osada obronna

PAP

Warmińsko-Mazurskie. Skansen w Olsztynku zbuduje osadę staropruską

Warmińsko-Mazurskie. Skansen w Olsztynku zbuduje osadę staropruską

W parku etnograficznym w Olsztynku (woj. warmińsko-mazurskie) powstaje projekt budowy osady staropruskiej. Budowle - zrekonstruowane na podstawie prac archeologicznych w osadach Wikingów i pruskich grodziskach plemiennych - mają stać się regionalną atrakcją turystyczną dla miłośników historii.

O początkach Nowego i jego okolic

Nazwa miasta pochodzi z czasów średniowiecznych od łacińskiego słowa Novo Castro - Nowy Gród. Pierwsze ślady istnienia osady pochodzą z okresu neolitu. Przez Nowe prowadził najważniejszy szlak handlowy, zwany bursztynowym. To dzięki niemu osada mogła rozwinąć się i obcować również z innymi kulturami. Pierwszą wzmiankę o Nowem przeczytać można w kronice Piotra z Dusburga, gdzie zachowała się informacja o walce Mszczuja II z Krzyżakami

Archeolodzy odkryli "Warmińskie Pompeje" z XIV wieku. "Wymarzone miejsce dla nas, czas stanął tu w miejscu"

Archeolodzy odkryli pozostałości pierwszej średniowiecznej lokacji obecnego Barczewa. Naukowcy odszukane grodzisko nazwali "Warmińskimi Pompejami", bo i ta osada pozostała właściwie niezmieniona po kataklizmie, którym był najazd litewskich wojsk księcia Kiejstuta.

Archeolodzy odkryli "Warmińskie Pompeje" - grodzisko z XIV wieku

Polsko-niemiecka grupa archeologiczna prowadzi projekt badawczy pod kierownictwem dr. Arkadiusza Koperkiewicza z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Felixa Biermanna z Uniwersytetu w Getyndze. Osada Alt Wartenburg, zamieszkana przez kolonizatorów ze Śląska, ulokowana była nieopodal dzisiejszego Barczewka

Archeolodzy: Odnaleźliśmy pozostałości najstarszego miasta w Europie

Archeolodzy: Odnaleźliśmy pozostałości najstarszego miasta w Europie

osady, na które składały się dwie linie wałów obronnych o szerokości 5 metrów i wysokości ponad 5 metrów, przedzielonych głębokim rowem. "Miasto istniało wcześniej niż dotychczas znane" Zabudowania osady rozciągały się daleko poza linię umocnień obronnych, a w obrębie murów archeolodzy

4,7 mln zł na zabezpieczenie osuwiska zagrażającego Karpackiej Troi

znaleźli ponad 160 tys. zabytkowych przedmiotów. Zajmuje powierzchnię ośmiu hektarów, można tam zobaczyć ponad 150 metrów zrekonstruowanych wałów obronnych, 18 chat oraz dwie bramy prowadzące do grodu. Na początku epoki brązu w Trzcinicy zbudowano pierwszą osadę warowną. Otoczona była wałem z palisadą. W

W Karpackiej Troi wkrótce 40-metrowa platforma widokowa

przedmiotów i obiektów. Zajmuje on powierzchnię 8 hektarów, można tam zobaczyć m.in. ponad 150 metrów zrekonstruowanych wałów obronnych, 18 chat oraz dwie bramy prowadzące do grodu. Na początku epoki brązu w Trzcinicy zbudowano pierwszą osadę warowną. Otoczona była wałem z palisadą. W latach 2000-1650 przed

Na spacerki do Chełmna

Na spacerki do Chełmna

. Toruńska, kościół św. Ducha, mury obronne, kościół garnizonowy, koszary fryderycjańskie, kościół podominikański, osada średniowieczna, przewodnik Władysław Flieger, * 10.08 - Chełmińskie Przedmieścia - ul. Grudziądzka, Brama Grudziądzka, ul. Dworcowa, ul. Kościuszki, Parkowa, plac Wolności, przewodnik

