowiadając na pytania posła Mieczysława Kasprzaka (PSL) uspokajał, że w przeciwieństwie do obiektów energetyki jądrowej, składowiska odpadów nuklearnych mają znacznie bardziej lokalne oddziaływanie, niezależnie od przechowywanego tam paliwa. Wiceminister wskazał, że składowisko ma

Podlaskie.Umowa na rozbudowę zakładu zagospodarowania odpadów

dotację. W ramach inwestycji powstanie kompostownia odpadów, pole składowe o powierzchni 1,2 ha na pochodzący z segregacji odpadów piasek, żużel czy popiół oraz takie odpady kompostowe, które nie nadają się do wykorzystania w rolnictwie. Ma być też kupiona rozdrabniarka do odpadów wielkogabarytowych

Wielkopolskie. Rozbudowa zakładu odpadów Jarocin zakończy się w 2015 r.

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin (ZZO) była możliwa dzięki decyzji 17 gmin, które podpisały porozumienie międzygminne i podjęły decyzję o wspólnym projekcie. Zakład będzie obsługiwał ponad 190 tys. mieszkańców regionu. Jak poinformowała w środę PAP Ewelina Bartkowiak z Urzędu

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy głosowało 55 senatorów, a 26 było przeciw. Sejm na początku kwietnia znowelizował ustawę o odpadach. Nowe prawo pozwoli na aktualizację harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów. Dzięki temu samorządy oraz spółki zarządzające składowiskami będą mogły

Mazowieckie. Płock zyska nowe miejsce na składowanie odpadów komunalnych

Już w 2011 r. ZUOK w Kobiernikach, który jest spółką gminną, informował, że przepełnienie składowisk odpadów wynosi tam 38 tys. metrów sześc. W związku z tym podniesiono poziom składowania śmieci na i tak przepełnionych kwaterach. Część śmieci przewożono na inne składowiska odpadów, za co spółka

Ciężarówka z odpadami wywróciła się na rondzie [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło wczoraj na Rondzie Warszawskim w Brodnicy. Policjanci ustalili, że kierowca, wjeżdżając na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, nieprawidłowo wykonał manewr skrętu. Z naczepy scanii na jezdnię wysypały się odpady, przewożone do utylizacji. - 47-letni kierowca samochodu był trzeźwy

Podpisano ostatnie umowy z firmami na odbiór odpadów w Warszawie

prowadzić inwentaryzację punktów odbioru, czy układać trasy. "Zgodnie z zapisami umów, docelowy system zacznie obowiązywać w całym mieście od 1 sierpnia" - zaznaczyła prezydent miasta. Oznacza to, że od wakacji odpady ze Śródmieścia, Bielan, Żoliborza, Białołęki, Targówka, Ochoty, Ursusa, Włoch

Kujawsko-Pomorskie. Ścieżki edukacyjne w miejscu składowisk odpadów

marszałka województwa Beata Krzemińska. Jak podkreśliła, powierzchnie po zamkniętych składowiskach odpadów stanowią dla gmin spory problem, ponieważ trudno je zagospodarować. "Są to tereny, które cały czas pracują, dlatego w ich obrębie nie można zbudować nic trwałego. Natomiast nic nie stoi na

Gorzów Wlkp.. Miasto wybrało firmy, które zajmą się wywozem odpadów

Jak poinformował we wtorek PAP dyrektor biura Związku Celowego Gmin MG 6, nowe firmy rozpoczną świadczenie usług od 25 września br.; sposób segregacji oraz ceny za odbiór odpadów pozostaną bez zmian. Związek Celowy Gmin MG6 zajmuje się gospodarką odpadami na terenie Gorzowa Wlkp. i sześciu

Projekt noweli ustawy o odpadach wraca do komisji

Wszystkie kluby, które przedstawiały w trakcie środowej debaty w Sejmie swoje stanowisko, uznały, że omawiane zmiany są konieczne. Jak mówił Tadeusz Arkit (PO) nowelizacja pozwoli na aktualizację harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów. Dzięki temu samorządy oraz spółki zarządzające

Gdańsk.Trzy osoby oskarżone w zw. ze składowaniem niebezpiecznych odpadów

Sprawa ma związek z 22 tys. ton skażonej m.in. pestycydami ziemi, którą w 2011 r. sprowadziła z Ukrainy gdańska firma Port Service. Firma ta ma uprawnienia do utylizacji niebezpiecznych odpadów i podjęła się spalenia skażonej gleby. Jednak - według prokuratury - zanim wykonała to zadanie, w swojej

ZMP o drogach, odpadach i gospodarce przestrzennej

ograniczeń. W zakresie prawa dotyczącego odpadów komunalnych miastom zależy m.in. na zmianie przepisów o egzekucji opłat śmieciowych (większość gmin nie ma służb egzekucyjnych), zmianie przepisów dot. deklaracji śmieciowych (wyeliminowanie stawki opłaty z formularza) oraz dopisaniu do zadań, które mogą być

Wielki pożar składowiska odpadów sztucznych. Z ogniem walczyło 10 zastępów straży pożarnej [WIDEO]

m kw. z odpadami sztucznymi. Wieje silny wiatr, ale sytuacja jest już opanowana, właśnie trwa dogaszanie - powiedział w rozmowie z TOK FM rzecznik straży pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim Dariusz Ziomko. Jak dodał, nikt nie został poszkodowany, sąsiednie zabudowania także nie są zagrożone. Chcesz

Komisje za poprawką do nowelizacji ustawy o odpadach

Projektem autorstwa PO zajmowały się w czwartek połączone sejmowe komisje środowiska i samorządu terytorialnego. Nowela ma umożliwić zamknięcie i rekultywację 233 składowisk odpadów oraz pozyskanie na ten cel pieniędzy z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jak wyjaśniał wcześniej PAP

Na Śląsku powstaje prototypowa instalacja produkcji energii z odpadów

Instlacja będzie wykorzystywała technologię zgazowania i wysokoefektywną kogenerację (równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej). Według pomysłodawców zrewolucjonizuje to uzyskiwanie energii z odpadów. Swój projekt o nazwie "Life Cogeneration.pl" przedstawili podczas

Nielegalne składowisko odpadów w nieczynnej kopalni

W czwartkowy wieczór policjanci z Zebrzydowic zostali powiadomieni o nielegalnym składowisku odpadów chemicznych. Mieszkaniec Kaczyc podczas spaceru w pobliżu terenów byłej kopalni zauważył zwały ziemi wymieszane z substancjami chemicznymi o drażniącym zapachu. Zaniepokojony przechodzień powiadomił

Mazowieckie. Unijne wsparcie dla inwestycji w gospodarce odpadami

Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej zakłada m.in. wprowadzanie i rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów, segregację strumienia odpadów zmieszanych na linii sortowniczej oraz kompostowanie czystych odpadów organicznych i osadów ściekowych. Jego koszt oszacowano na blisko 5 mln zł. Miejski Zakład Oczyszczania w

Gliwice. Mniej odpadów na wysypisku dzięki instalacji za ok. 36 mln zł

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów powstanie na terenie gliwickiego składowiska przy ul. Rybnickiej. Zajmie ok. 2,5 ha. Odbierane od mieszkańców odpady najpierw trafią do tzw. części mechanicznej, gdzie będą poddawane selekcji w komorach sortowniczych. Odpady będą

Wagon z odpadami nuklearnymi wykoleił się pod Paryżem

O wykolejeniu pociągu z niebezpiecznym ładunkiem poinformował zastępca mera miasta Drancy, w którym doszło do wypadku. Jean-Christophe Lagarde dodał przy tym, że "przez stację kolejową w Drancy co roku przejeżdża około 4 tys. wagonów z odpadami radioaktywnymi lub chemicznymi". Jego

MŚ: 70 ton odpadów z Salwadoru nie trafi do Dąbrowy Górniczej

"Po rozmowie z wiceministrem środowiska Januszem Ostapiukiem, prezes firmy Sarp Industri podjął decyzję o tym, że zakład w Dąbrowie Górniczej nie przyjmie odpadów z Salwadoru" - poinformował szef resortu środowiska. Kwestia przetworzenia 70 ton niebezpiecznych odpadów pochodzenia

Świętokrzyskie. Kończy się budowa zakładu gospodarki odpadami w Rzędowie

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi powstał na pograniczu powiatów staszowskiego i buskiego, na częściowo zrekultywowanym terenie byłej kopalni siarki. Zakład jest jednym z sześciu w regionie, który ma być utworzony w ramach "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego"

Z Włoch wysłano do Afryki toksyczne odpady. Jako pomoc humanitarną

Na trop skandalu wpadła włoska Gwardia Finansowa. Odkryła ona, że dwa działające w Modenie stowarzyszenia "solidarności z Afryką" bez żadnej kontroli wysyłały do Nigerii, Ghany i kilku innych krajów, traktowanych jak wysypiska śmieci, co najmniej po 50 kontenerów odpadów miesięcznie. W

Włochy. Toksyczne odpady wysyłano do Afryki jako pomoc humanitarną

Na trop skandalu wpadła włoska Gwardia Finansowa. Odkryła ona, że dwa działające w Modenie stowarzyszenia "solidarności z Afryką" bez żadnej kontroli wysyłały do Nigerii, Ghany i kilku innych krajów, traktowanych jak wysypiska śmieci, co najmniej po 50 kontenerów odpadów miesięcznie. W

Samorządy z rejonu Koszalina zapłacą 80 mln zł za obiór odpadów

Pieniądze trafią do koszalińskiej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, która wygrała przetarg na eksploatację Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Opady z czterech gmin: Będzino, Białogard (gm. wiejska), Koszalin i Tychowo - zaczną trafiać do RIPOK już w

Śląskie. 24 oskarżonych o oszustwa przy recyklingu odpadów

. Inne zarzuty dotyczą poświadczania nieprawdy w dokumentach dotyczących zbiórki i recyklingu odpadów szklanych oraz oszustw. Według prokuratury, oskarżeni oszukali na łączną kwotę 15 mln zł kilkanaście tzw. organizacji odzysku z całej Polski. Chodzi o zakup przez te organizacje fikcyjnych dokumentów

Zachodniopomorskie. Ponad 44 mln zł na likwidację składowisk odpadów

realizowany w Zachodniopomorskiem. W listopadzie 2013 r. umowę o dofinansowanie na likwidację 16 składowisk podpisał Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Do końca 2015 r. około 75 proc. składowisk odpadów w Zachodniopomorskiem ma zostać zlikwidowanych. Na likwidację czeka w województwie około 20 kolejnych

W Warszawie gospodarka odpadami po nowemu - od lutego

Od lutego nowe zasady gospodarowania odpadami obejmą Pragę Północ, Pragę Południe, Rembertów, Wesołą, Wawer, Wilanów, Ursynów i Śródmieście. Reszta dzielnic czeka na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, która rozpatruje odwołania firm od przetargu śmieciowego. Śmieci ze Śródmieścia odbierze Miejskie

Zachodniopomorskie. Gazoport, spalarnia odpadów i szybki tramwaj - ruszą w 2015 r.

mld m sześc. Pierwotnie planowano, że budowa, o której zdecydował jeszcze rząd Jarosława Kaczyńskiego, zakończy się w połowie 2014 r. Warta około 700 mln zł spalarnia odpadów, budowana na wyspie rzecznej na terenie szczecińskiego portu, ma zacząć działać w grudniu 2015 r. Zakład jest zaprojektowany w

Dolnośląskie. 32 mln zł na rekultywację dziewięciu składowisk odpadów

potwierdzenia unijnej dotacji prezes WFOŚiGW Marek Mielczarek, składowiska odpadów, choć nieczynne, wciąż są niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Z czasem mogą zatruwać wody, glebę i powietrze. "Na Dolnym Śląsku najpilniejsze prace rekultywacyjne trzeba wykonać w Polanicy Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej

CBOS: Polacy zadowoleni z ustawy śmieciowej. Chcą segregować odpady

Cząstkowe wyniki sondażu przedstawił w czwartek minister środowiska Marcin Korolec. Dziś CBOS opublikował natomiast pełne badanie. Wynika z niego, iż 53 proc. ankietowanych uważa, że po 1 lipca, czyli po wprowadzeniu nowych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami w gminach, mniej śmieci trafi na

Śląskie. Akcja ekologów: śmieci do sortowni odpadów, nie do pieca

13.11. Katowice (PAP) - Śmieci powinny trafiać do sortowni odpadów, nie do domowego pieca - apelowali w Katowicach ekolodzy z Fundacji Ekologicznej Arka. Z danych WFOŚ wynika, że co roku ok. 200 mln zł przeznacza się w woj. śląskim na dofinansowanie zadań związanych z ochroną atmosfery. Jak

25 proc. odpadów w Rudzie Śląskiej jest wyrzucanych w sposób selektywny

radzą sobie z segregacją mieszkańcy domków jednorodzinnych, gorzej jest na osiedlach. Opłata za śmieci segregowane wynosi 9 zł, a za niesegregowane 17 zł od osoby. W drugiej połowie ubiegłego roku zebrano w Rudzie Śląskiej prawie 28 tys. ton odpadów, z czego ponad 20 tys. ton stanowiły śmieci

Dolnośląskie. Nastąpi rekultywacja składowiska odpadów w Olszynie

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Robert Borkacki, niespełniające już wymogów technicznych i norm środowiskowych śmietnisko bez odpowiednich zabezpieczeń byłoby źródłem niebezpiecznych skażeń gruntu i wód podziemnych. Skł

Gdzie Polska będzie składować radioaktywne odpady? Minister szuka miejsca

Na początku przyszłej dekady Polska będzie potrzebowała nowego składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów, ponieważ działający od 50 lat w Różanie nad Narwią obiekt zostanie całkowicie zapełniony i zamknięty. Te radioaktywne odpady powstają dziś głównie w przemyśle, medycynie i nauce, które

10 lat w UE. Miasta Wielkopolski zmodernizowały drogi i gospodarkę odpadami

główne problemy naszego miasta - dotyczące ochrony środowiska i rozwoju komunikacji" - powiedział PAP prezydent Kalisza Janusz Pęcherz. Do najkosztowniejszych w Wielkopolsce inwestycji związanych z gospodarką odpadami należy zbudowany w Koninie Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

Wielki pożar w zakładzie utylizacji odpadów

Ogromny pożar w zakładzie utylizacji odpadów (TVN24) Ogień wybuchł w Zakładzie Utylizacji Odpadów. Na terenie zakładu znajdowały się dwa zbiorniki zawierające substancje ropopochodne. Każdy z nich o pojemności 40 tysięcy litrów. Na szczęście strażakom udało się je zabezpieczyć i co najważniejsze

Nie znaleźli zakopanych odpadów medycznych [ZDJĘCIA]

Zawiadomienie o ukrytych na prywatnej działce odpadach medycznych do krakowskiej prokuratury trafiło dwa dni temu. Według niego jedna z firm zajmujących się transportem odpadów medycznych z krakowskich szpitali zamiast zawieźć niebezpieczne nieczystości do utylizacji, zakopała je na prywatnej

Nie tylko Neapol. Mafia pozbywała się toksycznych odpadów także w Toskanii

O znalezieniu toksycznych odpadów w okolicach Prato, 17 kilometrów Florencji poinformował Franco Robertii, główny prokurator zajmujący się we Włoszech mafią. Zaznaczył też, że śledczy badają wątek wysyłania odpadów do Europy Wschodniej. Nie ujawnił jednak żadnych bliższych informacji ani nie

W Buczku robią prąd z odpadów

smrodu. Do tego dorzucamy kiszonkę z kukurydzy - dodaje. Tego odpadu elektrownia może wykorzystać rocznie nawet 10 tys. ton. Dodaje się też osad po wirówce z firmy Jagr, który powstaje w procesie topienia tłuszczu. W produkcji biogazu niezbędne są bakterie beztlenowe. - Kupiliśmy je jednorazowo z

Warszawa zamierza poprawić system odbioru odpadów

Wojdat poinformował, że w Warszawie jest 130 tys. punktów odbioru odpadów, a np. w środę zarejestrowano 257 interwencji mieszkańców. Najwięcej (81) dotyczyło przepełnionych pojemników, odbioru śmieci niezgodnie z harmonogramem (45), niedostarczenia pojemników (32), zmian częstotliwości odbioru (23

Opolskie. Ściągalność opłat za wywóz odpadów na poziomie ok. 90 proc.

Rzecznik prasowa opolskiego ratusza Alina Pawlicka-Mamczura podała PAP, że do urzędu miasta do końca ub. roku trafiło prawie 39 tys. deklaracji dotyczących wywozu odpadów. Objęły one prawie 100 tys. mieszkańców - na ok. 115 tys. zameldowanych. Oszacowano, że ściągalność opłat za śmieci po pierwszym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

TonCut

TonCut jest prostą aplikacją, pozwalająca na optymalizację odpadów, powstających w trakcie krojenia różnego rodzaju materiałów.

TonCut kierowany jest głównie do firm, które zajmują się przetwarzaniem takich materiałów jak szyby, drewno, kamień i inne. Aplikacja ta pozwala

City Life

, gospodarke odpadami i wiele innych. Aplikacja posiada bardzo ładną grafikę.

City Life Edition 2008

publiczny, elektrownie, gospodarke odpadami i wiele innych. Aplikacja posiada bardzo ładną grafikę.

Zbierający zużyty sprzęt

Zbierający zużyty sprzęt to program pozwalający na rejestrowanie tysięcy informacji związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który sklepy muszą przekazywać do zakładu przetwarzania odpadów.

Zbierający zużyty sprzęt - autorzy podają

Zbierający zużyty sprzęt

Zbierający zużyty sprzęt to program pozwalający na rejestrowanie tysięcy informacji związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który sklepy muszą przekazywać do zakładu przetwarzania odpadów.

Zbierający zużyty sprzęt - autorzy podają

odpady

)
Paliwo alternatywne, czyli materiał opałowy w postaci wałków wytworzonych z silnie rozdrobnionych odpadów (skrót: RDF od Refuse Derived Fuel - paliw z odpadów)
Puszki po napojach to rodzaj odpadu opakowaniowego z metaluOdpady - to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, również te nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania

więcej o odpady na pl.wikipedia.org

Najważniejsze informacje

Bestsellery