wsch骴 ksi昕yca

mk

Wsch骴 Ziemi widziany z orbity Ksi昕yca. Takiego zdj阠ia jeszcze nie widzieli禼ie

Wsch骴 Ziemi widziany z orbity Ksi昕yca. Takiego zdj阠ia jeszcze nie widzieli禼ie

Do 秝ietnych zdj赕 dostarczanych przez NASA zd笨yli秏y si ju przyzwyczai. Jednak fotografia, kt髍 agencja zaprezentowa砤 wczoraj, zapiera dech w piersiach. Widzieli禼ie kiedy wsch骴 Ziemi z orbity Ksi昕yca?

Za鎚ienie S硂馽a nad Europ [ZDJ蔆IA]

Dzi Ksi昕yc nad Polsk na oko硂 godzin przes硂ni tarcz S硂馽a. To spektakularne zjawisko obserwujemy raz na kilka lat, a kolejne b阣zie widoczne w Polsce dopiero w 2021 roku. Cz甓ciowe za鎚ienie by硂 widoczne w ca砮j Europie, a tak縠 w cz甓ci Afryki, Azji i na Bliskim Wschodzie.

W 秗od za鎚ienie! Ksi昕yc w cieniu Ziemi

W 秗od wieczorem nasz Srebrny Glob wejdzie w cie rzucany przez Ziemi. Pocz眛ek za鎚ienia nast眕i jeszcze przed wschodem Ksi昕yca, ale za鎚ienie ca砶owite, trwaj眂e od 21.22 do 23.03, b阣ziemy mogli podziwia w ca硂禼i. Co zobaczymy?

Jak 45 lat temu wykonano historyczne zdj阠ie "wschodu Ziemi"?

Jak 45 lat temu wykonano historyczne zdj阠ie "wschodu Ziemi"?

Najlepsze zdj阠ia tygodnia

Najlepsze zdj阠ia tygodnia

Zdj阠ia dnia - sobota Dwudniowa 縴rafa przytula si do swojej matki Luany w zoo w Rapperswil w Szwajcarii. Zdj阠ia dnia - niedziela Krowy walcz podczas tradycyjnego widowiska ''Walka Kr髄owych'' w Aproz w Szwajcarii. Zdj阠ia dnia - poniedzia砮k Rosyjski statek ''Petrozavodsk'' osiad na mi

Golenie i jedzenie na orbicie, praca na Ksi昕ycu. NASA pokaza砤 9200 zdj赕 z archiwum misji Apollo

Golenie i jedzenie na orbicie, praca na Ksi昕ycu. NASA pokaza砤 9200 zdj赕 z archiwum misji Apollo

. W stanie niewa縦o禼i, 縠by co zje舵 i wypi, astronauci musieli u縴wa specjalnych pojemnik體, do kt髍ych zapakowane by硂 po縴wienie. Apollo 17. Ksi昕yc przybra niesamowity kolor na tym zdj阠iu z misji Apollo 8. Wsch骴 Ziemi widziany z orbity Ksi昕yca. Misja Apollo 11. Ksi昕yc ma o wiele s砤bsz

Za鎚ienie Superksi昕yca! Takiego zjawiska nie by硂 na nocnym niebie od 30 lat

Za鎚ienie Superksi昕yca! Takiego zjawiska nie by硂 na nocnym niebie od 30 lat

barwy wschodom i zachodom S硂馽a - rozpraszania 秝iat砤 w atmosferze Ziemi. Gdy Ziemia znajduje si mi阣zy S硂馽em a Ksi昕ycem, rzuca cie dostatecznie du縴, by zakry satelit w ca硂禼i (w astronomii ten cie nazywany jest umbr). Dociera do niego jednak 秝iat硂 przechodz眂e przez atmosfer naszej

Za鎚ienia S硂馽a w Biblii. "S硂馽e sta硂 si czarne jak w硂sienny w髍"

biblijnych cytat體 dot. za鎚ienia S硂馽a i Ksi昕yca. - S硂馽e si za鎚i od samego wschodu i swoim blaskiem Ksi昕yc nie za秝ieci - czytamy w Ksi阣ze Izajasza. - Zajdzie S硂馽e w po硊dnie i dzie 秝ietlany zaciemni ziemie - to Ksi阦a Amosa. - Zajdzie s硂馽e nad prorokami i za鎚i si dzie nad nimi - pisze

Za鎚ienie S硂馽a - na czym polega to zjawisko?

Spitsbergenie - czytamy w komunikacie Centrum Nauki "Kopernik". W przypadku Polski, mamy do czynienia z za鎚ieniem cz甓ciowym. Tarcza Ksi昕yca przys硂ni tylko cz甓 tarczy S硂馽a. Takie za鎚ienie obejrz mieszka馽y Europy, p蟪nocnej Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Azji odkowej. W zale縩o禼i od

Ca硑 秝iat podziwia Superksi昕yc! Przepi阫ny!  [NAJNOWSZE ZDJ蔆IA]

Ca硑 秝iat podziwia Superksi昕yc! Przepi阫ny! [NAJNOWSZE ZDJ蔆IA]

on bli縠j Ziemi (perygeum), a raz dalej (apogeum). Gdy zbli縠nie Ksi昕yca zbiega si z pe硁i - obserwujemy Superksi昕yc. Na zdj阠iu: Ksi昕yc widziany z Kansas Ale dlaczego Ksi昕yc staje si czerwony podczas za鎚ienia? Dzia砤j tu te same mechanizmy, kt髍e nadaj barwy wschodom i zachodom

Niezwyk砮 za鎚ienie Ksi昕yca widoczne za Oceanem. "Srebrny Glob" zmieni sw骿 kolor

Niezwyk砮 za鎚ienie Ksi昕yca widoczne za Oceanem. "Srebrny Glob" zmieni sw骿 kolor

Eksperci z NASA ju od kilku dni zapowiadali "niesamowity spektakl", kt髍y mia si rozegra na niebie. Nasi rodacy zza oceanu mogli zobaczy nie tylko ca砶owite za鎚ienie Ksi昕yca, ale te r體nocze秐ie ujrze moment wschodu S硂馽a. Widowiskowe by硂 nie tylko samo za鎚ienie Srebrnego

NASA pokaza砤 zdj阠ie Ziemi zrobione w pobli縰 Saturna

NASA pokaza砤 zdj阠ie Ziemi zrobione w pobli縰 Saturna

Wczoraj sonda Cassini przes砤砤 na Ziemi zdj阠ie naszej planety oraz Ksi昕yca. Widzimy na nim dwie ma砮 jasne plamki: wi阫sza to Ziemia, mniejsza - nasz naturalny satelita. Mniejsze kropki 秝iat砤 to odleg砮 gwiazdy. Do tej pory uda硂 si zrobi zaledwie dwa zdj阠ia Ziemi z zewn阾rznej cz甓ci

Luty - czas obserwacji planet i koniunkcji Ksi昕yca

W lutym zaczynamy ju wyra糿ie odczuwa wyd硊縠nie si dnia, kt髍ego w tym miesi眂u przybywa prawie dwie godziny. W Warszawie 1 lutego S硂馽e wzejdzie o godz. 7.17, a zajdzie o godz. 16.23. Natomiast ostatniego dnia miesi眂a - 28 lutego - wsch骴 wypada o godz. 6.24, a zach骴 o godz. 17.14. W lutym

Pe硁e za鎚ienie Ksi昕yca [NIESAMOWITE ZDJ蔆IA]

Pe硁e za鎚ienie Ksi昕yca [NIESAMOWITE ZDJ蔆IA]

Krakowie, warto by硂 je zobaczy. Mimo neizbyt dogodnych warunk體 - pogoda w Polsce nie dopisa砤. Najlepiej za鎚ienie widzieli Ci, kt髍zy obserwowali je za miastem, gdzie by otwarty widok w kierunku wschodu i po硊dniowego-wschodu. Za鎚ienie mo縩a by硂 ogl眃a na 縴wo pe硁e za鎚ienie Ksi昕yca »>

Astronom: przed nami rzadkie spotkanie na sferze niebieskiej

, czyli Praesepe (骲ek) znajduj眂ej si w konstelacji Raka" - opisa dr Olech. Wenus i Jowisz znajd si najbli縠j siebie 18 sierpnia o godz. 7.21 naszego czasu. "O tej porze panuje ju dzie, dlatego na obserwacje najlepiej wyj舵 oko硂 godziny przed wschodem S硂馽a, czyli oko硂 godziny 4.30

O godz. 12.02 rozpoczyna si wiosna. Ale nie w pogodzie

O godz. 12.02 rozpoczyna si wiosna. Ale nie w pogodzie

Pocz眛ek astronomicznej wiosny, wraz z faz Ksi昕yca, wyznacza te czas i眛 Wielkanocnych. Wed硊g tradycji 秝i阾a te wyst阷uj w pierwsz niedziel po pierwszej wiosennej pe硁i Ksi昕yca. W tym roku wiosna rozpoczyna si 20 marca, pe硁i mamy 27 marca (秗oda), wi阠 Wielk Niedziel jest ta z dnia

Za鎚ienie Ksi昕yca i jasna kometa - w kwietniu wieczorami patrzmy w niebo

Za鎚ienie Ksi昕yca i jasna kometa - w kwietniu wieczorami patrzmy w niebo

Po r體nonocy wiosennej dnia przybywa coraz szybciej. 1 kwietnia w Warszawie S硂馽e wzejdzie o godz. 6.10, a zajdzie o godz. 19.11. Pod koniec miesi眂a wsch骴 naszej dziennej gwiazdy mo縠my obserwowa o godz. 5.07, a zach骴 o godz. 20. W kwietniu S硂馽e wst阷uje w znak Byka. 25 kwietnia mi硂秐icy

Saturn, Spica i Ksi昕yc razem na wieczornym niebie

Saturn, Spica i Ksi昕yc razem na wieczornym niebie

spotkania z jasnymi obiektami, takimi jak Ksi昕yc czy najja秐iejsze planety - powiedzia astronom. Jak obserwowa? Do takiego spotkania, i to potr骿nego, dojdzie wieczorem 27 i 28 czerwca. - Od pewnego czasu w okolicach Spiki przebywa bowiem Saturn, kt髍ego blask obecnie wynosi 0,7 wielko禼i gwiazdowych

Trzydniowymi obchodami Id al-Fitr muzu砿anie 秝i阾uj koniec ramadanu

Id al-Fitr, zwane te i阾em Zako馽zenia Postu, to czas odpoczynku, spotka w gronie bliskich i przyjaci蟪 po miesi眂u ramadan, w kt髍ym wiernych od wschodu do zachodu s硂馽a obowi眤ywa m.in. zakaz jedzenia, picia, palenia czy uprawiania seksu. Post ma s硊縴 wzmocnieniu wiary i dyscypliny u

Niebo w styczniu

, Ziemia znajdzie si w peryhelium, czyli w punkcie swojej orbity najbli縮zym S硂馽u i oddalonym od niego o 147 milion體 kilometr體. Kolejno舵 faz Ksi昕yca w styczniu jest nast阷uj眂a: n體 - 1 I o godz. 12.14, pierwsza kwadra - 8 I o godz. 4.39, pe硁ia - 16 I o godz. 5.52, ostatnia kwadra - 24 I o godz

Kometa C.2013 R1

obserwacji. "Na obserwacje warto wybra si w pierwszej dekadzie miesi眂a. W pierwszych dniach stycznia wida j na granicy konstelacji Herkulesa i W昕ownika. Oko硂 godziny przed wschodem S硂馽a kometa 秝ieci na wysoko禼i oko硂 30 stopni nad po硊dniowo-wschodnim horyzontem. Jej blask wynosi oko硂 5,5

Ca砶owite za鎚ienie s硂馽a nad zachodni cz甓ci Pacyfiku [ZDJ蔆IE]

Ca砶owite za鎚ienie s硂馽a nad zachodni cz甓ci Pacyfiku [ZDJ蔆IE]

Za鎚ienie s硂馽a rozpocz瓿o si o godzinie 20:15 naszego czasu w zachodniej cz甓ci Pacyfiku, na p蟪nocny-wsch骴 od Nowej Zelandii. O godzinie 22:11 widoczne by硂 na Wyspie Wielkanocnej, a zako馽zy硂 si o godzinie 22:53 w po硊dniowej Argentynie i po硊dniowych cz甓ciach Chile. - To by硂 jak noc na

Perseidy ju dzi! Zobacz, gdzie najlepiej by w noc spadaj眂ych gwiazd

Perseidy ju dzi! Zobacz, gdzie najlepiej by w noc spadaj眂ych gwiazd

serwisowi www.lightpollutionmap.info mo縩a znale兼 najdogodniejszy punkt w swojej okolicy - im ciemniejszy kolor mapy, tym lepiej b阣zie wida gwiazdy. W tym roku warunki sprzyjaj obserwatorom, bo sierpniowe noce s ciep砮 i bezchmurne, a w obserwacjach nie b阣zie przeszkadza Ksi昕yc - pojawi si na

Astronom: w majowe noce wypatrujmy Marsa, Saturna i plantoidy Westa

wschodem S硂馽a wida j zaledwie 2-3 stopnie nad wschodnim horyzontem. "Pierwsza po硂wa majowej nocy to dobry czas do podziwiania Marsa przebywaj眂ego w konstelacji Panny. Planeta wci笨 jest jasna, bo jej blask w maju zmniejsza si od -1,2 do -0,5 magnitudo" - dodaje astronom. Ko馽zy si sezon

Na wiosn b阣zie mo縩a zobaczy czapy polarne na Marsie

zajdzie o 19.10. Pod sam koniec miesi眂a, wsch骴 naszej dziennej gwiazdy mo縠my obserwowa o 5.08, a zach骴 o 20.00. W kwietniu S硂馽e wst阷uje w znak Byka. Wenus 秝ieci jako Gwiazda Poranna w konstelacji Wodnika. "Godzin przed wschodem S硂馽a odnajdziemy j niziutko, bo niespe硁a pi赕 stopni nad

Sonda Selene przesy砤 zdj阠ia

Jest pierwsz tak du勘 misj od czasu programu Apollo. Nazwa pr骲nika nie jest przypadkowa - w mitologii greckiej bogini Selene uosabia砤 w砤秐ie Ksi昕yc. Z orbity znajduj眂ej si 100 kilometr體 nad powierzchni Srebrnego Globu Selene sfotografowa砤 Ziemi. Zdj阠ia przypominaj te robione przez

Prof. Jarz阞ski: w tw髍czo禼i Konwickiego odbija si los pisarza PRL-u

;, "Kompleks polski", "Bohi". Wielk rol odegra砤 te w literaturze polskiej seria jego "晨e-dziennik體" - opis體 rzeczywisto禼i, w kt髍ej 縴 na co dzie, pe硁ych wspania硑ch anegdot i autokreacji: "Kalendarz i klepsydra", "Wschody i zachody ksi昕yca"

Tajemnica drugiej strony Ksi昕yca

nowe cia硂. Wsch骴 Ziemi na Ksi昕ycu Hipoteza wielkiej katastrofy, kt髍a nast眕i砤 4,5 mld lat temu, nie糽e t硊maczy wiek, rozmiar, a tak縠 sk砤d chemiczny naszego satelity - 縠 jest niezwykle suchy, ma wyra糿ie mniej 縠laza, sodu i potasu ni ziemskie ska硑, natomiast wi阠ej tytanu i glinu. Niestety

Wschodem s硂馽a rz眃zi Warszawka

po硊dnie, w kt髍ym le縴 m.in. Warszawa. A poniewa przyj瓿o si w Polsce, 縠 godziny wschod體/zachod體 s硂馽a czy ksi昕yca kalendarze podaj w砤秐ie dla Warszawy, wi阠 dalej jak wy縠j. Trzeba jednak pami阾a, 縠 dla szeroko禼i geograficznych Polski moment wschodu s硂馽a zmienia si o minut na ka縟e 17 km

Polscy wyznawcy islamu rozpocz阬i miesi阠zny post - Ramadan

30-dniowy post wyznawc體 islamu, to dziewi眛y miesi眂 opartego na fazach ksi昕yca roku muzu砿a駍kiego. Liczony w ten spos骲 rok jest jednak kr髏szy o jedena禼ie dni od roku tradycyjnego, okre秎anego czasem obiegu Ziemi wok蟪 S硂馽a. Dlatego te termin rozpocz阠ia postu, jak i innych uroczysto禼i i

Jutro ca砶owite za鎚ienie S硂馽a. Niewidoczne w Polsce

Za鎚ienie S硂馽a obserwujemy, gdy S硂馽e, Ksi昕yc i Ziemia ustawiaj si w jednej linii. Poniewa tarcza Srebrnego Globu ma mniej wi阠ej taki sam rozmiar jak tarcza naszej dziennej gwiazdy, Ksi昕yc jest w stanie ca砶owicie zas硂ni S硂馽e. Mamy wtedy do czynienia z za鎚ieniem ca砶owitym i do

Za鎚ienie tysi眂lecia

, zw砤szcza w jej po硊dniowo-wschodniej cz甓ci. Wed硊g astronoma w samej Warszawie za鎚ienie sko馽zy si 11 minut po wschodzie S硂馽a (kt髍y nast眕i o godz. 7.38), w momencie gdy nasza dzienna gwiazda b阣zie tylko 0,5 st. nad horyzontem. W najlepszej sytuacji b阣 mieszka馽y Przemy秎a i okolic. Tam S硂馽e

Te zdj阠ia polubi硑 tysi眂e ludzi. Najlepsze fotografie z Instagrama agencji Reutera

. "Czerwony" Ksi昕yc po ca砶owitym za鎚ieniu widziany zza diabelskiego m硑na na nabrze縰 w Santa Monica w Kalifornii, 08.11.2014 r. Kobiety z twarzami pomalowanymi na wz髍 popularnej meksyka駍kiej bohaterki "Catriny" bior udzia w pr骲ie pobicia rekordu Guinnessa na najwi阫sze

Japonia wystrzeli砤 swoj pierwsz sond ksi昕ycow

telewizyjna wysokiej rozdzielczo禼i, kt髍a b阣zie rejestrowa m. in. wsch骴 Ziemi nad horyzontem Ksi昕yca i przesy砤 zdj阠ia na Ziemi. Sonda ma pracowa przez ok. rok do czasu wyczerpania si zapasu paliwa.Wed硊g japo駍kich naukowc體, projekt o bud縠cie ok. 480 mln dolar體, jest najbardziej zaawansowan

Tradycja obchod體 秝i眛 wielkanocnych

niedziel, kiedy Jezus zmartwychwsta. Po angielsku 秝i阾o to nazywa si Easter, a po niemiecku Oester - s to nazwy pochodz眂e od s硂wa "wsch骴". Teraz oznaczaj one kierunek geograficzny, kiedy oznacza硑 tak縠 - jak w polskim - wsch骴 s硂馽a. Zosta硂 te w angielskim i niemieckim dawne

Zdj阠ie Roku World Press Photo. Bez krwi, cierpienia, 秏ierci. "Poetyckie", "z przekazem", "jak list w butelce"

Tytu Zdj阠ia Roku 2013 w 57. edycji konkursu World Press Photo przypad fotografii na pierwszy rzut oka nie maj眂ej nic wsp髄nego z tematyk fotografii regularnie wygrywaj眂ych ten konkurs. Zdj阠ie uderza szerok palet odcieni niebieskiego koloru a do ciemnego granatu. Jasny ksi昕yc o秝ietla

Oscary 2014: prowadz眂y, rekordzi禼i, historia [CIEKAWOSTKI]

niebo" (re. Frank Borzage), "Street Angel" (re. Frank Borzage) i "Wsch骴 s硂馽a" (re. F.W. Murnau). Najwi阠ej Oscar體 w historii konkursu - ka縟y po 11 - zdoby硑 "Ben Hur", "Titanic" i "W砤dca Pier禼ieni: Powr髏 Kr髄a". Najm硂dszy laureat Oscara

Zaczyna si ramadan - 秝i阾y miesi眂 wyznawc體 islamu

W niedziel o godz. 20.30 Tatarzy z Podlasia, a tak縠 inni wyznawcy Allaha rozpocz阬i modlitwy wprowadzaj眂e do miesi眂a postu - ramadanu. W kulturze islamu obowi眤uje kalendarz ksi昕ycowy, oparty na obrotach Ksi昕yca wok蟪 Ziemi, w kt髍ym rok jest kr髏szy o 11 dni w por體naniu z kalendarzem

Roskosmos: Wiadomo ju, gdzie spadnie marsja駍ki pr骲nik Fobos

Wed硊g Roskosmosu Fobos-Grunt mo縠 spa舵 na Ziemi, do oceanu, w niedziel lub poniedzia砮k. Agencja prognozuje, 縠 stanie si to oko硂 400 km na wsch骴 od wybrze縜 prowincji Chubut w po硊dniowej Argentynie. Dok砤dniejsze przewidywania mog by og硂szone p蠹niej, kiedy rosyjski pr骲nik b阣zie ju

Polak ma szans zdoby p蟪nocny biegun niedost阷no禼i

, pokonuj眂 ponad 8 tys. km statkami rzecznymi, kutrami rybackimi, pieszo, konno i na rowerach. Na podstawie tej podr罂y napisa ksi笨k "Przez dziki Wsch骴", a po powrocie do kraju w uznaniu zas硊g zosta najm硂dszym Polakiem w presti縪wym The Explorers Club, w sk砤d kt髍ego zostali przyj阠i dot眃

Spadaj眂a gwiazda jak Ksi昕yc w pe硁i

W nocy z soboty na niedziel nad centraln Polsk przelecia pot昕ny meteor z roju Geminid體. Spalaj眂 si w atmosferze, 秝ieci tak jasno jak Ksi昕yc w pe硁i. Na wysoko禼i ok. 40 km rozpad si na cztery kawa砶i. Geminidy to jeden z najbardziej aktywnych i regularnych roj體 meteor體 ukazuj眂ych

Nie tylko Lovejoy jest ciekawa

Kiedy spogl眃ali秏y na naszego satelit, obecno禼i zaszczyci砤 nas pani z dw骿k dzieci. Przechodzili ko硂 astrobazy, gdy 10-letni Jakub podbieg do nas. By bardzo zainteresowany tym, co robimy. - Przez teleskop widzia砮m Ksi昕yc, Plejady przez lornetk. Bardzo prosi砮m mam, by tutaj z nami

Ramadan naznaczony d縤hadem w Azji i Afryce

Ramadan bierze sw nazw od pierwszych werset體 Koranu, kt髍e zosta硑 objawione Mahometowi przesz硂 1 400 lat temu. W czasie ramadanu obowi眤uje ca砶owity post, kt髍ego nie musz przestrzega jedynie dzieci, starcy, chorzy, kobiety w ci笨y i matki karmi眂e. Od wschodu do zachodu wierni s

Dlaczego huragan "Sandy" mo縠 by wyj眛kowo niszczycielski [TRZY CZYNNIKI]

niskie ci秐ienie (950 hPa) odnotowano przy okazji huraganu, kt髍y uderzy w Nowy Jork w 1938 roku - napisa na Twitterze meteorolog Jim Cantore. W dodatku - jak przewiduj synoptycy - "Sandy" ma si zderzy z zimnym frontem nadchodz眂ym z p蟪nocnego wschodu, co mo縠 sprawi, 縠 si砤 huraganu

Perseidy najwi阫sz atrakcj na sierpniowym niebie

W sierpniu S硂馽e nadal zbli縜 si do r體nika niebieskiego, wi阠 dni staj si coraz kr髏sze. 1 sierpnia wsch骴 naszej dziennej gwiazdy mo縠my obserwowa o godzinie 4:56, a zach骴 o 20:28. Pod sam koniec miesi眂a S硂馽e wschodzi o 5:45, a zachodzi o 19:27. W sierpniu S硂馽e wst阷uje w znak Panny

Na niebie Eta Aquarydy

6 maja b阣zie dobrym czasem do obserwacji. Najlepiej wyj舵 na obserwacje oko硂 godziny 2.30-3.00 nad ranem. O tej porze radiant roju b阣zie znajdowa si prawie 10 stopni nad horyzontem. Do wschodu S硂馽a w Polsce pozostan jeszcze dwie godziny, co spowoduje, 縠 b阣ziemy mieli spore szanse na

Mrozy z Rosji id nad Polsk

, bia硑m ko縰chem; lasy gi瓿y si i 砤ma硑 pod obfit oki禼i, 秐ieg ol秐iewa oczy w dzie przy s硂馽u, a noc przy ksi昕ycu migota硑 jakoby iskry nikn眂e po st昕a砮j od mrozu powierzchni; zwierz zbli縜 si do mieszka ludzkich, a ubogie, szare ptactwo stuka硂 dziobami do szyb szedzi i 秐ie縩ymi

Polscy wyznawcy islamu rozpocz阬i miesi阠zny post - Ramadan

30-dniowy post wyznawc體 islamu to dziewi眛y miesi眂 opartego na fazach ksi昕yca roku muzu砿a駍kiego. Liczony w ten spos骲 rok jest jednak kr髏szy o jedena禼ie dni od roku tradycyjnego, okre秎anego czasem obiegu Ziemi wok蟪 S硂馽a. Dlatego te termin rozpocz阠ia postu, jak i innych uroczysto禼i i

S硂馽e schowa硂 si za Ksi昕ycem

Afryce i na Bliskim Wschodzie mo縩a by硂 obserwowa pe硁e za鎚ienie. Cie Ksi昕yca przesun背 si mi阣zy innymi przez Libi. Z tej okazji izolowany dotychczas kraj odwiedzi硂 niespodziewanie 7 tys. turyst體 z Zachodu. - 1,5 tys. Amerykan體 i niemal drugie tyle Brytyjczyk體 - zachwyca si minister

Ks. Wysocki: Bo縠 Narodzenie jest prostsze w odbiorze ni Wielkanoc

Chrystusa i st眃 celebrowano je razem. W IV w. wyodr阞niono 秝i阾o Bo縠go Narodzenia. Decyduj眂e przy tym by硑 prawdopodobnie prawa astronomiczne - tak jak Wielkanoc przypada砤 w czasie przesilenia wiosennego (w niedziel po pierwszej wiosennej pe硁i ksi昕yca), tak drugie wa縩e 秝i阾o chrze禼ijan Narodzenie

Obama i Dalajlama wypowiadaj si w filmie "Polacy w oczach 秝iata"

pojazdu ko硂wego LRV (Lunar Roving Vehicle), u縴wanego przez astronaut體 programu Apollo do przemieszczania si po powierzchni Ksi昕yca, a zam體ionego przez NASA. Wykonania pojazdu, na podstawie projekt體 zespo硊 konstruktor體 kierowanego przez Bekkera, podj瓿y si wsp髄nie General Motors i Boeing

Wiele astronomicznych atrakcji na pa糳ziernikowym niebie

Jesieni dni s coraz kr髏sze. 1 pa糳ziernika w Warszawie, S硂馽e wzejdzie o godz. 6.36, a zachodzi o godz. 18.14. Miesi眂 p蠹niej, ju po zmianie czasu na zimowy, wsch骴 naszej dziennej gwiazdy mo縩a obserwowa o godz. 6.29, a zach骴 o godz. 16.10. W pa糳zierniku S硂馽e wst阷uje w znak Skorpiona

Zbigniew Brzezi駍ki Cz硂wiekiem Roku 2006 "Gazety Wyborczej"

uznaniu przez USA i Niemcy granicy na Odrze i Nysie. Na Wschodzie nast眕i pokojowy rozpad imperium. To graniczy硂 z cudem. No i oczywi禼ie - Papie - m體i profesor. Potem zapyta: - Ale je秎i b阣zie inaczej? Czy je秎i Ameryka wci眊nie si w coraz krwawszy konflikt ze 秝iatem islamskim, nie straci

Ciemno舵 by砤 nad powierzchni bezmiaru

Wigilia 1968 r. Wsch骴 Ziemi nad Ksi昕ycem zapar dech w piersiach astronaut體 ze statku Apollo 8. Pierwszy oprzytomnia Bill Anders, kt髍y zrobi to pi阫ne zdj阠ie. Anders, Jim Lovell i dow骴ca misji Frank Borman byli pierwszymi lud糾i, kt髍zy zobaczyli Srebrny Glob z bliska - z odleg硂禼i

Papie apeluje o pok骿 w Ziemi i阾ej, Libanie i Iraku (opis)

Bliskiego Wschodu, naznaczonym niezliczonymi i powa縩ymi konfliktami oraz kryzysami, i 縴cz, by otworzy硑 si perspektywy sprawiedliwego i trwa砮go pokoju, przy poszanowaniu niezbywalnych praw narod體, kt髍e tam mieszkaj" - powiedzia Benedykt XVI. Modli si o pok骿 mi阣zy Izraelczykami i

To by Frankensztorm. Ogl眃amy z bliska huragan Sandy [WIDEO]

przemieszczaj眂e si wzd硊 wschodniego wybrze縜 zwykle skr阠aj na wsch骴 i zanikaj nad p蟪nocnym Atlantykiem. Ale front nad Grenlandi i uk砤d niskiego ci秐ienia nad Stanami Zjednoczonymi nada硑 Sandy inny kierunek. Kolejn niezwyk潮 rzecz by硂 to, 縠 Sandy nie zawr骳i砤 nad Atlantyk, jak wi阫szo舵 huragan體

Zdemaskowanie magii

Pozbawienie powie禼i Bu砲akowa magii to sztuka nie砤twa, ale mo縧iwa. Udowodni to Waldemar Wola駍ki spektaklem w Grotesce. Bu砲akow pod ci昕k r阫 re縴sera blad i wi眃, a wyzion背 ducha. Nie pomog砤 nawet magiczna data i godzina premiery - wtorek, godz. 21.33, wsch骴 pe硁i ksi昕yca, jak縠

Trzej Kr髄owie przybyli do stajenki? Tylko ani oni kr髄ami nie byli, ani ich nie by硂 trzech... [PYTAMY BIBLIST蔧

dzie s硂馽a, Monday - dzie ksi昕yca, Saturday - Saturna. Z tego wzgl阣u, 縠 na sobot przypada szabat, skojarzono planet Saturn z narodem 縴dowskim. Jowisz obok Saturna oznacza wi阠 narodzenie kr髄a 縴dowskiego. Kim byli Trzej Kr髄owie ze Wschodu? - Nie wiemy, jak si nazywali ani ilu ich by硂

Jaruzelski dla "Rossijskaja Gazieta": Doprowadzi砮m do przemian bez rozlewu krwi

- Historia nie powinna zale縠 od polityki, podlega politycznej koniunkturze, stanowi narz阣zia w walce politycznej. A my tym dzi grzeszymy - powiedzia Jaruzelski. - Przyznaj, 縠 przez wiele lat po wojnie trwali秏y przy czarno-bia砮j wizji rzeczywisto禼i. My, kt髍zy przybyli秏y ze Wschodu

Amerykanin Stanmayer zwyci陑c konkursu World Press Photo

D縤buti jest punktem tranzytowym dla emigrant體 chc眂ych przedosta si do Europy lub na Bliski Wsch骴. W granicz眂ej z D縤buti Somalii sygna telefonii kom髍kowej jest ta駍zy - t硊maczy agencja AP. Stanmeyer z agencji fotograficznej VII Photo Agency pracowa dla magazynu "National Geographic

Auta w USA dwukrotnie zmniejsz zu縴cie paliwa

przez 15 lat. Przedstawiciele Bia砮go Domu podkre秎ali, 縠 po wprowadzeniu nowych standard體 kierowcy zaoszcz阣z oko硂 8 tys. dol. rocznie na tankowaniu paliwa. A ceny ropy, kt髍e od pocz眛ku roku wzros硑 o jedn czwart po zamieszkach w Afryce P蟪nocnej i na Bliskim Wschodzie, to zmora nie tylko dla

痮ny astronaut體 - "najciekawsza rzecz od czasu wynalezienia krojonego chleba" [FRAGMENTY KSI’KI]

, z Janet Armstrong, 縪n Neila Armstronga, kt髍y stan背 na Ksi昕ycu podczas misji Apollo 11 i Marilyn Lovell, 縪n Jima "Houston, mamy problem" Lovella), kolejna czternastka (1963 r., Harriett Eisele by砤 pierwsz 縪n, kt髍a dokona砤 "kosmicznego rozwodu") i wreszcie ostatnia

Huragan "Sandy" ju nad USA. Transport stoi, szko硑 zamkni阾e, wielka ewakuacja. Miasta szykuj si na "Frankenstorm"

wichury. O 5.00 rano miejscowego czasu (11.00 czasu polskiego) "Sandy" znajdowa si 780 km na po硊dniowy wsch骴 od Nowego Jorku. Ale od tego czasu sytuacja si pogorszy砤. Huragan przyspieszy, obecnie porusza si w kierunku wybrze縜 z pr阣ko禼i 32 km/h. Dziewi赕 stan體 USA wprowadzi硂 stan

Benedykt XVI zaapelowa o pok骿 w Ziemi i阾ej, Libanie i Iraku

i眛eczne or阣zie oraz b硂gos砤wie駍two transmitowa硂 z Watykanu 100 stacji telewizyjnych do 61 kraj體. Benedykt XVI zastanawia si w or阣ziu bo縪narodzeniowym, czy Zbawiciel ma jeszcze jakie znaczenie dla cz硂wieka trzeciego tysi眂lecia. Papie m體i, 縠 cz硂wiek, kt髍y dotar na Ksi昕yc i

Polscy wyznawcy islamu rozpocz阬i post - ramadan

30-dniowy post wyznawc體 islamu to dziewi眛y miesi眂 opartego na fazach ksi昕yca roku muzu砿a駍kiego. Liczony w ten spos骲 rok jest jednak kr髏szy od tradycyjnego o jedena禼ie dni, dlatego termin rozpocz阠ia postu, jak i innych uroczysto禼i i 秝i眛 islamskich, ulega ci眊硑m przesuni阠iom w

Benedykt XVI: cz硂wiek potrzebuje Zbawiciela

秝iecie. "Z g酬bokim niepokojem my秎 w tym 秝i眛ecznym dniu o regionie Bliskiego Wschodu, naznaczonym niezliczonymi i powa縩ymi konfliktami oraz kryzysami, i 縴cz, by otworzy硑 si perspektywy sprawiedliwego i trwa砮go pokoju przy poszanowaniu niezbywalnych praw narod體, kt髍e tam mieszkaj"

W niedziel przypada 33. rocznica wyboru Jana Paw砤 II

"psychologicznym trz阺ieniem ziemi dla ca砮go wschodu Europy" - powiedzia potem kardyna Franz Koenig. Znany w硂ski watykanista Gian Franco Svidercoschi w ksi笨ce "Papie, kt髍y nie umiera. Dziedzictwo Jana Paw砤 II" napisa o obawach i s硂wach krytyki, jakie pojawi硑 si po wyborze

Zegary s硂neczne w 丑dzkim botaniku

tylko wskazuj godzin, ale r體nie ustawienie ziemi wobec s硂馽a, por roku, znak zodiaku czy r罂nic pomi阣zy czasem s硂necznym i urz阣owym. Osoby, kt髍e uwa縜j, 縠 zegary s硂neczne s uzale縩ione od s硂馽a, mog zobaczy zegar wielokrotny, pokazuj眂y godzin w nocy podczas pe硁i ksi昕yca. Przy

Po co nam kosmos?

P蟪 wieku temu wystartowa Sputnik i 秝iat zach硑sn背 si kosmosem. Cz硂wiek stawia stop na Ksi昕ycu i bi rekordy czasu sp阣zanego w niewa縦o禼i. Dzi jednak stracili秏y tamten entuzjazm. Uboczne efekty wyprawy poza Ziemi W pierwszych dekadach podboju kosmosu ma硂 kto powa縩ie si nad tym

"Tageszeitung": Nowy polski kartofel. Z硂dziejaszki, co chc zaw砤dn辨 秝iatem

toalecie na lotnisku we Frankfurcie. Wiadomo, 縠 urodzony w 1949 r. Kaczy駍ki reprezentuje to trudne pokolenie, kt髍e jeszcze przed swoimi narodzinami zosta硂 przez Niemcy uk眘zone. Jest jasne, 縠 w negatywnym 秝iatopogl眃zie Kaczy駍kiego od 秗edniowiecza ka縟y Niemiec konno prze na Wsch骴. Ale w Niemczech

Podr罂 na dno 秝iata

fantastycznej podr罂y, to te b阣zie umiera ze 秏iechu. Po naszemu idzie to tak: "痽je jeszcze dziewi赕 os骲, kt髍e by硑 na Ksi昕ycu, dwie禼ie, kt髍e dotar硑 na biegun p蟪nocny, dwa tysi眂e, kt髍e wesz硑 na Mount Everest, ale tylko jeden cz硂wiek z dw骿ki, kt髍a 50 lat temu zesz砤 do najg酬bszej g酬biny

Po co nam kosmos?

danin. Przypomnijmy l眃owanie cz硂wieka na Ksi昕ycu. Efektowne, technicznie perfekcyjnie, ale co poza tym? Tylko jeden ze zdobywc體 Srebrnego Globu by profesjonalnym naukowcem, geologiem, kt髍y wiedzia, czego i jak warto szuka w ksi昕ycowym pyle. Reszta to piloci wojskowi, wybrani po to, by sprosta

Polscy muzu砿anie rozpocz阬i Ramadan

Zwany Ramadanem lub Ramazanem, post wyznawc體 islamu to dziewi眛y miesi眂 opartego na fazach ksi昕yca roku muzu砿a駍kiego. Rok tak liczony jest kr髏szy od tradycyjnego o 11 dni, dlatego post, jak i inne uroczysto禼i islamskie, ulega ci眊硑m przesuni阠iom w kalendarzu tradycyjnym. Ramadan zako馽zy

Niebo ju nami nie kieruje

kilku tysi阠y omen體, takich jak zbli縠nie Ksi昕yca albo planety do jakiej gwiazdy, za鎚ienie S硂馽a i Ksi昕yca, pierwsze pojawienie si planety, np. Wenus, jako Gwiazdy Wieczornej, kolory planet. Ich znaczenie umieli odczyta specjali禼i z wykszta砪onej kasty pisarzy. Gdy co wa縩ego zdarzy硂 si na

Niebo w styczniu

znajdzie si w peryhelium, czyli w punkcie swojej orbity najbli縮zym S硂馽u i oddalonym od niego o 147 milion體 kilometr體.Kolejno舵 faz Ksi昕yca w styczniu jest nast阷uj眂a: n體 - 8.01 o godz. 12:37, pierwsza kwadra - 15.01 o godz. 20:46, pe硁ia 22.01 o godz. 14:35 i ostatnia kwadra - 30.01 o godz. 6:03

Klimat mamy jeden

polityki 秝iatowej. Nale縴 wystrzega si walki mi阣zy 秝iatem bogatym i biednym czy mi阣zy Wschodem i Zachodem. Problem zmian klimatycznych dotyczy nas wszystkich i my wszyscy musimy go rozwi眤a. iat musi podj辨 kroki, aby ograniczy wzrost temperatury do 2 stopni Celsjusza - co oznacza, 縠 emisja

TOKultura. Co warto zobaczy? Czekamy na Wasze propozycje

wypadk體 mi硂snych", "Wschody i zachody ksi昕yca", " Rojsty". Suplementem do serii jest audiobook z "Wniebowst眕ieniem" czytanym przez Andrzeja pickiego, kt髍y jest do潮czony do publikowanej po raz pierwszy pracy Jana Walca pt. "Tadeusza Konwickiego przedstawianie

Berlinale 2011: Kino bez krzyku

. Jaki czas straszy je krzy na 禼ianie, ale marzy硑 o choince ze 秝ieczkami, kol阣ach i prezentach od i阾ego Miko砤ja. Husajn jako dziadek rozmawia w my秎ach z kanclerz Angel Merkel: "S硊chaj, Angela, powinna nas zrozumie, ty jeste ze wschodu i my ze wschodu! Jeste秏y tu od 45 lat. R罂nie

Fruwaj眂 pod koszem: It's a Kind of Magic

ten pan, kt髍y podczas Weekend體 Gwiazd przywdziewa pelerynk Supermana: Dwight Howard. I kt髍y w sz髎tym, decyduj眂ym meczu fina丑w Wschodu, zdobywaj眂 40 punkt體 pobi sw骿 strzelecki rekord play off體. Te 40 punkt體 to tak縠 o 40 wi阠ej, ni zaliczy w tym meczu nasz jedynak. Ale nie narzekajmy

WFF. 13. festiwal 秝iata

tygodniu, nikt nie chce zarabia mniej i ka縟y chcia砨y jada w restauracji". Ale jest kryzys, a w kryzysie trzeba sobie pomaga i dzia砤 "jak dru縴na": "Pozw髄cie nam przej舵 te trudne czasy i nie martwcie si! Wyobra糲ie sobie, 縠 z perspektywy ksi昕yca wasze problemy s absurdalne

Co "Tageszeitung" napisa o polskim prezydencie

urodzony w 1949 r. Kaczy駍ki reprezentuje pokolenie, kt髍e przed narodzinami zosta硂 uk眘zone przez Niemcy", odnosz眂 do wojennych dramat體 pokolenia rodzic體 prezydenta. Dalej pisze, 縠 wed硊g Kaczy駍kiego Niemcy od 秗edniowiecza konno sun na wsch骴. "W Niemczech takie pogl眃y uchodz za zgrane

Prof. Duch: dlaczego nie pami阾am, w jakiej sukience jest 縪na?

przykre my秎i? - Trzeba odwr骳i uwag, ale np. bezmy秎ne ogl眃anie programu TV ko馽zy si tym, 縠 niechciane my秎i powracaj. Najlepiej zacz辨 aktywnie co rozwi眤ywa. Inny spos骲 stosowany na Dalekim Wschodzie to powtarzanie mantr, skupianie si na d紈i阫u, wibracjach w swoim ciele. Podobny efekt

Kalendarz rocznic 5-11 stycznia 2015 r.

Primo de Rivera, genera; w latach 1923-1930 sprawowa w Hiszpanii w砤dz dyktatorsk. (145) 1884 - W Stryju urodzi si Kornel Makuszy駍ki, pisarz, felietonista, autor popularnych ksi笨ek dla dzieci i m硂dzie縴: "120 przyg骴 Kozio砶a Mato砶a", "O dw骳h takich, co ukradli ksi昕yc"

Kalendarz rocznic 5-11 stycznia 2015 r.

Primo de Rivera, genera; w latach 1923-1930 sprawowa w Hiszpanii w砤dz dyktatorsk. (145) 1884 - W Stryju urodzi si Kornel Makuszy駍ki, pisarz, felietonista, autor popularnych ksi笨ek dla dzieci i m硂dzie縴: "120 przyg骴 Kozio砶a Mato砶a", "O dw骳h takich, co ukradli ksi昕yc"

Lolita po korea駍ku

Gdzie cz硂wiek Zachodu widzi przeciwie駍two i antagonizm, tam cz硂wiek Wschodu dostrzega jedno舵 i harmoni. Dobrym przyk砤dem jest s硑nny taoistyczny diagram - obecny r體nie na fladze narodowej Korei Po硊dniowej - kt髍y w "ku" Kim Ki-duka urasta do roli najwa縩iejszego rekwizytu. W

Niedobitki, czyli co zosta硂 z kadry Globisza

. kasz Nawotczy駍ki (Korona Kielce) Reprezentacja A: - W Wi秎e szans dawa mu Henryk Kasperczak, ale nawet polska Ekstraklasa to zbyt wysoki poziom dla 秗odkowego obro馽y. Pawe Gola駍ki (Steaua Bukareszt) Reprezentacja A: 12 mecz體, 1 gol Leo Beenhakker przeci眊n背 go na jasn stron Ksi昕yca. Gola駍ki

Homilia wyg硂szona w czasie Mszy . odprawionej pod szczytem Jasnej G髍y

niewypowiedzianym 縴ciu Ojca, Syna i Ducha i阾ego, kt髍e jest ostateczn pe硁i wszelkiej prawdy i mi硂禼i. Ksi阦a Apokalipsy ka縠 nam ogl眃a Wniebowzi阾 jako "wielki znak": "Niewiasta obleczona w s硂馽e i ksi昕yc pod jej stopami, a na jej g硂wie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1). Jest to

Wenus, krn眀rna siostrzyczka Ziemi

Ziemia - nadal nie jest bliska rozwi眤ania. Z daleka pi阫na To najja秐iejsza z planet na niebie. Ust阷uje jedynie Ksi昕ycowi i S硂馽u. Noc rzuca cienie. Wida j nawet za dnia i pono podczas jednej z wojskowych parad w Pary縰 Napoleon skar縴 si, 縠 t硊my patrz w niebo na Wenus, a nie na niego. Od

Kowboj w kwaterze Hitlera

jakiego genera砤, aby ten wyst眕i przeciwko Hitlerowi. Oto kowboj w mundurze Wehrmachtu, je糳ziec znik眃, kt髍y ma uratowa Niemcy i 秝iat. Ani s硂wa o tym, kim by i co robi przedtem. Stauffenberg Toma Cruise jakby spad z ksi昕yca. 痮硁ierze Wehrmachtu z硂縴li wprawdzie przysi阦 wierno禼i Hitlerowi

Cz硂wiek chory na Ameryk

pokona mrocznego wroga, uwolnimy 秝iat od terroryzmu, na Bliskim Wschodzie wprowadzimy demokracj. Bush i "jego junta" wiedzieli, dowodzi Mailer, 縠 wystarczy takie fantazjowanie. I ostrzega: "To, 縠 zawsze byli秏y wielk demokracj, nie znaczy, 縠 automatycznie ni zostaniemy gdy

Co jeszcze mo縠 zrobi prezydent Bush

 Cato Institute. Dajcie szans Irakowi W odr罂nieniu od poprzednich lat Bush nie m體i w nocy z wtorku na 秗od o wielkich, odleg硑ch, maj眂ych rozpali wyobra糿i celach. Tym razem nie by硂 zapowiedzi demokratyzacji Bliskiego Wschodu (jak trzy lata temu), lot體 na Ksi昕yc i Marsa (jak dwa lata

Konwicki m體i Michnikowi: Na 秝iecie jestem przejazdem cz I

najg硂秐iejsze powie禼i Konwickiego ukaza硑 si poza cenzur w Niezale縩ej Oficynie Wydawniczej "NOWA": "Kompleks polski" (1977) i "Ma砤 apokalipsa" (1979). W wydawnictwach podziemnych wysz硑 tak縠 "Wschody i zachody ksi昕yca" (1982) oraz "Rzeka podziemna, podziemne

PPA we Wroc砤wiu: Przewr髏 w krainie 砤godno禼i

recitalu zaprezentowa砤 jedyny w swoim rodzaju muzyczny esej pod tytu砮m "Kres Ksi昕yca" oparty na do秝iadczeniach z rocznego stypendium w NASA. Artystka opowiada o nich na tle samplowanej muzyki, w przerwach pomi阣zy epizodami gra na elektronicznych skrzypcach dzikie sol體ki, kt髍e w tej

Rok 2006 za granic (chronologia)

konflikt na Bliskim Wschodzie. 17.7.Indonezja - Blisko 670 os骲 zgin瓿o na skutek trz阺ienia ziemi i wywo砤nych przez nie fal tsunami na indonezyjskiej wyspie Jawa. SIERPIE 1.8.Kuba - Kuba駍ki przyw骴ca Fidel Castro poddany zosta operacji jelita. Z tego powodu 80-letni Castro tymczasowo powierzy

Rok 2006 za granic

konflikt na Bliskim Wschodzie. 17.7.Indonezja - Blisko 670 os骲 zgin瓿o na skutek trz阺ienia ziemi i wywo砤nych przez nie fal tsunami na indonezyjskiej wyspie Jawa. SIERPIE 1.8.Kuba - Kuba駍ki przyw骴ca Fidel Castro poddany zosta operacji jelita. Z tego powodu 80-letni Castro tymczasowo powierzy

Szcz甓cie czy przekle駍two trzech si骴emek

przypomina, 縠 liczba "7" ma du縠 znaczenie w wielu religiach i kulturach. Symbolika si骴emki 潮czy si z ilo禼i cia niebieskich. Chaldejscy, czy babilo駍cy astronomowie z Dalekiego Wschodu znali 7 planet. Liczba "7" przenikn瓿a tak縠 do kultury 縴dowskiej i Biblii. W Pi秏ie i阾ym jest

To istne piek硂 - dramatyczna relacja Polki

obj背 region Koryntu, Argolide, gdzie mieszcz si staro縴tne Mykeny i teatr w Epidauros, w centrum - Arkadie, na po硊dniu Lakonie ze stolic Spart i Messeni ze stolica Kalamat s硑nn z gaj體 oliwnych, a na po硊dniowym wschodzie region Ilia, gdzie mie禼i si staro縴tne miasto Olimpia. Ogie nie

Zidentyfikowane Obiekty Lataj眂e

, sarmacki utracjusz, leci balonem na Ksi昕yc, gdzie poznaje krain sielskich rolnik體, a nast阷nie gr骴 chciwych mieszczan. Po powrocie staje si lepszym cz硂wiekiem i przyk砤dnym obywatelem. Z kolei w XIX wieku nie tylko pisarze fascynowali si mo縧iwo禼iami techniki, a Juliusz Verne i jego epigoni

W sobot rozpoczyna si Ramadan

wypada w innym czasie. Tradycyjnie rozpoczyna si, gdy uczonym uda硂 si zaobserwowa pierwszy w miesi眂u zarys sierpa ksi昕yca. Obecnie polega si na 禼is硑ch obserwacjach astronomicznych. W trakcie Ramadanu wiernych obowi眤uje 禼is硑 post (saum) od wschodu do zachodu s硂馽a. Obejmuje on zar體no

Rudow硂sy

blask 矿硉y cz硂wiek, 秝iat硂舵 za, kt髍 rozsiewa, przenika砤 do mego 硂na, a kiedy mnie opuszcza, wype硓a po promieniu s硂馽a lub ksi昕yca na podobie駍two 矿硉ego psa". By to niezbity dow骴 na boskie pochodzenie jej trzech syn體 i jednocze秐ie rodu Czyngis-chana, ale ju trze紈o patrz眂y

Konwicki m體i Michnikowi: Na 秝iecie jestem przejazdem cz. V

"Wschodach i zachodach ksi昕yca" jest rozdzia, na kt髍y nikt nie zwr骳i uwagi - o tym, jak ogl眃a砮m s硑nny cmentarz moskiewski, Wozniesie駍ki i zobaczy砮m 禼ian pokryt nazwiskami z ca砮j Europy. Pod ka縟ym by napis "komunist". Zaduma砮m si wtedy. By硂 pewne zjawisko, pewien

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Moonphase

mapie).

Moonphase wy秝ietla takie ciekawostki, jak odleg硂舵 ksi昕yca od Ziemi w danym dniu, a tak縠 godziny wschodu i zachodu zar體no ksi昕yca jak i s硂馽a. Dla wielbicieli w阣karstwa dost阷na jest opcja pokazuj眂a w kt髍e dni najkorzystniej jest wybra si na ryby.

Moonphase

mapie).

Moonphase wy秝ietla takie ciekawostki, jak odleg硂舵 ksi昕yca od Ziemi w danym dniu, a tak縠 godziny wschodu i zachodu zar體no ksi昕yca jak i s硂馽a. Dla wielbicieli w阣karstwa dost阷na jest opcja pokazuj眂a w kt髍e dni najkorzystniej jest wybra si na ryby.

SkyMap Pro

gwiazd (wielko舵 gwiezdna do 15) oraz blisko 250 tys. innych obiekt體. Aplikacja wy秝ietla szczeg蟪owe dane dotycz眂e poszczeg髄nych obiekt體, umo縧iwia ogl眃anie obrazu nieba za pomoc kamery CCD, planowanie obserwacji czy te sprawdzenie po硂縠nia planet z odwzorowaniem ich ruchu, sprawdzenie wschod體

Weather Center

meteorologiczna. Program poinformuje u縴tkownika o pogodzie na dzi i najbli縮ze dni oraz poda dane na temat wschodu i zachodu s硂馽a, cyklu ksi昕yca, widoczno禼i, ci秐ieniu oraz wiele wiele innych.

Weather Center potrafi poda pogod dla wi阫szo禼i lokalizacji na 秝iecie. Poza USA nie

Najwa縩iejsze informacje

Bestsellery