W Karpackiej Troi festiwal archeologiczny "Dwa Oblicza"

hektarów, można tam zobaczyć ponad 150 metrów zrekonstruowanych wałów obronnych, 18 chat oraz dwie bramy prowadzące do grodu. Na początku epoki brązu w Trzcinicy zbudowano pierwszą osadę warowną. Otoczona była wałem z palisadą. W latach 2000-1650 przed Chrystusem mieszkała w niej ludność grupy

Gruczno było siedzibą gminy

Gruczno było siedzibą gminy

. Zadecydowało o tym jego położenie, ponieważ znajdował się na szlaku wiślanym i przez to pełnił funkcję obronną. Niedaleko ulokowana była kolejna osada w Kałdusie, co umożliwiało liczne wymiany handlowe i kulturowe. Wtedy też powstało jedno z największych cmentarzysk w okolicach Gruczna. Zespół grobowy został

Elbląg. Pamiątki po Wikingach z Truso na wystawie w Muzeum Brytyjskim

Bałtykiem. Archeologom udało się wyznaczyć granice jego dzielnicy portowo-handlowej, mieszkalnej i rzemieślniczej. Osada zajmowała ponad 10 ha i otaczały ją umocnienia obronne. Ludność zajmowała się hodowlą i rybołówstwem oraz handlem i wyspecjalizowanym rzemiosłem - kowalstwem, jubilerstwem

50 tys. osób odwiedziło skansen archeologiczny Karpacka Troja

W Trzcinicy odkryto m.in. najstarsze w Polsce, silnie ufortyfikowane osady sprzed 4 tys. lat oraz grodzisko wczesnośredniowieczne. Skansen jest oddziałem krośnieńskiego Muzeum Podkarpackiego. "Odwiedzają nas wycieczki i turyści indywidualni z całego kraju. Nie brakuje także gości z zagranicy

Śląskie. Archeolodzy odkryli w Lelowie drewnianą drogę

najciekawszych pod względem urbanistycznym - z każdego jego rogu odchodzą po dwie ulice. Lelów jest gminą wiejską położoną w powiecie częstochowskim. Pierwsze wzmianki o osadzie Lelów sięgają 1193 roku. W 1246 roku został wybudowany pierwszy gród w Lelowie. W jego miejscu za króla Kazimierza Wielkiego został

Śląskie. W Lelowie odkryto średniowieczną bramę i drewniany pomost

gminą wiejską położoną w powiecie częstochowskim. Pierwsze wzmianki o osadzie Lelów sięgają 1193 roku. W 1246 roku został wybudowany pierwszy gród w Lelowie. W jego miejscu za króla Kazimierza Wielkiego został wzniesiony zamek obronny a miasto zostało otoczone murami. Prawa miejskie Lelów uzyskał ok

Pozostałości wina sprzed 1,5 tys. lat odkryto na Ukrainie

Pozostałości wina sprzed 1,5 tys. lat odkryto na Ukrainie

- Trzeci sezon wykopalisk w Tyritake, zakończony latem tego roku, zaowocował odkryciem starożytnych budynków mieszkalnych, murów obronnych, które chroniły mieszkających tam Greków przed najazdami Scytów, oraz wielu przedmiotów, których dawni mieszkańcy miasta używali: monet, naczyń i metalowych

Wyspa na jez. Legińskim była zasiedlona ok. 550-400 r.p.n.e.

cyplach i wyspach. "W takich miejscach ludność budowała osiedla obronne. Czasami nawet z gałęzi i bierwion tworzono ruszty i w ten sposób tworzono platformy a dopiero na nich, na takich sztucznych wyspach, budowano osadę" - dodała archeolog. Mieszkańcy potrafili budować oparte na palach mosty do

Spała - azyl królów, carów i prezydentów

między zaborców, tereny te przypadły Rosji" - opowiadał PAP dyrektor Skansenu Rzeki Pilicy, pasjonat Spały Andrzej Kobalczyk. Niepozorna osada młynarska, gdzie gospodarzył ród Spałów, od którego miejscowość wzięła nazwę, leżała nad rzeczką Gać, prawym dopływem Pilicy. "Jesienią 1876 r

I ty możesz zostać barbarzyńcą

I ty możesz zostać barbarzyńcą

opowiedzą o dawnych wierzeniach w wystąpieniu "Bóg grzmotu w folklorze Bałtów", a godz. 15.15 Mirosław Hoffmann przed-stawi najsłynniejsze od-krycia archeologiczne na ziemiach Pruskich. Jak budowano przed wieka-mi grody i urządzenia obronne opowie o godz. 17.15 Kazimierz Grżawski. Osada

USA monitorują 500 mln rozmów, maili i SMS-ów miesięcznie w Niemczech. Prof. Kuźniar: Reakcja obronna UE będzie, bo musi być

USA monitorują 500 mln rozmów, maili i SMS-ów miesięcznie w Niemczech. Prof. Kuźniar: Reakcja obronna UE będzie, bo musi być

. Reakcja obronna będzie, bo musi być. Tylko zapewne mówimy tu bardziej o reakcji kontrwywiadowczej, o której nigdy się nie dowiemy... - Spektrum reakcji jest szerokie - od zabezpieczających po dyplomatyczne i polityczne na różnych szczeblach. Jeżeli potwierdzi się skala i charakter tej inwigilacji, to

Zasadowska wraca do domu

Zasadowska wraca do domu

zachowanych na świecie, bizantyjskich murach obronnych z VI wieku naszej ery. Są ogromnie, skrywają wewnętrzne korytarze, mają długość 6 kilometrów i otaczają całe stare miasto. Spacerując po bazarze, w zakamarkach odkryłam ulice, na których handel odbywa się tematycznie. Na jednej handlarze zajmują się

Jaćwing z wczesnego średniowiecza w Szurpiłach

Jaćwing z wczesnego średniowiecza w Szurpiłach

pozwalają stwierdzić, że Jaćwingowie stali na wysokim poziomie cywilizacyjnym, a swoją osadę budowali w sposób bardzo nowoczesny. Owe jedno z najbogatszych plemion pruskich zamieszkiwało ziemie od Gołdapi i Olecka po Zaniemenie. W samej środkowej części jaćwieskiego terytorium znajdują się właśnie Szurpiły

Szmak: Krzyżacy zasłużyli na pamięć

Szmak: Krzyżacy zasłużyli na pamięć

jakiejkolwiek rocznicy, bo nie sposób byłoby ustalić daty powstania miasta. Kto wie, czy nie należałoby cofnąć się nawet do wieku VIII, gdy zdaniem prof. Jadwigi Chudziakowej na terenie dzisiejszego wzgórza zamkowego powstała osada, której nieprzerwaną ciągłość zasiedlenia można prześledzić aż do wieku X, kiedy

Obrona Wybrzeża

Obrona Wybrzeża

oficerami, że "będzie musiał wypić piwo, które inni nawarzyli". 1 września 1939 r. o godz. 4.45 Niemcy rozpoczęli działania wojenne ostrzeliwując pozycje obronne 2. Morskiego Pułku Strzelców w Kolibkach. Strona polska poniosła pierwsze straty: na placówce zginęło trzech żołnierzy. 8 września był

Wszyscy jesteśmy Turkami?

wyobrazić sobie lepsze warunki do osadnictwa: żyzna równina wydająca plony dwa razy do roku, w pobliżu niewielka rzeczka. Ciepły i wilgotny klimat, idealny do hodowli zwierząt. Nieograniczone ilości budulca - błota, które po wysuszeniu i uformowaniu mogło służyć jako cegła. - Znamy wiele starszych osad

Polska. Szlak Latarni Morskich cz. I

. Poprzedniczkę helskiej blizy (w języku kaszubskim latarnia morska), wzniesioną w 1826 r., wysadzili w 1939 r. polscy saperzy, gdyż ułatwiała ostrzał pozycji obronnych przez wroga. Obecna ośmiokątna wieża została wzniesiona przez Kaszubów w 1942 r. Wieńczy ją galeria ze stożkowatym dachem. 40-metrowa wieża i

Irlandia: Kanon regionu Shannon

na kilkanaście takich budowli w jednym miejscu, oznacza to, że wznosiła się tu osada lub nawet fort.Miliony lat temu cały płaskowyż był dnem ciepłego morza, które potem pokrył lodowiec. Na Burren spotyka się wysuszone jeziora: wydrążone skaliste niecki, które czasem ciągną się przez wiele metrów. Po

Rozpoczął się plebiscyt 7 nowych cudów Polski

obronny miasta, a w XIX zaczęły służyć jako budynki mieszkalne. Jest ich 26 i tworzą 300-metrowy ciąg od strony Wisły, niektóre mają nawet 10 kondygnacji. Można zwiedzać ich wnętrza z doskonale zachowanymi drewnianymi konstrukcjami i belkowymi stropami. Najpiękniej prezentują się od strony rzeki

Republika Eskimosów nie chce być Królestwem Danii

", co jest wielce prawdopodobne, to od czerwca 2009 roku lokalne władze stopniowo przejmować będą kontrolę nad bogactwami naturalnymi, policją, sądownictwem, w zamian za redukowanie duńskich subsydiów. Polityka zagraniczna i obronna pozostanie dalej domeną Danii, ale Kopenhaga będzie konsultować

Formuła Berniego

Pociąg zatrzymał się na moście w osadzie Ledburn. Gang Bruce'a Reynoldsa w 30 minut ukradł 124 paczki z pieniędzmi, w sumie 2,6 mln funtów. Są tacy, którzy twierdzą, że w 15-osobowej grupie złodziei był Bernard Charles Ecclestone, 33-letni wówczas syn rybaka, były pracownik gazowni, diler używanych

Siemkowo ma siedemset lat

pozyskania pomorskiego rycerstwa w urzędach. W roku 1438 występuje jako osada zakonna na prawie sołeckim, jej obszar wynosił 51 włók, obejmowała dzisiejsze Jeziorki i Karolewo. Źródła podają, że przez Siemkowo prowadziła droga z Przysierska do Błądzimia w kierunku Tucholi i dalej przez Nową Marchię do

Tropiki w Polsce - alfabet upału

Juracie. Ale to najbardziej znane jest w Sopocie. O jak opalenizna, czyli ciemnienie skóry. To reakcja obronna naszego organizmu na nadmiar promieniowania ultrafioletowego. Jest wynikiem działania promieni UVA. To właśnie pod ich wpływem melanina jest uwalniana do komórek naskórka. R jak rosa. Czyli

Tajemnicza kaplica Ślężan

Niemcy zbudowali gospodę w ruinach XV-wiecznego zamku. Poza tym w VIII-V w. p.n.e. na Gromniku znajdował się gród kultury łużyckiej (należy do niej także osada w Biskupinie). Rotunda schowana pod wieżą Uczeni szybko odkryli, że pod zwałami gruzów znajdują się fundamenty wielobocznej mieszkalnej wieży

Karlskrona - Szwecja w pigułce

kameralna restauracja. Dodatkowo, pasjonaci militariów mogą odwiedzić sezonowe muzeum ruchomej artylerii KA2, położone w samym centrum wyspy. Na Aspö co krok napotykamy ślady dawnej wojskowej przeszłości wyspy - a to pod postacią stanowisk działowych a to umocnień obronnych. Wyspa Utklippan ze

Dziesięć wydarzeń, które wstrząsnęły Wrocławiem

. Dla słodkiej Francji: kontrybucja w wysokości 354 300 talarów. Ale było też coś dla Wrocławia: nakaz rozbiórki murów obronnych. Pękł duszący gorset obwarowań, Wrocław mógł się wreszcie rozwijać. Likwidacja fortyfikacji otwarła miastu drogę do połączenia się z przedmieściami: Świdnickim, Oławskim

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

osada obronna

Osada obronna to gród otoczony wałem drewniano-ziemnym i palisadą. Tego typu osady były budowane na jeziorach, w widłach rzek lub otaczane fosą. Przykładem takiej osady jest osada w Biskupinie

więcej o osada obronna na pl.wikipedia.org

Najważniejsze informacje

Bestsellery