prze砤dowane ci昕ar體ki

kasz Konarski Radio TOK FM

Prze砤dowane ci昕ar體ki mia縟勘 polskie drogi

Prze砤dowane ci昕ar體ki mia縟勘 polskie drogi

Ponad po硂wa polskiego transportu to ci昕ar體ki, kt髍e wioz wi阫szy 砤dunek ni nakazuj nie tylko przepisy, ale i zdrowy rozs眃ek - ocenia Inspektorat Transportu Drogowego. Przewo糿icy t硊macz, 縠 wszystkiemu winny jest kryzys.

Chcia skorumpowa policjant體, by nie dosta mandatu

Stoma z硂tymi pr骲owa przekupi policjant體 kierowca prze砤dowanej ci昕ar體ki, przy砤pany podczas kontroli. Za pr骲 skorumpowania funkcjonariuszy stanie teraz przed s眃em.

Wroc砤w: Tiry przez Opor體 jad bez opor體

Prze砤dowane ci昕ar體ki rozje縟縜j 秝ie縪 wyremontowane drogi na wroc砤wskim Oporowie. Jad przez osiedle, by nie da si zwa縴 inspektorom transportu drogowego. - Omijamy wagi. Wiadomo, 縴jemy w Polsce, ka縟y kombinuje - m體i jeden z kierowc體, kt髍zy przez CB radio ostrzegaj si przed "krokodylami na 髎emce".

USA/ Na statek w Miami nie wpuszczono podejrzanego 砤dunku

Nie by on jednak w stanie potwierdzi telewizyjnych doniesie, i badania wykry硑 materia wybuchowy C4 (zwany inaczej plastikiem). Wed硊g rzecznika Roya Rutlanda aparatura kontrolna wykry砤 anomali w zdj阾ej z ci昕ar體ki palecie. Do portu wys砤no ekip pirotechniczn policji hrabstwa Miami-Dade

Po縜r ci昕ar體ki na autostradzie A2, utrudnienia w ruchu

Po縜r ci昕ar體ki na autostradzie A2, utrudnienia w ruchu

Zdj阠ie p硂n眂ej ci昕ar體ki na A2 丑dzkie w okolicy miejscowo禼i D眀r體ka Strumiany dostali秏y na Alert24 . Zdj阠ie zrobiono dzi rano o 7.30. Wed硊g policji do wypadku dosz硂 na 350 kilometrze autostrady w powiecie zgierskim. Wiesz wi阠ej? Poinformuj Alert24 W wypadku ranny zosta pasa縠r tira

Na statek w Miami nie wpuszczono podejrzanego 砤dunku

Nie by on jednak w stanie potwierdzi telewizyjnych doniesie, i badania wykry硑 materia wybuchowy C4 (zwany inaczej plastikiem). Wed硊g rzecznika Roya Rutlanda aparatura kontrolna wykry砤 anomali w zdj阾ej z ci昕ar體ki palecie. Do portu wys砤no ekip pirotechniczn policji hrabstwa Miami-Dade

Busy wci笨 niebezpieczne. 29 pasa縠r體 zamiast 18 - wyniki kontroli po tragedii na Mazowszu

Busy wci笨 niebezpieczne. 29 pasa縠r體 zamiast 18 - wyniki kontroli po tragedii na Mazowszu

zatrzymali秏y w wojew骴ztwie lubuskim pojazd marki Lublin. Funkcje foteli spe硁ia硑 w nim drewniane 砤weczki nie przytwierdzone do ziemi i nie posiadaj眂e pas體 bezpiecze駍twa. Do tego na pod硂dze przewo縪ne by硑 niebezpieczne substancje, beczki z paliwem i pi硑 砤馽uchowe - m體i Gajadhur.Opr骳z prze砤dowania

Zachodniopomorskie.Zablokowana A6 pod Szczecinem w kierunku inouj禼ia

, oleju kt髍y wyciek z ci昕ar體ki, a tak縠 prze砤dowanie towaru i podniesienie ci眊nika i naczepy.

