rewitalizacja rzeki

PAP

Łódzkie. Zarybianie w ramach rewitalizacji rzeki Rakówki

Łódzkie. Zarybianie w ramach rewitalizacji rzeki Rakówki

40 tys. sztuk klenia oraz 5 tys. pstrągów potokowych wpuszczonych zostanie w poniedziałek do rzeki Rakówki przepływającej przez Bełchatów (Łódzkie). W czerwcu trafiło do niej 40 tys. sztuk innej ryby - jazia. To kolejny etap rewitalizacji tej bełchatowskiej rzeki.

Nowy Sącz zyska "Wenecję Sądecką" - tereny do uprawiania sportu i rekreacji

Nowy Sącz zyska nowe tereny do uprawiania sportu, rekreacji i rozrywki, które powstaną przy prawobrzeżnym odcinku rzeki Dunajec zwanym dawniej "Wenecją Sądecką" oraz w Parku Strzeleckim. Władze miasta podpisały umowę na projekt rewitalizacji tego obszaru.

Podlaskie. Powstały bulwary nad rzeką Rospudą

Bulwary, wiaty grillowe oraz tereny zielone powstały nad rzeką Rospudą w gminie Raczki (Podlaskie). Bulwar nad samą rzeką ma być atrakcyjnym miejscem dla turystów.

Łódzkie. 5 tys. pstrągów potokowych wpuszczono do Rakówki k. Bełchatowa

"Decyzja o wpuszczeniu pstrąga była uzasadniona badaniami, które prowadzaliśmy przez ostatnie dwa lata w ramach programu rewitalizacji Rakówki. Jestem przekonany, że na pewno będzie to zarybianie efektywne. Mamy już doświadczenia z rzekami tego typu, gdzie udało się taką populację pstrąga

Wielkopolskie. Powstanie klaster rzeczny wokół Warty

tego roku ma być gotowy projekt techniczny rewitalizacji brzegów Warty w Poznaniu. Prace postępują we współpracy RZGW z miastem. Zostaną wyznaczone m.in. miejsca pod przystanie wodne, slipowanie jednostek, a także powstaną schody, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do rzeki. Żmuda, podobnie jak

Częstochowa. Stary rynek po rewitalizacji z balansującymi na linie rzeźbami

architekturą budynków". Przymiarki do rewitalizacji rynku rozpoczęły się kilka lat temu. Pierwotna koncepcja dotyczyła stworzenia samego teatru rzeźb wybitnego częstochowianina, ostatecznie zdecydowano, aby to przedsięwzięcie stało się częścią szerszego projektu obejmującego cały rynek. Prezentacja

Śląskie. Rozpoczęła się rewitalizacja cieszyńskiej Wenecji

Młynówki, kanału płynącej nieopodal rzeki Olzy, który powstał prawdopodobnie już w późnym średniowieczu jako część systemu obronnego. Od XVI w. osiedlali się tam rzemieślnicy. Domy budowali między opadającym wzgórzem, na którym położone jest centrum miasta a brzegiem kanału. Nad Młynówką przerzucali

Łódzkie. Wiceprezydent Skierniewic oskarżony o niedopełnienie obowiązków

etapie procedury przetargowej, przy wyborze firmy realizującej +Rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach+". "Oskarżeniem objęta została także przedstawicielka gdańskiej firmy, wyłonionej w przetargu. Będzie ona odpowiadać za przedłożenie na etapie ubiegania się o realizację

Lubuskie . Sejmik przyjął budżet regionu na 2016 r.

Słubice (39,6 mln zł), budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w rejonie Nowa Sól - Pleszówek oraz budowa przepompowni odwadniającej (13,9 mln zł), budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w gminach Maszewo, Gubin, Krosno Odrzańskie (3 mln zł), rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (2

Lubuskie . 143 mln zł na inwestycje w projekcie budżetu województwa na 2016 r.

gminach Maszewo, Gubin, Krosno Odrzańskie (3 mln zł), rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (2 mln zł) i wiele innych. Nakłady na inwestycje na drogach wojewódzkich wyniosą 39,3 mln zł. Są to m.in. budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w Skwierzynie (7,6 mln zł

Nabrzeże Wisły w Płocku ma zostać zmodernizowane do 2018 r.

Jak poinformował PAP wiceprezydent Płocka Jacek Terebus, rewitalizacja nabrzeża wiślanego realizowana będzie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), instrumentu, który jest autorskim projektem samorządu Mazowsza, zaakceptowanym przez Komisję Europejską. Celem RIT jest równomierny

Lublin. Samorząd planuje inwestycje za 2,5 mld zł

ulic oraz przebudowę skrzyżowań. Powstać ma m.in. długo oczekiwany nowy węzeł komunikacyjny na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ul. Gen. Ducha, który usprawni przejazd przez miasto na osi północ-południe. Około 470 mln zł pochłonąć ma rewitalizacja doliny przepływającej przez Lublin rzeki Bystrzycy

Lublin. Miasto zaciągnie 500 mln zł kredytu w EBI na inwestycje

, dotyczy rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy przepływającej przez Lublin. Projekt budżetu miasta na przyszły rok przewiduje dochody w wysokości 1.693 mln zł, zaś wydatki - 1.711 mln zł. Dług miasta na koniec przyszłego roku ma wzrosnąć do 1.276 mln zł.

Mazowsze: ok. 15 mln zł m.in. na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Bugu. Jak wskazuje urząd marszałkowski, projekt przyczyni się do większego bezpieczeństwa mieszkańców tam żyjących i zmniejszy ryzyko powodziowe. Rzeka na tym odcinku zostanie m.in. pogłębiona. Pieniądze z UE trafią także do gminy Warka, gdzie zostaną przeznaczone m.in. (wartość projektu - 1,7 mln zł

Łódzkie. Ostatni rok prac przy rewitalizacji Starego Miasta w Sieradzu

, Grodzkiej i Podrzecze. Wykonane zostaną nowe nawierzchnie, chodniki i oświetlenie. Przewidziane jest odwodnienie terenu, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zmiana istniejących napowietrznych linii telefonicznych na linie kablowe. Kierownik zespołu ds. rewitalizacji Starego Miasta w sieradzkim

Prezydent odsłonił pomnik Źródeł Wisły i zasadził dąb wolności w Wiśle

prąd historii, (...) realizmu politycznego i wygraliśmy w wyborach 4 czerwca 1989 r. Wybraliśmy naszą polską wolność w sposób mądry i odpowiedzialny. Wróciliśmy do polskich źródeł" - powiedział prezydent. Bronisław Komorowski zaznaczył, że pomnik przypomina o rzece Wiśle, symbolu "magicznych

Warmińsko-mazurskie. Na Kanale Elbląskim otwarto sezon żeglugowy

"Na falach historii" prowadzi z Malborka do zespołu zabytkowych śluz w Białej Górze przy ujściu Nogatu do Wisły. Zaplanowano również rejsy spacerowe po jeziorze Drwęckim i rzece Nogat. Rewitalizacja Kanału Elbląskiego ma poprawić warunki żeglugowe i bezpieczeństwo wodniaków. Prace mają

Prezydent Lublina: więcej pieniędzy dla dzielnic i na budżet obywatelski

mieszkańców inwestycji o znaczeniu ogólnomiejskim - rozwój komunikacji miejskiej, rozbudowę systemu roweru miejskiego, budowę dworca intermodalnego, ale też budowę hali targowej i targowiska do handlu koszyczkowego, rewitalizację śródmieścia, Podzamcza, doliny rzeki Bystrzyca oraz miejskich parków. Prezydent

Tychy. Fontanny dotlenią Jezioro Paprocańskie, by zwalczać sinice

uruchomione dwie studnie. Wszystko to ma być gotowe do końca tego roku. Oprócz prób poprawy jakości wody, miasto stara się poprawiać także otoczenie jeziora. Do końca lipca br. gotowa ma być ścieżka wokół niego, wkrótce też powinny rozpocząć się prace przy rewitalizacji południowo-wschodniego brzegu. W

Stolica. 200 mln zł na inwestycje nad Wisłą do 2020 r.

dostępności infrastruktury sanitarnej nad rzeką oraz powstanie dwóch kładek dla pieszych w portach żerańskim i czerniakowskim. Pełnomocnik ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły poinformował, że z ogólnej kwoty 200 mln zł przeznaczonych na inwestycje nad rzeką, na rewitalizację kolejnych odcinków bulwarów

Lublin. Prezydent Żuk podsumował pierwszy rok nowej kadencji

przez przepływająca przez Lublin rzekę Bystrzycę, ogłoszono przetargi na modernizację Placu Litewskiego w centrum oraz przebudowę kluczowego dla usprawnienia ruchu w zachodniej części miasta skrzyżowania Alej Solidarności i Sikorskiego. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę węzła Sławin

Olsztyn. Porozumienie ws. strategii dla Wielkich Jezior Mazurskich

przystani ze slipami (małe pochylnie z wyciągarkami) oraz biwaki i pomosty wzdłuż rzeki Pisy, Sapiny i Orzyszy. Zaplanowano utworzenie 10 parków tematycznych, dzięki czemu ma wydłużyć się sezon turystyczny na Mazurach i powstanie "alternatywa na brak pogody". Parki mają być tworzone w oparciu o

Nowa atrakcja Bydgoszczy - zrekonstruowana śluza workowa

Śluzę zrekonstruowano w ramach zakończonego pod koniec ostatniego tygodnia projektu "Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży", który kosztował 21,8 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 11,5 mln zł. W ramach projektu, oprócz rekonstrukcji zabytkowej śluzy

Wrocław. Mieszkania i biura w budynkach b. szpitala im. Babińskiego

mieście mariny nad rzeką, rewitalizacja zieleni oraz przywrócenie świetności znajdującym się na zakupionym terenie zabytkom. Od czasu likwidacji szpitala w 2008 r. teren należał do samorządu województwa dolnośląskiego. Działka jest pod opieką konserwatora zabytków. Pierwsze zabudowania na tym terenie

Lublin. Krzysztof Żuk zaprezentował swój program wyborczy

i politycy, dla których dobro Lublina i jego rozwój jest celem najważniejszym" - powiedział. Program przewiduje przeznaczenie 2 mld zł na miejskie inwestycje. Związane one będą m.in. z modernizacją ważnych ciągów komunikacyjnych, rewitalizacją doliny przepływającej przez Lublin rzeki Bystrzycy

