ustawa o straży miejskiej nowelizacja

PAP

Sejm wznowił posiedzenie

Sejm wznowił posiedzenie

W czwartek po godz. 9.00 Sejm wznowił posiedzenie. Posłowie wysłuchają informacji bieżącej w sprawie nowych ram polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030; będą też zadawać pytania w sprawach bieżących.

Sejm wznowił obrady

W czwartek po godz. 9 Sejm wznowił obrady. Zajmie się obywatelskim projektem mającym chronić działkowców przed rozbiórką altan i projektem odbierającym strażom miejskim i gminnym kontrolę fotoradarową.

Sejm rozpoczął posiedzenie; będzie głosował nad budżetem na 2015 r.

W środę po godz. 21.30 Sejm rozpoczął posiedzenie. Pierwszym punktem obrad są głosowania, w tym nad projektem ustawy budżetowej na 2015 r.

SN: straż miejska może oskarżać właściciela auta za niewskazanie kierowcy

pracę biurkową, czyli kierowanie do sądów wniosków dostarczanych przez straże miejskie" - mówił w uzasadnieniu wtorkowej uchwały sędzia SN Zbigniew Puszkarski. W uzasadnieniu uchwały SN przypomniał, że podczas prac nad nowelizacją wskazywano, iż fotoradary rejestrują tysiące wykroczeń na drogach

Sejm uchwalił ustawę ws. karania piratów drogowych w krajach UE

Za ustawą zagłosowało 250 posłów. Przeciw było 33, zaś 142 się wstrzymało. Nowelizacja dotyczy polskich kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej i kierowców z państw członkowskich UE łamiących przepisy w Polsce. Nowelizacja wprowadza unijną dyrektywę z 25

Sejm wznowił obrady

odrzucenie projektu zmian w ustawie o straży gminnej oraz w Prawie o ruchu drogowym, który zakłada odebranie straży miejskiej prawa do karania za złe parkowanie oraz do przeprowadzania kontroli fotoradarowych. Ponadto projekt zmierza do usunięcia zapisu mówiącego, iż strażnik, wykonując zadania, ma prawo do

Prezydent podpisał ustawę o karaniu piratów drogowych w krajach UE

. Informacje o zagranicznych kierowcach, ich pojazdach i dokonanych przez nich przewinieniach drogowych w Polsce - z Krajowego Punktu Kontaktowego będą otrzymywały: policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże miejskie, Służba Celna i Straż Graniczna. Ustawa umożliwia także nakładanie mandatu karnego

Sejm rozpoczął posiedzenie; głosowanie nad budżetem na 2015 r.

przed rozbiórką altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Posłowie zajmą się też przygotowanym przez SLD projektem nowelizacji ustaw o straży gminnej, Prawa o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który zakłada odebranie strażom miejskim i gminnym możliwości przeprowadzania

Za niewskazanie kierowcy oskarży też straż miejska. Jest postanowienie Sądu Najwyższego

Za niewskazanie kierowcy oskarży też straż miejska. Jest postanowienie Sądu Najwyższego

Straże miejskie mogą wnosić do sądu o ukaranie właściciela pojazdu, który odmówił wskazania, kto kierował jego autem w czasie, gdy popełnione zostało wykroczenie drogowe - uznało w podjętej we wtorek uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Brakowało jednolitego orzecznictwa Dotychczas nie było

Ważny wyrok wrocławskiego sądu ws. zdjęć z fotoradaru: trzeba wskazać, kto prowadził auto

Ważny wyrok wrocławskiego sądu ws. zdjęć z fotoradaru: trzeba wskazać, kto prowadził auto

jest przedmiotem leasingu, jest eksploatowany przez wspólników (...), okazjonalnie również przez jej pracowników". Zaś w kolejnych akapitach wytknął strażnikom błędy, m.in. brak informacji na drodze o ustawionym fotoradarze "Takie działanie Straży Miejskiej należy tłumaczyć chęcią

Śląskie. Samorządy uzgadniają działania dotyczące ograniczania smogu

Poinformował o tym PAP dyrektor wydziału ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego Maciej Thorz. Chodzi o rozmowę na gruncie podpisanej 6 października przez prezydenta tzw. ustawy antysmogowej (nowelizacji Prawa ochrony środowiska). Kontekstem jest m.in. ostatnia fala smogu, który

Nowe przepisy o karaniu piratów drogowych w krajach UE

Krajowego Punktu Kontaktowego będą otrzymywały: policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże miejskie, Służba Celna i Straż Graniczna. Ustawa umożliwia także nakładanie mandatu karnego kredytowanego na osoby tymczasowo przebywające w Polsce lub nieposiadające stałego miejsca zamieszkania lub pobytu

Strażnicy miejscy mogą karać palaczy mandatami

Strażnicy miejscy mogą karać palaczy mandatami

Do tej pory strażnicy miejscy mogli jedynie pouczać lub kierować wniosek o ukaranie do sądu. W poniedziałek weszła w życie nowelizacja ustawy antynikotynowej, wprowadzająca zakaz palenia m.in. na placach zabaw, na przystankach komunikacji miejskiej i w środkach publicznego transportu. Całkowity

Senat za ustawą ws. karania piratów drogowych w krajach UE

, Inspekcja Transportu Drogowego, straże miejskie, Służba Celna i Straż Graniczna. Zdaniem resortu transportu wymiana danych rejestracyjnych pojazdów może zwiększyć efekt prewencyjny i zachęcić do ostrożniejszej jazdy kierowców pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich UE, co w efekcie

Sejm od środy m.in. o ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina

stosowania ograniczeń, zwłaszcza kontroli osobistej. W porządku obrad jest też poselski projekt noweli ustawy o straży gminnej i Prawa o ruchu drogowym; zakłada on pozbawienie straży miejskiej możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej oraz odebranie straży miejskiej możliwości karania kierowców za

Sejm rozpoczął prace nad projektem dot. karania piratów drogowych UE

Przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych opowiedzieli się za skierowaniem projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym do sejmowej komisji infrastruktury. Nowela ma wprowadzić w życie unijną dyrektywę z 25 października 2011 roku w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany

Umorzono śledztwo w sprawie gwałtu w Lesie Kabackim

Umorzono śledztwo w sprawie gwałtu w Lesie Kabackim

granicach Warszawy, można tam spotkać także patrole straży miejskiej i policji. W Polsce oficjalnie odnotowuje się kilka procent przestępstw na tle seksualnym. Zmienić ma to uchwalona w czerwcu przez parlament nowelizacja przepisów karnych, która przewiduje ściganie z urzędu sprawców gwałtów. Ustawa wejdzie

Sejm wznowił obrady - ślubowanie Maciaszka i wniosek Palikota

zmian w ustawie o straży gminnej oraz w Prawie o ruchu drogowym, który zakłada odebranie straży miejskiej prawa do karania za złe parkowanie oraz do przeprowadzania kontroli fotoradarowych. Ponadto projekt zmierza do usunięcia zapisu mówiącego, iż strażnik, wykonując zadania, ma prawo do "usuwania

Warszawa. Umorzono śledztwo ws. gwałtu w Lesie Kabackim

spotkać także patrole straży miejskiej i policji. W Polsce oficjalnie odnotowuje się kilka procent przestępstw na tle seksualnym. Zmienić ma to uchwalona w czerwcu przez parlament nowelizacja przepisów karnych, która przewiduje ściganie z urzędu sprawców gwałtów. Ustawa wejdzie w życie pod koniec

Jest podpis. Strażnicy miejscy będą mogli dać mandat za palenie

Jest podpis. Strażnicy miejscy będą mogli dać mandat za palenie

informacji o zakazie palenia. Rozporządzenie, które podpisali szef MSWiA i minister sprawiedliwości, rozszerza uprawnienia straży miejskiej o możliwość nakładania mandatów na osoby palące w zakazanych miejscach. Nowelizacja ustawy antynikotynowej objęła zakazem palenia szkoły, zakłady opieki zdrowotnej

Lublin.Żuk: funkcję prezydenta sprawuję wspólnie z mieszkańcami

. Przed nami też konieczność nowelizacji ustawy o finansach publicznych, szczególnie w części dotyczącej tzw. reguły wydatkowej, która ogranicza samorządom możliwość sięgania po zwrotne źródła finansowania, będące podstawą montażu finansowego dla inwestycji realizowanych ze środków UE. W przyszłej

Od lipca do grudnia 2014 r. wydano ponad 82,8 tys. nowych kart parkingowych

podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności. Proces wydawania nowych kart nadzoruje - zgodnie z kompetencjami - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Termin na wymianę kart został przez Sejm wydłużony - z grudnia 2014 r. do lipca 2015 r

Żar leje się z nieba, a zimne piwo kusi... Omawiamy mity dotyczące picia alkoholu w miejscu publicznym

Żar leje się z nieba, a zimne piwo kusi... Omawiamy mity dotyczące picia alkoholu w miejscu publicznym

Mało kto pamięta, że aż do 2001 r. Polacy mogli swobodnie spożywać alkohol na powietrzu. Zmieniła to nowelizacja ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" z 1982 r. Winny zamieszania wśród fanów picia "pod chmurką" stał się ustęp 2a w art. 14 ustawy

TK uchylił kilka zapisów prawa o zgromadzeniach

uwagę ciągły charakter pracy służb ochrony porządku publicznego (policja, straż miejska). Zdaniem TK taki termin zgłoszenia wyłącza spod ustawy "większą niż do tej pory grupę zgromadzeń, które są inicjowane w krótszym okresie, jako reakcja na bieżące wydarzenia w przestrzeni publicznej". Za

Obywatelski projekt ustawy o prawach zwierząt nie ma szans - w tej kadencji. Co zamiast ?

Niestety nie ma szans przebić się podczas kampanii wyborczej, a poza tym projekt został złożony bardzo późno, właściwie na ostatniej prostej prac tego sejmu. Ale jest jeszcze szansa by w tym roku poprawić zwierzętom los. Sejm pracuje nad tak zwaną małą nowelizacją ustawy o ochronie praw zwierząt

Komisje kończą prace nad projektem ws. ograniczenia immunitetów

. Komisja rozpatrywała ponadto w tej kadencji oświadczenia o zrzeczeniu się immunitetu w związku z wnioskami skierowanymi do Sejmu przez policję i straż miejską. Zdarzył się też przypadek, kiedy poseł nie zdecydował się na złożenie oświadczenia, a sprawa trafiła na posiedzenie plenarne. Chodziło o Witolda

Będą mandaty za złe parkowanie pod blokiem

nieprawidłowo zaparkuje samochód pod blokiem nie może zostać ukarany mandatem. Wkrótce się to jednak zmieni dzięki uchwalonej 11 czerwca 2010 r. nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ma ona na celu wprowadzenie stosowania jej zapisów na drogach wewnętrznych, które będą położone w nowo utworzonych

Zakaz palenia - kolejny bubel prawny

500 zł. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie to, że taki mandat może nam wręczyć wyłącznie policjant. Strażnik miejski może jedynie skierować wniosek o ukaranie do sądu. "Pracujemy w trybie błyskawicznym nad nowelizacją" Resort spraw wewnętrznych dopiero dziś zorientował się, że nowe

Hazard kwitnie wśród dzieci. Coraz więcej skarg na salony

;jedną grę" często interpretują inaczej niż urzędnicy. Pod koniec 2009 roku nad branżą zebrały się czarne chmury. Wybuchła afera hazardowa. Padły podejrzenia, że przy nowelizacji ustawy hazardowej przedstawiciele spółek zajmujących się automatami lobbowali u czołowych polityków. Skutek był

Strażak wystawi mandat za łamanie przepisów przeciwpożarowych

korzyść, jednak w praktyce tak różowo nie będzie. Ten przepis to bardziej straszak na tych, którzy nic sobie nie robią z przepisów - ocenia kapitan Paweł Ostrowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Teraz mandatu może się spodziewać właściciel samochodu, który

Strażacy muszą walczyć z ogniem i autami

cywilnej do sądu. Takie same problemy są w całej Polsce. Może to jednak zmienić przygotowany przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na mocy nowych przepisów straż miejska i policja mają mieć uprawnienia m.in. do karania za złe parkowanie czy blokowanie miejsc dla niepełnosprawnych

Zakaz działa na nerwy

- uważa Balicki. Zapowiada, że jeśli rząd nie poprawi ustawy z własnej inicjatywy, sam napisze nowelizację. Inicjatywę Balickiego popiera Waldemar Giza, dyrektor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ząbkach. Już miesiąc temu pisał o problemie do minister zdrowia: - Teren szpitala jest bardzo duży

Fotoradary strażników odpoczną na półkach

komendant straży nie miał prawa wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie (bo zezwalało mu na to ministerialne rozporządzenie, a powinna ustawa). Tak też uznał SN we wtorek. Michał R. nie zapłaci ani grosza.Strażnicy z fotoradarami pojawiali się kilka lat temu. Prawo polowania na piratów drogowych dało im

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ma 120 lat

planowana jest duża nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym, która przewiduje m.in. zmiany w systemie kształcenia ratowników. "Zmienia się także system powiadamiania ratunkowego. Powstają wojewódzkie centra powiadamiania i wprowadzany jest system wsparcia informatycznego. Sądzę, że to elementy

Już za miesiąc nie zapalisz przy piwie. Knajpy się boją

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ma zachęcić palaczy do rzucenia nałogu, ale na razie spędza sen z powiek właścicielom pubów. Wszystko dlatego, że według nowego prawa w lokalu będzie można palić tylko wtedy, jeśli dla palaczy zostanie

Dopalacze nasze powszednie

szkół). Więcej informacji www.dopalaczeinfo.pl Wkrótce delegalizacja dopalaczy Nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która wprowadza zakaz handlu tzw. dopalaczami, zajmie się Senat podczas rozpoczynającego się dziś dwudniowego posiedzenia. Początkowo nowela w sprawie dopalaczy - zgodnie z

Kalisz: Powołanie nowego szefa policji niezgodnie z prawem

prokuratury od policji. Według wiceprzewodniczącego klubu SLD, zgodnie z nowelizacją ustawy o policji jedynie w dwóch przypadkach stanowiska w policji mogą objąć osoby cywilne. Dotyczy to zastępcy komendanta wojewódzkiego lub stołecznego ds. logistyki. Dodatkowo osoba na takim stanowisku musi być członkiem

Nieletni piwa nie kupi. Przynajmniej oficjalnie

. Ministerstwo chce, by po nowelizacji przepisów sprzedawca tracił licencję nawet na pięć lat. W praktyce może to oznaczać, że pub, bar, klub czy sklep monopolowy łamiące ustawę znikną z mapy miasta na zawsze. Czy na płockich sprzedawców padł blady strach? Niekoniecznie. Nic dziwnego, skoro z oficjalnych

Wybory 2011. Romaszewski o "Staruchu": stoję po stronie prześladowanych

Komorowski został wybrany przez pomyłkę? - Nie byłem w komisji wyborczej, ale prezydent Komorowski jest moim prezydentem. Romaszewski odpowiadał też m.in. na pytania: kto jest bardziej lewicowy: SLD czy Platforma?; co myśli o rewaloryzacji emerytur?; czy słusznie prezydent podpisał nowelizację ustawy o

Wielkie zamykanie pocztowych placówek

udźwignąć. Resort infrastruktury właśnie ugiął się pod siłą pocztowych argumentów. Zgodnie z opracowywaną nowelizacją prawa pocztowego (założenia zaakceptowała już Rada Ministrów) operator będzie mógł zredukować liczbę poczt. I to aż o 1478! Po zmianach operator będzie musiał utrzymywać w miastach co

Śnieg na dachu na razie bez kary

gminy. Kolasińska ostrzega, że za nieodśnieżenie chodnika straż miejska lub policja może wlepić mandat w wysokości 100 zł. O wiele bardziej może uderzyć takiego właściciela po kieszeni odszkodowanie dla ewentualnej ofiary śliskiego chodnika. Niestety, wbrew zapowiedziom Ministerstwa Budownictwa Sejm

Urzędnicy Kaczyńskiego chcą broni pod strzechy

twierdzą. "Trzeba zapewnić skuteczną obronę własną, mienia i tzw. miru domowego" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Bełza chce wprowadzić do tej ustawy dwa nowe rodzaje broni - paralizatory elektryczne rażące na odległość oraz miotacze pocisków gumowych

Dopalacze pod szkołami, uczniowie pod kluczem

narkotyków. Sejm wprawdzie uchwalił nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zakazującą handlu dopalaczami zawierającymi benzylopiperazynę (BZP) wpisaną przez Radę UE na listę substancji psychotropowych, ale zmiany legislacyjne nie nadążają za stale rozwijającym się rynkiem dopalaczy. To najczęściej

Kryzys nie dotknął reklamy?

spółdzielni ustalił z firmą powieszenie siatki, nie uwzględniając opinii protestujących mieszkańców. Tę reklamę zwalczali strażacy, straż miejska, ZDM, wojewoda i nadzór budowlany. Zaangażowanie aż takich sił i środków świadczy m.in. o słabości instytucji państwowych. Tę słabość wykorzystają niektóre firmy

Sejm: ustawa o karaniu piratów drogowych w krajach UE - do prezydenta

istniejącego już europejskiego systemu EUCARIS. Informacje o zagranicznych kierowcach, ich pojazdach i dokonanych przez nich przewinieniach drogowych w Polsce - z Krajowego Punktu Kontaktowego będą otrzymywały: policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże miejskie, Służba Celna i Straż Graniczna. Zdaniem

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

. związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej. 4. Skierowanie do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Nowelizacja wynika z konieczność harmonizacji polskich regulacji z przepisami wspólnotowymi w zakresie

Powódź w Polsce. Kolejne miasta szykują się do walki z wielką wodą [MINUTA PO MINUCIE]

zbyt łatwo udzielane są pozwolenia na budowę na terenach zalewowych. Dlatego też marszałek zamierza przedstawić propozycję przyjęcia nowelizacji ustawy o prawie wodnym. 11.01 - Strażacy odeszli, zostałem sam - mówi burmistrz Sandomierza, który wczoraj w nocy osobiście bronił wałów przeciwpowodziowych

Straż miejska będzie znowu wystawiać mandaty za przekroczenie prędkości

Spraw Wewnętrznych i Administracji, które dawało straży miejskiej takie uprawnienia. Trybunał podkreślił, że ustawa o ruchu drogowym, na podstawie której wydano to rozporządzenie, nie pozwala straży na ściganie takich wykroczeń. Po orzeczeniu TK, straż miejska musiała zdjęcia z fotoradarów przesyłać

Nielegalne plakaty zalały Łódź. Straż miejska zmienia prawo

Jak jest teraz? Kowalski rozwiesza ulotki o koncercie. Okleja przystanki, elewacje kamienic, drzewa czy słupy należące do jakiejś instytucji. Nie patrzy, czy to miejsce przeznaczone do plakatowania czy nie. Ważne, żeby jak najwięcej osób przeczytało komunikat. Strażnicy miejscy nie mogą Kowalskiego

W Sejmie I czytanie prezydenckiego projektu ws. zakrywania twarzy

żądaniu, przewodniczący miałby obowiązek zwrócenia się do policji lub straży miejskiej o pomoc. Projekt zmian w Prawie o zgromadzeniach powstał w reakcji na wydarzenia, do jakich doszło podczas Marszu Niepodległości 11 listopada 2013 r. Tego dnia m.in. podpalono budkę strażniczą przed ambasadą rosyjską

Przyjazne Państwo proponuje: Utrata towaru i areszt dla nielegalnych handlarzy ulicznych

sprawozdawca ustawy. Obecne przepisy pozwalają handlujących w pasie drogowym karać grzywną do 500 złotych. Można ich też ukarać za prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji. - Jak wynika z informacji uzyskanych od Straży Miejskiej i Policji, takie rozwiązania ustawowe, a zwłaszcza

Ostre kary dla kiboli. Wchodzi nowe prawo

zniszczonego lub uszkodzonego mienia), które poniosły policja, żandarmeria wojskowa, straż gminna lub miejska, straż pożarna oraz służba zdrowia "w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy". Organizator takiej imprezy musi ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. W 2008 r

Wchodzą w życie przepisy zaostrzające kary dla pseudokibiców

organizator imprezy masowej - na którą wstęp jest odpłatny - odpowiada za szkody (obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia), które poniosły policja, żandarmeria wojskowa, straż gminna lub miejska, straż pożarna oraz służba zdrowia "w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

eMandat

eMandat to aplikacja, która powstała z myślą o Straży Miejskiej i Policji. eMandat to rozbudowana baza danych, którą użytkownik uzupełnia zgodnie z własnymi potrzebami.

W eMandat wykroczenia można sortować zgodnie z różnymi zapytaniami, jak data, rodzaj mandatu