umorzenie składek

jag, PAP

RPO za umorzeniem zaległych składek ZUS matkom przebywającym na urlopach

RPO za umorzeniem zaległych składek ZUS matkom przebywającym na urlopach

Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski apeluje o umorzenie zaległych składek matkom, które przebywały w latach 1999-2006 na urlopach wychowawczych oraz tym, które otrzymywały zasiłek macierzyński.

ZUS: tylko do 1 września matki mogą ubiegać się o umorzenie składek

tylko do 1 września matki, które prowadząc własną działalność gospodarczą przebywały na zasiłku macierzyńskim, bądź urlopie wychowawczym, mogą ubiegać się o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne - przypomina ZUS

Ulgi z ZUS dla przedsiębiorczych matek

Kobiety, które podczas urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego prowadziły własne firmy, mogą składać wnioski o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne.

PJN złożył w Sejmie projekt dot. przedsiębiorców

systemową oznaczonych. Nie mając umocowania prawnego ZUS działa zatem poza prawem". Napisano w nim także, że "według niektórych szacunków dotyczy to około 500 tys. podmiotów gospodarczych, zobowiązanych do zapłaty nienależnych za wskazany okres składek". Projekt PJN zakłada umorzenie

CBA: ZUS w Lublinie darował 3 mln zł składki

CBA: ZUS w Lublinie darował 3 mln zł składki

Kolejne około 10 mln zł zaległości składkowych lubelski ZUS rozłożył płatnikom na raty niezgodnie z obowiązującymi przepisami - poinformował w komunikacie przekazanym PAP dyrektor gabinetu szefa CBA Tomasz Frątczak. CBA kontrolowało oddział ZUS w Lublinie od grudnia ubiegłego roku do czerwca tego ro

Sejm. Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców nawet jeśli spóźnią się z płatnością

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nowela zrównuje w zakresie terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zobowiązań z tytułu zwrotu refundacji. Po zakończeniu pierwszego czytania na temat projekt wypowiedział się resort finansów; z jego opinii wynika, że projekt nie sprzyja dyscyplinowaniu płatników składek na ubezpieczenia społeczne i może powodować skutki

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty swoich zobowiązań z tytułu zwrotu refundacji. Po zakończeniu pierwszego czytania na temat projekt wypowiedział się resort finansów; z jego opinii wynika, że projekt nie sprzyja dyscyplinowaniu płatników składek na ubezpieczenia społeczne i może powodować skutki

Sejm przyjął ustawę rozszerzająca kompetencje BFG i KNF

bankowego, instytucja pomostowa, umorzenie lub konwersja zobowiązań, wydzielenie aktywów. Ustawa określa także źródła finansowania tych procesów. Ustawa reguluje też szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji włącznie z zasadami współpracy organu przymusowej restrukturyzacji (BFG) z organem

Ponad 55 mld nieściągniętych składek. ZUS tonie?

Ponad 55 mld nieściągniętych składek. ZUS tonie?

Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że niewypłacalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zagraża finansom państwa. Według raportu, do którego dotarła "Rzeczpospolita", należności z tytułu niezapłaconych składek przekroczyły 55 mld zł. Dla porównania: dwa lata temu było to niespełna 34 mld zł

Senatorowie: niepełnosprawni nie będą zwracać refundacji składek ZUS

senator Jan Filip Libicki (PO) powiedział PAP, że projekt jest odpowiedzią na problem, jaki ma ok. 250 niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą. Choć porozumieli się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, że będą opłacać składki z niewielkim, kilkudniowym opóźnieniem, tego porozumienia nie

Rolnik przegrał w Trybunale Konstytucyjnym ws. zasiłków chorobowych

lub jego umorzenia w całości lub części), co chronić może go przed potrąceniem z przysługującego mu zasiłku chorobowego zaległych składek na ubezpieczenie. Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą była sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

Reforma OFE zgodna z konstytucją. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Reforma OFE zgodna z konstytucją. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Fundusze Emerytalne, 2. Zgodne z konstytucją jest przekazanie części zgromadzonych składek z OFE do ZUS, 3. Zgodna z konstytucją jest możliwość ponownego wyboru między OFE a ZUS-em, 4. Częściowo niezgodny z konstytucją był przepis zakazujący reklamy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Uchwaloną w grudniu 2013

Szczurek: po przekazaniu aktywów z OFE dług publiczny spadł o 9 proc. PKB

wartości odpowiadającej sumie umorzonych jednostek rozrachunkowych. Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS. Z OFE do ZUS miały zostać przeniesione obligacje

Do stołecznego sądu trafił pozew zbiorowy ws. reformy OFE

ponad połowy emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153,15 mld zł. Od lutego OFE umorzyły 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia 2014 r. Fundusze przekazały do ZUS aktywa o wartości

W marcu sąd zbada dopuszczalność pozwu zbiorowego ws. reformy OFE

umorzenia jednostek i przeniesienia środków przyszłych emerytów. Efektem ustawy o zmianach w systemie emerytalnym, która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 1 lutego 2014 r., było m.in. przeniesienie ponad połowy emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153,15 mld zł. Od lutego

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE ma w poniedziałek trafić do ZUS

obecnie zarządzają OFE w poniedziałek mają być przekazane do ZUS, gdzie zostaną zapisane na naszych subkontach. Przepisy mówią, że 3 lutego 2014 r. OFE mają umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia 2014 r. Tego dnia

Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Chodzi o nowelizację m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prawo bankowe i ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowela dotyczy kobiet prowadzących działalność gospodarczą, które, będąc na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym, nie opłacały składek

Z kasy Rudy Śląskiej zniknęło 2,5 mln zł. Śledztwo umorzono

Z kasy Rudy Śląskiej zniknęło 2,5 mln zł. Śledztwo umorzono

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach podjęła taką decyzję na początku marca. Chodzi o pieniądze, które trafiały na konto Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, do którego należało kilkuset urzędników. To wyłącznie oni powinni wpłacać tu składki. Okazało się jednak, że konto kasy zasilono także z

NIK: kwota nieściągniętych składek ZUS przekroczyła w 2013 r. 55 mld zł

też pod uwagę m.in. zakończonych, bez pokrycia należności z tytułu składek, postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych; umorzonych postępowań egzekucyjnych z uwagi na całkowitą nieściągalność należności, czy ustawy abolicyjnej skutkującej umorzeniem należności oraz zawieszeniem postępowań

Szef ZUS Zbigniew Derdziuk krytykuje raport NIK o ściągalności składek

zakresie ulg i umorzeń. Pod koniec sierpnia Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że nieściągnięte przez ZUS składki przekroczyły w 2013 r. 55 mld zł. NIK zarzucił ZUS także brak pełnej wiedzy o stanie zadłużenia płatników, opóźnienia w prowadzeniu egzekucji czy nierówne

Piechociński: "Stan klęski z powodu suszy opóźniłby wybory nawet o pół roku". Rolnicy: "Jesteśmy bezsilni"

Piechociński: "Stan klęski z powodu suszy opóźniłby wybory nawet o pół roku". Rolnicy: "Jesteśmy bezsilni"

rolników z płacenia składek KRUS za drugie półrocze, umorzenie podatku rolnego z jego rekompensatą dla samorządów ze strony rządu czy zniesienie kar za nadprodukcję mleka w roku 2014/15. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Rolnicy apelują o wprowadzenie stanu klęski suszy. "Dziś rząd tylko symuluje pomoc"

Rolnicy apelują o wprowadzenie stanu klęski suszy. "Dziś rząd tylko symuluje pomoc"

rolnych, zwolnienie rolników z płacenia składek KRUS za drugie półrocze, umorzenie podatku rolnego z jego rekompensatą dla samorządów ze strony rządu czy zniesienie kar za nadprodukcję mleka w roku 2014/15. Zdaniem wiceprezesa rolników nie stać np. na zaciąganie tanich kredytów klęskowych. - Każdy kredyt

Sprawa oświadczenia Kaczyńskiego. "To szykana. Bylibyśmy nikczemnikami nie pomagając rodzinom ofiar katastrofy"

. - To były pieniądze klubu parlamentarnego pochodzące ze składki. Jarosław Kaczyński jako poseł na Sejm również taką składkę płaci - dodał. Kto winny? Błaszczak: "Rząd. My nikczemnikami nie jesteśmy" Szef klubu parlamentarnego PiS uważa, że winnymi całej sprawy jest rząd. - Zamiast pomagać

W poniedziałek OFE przekażą do ZUS 153,15 mld zł

Nowe przepisy dot. OFE, które obowiązują (z kilkoma wyjątkami) od 1 lutego mówią m.in., że 3 lutego 2014 r. OFE mają umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia 2014 r. W tym dniu fundusze musiały więc przekazać

ZUS: informacja o tym, ile OFE przekazały na subkonta po 1 czerwca 2015 r.

W poniedziałek otwarte fundusze emerytalne przekazały do ZUS 153,15 mld zł, w efekcie dług publiczny Polski zmniejszył się o 9 proc. PKB. Transfer aktywów OFE do ZUS, to efekt nowych przepisów dotyczących OFE. Mówią one m.in., że 3 lutego br. OFE miały umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych

"Kolejna rewolucja" w systemie emerytalnym. Składki do OFE dobrowolne. "Czy nadal będą bezpieczne?"

Wyborczej". Przyszła składka do OFE dobrowolna Najważniejszą podjętą przez rząd decyzją jest ta o dobrowolności składek do OFE. Każdy członek OFE będzie miał tylko trzy miesiące na podjęcie decyzji, czy chce pozostać w OFE, czy wybrać emeryturę tylko z ZUS - ogłosił premier Donald Tusk. Kto nie dokona

PG do TK: zakaz reklamy OFE - niekonstytucyjny

interes publiczny. Zdaniem Hernanda reszta zaskarżonych przepisów jest zgodna z konstytucją bądź też podlega umorzeniu z powodów formalnych. Nie ma na razie terminu rozpatrzenia wniosku prezydenta przez TK. Trybunał musi jeszcze uzyskać opinię Sejmu. Ewentualne stwierdzenie niezgodności z konstytucją

W piątek pilne spotkanie w sprawie OFE. "W trybie nagłym" zbierze się komitet stały Rady Ministrów

zorganizowanie w trybie pilnym dodatkowego posiedzenia komitetu stałego Rady Ministrów. Tłumaczył, że wiąże się to z koniecznością obniżenia składki przekazywanej do OFE do 2,92 proc. z dniem 1 lutego 2014 r. Według ministra pozwoli to również wprowadzić 14-dniowe vacatio legis dla wejścia w życie ustawy

14 stycznia wejdzie w życie część nowych przepisów dot. OFE

Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego - oświadczenie o przekazywaniu do OFE części składki emerytalnej. Chodzi o 2,92 proc. pensji. Składki osoby, która nie wybierze OFE będą trafiać na subkonto w ZUS. Wcześniej niż cała ustawa wejdzie w życie regulacja związana z nałożonym na OFE

Fedak: zaległe składki na ZUS dotyczą 46 tys. kobiet

Przed rokiem "Gazeta Wyborcza" podawała, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie przelał składek blisko 900 tys. kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym w latach 1999-2001. Pół roku później ZUS poinformował, że uzupełnił składki za okres od stycznia 1999 r. do

PG do TK: zakaz reklamy OFE - niekonstytucyjny

zgodna z konstytucją; w pozostałym zakresie postępowanie powinno zostać umorzone z powodów formalnych. Nie ma na razie terminu rozpatrzenia wniosku prezydenta przez TK. Trybunał musi jeszcze uzyskać opinię Sejmu. Ewentualne stwierdzenie niezgodności z konstytucją reformy emerytalnej spowodowałoby, że

PG do TK: zakaz reklamy OFE - niekonstytucyjny

przepisy te dotyczą prawa represyjnego" - wyjaśniono. Dodano, że konstytucja wymaga natomiast, aby opis zachowania zabronionego był precyzyjnie określony w ustawie. Zdaniem Hernanda reszta zaskarżonych przepisów jest zgodna z konstytucją; w pozostałym zakresie postępowanie powinno zostać umorzone z

Podlaskie. Proces apelacyjny ws. dawnego holdingu Fasty - wyrok w czwartek

Białymstoku skazał w tym procesie pięć osób na kary więzienia od 2 lat i dwóch miesięcy do 6 lat oraz grzywny, wobec czterech kolejnych osób zapadły wyroki w zawieszeniu, sprawa następnej została umorzona, było też jedno uniewinnienie. Sprawa związana jest z przekształceniami własnościowymi i kapitałowymi

Założyciel Amber Gold niewinny ws. zaległych wypłat dla pracowników. Sędzia krytycznie o inspekcji pracy

zrobiła inspekcja pracy? Sprawą zajmował się Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ. Sędzia Karolina Kozłowska uniewinniła w poniedziałek Marcina P. od zarzutu zaległości w wypłacie wynagrodzeń oraz za brak premii, a w kwestii składek na fundusz pracy postępowanie umorzyła. - Na początek należy podkreślić, że

Lewiatan składa zażalenie do TK na odmowę prawa do zaskarżenia reformy OFE

ubezpieczającego, przez sam fakt zatrudnienia; pracodawca jest obowiązany do dokonania zgłoszenia ubezpieczonego w ZUS. Na podstawie tego zgłoszenia zakładane jest indywidualne konto ubezpieczonego, na którym ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości składek; pracodawca posiada status płatnika

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

podatkowym. Będzie można łatwiej odliczyć podatek w wypadku umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym" - powiedział PAP Maciej Geromin z resortu sprawiedliwości. "Druga zmiana, także korzystna dla podatników, dotyczy przesądzenia o braku obowiązku podatkowego opodatkowania podatkiem

"Pierwsza opcja jest najlepsza", "OFE staną się kasynami, to złe" - eksperci o trzech propozycjach rządu [KOMENTARZE]

. Ubezpieczony będzie mógł decydować, czy chce pozostać nadal w OFE, czy chce, by cała jego składka oraz aktywa zgromadzone w OFE zostały przeniesione do ZUS. Podkreślił jednocześnie, że decyzja o przejściu do ZUS byłaby nieodwołalna. Kolejnym wariantem jest tzw. dobrowolność plus, w którym ubezpieczony może

NIK: w dłuższej perspektywie może zabraknąć na wypłatę emerytur

"Najwyższa Izba Kontroli poświadcza, że przejęcie przez ZUS aktywów OFE, (większość to obligacje) oraz przekazanie obligacji skarbowych do Ministra Finansów w celu ich umorzenia, a także przekazanie pozostałej części aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej i funduszu emerytalnego Funduszu

Wielowieyska: OFE takie czy siakie? I tak musimy sami oszczędzać. Inaczej skazujemy się na nędzę

. Ubezpieczony będzie mógł decydować, czy chce pozostać nadal w OFE, czy chce, by cała jego składka oraz aktywa zgromadzone w OFE zostały przeniesione do ZUS. Podkreślił jednocześnie, że decyzja o przejściu do ZUS byłaby nieodwołalna. Kolejnym wariantem jest tzw. dobrowolność plus, w którym ubezpieczony może

B. szef Amber Gold uniewinniony za zaległości w wypłatach pensji

wypłacił im premii za ten miesiąc. Nie opłacił też obowiązkowych składek na fundusz pracy za czerwiec 2012 r. w kwocie ponad 4,6 tys. zł. W uzasadnieniu wyroku sędzia Karolina Kozłowska wytknęła PIP zaniedbania w tej sprawie. "Oprócz skompletowania świadectw pracy pracowników Amber Gold Obsługa i

TK odmówił rozpatrzenia skargi Lewiatana ws. OFE

pracownik-pracodawca". Zaskarżona 14 marca przez Lewiatana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym wprowadziła możliwość wyboru, czy część składki emerytalnej ma być nadal przekazywana do OFE, czy też jej całość ma trafiać do ZUS. Po zmianie fundusze nie mogą już inwestować w obligacje i inne

Piotr Ikonowicz będzie eksmitowany ze swoim biurem. "Zaniedbałem sprawę"

. Ikonowicz przyznaje, że "trochę zaniedbał sprawę". - Najpierw opłacaliśmy rachunki, by kancelaria mogła funkcjonować. Nie dostajemy dotacji, żyjemy ze składek i darowizn. Co jakiś czas ktoś wpłaca większą sumę i wtedy staramy się regulować zaległości. Liczyliśmy na to, że tak będzie i teraz

MPiPS: Niekonstytucyjność OFE oznacza dług publiczny powyżej 55 proc. PKB

164,0 mld zł (9,5 proc. PKB). Ministerstwo pracy podkreśla, że wpłynęłoby to również na wzrost kosztów obsługi długu publicznego. W tym roku byłoby to 0,5 mld zł, ale 2015 już 6,8 mld (0,4 PKB). Innym wydatkiem byłaby konieczność wypłaty w 2014 r. odszkodowań z tytułu odsetek od umorzonych skarbowych

WISE: 170 mld zł dotacji dla górnictwa i energetyki węglowej od 1990 r.

najważniejszych rodzajów wsparcia dla górnictwa węgla w latach 1990-2012 wymienia się umorzenia najróżniejszych publicznych zobowiązań przedsiębiorstw górniczych, bądź dotacje na ten cel, koszty osierocone po upadłych kopalniach oraz dotacje do rent i emerytur górniczych. "W przeciwieństwie do emerytur w

Podlaskie. Proces apelacyjny ws. dawnego holdingu Fasty

W czerwcu 2012 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał pięć osób na kary więzienia od 3 do 6 lat i grzywny, wobec czterech kolejnych osób zapadły wyroki w zawieszeniu, sprawa następnej została umorzona, było też jedno uniewinnienie. Sprawa związana jest z przekształceniami własnościowymi i

Będzie pozew zbiorowy ws. reformy OFE

emerytalnym, która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 1 lutego 2014r. jest m.in. przeniesienie ponad połowy emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153,15 mld zł. Na mocy ustawy OFE nie będą już mogły inwestować w obligacje i inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego zapisy reformy OFE

publiczny charakter tych środków. "RPO, podzielając stanowisko o publicznoprawnym charakterze środków zgromadzonych w OFE, nie stwierdza podstaw do podważenia operacji przymusowego umorzenia (przekazania) 51,5 proc. aktywów z OFE z punktu widzenia niezgodności z konstytucyjną zasadą ochrony własności

RPO zaskarżyła do TK zapisy reformy OFE

publiczny charakter tych środków. "RPO, podzielając stanowisko o publicznoprawnym charakterze środków zgromadzonych w OFE, nie stwierdza podstaw do podważenia operacji przymusowego umorzenia (przekazania) 51,5 proc. aktywów z OFE z punktu widzenia niezgodności z konstytucyjną zasadą ochrony własności

Tusk: niższe progi ostrożnościowe zwiększą bezpieczeństwo Polski

papierów wartościowych wyniosła łącznie 146 mld 54,2 mln zł. Skarbowe papiery wartościowe, nabywane przez Skarb Państwa, zostały umorzone, w wyniku czego państwowy dług publiczny obniżył się o 130 mld 187,6 mln zł, co można przełożyć na ok. 7,6 proc. PKB w 2014 r. prognozowanego w ustawie budżetowej na

Umorzenie mandatu przez internet? To możliwe - ruszył ePUAP

, urzędach skarbowych, konsulatach. Chodzi o składanie podań np. o becikowe, wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek czy wnioskowanie o umorzenie lub rozłożenie na raty mandatów. - Podejrzewamy, że tych ostatnich spraw będzie najwięcej - mówi Łukasz Falgier dyr. generalny Śląskiego Urzędu

NIK: niektóre z lubuskich gmin mają problemy z finansowaniem inwestycji komunalnych

szukając pieniędzy na spłatę zobowiązań sięgały do subwencji oświatowej, depozytów czy innych środków, do których uruchomienia nie były upoważnione. Gmina Torzym sięgnęła do puli przeznaczonej na wypłaty wynagrodzeń dla urzędników i składki ZUS. "Taki sposób kredytowania działalności naruszał

Sawicki: Rolnicy dotknięci powodzią mogą liczyć na pomoc

Z dotychczasowych danych wynika, że powodzią zostało dotkniętych ponad 50 tys. gospodarstw. Jak wyjaśnił Sawicki, oprócz pomocy dla powodzian, którą zadeklarował we wtorek rząd, rolnicy mogą liczyć ze strony Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rozłożenie na raty składek, umorzenie

PJN podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

w Polsce. Są teraz wzywani do zapłacenia zaległości ubezpieczeniowych" - dodał. Zaznaczył, że PJN zgłosiło projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. "Nie został on jednak

OFE przekazały do ZUS 153,15 mld zł

aktywów OFE do ZUS, to efekt nowych przepisów dotyczących OFE, które obowiązują (z kilkoma wyjątkami) od 1 lutego. Mówią one m.in., że 3 lutego br. OFE mają umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia 2014 r. W tym dniu

Kraje G7 umorzyły długi Haiti

) oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy (BŚ). Dwie ostatnie spośród tych instytucji w czerwcu ub.r. w ramach procedur pozwalających im na anulowanie długów najuboższych państw umorzyły 1,2 mld dol. zobowiązań Haiti, które wówczas sięgały około 1,9 mld dol. Po styczniowym kataklizmie

Ofiary wypadków drogowych nie skorzystały jeszcze z "podatku Religi"

dyskontynuacji, z chwilą rozwiązania się parlamentu nie było strony, która wniosek zgłaszała i Trybunał wniosek ten umorzył. Obecnie w wykazie spraw, które wpłynęły do Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnego wniosku w sprawie dodatkowej składki z polis OC na leczenie ofiar wypadków. Prezes PIU Tomasz Mintoft

Deloitte: zmiany w Ordynacji podatkowej mogą obniżyć konkurencyjność

prawna i powinna być zawarta standardowa umowa o pracę. W ocenie Deloitte w takim przypadku po stronie twórcy powstanie zaległość podatkowa, a po stronie jego pracodawcy odpowiedzialność za nieprawidłowe naliczenie składek. "Powstaje pytanie, czy klauzula nie będzie stosowana zbyt restrykcyjnie

PiS umarza długi PC

Była to jedyna decyzja o umorzeniu długów, jaką minister skarbu podjął w zeszłym roku. Kto wystąpił z wnioskiem o umorzenie długów PC? Nie wiadomo. W aktach sprawy nie ma takiego wniosku. Jasiński: - Nie pamiętam. To była błaha sprawa. Ale na pewno nie był to Jarosław Kaczyński. Marek Suski, poseł

Prezydent Nowej Soli zjednał sobie internautów. "Ma 100 proc. racji", "W końcu ktoś ma jaja"

wynagrodzeń nikt nie chciał płacić. Zaległe składki ZUS niedługo zostaną umorzone. Nikt się nie zamartwił ani o moje dzieci, ani o to czym mam pieniądze na przekwalifikowanie, tak jak nikt się nie martwił, za co dojeżdżam do pracy, kiedy pracodawca od pół roku nie płaci. I jeszcze ma żal, że mi się nie podoba

Prezydent podpisał nowelę ws. kredytów dla szpitali

Kwota ta może być przeznaczona m.in. na spłatę należności i składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązań wynikających z tzw. ustawy 203 i spłatę kredytu obrotowego. Zgodnie z wolą Sejmu, kredyt będzie też można przeznaczyć na spłatę należności głównych i odsetek na ubezpieczenie społeczne

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą kredytów dla szpitali

Kwota ta może być przeznaczona m.in. na spłatę należności i składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązań wynikających z tzw. ustawy 203 i spłatę kredytu obrotowego. Zgodnie z wolą Sejmu, kredyt będzie też można przeznaczyć na spłatę należności głównych i odsetek na ubezpieczenie społeczne

NRL zaskarży do TK kluczową ustawę rządowego pakietu zdrowotnego

niedoprecyzowany. Nie wiadomo jakie świadczenia należą się pacjentom, a jakie nie. W konsekwencji pacjenci płacą podwójnie: publiczną składkę zdrowotną, a następnie za świadczenia wykonywane w prywatnych lecznicach" - powiedział Hamankiewicz. Dodał, że NRL przed TK ma reprezentować prof. Michał Kulesza

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

, sporządzić wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie płatności podatków bądź składek. Więcej informacji na temat tej pomocy na stronie www.podatnicy.org.

Pracodawcy zaskarżyli do TK ustawę o OFE

Lewiatan poinformował w poniedziałek, że wniosek wpłynął do Trybunału 14 marca. Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym wprowadziła możliwość wyboru, czy część składki emerytalnej ma być nadal przekazywana do OFE, czy też jej całość ma trafiać do ZUS. Po zmianie fundusze nie mogą

Podatek Religi na razie zostaje

Od października za leczenie ofiar wypadków drogowych płacą towarzystwa ubezpieczeniowe. Narodowemu Funduszowi Zdrowia oddają 12 proc. składek OC, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość cen obowiązkowych polis komunikacyjnych. Ostatnią szansą dla kierowców i ubezpieczycieli miał być Trybunał

Były polityk PO skazany za korupcję. Trzy lata więzienia

[pieniądze] po rozmowie dyscyplinującej z Piotrem Cz. Jako osobę, do której trzeba przynosić składki, wskazał on pana Wilka. Dariusz Sz. odpowiedzialności uniknął, bo sam się zgłosił i wyznał, jak było. Obciążył Wilka i Babisza także podczas śledztwa. Powiedział wtedy (podobnie jak przed sądem), że byli oni

OFE przekazały do ZUS 153,15 mld zł

Transfer aktywów OFE do ZUS, to efekt nowych przepisów dotyczących OFE, które obowiązują (z kilkoma wyjątkami) od 1 lutego. Mówią one m.in., że 3 lutego br. OFE mają umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia

Balcerowicz: reforma OFE nie pomoże finansom publicznym

PAP wskazała, że bez rządowych zmian w kapitałowej części systemu emerytalnego, dług publiczny z powodu funkcjonowania OFE wyniósłby w roku 2060 r. 112 proc. PKB, a koszt OFE wynikający tylko z przekazywanej z ZUS składki wyniósł w 2010 r. ponad 22 mld zł. "Obniżenie długu publicznego poprzez

Truskawki stanieją do 3 zł, ale inne owoce będą drogie?

. Rolnicy, których uprawy ucierpiały podczas przymrozków, będą mogli skorzystać z pomocy m.in. z preferencyjnych kredytów klęskowych, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego, składek czy pomocy w ramach "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych" w ramach

Projekt. Konsument będzie mógł łatwiej ogłosić upadłość

. "Obecnie ludzie, którzy stają się niewypłacalni, przechodzą do szarej strefy. Dlatego, że cokolwiek zarobią - wszystko zajmuje komornik. W związku z tym taka osoba podejmuje pracę na czarno, nie płaci podatków, składek na ubezpieczenie. Dodatkowo konsekwencje ponoszą rodziny tych ludzi - też nie

Sandomierz: po powodzi firmy toną same

, bo nie ma instrukcji - mówi Rusak. - Tak było w ZUS, gdy prosiłam o umorzenie albo zawieszenie części składek, podobnie w urzędzie skarbowym. W urzędzie miasta też rozłożyli ręce - mówi zdenerwowana kobieta. Potwierdza to Marek Bronkowski, wiceburmistrz Sandomierza. - Brakuje nam instrukcji, jak

Były kapitan Korony Kielce skazany za korupcję

Dariusz W. przekazywał Andrzejowi B. - ten miał być łącznikiem między zawodnikami i trenerem, a korumpowanymi sędziami i obserwatorami PZPN. Arkadiusz B. wyjaśniał też, że po pewnym czasie zawodnicy Korony zbuntowali się bo kwoty składek rosły, a oni nie byli pewni, czy pieniądze były rzeczywiście

Zatrzymali mnie z marihuaną [HISTORIE CZYTELNIKÓW]

związku ze swoją kosmiczną emeryturą nie może zafundować sobie komercyjnej terapii opartej na leku Sativex bazującym na wyciągu z marihuany, który to niedawno dopuszczono do obrotu w Polsce, a ubezpieczenie zdrowotne, na które przez blisko 40 lat uiszczała składkę, może jej co najwyżej zagwarantować

Śledztwo ws. Amber Gold: 18 tys. pokrzywdzonych; 851 mln zł strat

o objęcie pożyczek rzekomą ochroną ubezpieczeniową, która była warunkiem ich udzielenia. W rzeczywistości spółka w ogóle nie zawierała umów dotyczących ubezpieczenia, ale naliczała i pobierała nienależne składki. Pokrzywdzonych w tej sprawie jest ponad 110 klientów spółki. Według prokuratury

#NowyProgramPiS. 500 zł na dziecko, likwidacja gimnazjów, milion miejsc pracy... Co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości [PUNKT PO PUNKCIE]

również RPO. 7. Program zakłada powołanie Izby Wyższej Sądu Najwyższego, która rozpoznawałaby wnioski o rewizję nadzwyczajną w przypadkach "szczególnie bulwersujących" wyroków oraz postanowień prokuratorskich ws. umorzenia śledztwa lub odmowy jego wszczęcia. 8. PiS za potrzebne uważa

Program PiS: reforma ministerstw, przebudowa podatków, likwidacja NFZ

;szczególnie bulwersujących" wyroków oraz postanowień prokuratorskich ws. umorzenia śledztwa lub odmowy jego wszczęcia. PiS za potrzebne uważa ograniczenie do dwóch kadencji pełnienie funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; po przerwie trwającej kadencję mogliby kandydować ponownie

Za co Naczelna Rada Lekarska chce 20 mln zł od Arłukowicza? "On nie docenia wagi systemu"

finansowanych i współfinansowanych przez ministra zdrowia - dodaje. Jak podkreśla rzecznik, medyczne zawody zaufania publicznego posiadają ustawową gwarancję finansowania ze składek członkowskich (dla lekarzy to 40 zł, dla stażystów 10 zł). Co więcej, samorząd otrzymuje bezpośrednio od lekarzy również środki

Kolejny wniosek do TK ws. OFE - ustawę zaskarżą także pracodawcy

, ochrony interesów w toku, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Według Lewiatana prezydencki wniosek nie podejmuje najważniejszych kwestii takich jak np. umorzenie ponad połowy aktywów OFE i przeniesienie ich do ZUS. TK może łączyć wpływające doń skargi z racji tożsamości przedmiotu

Śledztwo ws. Amber Gold po dwóch latach: 18 tys. pokrzywdzonych; 851 mln zł strat

rzekomą ochroną ubezpieczeniową, która była warunkiem ich udzielenia. W rzeczywistości spółka w ogóle nie zawierała umów dotyczących ubezpieczenia, ale naliczała i pobierała nienależne składki. Pokrzywdzonych w tej sprawie jest ponad 110 klientów spółki. Według prokuratury podejrzani w śledztwie nie

Śledztwo ws. Amber Gold: 18 tys. pokrzywdzonych; 851 mln zł strat

rzeczywistości spółka w ogóle nie zawierała umów dotyczących ubezpieczenia, ale naliczała i pobierała nienależne składki. Pokrzywdzonych w tej sprawie jest ponad 110 klientów spółki. Według prokuratury podejrzani w śledztwie nie przyznają się do zarzucanych czynów i odmawiają składania wyjaśnień. W śledztwie

Zalane gospodarstwa potrzebują pomocy

. Rolnicy mogą również ubiegać się o kredyty preferencyjne, a także odroczenie, rozłożenie na raty czy umorzenie płatności składek za dzierżawę gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych czy ubezpieczenia w KRUS. Poza tym resort prowadzi ustalenia z BGŻ i bankami spółdzielczymi w sprawie przyjęcia

Podatek Religi znowu do Trybunału

ubezpieczeniowe muszą płacić za leczenie ofiar wypadków drogowych. Narodowemu Funduszowi Zdrowia oddają 12 proc. składek OC, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość cen obowiązkowych polis komunikacyjnych. Teraz ubezpieczyciele obiecują, że jeśli podatek Religi zostanie zniesiony, obniżą ceny OC. Podatek Religi

Oddali Allianz do sądu za porysowane kluczyki i wygrali

2007 roku sprzed katowickiego hipermarketu Auchan. Z zapisu kamer monitoringu wynikało, że dokonali tego trzej ubrani w kominiarki mężczyźni. Policji nie udało się ich zatrzymać ani odzyskać auta. Sprawa została więc umorzona. Audi A4 było ubezpieczone od kradzieży, więc Lutowie zwrócili się do firmy

Matka Polka ma ponad 200 mln długu. Wejdzie komornik?

, że wszystkie rachunki będzie już płacił w terminie. W zamian wierzyciele mogli godzić się na umorzenie odsetek i nienaliczanie kolejnych. Teraz przychodzi czas płacenia rachunków. Tylko ZUS-owi szpital musi do połowy grudnia oddać ponad 57 mln zł. To zaległe składki z lat 2001-2004. Kiedy szpital

Restrukturyzacja szpitali: odrzućcie tę ustawę

niezapłaconych składek na ZUS, ale ZUS w tym czasie zintensyfikował ściąganie zaległych składek, tak by długów do umorzenia nie było. Pożyczka z budżetu zapisana w wysokości 2,2 mld zł jest zdaniem ekonomistów nie do skonsumowania, bo najpierw trzeba byłoby zmienić prawo bankowe. Musi też upłynąć sporo czasu, by

Resort rolnictwa zgadza się na preferencyjne kredyty klęskowe

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, możliwość umorzenia składki wpłacanej do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Poza tym rolnicy mogę ubiegać się o wydłużenie do 5 lat okresu spały zaciągniętych wcześniej kredytów. Odnosząc się do możliwości wcześniejszych wypłat dopłat bezpośrednich, Żaczek

Sukces w negocjacjach z UE o pomocy publicznej

- polegała m.in. na umarzaniu zaległych należności podatkowych, składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, PFRON, fundusze ochrony środowiska, a także opłat celnych. Łączna kwota pomocy publicznej z tego tytułu przekroczyła 4,6 mld zł. Po 1 maja 2004 r

Auto ubezpieczą, ale pieniędzy nie dadzą

. Wartość auta, od której uiszczał składkę, opiewała na 40 tys. zł. Wóz w kwietniu został skradziony. Policja nie znalazła sprawców i umorzyła postępowanie. Pan Józef zgłosił się do ubezpieczyciela po wypłatę odszkodowania. Zamiast pieniędzy kilka dni temu dostał pismo odmawiające wypłaty odszkodowania

PJN pyta premiera, czy jeśli PO wygra wybory, to podwyższy podatki

poniedziałek PJN złoży projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. Jak mówił, to projekt przygotowany dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy "korzystając z tego, że prowadzili działalność

Szpitale samorządowe w kropce. Czekają na oddłużenie

jeszcze oficjalnie ogłoszone. Z przecieków wynika jednak, że umorzone będą długi wobec państwowych instytucji, czyli np. ZUS. - Nie wiem, co mam robić - denerwuje się Kagankiewicz. - Nie mogę lekką ręką wydać tych 6 mln. Ale długo czekać nie chcę, bo co miesiąc szpital produkuje 400 tys. zł straty. W

Komornik ze stoczni Gdańsk do stoczni Gdynia

"S" w Stoczni Gdynia. - W nowych firmach wykorzystują wiedzę o naszej księgowości. Stocznia Gdynia jest zadłużona na ponad 0,5 mld zł. Dług rośnie, bo firma nie odprowadza składek ZUS. Gdyńscy związkowcy liczą, że firma pozbędzie się zobowiązań dzięki rządowi, który doprowadzi do umorzenia

Będzie łatwiej o premię z książeczki

mieszkaniowym, ale płacą według tzw. ustawowego normatywu. Obecnie 2,78 zł za m kw. mieszkania miesięcznie. Jeśli te 2,78 zł za m kw. nie pokrywa odsetek od kredytu, to resztę wykupuje od banku budżet państwa. Umorzy je tym osobom, które jeszcze przez dziesięć lat regularnie będą spłacać kredyt. Gdyby ktoś

Związkowcy chcą anulowania długów kopalń

, aby resort przedstawił tę propozycję rządowi. Nad Kompanią Węglową SA przez cały czas wisi unijna dyrektywa mówiąca, że gdyby przez trzy miesiące nie płaciła na bieżąco np. składek na ZUS, trzeba by uruchomić program tzw. drastycznej restrukturyzacji. - Trzeba by ograniczyć wydobycie i w konsekwencji

Jak proboszcz Kalina pozbył się zadłużonej spółki

wobec tej spółki za niezapłacone składki. - Windykację prowadzą gdańscy urzędnicy - odpowiedział nam ZUS. Nie wiemy, ile wynoszą zaległości. Są jeszcze inni wierzyciele - na jednym z portali windykacyjnych wisi informacja o długu Europe Travel opiewającym na 56 tys. zł. Jeszcze inną kwotę podaje prezes

Bez sutanny za grzech pedofilii? Nowa instrukcja Episkopatu

Kamiński - nie próbowało jej wyjaśnić. Dopiero w 2007 r. rozpoczął się proces kościelny. Sąd kościelny nie przesłuchał najważniejszych świadków, w tym pokrzywdzonego. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo część zarzutów się przedawniła, inne trudno dziś udowodnić. Tę decyzję zakwestionował sąd. Trwa proces

Książeczki wracają do gry

przypadku: wymiany okien lub instalacji gazowej bądź elektrycznej we własnym domu albo mieszkaniu (uwaga! rząd zrezygnował z warunku, że koszty takiego remontu nie mogą być niższe od wartości wkładu na książeczce wraz z premią gwarancyjną); (systematycznego wpłacania przez 12 miesięcy składek na fundusz

Krauze: od informatyki do ropy

kulał, panował totalny bałagan w ewidencjonowaniu składek ZUS-owskich, a projekt stawał się coraz droższy. Krauze bronił się, że zmieniały się koncepcje reformy, które zmuszały Prokom do ciągłego poprawiania programu. Po wielu perturbacjach system ruszył i burza wokół Krauzego ucichła. Nikt jednak nie

Musisz ubezpieczyć złodzieja twojego samochodu

fabię skradziono w maju w Krakowie. - Tego samego dnia złodzieje zażądali okupu. Miałem komplet ubezpieczeń, więc nie chciałem z nimi rozmawiać - podkreśla. Zgłosił kradzież policji i ubezpieczalni. - W lipcu prokuratura umorzyła śledztwo, bo nie wykryto sprawców. W sierpniu PZU wypłaciło mi Auto Casco

ZAIKS to jest bankrut?

. To więcej niż rocznie wpływa do kas ZAiKS-u z tytułu tantiem i licencji na prawa autorskie. Zagrożony jest majątek organizacji: sześć domów pracy twórczej w Konstancinie, Zakopanem i innych atrakcyjnych lokalizacjach oraz odbudowany ze składek członkowskich Dom pod Królami w Warszawie, w którym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje

Bestsellery