Chcia oszuka wag. Wywali piasek na ulic

Chcia oszuka wag. Wywali piasek na ulic

Do niezwyk砮go zdarzenia dosz硂 wczoraj rano w Sopocie. Inspektorzy zatrzymali ci昕ar體k przewo勘c piasek. Kierowca grzecznie zjecha do zatoczki, po czym na oczach zdumionych kontroler體 zacz背 wy砤dunek. Chcia udaremni zwa縠nie ci昕ar體ki. Inspektorzy znale糽i jednak na to spos骲. Wezwali

Ci昕ar體ka wpad砤 do dziury w drodze. W ca硂禼i [FOTO]

Ci昕ar體ka wpad砤 do dziury w drodze. W ca硂禼i [FOTO]

Ta dziura powsta砤 w mo禼ie nad rzek w Changchun, w prowincji Jilin, w trakcie gdy przeje縟縜砤 nim ci昕ar體ka przewo勘ca metalowe rury. Policja bada spraw. Pojawi硑 si ju podejrzenia, 縠 przyczyn wypadku nie by砤 s砤ba konstrukcja mostu, a tylko prze砤dowanie ci昕ar體ki. Limuzyna na wstecznym

Zambia.33 ofiary 秏iertelne zderzenia autobusu z ci昕ar體k

"33 osoby, w tym sze禼ioro dzieci, zgin瓿y tego ranka, gdy autobus nale勘cy do przedsi阞iorstwa transportowego Zambia-Malawi zderzy si czo硂wo z ci昕ar體k" - powiedzia砤 rzeczniczka prasowa zambijskiej policji Ndandula Siamana. Doda砤, 縠 ci昕ar體ka po kolizji stan瓿a w p硂mieniach

Rosja: Konw骿 od granicy z Ukrain pojedzie pod egid Czerwonego Krzy縜

Rosja: Konw骿 od granicy z Ukrain pojedzie pod egid Czerwonego Krzy縜

Czerwonego Krzy縜 (MKCK)" - pisze w komunikacie MSZ. 280 ci昕ar體ek ruszy硂 spod Moskwy Ukraina o秝iadczy砤, 縠 pomoc humanitarna z Rosji zostanie prze砤dowana na granicy przez Czerwony Krzy na inne pojazdy. Rosyjskie MSZ nie odnios硂 si do tego o秝iadczenia. Wcze秐iej informowano, 縠 pomoc jest

Rosja.MSZ: konw骿 od granicy z Ukrain pojedzie pod egid Czerwonego Krzy縜

Komitetu Czerwonego Krzy縜 (MKCK)" - pisze w komunikacie MSZ. Ukraina o秝iadczy砤 we wtorek, 縠 pomoc humanitarna z Rosji zostanie prze砤dowana na granicy przez Czerwony Krzy na inne pojazdy. Rosyjskie MSZ nie odni髎 si do tego o秝iadczenia. Wcze秐iej informowano, 縠 pomoc jest transportowana

Peru/ 21 秏iertelnych ofiar katastrofy autobusowej

Do tragedii dosz硂 w poro秐i阾ym d縰ngl rejonie, odleg硑m o 680 km na p蟪nocny zach骴 od stolicy Peru - Limy Autobus zderzy si na ostrym zakr阠ie z jad眂 naprzeciwko ci昕ar體k i wpad do rzeki Utcubamba, po czym zaton背 Na drogach Peru w katastrofach prze砤dowanych autobus體 gin corocznie

Krowy w p硂n眂ej ci昕ar體ce na Trasie Toru駍kiej

Alert24, 605 24 24 24 Ci昕ar體ka przewozi砤 osiem kr體. Dwie uleg硑 zaczadzeniu. Trzy si poparzy硑. Ca砤 szoferka ci昕ar體ki spali砤 si. Na skrzyni 砤dunkowej zosta硑 dwie zdech砮 krowy. Reszta zwierz眛 zosta砤 ju prze砤dowana do drugiej ci昕ar體ki. Serwis policyjni.pl poleca: We sobie dzwonek

Ukraina: pomoc rosyjska mo縠 by przyj阾a po kontroli celnej

w o秝iadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej prezydenta Petra Poroszenki. Wed硊g niego te trzy scenariusze pozosta硑 po odrzuceniu przez Rosj propozycji Kijowa, kt髍y we wtorek zgodzi si przyj辨 cz甓 rosyjskiej pomocy humanitarnej pod warunkiem, 縠 zosta砤by ona "prze砤dowana na

Rosyjski konw骿 zmierza w kierunku Ukrainy

W sk砤d kolumny wchodzi 280 ci昕ar體ek marki Kamaz, kt髍e wioz dwa tys. ton wsparcia dla mieszka馽體 obwod體 donieckiego i 硊ga駍kiego na wschodzie Ukrainy. Jest to m.in. 69 agregat體 pr眃otw髍czych r罂nej mocy, a tak縠 400 ton r罂nych odmian kaszy, 100 ton cukru, 62 tony od縴wek dla dzieci, 54

Ukraina.W砤dze: rosyjski konw骿 z pomoc nie wjedzie w eskorcie wojska

"Pomoc humanitarna (dla wschodniej Ukrainy) znajduj眂a si w transporcie zostanie prze砤dowana przez Czerwony Krzy (na granicy ukrai駍ko-rosyjskiej) na inne pojazdy" - powiedzia Cza硑j na spotkaniu z dziennikarzami w Kijowie. Doda, 縠 w砤dze ukrai駍kie nie wpuszcz na terytorium

Tir z 24 tonami gwo糳zi spad z mostu i wpad do rzeki

Tir z 24 tonami gwo糳zi spad z mostu i wpad do rzeki

Do wypadku dosz硂 w poniedzia砮k wieczorem, ale za usuwanie le勘cego w rzece tira zabrano si dopiero we wtorek. Najpierw d紈ig z magnetyczn g硂wic musia wy砤dowa gwo糳zie, kt髍e rozsypa硑 si w zniszczonej naczepie. Prze砤dowa je do innej ci昕ar體ki. Potem specjalistyczny sprz阾 zabra si za

Ukraina: Nie przyjmiemy pomocy od Rosji. To mo縠 by operacja wojskowa

Ukraina: Nie przyjmiemy pomocy od Rosji. To mo縠 by operacja wojskowa

prze砤dowana na granicy przez Czerwony Krzy na inne pojazdy. Rosyjskie MSZ nie odnios硂 si do tego o秝iadczenia. Wcze秐iej informowano, 縠 pomoc jest transportowana przez 280 ci昕ar體ek marki Kamaz. Obejmuje m.in. 69 agregat體 pr眃otw髍czych r罂nej mocy, a tak縠 400 ton r罂nych odmian kaszy, 100 ton cukru

USA/ Podejrzany 砤dunek w porcie w Miami okaza si nieszkodliwy (aktl.)

prze砤dowany z ci昕ar體ki na statek, badania wykry硑 materia wybuchowy C4 (zwany inaczej plastikiem). Wed硊g rzecznika policji Roya Rutlanda aparatura kontrolna wykry砤 anomali w zdj阾ej z ci昕ar體ki palecie. Do portu wys砤no ekip pirotechniczn policji hrabstwa Miami-Dade w celu dokonania dalszych bada

Austria: zaostrzone kontrole, poci眊i pe硁e uchod糲體 zatrzymane na granicy

Austria: zaostrzone kontrole, poci眊i pe硁e uchod糲體 zatrzymane na granicy

. W zesz硑m tygodniu w ci昕ar體ce porzuconej przy autostradzie we wschodniej Austrii znaleziono zw硂ki 71 uchod糲體. Ci昕ar體ka mia砤 w阦ierskie numery rejestracyjne. Na W阦rzech aresztowano ju w zwi眤ku ze 秏ierci uchod糲體 pi赕 os骲 - czterech Bu砱ar體 i Afga馽zyka. Kilka dni p蠹niej

wrow: Ukraina wyrazi砤 gotowo舵 przyj阠ia pomocy Rosji

zgodzili秏y si na tras, kt髍a odpowiada kijowskim w砤dzom. Zgodzili秏y si, aby na naszych pojazdach ci昕arowych pojawi硑 si ukrai駍kie numery podczas przejazdu przez terytorium Ukrainy. Zgodzili秏y si, aby w ci昕ar體kach z 砤dunkiem humanitarnym zasiedli nie tylko przedstawiciele Mi阣zynarodowego

Pali si TIR z margaryn

Sytuacja mia砤 miejsce w pi眛ek na drodze krajowej nr 46 w My秎inie w gminie Dobrodzie. Ogie szybko rozprzestrzeni si na plandece pojazdu, ale dzi阫i sprawnej akcji czterech zast阷體 stra縴 wi阫szo舵 towaru uda硂 si uratowa i prze砤dowa do innej ci昕ar體ki. Niestety, ogie nie oszcz阣zi

Pruszk體: Przewr骳i砤 si ci昕ar體ka DHL w al. Jerozolimskich. Korki

- Aleje Jerozolimskie od strony Pruszkowa do Warszawy stoj, wywr骳i砤 si ci昕ar體ka DHL. Wprowadzono ruch wahad硂wy. Korki tworz si w obie strony - poinformowa Alert24 Dawid Szeluga. - Do zdarzenia dosz硂 pi阾na禼ie minut przed 16 - informuje Rafa Marczak z biura prasowego sto砮cznej policji

Ukraina: pomoc rosyjska mo縠 by przyj阾a po kontroli celnej

w o秝iadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej prezydenta Petra Poroszenki. Wed硊g niego te trzy scenariusze pozosta硑 po odrzuceniu przez Rosj propozycji Kijowa, kt髍y we wtorek zgodzi si przyj辨 cz甓 rosyjskiej pomocy humanitarnej pod warunkiem, 縠 zosta砤by ona "prze砤dowana na

Lubelskie. Udaremniony przemyt papieros體 warto禼i 250 tys. z

maju w terminalu kolejowym w Kowalewie na granicy z Bia硂rusi celnicy znale糽i 270 tys. paczek papieros體 warto禼i prawie 2,2 mln z. Pellet z kontraband wieziony by w體czas z Rosji na S硂wacj. Do Kowalewa dotar kolej, tam mia by prze砤dowany na ci昕ar體ki. W ubieg硑m roku w ca硑m kraju S硊縝a

Chiny/ Karambol 52 samochod體 na autostradzie - zgin瓿o pi赕 os骲

Jak poda砤 chi駍ka agencja prasowa Xinhua (Sinhua), do wypadku dosz硂 w g阺tej mgle na autostradzie, 潮cz眂ej dwa du縠 miasta tej cz甓ci Chin - Chengdu (Cz'heng-tu) i Chongqing (Cz'hung-'hing). W karambolu uczestniczy硂 m.in. a 46 ci昕ar體ek - zdaniem miejscowych w砤dz prze砤dowanych i jad眂ych

W砤dze Ukrainy: Rosyjski konw骿 z pomoc nie wjedzie w eskorcie wojska

- Pomoc humanitarna dla wschodniej Ukrainy znajduj眂a si w transporcie zostanie prze砤dowana przez Czerwony Krzy na granicy ukrai駍ko-rosyjskiej na inne pojazdy - powiedzia Cza硑j na spotkaniu z dziennikarzami w Kijowie. Doda, 縠 w砤dze ukrai駍kie nie wpuszcz na terytorium pa駍twa eskorty

Kongo: ci昕ar體ka wpad砤 do jeziora Tanganika. 58 ofiar

Ci昕ar體ka jad眂a z miasta Uvira, w prowincji Kiwu Po硊dniowe, przewozi砤 63 pasa縠r體 oraz towary. Jak poinformowa przedstawiciel organizacji broni眂ej praw cz硂wieka, Evariste Mfume, pojazd uderzy w g砤z i wpad do jeziora.Wed硊g Mfume, wypadek prze縴硂 sze舵 os骲. Wcze秐iej w砤dze informowa硑

Zawali si most autostradowy w USA. Samochody w wodzie, 3 osoby ranne

do wody i ratownicy s optymistycznie nastawieni. Konstrukcja mia砤 ponad 50 lat. Nie wiadomo, co by硂 przyczyn zawalenia si mostu. Stanowe w砤dze transportowe badaj, czy konstrukcj mog砤 naruszy prze砤dowana ci昕ar體ka. Xavier Grospe mieszkaj眂y w pobli縰 opowiada, 縠 widzia trzy cz甓ciowo

Turcja: 18 nielegalnych imigrant體 zgin瓿o w wypadku drogowym

, zar體no l眃ow jak i morsk, co roku przenikaj tysi眂e nielegalnych imigrant體 z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, w tym kraj體 by砮go ZSRR. Cz阺to przewo縠ni s w prze砤dowanych ci昕ar體kach.

Rosja.Konw骿 z pomoc dla Ukrainy w drodze z Worone縰 do Bie砱orodu

sk砤d kolumny wchodzi 280 ci昕ar體ek marki Kamaz, kt髍e wioz dwa tys. ton wsparcia dla mieszka馽體 obwod體 donieckiego i 硊ga駍kiego na wschodzie Ukrainy. Jest to m.in. 69 agregat體 pr眃otw髍czych r罂nej mocy, a tak縠 400 ton r罂nych odmian kaszy, 340 ton konserw mi阺nych, 30 ton soli, 100 ton cukru

Dzisiaj pogrzeb 18 ofiar wypadku w Nowym Mie禼ie

tragicznego wypadku dosz硂 we wtorek. Bus, kt髍ego pasa縠rowie jechali do pracy sezonowej przy zbiorze jab砮k, zderzy si z ci昕ar體k jad眂 z przeciwka. Samoch骴 by prze砤dowany, a wi阫szo舵 pasa縠r體 nie mia砤 zapi阾ych pas體 i by砤 przewo縪na niezgodnie z przepisami. Na drodze panowa硑 z砮 warunki

1,3 tys. wykrocze, 26 pijanych. W jedno popo硊dnie

rannych. Liczba kolizji, gdzie s tylko straty materialne, przekroczy砤 1,2 tys. Do舵 powiedzie, 縠 tylko w 秗odowych karambolach na drogach regionu 縴cie straci硂 sze舵 os骲 - pod 痭inem, gdzie na ci昕ar體k wpad volkswagen bus i fiat oraz w Toruniu, gdzie jad眂a toyot 35-latka uderzy砤 na pl. 18

琹e dzieje si na drogach. 17 zabitych. Policja nasila kontrole

ci昕ar體k wpad硑 volkswagen bus i fiat oraz w Toruniu, gdzie jad眂a toyot 35-latka uderzy砤 na pl. 18 Stycznia w w髗 techniczny MZK. - Jesienna szaruga, szybko zapadaj眂y zmrok, morka i 秎iska nawierzchnia nie sprzyjaj bezpiecznej je糳zie. Je秎i dojdzie do tego brawura, nadmierna pr阣ko舵 czy zm阠zenie

Ruszy硑 ta秏y monta縪we w Tychach

- Szyby, kt髍e dostarczono dzi do zak砤du pochodz g丑wnie ze zgromadzonych wcze秐iej zapas體 - powiedzia rzecznik Fiat Auto Poland Bogus砤w Cie秎ar. Cz甓 z nich transportowano 秏ig硂wcami w miejsca, sk眃 mog硑 by prze砤dowane do ci昕ar體ek. Przedstawiciele Fiata licz, 縠 kolejne szyby b阣

Chiny: karambol 52 samochod體 na autostradzie - zgin瓿o pi赕 os骲

Jak poda砤 chi駍ka agencja prasowa Xinhua, do wypadku dosz硂 w g阺tej mgle na autostradzie, 潮cz眂ej dwa du縠 miasta tej cz甓ci Chin - Chengdu i Chongqing. W karambolu uczestniczy硂 m.in. a 46 ci昕ar體ek - zdaniem miejscowych w砤dz prze砤dowanych i jad眂ych zbyt szybko w trudnych warunkach

Ruszy砤 produkcja w tyskiej fabryce Fiata

秏ig硂wcami w miejsca, sk眃 mog硑 by prze砤dowane do ci昕ar體ek. Przedstawiciele Fiata licz, 縠 kolejne szyby b阣 dostarczane na bie勘co. A jak informowa砤 z poniedzia砮k Monika Klamka z Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu, zak砤d uruchomi ju produkcj oraz cz甓ciowo ich dostawy do klient體, m.in

Tir przewr骳i si na autostradzie A2

By砮 秝iadkiem wypadku? Prze秎ij relacje, zdj阠ie, film na Alert24 lub na numer 605 24 24 24 Do wypadku dosz硂 ok. godz. 8.30. Tir przewozi materia硑 budowlane, dlatego prze砤dowanie ci昕ar體ki mo縠 potrwa nawet kilka godzin. W wypadku ranny zosta kierowca tira, kt髍y z ran ci阾 r阫i trafi

Sikorski: ambasador Rosji wezwany do MSZ ws. s丑w 痽rinowskiego

interwencji. W sk砤d kolumny z pomoc wchodzi 280 ci昕ar體ek marki Kamaz, kt髍e wioz 2 tys. ton 砤dunku m.in. 400 ton kaszy, 100 ton cukru, 62 tony od縴wek dla dzieci, 54 tony sprz阾u medycznego i lekarstw, 12 tys. 秔iwor體, 69 agregat體 pr眃otw髍czych r罂nej mocy. Pojazdy musz pokona ok. 1000 km z Naro

"Bia硑 konw骿" jecha przez Rosj. Sprzeczne informacje na temat transportu humanitarnego na wsch骴 Ukrainy [PODSUMOWANIE DNIA]

przez Czerwony Krzy. Kij體 utrzymywa pierwotnie, 縠 na granicy zawarto舵 ci昕ar體ek zostanie przez t instytucj prze砤dowana na inne pojazdy. Szef dyplomacji Rosji Siergiej wrow o秝iadczy we wtorek wieczorem, 縠 Moskwa uwzgl阣ni砤 wszystkie postulaty strony ukrai駍kiej dotycz眂e aspekt體

Rumu駍ka ci昕ar體ka wyci眊ni阾a z rowu [WIDEO, FOTO]

zwierzchnik體 pracuj眂y na miejscu stra縜cy. - Wcze秐iej musieliby秏y tak縠 prze砤dowa towar - dodawali. Oko硂 godz. 8 akcja wyci眊ania ci昕ar體ki zosta砤 zako馽zona. Policja odblokowa砤 ruch na krajowej "dziewi阾nastce". W砤禼iciel rumu駍kiej firmy wst阷nie szacuje straty na oko硂 80 tys. euro. Sam

iertelny wypadek pod Cz阺tochow

do godz. 13. Policja wyznaczy砤 objazd bocznymi drogami od zjazdu w miejscowo禼i chynia do powrotu na g丑wn tras w Mykanowie. Ok. godz. 12 odblokowany zosta jeden pas i ruch odbywa si wahad硂wo. Przed godz. 13 prze砤dowano towar z jednej z ci昕ar體ek do innego samochodu i ruch na trasie

Gwinea: wywr骳i砤 si ci昕ar體ka, zgin瓿o 28 ludzi

i ludzi, by硂 przyczyn dramatu. Ludzie st硂czyli si w poje糳zie wy砤dowanym po brzegi. A ci昕ar體ka wywr骳i砤 si - powiedzia nadmkomisarz miejscowej policji Abou Camara. Wypadki drogowe w tej by砮j kolonii francuskiej s powszechne. Ich przyczyn jest zar體no z硑 stan infrastruktury, jak i 糽e

P蟪tora miliona w papierosach jecha硂 w torfie

Papierosy ukryto w jutowych workach, w kt髍ych znajdowa si torf. Aby tyto nie zam髃 przemytnicy umie禼ili go w tekturowych pud砤ch (po 50 karton體 w ka縟ym) i owin阬i w czarn foli. Kontrabanda wjecha砤 do Polski poci眊iem z W硂dzimierza Wo硑駍kiego. Na stacji w Hrubieszowie prze砤dowano j na

Busy je縟勘 przepe硁ione, bo kara jest 秏ieszna

Wioz眂y do pracy robotnik體 sezonowych volkswagen transporter we wtorek wtorek rano w Nowym Mie禼ie nad Pilic zderzy si czo硂wo z ci昕ar體k-ch硂dni. Na miejscu zgin瓿o 16 os骲, kolejne dwie zmar硑 w szpitalach. Samoch骴 nie by przystosowany do przewozu tak du縠j liczby os骲. Niestety

Odzyskano sprz阾 wart ponad milion z硂tych

Odnaleziony sprz阾 to telewizory, zestawy kina domowego oraz odtwarzacze MP3. Na pocz眛ku listopada ukrai駍ki przedsi阞iorca sprowadzi z Niemiec ci昕ar體k za砤dowan sprz阾em RTV. Tir przyjecha do Le縜jska, gdzie w sk砤dzie celnym dokonano odprawy. Towar mia by tam prze砤dowany na drugi

Egipt cz甓ciowo otworzy przej禼ie w Rafah

Egipskie ci昕ar體ki z lekami wjecha硑 po po硊dniu w poniedzia砮k do strefy buforowej terminalu, gdzie mo縩a prze砤dowa ich zawarto舵 na pojazdy palesty駍kie.Do popo硊dnia z przej禼ia w Rafah egipski ambulans zabra kilku rannych Palesty馽zyk體. Szpital w mie禼ie Al-Arisz w Egipcie ma przyj辨 oko硂

Ci昕ar體ki rozje縟縜j Warszaw

Sto砮czne ulice znowu prze縴waj niekontrolowany najazd prze砤dowanych ci昕ar體ek, kt髍y przy okazji inwestycji zwi眤anych z Euro 2012 osi眊nie apogeum. - Warszawa pozostaje smutnym ewenementem na tle europejskich stolic - m體i prezes Towarzystwa Przyjaci蟪 Warszawy Lech Kr髄ikowski. - Nie ma

Przez wypadki DK1 przez kilka godzin by砤 sparali縪wana

miejscu zdarzenia pojawi si podno秐ik, kt髍y mia usun辨 wrak przewr骳onego tira. Zanim jednak przyst眕i do pracy robotnicy musieli prze砤dowa z niego 砤dunek kiwi. Trasa jest ju przejezdna. Porann sytuacj na DK1 pogorszy wypadek, do jakiego dosz硂 na niej po godzinie 7 w Piasku k. Pszczyny

Wypadek w Nowej D阞ie. Ojciec i c髍ka nie 縴j

zablokowana przez cztery godziny. - Ci昕ar體ka, kt髍a przewozi砤 soki, przewr骳i砤 si. Trzeba by硂 prze砤dowa towar - s硑szeli秏y od funkcjonariuszy. Dla kierowc體 wyznaczano objazd od Nowej D阞y przez Majdan Kr髄ewski ulicami Sikorskiego, Majda駍k i Sandomiersk. Po godz. 19 droga zosta砤 odblokowana.

Najlepsze z najlepszych. Nagrodzone zdj阠ia z DZIESI蔆IU Wielkich Konkurs體 Fotograficznych National Geographic Polska

- iatos砤w Wojtkowiak: "W podr罂y". Uwi陑iony mi阣zy stopami wsp蟪pasa縠ra nomada opuszcza w砤秐ie w prze砤dowanej ci昕ar體ce Balayar - ma潮 miejscowo舵 w 秗odkowym Nigrze, gdzie co tydzie odbywa si jeden z najwi阫szych w kraju targ體. Niekt髍zy w阣ruj setki kilometr體, czasem w ci眊u wielu dni

Niemcy: starcia demonstrant體 z policj

pojemniki Castor zostan prze砤dowane na ci昕ar體ki i przewiezione do oddalonego o 20 km prowizorycznego magazynu odpad體 radioaktywnych w Gorleben.Ju od pi眛ku trwaj protesty przeciwnik體 energii atomowej. W sobotnim wiecu w Dannenbergu uczestniczy硂 kilkadziesi眛 tysi阠y os骲; organizatorzy demonstracji

Pechowy wypadek i lewe papierosy

Pechow podr罂 odby w czwartek 23-letni mieszkaniec Lubicza G髍nego. Kiedy jecha drog krajow nr 7, w Wielog髍ze na jego volkswagena sharana najecha ci昕arowy man. 42-letni kierowca ci昕ar體ki w潮czaj眂y si do ruchu z drogi podporz眃kowanej nie ust眕i pierwsze駍twa przejazdu. Kierowca

Unia Wroc砤wia z K砤jped nikomu nie jest na r阫

prze砤dowa z ci昕ar體ek na statki. Ko馽zy si problem tir體ek na szosach. Czy widzia Pan kiedy, aby statek si zatrzyma przy tir體kach? Koniec z seksualn eksploatacj kobiet na polskich drogach. Trzeba znale兼 nowoczesne rozwi眤ania, nie tylko zakaza i kara. Autor artyku硊 krytykuje te wasze has硂

Przegl眃 wiadomo禼i ze sp蟪ek, 秗oda godz. 20

Inwestycyjna o powierzchni 540 hektar體 jest najwi阫sz w wojew骴ztwie ma硂polskim stref gospodarcz. Pierwszym inwestorem by w niej niemiecki koncern motoryzacyjny MAN, kt髍y uruchomi tam montowni ci昕ar體ek. Istniej眂a od 1960 roku francuska firma Somfy dzia砤 na rynku automatyki dla budynk體

Chiny - najwi阫sze wysypisko 秝iata

agencja Asia News, a brytyjski dziennik "Mail on Sunday" prze秎edzi drog jednego z transport體 秏ieci odp硑waj眂ych z Liverpoolu do Azji. W Hongkongu prze砤dowano je na chi駍ki statek i Rzek Per硂w dop硑n瓿y do rzecznego portu w prowincji Guangdong. Stamt眃 ci昕ar體kami przewieziono je na

Policja pobi砤 pod szko潮? "Nie zg砤sza pretensji"

robotnicy z pobliskiej budowy, jeden z funkcjonariuszy prze砤dowa bro i wycelowa ni w ludzi. Skuty w kajdanki Sebastian Walczak zosta przewieziony na komisariat. Policjanci zabrali mu kamer i skasowali ca硑 zapis. Bankowcowi przedstawiono zarzut naruszenia nietykalno禼i cielesnej funkcjonariuszy. Jak

Policja chce ostrzejszych kar dla kierowc體 bus體

O wypadku pod Nowym Miastem nad Pilic m體i砤 ca砤 Polska. W pa糳zierniku volkswagen transporter wioz眂y do pracy robotnik體 sezonowych zderzy si czo硂wo z ci昕ar體k ch硂dni. Na miejscu zgin瓿o 16 os骲, kolejne dwie zmar硑 w szpitalach. Samoch骴 nie by przystosowany do przewozu tak du縠j

Eksport mleka do Rosji z utrudnieniami

jedna z polskich firm wwioz砤 ci昕ar體kami mleko do Rosji a potem prze砤dowa砤 je na poci眊 i nie uwzgl阣ni砤 tego w dokumentach. Trzy dni p蠹niej wicepremier Andrzej Lepper na antenie radiowej "Tr骿ki" powiedzia, 縠 Rosjanie gro勘 zamkni阠iem granic, i powi眤a to z wypowiedzi wiceministra

Transportowcy gro勘 zablokowaniem Warszawy

domagaj si m.in. podwy縠k, chc te mo縧iwo禼i przej禼ia na emerytur po 15 latach pracy.Kierowcy TIR-體 czekaj na odpraw w kilometrowych kolejkach. W kolejce do przej禼ia granicznego w Dorohusku stoi ok. tysi眂a ci昕ar體ek. Na odpraw trzeba czeka 60 godzin. - Niedopuszczalnym jest sytuacja, by

Oto trasa rosyjskiego konwoju. Do granicy z Ukrain ma dotrze jeszcze dzi [MAPA]

graniczne Szebiekino-Pletniowka, na granicy mi阣zy obwodami bie砱orodzkim i charkowskim, gdzie zostanie przej阾y przez Mi阣zynarodowy Komitet Czerwonego Krzy縜 (MKCK). Ukrai駍kie w砤dze utrzymuj, 縠 na granicy zostanie przez MKCK prze砤dowany na inne pojazdy. Rosja nie potwierdza tych informacji. Chcesz

Moskiewski Katy

nad ranem. Pocz眛kowo po dwie, po trzy, zape硁ia硑 dymem spalin d阞ow alej. Jecha硑 na zamienion w poligon strzelecki NKWD 潮k dawnej hodowli koni. Ogrodzony szczelnym p硂tem z desek zwie馽zonym drutem kolczastym teren by砮j stadniny by stale strze縪ny. Z czasem ci昕ar體ek pojawia硂 si tu nocami

Szymon Kowalczyk i ''wikingowie Sahary'' w zapomnianych g髍ach Tibesti [Ludzie z pasj odc. 4]

powiedzie na azymut, do wioski Yebbi-Bou. Kawa drogi. Kiedy zacz瓿y si problemy? W Brukseli (秏iech). Na lotnisku szukali "wolontariusza", kt髍y zdecydowa砨y si na op蠹nienie swojego lotu, bo samolot by prze砤dowany. Zg硂si砮m si, ale okaza硂 si, 縠 znalaz si wcze秐iej kto inny. A ja

Kokaina dop硑n瓿a, odbiorcy nieznani

Na pocz眛ku grudnia ub.r. do portu w Göteborgu w Szwecji zawin背 statek z Wenezueli, kt髍y przywi髗 dwa kontenery z kilkunastoma tonami glinki ceramicznej dla odbiorcy w Polsce. Kontenery zosta硑 prze砤dowane na prom do inouj禼ia. St眃 tiry przewioz硑 je do Szczecina. Od Göteborga

Kenia: Zderzenie autobusu z ci昕ar體k

przekupi i przymykaj oczy na stan techniczny pojazd體, ich prze砤dowanie lub lekkomy秎n jazd kierowc體.Wed硊g policji liczba ofiar poniedzia砶owego wypadku mo縠 wzrosn辨.

Uzda na media, czyli jak to si robi w Rosji

konkurentem 體czesnego (i dzisiejszego) prezydenta republiki Mirtimera Szajmijewa. Milicjanci drogowi przy samym wyje糳zie z drukarni zatrzymali "do kontroli technicznej" dwie wywo勘ce gotowy nak砤d ci昕ar體ki. Prze砤dowali gazety na swoje samochody, wywie糽i je za miasto i - jak si okaza硂

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體