113,1 mln euro na wspólne inwestycje samorządów na Warmii i Mazurach

zł szpital miejski planuje zbudować dwa nowe oddziały pulmonologiczny i geriatryczny, a szpital specjalistyczny za 20 mln chce zbudować blok operacyjny. Unijne wsparcie ma także służyć rewitalizacji Wyspy Spichrzów leżącej na rzece Elbląg. Ma tam powstać m.in. bulwar nabrzeżny. Elbląg zawarł

870. rocznica poświęcenia katedry w Płocku

rewitalizacja dziedzictwa kulturowego". Jak informowało wtedy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, "rewitalizacja zespołu zabytkowego Bazyliki Katedralnej w Płocku wraz z otoczeniem" na kwotę ponad 13,27 mln zł znalazła się na liście projektów, które pozytywnie przeszły etap oceny

Lublin. 370 mln zł na inwestycje w budżecie na 2015 r.

przekroczyć mają 93 mln zł. W budżecie nie ujęto nowych inwestycji, które miasto zamierza realizować przy dofinansowaniu z funduszy unijnych. Chodzi m.in. o przebudowę reprezentacyjnego pl. Litewskiego w centrum miasta, projekt rewitalizacji doliny przepływającej przez miasto rzeki Bystrzycy, budowę systemu

Lublin. Plany na 2016 rok - nowe drogi, ulice i centrum kultury

opracowywanie dokumentacji projektowej dużych zadań takich jak budowa Dworca Metropolitalnego, przebudowa stadionu lekkoatletycznego czy rewitalizacja parków Ludowego, Bronowickiego i Zawilcowa" - powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Nowy Dworzec Metropolitalny, który będzie stanowił centrum

Warmińsko-Mazurskie. Nowe trasy Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej

. Statki płyną po rzece, która jest rezerwatem przyrody, a po pokonaniu śluzy Ostróda wpływają na jezioro Pauzeńskie. Po rocznej przerwie, spowodowanej remontem dwóch śluz, przywrócono rejsy na szlaku Szeląga między Ostródą a Starymi Jabłonkami. Obie te wycieczki trwają po 2,5 godziny. Nową propozycją

Kandydat PO na prezydenta Poznania chce powstrzymać odpływ mieszkańców z miasta

. miejskie tereny na Szczepankowie i Strzeszynie" - powiedział kandydat PO na radnego Łukasz Mikuła. Jaśkowiak zapowiedział, że miasto pod jego rządami "zwróci się ku rzece"; nad Wartą powstaną bulwary, drogi pieszo-rowerowe i place zabaw. W Poznaniu będzie więcej niż dotąd miejsc rekreacji i

Marzą, żeby życie wróciło nad brzeg Bytomki

jest to, że widać zainteresowanie mieszkańców. Duże poparcie mamy też na forum internetowym. Jeśli pokażemy, że jest nas dużo, wtedy będziemy mieli większe szanse, żeby skłonić urzędników do zajęcia się rewitalizacją rzeki - mówi Brylski. Marzeniem opiekunów Bytomki jest doprowadzenie do tego, żeby

Warmińsko-Mazurskie. Gmina Pieniężno szuka inwestora na kościelną wieżę

-mieszkalną. Wieża jest wpisana do rejestru zabytków i znajduje się w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej. Dlatego prace budowlane muszą ograniczać się do odbudowy, konserwacji i rewitalizacji budowli. Stojąca samotnie na miejskim rynku wieża ma pięć kondygnacji i 28 m wysokości. Należała do

Opole. Premier spotkał się z przedstawicielami środowisk lokalnych

14.02. Opole (PAP) - Premier Donald Tusk spotkał się w piątek w Opolu z przedstawicielami środowisk lokalnych - biznesowych, kultury, naukowych i społecznych. Tematami spotkania były m.in. start rozbudowy Elektrowni Opole, wyludnianie się regionu oraz rewitalizacji miast i wsi. Na początku

Komorowski: nie warto się spierać o rzeczy mało istotne

początki sięgają XIV w. Początkowo był to ogród przy dworze arcybiskupów. Teraz park usytuowany po dwóch stronach rzeki Skierniewki ma 42 ha powierzchni, a o jego początkach przypomina położony w centralnej części ogród w stylu francuskim. Zdobią go m.in. 23 rzeźby i siedem białych, podświetlanych mostków

W Poznaniu ruszyło mobilne centrum sztuki żywej KontenerART

organizowane będą koncerty, wystawy i warsztaty artystyczne. Pierwsza akcja mobilnego centrum to gra miejska - wydarzenie będące połączeniem happeningów ulicznych, gier planszowy i komputerowych oraz harcerskich podchodów - poświęcona rewitalizacji dzielnicy Chwaliszewo leżącej miedzy Starym Rynkiem w Poznaniu

Dworzec kolejowy i drogi - najważniejsze inwestycje w Łódzkiem w 2015 r.

; - uważa Zdanowska. Pod koniec 2015 r. zakończy się prawdopodobnie rewitalizacja zabytkowej elektrociepłowni EC1, stanowiącej jeden z najważniejszych elementów Nowego Centrum Łodzi. Rewitalizacja EC1 prowadzona jest od kilku lat. Wartość projektu wynosi 274 mln zł brutto, z czego 82,7 mln zł stanowi

Bydgoszcz. Odsłonięto konstrukcję unikatowej śluzy workowej

było usytuowanie obu par wrót na jednej linii, co wymuszało odmienne niż zazwyczaj zasady pracy. Barki płynące w górę Brdy, w kierunku Kanału Bydgoskiego, musiały być w szerszym miejscu rzeki, kilkaset metrów przed śluzą obracane, by wpłynąć do niej rufą. Barki holowane rufą naprzód wpływały do komory

Mało wydajna, choć nowa, kanalizacja starówki

W poniedziałek po południu kolejny raz tego lata padał ulewny deszcz. Na ulicach woda lała się strumieniami i kanalizacja na świeckiej starówce, mimo że podczas modernizacji została na nowo położona, nie nadążała z odprowadzaniem deszczówki do rzeki. - Na Małym Rynku powstała wielka kałuża wody

Opolskie. Region zaproponuje 68 projektów do Kontraktu Terytorialnego

rewitalizacji tzw. Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie, wart 8,5 mln euro, w której miałyby powstać laboratoria badawcze m.in. z obszaru bioróżnorodności czy biotechnologii. W opolskim Kontrakcie przewidziano też środki na uzbrojenie zgłoszonych przez samorządy lokalne terenów inwestycyjnych. Kędzierzyn

Fontanna, a pośrodku drzewko

Obiekt ma być główną atrakcją odrestaurowanej starówki. Powierzchnia, na której będzie chlapała woda, to kwadrat o wielkości 13 m na 13 m. - Woda ma bulgotać w dwóch korytach wodnych, każde z nich ma symbolizować łączące się u nas dwie rzeki Wisłę i Wdę - tłumaczy Ryszard Sadowski, kierownik

Łódź. Więźniowie posprzątali 1200 ton śmieci

, na kilku osiedlach mieszkaniowych tj. Teofilów, Żubardź, Wielkopolskie oraz w dwóch parkach. Skazani udrożnili kanał rzeki Łódki, zlikwidowali sześć dzikich wysypisk oraz uczestniczyli w rewitalizacji tzw. Górki Retkińskiej na osiedlu Retkinia. W sumie - jak wyliczył ŁZUK - średnio na jednego

Tajemnicze podziemne kanały, czyli Gdańsk jak Amsterdam

Jeden kanał odkryto zupełnie przez przypadek przy ul. Podzamcze. - Realizujemy w dzielnicy rewitalizację dawnego młyna przy ul. Tartacznej - mówi konserwator zabytków Ludwik Brzuskiewicz. - W pewnym momencie zaobserwowaliśmy, że nieopodal, przy ul. Podzamcze, zapada się chodnik. Kierownik budowy

Gronkiewicz-Waltz: do 2022 r. - 25,5 mld zł na inwestycje

pl. Defilad i związane z uspokajaniem ruchu" - zaznaczył Olszewski. Ok. 220 mln zł miasto chce przeznaczyć na rewitalizację Pragi (jej program trafi do rady miasta prawdopodobnie jesienią). Taką samą kwotą zostanie wsparty rozwój najbliższego otoczenia Wisły. W planach jest m.in. budowa

Bulwary nad Brdą niedługo zmienią swoje oblicze

Remont bulwarów przy Operze Nova to zaledwie pierwszy etap rewitalizacji tych terenów. Docelowo, bo już za dwa lata, stylowym chodnikiem będziemy mogli przejść przez całe niemal Śródmieście: od wiaduktów kolejowych przy ul. Unii Lubelskiej aż do mostu Pomorskiego przy hipermarkecie Tesco - to

10 lat w UE.W Suwałkach lepsza infrastruktura i inwestycje turystyczne

zaczyna spełniać zadanie, do jakiego został powołany; ma on m.in. dać możliwości rozwoju firmom z szeroko rozumianego sektora informatycznego. Wyzwania dla Suwałk na przyszłość prezydent widzi głównie w rewitalizacji miasta. Chodzi o tereny po koszarach, nad rzeką Czarna Hańcza oraz tereny pokolejowe i

Bydgoszcz zbuduje przystań dla jachtów

mają się zmieniać konsekwentnie przez najbliższe lata. Dwa etapy rewitalizacji Wyspy Młyńskiej już się zakończyły, ale wciąż trwają kolejne prace na samej wyspie, a ratusz zapowiada także inwestycje wzdłuż rzeki. Wydanych na to zostanie 55 mln zł, z czego ok. 65 proc. pochodzić będzie z unijnych

Budowa 1,2 tys. km kanalizacji na Żywiecczyźnie ze wsparciem UE

oczyszczalnie ścieków w Żywcu, Cięcinie i Zwardoniu. W siedmiu gminach przygotowano też dokumentację dla drugiej, obecnej fazy projektu. Prace te kosztowały łącznie 23,4 mln euro netto (przy 51-proc. wsparciu z UE). Gminy Związku chciałyby teraz trzeciego etapu projektu. Miałby on obejmować rewitalizację rzek

Olsztyn. Miasto chce przywrócić świetność dawnym koszarom Dragonów

We wtorek rozpoczęły się konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy mają się wypowiedzieć, w jaki sposób przywrócić do życia obszar dawnych koszar. Jak powiedziała PAP rzeczniczka urzędu miasta w Olsztynie, Aneta Szpaderska, rewitalizacja ma polegać nie tylko na renowacji zabytkowych

Stolica. Radni zdecydują o inwestycjach miasta w latach 2014-2022

2022 r. Warszawa wyda 260 mln zł na budowę nowych mieszkań komunalnych. W ostatnich latach oddano ich ponad 2,3 tys., w planach jest kolejnych 700. Ok. 1,2 mld zł z miejskiej kasy ratusz chce przeznaczyć na zmiany w przestrzeni publicznej. Do roku 2020 ok. 220 mln zł miasto ma wydać na rewitalizację

Nowa lista kluczowa inwestycji za unijne pieniądze

Morskie Przywrócenie zdegradowanym terenom poprzemysłowym miasta Ruda Śląska wartości przyrodniczych na obszarze zlewni rzeki Bytomki Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie Bytomia Program restytucji, rekultywacji i rewitalizacji niecki rzeki

Śląskie. W 2015 r. m.in. Centrum Kongresowe w Katowicach i hala w Gliwicach

przestrzeni. Po jej zakończeniu miasto przymierza się jeszcze m.in. do rewitalizacji pobliskiego odkrytego odcinka rzeki Rawy. Do końca 2015 r. samorząd Gliwic ma też nadzieję zdążyć z przejętą od województwa budową ostatniego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Realizacja kolejnych fragmentów tej - łączącej

Co nie gra w Świeciu, czyli rozliczamy Pogodę z kadencji

praktycznie do każdej z nich były jakieś zastrzeżenia. Na przykład rewitalizacja rynku i fontanna. Czy ona się panu rzeczywiście podoba? - Osobiście fontanna mi się podoba. To jest symbol dwóch rzek, z którymi Świecie jest związane. Trzeba pamiętać, że jej koszt stanowi mniej niż 10 proc. kosztów tego

Niemeyer ma 103 lata i nadal projektuje

białych kartach. W wywiadach mówi, że zmysłowe krzywizny odnajduje w górach swojego kraju, meandrach rzek, falach oceanu, w ciele ukochanej kobiety. W swojej pracowni w Rio de Janeiro z widokiem na słynną plażę Copacabana zaprojektował już ponad 600 budynków i wciąż tworzy nowe dzieła, a zleceń z całego

Syndyk Amber Gold chce od Marcina i Katarzyny P. zapłaty 14 mln zł

rodziny Thiedemannów) otoczonego parkiem oraz budynkami folwarcznymi: magazynem zbożowym, wozownią, stajnią, oborą. W części parkowej zlokalizowane są dwa stawy z odpływem do rzeki Kłodawa. Jest też zapora wodna z możliwością uruchomienia turbiny wodnej. Nabywca zobowiązał się do przeprowadzenia

Opole. Obwodnica Czarnowąs wśród najważniejszych nowych inwestycji 2015

długości, przebiegać w tzw. nowym śladzie, łączyć z oddanym w 2014 roku do użytku węzłem na ul. Sobieskiego na obrzeżach Opola i przecinać m.in. linię kolejową czy rzekę Mała Panew. Zaplanowano w jej ramach m.in. dwa mosty konstrukcji łukowej, skrzyżowania i ronda. Widera wyjaśnił, że jej budowa związana

Śląskie. Studenci odmienią gminę Mstów w projekcie "Design w terenie"

. mieszkańców. W uzasadnieniu do zgłoszenia samorządowcy z Mstowa napisali, że jest to "bardzo atrakcyjna, jurajska gmina bezpośrednio sąsiadująca z Częstochową", a "bogata historia, ciekawe obiekty architektoniczne, piękny teren wokół rzeki Warty, przepływającej przez gminę, to atuty gminy"

Miniosiedle z loftami zamiast fabryki sklejek?

tereny zielone z funkcją rekreacyjną. Ze względu na dolinę rzeki Białej, inwestor chce zbudować m.in. mury oporowe, otwarte zbiorniki wodne, kładki, mosty i pomosty. Docelowo ma to być ogrodzona przestrzeń z osiedlowym centrum biurowo-handlowo-usługowym oraz mieszkaniami typu loft w starej hali

Unijne wsparcie dla czterech województw

Pieniądze wygospodarowano w unijnym programie Infrastruktura i Środowisko (IiŚ) na lata 2007-2013. Będą przeznaczone m.in. na drogi, ochronę środowiska, projekty z obszaru edukacji, kultury i zdrowia, a także na turystykę i rewitalizację miast. Pieniądze mają zasilić 41 projektów - 13 z woj

Dlaczego miasto nie walczy o dotację?

O konkursie na eurofundusze na rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych wiadomo od początku roku. W lutym dysponująca pohutniczymi gruntami spółka Operator zwróciła się do miasta z pomysłem, by o pieniądze wystąpić wspólnie. Współpraca byłaby korzystna dla obu stron: spółka nie może

Euro to szansa, trzeba dużo pracy, żeby ją wykorzystać

trochę, że nie zostanie zrealizowana piesza kładka nad rzeką zapowiadana na etapie powstawania koncepcji stadionu. Po lewej stronie Wisły trafiałaby w nieciekawe miejsce: albo pod ślimaki mostu Poniatowskiego, albo pod kolejowy most średnicowy. - Owszem, rewitalizacja tego terenu byłaby wyzwaniem dla

Kraków szykuje się do skoku przez Wisłę

! Nieliczni mieszkańcy wypatrują ratunku dla swojego podupadającego mikroświata. Jednak zapowiadany proces rewitalizacji obejmuje tylko tkankę fizyczną, pomijając potrzeby lokalnej społeczności. Przodem do rzeki W studium zagospodarowania przestrzeni z 2003 roku Zabłocie uznano za jeden ze strategicznych

Roman Abramowicz ratuje Holandię

Holandii. Nawet car Piotr I właśnie w niej osobiście uczył się szkutnictwa. Jedyne wejście na wyspę prowadzi przez niewielki mostek. Można się na nią dostać również łódką przez imponujące łuki w murach od strony rzeki Mojki. Na początku XIX w. we wschodnim rogu wyspy wzniesiono "wieżą aresztancką"

PiS: należy wrócić do idei przekopu Mierzei Wiślanej

pogłębienie morskiego szlaku na Bałtyk. Według projektu kanał ma mieć 1100 m długości oraz 40 m szerokości w dnie. Obecnie przejścia z Zalewu Wiślanego na Bałtyk prowadzą przez rzekę Szkarpawę i przez Rosyjską Cieśninę Pilawską. Według Fotygi "PiS uważa, że należy wrócić do tej idei ze względu na

O przyszłości gminy... rozmawialiśmy z kandydatami na burmistrza Świecia

lepiej się promuje. Dlatego chcielibyśmy wspólnie z tym miastem tworzyć turystykę, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Chełmna, mogli również odwiedzić Świecie. Na rzekę Wdę też mamy pomysł - można organizować spływy kajakowe, które mogłyby się kończyć na zamku. Do tego potrzeba jednak odpowiedniej

Ożywić Wyspę Spichrzów i Motławę

. Posiada dobre połączenia komunikacyjne z innymi częściami Gdańska. Wyspę opływa rzeka Motława, obecnie równie zaniedbana, ale dzięki połączeniu z Zatoką Gdańską mogąca w przyszłości stać się bazą dla wszelkiej turystyki wodnej. W południowej części Wyspy Spichrzów zachowało się w dobrym stanie pięć

Chorzowski ratusz zamieni się w biurowiec

dowiedzieliśmy się w chorzowskim magistracie, prace zmierzające do rewitalizacji Rawy już rozpoczęto. Rzeka obok zabytkowego ratusza ma zostać całkowicie przykryta. Od wielu lat problem katastrofalnego stanu obiektu nagłaśniali działacze Ruchu Autonomii Śląska. Powoływali się nie tylko na walory architektoniczne

Miasto w ogniu i opowieści z wybrzeża

latach 60., kiedy pozostałości starej zabudowy zastąpiono blokami z wielkiej płyty, na pierwszy rzut oka nie zachwyca urodą. - W ostatnich latach inwestujemy w rewitalizację w myśl zasady, że nawet zwykła budka z kablami wysokiego napięcia może stać się dziełem sztuki - mówi Minna Arve. Wyremontowany

Pięć miast, pięć strategii

;Solidarności", jednak temat ten podejmuje w nowoczesny, daleki od pomnikowości sposób. W programie na 2016 rok mają być m.in. takie tematy, jak: sztuka debaty publicznej, dostęp do kultury za pomocą nowych mediów, obecność sztuki w przestrzeni miejskiej czy twórcza rewitalizacja dzielnic i wsparcie

Częstochowa liderem w ... Małopolsce

, które podnoszą estetykę oraz rangę miejsca, przez które co roku udaje się 5 milionów pielgrzymów na Jasną Górę". O ile związki Częstochowy z Małopolską są niewątpliwe, to innego laureata - Bielsko-Białej - tylko połowiczne. Do 1951 roku były to bowiem dwa miasta przedzielone rzeką: większe Bielsko

Pomysły na Wenecję. Czy to tylko mrzonki?

rady miasta Piotr Kęsik zapowiedział, że radni zajmą się tą sprawą. Kolejne wnioski ważne dla Zaremby dotyczą powstania przestrzeni publicznej nad wodą i gradacji funkcji: od biurowej przy torach, po usługowo-mieszkaniową w pobliżu rzeki. Dobry jest też pomysł lokowania parkingów pod nową ulicą. Burzę

ESK 2016 dla Wrocławia. Wygrało piękno z odzysku

Czterech Świątyń, czyli miejscu, w którym sąsiadują ze sobą synagoga, katedra prawosławna, kościół katolicki i świątynia protestancka. Wierni czterech wyznań realizują wspólne projekty kulturalne, a cała dzielnica zamienia się w miejsce spotkań. Lada moment ruszy największy w Polsce program rewitalizacji

Postulaty z programu dla Szczecina

, - realizacji Trasy Nadodrzańskiej oraz modernizację ul. Kolumba niezbędnej do skomunikowania terenów poprzemysłowych wzdłuż rzeki Odry wymagających rewitalizacji i nowych inwestycji, - budowy ulicy Nowoprzestrzennej na odcinku od ul. Lubczyńskiej do Mostu Cłowego.

Kino i sztuka w Kazimierzu

się, kiedy Wisła opadała. Podobno kiedyś na takiej piaszczystej wyspie grywała nawet orkiestra kameralna. Rzecz jasna, tak zwana "malarnia" licznie korzystała z uroków Wisły wybierając się na plenery i pikniki nad rzekę, wykorzystując ją zarówno do celów zawodowych jak i towarzyskich. Tytuł

Z kapitanem Drozdą ruszamy w długi rejs

będzie można późnym wieczorem "Martwą rzekę", thriller przygodowy oparty na faktach. Dla tych, którzy wolą spokojniejsze atrakcje, przygotowano rodzinne zawody wędkarskie. Nie zabraknie też propozycji dla dzieci. W sobotę w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Dworcowej odbędzie się Dziecięcy

Zachód projektuje świat

rewitalizację zaniedbanego śródmieścia, której kluczowym punktem jest budowa 116-metrowego luksusowego apartamentowca. Autorami są słynni Szwajcarzy Jacques Herzog i Pierre de Meuron, którzy postawili w projekcie na ekologię i kontakt z przyrodą. Każde z pięter gmachu o nazwie Beirut Terraces będzie otoczone

Będziemy się spinać mostami z Niemcami

zamknięty całkowicie tylko dwa razy. Pierwszy raz w Wielkanoc ruch zostanie wstrzymany na 76 godz. Wtedy montowany będzie prowizoryczny most na wschodnim przyczółku rzeki. Kolejną przerwę w użytkowaniu mostu zaplanowano od 17 października do 1 grudnia. Wtedy zostanie rozebrana stara konstrukcja, a na jej

Słoń a sprawa alei Na Skarpie

przestrzeni tarasu z wielkimi schodami w parku (koło alei ks. Stanka, na przedłużeniu ul. Prusa). To miejsce idealne na opowieść "o pradolinie Wisły od Prawisły do Wisły współczesnej". - Bo z tego tarasu, jak już liści na drzewach, widać lustro rzeki. I tak, stojąc na brzegu Prawisły, na skarpie

Warszawa - stolica stolicą ESK?

Warlikowskiego, rewitalizacja Fortu Sokolnickiego, Muzeum Warszawskiej Pragi, siedziba Sinfonii Varsovii z nową salą koncertową) czy sformułowanie wieloletnich programów, takich jak Społeczna Strategia Warszawy, Polityka Edukacyjna m.st. Warszawy, Program Edukacji Kulturalnej i Program Rozwoju Kultury 2010-2020

15-lecie specjalistów od zielonej architektury

spacerowiczom, że jest się w centrum miasta. Ważnym aspektem projektu było też pokreślenie znaczenie rzeki Rawy w mieście, jej brzegi miały się przemienić w zielone bulwary. Na razie projekty ekologiczne architekci realizują w mniejszej skali. W Świętochłowicach powstanie niewielkie osiedle, minimalistyczne

Dom z widokiem na Wisłę i zimowy ogród

Rok temu włocławski Budizol za ponad 2 mln zł kupił od Agencji Rewitalizacji Starówki najładniejsze grunty na płockiej skarpie. I wymyślił, że postawi tu apartamenty mieszkalne z podziemnym garażem. Projekt zamówił w renomowanym warszawskim biurze Szaroszyk & Rycerski. Jednak ponieważ działki te

Chcesz większy dom? To go podlej!

historii miejsca i kultury narodu, który je zamieszkuje. Na irlandzkim pustkowiu w ramach akcji Spirit of Place/Spirit of Design powstała kamienna brama inspirowana celtyckimi opowieściami; po Amazonce pływała łódź, dzięki której można było poczuć tę rzekę wszystkimi zmysłami; na zboczu wzgórza obok

Rozpoczął się plebiscyt 7 nowych cudów Polski

chrząszczy sprawia wrażenie dżungli. Wystarczy jednak przejść na drugą stronę, by znaleźć się w kilometrowym parku linowym. A wszystko to w obrębie miasta. 3. Wyspa Młyńska. Kujawsko-Pomorskie / Bydgoszcz Piękny zespół secesyjnych kamieniczek nad rzeką Młynówką, zwłaszcza stylowy Bulwar

Czytelnicy piszą, jak przygotować się do Euro

miasto wystraszy każdego sportowca czy kibica. Jaki turysta postanowi zwiedzić miasto tonące w śmieciach i brudzie? Moim zdaniem miasto musi skierować środki na tzw. rewitalizację ulicy Gdańskiej i śródmieścia, trzeba dofinansować i przyspieszyć modernizację ulicy Dworcowej, skończyć wreszcie z bałaganem

Zakole Łyny lepsze na muzeum techniki

dostarczane rzeką drewno. Dziś mógłby on pełnić rolę przystani rzecznej - mówi Rafał Bętkowski ze stowarzyszenia Święta Warmia. Nawet dyrektor skansenu w Olsztynku, przy którym działa stowarzyszenie twórców, które ma zająć tartak, jest przekonany, że zakole powinno kojarzyć się z rozwojem przemysłowym. - To

Bydgoszcz. Rewitalizacja dróg wodnych na UKW

Jak podkreślają twórcy kierunku, w Polsce istnieje pilna potrzeba działań przywracających gospodarczą i turystyczną użyteczność rzek oraz istniejących kanałów. "Zaniedbania w tej dziedzinie narastają w niektórych miejscach już od trzystu lat" - ocenił w czwartek prof. Zygmunt Babiński

Jerzy Sznerch: - Bo na Nadodrzu jest wszystko...

wszystko odnowione, tętniące życiem. Na rewitalizację pozyskano duże środki unijne; władzę oddano lokalnej radzie, z którą miasto bardzo się liczy. Zabrało im to 20 lat. Najtrudniej chyba było zmienić mentalność mieszkańców. Na początku beznadzieja: żyli z socjalu, podpalali budynki. Zmieniło się dopiero

Świętokrzyskie. 11,2 mln zł na rewitalizację trzech miast

-kanalizacyjnych oraz budowę placów zabaw. Liczące ponad 8 tys. mieszkańców miasto planuje także inwestować w tereny rekreacyjne położone w okolicach rzeki Wschodniej. Łączna wartość tych inwestycji - według szacunków władz Połańca - ma przekroczyć 9 mln zł. 60 proc. tej kwoty będzie stanowiło wsparcie unijne

11 miast, jedna stolica kultury

powietrze! Że nas zmieni, że uczyni świat lepszym! Że stanie się kołem zamachowym dla naszego Miasta!" Główne obszary, którymi chce zająć się w swoje aplikacji Bydgoszcz to: aktywizacja mieszkańców miasta, próba stworzenia lokalnych elit, społeczna i gospodarcza rewitalizacja miasta, wzrost poczucia

Zobacz Gdańsk podany zupełnie inaczej

, możemy tak jechać wzdłuż rzeki aż do Olszynki i Krępca, gdzie do Motławy wpada Radunia. Trudno o lepsze miejsce na piknik, zwłaszcza że na okolicznych polach częstszym widokiem niż człowiek, jest stado saren. Sztuka wrzucona między ulice Wracamy do Dolnego Miasta. Tę część - w przeciwieństwie do

Oscary znad Nysy, czyli jak się kręci filmy w Görlitz-Zgorzelcu

miasta i starych kronik. Arcimowicz przypomina, że jeszcze w latach 80. mnóstwo kamienic po niemieckiej stronie Zgorzelca było w opłakanym stanie. Po zjednoczeniu Niemiec zmieniło się prawo dotyczące własności, na rewitalizację poszły też miliony euro ze środków unijnych i funduszy federalnych. Pomógł

Przegląd wiadomości o nowych inwestycjach budowlanych

dwóch przetargów na wykonawcę robót budowlanych przy przebudowie centrum Katowic został właśnie ogłoszony. Przedsięwzięcie kosztować będzie 46 mln zł i ma obejmować przesunięcie torowiska oraz budowę mostu tramwajowego nad rzeką Rawą. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć przed końcem 2011 r., a jej

Barbara Blida nie musiała zginąć

usuwanie szkód górniczych i rewitalizację rzeki Rawy płynącej przez centrum Katowic. Firmom, które ubiegały się o dotacje, Alexis obiecywała je załatwić w Ministerstwie Gospodarki w zamian za prowizję. Nie zdradzała, że te pieniądze już rozdzielono - miała listę firm, którym je przyznano. Ministerstwu

O czym podczas debaty mówili kandydaci

mieszkań komunalnych o wysokim standardzie; ? rewitalizacja centrum miasta; ? podniesienie prestiżu nauczyciela, pomoc dla uczelni prywatnych i państwowych; ? spółki gminne pozostające własnością miasta; ? 50-metrowy ?basen. ? "Wisła rzeką z barami, kawiarenkami i portem jachtowym, powstanie

"Solidarna Polska - Wolnych Obywateli" - odpowiedź Jana Rokity na program PiS

, rewitalizacji, zarządzania, a także kosztów eksploatacji i kosztów różnych usług etc

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

kredytowych z Bankiem Światowym i Bankiem Rozwoju Rady Europy. Przeznaczonych na współfinansowanie "Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry". 3. Podpisanie z EBI umowy finansowej "Polska - Projekt na rzecz Rozwoju Nauki i Szkolnictwa", (250 mln EUR), przeznaczonego na

Pierwsze lotnisko i remonty dróg za euro

regionalnej infrastruktury badawczo-rozwojowej i instytucji okołobiznesowych. Na ten cel Bruksela ma do wydania 75,13 mln euro. Niewiele mniej, bo 69,35 mln euro zostanie przeznaczonych na tworzenie terenów inwestycyjnych oraz rewitalizacji miast i zdegradowanych obszarów zurbanizowanych. Pieniądze mają

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów