wartość akcji pkp

PAP

PKP: w grudniu br. zaproszenie do zakupu akcji PKP Energetyka

PKP: w grudniu br. zaproszenie do zakupu akcji PKP Energetyka

W grudniu br. planowane jest zaproszenie do negocjacji ws. zakupu akcji PKP Energetyka - poinformował PAP dyrektor ds. prywatyzacji i nadzoru właścicielskiego w PKP SA Jacek Leonkiewicz. Wstępne zainteresowanie prywatyzacją spółki wyraziły grupy energetyczne.

Adamczyk: sytuacja w PKP Cargo jest "bardzo niezdrowa"

# dochodzi wypowiedź przew. sekcjii krajowej kolejarzy NSZZ"S" #

Strajk w PKP Cargo zawieszony do 9 grudnia br.

# Dochodzi wypowiedź związkowca z zakładu w Tarnowskich Górach #

PKP Cargo podpisało umowy kredytowe z BGK i Pekao S A. na 1,1 mld zł

atrakcyjnych warunkach" - podkreśliła spółka. Linie kredytowe o wartości do 700 mln zł w Banku Pekao S.A. i do 100 mln euro w BGK, będą dla PKP Cargo dostępne przez 12 miesięcy, do 31 grudnia 2016 r. Spółka będzie mogła wykorzystać je na inwestycje związane z realizacją strategii, w tym np. ewentualne

Strajk w PKP Cargo zawieszony do 9 grudnia br.

. Związkowcy w piśmie wysłanym do zarządu napisali również, że nie chcę, aby ich zdaniem fatalne zarządzanie spółką przez obecny zarząd PKP Cargo, które doprowadziło do spadku masy przewozowej, utraty wielu kontraktów oraz znaczącego spadku wartości akcji spółki zastało zrzucone na załogę i związki zawodowe

Adamczyk: sytuacja w PKP Cargo jest "bardzo niezdrowa"

łącznej wartości ponad 500 mln zł. Oprócz tego otrzymali akcje pracownicze o wartości kilku tysięcy złotych oraz corocznie otrzymują gratyfikację na święto Kolejarza" - wskazał rzecznik prasowy. Kuk zaznaczył, że średnie wynagrodzenie PKP Cargo po wdrożonej podwyżce w lipcu br. jest o 457 zł wyższe

PiS pyta premier o sprzedaż PKP Energetyki

realizację inwestycji na sieci PKP PLK w ramach obecnej perspektywy finansowej czy skutków prawnych zbycia akcji PKP Energetyka w sytuacji posiadania przez firmę zasilania elektrotrakcyjnego wchodzących w skład linii kolejowej o państwowym znaczeniu. "Uważamy, że sprawa spółki, strategicznej spółki ze

PiS pyta premier o sprzedaż PKP Energetyki

prywatyzacji spółki na realizację inwestycji na sieci PKP PLK w ramach obecnej perspektywy finansowej czy skutków prawnych zbycia akcji PKP Energetyka w sytuacji posiadania przez firmę zasilania elektrotrakcyjnego wchodzących w skład linii kolejowej o państwowym znaczeniu. "Uważamy, że sprawa spółki

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- Biuro Inwestycji Kapitałowych, deweloper powierzchni komercyjnych, z publicznej emisji akcji na GPW planuje pozyskać około 22,5 mln zł netto, które przeznaczy na finansowanie realizacji przygotowywanych projektów deweloperskich. - Adam Purwin złożył rezygnację ze stanowiska prezesa PKP Cargo ze

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Oferta konsorcjum z udziałem giełdowego Qumaka została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla grupy zakupowej PKP - podały PKP PLK. Wartość oferty to 40,3 mln zł brutto. - Oferta konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman za 275,2 mln zł netto została wybrana jako

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

sfinansowana ze środków własnych. - Budimex podpisał z GDDKiA umowę na budowę obwodnicy Bełchatowa. Wartość kontraktu to 118,4 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. - InPost, spółka z grupy Integer przejęła 100 proc. akcji Polskiej Grupy Pocztowej za cenę 47,5 mln zł od Badenhop Holdings Limited

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

obrotowym 2014/15 zanotuje ok. 10-proc. wzrost przychodów i utrzyma marże - poinformował Dariusz Mazur, prokurent i główny akcjonariusz Atlanty Poland. Spółka chce zwiększać udział eksportu w przychodach. - PKP Cargo chce wdrożyć program dobrowolnych odejść (PDO). Maksymalna łączna wartość zobowiązań

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

-Lublin w komunikacie. - Na decyzję o likwidacji spółki Balin Energy, poszukującej ropy naftowej na szelfie łotewskim Morza Bałtyckiego, wpłynęły wyniki z wykonanego tam w maju 2013 r. odwiertu. Nasycenie skał ropą oceniono tam jako ekonomicznie niezadowalające - poinformował PKN Orlen. - PKP Cargo i

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

poinformował o uzgodnieniu zmienionych warunków ogłoszonej 2 czerwca 2014 r. transakcji restrukturyzacyjnej z komitetem wierzycieli. Nowe warunki przewidują m.in. emisję akcji z prawem poboru w wysokości 118 mln euro, z czego główny akcjonariusz BXR obejmie akcje o wartości 75 mln euro. W emisji będą mogli

Zysk PKP Cargo w ub.r. ponad 65 mln zł, połowa na dywidendę

mln zł. Pakt Gwarancji Pracowniczych, który został zawarty ze związkami zawodowymi we wrześniu zakładał wypłatę premii prywatyzacyjnej dla pracowników w formie akcji pracowniczych. Zapisy na akcje zakończyły się pod koniec lutego. Wzięło w nich udział 99,8 proc. pracowników PKP Cargo i 99,9 proc

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

ok. 40 proc. - poinformował na konferencji prezes banku Mateusz Morawiecki. - Prezes BZ WBK liczy, że wciągu najbliższych kilku miesięcy bank sprzeda portfel kredytów niepracujących o wartości 300-350 mln zł. - BZ WBK spodziewa się, że w IV kwartale 2014 roku zawiąże wyższe rezerwy - poinformował

SOK testuje drony do tropienia złodziei

walce ze złodziejami węgla transportowanego przez spółkę. Jak podaje przewoźnik od stycznia do października tego roku wartość skradzionych przesyłek i towarów z pociągów spadła o blisko 65 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 r. Jednocześnie liczba kradzieży zmniejszyła się o 55 proc. PKP

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

grupy Budimex na koniec września 2015 roku wynosił 7,43 mld zł. Wartość netto kontraktów podpisanych w pierwszych trzech kwartałach to 4,79 mld zł - podał Budimex w komunikacie. - Pozycja gotówkowa netto grupy Budimeksu na koniec września miała wartość 1,81 mld zł i była 53,7 proc. wyższa niż w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- Orlen Upstream podpisał umowę kupna 100 proc. akcji kanadyjskiej spółki Kicking Horse Energy, zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu. Wartość transakcji to 356 mln CAD, czyli ok. 1,02 mld zł - podał Orlen w komunikacie. - Orlen Upstream podpisał umowę połączenia z

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Flonidan umowę na dostawę liczników na rynek holenderski. Przetarg obejmuje dostawę gazomierzy w ciągu pięciu lat, począwszy od 2016 r. Łączna szacowana wartość zamówienia to 28 mln euro - podał Apator w komunikacie ujawniającym opóźnioną informację poufną. - PKP złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

. - Rada nadzorcza PKP Cargo oddelegowała Macieja Andrzeja Libiszewskiego do zarządu spółki i powierzyła mu obowiązki prezesa. Libiszewski będzie pełnił funkcję do 18 marca 2016 roku - podała spółka w komunikacie. - Polskie Koleje Państwowe powołały Mirosława Pawłowskiego, Andrzeja Wacha, Macieja

Krzysztof Tchórzewski kandydatem PiS na ministra energetyki

miejscu w swoich działaniach stawiam interes Polski. Jestem również katolikiem. Uważam że wartości wynikające z wiary są uniwersalne i stanowią swego rodzaju kompas moralny pokazujący właściwy kierunek w działalności zarówno publicznej jak i prywatnej" - napisał na swojej stronie internetowej. W

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 1 lipca godz. 15

nie podały wartości umowy. Fundusz Advent Intrernational przed transakcją posiadał około 90 proc. akcji Ultimo. Mniejszościowym akcjonariuszem spółki był jej założyciel Janusz Tchórzewski. Ultimo zajmuje się zakupem portfeli oferowanych przez banki, firmy telekomunikacyjne i inne instytucje. Spółka

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

Altus TFI za kwotę do 50 mln zł - podano w komunikacie spółki. Łączny udział banku w kapitale zakładowym funduszu stanowić będzie 5-10 proc. Altus TFI w ramach oferty publicznej zaoferuje 16,38 mln akcji nowej emisji i do 2 mln akcji sprzedawanych. Wartość oferty może wynieść do 193 mln zł. Od 13 do

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu sprzedał 2.286.008 akcji PKP Cargo, stanowiących 5,1 proc. w kapitale zakładowym spółki - podał EBOiR w komunikacie. - Portfel zamówień grupy Budimex na koniec 2014 r. miał wartość 6,1 mld zł. Pozycja gotówkowa netto grupy na

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- poinformowała wiceprezes Dalida Gepfert. - Enea powołała fundusz venture capital Enea Innovation, który będzie inwestował w innowacyjne projekty w branży energetycznej - poinformowali przedstawiciele spółki. - PKP Cargo spodziewa się, że przejęcie spółek kolejowych Orlenu, Orlen KolTrans oraz Euronaft

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedizałek

we wszystkich segmentach działalności. - NWZ Sco-Pak zdecydowało o emisji do 4.439.063 akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i o podwyższeniu wartości nominalnej każdej akcji spółki z 0,25 zł do 2 zł - poinformowała spółka w uchwałach WZ. - PKP Cargo weszło w spór zbiorowy

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

komunikacie. - PKP Cargo zwiększa maksymalną wartość zobowiązań w związku z programem dobrowolnych odejść do 301 mln zł - podała spółka w komunikacie. - Wyniki operacyjne grupy Paged mogą w tym roku zanotować kilkudziesięcioprocentowy wzrost ze względu na rozwój segmentu sklejkowego, poprawę sytuacji w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

w tej sprawie rozmowy - poinformowali przedstawiciele spółki. W przyszłym roku możliwy jest buyback. - Wiążące oferty w sprawie nabycia akcji spółki Port Gdański Eksploatacja złożyło konsorcjum firm Węglokoks i PKP Cargo oraz spółka Mariner Capital Limited z Malty - podał Zarząd Morskiego Portu

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 kupił portfel nieruchomości logistycznych. Wartość transakcji wyniosła ok. 140 mln euro - poinformował ubezpieczyciel w piątkowym komunikacie. - Fundusze zarządzane przez ING PTE zmniejszyły zaangażowanie w Asseco Poland do 4,76 proc

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

produkowanego koksu, spółka nie realizuje też wielu kontraktów, w tym do ArcelorMittal. - Wartość obrotów akcjami na rynku głównym GPW (łącznie obroty sesyjne i pakietowe) w styczniu 2015 roku spadła rdr o 12,3 proc., do 18,6 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie prasowym. - Komisja Nadzoru Finansowego

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20.25

r. przeprowadził ofertę publiczną 5,65 mln akcji po 6,25 USD za szt. Wpływy z emisji miały być wykorzystane na ogólne cele korporacyjne, które miały obejmować m.in. akwizycje. Sapiens to spółka zależna Formula Systems, w której ponad 50 proc. akcji ma Asseco Poland. Sapiens jest notowany na TASE i

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

podtrzymuje też zobowiązanie dotyczące uruchomienia drugiego etapu skupu akcji własnych do czerwca tego roku - podali przedstawiciele grupy na piątkowej konferencji. - Agora szacuje, że wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć w tym roku od 2 do 4 proc. w porównaniu z 2014 r. Rynek reklamy w

Już 3 mln zł z internetowych aukcji zasiliło konto fundacji WOŚP

Voucher dla dwóch osób na wyjazd do Gatwick pod Londynem, gdzie można usiąść za sterami symulatora Boeinga 787 Dreamliner zlicytowano za ponad 20 tys. zł, przejażdżka za sterami pociągu Pendolino osiągnęła wartość ponad 13 tys. zł. Zwycięzca aukcji "Usiądź za sterami Pendolino"

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

mln zł po III kwartałach 2015 roku, a wartość portfeli wierzytelności podwoi się i wyniesie 38,7 mld zł - poinformowały spółki w komunikacie. - Orion Investment, który w czwartek zadebiutował na rynku głównym GPW, chce przeprowadzić emisję 200 tys. akcji w pierwszym półroczu 2016 roku. Z emisji chce

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Ostateczna łączna wartość zobowiązań w związku z programem dobrowolnych odejść w PKP Cargo wyniosła 266 mln zł - podała spółka w komunikacie. Rezerwa w tej kwocie obciąży wyniki grupy za IV kwartał 2014 roku. - Program dobrowolnych odejść (PDO) w PKP Cargo obniży koszty grupy o ponad 100 mln zł rocznie i

Łódzkie. Od 1 września pociągi na trasie Łódź Widzew-Zgierz

Linia kolejowa Łódź Widzew-Zgierz przez kilkanaście lat była wyłączona z ruchu. Ze względu na ponowne wprowadzenie na niej pociągów przewoźnik rozpoczął w poniedziałek akcję "Bezpieczny Przejazd z ŁKA", która ma zapobiegać groźnym zdarzeniom na przejazdach kolejowych. W ramach akcji

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

wyniosły w ubiegłym roku 490,4 mln zł i były wyższe o 29,7 mln zł od uzyskanych przez Grupę w 2012 roku. "OT Logistics S.A. konsekwentnie powiększa swoją wartość. Zgodnie z zapowiedziami, wykorzystując posiadane zasoby i dotrzymując deklaracji, skoncentrowaliśmy się na przejęciach. Dzięki temu

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

w komunikacie. W czerwcu WZ notowanej na NewConnect spółki Indata Software uchwaliło emisję w drodze oferty publicznej do 26 mln akcji serii H oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW. W styczniu Indata Software informowała, że w trzecim kwartale przeprowadzi ofertę publiczną o wartości

Olsztyn. Przejażdżki drezyną i pokazy ratownictwa podczas WOŚP

godzinach, Hitano czy Najlepszy przekaz w mieście. Nowością jest "Pociąg do serc"; do jego organizacji włączyły się Przewozy Regionalne. Chętni będą mogli przejechać się pociągiem elf albo drezyną kolejową, a najmłodsi wielbiciele kolei będą mogli wziąć udział na dworcu głównym PKP w Olsztynie w

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

ABRIS/ FM BANK PBP Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o uchyleniu decyzji o nakazie sprzedaży przez Abris akcji FM Banku PBP. Jednocześnie utrzymana została decyzja zakazująca wykonywanie prawa głosu z akcji banku przez fundusz - podała KNF w komunikacie. W komunikacie podano, że uchylenie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- Getin Noble Bank w ramach poprawy wskaźników kapitałowych może zdecydować się na sprzedaż niektórych aktywów, planuje emisję długu podporządkowanego, sprzedaż portfeli NPL, a emisję akcji traktuje jako opcję zapasową - poinformował Krzysztof Rosiński, prezes banku. - Getin Noble Bank planuje, że

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

okresie o 67 tys. - podała spółka w raporcie rocznym. - PKP PLK zapłacą 41 mln zł na rzecz konsorcjum, którego liderem jest Trakcja, a jednym z partnerów ZUE, tytułem ugody, pokrycia kosztów prac w wydłużonym czasie oraz za roboty dodatkowe - podała Trakcja w komunikacie. - Trakcja dokonała odpisu

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20.15

samochodów o wartości przekraczającej 520 mln zł. SECO Zarząd Seko rekomenduje wypłatę 0,32 zł dywidendy na akcję, czyli ok. 40 proc. zysku netto za 2013 rok - podała spółka w komunikacie. Seko chce, by na dywidendę trafiło 2,13 mln zł. Pozostała część zysku miałaby zostać przeznaczona na zwiększenie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

gotówkowe o wartości około 200 mln zł miesięcznie. Bank planuje ograniczyć liczbę placówek- poinformował Artur Klimczak, wiceprezes banku. - Bank Millennium ocenia, że kolejne miesiące nie powinny przynieść istotnych zmian w jakości jego walutowego portfela hipotecznego - poinformowali przedstawiciele

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

prognozowana. Również przyszły rok zapowiada się dość dobrze, m.in. ze względu na planowany wzrost mocy produkcyjnych o około 10 proc. - Hawe prawdopodobnie weźmie udział w procesie sprzedaży przez PKP spółki TK Telekom - poinformowali w rozmowie z PAP przedstawiciele Hawe. Spółka może ponadto do końca roku

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Grupa Lotos, która rozpoczyna ofertę publiczną 55 mln akcji, zamierza w połowie przyszłego roku przedstawić strategię rozwoju do 2020 roku - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej prezes Lotosu Paweł Olechnowicz. - Zysk netto grupy PZU w III kwartale 2014 roku spadł do 843,5 mln zł z

Przegląd informacji ze spółek

% kapitału, i ze względu na ograniczoną liczbę akcji dostępnych do skupu odstąpiła od wprowadzania programu motywacyjnego, podała firma w komunikacie. Firma IT, Qumak-Sekom ma umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o wartości 13,5 mln zł brutto, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka chemiczna

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

przedstawiciele spółki. - Enea zastanowi się nad ewentualnym udziałem w prywatyzacji PKP Energetyka - poinformowali przedstawiciele spółki. - Enea może rekomendować wypłatę 30 proc. tegorocznego zysku na dywidendę - poinformowała wiceprezes spółki Dalida Gepfert. - Kompania Węglowa zdecydowała o odłożeniu

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

-trzech kwartałów wszyscy klienci usług komórkowych grupy mogą przejść na taryfy nielimitowane, co wypłaszczy trendy na spadającym rynku - podali na konferencji przedstawiciele spółki. - Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej PKP Cargo w trzecim kwartale wyniósł 64,4 mln zł i okazał się o 15,5

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Tauron, podpisała umowę na budowę drugiego etapu farmy wiatrowej Marszewo o mocy 18 MW. Wartość inwestycji to 100 mln zł - podał Tauron w komunikacie prasowym. - Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt związany z emisją akcji Lotosu - podała spółka w komunikacie. - Zysk netto grupy Energa

Nowak: Wiedziałem, że będę przedmiotem ataków. Jeżdżą za mną paparazzi

- Wydaje się, że moja polityka, którą konsekwentnie realizuję, zwłaszcza w PKP, gdzie przecięliśmy bardzo dużo niejasnych interesów, przez lata pływające setki milionów złotych spowodowała, że wielu ludzi z tego powodu jest niezadowolonych. Więc wcale nie dziwi mnie, że podejmują i będą podejmowali

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15.15

linii energetycznych mają z czasem zwiększać udział w portfelu zleceń ZUE. Największe kontrakty realizowane obecnie przez ZUE to zlecenie na remont linii kolejowej Zawiercie-Jaworzno Szczakowa na 357,1 mln zł, realizowane dla PKP PLK oraz umowa o wartości 110 mln zł, w ramach której spółka przebuduje

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

- jedna z czterech największych sieci supermarketów w W. Brytanii, działająca także m. in. w Polsce i na Węgrzech boryka się z rosnącą konkurencją zagranicznych sieci Lidl i Aldi i traci udział w rynku. Rynkowa wartość firmy oceniana jest obecnie na ok. 1,5 mld funtów. PKP INTERCITY Nadzwyczajne Walne

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

tygodniach spółka PKP CARGO podpisała nowe kontrakty na przewóz węgla, w tym największą w tym roku na rynku umowę na przewóz 4,5 mln ton węgla dla spółki Enea. TERMO-REX GPW zdecydowała o dopuszczeniu do obrotu na rynku równoległym akcji A i B1 notowanej dotychczas na NewConnect spółki Termo-Rex - podała

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Z nowej emisji akcji spółka zamierza pozyskać około 100 mln zł, które przeznaczone zostaną na realizację pozyskanych przez nią kontraktów. Zgodnie z projektem uchwały wyemitowanych ma zostać maksymalnie 15.331.998 nowych akcji o wartości nominalnej 2 zł

Trakcja Polska zadebiutuje na GPW

9 mln akcji serii C i 27 mln akcji serii F. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 4 zł. Wartość nowej emisji wyniosła 120 mln zł, a całej oferty 160 mln zł.

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

BUDIMEX ZWZ Budimeksu uchwaliło przeznaczenie na dywidendę z zysku za 2013 r. 302,53 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 11,85 zł na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 6 maja, a dzień wypłaty na 21 maja. Budimex SA miał w 2013 r. 302,6 mln zł zysku netto. Za 2012 r. Budimex

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

program finansowania o wartości wyższej niż ta kwota. ACTION Action zrezygnował z emisji akcji, ale przed wakacjami planuje emisję obligacji. Mimo, że emisja akcji nie dojdzie do skutku, spółka chce zrealizować prognozę w wariancie, który ją zakładał. Action Europe GmbH ma wypracować w 2014 r. ponad 138

ZNTK Łapy będą produkować konstrukcje stalowe dla Polimeksu Mostostalu SA

Łapska firma ma wytwarzać docelowo 200 ton różnych konstrukcji metalowych miesięcznie, w marcu na początek będzie to ok. 50 ton. Na razie umowa jest zawarta do września 2009 roku. Ekiert nie chciał podać wartości kontraktu. Zaznaczył jedynie, że wiele wskazuje na to, że umowa będzie przedłużana. W

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

w Katowicach prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło. - Zarząd Portu Morskiego Gdańsk porozumiał się z firmą Mariner Capital Limited w sprawie sprzedaży Portu Gdańskiego Eksploatacja - podał ZPMG w komunikacie prasowym. Poza Mariner Capital przejęciem było zainteresowane konsorcjum PKP Cargo i Węglokoksu

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.15

kategorii przenośnych ładowarek PawerBox. Przedstawiciele Colorovo zapowiedzieli wprowadzenie na rynek w ciągu około dwóch tygodni kolejnego tabletu. W kwietniu oferta ma zostać poszerzona o pierwszy smartfon tej marki. PKP INTERCITY Jeszcze w tym roku pierwsi klienci PKP Intercity będą mieli dostęp do

PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń i idzie na giełdę

konferencji prasowej, że przewoźnik nie zamierza podnosić w przyszłym roku cen swoich usług. Warsewicz poinformował też, że PKP Intercity planuje emisję akcji o wartości ok. 400 mln zł; nie wykluczył, że akcje zostaną zaoferowane na przełomie 2008 i 2009 roku. Do końca roku spółka ma się przekształcić w

Jabłka jednak górą. Rekordowy eksport polskiej żywności mimo embarga Rosji

do 18 kg na osobę. Nie wiadomo, na ile to efekt rosyjskiego embarga, kampanii społecznych i chęci ratowania naszych sadowników, a na ile spadku cen. Pod koniec lata i jesienią jabłka były wszechobecne: rozdawano je za darmo w pociągach PKP, do ich jedzenia namawiali politycy i celebryci, o akcji

PKP Intercity stawia na rozwój i idzie na giełdę

. Spółka ma ambitne plany inwestycyjne. Do końca 2010 r. chce zainwestować w sumie ponad 2,7 mld zł w modernizację i zakup nowego taboru. Pieniądze miałyby pochodzić z emisji akcji na giełdzie, z kredytów oraz środków własnych. Resort transportu chce, by mniejszościowy pakiet akcji PKP Intercity trafił na

Przegląd mediów

PW Rzeczpospolita - udziałowca Presspubliki - zajmie się sprzedażą udziałów na najbliższym posiedzeniu   ISB --WIG20 nie zdołał obronić poziomu 2.700 punktów w środę --Złoty umocnił się w oczekiwaniu na szczyt przywódców UE w środę --MinFin: Wartość krajowych obligacji zapadających w 2012 r

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

. Obecnie posiadają 5,07 proc. akcji. SOMFY Docelowo 800 osób będzie zatrudniać fabryka francuskiej firmy Somfy, zajmująca się produkcją napędów do żaluzji, krat sklepowych, okiennic i bram, która 3 czerwca zostanie otwarta w Niepołomicach, k. Krakowa. Wartość inwestycji wynosi ponad 120 mln zł. Jak

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

BNP PARIBAS BANK Walne zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska zdecyduje 7 kwietnia o podniesieniu kapitału zakładowego banku o kwotę nie wyższą niż 228,5 mln zł w drodze emisji do 5.026.539 akcji serii O z pozbawieniem prawa poboru, o wartości 45,46 zł każda - poinformowała spółka w projektach

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

przewoźników kolejowych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP Energetyka Tadeusz Skobel. KI CHEMISTRY KI Chemistry, spółka zależna Kulczyk Investments, wydłużyła termin zapisów na akcje Ciech w wezwaniu do 30 maja - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Jak podano w raporcie, okres

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz.15

2014 roku odpowiedział: "rozczarujemy pozytywnie". PKP BP PKO BP przedłużył do 1 kwietnia okres przyjmowania zapisów w wezwaniu do sprzedaży akcji Nordea Bank Polska - poinformował PKO BP w poniedziałkowym komunikacie. Pierwotnie przyjmowanie zapisów w wezwaniu zakończyć się miało 25 lutego

PKP Intercity: pociągi lepsze niż samoloty

europejskich - mówi Warsawicz. Spółka szacuje, że wartość kontraktu wyniesie około 1,5 mld zł. Pociągi te wjadą na polskie tory najwcześniej w 2010-11 roku. Do tego czasu może się sporo zmienić, bo na rynku transportowym wzrośnie konkurencja. - PKP Intercity będzie coraz mocniej odczuwało konkurencję ze strony

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

oferty będzie oferował m.in. uproszczony kredyt obrotowy i inwestycyjny oraz leasing na zakup maszyn i urządzeń. PKP CARGO Akcjonariusze PKP Cargo zdecydowali, że przeznaczą na dywidendę 86,6 mln zł z zeszłorocznego zysku i dodatkowo 50,9 mln zł z zysków zatrzymanych. Dywidenda na akcję wyniesie 3,07

Przegląd informacji ze spółek

, nabyła pakiet 44,44% akcji Travelplanet, będącego liderem polskiego rynku e-travel, od funduszu MCI.TechVentures, należącego do Grupy MCI, poinformował fundusz w komunikacie. Liberty Global, właściciel dostawcy telewizji kablowej UPC, sfinalizował przejęcie 100% udziałów spółki Aster, dostawcy telewizji

Przegląd mediów

Rzeczpospolita --Eksport sprzętu AGD z polskich fabryk wzrósł o 10% do 2,5 mld zł w I kw.   Parkiet --ITI poszukuje chętnego na 56% akcji TVN tylko wśród inwestorów branżowych   ISB --Debiut PKP Energetyka na GPW może przesunąć się na 2012 rok --Aktywa połączonych portfeli BBI Capital i

Przegląd informacji ze spółek

budowę instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2, poinformowała spółka w raporcie. Wartość kontraktu to 53,4 mln zł brutto. Powrót indeksu szerokiego rynku warszawskiej giełdy do 50 tys. na koniec roku jest realny, jednak cieniem na rynkach akcji kładzie się wzrost ryzyka politycznego

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

ASSECO POLAND Oferta Asseco Poland została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozwój systemu Worflow oraz jego utrzymanie i związane z nim usługi integracyjne - podał KRUS. Wartość oferty to 24,44 mln zł brutto. Oferta Asseco otrzymała 95,84 pkt. i okazała się lepsza od oferty

Netia zainteresowana Exatelem i TK Telekom

jednak nie została dopuszczona do etapu finałowego. Jeszcze w marcu prezes PGE Tomasz Zadroga informował, że spółka będzie chciała powrócić do procesu sprzedaży akcji Exatel po sfinalizowaniu transakcji w której sprzedaje udziały Polkomtela. W połowie września Polskie Koleje Państwowe (PKP) poinformowały

"Koniec jazdy". Na dworcach pustki, trwa strajk na kolei

panuje niebywały spokój: nie ma pasażerów, składy odstawione są na bocznicę. O tym, że trwa akcja protestacyjna strajkujący informują przez megafon. Na perony podstawione są jedynie pociągi pozostałych przewoźników: Arrivy i PKP Intercity. - Pasażerowie wiedzieli o akcji protestacyjnej i po prostu nie

Najpierw szybkie pociągi, później prywatyzacja Intercity

PKP Intercity, spółka kolejowa wożąca pasażerów na długich dystansach, w przyszłym roku planuje debiut giełdowy. - Na razie nie wiadomo jeszcze, ile akcji trafi do inwestorów indywidualnych, toczą się też rozmowy o przejęciu pakietu akcji przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - mówi Andrzej Wach

Przegląd mediów

' --Słabsze od oczekiwań dane z rynku pracy odsuwają podwyżki stóp procentowych --Fitch podtrzymał rating BRE Banku na poziomie 'A', perspektywa stabilna --Fitch podtrzymał rating BZ WBK na poziomie 'A+' --ZWZ NG2 zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 1,50 zł na akcję --RightEight Holdings ma 61

Sąd: ZNTK Łapy jednak do likwidacji

zamówień od swojego głównego zleceniodawcy PKP Cargo. Nie spłacała pożyczek, nie wypłacała pensji pracownikom. Jej akcje zostały na początku lutego wycofane z obrotu na warszawskiej giełdzie. Bój zarządu spółki i władz lokalnych o ocalanie firmy stał się głośny po publikacjach w "Gazecie"

Przegląd mediów

stacji w Niemczech, by najpóźniej za 5 lat zarządzać siecią 750 stacji --Koleje Rosyjskie złożyły ofertę na pakiet kontrolny PKP Cargo wg Bloomberga   Parkiet --Emperia może przeznaczyć całą kwotę za pion detalu na dywidendę lub buy back; po hurcie i detalu może sprzedać także nieruchomości  

PKO BP spróbuje samodzielnie kupić BZ WBK

PKO BP - powiedział nam Grad. Decyzja Grada to duże zaskoczenie. Do tej pory mówiło się bowiem, że do odkupienia akcji trzeba będzie zmontować całe konsorcjum finansowe, nawet z udziałem PZU. Przedstawiciele PKP BP lakonicznie komentowali słowa Ministra Skarbu. - Chcemy, aby nasz bank był

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

istotne w 2014 r." - dodał. Rzecznik nie skomentował także, jak mniejszy rdr zysk netto spółki za 2013 r. może wpłynąć na rekomendację zarządu odnośnie wysokości dywidendy. Spółka wypłaciła już zaliczkę na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5 zł za jedną akcję. Z zysku za 2012 rok

Przegląd mediów

--XSystem zadebiutuje na NewConnect 13 września --PKP wystawiło na sprzedaż 100% udziałów TK Telekom --Grupa Onet otworzy w X studio produkcji materiałów wideo, ma nowe logo --DM IDMSA wycenia akcje Mex Polska na 10,2 - 12,5 zł za akcję --MinFin: Zadłużenie sektora finansów pub. wzrosło o 1,2% do 787,90 mld

Jest decyzja! Będzie strajk. Pociągi w środę nie wyjadą

strajkujący informują przez megafon. Na perony podstawione są jedynie pociągi pozostałych przewoźników: Arrivy i PKP Intercity. - Pasażerowie wiedzieli o akcji protestacyjnej i po prostu nie przychodzili na stacje, czy dworzec - mówi Marek Ostrowski, zastępca dyrektora Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy

Przegląd informacji ze spółek

nabycia 50% plus jedna akcja w kapitale i głosach Fabryki Kotłów Rafako za 540 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Valinor Public Limited, jedna z największych spółek sektora rolniczego we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP), rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji o wartości

Przegląd informacji ze spółek

Budimex o wartości 257,99 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza przez Urząd Miasta w Krakowie w postępowaniu dotyczącym budowy centrum kongresowego Grupa energetyczna Tauron po przejęciu od Vattenfall AB prawie 100% akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) zwiększy liczbę

Przegląd mediów

Global, właściciel UPC, sfinalizował przejęcie spółki Aster --Invia.cz nabyła od MCI pakiet 44,44% akcji Travelplanet --PGNiG rozpoczęło techniczne wydobycie gazu z łupków, komercyjny start - w 2014 r --C&W: Wartość transakcji nieruchomościowych może przekroczyć 2 mld euro w 2011   (ISB)

Przegląd informacji ze spółek

W wyniku połączenia portfeli inwestycyjnych BBI Capital i Supernova IDM Fund powstanie podmiot o wartości aktywów brutto wynoszącej niemal 0,5 mld zł, poinformowały spółki w komunikacie. Surfland Systemy Komputerowe i DASE Financial Group zadebiutują w piątek, 5 sierpnia, na rynku NewConnect (NC

Przegląd mediów

Rzeczpospolita --Tusk przyznaje, że PiS może wygrać wybory; PiS chwali się sondażami, w których jego partia wyprzedza PO --PKP Intercity osiągnęło 1,1 mln zł zysku po 8 miesiącach br. wobec blisko 150 mln zł straty rok wcześniej --Rząd zatwierdził dokumenty niezbędne do wniosku do KE o okres

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Inwestycje, M&A i biznes

Warszawa, 30.09.2011 (ISB) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji finansowych, a także dotyczących inwestycji oraz z zakresu M&A z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 26 - 30 września br.   Wartość polskiego rynku IT w 2011 r. wzrośnie o 5% do 9,7 mld USD

KNF chce przyspieszyć. Na GPW może zadebiutować 35 spółek

roku. Na GPW mogą także w 2009 roku zadebiutować akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Katowickiego Holdingu Węglowego. (KHW). Na parkiet mają też trafić PKP Intercity i PKP Cargo, ale dopiero (odpowiednio) w 2009 i 2010 roku. Wartość oferty publicznej PKP Intercity może wynieść prawie 1 mld zł

Minister kontra tanie podróże

i piętrowymi. "Uruchomienie tych połączeń spowodowało pogorszenie warunków ekonomicznych przewozów dokonywanych przez PKP Intercity. Nastąpił istotny spadek przychodów w konkretnych relacjach, w związku z czym przewoźnik wystąpił o wyrażenie zgody na odwołanie od 1 września 72 połączeń

Kryzys na rynku pierwotny - spółki rezygnują z ofert

roku. Pozostałe 6,93% walorów to akcje pracownicze. POTENCJALNE DEBIUTY MOŻLIWE W KOLEJNYCH LATACH W dalszej w przyszłości na parkiet mają też trafić PKP Intercity i PKP Cargo, ale dopiero w - odpowiednio - 2009 i 2011 roku. Wartość oferty publicznej PKP Intercity może wynieść prawie 1 mld zł. Spółka

Przyjaźń uratuje Kompanię Węglową?

finansowej. Z naszych informacji wynika, że JSW odkupiłaby od skarbu państwa akcje koksowni Przyjaźń. Na razie nie wiadomo, o jaką część mogłoby chodzić. Teoretycznie w grę wchodzi do 60 proc., tyle bowiem łącznie akcji koksowni mają skarb państwa i PKP, reszta już należy do JSW. Wartość transakcji może

Przegląd wiadomości o nowych inwestycjach budowlanych

sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji. Wartość objętych przez inwestorów walorów wyniosła 1,25 mln zł. Nowi inwestorzy będą stanowili 7,58% w kapitale akcyjnym spółki. Debiut jest planowany na jesień 2011 roku" - czytamy w komunikacie. Firma specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach

Rok 2008 w infrastrukturze: nowe drogi, nowy terminal, protesty

". Polski przewoźnik PLL LOT ogłosił program naprawczy. Według czteroletniego programu prywatyzacji, przygotowanego przez resort skarbu, pierwsza oferta publiczna akcji PLL LOT miała być przeprowadzona do końca lutego 2009 roku. Wielu przewoźników zrezygnowało z latania do Polski, niektórzy z nich

Kopacz w expose o bezpieczeństwie i polityce prorodzinnej

- premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów. W grudniu otworzone ma zostać centrum weterana misji poza granicami kraju. W tym momencie expose Kopacz zwróciła się do obecnego na galerii sejmowej rannego podczas akcji weterana z Afganistanu płk. Leszka Stępnia. "W imieniu wszystkich Polaków

Kopacz w expose o bezpieczeństwie i polityce prorodzinnej

, S8 i S17 oraz cała obwodnica Warszawy. Premier zapowiedziała też, że w 2015 roku na tory wyjadą nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł, a na koniec kadencji około 70 proc. taboru PKP Intercity będzie nowe lub zmodernizowane. Zapewniła, że już na tegoroczne święta Bożego Narodzenia podróż z Gdańska

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Night Watch

ludzi przez mocami Ciemności.

Straż Nocna oferuje autorski system RPG - postać rozpoczyna rozgrywkę na 7, najsłabszym poziomie doświadczenia. Wraz z rozwojem akcji i podnoszenia swoich umiejętności, poziom doświadczenia zbliża się do najwyższej wartości, czyli 1. Podczas awansu

The F.A. Premier League Stars

gracza, a w momencie zwycięstwa to my zabieramy jednego gracza przeciwnikowi.

The F.A. Premier League Stars to gra, w której celem gracza jest zwiększanie umiejętności zawodników, podnoszenie statystyk i ich wartości. Do rozwoju wykorzystuje system punktów. Rozgrywka zawiera system

Kohan: Immortal Sovereigns

Wersja demonstracyjna gry Kohan: Immortal Sovereigns.

Kohan: Immortal Sovereigns to strategia fantasy rozgrywana w czasie rzeczywistym. Akcja rozgrywa się w mistycznym świecie Khaldun, a fabuła opisuje przygody nieśmiertelnego Kohana, poszukującego rozwiązania tajemnicy

Conquest: Wojny Pogranicza

Wersja demonstracyjna gry Conquest: Wojny Pogranicza.

Conquest: Wojny Pogranicza jest strategia czasu rzeczywistego wyprodukowaną przez studio Fever Pitch Studios. Akcja gry osadzona została w kosmosie, gdzie trzy wrogie wobec siebie nacje toczą wielką wojnę o dominację