rodzicom sprawozdania

PAP

Sejm. PiS chce odrzucenia informacji rządu nt. ustawy o pieczy zastępczej

Sejm. PiS chce odrzucenia informacji rządu nt. ustawy o pieczy zastępczej

W piątek posłowie zapoznali się ze sprawozdaniem MPiPS na temat funkcjonowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z którego wynika, że liczba dzieci odebranych rodzicom biologicznym zmniejszyła się. PiS złożył wniosek o odrzucenie informacji.

Senatorowie chcą zrównaniu prawa rodziców do opieki po rozwodzie

Do Sejmu trafi senacki projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zakłada, że nie trzeba będzie ograniczać praw rodzicielskich jednego z rodziców, jeśli po rozwodzie nie porozumieją się między sobą w sprawie sposobu sprawowania opieki nad dziećmi.

Komisje senackie za projektem zrównującym prawa rodziców

Nie trzeba będzie ograniczać praw rodzicielskich jednego z rodziców, jeśli po rozwodzie nie porozumieją się między sobą w sprawie sposobu sprawowania opieki nad dziećmi - wynika z projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którą w środę zaakceptowały cztery połączone komisje senackie.

MPiPS: 128 tys. rodziców skorzystało z rocznych urlopów rodzicielskich

do 3 lat czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego i wydłużenie go do 4 tygodni, dodatkowa odprawa dla rodzica zwalnianego z winy pracodawcy, ale także wsparcie pracodawców zatrudniających rodziców po urlopach rodzicielskich i wychowawczych oraz dofinansowanie dla pracodawców otwierających na terenie

Sejm wznowił posiedzenie

posiedzenie komisji administracji i spraw wewnętrznych w tej sprawie. Sejm zajmie się również rządowym projektem nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który zakłada, że dziecko nie może trafić - wbrew woli rodziców - do pieczy zastępczej wyłącznie z powodu biedy. Posłowie rozpatrzą też projekt

"Okna życia naruszają prawa dzieci do tożsamości". ONZ wzywa Polskę do ich likwidacji

"Okna życia naruszają prawa dzieci do tożsamości". ONZ wzywa Polskę do ich likwidacji

pozostawić je w szpitalu albo zgłosić się bezpośrednio do sądu lub ośrodka adopcyjnego. - Ale jeśli miałoby zostać porzucone w lesie lub innym miejscu dla niego niebezpiecznym, to oczywiście "okno życia" jest lepszym wyjściem - zastrzega. Zdaniem Michalaka rodzice, którzy zostawiają dzieci w "

Mały Gabryś modlił się, żeby panie nie biły. Wyjaśniają skargę na przedszkole

Mały Gabryś modlił się, żeby panie nie biły. Wyjaśniają skargę na przedszkole

tam będzie miał wielu kolegów - mówi Dominika Zioła, mama. Po kilku tygodniach rodzice zauważyli u dziecka niepokojące zachowania. - Podczas snu chłopiec zaczął się moczyć, bał się wchodzić do toalety, zgrzytał zębami i budził się z krzykiem w środku nocy - opowiada pani Dominika. Rodzice, zmartwieni

NIK: na Dolnym Śląsku zbyt długi czas oczekiwania na adopcję

wydłużenie czasu oczekiwania spowodowane jest m.in. przez polski system sądowniczy. "Aby rozpocząć proces adopcyjny sąd musi wydać prawomocne postanowienie o odebraniu dziecka biologicznym rodzicom. Okazuje się, że w wielu przypadkach sąd nie dotrzymuje ustawowego terminu przekazania informacji o takim

MRPiPS kryterium uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - bez zmian

Rzecznik Praw Obywatelskich w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Dziecka powołał zespół ekspertów, którego zadaniem będzie wypracowanie propozycji rozwiązań systemowych zmierzających do usprawnienia systemu zabezpieczającego prawa rodziców i dzieci doświadczających niealimentacji. Jak wynika ze sprawozdania

Kraków. Sąd ustanowił kuratora dla rodziny Bajkowskich

Orzeczenie sądu jest zgodne ze środkami wnioskowanymi przez prokuraturę. Sprawa rodziny Bajkowskich stała się głośna po tym, jak w styczniu zeszłego roku krakowski sąd wydał decyzję o ograniczeniu praw rodzicielskich i natychmiastowym odebraniu rodzicom trójki chłopców (wtedy 13-letnich bliźniaków

Od 2015 r. certyfikaty "Chronimy dzieci" w całej Polsce

; dotyczyło to przedszkola, w którym rodzice skarżyli się na niewłaściwe traktowanie dzieci, a dyrekcja nie podjęła interwencji, mimo że uzyskała o tym informacje. Ponieważ przystąpienie do programu nie jest obligatoryjne, fundacja liczy, że dane, które placówki podają w sprawozdaniach, są prawdziwe. Ale

MPiPS: w Polsce jest 409 opiekunów dziennych, najwięcej w Opolskiem

, Śródmieście, Mokotów, Bemowo, Ochota, Targówek) dla 85 dzieci powyżej pierwszego roku życia. Dzienni opiekunowie są zatrudniani przez prezydenta Warszawy, swoje usługi świadczą w miejskich lokalach, które zostały zaaranżowane wspólnie z rodzicami i dostosowane do potrzeb maluchów. Ze względu na bezpieczeństwo

Sejm wznowił posiedzenie

warunkiem, że jego zakup sfinansuje prowadząca szkołę gmina. Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników. Prace nad rządowym podręcznikiem dla najmłodszych już trwają. Sejm rozpatrzy także poselski projekt ustawy o edukacji seksualnej w szkołach, zgłoszony przez wicemarszałek Sejmu

Komisja edukacji przyjęła sprawozdanie dot. noweli ws. zasad oceniania

, klasyfikowania i promowania uczniów nie zaproponowano zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących, zawartych w rozporządzeniu regulującym tę materię. Zapisano jednoznacznie obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia. Zaproponowano też wprowadzenie zasady

Podkomisja proponuje wprowadzenie "asystentów nauczycieli"

szkoły podstawowej. Zgodnie z nim, rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa zrobić to, a nawet cofnąć dziecko do zerówki, gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę. Będą mogli zrobić to do 31 grudnia. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek

MPiPS przeszkoli zespoły zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy

Przemocy w Rodzinie w 2013 r. Jak mówiła, od 2010 r. w polskim prawie jest zakaz bicia dzieci. "Mówi on rodzicom i opiekunom głośne "nie"; bicie dzieci nie jest metodą wychowawczą" - podkreślała Bartosiewicz. Przypomniała, że w sytuacji, gdy życie i zdrowie dziecka jest zagrożone

Sejm rozpoczął obrady, zajmuje się pomocą dla niepełnosprawnych

02.04. Warszawa (PAP) - Sejm, który w środę po godz. 9 rozpoczął trzydniowe posiedzenie, zajął się projektami dot. pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Obradom towarzyszą dwa protesty: rodziców w Sejmie i opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, którzy demonstrują przed Sejmem. Sejm zajął

Sejm. uchwalił nowelę o zmianach w POZ

opieki zdrowotnej (POZ) i podpisywanie umów z NFZ. Przeciwnicy zaproponowanych rozwiązań podkreślali, że spotęgują one chaos w systemie ochrony zdrowia. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podkreślał w piątek, że regulacja jest konieczna i daje rodzicom możliwość wyboru czy ich dziećmi ma zająć się

PiS chce odrzucenia projektu ustawy o uzgodnieniu płci. "Ta procedura nie może być tak łatwa i bezstresowa"

PiS chce odrzucenia projektu ustawy o uzgodnieniu płci. "Ta procedura nie może być tak łatwa i bezstresowa"

obecnie w tego typu sprawach trybu procesowego, z powództwa przeciwko własnym rodzicom. Powiedziała, że pierwotna wersja projektu znacznie różniła się od tej przedstawionej w sprawozdaniu komisji. W trakcie prac projekt został "okrojony do kwestii, które nie budzą kontrowersji". Jak mówiła

Róża Szwak i jej rodzeństwo zostaną z rodzicami

Róża Szwak i jej rodzeństwo zostaną z rodzicami

Róża Szwak w lipcu skończyła dwa lata, Ania rozpoczęła trzecią klasę, Tomek szóstą, Natalia - chodzi do gimnazjum. W Sądzie Rejonowym w Szamotułach zakończył się proces o odebranie władzy rodzicielskiej. Róża mieszka z trójką rodzeństwa i rodzicami Wiolettą i Władysławem Szwak we wsi Błota Wielkie

Opowieści o bocianach i dzieciach znalezionych w kapuście? Nie w Danii

skromny bagaż doświadczeń seksualnych, które nazywa typowymi dla amerykańskich nastolatków - nabywanych na tylnym siedzeniu samochodu w trakcie szkolnej dyskoteki i skrywanych przed rodzicami. Miała za sobą również jedną rozmowę z rodzicami, którzy próbowali, w jak najbardziej wymijający sposób

Pośpiech w komisjach sejmowych w sprawie weta prezydenta. PO z wnioskiem o przerwę do rana

Pośpiech w komisjach sejmowych w sprawie weta prezydenta. PO z wnioskiem o przerwę do rana

uzgodnieniu płci nie narusza stosunków prawnych między wnioskodawcą a jego rodzicami i jego dziećmi. Od momentu uprawomocnienia się postanowienia wszystkie prawa i obowiązki będą wynikać z płci określonej w tym postanowieniu. Chodzi np. o uprawnienia emerytalne, które jeszcze przez jakiś czas będą

Sędzia: bieda nigdy nie jest wyłącznym powodem odebrania dzieci

interwencji, było ubóstwo. Z kolei według danych Ministerstwa Sprawiedliwości z końca listopada 2013 r. od początku 2012 r. z powodu biedy odebrano rodzinom dzieci osiem razy, przy czym w dwóch przypadkach - na wniosek rodziców. Dane pochodzą ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania

Sejm rozpoczął obrady, zajmie się pomocą dla niepełnosprawnych

(Wielkopolskie) w wieku 57 lat po ciężkiej chorobie. W porządku obrad Sejmu jest kilka projektów dotyczących pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych: propozycja rządowa (złożona w Sejmie przez posłów PO i PSL) nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która dotyczy pomocy rodzicom dzieci

Dzień po śmierci Piotra Majchrzaka, esbecy piszą raport

W październiku Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że nie ma podstaw, by skarb państwa wypłacił odszkodowanie Teresie i Jerzemu Majchrzakom, rodzicom Piotra, który 12 maja 1982 r. w niewyjaśnionych okolicznościach został śmiertelnie pobity na ul. Fredry. Zdaniem rodziców Piotra, ich syna pobili

MPiPS: przybywa żłobków, ale potrzeby wciąż większe

Według danych MPiPS instytucji opiekujących się małymi dziećmi - żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i niań opłacanych przez rodziców na podstawie umowy - jest obecnie ponad 2300. Zapewniają one opiekę ponad 70 tys. dzieci - powiedziała dyrektor departamentu polityki rodzinnej Janina

Włochy.Pesymistyczny obraz kraju w raporcie Instytutu Statystycznego

o prawie 5 procent ich oszczędności i depozyty bankowe. Rekordowo wysokie bezrobocie wśród młodzieży coraz bardziej obniża ich szanse na uzyskanie niezależności. Spośród 4,7 miliona młodych ludzi ponad połowa otrzymuje regularnie pomoc finansową od rodziców. W analizie zwrócono również uwagę na

Z okazji Święta Niepodległości można było zwiedzić parlament i Pałac Prezydencki

; - mówili. "W telewizji była informacja, że są dni otwarte i spytałam rodziców, czy byśmy poszli" - dodała Jowita. 10-letni Mikołaj bardzo interesuje się polityką. Na świąteczny weekend do krewnych w Warszawie przyjechał z Bydgoszczy z rodzicami. Chciał zobaczyć na żywo to, co zazwyczaj ogląda w

Kosiniak-Kamysz: PUP - centrum dla bezrobotnego i pracodawcy

zatrudnienie m.in. dla osób po 60. roku życia i rodziców powracających na rynek pracy, po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka. Nowe przepisy wprowadzają też nowe instrumenty aktywujące bezrobotnych, m.in.: bon zatrudnieniowy - obniżający początkowe koszty zatrudnienia u pracodawcy, bony stażowe i bony

Rządowy projekt dot. darmowych podręczników szkolnych - do podkomisji

-III będą mogli skorzystać z innego niż rządowy podręcznik, pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje prowadząca szkołę gmina. Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ponadto projekt przewiduje, że od 2015 r. szkoły podstawowe i gimnazja będą otrzymywać środki na zakup

RPD chce, by 20 listopada był Dniem Praw Dziecka

tożsamości, bo Polska stwierdziła, że daje rodzicom prawo do zachowania w tajemnicy danych przysposobionego dziecka. W przypadku drugiego zastrzeżenia - mówiącego, że granicę wieku, od której dopuszczalne jest powołanie do służby wojskowej i uczestnictwo w działaniach wojennych, rozstrzyga prawo polskie

MPiPS: w Polsce jest 409 opiekunów dziennych, najwięcej w Opolskiem

, Ochota, Targówek) dla 85 dzieci powyżej pierwszego roku życia. Dzienni opiekunowie są zatrudniani przez prezydenta Warszawy, swoje usługi świadczą w miejskich lokalach, które zostały zaaranżowane wspólnie z rodzicami i dostosowane do potrzeb maluchów. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci opiekun nigdy nie

25 lat temu uchwalono Konwencję o prawach dziecka

. Pierwsze dotyczyło art. 7, mówiącego, że dziecko ma prawo do poznania swojej tożsamości i biologicznej rodziny - Polska uznała prawo rodziców do zachowania w tajemnicy danych przysposobionego dziecka. Drugie zastrzeżenie dotyczyło granicy wieku, od której dopuszczalne jest powołanie do służby wojskowej i

Projekt ws. wydawania podręczników przez MEN do podkomisji

wprowadzenia darmowego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. "To pierwszy krok, nie jedyny, ale niezbędny" - zaznaczyła. Przypomniała, że rząd chce, by darmowy podręcznik był dostępny dla uczniów już 1 września tego roku. Jak mówiła, nie widzi powodu, by rodzice nadal płacili

"Newsweek" ujawnia: Duda był działaczem Unii Wolności. "To gracz", "nie ma żadnych poglądów"

ma żadnych swoich poglądów, on ma uśmiech i spryt - mówi w rozmowie z tygodnikiem były działacz PiS. - Duda to gracz. Założę się, że jeśli sondaże mu spadną po tym, jak obraził bezdzietnych rodziców, a zrobił to, żeby pozyskać Rydzykowy elektorat, złagodzi zdanie. Ale jeśli okaże się, że jego poglądy

Od przyszłego roku możliwy fundusz na remonty szkół mniejszości

dwujęzykowo. Najczęściej jednak w szkołach, do których chodzą dzieci związane z mniejszością niemiecką, prowadzone są subwencjonowane przez ministerstwo edukacji lekcje niemieckiego jako języka mniejszości realizowane w formie zajęć dodatkowych na wniosek rodziców. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej

Projekt ws. wydawania podręczników przez MEN do podkomisji

do wprowadzenia darmowego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. "To pierwszy krok, nie jedyny, ale niezbędny" - zaznaczyła. Przypomniała, że rząd chce, by darmowy podręcznik był dostępny dla uczniów już 1 września tego roku. Jak mówiła, nie widzi powodu, by rodzice

Adrian N. bawi się dziećmi, a sąd mu na to pozwala

dano mu wolną rękę - dodaje. Państwo Anna i Maciej Arymowie to rodzina Pauliny - matki Marcela. Opiekowali się młodymi rodzicami, jeszcze zanim przyszedł na świat Marcel. - Byłam przy jego porodzie - mówi Anna Wolicka-Arym. - Później codziennie ich odwiedzałam w domu, kupowałam pampersy, mleko, ale

Kardynał Nycz: Synod musiał przymknąć furtkę dla osób homoseksualnych. "Kościół nazywa grzechy po imieniu"

sprzeczna z nauczaniem Kościoła. "Ten konkretny kazus nie jest moim zdaniem problemem. Kościół nie akceptuje przecież związków cywilnych, jeśli nie ma przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa, a przecież rodzice przyjmują na święta dzieci tak żyjące" - skomentował Nycz i dodał: "Tak jak

25 lat temu uchwalono Konwencję o prawach dziecka

rodziców do zachowania w tajemnicy danych przysposobionego dziecka. Drugie zastrzeżenie dotyczyło granicy wieku, od której dopuszczalne jest powołanie do służby wojskowej i uczestnictwo w działaniach wojennych (art. 38). Polska zastrzegła, że tę kwestię rozstrzyga prawo krajowe. Zastrzeżenia zostały

Jest orędzie synodu Kościoła. Co w końcu z rozwodnikami i homoseksualistami?

dyktaturę ekonomii bez oblicza i naprawdę ludzkiego celu". Upokarza to rodziny - ocenili biskupi i położyli nacisk na plagę bezrobocia i dramat rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić podstawowych potrzeb swym rodzinom, a także młodych ludzi narażonych na ryzyko ulegania narkotykom i przestępczości

Wszystkie kluby za projektem ws. podręczników szkolnych

prace nad projektem, podkreśliła m.in., że zaproponowano w nim kompleksowy system. "To systemowe, bardzo odważne rozwiązanie. Myślę, że warto dołożyć wszystkich starań byśmy to rozwiązanie zrobili jak najlepsze" - powiedziała. "Ten projekt przyczyni się do odciążenia rodziców z wydatków

Biedne rodziny nie będą już rozdzielane przez sądy. Będzie nowe prawo

materialną rodziny, rodzicom odbierano dzieci i umieszczano je w placówkach wychowawczych.- Rozdzielanie rodziny ze względów materialnych jest nie tylko barbarzyństwem, ale też ekonomicznie nieracjonalne - twierdzi Agnieszka Kozłowska - Rajewicz z PO, jedna z autorek projektu ustawy i wylicza: - Utrzymanie

Walka z przemocą wobec dzieci to główny temat Kongresu Praw Dziecka

, że prawo dziecka przysposobionego do poznania rodziców naturalnych będzie podlegało ograniczeniu poprzez obowiązywanie przepisów umożliwiających zachowanie tajemnicy pochodzenia dziecka; drugie zastrzeżenie - do artykułu 38. - mówiło, że o granicy wieku, od której dopuszczalne jest powoływanie do

KEP: konwencja ws. przemocy służy przebudowie ideologicznej społeczeństwa

definicję płci i chce ograniczenia prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r. W kwietniu ub. roku Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjęła projekt odpowiedniej ustawy. Pod koniec sierpnia odbyło się

Rodzice Róży z Błot Wielkich wzięli ślub

Sprawa rodziny z Błot Wielkich stała się głośna po tym, jak decyzją Sądu Rejonowego w Szamotułach kilka dni po porodzie, Wioletcie Woźnej została odebrana córeczka. Różę przekazano rodzinie zastępczej na podstawie sprawozdań kuratora. We wrześniu dziewczynka wróciła do rodziców. Jak powiedział

Pomoc dla niepełnosprawnych zdominuje najbliższe posiedzenie Sejmu

01.04. Warszawa (PAP) - Pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych zdominuje rozpoczynające się w środę posiedzenie Sejmu. Obrady będą się toczyć w obliczu dwóch protestów: rodziców - od dwóch tygodni okupujących Sejm i opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, którzy demonstrują pod Sejmem. Debaty

Pomoc dla niepełnosprawnych zdominuje najbliższe posiedzenie Sejmu

01.04. Warszawa (PAP) - Pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych zdominuje rozpoczynające się w środę posiedzenie Sejmu. Obrady będą się toczyć w obliczu dwóch protestów: rodziców - od dwóch tygodni okupujących Sejm i opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, którzy demonstrują pod Sejmem. Debaty

Co rok to samo: Marnotrawstwo, machlojki. Ile jest sensu w zarzutach wobec Owsiaka?

protokolantka, a potem jako księgowa w Banku PKO. - Jeśli ktoś rzuca, że jestem synem ubeka, to nieprawda, bo jestem synem milicjanta. O swoim życiorysie mówiłem jasno wtedy, gdy ludziom nie przychodziło do łba, żeby o takich rzeczach opowiadać. Nie wstydzę się swojego życia ani życia moich rodziców - mówił

ONZ: Trzeba zmienić politykę wobec kastracji kobiet

poważnych powikłań. W Koranie ma ani słowa o cięciu kobiet. Znajduje się w nim tylko zapis o obowiązkowym obrzezaniu mężczyzn. - Jednym z kluczowych czynników, który powinien motywować rodziców, by nie podejmowali decyzji o kastracji córek, powinno być dobro osobiste ich dzieci - podaje raport, przygotowany

Uczą i leczą wbrew woli rodziców. "Mam władzę rodzicielską, tylko formalnie"

Mateusz ma pełne prawo do decydowania o edukacji córki. - W tym przypadku sprzeciw jednego z rodziców wysłany do szkoły - ma taką samą doniosłość prawną jak rola drugiego rodzica- potwierdza dr Paweł Kobes z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. A to rodzi sytuacje kuriozalne - rodzice

Wrocław. Korwin-Mikke chce obniżki podatków i likwidacji PIT i CIT

wyborczym we Wrocławiu), że jego partia nie chce zmiany rządu, lecz obalenia obecnego państwa. "My chcemy obalić to państwo, państwo oparte na głębokiej niesprawiedliwości. Państwo totalitarne, w którym rząd wtrąca się w to co robić z własnymi dziećmi, w którym wtrąca się nawet w to, czy rodzice dają

Pilotaż "Cyfrowej szkoły" - komputer wciąż dodatkiem do tradycyjnego nauczania

etapów nauki, począwszy od I klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, po całą szkołę ponadgimnazjalną. Udostępnione będą bezpłatnie uczniom, nauczycielom i rodzicom. Umieszczone zostaną na specjalnej platformie internetowej, będzie z nich można korzystać przy użyciu urządzeń o różnych parametrach

Brytyjski dziennik ujawnia: zabójca żołnierza chciał się szkolić u Al-Szabab w Somalii

zamiarem popełnienia zamachów terrorystycznych bądź uzyskania przeszkolenia terrorystycznego - przypomina gazeta. Aresztowany w 2010 roku W 2010 r. 25-letni wówczas Adebolajo, którego rodzice pochodzą z Nigerii, choć on sam urodził się w Londynie, przebywał na wyspie Lamu położonej ok. 100 km od granicy

Pierwszy miniżłobek

miał być otwarty już na początku sierpnia, a ostateczny termin ustaliłyśmy na wrzesień - opowiada Marta Megger. - Miałyśmy wielu chętnych rodziców, niestety z przyczyn od nas niezależnych, jakim były kontrole sanepidu i przeciwpożarowe, dopiero dziś udało nam się otworzyć placówkę - podkreśla

Poseł PiS do Kluzik-Rostkowskiej: Pani przyszła do resortu, żeby niszczyć polski system wychowawczy i polską rodzinę

, że władze samorządowe będą przygotowywały wsparcie finansowe dla szkół z certyfikatami, a szkoły mają uczestniczyć w kosztach przeprowadzenia programu w placówkach, w tym szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli. "Miałam pełne prawo pytać, na jakiej podstawie dyrektorzy przystępują do

MEN: certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie" to dodatkowy koszt dla gmin

wsparcie finansowe dla szkół z certyfikatami, a szkoły mają uczestniczyć w kosztach przeprowadzenia programu w placówkach, w tym szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli. "Miałam pełne prawo pytać na jakiej podstawie dyrektorzy przystępują do programu, którego jeszcze nie ma, zobowiązują się do

Oficjalnie blisko 500 aborcji w zeszłym roku

pozostawienia noworodka w szpitalu (nie ze względów zdrowotnych). Autorzy raportu podkreślają, że brak jest danych o przyczynach porzucenia, a także o liczbie porzuconych dzieci, których rodzicami byli obcokrajowcy.O 177 więcej, niż w 2007 rokuW zeszłym roku zarejestrowano 499 aborcji, czyli o 177 więcej niż w

Rząd m.in. o darmowym podręczniku i ułatwieniach dla importerów

mogli skorzystać z innego niż rządowy podręcznik pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje prowadząca szkołę gmina. Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników. Zgodnie z projektem o wyborze podręczników dla uczniów nie będzie decydował nauczyciel, ale rada pedagogiczna szkoły po

Sejm. Zmiany w projekcie dot. odszkodowań dla funkcjonariuszy

małżonka lub dziecka - 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, dla innego członka rodziny - 9-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W tym drugim przypadku chodzi m.in. o wnuki, rodzeństwo, rodziców, macochę i ojczyma. Przyjęto, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie podwyższenie

Episkopat: Konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet nie zbuduje pozytywnych relacji między ludźmi

charakterze ideologicznym, wprowadza genderową definicję płci i chce ograniczenia prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Prządka: wysłuchanie publiczne możliwe po rozpoczęciu pierwszego czytania Jak powiedziała PAP przewodnicząca sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka

KEP: konwencja służy przebudowie ideologicznej społeczeństwa

poinformowane" - czytamy we wniosku skierowanym do marszałka. Zamieszczono w nim również pytania, jakie do konwencji mają członkinie Forum, m.in.: dlaczego promuje ona rozwiązania o charakterze ideologicznym, wprowadza genderową definicję płci i chce ograniczenia prawa rodziców do wychowywania dzieci

Oddawali dzieci, jak leci. Szokujące wyniki kontroli w puckim PCPR

Kontrola (już druga w tej placówce) została przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku, na wniosek starosty puckiego. To efekt tragedii, jaka rozegrała się w rodzinie zastępczej w Pucku - rodzice są podejrzani o przyczynienie się do śmierci pięcioletniej Klaudii i trzyletniego Kacperka

Libicki przestrzega przed ratyfikacją Konwencji ds. kontaktów z dziećmi

komisji od kilku lat napływały setki petycji rodziców z rozbitych małżeństw, przede wszystkim niemiecko-polskich, w których polscy rodzice uskarżali się, że wraz z dziećmi są "dyskryminowani ze względów narodowościowych".W liście do szefów klubów i kół parlamentarnych Libicki napisał, że skargi

Martwe dusze w prywatnych przedszkolach w Zielonej Górze?

faktycznej liczby uczęszczających dzieci. Tymczasem... - Pieniądze wydawano na inwestycje czy remonty. Zawyżano liczbę dzieci objętych opieką. Znaleźliśmy przykłady, gdzie przedszkola dostawały od nas pieniądze na dzieci, które już dawno zostały z placówki wypisane, bo rodzice znaleźli miejsce w miejskim

Sejmowa Komisja Rodziny i Praw Kobiet przyjęła sprawozdanie Rzecznika Praw Dziecka z wykonania budżetu

projektu zmian w polskim prawie prowadzących do wprowadzeniu zakazu bicia dzieci, Ewa Sowińska poinformowała, że w przyszłym roku planuje przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla rodziców na rzecz zaprzestania stosowania kar cielesnych. Akcja zyskała już poparcie mediów.

Wyzywali syna policjanta: "masz ojca psa". Bez reakcji

rodzinny uznał, że "konflikt" o którym pisała szkoła i kuratorium był jednak znęcaniem się psychicznym na Kamilem. Olek dostał nadzór kuratora do 18 roku życia. Przemek, który miał lepszą opinię ze szkoły - nadzór rodziców, którzy co kwartał mają składać sądowi sprawozdania. Adwokat rodziny, mec

Debata w Sejmie: trzeba zwiększyć bezpieczeństwo na drogach

osób starszych i dzieci, studentów, licealistów i rodziców. Musimy coś zrobić, żeby przerwać ten dramat na polskich drogach" - mówił przedstawiając wyniki kontroli Kwiatkowski. Izba rekomenduje Sejmowi "zwiększenie dynamiki działań państwa w obszarze bezpieczeństwa na polskich drogach"

Nowy termin orzeczenia w sprawie Róży

szamotulskiego sądu podjął taką decyzję m.in. ze względu na fakt, że do sądu dotarła już opinia przygotowana przez specjalistów z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Poznaniu.Potrzebna jest pomocWedług tej opinii dziecko odebrane rodzinie z Błot Wielkich mogłoby wrócić do rodziców, ale pod

Child Alert pomoże szukać dzieci. 'Sprawa Magdy to książkowy przykład'

zaginęło musi być małe, nie może mieć więcej niż 15 lat. Po drugie, gdy będziemy mieli podejrzenie, że życie dziecka jest w niebezpieczeństwie. Po trzecie, gdy będziemy dysponowali informacjami na temat dziecka i zgodę na ich rozpowszechnianie wyrażą zarówno rodzice jak i policja - wylicza w rozmowie z TOK

RPD: sądy powinny dokładniej badać sprawy wydawania dzieci za granicę

się sytuacje, w których skonfliktowani małżonkowie posiadający różne obywatelstwa toczą spór w sądzie w związku z uprowadzeniem dziecka za granicę. Dodał, że kiedy sąd decyduje o wydaniu dziecka "dochodzi do dramatycznych sytuacji i jeden z rodziców musi wyjechać z dzieckiem do poprzedniego

Sejm. Projekt dotyczący odszkodowań dla funkcjonariuszy - do komisji

odszkodowania. Wysokość odszkodowania będzie wówczas wynosić: dla małżonka lub dziecka - 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, dla innego członka rodziny - 9-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W tym drugim przypadku chodzi m.in. o wnuki, rodzeństwo, rodziców, macochę i ojczyma. Przyjęto, że w szczególnie

Dzień na zdjęciach: poniedziałek, 4 lipca

podpisów to głosy sprzeciwiające się ustawie, która nakazuje rozpoczęcie nauki w szkole dzieciom sześcioletnim. Przepis ma obowiązywać do 2012 roku. Obecnie rodzice mają wybór, czy wysłać dziecko do szkoły, czy do zerówki. Większość dzieci trafia do zerówek. W roku 2012 do pierwszych klas pójdą więc dzieci

Rybak 44 lata chodził do szkoły

była budowa sali gimnastycznej, rozbudowa szkoły i oddanie do użytku w 1993 r. budynku obecnego gimnazjum. Na pewno do przyjemnych działań należy zaliczyć wszystkie akcje, w które tak chętnie włączali się rodzice. We współpracy z samorządem lokalnym powstał plac zabaw, został zagospodarowany teren

Sprawa sterylizacji Wioletty Woźnej: Prokuratura umorzyła śledztwo

Szamotułach kilka dni po porodzie odebrano córkę. Różę przekazano rodzinie zastępczej na podstawie sprawozdań z kuratorskiego nadzoru nad rodziną. We wrześniu dziecko na mocy decyzji szamotulskiego sądu wróciło do rodziców. W trakcie badania szpitalnej dokumentacji okazało się, że w trakcie porodu kobieta

Biegła zbadała siniaki na ciele dziewczynki

). Nowych rodziców zastępczych zaniepokoiły siniaki na ciele dziewczynki. Lekarz, który zbadał dziecko w szpitalu, na prześwietleniu rentgenowskim stwierdził kolejne, stare ślady urazów. Powiadomił policję. - Wszczęliśmy śledztwo wyjaśniające, skąd wzięły się obrażenia na ciele dziecka - mówi "Gazecie

Prawica grzmi o "aborcjonizmie i ideologii gender"? Sprawdzamy, co jest w dokumencie PE

Unii do rygorystycznego przestrzegania całego pakietu postulatów ideologii gender, m.in. do zapewnienia młodzieży usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, dostępnych bez zgody i wiedzy rodziców lub opiekunów, przygotowała Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia - mówił prezes Prawicy

Prokuratura: jutro przesłuchanie Wiloletty Woźnej

zastępczej, na podstawie sprawozdań z kuratorskiego nadzoru nad rodziną. Sądowa kurator stwierdziła niewydolność wychowawczo-opiekuńczą matki małoletnich dzieci i oceniła, że nie daje ona gwarancji prawidłowego spełniania funkcji rodzica w przypadku opieki nad noworodkiem. Przed tygodniem Sąd Okręgowy w

Zarejestrowano komitet ws. liberalizacji prawa aborcyjnego

wybranych przez rodziców odstępach czasu z uwzględnieniem procedur medycznie wspomaganej prokreacji". Jak uzasadniają autorzy projektu, obowiązująca ustawa nie tylko nie zlikwidowała zjawiska przerywania ciąży, ale przyczyniła się do rozwoju podziemia aborcyjnego w Polsce. Podają, że choć oficjalne

Grabowska: W przyszłym roku łatwiejsza egzekucja alimentów w UE

bezpieczny. To dobra wiadomość dla samotnych rodziców, którzy zmagają się nie tylko z wychowaniem dziecka, ale i koniecznością samodzielnego utrzymywania go, jeśli drugi rodzic zapomina o swoich obowiązkach" - powiedziała posłanka Grabowska.Przyjęte ustalenia zakładają, że UE nie ingeruje w przepisy

Sejm przeciw zakazowi aborcji i liberalizacji prawa aborcyjnego

;swobodne i odpowiedzialne" decydowanie o posiadaniu dzieci, ich liczbie oraz "planowania ich narodzin w wybranych przez rodziców odstępach czasu". Zakładał również wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu: "wiedza o seksualności człowieka". Jego program miałby obejmować m.in. takie

Dzień na zdjęciach: środa, 24 sierpnia

zasiadła także jego konkubina oskarżona o nieumyślne narażenie dziecka na utratę życia. Dziecko zmarło w styczniu tego roku. Nocą rodzice mieli stwierdzić, że dziecko nie oddycha, w związku z czym wezwali pogotowie. Przybyli na miejsce lekarze stwierdzili, że dziecko zostało pobite. Mała Wiktoria miała

"The Guardian": Kreml chce wpłynąć na wynik wyborów

lekarzom na spotkaniach w miejscach pracy polecono, że jeśli nie chcą narazić się na utratę pracy na uczelni lub usunięcie ze studiów, powinni wziąć udział w wyborach. Na zebraniach komitetów rodzicielskich w szkołach zapowiedziano rodzicom, że jeśli nie chcą, by dzieci miały trudności, powinni

Marszałek zapłaci uczniom i nauczycielom za pracę

stara się jeszcze bardziej - mówi. Rodzice i dziadkowie są dumni ze wzorowych wyników, które otrzymuje Natalia. - Moi najbliżsi zawsze wpierają mnie podczas konkursów, jak i nauki - komentuje uczennica Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu. Piłka nożna to moja pasja - Nauka przychodzi mi łatwo - mówi Mateusz

"Trójki" Kaczyńskiego idą do szkół

aktami przemocy w szkołach". Cele szczegółowe: spotkania z radą pedagogiczną, uczniami, rodzicami, "żeby uzyskać informację o sytuacjach, w których uczniowie podlegają stałej presji, zadawaniu cierpień fizycznych i psychicznych, o przestępstwach, wykroczeniach, używaniu narkotyków i żeby

Sędzia komentuje: Należy zakazać bicia dzieci

oczywiście pomagało lepiej poznać problemy dzieci i ich rodziców. Często też słyszy się negatywne opinie na temat pracy kuratorów. A przecież to m.in. z ich sprawozdań sędziowie czerpią wiedzę o sytuacji rodziny. - Kuratorzy zawodowi muszą teraz mieć wyższe wykształcenie i zaliczyć aplikację w sądzie. Wśród

Krakowska oświata do raportu!

wyklucza, że słabsze szkoły w ramach wsparcia dostaną więcej pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne. Radna Małgorzata Jantos sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, podobnie jak analizowaniu wyników szkół przez radnych. - Tym powinni zająć się specjaliści i rodzice uczniów, a nie lokalni politycy, wśród których są

Futro z wilka czy z 40 szczeniąt owczarka?

(psy wiesza się za szyje na drucie), a technologia uboju sprawia, że futra zdzierane bywają z jeszcze żywych zwierząt. Rozporządzenie ma być głosowane w Parlamencie Europejskim za miesiąc. Wszystko wskazuje na to, że zostanie przyjęte. Obowiązywałoby od 2008 roku. - Apeluję do rodziców, żeby nie

Kershaw: Wallenberg zginął, bo znał prawdę o Katyniu

. Jego rodzice popełnili samobójstwo w 1979 roku, a przed śmiercią zobowiązali rodzeństwo Raoula do walki o prawdę, co najmniej, do 2000 roku - zakładali, że do tego czasu Wallenberg może jeszcze żyć. Siostra i brat Wallenberga nadal czekają na otwarcie rosyjskich archiwów licząc na odnalezienie jakichś

Federacja na rzecz Kobiet przygotowała projekt liberalizujący prawo aborcyjne

rodziców odstępach czasu z uwzględnieniem procedur medycznie wspomaganej prokreacji". Jak uzasadniają autorzy projektu, obowiązująca ustawa nie tylko nie zlikwidowała zjawiska przerywania ciąży, ale przyczyniła się do rozwoju podziemia aborcyjnego w Polsce. Podają, że choć oficjalne statystyki mówią o

Urlopy adopcyjne coraz bliżej

. - Rodzice i dzieci muszą mieć czas, żeby zaaklimatyzować się w nowej rodzinie, wyrównać opóźnienia emocjonalne i psychoruchowe. Placówka, w której dotychczas przebywało dziecko, nie jest naturalnym miejscem. Dzieci przyjęte do rodziny są bezpieczne, rozkwitają jak kwiaty, pięknieją, a nawet zmienia im się

Lewe faktury, darowizny, akcje pracownicze - tak kantujemy fiskusa

, nabył nieruchomość o wartości 1,2 mln zł. Powiedział, że wziął kredyt. Tyle że wcześniej cała kwota kredytu wraz z odsetkami została złożona dla zabezpieczenia w banku. Skąd ma pan pieniądze? - pyta się skarbówka. - To darowizna od rodziców. W sumie 20 mld starych złotych w gotówce - powiedział

Młodzi łodzianie i ich pomysły na życie

nowych firm, zapragnęła otworzyć galerię. - Marzyliśmy o miejscu z klimatem, do którego będziemy mogli zapraszać znajomych oraz artystów - dodaje Paweł, mąż Małgosi. Na wakacje - a właściwie była to podróż poślubna - wybrali się do Francji, do znajomych rodziców, którzy tam prowadzą galerię. Po powrocie

Sprawa Szymona. Śledztwo wznowione

doszło do ostatecznego rozwiązania, czyli odebrania chłopca rodzicom i przekazania go do domu dziecka. Dlatego ponownie będziemy pytać krewnych o możliwość sprawowania opieki nad chłopcem do czasu rozstrzygnięcia przez sąd sprawy rozwodowej i ustalenia, komu przypadnie opieka nad dzieckiem. Niestety, do

Rozebrali, macali aż popełniła samobójstwo. Oprawcy 14-latki na wolności

. Donat Paliszewski nie wykluczył, że złoży odwołanie od orzeczenia, ale musi zapoznać się wcześniej z jego pisemnym uzasadnieniem. - Nikt w tej sprawie, ani państwo, ani obrona, ani rodzice nie poradził sobie. Powinna być ona rozstrzygnięta szybko i bez zwłoki. Polska jest stroną konwencji o prawach

Oświata i kultura w okresie międzywojennym

, natomiast w 1932 r. dwudziestu pięciu. Szkoła funkcjonowała dzięki dotacji z Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu i władz powiatowych w Świeciu oraz opłat wnoszonych przez rodziców uczniów. Przykładowo wysokość dotacji ze strony Wydziału Powiatowego w roku szkolnym 1933/1934 wynosiła 3690 zł

Handel wirtualny, fiskus realny

kontroli. Wykryto "oszustwa i nieprawidłowości" na kwotę aż 4 mln zł - to niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Osiem kont rodziców Według GUS w ubiegłym roku towary i usługi kupowało w sieci w Polsce aż 5 mln osób - o prawie milion więcej niż rok wcześniej. Z raportu branżowych serwisów

Komisja za rozszerzeniem ulgi mieszkaniowej

przekazanej na cele pożytku publicznego. Z ulgi prorodzinnej będą mogli korzystać nie tylko rodzice i opiekunowie prawni, ale także rodzice zastępczy. W ustawie o PIT mają się znaleźć także nowe zasady dotyczące preferencyjnego rozliczenia podatkowego osób samotnie wychowujących dzieci. Zmiany mają umożliwić

Zmiany w podatkach dochodowych do komisji finansów

również rodzice zastępczy, nowe zasady dotyczące preferencyjnego rozliczenia podatkowego osób samotnie wychowujących dzieci. Nowelizowane przepisy maja pozwolić na równe traktowanie i niedyskryminację podatników w UE. Projekty zaproponowane przez komisję Przyjazne Państwo dotyczą m.in. rozliczania kosztów

Prywatne szkoły szukają adresu

W czerwcu "Dyslektywkowi" skończyła się szkole umowa z dzielnicą na wynajmowanie budynku przy ul. Dzieci Warszawy. - Burmistrz zaproponował komercyjny czynsz, którego nie jesteśmy w stanie płacić. 25 zł za metr, przedtem było to 4 zł - mówi Edyta Malicka z rady rodziców. Problem ze

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów