ustawa o emeryturach górniczych

sprawdź też:

emerytura

pi, IAR

Ustawa o emeryturach górniczych zaskarżona

Ustawa o emeryturach górniczych zaskarżona

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wniosła do Trybunału Konstytucyjnego skargę na ustawę o emeryturach górniczych. Upoważnia ona górników do przejścia na emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią bez względu na wiek

Sejm przyjął ustawę o górniczych emeryturach

Sejm przyznał górnikom bezterminowo specjalny system emerytalny. Będą mogli po 25 latach pracy pod ziemią przechodzić na emeryturę bez względu na wiek. Pozostali pracujący w szczególnych warunkach, w tym nauczyciele mogą też przechodzić na wcześniejszą emeryturę, ale tylko do końca 2007 r.

Rząd zapewnia: Do końca roku Ustawa o ograniczeniu emerytur w górnictwie

Rząd zapewnia: Do końca roku Ustawa o ograniczeniu emerytur w górnictwie

Chociaż premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu w Sejmie nie wspomniał o zapowiedzianej rok temu reformie emerytur górniczych, to minister pracy zapewnia, że rząd nie porzucił tego projektu. Do końca roku ma powstać projekt ustawy ograniczającej liczbę pracowników górnictwa uprawnionych do

Nowe emerytury górnicze wypłacane w Wałbrzychu

nowelizację ustawy zapewniającą emerytury wszystkim tym, którzy przepracowali w kopalni minimum 5 lat, a 10 lat przebywali na rencie zawodowej. Po zmianie ustawy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu wpłynęło ponad 90 wniosków o emerytury złożonych przez byłych górników.

Rząd poszedł górnikom na rękę

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS została przyjęta przez Sejm 27 lipca pod naciskiem protestów kilku tysięcy górników, którzy demonstrowali pod gmachem parlamentu. Doszło wówczas do starć z policją. Ustawa wprowadza specjalny system emerytalny dla górników, którzy będą mogli, bez względu na wiek

Emerytury górnicze: PiS ustąpi związkowcom?

W poniedziałek ustępująca minister polityki społecznej Izabela Jaruga-Nowacka skierowała do Trybunału wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o górniczych emeryturach. Przedłuża ona prawa górników do przechodzenia na wcześniejsze emerytury po przepracowaniu 25 lat pod ziemią bez względu

Lewiatan zaskarżył przywileje górnicze do TK

KGHM Polska Miedź SA. Górnicza ustawa także im dawała prawo do odchodzenia na emeryturę po 25 latach pracy i korzystnego naliczania wysokości świadczeń. Miedziowa "Solidarność" domaga się od zarządu KGHM, aby firma przestała płacić składki na Lewiatana. - Nie podoba im się ustawa o górniczych

Górnicy będą walczyć o ustawę emerytalną

Zawodowego Górników w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. - A mówienie o 90 mld zł wydatków, które mają obciążyć przyszłe budżety, to kompletne głupoty - dodał. O tym, że ustawa o górniczych emeryturach kosztowałaby państwo ponad 90 mld zł w ciągu 15 lat, informowali rządowi eksperci. - Profesor Witold

Senat przyjął górnicze emerytury bez poprawek

spowodował zajęcie się ustawą emerytalną. Że prace nad ustawą toczyły się od dawna, jednak nie było rozstrzygnięć i dopiero marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz "wziął na siebie to, czego nie zrobiły kolejne rządy" (Cimoszewicz wprowadził do porządku obrad Sejmu sprawę emerytur górniczych

Fatalne emerytury

Po górniczych demonstracjach Sejm i Senat przyjęły nową ustawę emerytalną. Jeśli prezydent Aleksander Kwaśniewski ją podpisze, górnicy bezterminowo będą mogli przechodzić na emeryturę - bez względu na wiek - po 25 latach pracy pod ziemią. Ludziom innych zawodów ustawa wydłuża prawo do przechodzenia

Górniczy związek za ustawową gwarancją deputatu węglowego dla emerytów górniczych

do otrzymania deputatu. Zwolennicy tego rozwiązania przekonują także, że znacznie obniży ono koszty funkcjonowania spółek i przedsiębiorstw górniczych - choć obciąży budżet. W końcu ubiegłego roku parlament uchwalił, a prezydent podpisał, nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla

KIG: zostawić ustawę górniczą w Trybunale

wszystkich obywateli, sprawiedliwości społecznej, zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez niego prawa oraz równości. W październiku ustawę zaskarżył do Trybunału rząd Marka Belki. Przedłuża ona prawa górników do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią, bez

ME: do połowy roku specustawa ws. deputatu węglowego dla emerytów górniczych

"Mamy bardzo zróżnicowaną, żeby nie powiedzieć skomplikowaną sytuację, jeśli chodzi o deputaty, wynikającą z historii zdarzeń restrukturyzacyjnych w podmiotach górniczych. Zamierzamy () przygotować wspólnie z ministerstwem rodziny i polityki społecznej specustawę, aby objąć jedną regulacją

Spółki węglowe zakładają dalszą redukcję zatrudnienia, ale bez zwolnień

emerytury lub skorzystali ze świadczeń przewidzianych w tzw. ustawie górniczej. Jak podał we wtorek rzecznik KHW Wojciech Jaros, w końcu ubiegłego roku holding zatrudniał niewiele ponad 14 tys. osób. W tym roku zatrudnienie ma nadal maleć; z zasady przyjmowani do pracy będą jedynie absolwenci szkół, z

ME: do połowy roku specustawa ws. deputatu węglowego dla emerytów górniczych

półroczu br. "Mamy bardzo zróżnicowaną, żeby nie powiedzieć skomplikowaną sytuację, jeśli chodzi o deputaty, wynikającą z historii zdarzeń restrukturyzacyjnych w podmiotach górniczych. Zamierzamy przygotować wspólnie z ministerstwem rodziny i polityki społecznej specustawę, aby objąć jedną regulacją

Prezydent podpisał nowelizację ustawy "węglowej"

"Podpisałem ją w głębokim przekonaniu, że służy porozumieniu i wypełnieniu porozumienia z górnikami" - powiedział Komorowski w poniedziałek na konferencji prasowej. Jak podkreślił, na ustawę czekają środowiska górnicze, które upatrują w niej stworzenia ram pozwalających na lepsze

Senat zajmuje się nowelą ustawy górniczej

21.01. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Senat w środę zajmuje się nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa; senatorowie zamierzają wprowadzić do noweli poprawki realizujące porozumieniem między rządem i związkami górniczymi. Wiceminister Kowalczyk mówił, że wierzy w zgodę KE ws. pomocy

Sejmowa komisja pracuje nad nowelą ustawy o funkcjonowaniu górnictwa

, Brzeszcze i Pokój). Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmian w ustawie, "likwidacja kopalń i wypłata świadczeń z tytułu urlopu górniczego będzie finansowana z dotacji budżetowej". Zgodnie z planem naprawczym ok. 2100 osób, którym do emerytury zostanie mniej niż cztery lata, będą mogły

W czwartek wieczorem w Sejmie głosowanie nad zmianą ustawy "węglowej"

pracowników nie mających bezterminowej umowy o pracę. Pozostałe mają głownie charakter uściślający i doprecyzowujący. Jedna z merytorycznych poprawek PO odnosi się do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - dotyczy maksymalnej powierzchni wszystkich stref i własności terenu, na którym może zostać

Senackie komisje rekomendowały poprawki do ustawy "węglowej"

, które różnią się od przyjętego przez Sejm w piątek tekstu. Przede wszystkim znika propozycja 24-miesięcznych odpraw dla górników dołowych, bo w sobotę uzgodniono, że nie będą oni odchodzić z pracy w taki sposób. W poprawce znalazł się dodatkowy zapis o 3-letnich urlopach górniczych z 75 proc

Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się nowelą ustawy górniczej

21.01. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - W środę o godz. 9 Senat rozpoczął posiedzenie, na którym zajmie się nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa; senatorowie zamierzają wprowadzić do noweli poprawki, które mają związek z porozumieniem zawartym między rządem i związkami górniczymi

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy "węglowej"

kosztów ogólnych zarządu przedsiębiorstw górniczych, drugi - nieuchylania artykułu dotyczącego sporządzenia planu dyslokacji pracowników w razie likwidacji kopalni, a trzeci i czwarty - objęcia spółek górniczych ustawą "kominową" przy nadaniu elastyczności w uznaniowym kształtowaniu płac. Przed

Senat zajmuje się nowelą ustawy górniczej

21.01. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Senat w środę zajmuje się nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa; senatorowie zamierzają wprowadzić do noweli poprawki, które mają związek z porozumieniem zawartym między rządem i związkami górniczymi. Na początku posiedzenia marszałek Senatu Bogdan

Miało być wygaszanie, będzie restrukturyzacja. Co zmieniło porozumienie z górnikami?

ustawy o funkcjonowaniu górnictwa przewiduje jako źródło finansowania urlopów górniczych dotację budżetową. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Sejm: II czytanie projektu nowelizacji ustawy węglowej - jeszcze w środę wieczorem

minister finansów w ustawie budżetowej. Na Śląsku w proteście przeciw planom likwidacji uczestniczą już wszystkie kopalnie Kompanii Węglowej. W innych górniczych firmach - Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym - w środę zorganizowano masówki. W środę o godz. 15 w proteście na

W głosowaniu Sejm zdecyduje o II czytaniu ustawy węglowej

natury legislacyjnej wnioskodawcy i strona rządowa zbywali argumentem nadzwyczajności sytuacji. Nowelizacja ma zmienić ustawę o o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji. Proponowane zmiany w pierwszej ustawie przewidują umożliwienie

Projekt PO: nadzór nad spółkami węglowymi ma objąć minister skarbu

Premier Ewa Kopacz po przyjęciu w środę przez rząd programu naprawczego dla Kompanii Węglowej zapowiedziała, że w czwartek lub piątek do Sejmu trafi projekt zmian w ustawie o górnictwie węgla kamiennego. Dotyczy on wprowadzenia zmian umożliwiających nabycie kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji

Kolejna przerwa w negocjacjach przedstawicieli rządu ze związkowcami

mówili o "iskierce nadziei". "Jesteśmy dobrej myśli" - oświadczył szef związku Kadra Dariusz Trzcionka. Powiedział, że uczestniczący w rozmowach przedstawiciele górniczych związków liczą na wypracowanie porozumienia, które zostanie przedstawione całemu sztabowi związkowemu. W

Sejm odrzucił projekt przywracający przywileje rentowe dla wdów po górnikach

rodzinnej górniczej regulowała ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. Ustawa ta nie stawiała żonie górnika żadnych warunków w celu nabycia prawa do renty rodzinnej. W efekcie żony górników nabywały prawo do renty rodzinnej wypadkowej na korzystniejszych warunkach niż wdowy po pracownikach

Negocjacje przedstawicieli rządu ze związkowcami po raz kolejny wznowione

powierzchni. W nocy z czwartku na piątek Sejm uchwalił zmiany, które pozwalają na realizację rządowego programu naprawy KW. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa pozwala przede wszystkim na wydzielenie z KW zakładów i objęcie ich załóg osłonami. "Takiego burdelu jeszcze nie widziałem"

Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się nowelą ustawy górniczej

Nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w l. 2008-2015 pozwala na realizację rządowego programu naprawy Kompanii Węglowej. Zapewnia przede wszystkim finansowanie z dotacji budżetowej likwidowania kopalni, przejętej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń przed końcem 2015 r. Głównym

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

. pensji z możliwością pracy poza branżą). Porozumienie przewiduje też jednak urlopy górnicze (w tej samej wysokości) dla pracowników przeróbki, którym do emerytury zostanie mniej niż 3 lata). Projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa przewiduje jako źródło finansowania urlopów górniczych

Rozpoczęła się kolejna runda rozmów związkowców z delegacją rządową

, które pozwalają na realizację rządowego programu naprawy KW. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa pozwala przede wszystkim na wydzielenie z KW zakładów i objęcie ich załóg osłonami. "Takiego burdelu jeszcze nie widziałem" - powiedział w piątek Kolorz, pytany o tę nowelizację

Specustawa górnicza przyjęta po awanturze w Sejmie. A protest górników się rozszerza

Za uchwaleniem nowelizacji głosowało w nocy z czwartku na piątek 240 posłów, przeciwko było 208, wstrzymało się dwóch. Ustawa trafi teraz do Senatu. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek PiS o odrzucenie projektu w całości. Co zakłada projekt rządu? Plan rządu zakłada m.in. sprzedaż nowej

Kopacz: w pomocy dla kopalń nie możemy łamać zasad UE

Katowicach trwają rozmowy delegacji rządowej ze związkowcami. Tego dnia wieczorem w Sejmie ma być głosowany projekt noweli ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która umożliwi rządowi realizację programu naprawy KW. Zgodnie z rządowym planem, 4 z 14 kopalń KW, które - według rządu - generują

Górnicy KHW dołączyli do protestu

pozwalają na realizację rządowego programu naprawy KW. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa pozwala przede wszystkim na wydzielenie z KW zakładów i objęcie ich załóg osłonami. Zgodnie z rządowym planem, 4 z 14 kopalń KW, które - według rządu - generują 80 proc. strat spółki, ostatnio ocenianych na

Kolorz pozostanie szefem śląsko-dąbrowskiej Solidarności

związku i dostosowanie go do współczesnych warunków. Uważa, że potrzebne są zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Przed objęciem stanowiska szefa regionu w 2011 r. Kolorz kierował górniczą Solidarnością - od końca 2003 r. Jako jej szef współorganizował m.in. głośne górnicze akcje protestacyjne np. w

Projekt PO: nadzór nad spółkami węglowymi ma objąć minister skarbu

09.01. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Nadzór właścicielski nad spółkami węglowymi będzie sprawował minister skarbu państwa, a nie jak dotąd minister gospodarki - zakłada projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Złożyli go w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej

Sejm: PiS i SP za odrzuceniem noweli ustawy węglowej; PO i SLD wnoszą poprawki

wnosi do budżetu i różnych funduszy ok. 7 mld zł rocznie. Przewidziane w rządowym planie osłony socjalne ma finansować Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rząd planuje, że 2100 osób, którym do górniczej emerytury zostanie mniej niż cztery lata, będą mogły przejść na urlopy górnicze, na

Nocne obrady nad ustawą węglową. PiS i SP za odrzuceniem - "To zwykła egzekucja polskiego górnictwa"

kopalnie, a nie dążyć do likwidacji czterech "a w rzeczywistości sześciu - bo dwie są połączone" kopalń. Przypomniał, że sektor górniczy wnosi do budżetu i różnych funduszy ok. 7 mld zł rocznie. Kończymy debatę w #Sejm nad ustawą górniczą.Niestety PiS nie przedstawił swojej propozycji ani też

W życie wchodzą przepisy przyjęte dla naprawy Kompanii Węglowej

ustawy dotyczy osłon socjalnych, które zwiększono podczas negocjacji. Obejmują one przede wszystkim urlopy górnicze - mogą z nich skorzystać górnicy dołowi, którym do emerytury brakuje maksymalnie 4 lat oraz 3-letnie dla pracowników przeróbki. Na urlopie górnicy dostaną 75 proc. wynagrodzenia i mogą

Górnicy KHW dołączają do protestu, kolejna runda rozmów

rozmów jeszcze w piątek przed południem. Ostatniej nocy Sejm uchwalił zmiany, które pozwalają na realizację rządowego programu naprawy KW. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa pozwala przede wszystkim na wydzielenie z KW zakładów i objęcie ich załóg osłonami. Zgodnie z rządowym planem, 4 z 14

Rząd zapowiada bezzwłoczną notyfikację w KE pomocy dla górnictwa

, teraz cztery kopalnie mają być w SRK zrestrukturyzowane, niektóre ewentualnie podzielone i mają w końcu trafić do inwestorów. Zgodnie z ustawą o funkcjonowaniu górnictwa, SRK to przedsiębiorstwo, którego "podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni". Ostatnia

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

przeróbki, którym do emerytury zostanie mniej niż 3 lata). Projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa przewiduje jako źródło finansowania urlopów górniczych dotację budżetową. Wśród osłon socjalnych sobotnie porozumienie zakłada też opracowanie wymienionego już w pierwotnej wersji rządowego

Górnicy stracą część przywilejów? Będzie projekt - po reformie wieku emerytalnego

takimi planami. - Nie pierwszy raz rząd chce zabrać nam prawo do wcześniejszych emerytur górniczych. W 2005 r. już pokazaliśmy swoją siłę. I wtedy Sejm uchwalił obywatelski projekt ustawy umożliwiający górnikom przechodzenie na emerytury ze względu na posiadany staż ubezpieczeniowy. Teraz będzie podobnie

W życie wchodzą przepisy przyjęte dla naprawy Kompanii Węglowej

ustawy dotyczy osłon socjalnych, które zwiększono podczas negocjacji. Obejmują one przede wszystkim urlopy górnicze - mogą z nich skorzystać górnicy dołowi, którym do emerytury brakuje maksymalnie 4 lat oraz 3-letnie dla pracowników przeróbki. Na urlopie górnicy dostaną 75 proc. wynagrodzenia i mogą

W środę związkowcy mają znów pikietować Sejm

Jak zaznaczył, tym razem związkowcy chcą zaprotestować nie tylko przeciwko ustawie o emeryturach pomostowych. - Głosy z kręgów Platformy Obywatelskiej mówią, że planuje się także zreformować ustawę górniczą. Przy okazji chcemy rozszerzyć protest, dać swój sygnał, że na jakiekolwiek manipulowanie

Tusk: Górniku! Pracuj dłużej. Będą demonstracje?

politycy SLD i PSL. Przeciw tylko Platforma. Sojusz głosował za, mimo że premier ich własnego rządu Marek Belka groził, że ustawa zdemoluje system emerytalny i finanse państwa. Do emerytur górniczych państwo dopłaca 4,5 mld zł rocznie. Średnia emerytura górnika to niemal 3,2 tys. zł brutto. Dla porównania

Związkowcy i rząd wciąż negocjują. Sejm przegłosował reformę górnictwa, PiS idzie do TK. Duda grozi strajkiem w całej Polsce [PODSUMOWANIE]

W nocy z czwartku na piątek Sejm uchwalił zmiany, które pozwalają na realizację rządowego programu naprawy KW. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa pozwala przede wszystkim na wydzielenie z KW zakładów i objęcie ich załóg osłonami. Związkowcy sprzeciwiający się rządowemu planowi od kilku

Kopacz u związkowców. Przed spotkaniem zaczepił ją młody chłopak. "Zastanawiam się nad wyjazdem z kraju..."

ub.r. ustawy od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowe będzie odprowadzanie składek do ZUS od wszelkich umów-zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2015 r. ozusowane są dochody członków rad nadzorczych. Uchwalone jesienią ub.r. zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Przerwa w negocjacjach związkowców z delegacją rządową

piątkowym spotkaniem związkowcy mówili o "iskierce nadziei". "Jesteśmy dobrej myśli" - oświadczył szef związku Kadra Dariusz Trzcionka. Powiedział, że uczestniczący w rozmowach przedstawiciele górniczych związków liczą na wypracowanie porozumienia, które zostanie przedstawione całemu

Przedstawiciele rządu wznowili negocjacje ze związkowcami

dołączyli pracownicy Katowickiego Holdingu Węglowego. Według śląsko-dąbrowskiej Solidarności, pod ziemią protestuje obecnie 1,3 tys. pracowników i kilka tysięcy na powierzchni. Ostatniej nocy Sejm uchwalił zmiany, które pozwalają na realizację rządowego programu naprawy KW. Nowelizacja ustawy o

Szef "S" ogłosił ogólnopolskie pogotowie strajkowe

dla społeczeństwa, bo społeczeństwo jest po naszej stronie - (ale) dla rządzących, bo to oni ponoszą winę po tym nocnym skandalu" - mówił Duda, dodając, że chodzi o przyjęcie przez Sejm ustawy, "która ma likwidować zakłady pracy, likwidować kopalnie, likwidować miejsca pracy"

"S" ogłasza ogólnopolskie pogotowie strajkowe. Duda: "Obejmie wszystkie branże". Znów grozi posłom

przyjętej w nocy ustawie wykreślono jeden, ważny dla górników, artykuł. Zapis mówił o tym, że w razie likwidacji czy wygaszania kopalń, wygaszania, potrzebna jest opinia związków zawodowych i samorządów. - Wyrzucenie tego artykułu pokazuje, że ten rząd jest dyktaturą, która będzie nam nakazywać, będzie

Duda w Katowicach: sytuacja jest nadzwyczajna

związków zawodowych z delegacją rządową w sprawie planu naprawczego KW. Obie strony oceniły dyskusję jako "bardzo merytoryczną". Ostatniej nocy Sejm uchwalił zmiany, które pozwalają na realizację rządowego programu naprawy KW. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa pozwala przede

Dlaczego prezydent podpisał górnicze emerytury?

rządu i ekonomistów - podpisał ustawę o emeryturach górniczych, która zwiększa wydatki budżetu o astronomiczną sumę 93 mld zł w ciągu 15 lat. Dominika Wielowieyska: Prezydent wetuje ustawę o zwrocie VAT, bo jest za droga dla budżetu, a wcześniej podpisuje ustawę o emeryturach górniczych, która wręcz

Zakończyła się demonstracja górników przed Sejmem

Sejmie niezwłocznie procedowane". Marszałek przypomniał też, że w Sejmie trwają intensywne prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz projektem zmian w Prawie energetycznym. Z przesłanego PAP komunikatu Kancelarii wynika, że w

Związkowcy: protest kontynuuje ok. 2 tys. górników

ok. 1,6 tys. pozostałych osób pracujących na powierzchni (odprawy w wysokości 3,6-krotności miesięcznego wynagrodzenia). Posłowie PO złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Jest on niezbędny dla realizacji planu restrukturyzacji KW. Projekt zakłada

"S": "Jest światełko nadziei. Nocne negocjacje z rządem konstruktywne". Ale bez zgody ws. 4 kopalń

ustawy o funkcjonowaniu górnictwa W nocy z czwartku na piątek Sejm uchwalił zmiany, które pozwalają na realizację rządowego programu naprawy KW. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa pozwala przede wszystkim na wydzielenie z KW zakładów i objęcie ich załóg osłonami. Nowością w przyjętej

Górnicze związki zawodowe za strajkiem w obronie wcześniejszych emerytur

, wynoszącego 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn. Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych, którą w środę ma zająć się Senat, pracownicy przeróbki musieliby pracować 5 lat dłużej. "Górnicze związki zawodowe wobec braku dialogu społecznego rządu RP w zakresie uprawnień emerytalnych, zdrowotnych i

Szef "S" ogłosił ogólnopolskie pogotowie strajkowe

to oni ponoszą winę po tym nocnym skandalu" - mówił Duda, dodając, że chodzi o przyjęcie przez Sejm ustawy, "która ma likwidować zakłady pracy, likwidować kopalnie, likwidować miejsca pracy". Organizowane akcje, jak zaznaczył, "na pewno będą wykraczały poza woj. śląskie"

Kopacz: chcę restrukturyzować, a nie likwidować kopalnie

nigdy się nie mówiło o likwidacji". "Dzisiaj przyszłością i perspektywą jest procedowana w Sejmie ustawa (...) po to, żebyśmy mogli udzielić pomocy tym kopalniom" - dodała. W Sejmie rozpoczęły się prace nad projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Karpiński: zapowiedzi związków to krok do anarchizowania życia publicznego

plan rozwoju tej spółki" - powiedział. Zaznaczył, że podobnie było w Kompanii Węglowej - lokalni związkowcy byli przekonani, że podpisywane jest dobre porozumienie na bazie ustawy górniczej, nad którą wtedy pracował Sejm. "W tym samym czasie pan przewodniczący Duda nawoływał do tego, by tę

Górnicy grożą: "Będzie wojna. Poleje się krew"

rządowemu projektowi ustawy o pomostówkach. Projekt ogranicza liczbę uprawnionych do wcześniejszych emerytur z 1,1 mln do 250 tysięcy osób. Prawo do pomostówek straci m.in. większość nauczycieli, część kolejarzy, dziennikarze.Protestujący związkowcy twierdzą, że rząd przy pracy nad projektem kierował się

Górnicze emerytury trafią do TK?

Według podpisanej dziś, a przyjętej w lipcu przez parlament ustawy, górnicy będą mogli przechodzić na emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią bez względu na wiek. O podpisanie ustawy zabiegali, miedzy innymi, przedstawiciele górniczej Solidarności i OPZZ. O zawetowanie emerytur górniczych

Nie będzie zwrotu VAT: komentarz redakcyjny

Prezydent tłumaczył, że nie podpisze ustawy, która miała zrekompensować inwestorom samodzielnie budującym i remontującym swoje domy i mieszkania podwyżki VAT, bo może ona uruchomić lawinę wydatków. Niedawno jednak podpisał o wiele groźniejszą dla finansów państwa ustawę o emeryturach górniczych. To

"W Kompanii Węglowej w lutym zabraknie pieniędzy na "czternastki". Luka finansowa sięgnie 1 mld złotych"

przekwalifikować. Zaproponowaliśmy 24-miesięczną odprawę i urlopy dla osób, które mają cztery lata do emerytury. De facto, wszyscy górnicy dołowi dostaną propozycje pracy lub będą mogli korzystać z urlopów górniczych. JP: To dlaczego związkowcy szermują tysiącami, które zostaną bez pracy? WK: To ciekawe. Sami

Związkowcy: protest kontynuuje ok. 2 tys. górników

kopalń KW, przeniesienie 6 tys. osób do innych zakładów i osłony dla 5,2 tys. zwalnianych - kosztem ok. 2,3 mld zł. Zgodnie z planem ok. 2100 osób, którym do emerytury zostanie mniej niż cztery lata, będzie mogło przejść na urlopy górnicze. Plan zakłada też, że z pracy w likwidowanych kopalniach

Ach, górnikiem być

zapis, że w przypadku śmierci górnika podczas pracy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić jego małżonka albo dzieci, o ile oczywiście mają odpowiednie kwalifikacje, stan zdrowia i wiek. Osobną sprawą są górnicze emerytury. W 2005 roku górnicy wywalczyli sobie bezterminowe przedłużenie ustawy, która

Emerytury górnicze: pieniądze albo spokój

, nastroje na Śląsku są napięte, gdyby ustawy nie było, nie wykluczamy strajku generalnego i marszu na Warszawę - mówi Henryk Nakonieczny z górniczej "Solidarności". O sile górniczych protestów mogliśmy się przekonać już w lipcu, kiedy ustawę przyjął parlament. Pod Sejm przyszło wówczas 5,5 tys

Związki: utrzymać przywileje dla pracowników przeróbki węgla

W czwartek 12 górniczych central ogłosiło swoje stanowisko wobec projektu ustawy o emeryturach pomostowych, które mieliby otrzymywać również pracownicy przeróbki. Swoje postulaty związkowcy wysłali m.in. do prezydenta, premiera oraz ministra pracy i polityki społecznej. "Zignorowanie naszego

Minister pracy zapowiada zmiany w naliczaniu składek

naliczonych składek emerytalnych sprzed reformy z 1999 r. (to tzw. kapitał początkowy). Aby mieć kapitał, trzeba wystąpić z wnioskiem do ZUS. Stracić można nawet 1,5 tys zł. O tyle niższa będzie nasza emerytura, jeżeli z wnioskiem nie wystąpimy. Do kogo trafi list? Ewa Bednarczyk zapewnia, że do tych, którzy

Eksperci: będzie trudno o zgodę Brukseli na dofinansowanie kopalń

Program restrukturyzacji polskich kopalń, zawarty w noweli ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, którą w poniedziałek podpisał prezydent, musi być notyfikowany w Komisji Europejskiej, bo przewiduje on udzielenie pomocy publicznej. We wtorek wiceminister gospodarki i pełnomocnik rządu ds

Emerytury - to samo dla związkowców i fedrujących

Działacze związkowi walczą o takie same przywileje, jakie mają ich koledzy pracujący pod ziemią. Przed dwoma laty, gdy pod presją górników rząd uchwalił emerytury górnicze, działacze związkowi zrezygnowali z przywilejów dla siebie. Propozycje przywilejów dla działaczy związkowych zawiera poselski

Zapuszczona ustawa

Awantura o górnicze emerytury to wina rządów Millera i Belki, które nie przedstawiły w Sejmie ustawy o emeryturach pomostowych. A projekt czeka od lat - mówi profesor Marek Góra, współautor projektu reformy systemu emerytalnego. Witold Gadomski: Posłowie ustąpili górnikom i dali im wcześniejsze

Rząd: 2,3 mld zł dla KW na zamknięcie 4 kopalni, odprawy i urlopy

pracowników likwidowanych kopalń. 2100 osób, którym do emerytury górniczej brakuje mniej niż 4 lata ma zostać objętych urlopami górniczymi - do nabycia uprawnień emerytalnych będą dostawać 75 proc. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem. 3100 osób ma zostać

Tuż po wakacjach PO zabierze się za KRUS i emerytury górników. Za to zamrozi in vitro?

, że trwają prace nad oskładkowaniem urlopów wychowawczych kobiet samozatrudnionych lub niezatrudnionych na etacie - w tym żon rolników. To - jak zaznaczył - efekt konsultacji społecznych prowadzonych przy okazji tworzenia zmian w ustawach emerytalnych. ...i emerytur górniczych PO chce też w kolejnych

Kto zepsuł reformę emerytalną. Wszyscy mają "za uszami"

deklaracji premiera postanowiliśmy się przyjrzeć głosowaniom nad kluczowymi dla dokończenia reformy ustawami. Kto popierał jej dokończenie, a kto ją skutecznie rozmontowywał? Waloryzacja rent i emerytur W lutym 2003 r. posłowie przegłosowują waloryzację emerytur i rent. Odtąd świadczenia miały wzrastać o

Zarząd KHW przyjął program naprawczy spółki na lata 2015-20

przygotowanych do eksploatacji. Zarząd zapewnia, że każdy, kto będzie chciał nadal pracować w KHW, będzie tę pracę miał. Do SRK przejdą pracownicy zainteresowani rozwiązaniami oferowanymi przez znowelizowaną niedawno ustawą górniczą. Maszyny i urządzenia, o wartości zakupu 340 mln zł, trafią do innych kopalń. W

Składki emerytalne przeminęły na studiach. 22 mld zł strat Polaków

, powinny mieć wliczony okres studiów do emerytury. Państwo powinno przelać na ich konto określoną liczbę składek (fachowo nazywa się to kapitałem początkowym). Tak przewiduje ustawa emerytalna. Tyle że w przypadku wielu absolwentów państwo nie przelało nic albo przelało niewielką część. Czas studiów to

Wreszcie reforma finansów: emerytury, KRUS, czas pracy

- W ciągu kilku miesięcy w odniesieniu do emerytur mundurowych czy górniczych jesteśmy w stanie rozpocząć włączanie do powszechnego systemu emerytalnego wszystkich, którzy w Polsce są ubezpieczeni. Dokonamy tego przełomu, nie odbierając praw nabytych - zapowiedział premier Donald Tusk we wtorek w

KGHM wystąpił z Lewiatana

dla budżetu emerytur górniczych. Lech Pilawski, dyrektor generalny Lewiatana, wystąpienie KGHM z Konfederacji uważa za decyzję polityczną: - Dziwi mnie, że firma giełdowa nie rozumie konsekwencji przyjęcia ustawy o emeryturach górniczych, która rozbijając budżet, jest szkodliwa dla całej gospodarki

Wybory prezydenckie 2015. Janusz Palikot: "Ułaskawić wszystkich skazanych za posiadanie niewielkiej ilości marihuany" [WYWIAD]

populistycznej polityki. Wiem, że likwidacja ZUS-u i KRUS-u się ludziom podoba, ale mówię o tym nie dla zyskania poklasku. Uważam, że system nie wytrzyma i potrzebna jest emerytura obywatelska. Wypłacana z budżetu państwa? - Już płacimy 40 proc. każdej emerytury z budżetu, za dziesięć lat 60 proc. emerytur

Kto wyliczy nasze emerytury czyli aktuariusz potrzebny od zaraz

emerytury, ale też zasiłki dla bezrobotnych, prognozuje wydatki związane z leczeniem. Tego typu rozwiązania funkcjonują też w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Czechach, gdzie aktuariusz ma swój departament w ministerstwie pracy i bierze udział w pracach nad tworzeniem ustaw. Minister Michał Boni: - Ważne

Co dalej z górniczymi przywilejami?

). Obawiają się, że po górnikach specjalnych przywilejów będą domagać się inne grupy. PKPP ma informacje o podobnych żądaniach emerytalnych przygotowywanych przez kolejarzy, energetyków i nauczycieli. Kontrowersyjna ustawa pozwala górnikom na zawsze przechodzić na emeryturę po 25 latach pracy. Mało tego

Bóg odebrał PiS-owi rozum

w tej sprawie Bóg odebrał naszym kolegom z PiS-u rozum. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji wprowadzenia emerytur górniczych i odrzucenia ustawy o emeryturach pomostowych. Winny jest też marszałek Cimoszewicz. Najpierw zapowiadał, że nie podda pod głosowanie ustaw rujnujących budżet, a potem

PO jednak zostawi emerytalne przywileje górnikom?

Emerytalny koncert życzeń rozpoczął dwa dni temu premier Donald Tusk. Z okazji Barbórki obiecał górnikom utrzymanie przywilejów emerytalnych. - Utrzymamy obowiązującą górniczą ustawę emerytalną - wyjaśniał wczoraj "Gazecie" szef Klubu Parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski. Zgodnie z nią

Ratownicy też chcą górniczych emerytur

Górnicy mają prawo do emerytury po 25 latach pracy na dole bez względu na wiek. Jednak ratownicy górniczy, których oddelegowano do pracy w okręgowych lub centralnej stacji ratownictwa, muszą pracować dłużej - ZUS ma bowiem wątpliwości co do dniówek, gdy pełnią oni dyżury na powierzchni. ZUS nie

Program gospodarczy nowego rządu [PEŁEN TEKST]

wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn do 67 lat. Podnosząc wiek emerytalny o 1 miesiąc co cztery miesiące ten poziom osiągnięty zostanie dla mężczyzn w 2020 roku, a dla kobiet w 2040. Dzięki tym zmianom państwo przestanie nadmiernie zadłużać obecne i przyszłe pokolenia na potrzeby emerytur

ZUS nie odłożył żołnierzom składek emerytalnych

dopisanie do jego konta składek emerytalnych za okres przed 1999 r., czyli o tzw. ustalenie kapitału początkowego. Przepisy pozornie są proste. Artykuł 173 ustawy o emeryturach i rentach mówi wyraźnie, że za okres służby wojskowej składki (tzw. kapitał początkowy) się należą. I to całkiem spore, bo za

Rozmowy "ostatniej szansy" przed strajkiem generalnym na Śląsku

warunkach szczególnych i szczególnym charakterze; zastrzegają, że rozmowy nie dotyczą systemu emerytur górniczych. Pozostałe żądania dotyczą uchwalenia przez Sejm ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych, likwidacji NFZ i stworzenia systemu opieki zdrowotnej na zasadach dawnych kas chorych

Polemika PO i PiS wokół górniczych emerytur

PiS zagłosował za przyjęciem ustawy o wcześniejszych emeryturach górniczych. PO - który zgłosiła własny projekt oparty o emerytury pomostowe - była przeciw Zbigniew Chlebowski, poseł PO, we wczorajszej "Gazecie" mówił o niszczeniu systemu emerytalnego i finansów publicznych. Powiedział

Wybory 2010. Kaczyński: praca w górnictwie "jest niesłychanie ciężka i bardzo ryzykowna"

się pod ustawą wydłużającą staż pracy niezbędny do otrzymania emerytury w służbach mundurowych z 15 do 25 lat; włączającą górników do systemu emerytur pomostowych, a także ustawą "ograniczającą transfer do KRUS", zakładającą, że rolnicy będą traktowani tak jak inne osoby prowadzące

Ile emerytury należy się za czas studiów?

Pan Roman z Krakowa: - ZUS zapewniał mnie, że pięć lat studiów wliczy mi do emerytury. Ostatnio dostałem informację o swoim koncie emerytalnym. I okazało się, że składek nie mam. Zapytałem: dlaczego? Odpowiedź: "Nie spełnia pan kryteriów". - To dlaczego wcześniej mówiliście, że spełniam

Hutnicy, kolejarze i energetycy chcą przywilejów

Wojciech Błaszczyk, wiceprezydent PKPP Lewiatana, tłumaczy, że jego organizacja korzysta ze swych konstytucyjnych uprawnień i już dano zapowiadała skierowanie do Trybunału ustawy o górniczych emeryturach. Błaszczyk przyznaje, że wcześniej Lewiatan nie złożył skargi, bo nie chciał górnikom psuć

Przedsiębiorcy: mniej emerytalnych przywilejów!

Apel ma związek z wczorajszym tekstem "Gazety". Ujawniliśmy rządowe założenia do ustawy pomostowej. Prawo przechodzenia na wcześniejszą emeryturę będzie miało, tak jak teraz, blisko 100 zawodów. To wbrew reformie emerytalnej zakładającej ograniczenia i oszczędności. Za utrzymanie

Belka krytykuje prezydenta

Premier Marek Belka krytykuje prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za podpisanie ustawy o emeryturach górniczych. - Interes SLD i Cimoszewicza okazał się ważniejszy od interesu państwa - oświadczył Mógłbym sarkastycznie pogratulować górnikom i złożyć kondolencje pozostałym grupom zawodowym, które

Koniec superemerytur? RPO chce znieść przywileje

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl Na polecenie Janusza Kochanowskiego "trwają prace analityczne nad konstytucyjnością rozwiązań dotyczących emerytur górniczych oraz zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych" - przyznał nam wczoraj Lesław Nowacki, dyrektor zespołu

OPZZ: Wcześniejsze emerytury dla 700 tys. osób

- wtedy budżet państwa będzie musiał wydać co roku 1,5 mld zł. Gdyby projekt wszedł w życie, do tych wydatków należałoby też doliczyć koszty ustawy górniczej. OPZZ nie chce bowiem jej likwidować. Przypomnijmy - górnicy w ub.r. wywalczyli sobie specjalne uprawnienia pozwalające im przechodzić na emeryturę

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów