spadek liczby ludności

PAP

Rosja.W ciągu ostatnich 25 lat liczba ludności miast spadła o 8 mln

Rosja.W ciągu ostatnich 25 lat liczba ludności miast spadła o 8 mln

W Rosji o 8 milionów zmniejszyła się w ciągu ostatnich 25 lat liczba ludności miast - wynika z badania przeprowadzonego przez gazetę RBK. Spadek ludności odnotowało prawie 3/4 rosyjskich miast, głównie miasta północne i na Dalekim Wschodzie.

Demograf: w ciągu 35 lat mniej mieszkańców miast wojewódzkich

W ciągu najbliższych 35 lat spodziewany jest spadek liczby mieszkańców w zdecydowanej większości miast wojewódzkich w Polsce. Jedynie w przypadku Warszawy i Rzeszowa liczba ludności ma utrzymywać się na stałym poziomie.

Liczba ludności miast w Rosji spadła o 8 mln w 25 lat. Ubywa Rosjan, przybywa imigrantów. Rośnie Kaukaz

Liczba ludności rosyjskich miast zmniejszyła się w ciągu ostatnich 25 lat o 8 milionów - wynika z badania przeprowadzonego przez gazetę RBK. Spadek ludności odnotowało prawie 3/4 rosyjskich miast, głównie miasta północne i na Dalekim Wschodzie. Ubywa głównie rdzennych Rosjan, rośnie za to Kaukaz. Rośnie też Moskwa - ale przez imigrację.

Demografowie: nadal będzie spadać liczba mieszkańców wielu dużych miast

jest ich 39. W ostatnim dwudziestoleciu (w latach 1995-2013) w większości z nich nastąpił spadek liczby mieszkańców - jedynie w sześciu z nich nastąpił wzrost liczby ludności. Mieszkańców przybyło w miastach największych i najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia rynku pracy, tj. Warszawie i

Będzie nas, Polaków, tylko 33,7 miliona

. Najwyższy zaś spadek odnotuje Łotwa - jej populacja skurczy się w tym okresie do 1,9 mln, co oznacza spadek o prawie o 20 proc. Nowo przyjęte kraje UE odnotują łączny spadek ludności o 11,7 proc., co oznacza, że liczba ich mieszkańców w połowie XXI wieku wyniesie 65,5 mln wobec 74,1 mln w 2004 roku

GUS: w 2014 o 12 tys. mniej Polaków niż rok wcześniej

Pod względem liczby ludności - według danych GUS - Polska znajduje się na 33 miejscu wśród krajów świata i na 6 w krajach Unii Europejskiej. Miniony rok - informuje GUS - był trzecim z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności po notowanym wcześniej (w latach 2008-2011) wzroście. Tempo

Demograf: w ciągu 35 lat mniej mieszkańców miast wojewódzkich

30.12. Łódź (PAP) - W ciągu najbliższych 35 lat spodziewany jest spadek liczby mieszkańców w zdecydowanej większości miast wojewódzkich w Polsce. Jedynie w przypadku Warszawy i Rzeszowa liczba ludności ma utrzymywać się na stałym poziomie. Dwa spośród miast wojewódzkich - Poznań w 2028 r. i Łódź w

GUS: spada liczba mieszkańców Polski. Najbardziej wyludniają się Śląsk i Łódzkie

GUS: spada liczba mieszkańców Polski. Najbardziej wyludniają się Śląsk i Łódzkie

. dolnośląskie (spadek o 1008 osób, 0,6 proc.). Najbardziej wzrosła liczba ludności w powiatach: poznańskim (6499 osób, 1,8 proc.) i wrocławskim (3072 osoby, czyli 2,4 proc.). Łódź się wyludnia, Warszawa rośnie Najwięcej mieszkańców przybyło w Zielonej Górze i Warszawie. O więcej niż 2 tys. osób wzrosła liczba

GUS: lekki spadek zasięgu ubóstwa w 2015 roku

niezarobkowych źródeł (innych niż emerytury i renty), wśród rodzin wielodzietnych (z 4 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu) oraz wśród mieszkańców najmniejszych miast, o liczbie ludności nieprzekraczającej 20 tys. Wyraźny wzrost zasięgu ubóstwa zaobserwowano natomiast w gospodarstwach domowych utrzymujących

Katastrofa demograficzna na północy Bułgarii. Winne: ujemny przyrost naturalny i emigracja

Katastrofa demograficzna na północy Bułgarii. Winne: ujemny przyrost naturalny i emigracja

ponadto niepokojące statystyki wskazujące, że Bułgaria znajduje się na szczycie światowej listy krajów z największą umieralnością. Jego zdaniem właśnie wysoka śmiertelność w połączeniu z różnicami ekonomicznymi poszczególnych regionów może doprowadzić do katastrofy demograficznej. - Liczba ludności

W roku 2050 będzie nas ponad dziewięć miliardów

W roku 2050 będzie nas ponad dziewięć miliardów

natomiast spadek liczby ludności z 738 milionów obecnie do 702 milionów. Natomiast liczba ludności USA wzrośnie z 307 do 439 milionów, ale to za sprawą imigracji.

Syryjski upadek na czterech wykresach

Syryjski upadek na czterech wykresach

. Serwis Vox.com przywołuje czasy Wielkiego Kryzysu - wówczas, w latach 1929 i 1932 globalny PKB spadł o 15 procent - w Syrii mamy do czynienia z czterokrotnie większym spadkiem. POZIOM ŻYCIA Żyć w skrajnym ubóstwie oznacza konieczność przetrwania za 1 dolara i 25 centów dziennie. Do momentu rozpoczęcia

Złe prognozy dla Polski w raporcie KE: liczba mieszkańców spadnie o 5 mln

Złe prognozy dla Polski w raporcie KE: liczba mieszkańców spadnie o 5 mln

. Jednocześnie zmaleje liczba osób w wieku produkcyjnym. W 2013 r. pracownicy i potencjalni pracownicy stanowili ogółem 70,5 proc. społeczeństwa, a w 2060 r. mają stanowić 54,1 proc. Wzrosną wydatki na zdrowie i opiekę Wydatki publiczne związane ze starzeniem się ludności szacowane są przez KE na 20,9 proc. PKB

Raport Oxfam: 62 bogaczy posiada tyle samo, co biedniejsza połowa świata

Raport Oxfam: 62 bogaczy posiada tyle samo, co biedniejsza połowa świata

dolarów, podczas gdy oszczędności całej reszty spadły o 41 procent do 1 biliona dolarów. Tendencja jest o tyle niepokojąca, że w tym samym czasie liczba ludzi na świecie wzrosła o 400 mln. Z raportu wynika, że 62 najbogatsze osoby na świecie (w tym 53 mężczyzn) posiada tyle, co biedniejsza połowa całej

Jest nas już ponad pół miliarda! Liczba mieszkańców UE rośnie

Jest nas już ponad pół miliarda! Liczba mieszkańców UE rośnie

Wzrost ludności w Unii to w większości państw rezultat bardziej napływu imigrantów aniżeli wzrostu liczby urodzeń, choć Polska jest jednym z wyjątków. W naszym kraju liczba mieszkańców wzrosła o 31 tysięcy - teraz wynosi 38 milionów 167 tysięcy i - jak podaje Eurostat - taką sytuację zawdzięczamy

Chyba przybyło Rosjan

Chyba przybyło Rosjan

W 2009 r. Rosja prawdopodobnie odnotuje wzrost ludności po raz pierwszy od 1995 r., a przeciętna długość życia zwiększy się do 69 lat - oznajmił w środę premier Władimir Putin. Oznacza to wzrost długości życia o cztery lata w ostatnim pięcioleciu. Od 1993 r. liczba ludności Rosji zmniejszyła się o

Niemcy/ Populacja maleje: rodzi się mniej dzieci, spada liczba imigrantów

W 2006 roku populacja Niemiec zmalała do 82,31 mln. Był to największy spadek liczby ludności od czasu zjednoczenia Niemiec w roku 1990. W roku 2005 liczba Niemców wynosiła 82,44 mln. W ubiegłym roku w Niemczech zmarło o 150 tys. ludzi więcej niż się urodziło. W roku poprzednim liczba zgonów

Niemców jest coraz mniej

Liczba ludności Niemiec spadła w zeszłym roku poniżej 82 mln - poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Pod koniec 2009 r. Niemcy zamieszkiwało 81,7-81,8 mln ludzi, podczas gdy rok wcześniej - 82,0 mln. Oznacza to spadek o blisko 0,3 proc. i kontynuację utrzymującego się od 2003 r. ujemnego

Japonia/Dwie trzecie Japończyków niepokoi się o swoją przyszłość

najludniejszym krajem świata. Na spadek liczby ludności wpływają takie zjawiska, jak malejąca dzietność kobiet (w 2004 r. na jedną Japonkę przypadało 1,29 dziecka), coraz późniejsze zawieranie małżeństw, niedostatki budownictwa mieszkaniowego oraz wysokie koszty wykształcenia. Spadek ludności zapowiada poważne

Raport ONZ: do 2050 r. Polska straci 20 proc. ludności

państwach rozwiniętych. Od 1990 do 2000 roku zmniejszyła się ludność 40 proc. miast północy globu - 20 proc. w Ameryce Północnej, 25 proc. w Japonii i 50 proc. w Europie".Spadek liczby mieszkańców miast raport uzasadnia właśnie generalnym spadkiem liczby ludności w państwach zurbanizowanych, a także

Wielka Brytania: Liczba chrześcijan spada szybciej niż myślano

Wielka Brytania: Liczba chrześcijan spada szybciej niż myślano

chrześcijan. Wielka Brytania to nie tylko kraj o powiększającej się populacji osób niewierzących i zmniejszającej się liczbie chrześcijan (spadku tego nie zdołał powstrzymać nawet masowy napływ Polaków), ale jednocześnie kraj o gwałtownie rosnącej liczebnie społeczności muzułmańskiej. Co dziesiąta osoba

Demografowie: za 25 lat liczba łodzian spadnie poniżej 600 tys.

miejscu, ale w przeciwieństwie do innych największych polskich miast, będzie charakteryzować się najszybszym tempem spadku liczby ludności, a na dodatek ma być w tym mieście najbardziej zaawansowany proces starzenia się ludności" - dodał. Dalszy spadek liczby ludności Łodzi - zdaniem naukowca - w

Pomorskie. Największy w kraju wzrost pracujących w minionej dekadzie

kolejnym, warmińsko-mazurskim o 22 proc. Sześć województw (m.in. wielkopolskie, zachodniopomorskie i podlaskie) odnotowały jednocyfrowy wzrost liczby osób pracujących. W woj. kujawsko-pomorskim odnotowano spadek liczby o 2,2 proc. (prawie 17 tys. osób mniej pracuje). Według marszałka województwa

Raport: nie więcej niż cztery ofiary śmiertelne dronów w Pakistanie

To najniższa liczba ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej w tym kraju od rozpoczęcia programu dronów w 2004 roku - zauważa agencja Reutera, która we wtorek poinformowała o corocznym, opublikowanym w styczniu raporcie. USA nie informują o poszczególnych atakach, a dane publikowane przez władze

GDDKiA: w latach 2010-2015 o 14 proc. wzrósł ruch na drogach krajowych

Francję, która już w 1844 r. rozpoczęła pierwsze tego typy pomiary, a później powtarzała je co kilka lat - mierzono liczbę zaprzęgów konnych. W Polsce pomiary ruchu na początku koncentrowały się w miastach, gdzie liczono ruch na głównych traktach w okresach wzmożonej aktywności ludności, takich jak

GUS: Liczba ludności Polski w 2008 r. zwiększyła się o ok. 20 tys. osób

W 2008 r. - przyrost naturalny był dodatni i wyniósł ponad 35 tys. "W latach 1997-2007 rejestrowano ubytek liczby ludności Polski, która zmniejszyła się wówczas o ponad 175 tys. osób. Bezpośrednią przyczyną był notowany w latach 1984-2003 spadek liczby urodzeń przy prawie nieistotnych zmianach

Rosja zaostrza przepisy. Koniec z papierosami w kioskach i paleniem w restauracjach

Zakaz palenia jest najnowszym przedsięwzięciem pod rządami Władimira Putina, mającym promować zdrowy styl życia. Jest to zgodne z popieraniem przez rosyjskiego prezydenta wartości uznanych za tradycyjne i dążeniem do powstrzymania spadku liczby ludności. "Zrozumieją, że palenie to coś złego

Liczba ludności Rumunii zmalała o ponad 12 proc. w ciągu dekady

Według tych danych liczba ludności Rumunii wynosi obecnie około 19 mln, podczas gdy 10 lat temu było to 21,7 mln. Dane spisu mówią o 1 milionie obywateli Rumunii mieszkających za granicą - głównie w bogatszych krajach UE, jak Hiszpania i Włochy. Jednak inne dane mówią nawet o 3 mln emigrantów

Rosja. Ponad 21 mln osób żyje za mniej niż 5 euro dziennie

Liczba osób żyjących poniżej progu ubóstwa sięgnęła w pierwszej połowie 2011 roku 21,1 mln, czyli 14,9 proc. ludności kraju. W tym samym okresie 2009 roku wynosiła 19,1 mln. W drugim kwartale bieżącego roku za próg ubóstwa uznawano w Rosji 6505 rubli (150,5 euro) miesięcznie. AFP pisze, że te dane

Japonia/ Święto 20-latków w rekordowo małym gronie

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba japońskich dwudziestolatków była niższa o 40 tysięcy osób i wyniosła zaledwie 1,39 mln - 1,09 procent ludności kraju. Tak małej liczby młodych ludzi, świętujących wiek dojrzałości, nie notowano w Japonii od 20 lat. W sumie w zeszłym roku 20 lat ukończyło 720

Zatrważające dane z Rosji: prawie 40 proc. zgonów przed 60. rokiem życia

obecnie 143,1 mln mieszkańców, straciła od upadku ZSRR w 1991 roku ponad 5 mln mieszkańców i według Agencji Statystycznej Rosstat spadek będzie się pogłębiał. Jest to wynik spadku urodzin dzieci w latach 90. ubiegłego wieku z powodu stałego zmniejszania się liczby Rosjan w wieku rozrodczym.

Brytyjski tabloid ostrzega: Noworodek w Birmingham? Najpewniej będzie wyznawcą islamu [DANE]

wyznawcy islamu - 8995 chrześcijan zamieszkujących Tower Hamlets jest w zdecydowanej mniejszości wobec 34597 muzułmanów (ci ostatni stanowią 62 proc. lokalnej ludności). Eksperci: Te dane nie zaskakują - To, co widzimy, to parę trendów zbiegających się w jednym czasie. Mamy długoterminowy spadek poparcia

CBOS: obecnie Polacy chętniej chcieliby zamieszkać na wsi

Według badań CBOS, wzrost popularności lokalizacji wiejskich jest w dużej mierze efektem spadku atrakcyjności życia w małych miasteczkach (obecnie preferuje je 18 proc. respondentów, spadek o 8 punktów proc. od 1998 roku). Chęć mieszkania w średnich i dużych miastach, deklaruje podobna jak w 1998

W.Brytania. Spada bezrobocie i średnia płaca

Zdaniem komentatorów brytyjska gospodarka wysyła sprzeczne sygnały - bezrobocie obniża się, ale nie przekłada się to na przyrost siły nabywczej ludności. Stwarza to trudności z punktu widzenia polityki pieniężnej. Zwyżka stóp procentowych uzasadniona wzrostem gospodarki oznaczałaby, że wiele

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 12,0 proc.

.). W stosunku do maja br. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: zachodniopomorskim (o 4,9 proc.), lubuskim i pomorskim (po 4,8 proc.), opolskim (4,7 proc.), wielkopolskim (4,4 proc.) i dolnośląskim (o 4,2 proc.). Również w porównaniu z czerwcem 2013

Żołnierze ONZ wykorzystywali setki kobiet i dzieci. Płacili za seks butami, ubraniami, telefonami [RAPORT]

. żołnierzy sił pokojowych Według autorów raportu takie zachowanie stanowi rażące naruszenie zasad ONZ, która deklaruje "politykę zero tolerancji" wobec nadużyć seksualnych na misjach i stanowczo zabrania utrzymywania stosunków seksualnych z miejscową ludnością. W Haiti tylko siedem z ankietowanych

MFW: kryzys na Ukrainie odbije się na Białorusi

ważnymi partnerami handlowymi, dlatego w przypadku gwałtownego spadku tempa wzrostu gospodarczego w tych państwach trudno się spodziewać, by nie odbiło się to na Białorusi. Ukraina była w zeszłym roku drugim co do wielkości partnerem handlowym Białorusi po Rosji. "Na Białorusi działają spółki-córki

Raport: Latynosi w USA porzucają katolicyzm

za niewystarczające działania w walce z tym procederem. Zmiany zachodzące w religijności Latynosów częściowo odzwierciedlają ogólne trendy w Ameryce Łacińskiej, gdzie obserwuje się spadek liczby katolików przy jednoczesnym wzroście liczby wyznawców ewangelikalizmu i "niezrzeszonych"

Ukraina. Premier: cena gazu z Rosji może sięgnąć od kwietnia 480 USD

;Ukraina jest na krawędzi bankructwa gospodarczego i finansowego" - powiedział premier. Poinformował, że rząd zakłada 3-procentowy spadek PKB w 2014 roku i inflację na poziomie 12-14 procent. Zaznaczył, że bez przyjęcia przez parlament proponowanych przez rząd ustaw PKB Ukrainy spadnie nawet o 10

Lubuskie. Po raz pierwszy zanotowano ujemny przyrost naturalny

liczby ludności regionu ma wpływ ujemny bilans urodzeń w stosunku do zgonów. W przypadku Lubuskiego w zeszłym roku było o 300 zgonów więcej niż urodzeń, w porównaniu z 2012 r. - na świat przyszło o 630 mniej dzieci, a zmarło 439 osób więcej niż w 2013 r. "Można tu mówić o tendencji krajowej. Główną

"LA Times": Maleje migracja na granicy z Meksykiem

Tymczasem w ostatnich latach dał się zauważyć znaczny spadek salda migracji (różnica między napływem a odpływem ludności z danego obszaru) - wynika z danych przytaczanych przez dziennik za instytucjami i badaczami z USA i Meksyku. Liczba aresztowań Meksykanów próbujących nielegalnie przekroczyć

Wasiak: fundusze UE na inwestycje w konkurencyjność gospodarki

najbliższych latach Polska będzie musiała się zmierzyć ze spadkiem liczby ludności, zwiększeniem wskaźnika zatrudnienia oraz kontynuacją budowy gospodarki opartej na wiedzy" - zaznaczyła. Resort infrastruktury i rozwoju wyjaśnił w komunikacie, że uruchomienie pieniędzy unijnych z nowej puli zależy od jak

CBOS: 68 proc. badanych uważa, że armia jest niewystarczająco wyposażona

porównaniu z sondażem z 2008 r. wzrosła liczba zwolenników obowiązkowego powoływania poborowych. 47 proc. pytanych oceniło, że siły zbrojne powinny się składać z zawodowców (spadek o 7 pkt proc.). Za armią opartą przede wszystkim na powszechnym, obowiązkowym poborze opowiedziało się 11 proc. badanych (wzrost

General Motors: Tak źle nie było od II wojny światowej

"Biorąc pod uwagę wzrost liczby ludności, był to prawdopodobnie najgorszy miesiąc dla sprzedaży samochodów w okresie powojennym" - napisał w komunikacie wiceprezes koncernu ds. sprzedaży na rynek Ameryki Północnej Mark LaNeve. W październiku sprzedano 73.466 samochodów osobowych (spadek o

MSZ: ks. Dziedzic uwolniony dzięki współpracy wszystkich stron

ze strony MSZ w programach pomocowych. Zwierzchnik diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser zwrócił uwagę, że laicyzacja Europy spowodowała spadek liczby misjonarzy z tego kontynentu. Ocenił, że "ewangelizacja Afryki przynosi powiew wolności, wyzwala z lęku, na którym są oparte miejscowe

W Polsce - katastrofa demograficzna. To nie przesada. Będzie wyglądać właśnie tak [WYKRES]

dzieci, zastępowalność pokoleń nie jest zapewniona. A będzie jeszcze gorzej. Z nowych danych wynika, że od 2015 r. przyrost ludności będzie ujemny. Spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym. A to może oznaczać załamanie systemu emerytalnego - coraz mniejsza liczba pracujących osób będzie musiała wziąć na

Raport WWF: Ludzkość zużywa o 50 proc. bogactw Ziemi za dużo. "Jakby miała drugą Ziemię do dyspozycji"

zaabsorbować wyprodukowany CO2. To, jak mocno się odciska, zależy m.in. od wzrostu liczby ludności, poziomu konsumpcji na osobę i sposobu wykorzystania zasobów naturalnych. Ślad ekologiczny porównuje się potem do wskaźnika dostępnych zasobów naturalnych Ziemi. Według raportu WWF w 2008 r. ślad przekroczył ten

Prezydent: rolnictwo powinno być pod opieką państwa

Rzeczypospolitej zrobić" - zaznaczył Duda. Prezydent, mówiąc o sprawach wsi, podkreślił, że w Polsce istnieje 1 mln 300 tys. gospodarstw rolnych, a 40 proc. ludności naszego kraju mieszka na obszarach wiejskich. Zwrócił uwagę na niskie dochody polskich rolników. "Ankietowani przeciętnie podają, że

CBOS: zmniejszył się odsetek osób wierzących i praktykujących na wsi

praktykujących, pomimo spadku ich liczby, jest na wsi zdecydowanie większa niż w mieście (w 2013 roku różnica wynosiła 13,3 proc.). Według badań CBOS mieszkańcy wsi zdecydowanie częściej niż osoby mieszkające w miastach wyrażają niezachwianą wiarę w Boga (70 proc. wobec 55 proc.), częściej deklarują codzienną

Jest dobrze: PKB w 2009 wzrósł o 1,7 proc. Spadły inwestycje i popyt, ale nieznacznie

liczby ludności Polska znajduje się na 32. miejscu wśród krajów świata i na 6. w krajach Unii Europejskiej. W 2008 roku mediana wieku ludności Polski wynosiła 37,5 lat - co oznacza, że połowa ludności kraju wiek ten już przekroczyła, a druga połowa jeszcze go nie osiągnęła. Urząd ostrzega, że rezultatem

Nowy sukces Putina - będzie więcej Rosjan. A raper napisał pieśń...[WIDEO]

Rosji mówią, że to efekt programów państwowych, m.in. modernizacji systemu ochrony zdrowia oraz wypłaty dodatków macierzyńskich. Od 1993 roku liczba ludności Rosji zmniejszyła się o około 5,8 mln, do 142 mln. Rząd chce powstrzymać spadek demograficzny, m.in. poprzez programy zachęcające do rodzenia

Japonia/ Wzrost liczby urodzeń w 2006 r. nadzieją na zmianę ujemnego trendu demograficznego

Japończyk będzie miał więcej niż 65 lat, podczas gdy łączna liczba ludności spadnie. W 2005 r. prawie co piąty Japończyk przekroczył 65 rok życia. Japońscy demografowie ostrzegają, iż jeśli w kraju nie będzie się rodzić więcej dzieci, w 2100 r. liczba mieszkańców spadnie tu do 60 milionów. Obecnie wynosi

Raport PwC: Polska do '50 najszybciej rozwijającą się gospodarką UE

liczby ludności wywrze więc zdecydowanie negatywny wpływ na pozycję gospodarczą Polski na mapie świata w ciągu obecnego półwiecza. Ich zdaniem prognozowana stopa realnego rocznego wzrostu polskiej gospodarki na poziomie 2,7 proc. w latach 2014-2050 nadal wypada korzystnie na tle Niemiec (1,6 proc,) i

Tusk: Sytuacja materialna nie może być powodem rezygnacji z dzieci

czy decyzji o emigracji". Specjalna Strefa Demograficzna to projekt samorządu województwa opolskiego, którego celem jest odbudowa potencjału ludnościowego, poprzez tworzenie miejsc pracy oraz poprawę jakości życia. Taki program jest niezbędny, bo do 2035 roku prognozowany spadek liczby ludności

Rosjan jest już tylko 142,9 mln

To fatalny wynik. Liczba ludności kraju, który - co Rosjanie lubią z dumą podkreślać - zajmuje siódmą część lądów światowych, nie spadała w takim tempie nawet w trudnych latach 90. ubiegłego stulecia. Między rokiem 1989, kiedy przeprowadzono ostatni spis ludności w ZSRR, a 2002 r., kiedy był

USA/ Spada śmiertelność z powodu raka

Wskaźniki śmiertelności w wyniku raka od 1991 r. spadają w USA średnio o 1 procent rocznie, ale do 2002 r. absolutna liczba zgonów na tę chorobę wzrastała wskutek przyrostu ludności. W 2003 r. po raz pierwszy zmalała liczba Amerykanów zmarłych na raka, a trend spadkowy utrzymał się w r. 2004, kiedy

Katastrofa na Opolszczyźnie. Tylu ludzi wyjechało

Liczba ludności w Polsce systematycznie maleje (w ciągu ostatnich dziesięciu lat o 1,1 mln) z dwóch powodów: spadku liczby narodzin oraz migracji. Na Opolszczyźnie obydwa te zjawiska występują wyjątkowo wyraźnie. - Jeśli powiemy, że ludność Europy się zwija, ludność Polski także, to na

GUS: Rodzi się dużo mniej dzieci. Polacy nie chcą się pobierać, a rozwodów jest coraz więcej

związkach. Jednak od 20 lat wzrasta liczba pozamałżeńskich dzieci. "Na początku lat 90-tych ze związków pozamałżeńskich rodziło się ok. 6-7 proc. dzieci, zaś w ostatnich latach 18-21 proc." - czytamy w raporcie. I tak jest nas więcej Pomimo spadku liczby urodzin w Polsce odnotowano dodatni

W 2019 r. białe dzieci w USA staną się mniejszością

blisko 38 proc. Mniejszości stanowią obecnie 46,5 proc. ludności USA poniżej 18. roku życia. Białe dzieci są w mniejszości już w 10 stanach, chociaż w poprzedniej dekadzie było tak tylko w pięciu. Najwyższy spadek odnotował Vermont na północnym wschodzie USA. Liczba białych wzrosła w ostatnich 10 latach

Problemy finansowe Państwa Islamskiego? Ogromne wydatki dżihadystów: prywatne szpitale, wysoki żołd

wyniosą 2 do 3 mln dolarów dziennie, ale według obecnych szacunków nie przekraczają nawet miliona dolarów" - zauważa Keatinge. Spadek dochodów z handlu ropą Powodem takiego stanu rzeczy jest spadek ceny surowca na światowych rynkach oraz zniszczona nalotami USA i ich sojuszników infrastruktura

Niemcy w odwrocie: coraz mniej dzieci i imigrantów

W 2006 roku populacja Niemiec zmalała do 82,31 mln. Był to największy spadek liczby ludności od czasu zjednoczenia Niemiec w roku 1990. W roku 2005 liczba Niemców wynosiła 82,44 mln. W ubiegłym roku w Niemczech zmarło o 150 tys. ludzi więcej niż się urodziło. W roku poprzednim liczba zgonów

Opole. W 2014-2020 najwięcej pieniędzy m.in. na nowe miejsca pracy

względem demograficznym - najwyższy w Polsce spadek liczby ludności, najniższą liczbę urodzeń na sto kobiet, najwyższą liczbę emigrantów na tysiąc mieszkańców. Dlatego władze Opolszczyzny przygotowały program tzw. Specjalnej Strefy Demograficznej, która obejmie cały region i ma przeciwdziałać wyludnianiu

Wybory 2011. CBOS: Jedne z najlepszych notowań rządu w roku

, że polityka obecnego gabinetu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej (uważa tak 51 proc. badanych, spadek o 9 pkt proc. w stosunku do czerwca). Kto za premierem? CBOS odnotowuje, że rząd Donalda Tuska ma najwięcej zwolenników wśród mieszkańców miast liczących 501 tys. i więcej ludności (46

CBOS: w lipcu poprawa notowań rządu i premiera

nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej (uważa tak 51 proc. badanych, spadek o 9 pkt proc. w stosunku do czerwca). CBOS odnotowuje, że rząd Donalda Tuska ma najwięcej zwolenników wśród mieszkańców miast liczących 501 tys. i więcej ludności (46 proc.), w miastach od 20 tys. do 100 tys. ludności

BŚ: Ludność Polski spadnie o 1,6 mln do 2025

"W najbliższych dwóch dekadach najszybciej starzeć się będą społeczeństwa Europy Środkowej i byłego Związku Radzieckiego, co będzie efektem bezprecedensowych spadków płodności i wzrostów oczekiwanej długości życia. W tym regionie (z wyjątkiem Turcji) prognozowany spadek liczby ludności

MAC: wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w Podlaskiem - niezasadne

zjawiskiem niszczenia upraw przez dziki" - zaznaczył. Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk zwrócił uwagę na spadek dochodów rolników w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Przypomniał, że na początku grudnia został przedłożony Radzie Ministrów projekt noweli ustawy o ochronie zwierząt i

Podlaskie. Ruszył projekt przywracania bartnictwa w lasach

. Uczestnicząca w konferencji w Augustowie prof. Beata Madras-Majewska z SGGW powiedziała PAP, że - biorąc pod uwagę liczbę partnerów w tym projekcie - są szanse na odtworzenie bartnictwa, przynajmniej w warunkach lokalnych. "Mam nadzieję, że będzie to szansą dla takiej introdukcji, powrotu do naszej

NBP: W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla ścieżki CPI i PKB jest symetryczny

oczekiwań wzrost liczby pracujących w drugiej połowie 2013 r. - w przypadku kontynuacji tej tendencji - wpłynie, poprzez poprawę dochodów do dyspozycji ludności, na wzrost dynamiki konsumpcji indywidualnej" - oceniają analitycy. "Czynnikiem ryzyka dla projekcji jest również trwałość i skala

GUS: Bezrobocie spada, ale nie z powodu emigracji

czynnikiem tego spadku" - dodał. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu września 1 mln 777,8 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 44,1 tys., czyli o 2,4 proc. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem liczba ta była niższa o 585,9 tys. osób

Giełda w USA: Inwestorzy polują na okazje. Sprzedaż aut GM w dół o 45 proc.

popytu na ten surowiec wywołanego recesją. Spadek sprzedaży GM o 45 procent Amerykański koncern samochodowy General Motors zanotował w październiku 45-procentowy spadek sprzedaży w USA. Był to dla GM najgorszy miesiąc od II wojny światowej. "Biorąc pod uwagę wzrost liczby ludności, był to

Bułgaria w pigułce (dokumentacja)

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE: Kraj o powierzchni 111 tys. km kwadratowych leży na Bałkanach, ma dostęp do Morza Czarnego; graniczy z Grecją, Turcją, Macedonią, Serbią i Rumunią. LUDNOŚĆ: 7,7 mln mieszkańców. Liczba ta zmalała z 9 milionów w 1989 roku z powodu emigracji po upadku komunizmu i spadku

Papież: to nieprawda, że dobrzy katolicy muszą być jak króliki i mieć dużo dzieci

pary. Kiedy liczba ta jest niższa, dochodzi do takiej skrajności, jak we Włoszech, gdzie - jak słyszałem, nie wiem, czy to prawda - że w 2024 roku nie będzie pieniędzy dla emerytów". "Spadek liczby ludności. Słowem-kluczem, by na to odpowiedzieć jest to, którego Kościół używa zawsze, ja też

Rekordowo niska liczba narodzin w Niemczech

najbardziej licznych krajów europejskich jednak od połowy lat 70-tych ilość narodzin zaczęła powoli spadać. Wówczas na świat przychodziło 1,4 miliona dzieci rocznie. Po drugiej wojnie światowej liczba ludności Niemiec wynosiła 63 miliony obywateli. Do 1964 roku liczba ta wynosiła już 75 milionów. Obecnie

Sprawa stadionu olimpijskiego w Tokio dzieli Japończyków

). Komentatorzy wskazują na prognozowany spadek liczby ludności Japonii i twierdzą, że kraj nie będzie mógł sobie pozwolić na utrzymywanie tak drogiego stadionu. "Płacimy podatki i wydajemy nasze oszczędności z myślą o kolejnych pokoleniach. Jestem pewien, że nie będą one w stanie pozbyć się tego długu oraz

Odra atakuje Europę. Rodzice nie szczepili dzieci

Największy i najbardziej niepokojący wzrost zakażeń odnotowano we Francji. Od stycznia do marca 2011 r. zarejestrowano tam 4 937 przypadków odry. To znacznie więcej niż w przed rokiem, gdy liczba wszystkich zachorowań przekroczyła 5 tys. Więcej zachorowań jest też w Wielkiej Brytanii, Niemczech

W Japonii wzrost liczby urodzeń

Japończyk będzie miał więcej niż 65 lat, podczas gdy łączna liczba ludności spadnie. W 2005 r. prawie co piąty Japończyk przekroczył 65 rok życia. Japońscy demografowie ostrzegają, iż jeśli w kraju nie będzie się rodzić więcej dzieci, w 2100 r. liczba mieszkańców spadnie tu do 60 milionów. Obecnie wynosi

Japonia: Wzrost liczby urodzeń w 2006 r.

Japończyk będzie miał więcej niż 65 lat, podczas gdy łączna liczba ludności spadnie. W 2005 r. prawie co piąty Japończyk przekroczył 65 rok życia. Japońscy demografowie ostrzegają, iż jeśli w kraju nie będzie się rodzić więcej dzieci, w 2100 r. liczba mieszkańców spadnie tu do 60 milionów. Obecnie wynosi

Opolskie. Od poniedziałku - II Ogólnopolska Konferencja Demograficzna

ostatnich latach czasowo poza granicami kraju pracuje około 120 tys. osób. "Nastąpiły w związku z tym trwałe zaburzenia w ruchu naturalnym, które odbiły się spadkiem urodzeń, przyrostu naturalnego, coraz wyższym wiekiem zawierania małżeństw i zaawansowanym procesem starzenia się ludności"

Na Białorusi znikają mniejszości narodowe

Komitet ogłosił właśnie wyniki zeszłorocznego spisu ludności. W porównaniu z poprzednim spisem z 1999 r. o ponad połowę zmalała liczba mieszkających na Białorusi Żydów, o 33 proc. - Ukraińców, o 31,8 - Rosjan. Najmniejszy, ale także poważny spadek - o 25,6 proc., odnotowano w przypadku Polaków

Tadeusz Mazowiecki o szczycie w Brukseli: porażka Europy

jest porozumienie na gruncie propozycji Konwentu, np. przez podniesienie liczby ludności potrzebnej do uchwalenia nowego prawa. Trzeba dobrej woli z obu stron i świadomości, że blokowanie propozycji to sytuacja wyjątkowa. A w Polsce trzeba zwiększenia świadomości tego, co leży w interesie Polski

Polska wymiera. Więcej zgonów niż narodzin. Jedna z najgorszych sytuacji na świecie

dzieci, opisuje Dziennik.pl. Oznacza to, że stanowią one nieco ponad jedną szóstą ludności naszego kraju. Jeszcze w połowie lat 80. dzieci stanowiły jedną czwartą populacji. 2. TENDENCJA. Z nowych prognoz na lata 2015-2035 wynika, że liczba zgonów dramatycznie przewyższy liczbę urodzin. Spadnie też

Ukraina. Biełogorsk wobec referendum ws. wejścia Krymu do Rosji

głosować.() Niestety wydarzenia ostatnich lat i miesięcy na Ukrainie dla bardzo wielu mieszkańców miasta oznaczały trudniejsze warunki życia, znaczny spadek liczby miejsc pracy i zamożności" - mówi PAP w swoim gabinecie, siedząc na tle flag Ukrainy i Krymu. Sądzi, że z perspektywy jego miasta może

Hiszpania: Bezrobocie przekroczyło 20 proc. Wzrost PKB za rok?

Jak wynika z opublikowanego w piątek najnowszego spisu ludności aktywnej zawodowo (EPA), w ciągu ostatniego kwartału liczba bezrobotnych wzrosła o 82 700 osób, do 18 476 900 osób. Jednak w niektórych dziedzinach hiszpańskiej gospodarki bezrobocie zaczęło się zmniejszać. Zmalało ono w budownictwie

Połowa Polaków uważa, że sprawy kraju idą w złym kierunku

W porównaniu z badaniami z czerwca, odnotowano spadek o 4 punkty proc. liczby zadowolonych oraz wzrost (też o 4 punkty proc.) odsetka niezadowolonych z kierunku, w jakim podążają sprawy kraju. W porównaniu z tym samym okresem 2007 r. rysuje się wyraźny wzrost (o 13 punktów proc.) odsetka

Papież udzielił święceń kapłańskich 22 diakonom

przedmiotem stałej i coraz większej troski Kościoła katolickiego. Według najnowszych statystyk, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, mimo wzrostu liczby ludności na świecie z 4 do 7 miliardów, liczba księży spadła z 421 tysięcy do 406 tysięcy.

USA/ Ponad 750 tys. bezdomnych

wymieniają również takie przyczyny jak przemoc domowa, narkomania, brak akceptacji dla osób opuszczających więzienia oraz stały spadek liczby szpitali dla psychicznie chorych.

Brytyjska energetyka rok po reformie

sektora na gospodarkę i liczbie potencjalnych miejsc pracy przerzucają się bowiem zarówno organizacje branżowe z sektora OZE jak i paliw kopalnych. O koncyliacyjnym nastawieniu rządu świadczą choćby przyjęte w ostatnich kilkunastu miesiącach strategie sektorowe zarówno dla branży naftowo-gazowej jak i

Ameryka bardziej bezpieczna

jest wyraźny - Ameryka staje się krajem coraz bardziej bezpiecznym. Morderstw jest o jedną trzecią mniej niż w rekordowym 1993 r., gwałtów - prawie o 20 proc. Ogółem liczba przestępstw jest taka jak na początku lat 70., gdy USA miały jedną trzecią ludności mniej! Najbardziej wyraźny jest spadek

W kwietniowe weekendy zamknięte sklepy. Efekt: kiepska sprzedaż

szybki spadek bezrobocia. W drugą stronę idą dane o aktywności ekonomicznej ludności BAEL, ale to nie dziwi, one są niejako zawsze z tyłu - powiedział Szczurek agencji Reuters. GUS podał też dane na temat zamówień w przemyśle, które wzrosły w kwietniu o 19,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W

Gwałtowny koniec wyżu demograficznego w Warszawie

roczniki kobiet urodzonych w okresie wyżu demograficznego przełomu lat 70. i 80. Szczyt tego wyżu już za nami, teraz w wiek najwyższej rozrodczości wchodzą mniej liczne roczniki z lat 80. - tłumaczy dr Anna Matysiak, demograf ze Szkoły Głównej Handlowej. - Spadek liczby urodzeń nie jest zaskoczeniem

Izraelskie służby medyczne podawały żydowskim imigrantkom z Etiopii antykoncepcję wbrew ich woli. Rząd milczał

od amerykańsko-żydowskiego komitetu Joint Distribution Committee, który zarządza szpitalami w obozach przejściowych dla imigrantów. Zeznania żydowskich imigrantek z Etiopii mogą tłumaczyć 50-procentowy spadek liczby urodzeń w społeczności etiopskich Żydów w Izraelu w ciągu ostatnich 10 lat - pisze

Dobre perspektywy dla rynku kredytów mieszkaniowych

Z raportu wynika, że sprzedaż kredytów mieszkaniowych w 2010 roku będzie się kształtowała się na poziomie 40-50 mld zł, co oznacza przyrost stanu zadłużenia ludności o 20-30 mld zł. Wzrost w ujęciu realnym może być jeszcze wyższy ze względu na prawdopodobny trend aprecjacji złotówki. - Czynnikiem

Chiny potrzebują więcej dzieci

spadek, jeśli przyrównać dane z roku 1950 - czynnik ten wynosił 5.8, a nawet z roku 1980 - 2.3. Za chwilę ogrom ludności w wieku produkcyjnym, pokolenie które wypracowało obecny chiński cud gospodarczy, przejdzie w wiek emerytalny i będzie potrzebowało utrzymania i podstawowej choćby opieki zdrowotnej

TNS OBOP: Połowa Polaków sądzi, że sprawy w kraju idą w złym kierunku

W porównaniu z badaniami z sierpnia odnotowano spadek o 1 pkt proc. liczby zadowolonych oraz o 2 pkt proc. liczby niezadowolonych z kierunku, w jakim podążają sprawy kraju. W porównaniu z tym samym okresem 2007 r. stanowi to wzrost (o 9 pkt proc.) liczby optymistów, przy jednoczesnym spadku (o 16

USA: Rekordowo niska liczba aborcji

Aborcję w USA zalegalizowała decyzja sądu najwyższego z 1973 r. Po tym wyroku liczba zabiegów zaczęła lawinowo rosnąć, pod koniec lat 70. osiągając 1,6 mln rocznie. Ogłoszone właśnie dane Guttmacher Institute mówią, że w 2005 r. liczba aborcji spadła do 1,2 mln. Uwzględniając wzrost ludności USA

90 lat temu Bank Polski rozpoczął emisję złotego polskiego

od chwili odzyskania niepodległości, zmalała do końca 1923 r. aż o 45 proc. Tak wielki spadek skromnej przecież powojennej zamożności, mimo że równocześnie wzrosła liczba zatrudnionych, spowodował ograniczenie zakupów, kurcząc rozmiary rynku wewnętrznego". "Zmniejszenie popytu - podkreślał

90. rocznica reformy walutowo-skarbowej premiera W. Grabskiego

od chwili odzyskania niepodległości, zmalała do końca 1923 r. aż o 45 proc. Tak wielki spadek skromnej przecież powojennej zamożności, mimo że równocześnie wzrosła liczba zatrudnionych, spowodował ograniczenie zakupów, kurcząc rozmiary rynku wewnętrznego". "Zmniejszenie popytu - podkreślał

W USA jest coraz bezpieczniej

trzy razy mniej niż w 1991 r. Podobne dane spływają z całych Stanów. Od początku lat 90., gdy liczba przestępstw osiągnęła szczyt, w Ameryce jest coraz spokojniej. Liczba przestępstw z użyciem przemocy (czyli zabójstwa, gwałty i pobicia) spadła o ponad 60 proc. Liczba włamań spadła w tym czasie

1600 milionów Chińczyków w 2050

Do 2050 r. ludność Chin wzrośnie o 300 mln osób i osiągnie 1,6 mld - zapowiedział w poniedziałek szef chińskiej komisji planowania rodziny. Dzięki obowiązującej od 1980 r. polityce "jednego dziecka" na świat nie przyszło 300 mln dzieci. Dzięki spadkowi demograficznemu udało się podnieść

OECD: więcej imigrantów, mniej próśb o azyl

) i we Włoszech (+31.000). OECD zwraca też uwagę na spadki w tym zakresie: na przykład napływ imigrantów zmniejszył się we Francji (-5.200), Niemczech (-13.000) i Szwajcarii (-2000). OECD podkreśla, że liczby te dotyczą jedynie imigracji legalnej na stałe, przy czym w przeważającej większości to

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje

Bestsellery