wyniki egzaminów zawodowych

mt, źródło: CKE

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014: WYNIKI! Dobrze wypadł język polski i przedmioty humanistyczne.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014: WYNIKI! Dobrze wypadł język polski i przedmioty humanistyczne.

Zobacz wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014! Język polski - średnio 68 %, ale już matematyka tylko 47 %.

Znamy wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014! Dobrze poszły przedmioty humanistyczne, gorzej matematyka.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 - Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014.

Matura poprawkowa, matematyka. Odpowiedzi i arkusze CKE

Odpowiedzi i arkusze CKE do matury poprawkowej z matematyki znajdziesz w serwisie Edulandia.pl. Do matury poprawkowej przystąpili uczniowie, którzy zdali wszystkie przewidziane egzaminy z wyjątkiem jednego.

Ewa K. z ministerstwa "załatwiała" pracę i egzaminy każdemu, kto zapłacił?

Ewa K. z ministerstwa "załatwiała" pracę i egzaminy każdemu, kto zapłacił?

korpusu służby cywilnej tymczasowo aresztowanego ulega z mocy prawa zawieszeniu". Wstępne wyniki kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia spraw dotyczących powoływania na stanowiska komornicze, przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz rozpatrywania

CBA zatrzymało urzędniczkę resortu sprawiedliwości. Spędzi w areszcie co najmniej 3 miesiące

CBA zatrzymało urzędniczkę resortu sprawiedliwości. Spędzi w areszcie co najmniej 3 miesiące

napisała, że MS podjęło działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy i wyciągnięcia konsekwencji. "Wstępne wyniki kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia spraw dotyczących powoływania na stanowiska komornicze, przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz

Warszawa. Ponad 11 tys. taksówek jeździ po stołecznych ulicach

. przeegzaminowano 2079 osób, wynik pozytywny uzyskało 938 przyszłych taksówkarzy, 268 osób wystąpiło o licencję na taksówkę. Jednak zdaniem Iglikowskiego nowy egzamin dla taksówkarzy jest zbyt prosty w porównaniu ze starym. "Kiedyś, jak był ten egzamin zdawalność wynosiła ok. 6 do 10 proc., w tej chwili

NIK o efektach kształcenia: uczniowie narzekają na nieciekawe lekcje

efektywność kształcenia, zachęcanie uczniów w technikach do zdawania nie tylko egzaminu maturalnego, ale także zawodowego (NIK podała, że tylko połowa uczniów techników zdaje egzamin zawodowy), a także promowanie współzawodnictwa wśród uczniów. Do wyników kontroli dotyczącej efektów kształcenia w polskich

Poprawka z matury na własne życzenie

Poprawka z matury na własne życzenie

chciałem iść do pracy - mówi Michał Żurek - Zaplanowałem więc sobie, że wszystkie egzaminy zdam w tym roku. Studia na razie odłożyłem i nie myślę o nich. Bardziej stawiam na to, by zyskać fach. Dzięki takiej decyzji mam teraz pracę, którą lubię, i dobrze zarabiam. Mam już rok doświadczenia zawodowego

Łódź. Ponad 5,5 mln zł na doskonalenie kształcenia w szkołach zawodowych

szkoła korzystała z dofinansowań UE i - jej zdaniem - uczniowie bardzo na nich skorzystali. "Projekt, który realizowaliśmy i będziemy kontynuować przyniósł niesamowite rezultaty. Trzech absolwentów po stażach zawodowych uzyskało pracę, wszyscy pozostali zdali egzaminy zawodowe z dobrymi wynikami

Wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. Tegoroczny zwycięzca rankingu

Egzamin gimnazjalny 2014: WYNIKI egzaminu gimnazjalnego!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 - ZOBACZ WYNIKI Egzamin gimnazjalny zupełnie jak matura Czy rozwiązywaliście kiedyś przykładowy arkusz maturalny z języka obcego? Typy zadań niemal dokładnie odpowiadają typom zadań z egzaminu gimnazjalnego. Różni się tylko poziom wymagań. Ponadto na części podstawowej

Sejm: PiS chce odrzucenia projektu noweli ws. oceniania uczniów

przeprowadzania egzaminów. We wrześniu 2013 r. Trybunał orzekł, że zawarte obecnie w ustawie upoważnienie ministra edukacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest

Komisja edukacji przyjęła sprawozdanie dot. noweli ws. zasad oceniania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest zbyt ogólne. Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Dał 18 miesięcy na wydanie nowego upoważnienia. Wniosek o odrzucenie sprawozdania podkomisji złożył Lech Sprawka (PiS). Uzasadniał go tym, że część zapisów

Szkoła z klasą świętowała

Szkoła z klasą świętowała

;, "szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji", "szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu

Tylko 60 proc. uczniów wybiera nasze szkoły

Tylko 60 proc. uczniów wybiera nasze szkoły

CZAS ŚWIECIA: Sprawdziłam na stronach OKE Gdańsk wyniki egzaminów maturalnych dla naszego powiatu z trzech ostatnich lat. W 2012 r. zdawalność z matematyki wyniosła 54 proc., tyle samo z języka polskiego, z angielskiego - 65 proc. Rok później: polski - 50,08 proc., matematyka - 56,34 proc

Wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych

egzaminów zawodowych. Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów w ub. roku był na trzecim miejscu, a dwa lata temu na szóstym. Drugie miejsce w rankingu przypadło XIV Liceum Ogólnokształcącemu im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Trzecie miejsce zajęło V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

NRA: 85 proc. kandydatów zdało egzamin adwokacki

komisją w Krakowie, gdzie ze 155 osób egzamin pomyślnie przeszło 70 proc. kandydatów na adwokatów. W ocenie mec. Małgorzaty Gruszeckiej, kierującej Komisją Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, wyniki egzaminu pokazują, że aplikacja adwokacka spełnia swą rolę i

Ścisłych przedmiotów będzie u nich więcej

Ścisłych przedmiotów będzie u nich więcej

  - Potwierdzone są one między innymi wynikami egzaminów zewnętrznych. Co roku naukę w szkole rozpoczyna duża grupa uczniów zainteresowanych tymi dziedzinami wiedzy, dlatego bardzo się cieszą, że w ramach projektu będą mogli wyjeżdżać na zajęcia do jednej ze szkół wyższych funkcjonujących w

Unieważniono 26 matur z matematyki w jednej ze szkół w Ostrowcu Św.

oraz policealne szkoły zawodowe. Jak dodał wiceprezydent, część osób, które zdawały tam maturę, powtarzały egzamin oblany w ubiegłych latach. "To osoby mające po 40, 50 lat, które wiedzą co czynią i wydawało się, że podchodzą do egzaminu bardzo poważnie. Tym bardziej, że ostatnio brały też udział

Stypendia odebrali z rąk pani premier

Stypendia odebrali z rąk pani premier

w Polsce turniej tematyczny z dziedziny logistyki, którego laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym patronem olimpiady jest minister edukacji narodowej. oprac. ACZ   5 listopada dwoje uczniów Zespołu Szkół Menedżerskich pojechało do Warszawy odebrać z

Długi weekend w szkołach. A za nieco ponad trzy tygodnie - upragnione wakacje

cenzurki chcą poprawić. Oraz uczniowie techników i zawodówek, którzy będą zdawać egzaminy zawodowe potwierdzające ich kwalifikacje. Termin pisemnych egzaminów zawodowych wyznaczono na 18 czerwca, po nich przez kilka dni odbywać się będą egzaminy praktyczne. Spokoju i wakacyjnego luzu nie doznają również

Świętokrzyskie. Rusza nabór na stypendia UE dla zdolnych uczniów

szkół ponadgimnazjalnych regionu i spełniać tzw. rodzinne kryterium dochodowe. Punkty w rankingu, pozwalającym na uzyskanie stypendium będą przyznawane także m.in. za średnią ocen na świadectwie szkolnym, średnią ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych i zawodowych, wyniki z

Konflikt w szkole. Zwolnili, potem oblali na egzaminie

Konflikt w szkole. Zwolnili, potem oblali na egzaminie

m.in. z większą pensją, ale także z większą swobodą w pracy. - Przygotowałam wszystkie dokumenty. Dyrekcja pozytywnie oceniła mój dorobek zawodowy i staż. Na sierpień wyznaczono mi termin egzaminu. Jednak wtedy sprawa była już w sądzie pracy. Dlatego przystępując do egzaminu, byłam praktycznie

Od godz. 11 egzaminy dla kandydatów na aplikacje prawnicze

Sprawiedliwości (to sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych), prokurator (nie dotyczy egzaminów na aplikacje notarialną i komorniczą), pracownik naukowy wydziału prawa wyższej uczelni ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego oraz po dwóch przedstawicieli samorządów zawodowych - adwokatów, radców

Radni sprawdzą jakość pracy w szkołach

na sesji przyjęte. Żaden z dyrektorów szkół nie musi składać dodatkowych wyjaśnień - usłyszeliśmy w biurze rady gminy Szypliszki. Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży z ostatnich wyników matury i egzaminów zawodowych w swojej szkole akurat zadowolona nie jest

Kluzik-Rostkowska: w nauce matematyki najważniejszy jest nauczyciel

trzeciej i czwartej klasie liczba lekcji z tego przedmiotu rośnie" - mówiła nauczycielka zwracając uwagę, że - mimo większej liczby godzin w klasie czwartej nauczanie matematyki jest o tyle trudne, że większość uwagi uczniów pochłaniają: w pierwszym semestrze - przygotowania do egzaminów zawodowych, a

Minister edukacji: wkrótce widoczne efekty reformy szkolnictwa zawodowego

konferencji prasowej minister. Rok szkolny 2013/2014 był drugim rokiem reformy edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym także reformy szkolnictwa zawodowego. Najistotniejszą zmianą w szkolnictwie zawodowym jest odejście od kształcenia w konkretnym zawodzie na rzecz takiego nauczania, by w jego wyniku

Wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych

, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych

Dyrektor IBE: schematyczne podchodzenie do zadań z matematyki nie jest dobre

ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. "Wyniki ostatniej edycji, przeprowadzonej w 2012 r. pokazało nam bardzo ciekawe zjawisko. Gimnazjaliści dorównali w nich w umiejętnościach matematycznych uczniom starszym o rok - uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo ucieszyliśmy się tym

Kluzik-Rostkowska: wsparcie dla nauczycieli matematyki klas I-III

nowej formule przeprowadzony będzie sprawdzian dla szóstoklasistów, będą też zmiany na maturze. W tym roku nie najlepiej poszedł egzamin z matematyki, czy obawia się pani przyszłorocznego wyniku? Zapowiedziała pani wsparcie dla nauczycieli matematyki, na czym ono będzie polegało? J.K-R.: Tegoroczni

Sprawdź, gdzie są wolne miejsca w szkołach średnich

szkole Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 (ZSTiO) - krawiec 0/25 Więcej o szkole Harmonogram naboru 6.06-17.06 - składanie dokumentów do szkół dysponujących jeszcze wolnymi miejscami do 27.06 - składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 28.06 - ogłoszenie

Łybacka: Testy wyjaławiają młodych ludzi. Oni nie potrafią nawet zbudować zdania

- Nowa maturalna bieda - mówił w Poranku Radia TOK FM Jan Wróbel. Chodzi o najnowszy pilotaż matury z języka polskiego. Okazuje się, że kilkanaście procent w ogóle nie zdało egzaminu z, jak podkreślił Wróbel, języka ojczystego. A wielu napisało go po prostu słabo. - Bo trzeba było kombinować, a nie

Jedni zdali, inni oblali. Rozmowa o wynikach matury

). Wszystkie te dane znaleźć można w statystykach skrzętnie sporządzanych przez łomżyńską Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Wczoraj zaprezentowaliśmy wyniki egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Dzisiaj prezentujemy, gdzie najwięcej punktów białostoccy maturzyści zdobyli z

MSW chce zmienić zasady rekrutacji strażaków, by nie dopuścić do dyskryminacji

naborze skierowanym wyłącznie do mężczyzn - wymagane wyniki prób wydolnościowych i testu sprawności fizycznej pomijały kobiety. Uchybień dopuściła się też komisja kwalifikacyjna, bo zażądała od kandydatki kserokopii książeczki wojskowej, celem udokumentowania jej stosunku do służby. RPO zwróciła uwagę

Ekspert z PISA Polska: Nasze zadanie? Gonić Azjatów. W Europie nie mamy się już z kim ścigać

drugie: egzaminy Co zatem stało się w naszych szkołach, że wyniki się poprawiły? Czy obecni 15-latkowie to zupełnie inni uczniowie niż poprzednie roczniki? - Mam hipotezę. Po pierwsze nowa podstawa programowa, której przez cały cykl uczyli się ci gimnazjaliści. Ona precyzyjniej określa, czego się trzeba

MATURA 2014: ZOBACZ ARKUSZE I ODPOWIEDZI DO MATURY Z HISTORII!

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2014 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Matura 2014 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram Metodologia jak na studiach Matura z historii na poziomie rozszerzonym podzielona jest na trzy części. Pierwsza to

Drugie życie zawodówek

liceum profilowane, poziom nauczania nie jest wysoki, parki maszynowe do praktyk zazwyczaj są przestarzałe, a egzaminy zawodowe źle przygotowane. W zawodówkach i technikach w roku 2010/11 uczyło się ponad 830 tys. dzieci i dorosłych, a w liceach ok. 765 tys. uczniów. Połowa absolwentów szkół zawodowych i

Laureaci rankingu szkół: zdolna młodzież to przepis na sukces szkoły

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. Tegoroczny

Kudrycka: najnowsze propozycje dot. świata nauki uzupełniają reformy z 2011 r.

rozwiązanie ma na celu umożliwienie osobom z doświadczeniem zawodowym i wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach potwierdzanie efektów uczenia i szybszego zdobycia dyplomu szkoły wyższej. Osoby z doświadczeniem zawodowym będą mogły, dostając się na studia, zdobyć nawet 50 proc. tzw. punktów

Ilu jest grubasów w armii? To tajne. MON chce zadbać o kondycję wojskowych

egzaminów jest nadwaga, bo nikt przed testami wojskowych nie waży. Będą kontrole zwolnień lekarskich Żołnierz zawodowy może być zwolniony ze sprawdzianu sprawności fizycznej z przyczyn służbowych lub zdrowotnych. Kobieta żołnierz zawodowy jest zwalniana również w okresie ciąży lub karmienia dziecka piersią

Próbna matura. Nie taka matematyka straszna

Matematyka jako obowiązkowy przedmiot na maturze wraca do szkół po wielu latach. 3 listopada maturzyści w całym kraju napisali próbny egzamin. Zorganizowało go Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wczoraj do szkół dotarły wyniki uczniów. Okręgowa Komisja

Uczelnia będzie śledzić, jak się powodzi jej absolwentom

pokaże między innymi to, jaki kierunek studiował, jakie miał wyniki z egzaminów, jakich uczył się języków obcych. Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził już wstępne rozmowy o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik ZUS-u podkreśla, że trzeba jeszcze omówić, jak w zgodzie z prawem

Koniec z wkuwaniem formułek. Rewolucja w technikach

sprawdził, przekonamy się w tym roku, po tym jakie wyniki osiągną na koniec szkoły uczniowie z egzaminu zawodowego - podkreśla dyrektor Kozłowski. Szkoła korzystała z praktycznych rad ekspertów z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach. Wprowadzenie modułowego kształcenia, to więcej wymagań wobec

Co piąty uczeń oblał maturę

Skąd taki wynik? Komentarz Wojciecha Tymowskiego Zależnie od regionu egzaminu dojrzałości nie zdało od 18 do 27 proc. uczniów. Najsłabiej wypadli abiturienci w woj. opolskim (maturę zdało tylko 73,5 proc. z nich) i dolnośląskim (74,9 proc.); najlepiej w woj. małopolskim (82,3 proc.) i łódzkim (81,4

Afera w gdańskim NFZ. "Takie sytuacje mogły mieć miejsce"

. Posadę dostał facet, obok którego siedziałem na pisemnej części egzaminu, i wiem, że niezbyt dużo na tej kartce napisał. Znajomości mają znaczenie Według ogłoszonych jesienią zeszłego roku wyników badań społecznych CBOS ponad połowa Polaków uważa, że znajomości mają bardzo duży wpływ na możliwość

Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym

zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną będą osobno wyszególnione wyniki z: polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych. Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny z języka obcego będzie zdawany na dwóch poziomach: podstawowym i

Gawryluk o Euro 2012: Tatusiowie zajęci, a kobiety zostają same z wynikami matur dzieci

dziennikarki to kobiety będą musiały zmierzyć się w czerwcu z wynikami matur ich dzieci, bo "przecież nie będą zawracały tym głowy tatusiom zajętym Euro". Dodaje, że od wyników matur czy egzaminów gimnazjalnych bardziej zależy przyszłość dzieci, a także kraju niż od wyników rozgrywanych meczów. "

Tajwańczycy nie przyjadą do Poznania?

W tej chwili w Poznaniu studiuje medycynę prawie 300 Tajwańczyków. To 30 proc. wszystkich anglojęzycznych studentów. Ale tylko Tajwańczycy mają niewyraźne miny, bo boją się nowych przepisów prawnych, które mogą im bardzo skomplikować karierę zawodową. Przyczyną planowanych zmian jest tłok na

Jestem typem społecznika

drugiego roku studiów miałem bardzo dobre wyniki, dostawałem stypendium naukowe. Po namowach ze strony kadry akademickiej postanowiłem przenieść się na studia dzienne. Nie musiałem płacić za czesne, poza tym miałem dochód w postaci stypendium. Mogłem zająć się pracą naukową i postanowiłem z tej szansy

Studenci: nie możemy skończyć studiów, bo jesteśmy niepełnosprawni

- Profesor nie chciał mnie egzaminować. Powiedział mi, że nie mogę być fizjoterapeutą. Gdy zaskoczony zapytałem dlaczego, usłyszałem odpowiedź - bo jest pan niepełnosprawny - opowiada Bartosz. Na tym stwierdzeniu - zdaniem studentów - egzamin się zakończył. Wykładowca zaczął im zadawać pytania, ale

Jesienią znikną kuratoria i będą zwolnienia

, matury czy egzaminów z przedmiotów zawodowych (dla techników i zawodówek). ROJE Zamiast komisji egzaminacyjnych - a nasz region obsługiwany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży - powstaną tzw. Regionalne Ośrodki Jakości Edukacji. One będą nadal nadzorować przebieg egzaminów w regionie i

NIK o kuratoriach i szkołach: niskie efekty kształcenia, nadzór mało efektywny

gimnazjów wyniki z ogólnopolskich sprawdzianów i egzaminów pogorszyły się w stosunku do roku poprzedniego. Do tego jedna czwarta uczniów szkół zawodowych objętych kontrolą nie uzyskała uprawnień do wykonywania zawodu. Inspektorzy NIK kiepskich wyników w szkołach upatrują w niewłaściwym nadzorze

Badania: Rodzina ma największy wpływ na wyniki uczniów

Badania przeprowadzono w maju i czerwcu w 2006 r. wśród uczniów III klas z 94 wybranych gimnazjów; ankiety wypełniali także rodzice uczniów i nauczyciele. Wyniki badań przedstawiono we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie. "Wyniki, jakie uzyskują uczniowie na egzaminie gimnazjalnym, są

Sejm zajmie się zmianami w NSR

osobiste lub rodzinne. Projekt wprowadza też odrębną przesłankę przedterminowego zwolnienia żołnierza ze służby w przypadku niezadowalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów. Inna propozycja odnosi się do zniesienia górnej granicy okresu pozostawania na przydziale kryzysowym. Obecnie jest to

Wysokie loty Talentów Dalkii

współpracy z mediami, przygotowywania ofert sponsorskich, określiła swoje profile zawodowe, nauczyła się jak walczyć ze stresem przed zawodami. Organizatorzy z dużą satysfakcją obserwowali także postępy w wynikach sportowych. Filip Wypych i Krzysztof Jankiewicz, uczestniczący w programie w Łodzi, zostali

Nabór do szkół średnich raz jeszcze

oddziale technik usług fryzjerskich czy Technikum Elektryczne z oddziałem technik elektryk. Pełna lista znajduje się na stronie www.nabor.bialystok.pcss.pl. Kandydaci muszą pamiętać, by mieć przy sobie oryginał świadectwa wraz z zaświadczeniem o wynikach z egzaminu gimnazjalnego, które brane są pod uwagę

Franciszek Jórkowski - animator pieśni chóralnej

. Franciszek rozpoczął pięcioletnią edukację w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Toruniu, które ukończył 1 czerwca 1926 r. zdaniem egzaminu maturalnego i uzyskaniem prawa do nauczania w szkołach powszechnych. W latach 1926-1939 pracował jako nauczyciel w powszechnych szkołach siedmioklasowych na

Wolne miejsca na dziennych studiach

zawodową ze znajomością języków i kultur, a także wiedzą, że dyplom uniwersytecki liczyć się będzie zawsze i wszędzie. Na absolwentów filologii czekają wspaniałe, atrakcyjne zawody w świecie mediów, biznesu, instytucjach kultury, oświaty i nauki. Politechnika Białostocka już 5 lipca zakończyła nabór na

Matura z obowiązkowym ściąganiem. Przez internet

część egzaminów zawodowych. Do próbnej matury z matematyki organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną maturzyści podejdą już 3 listopada. Tym razem dostaną tradycyjne arkusze.

Upiększyła swoje CV - odsiedzi sześć miesięcy

Jest ona pierwszą kobietą w Wielkiej Brytanii, którą ukarano pozbawieniem wolności za takie wykroczenie.Od maja 2008 r. do października 2009 r. Mackay pracowała w administracji publicznej służby zdrowia w Plymouth (południowo-zachodnia Anglia). Warunkiem ubiegania się o pracę był egzamin maturalny

MEN o tym, co nowego w edukacji od 1 września

będzie egzamin gimnazjalny przeprowadzony według nowych zasad. Testy egzaminacyjne będą przygotowane dla uczniów, którzy ukończą cykl nauki w gimnazjum zgodnie z nową podstawą programową, obowiązującą od roku szkolnego 2009/2010. Do egzaminu przystąpi 420 tys. uczniów trzecich klas gimnazjum. Egzamin

Rozmawiali o szkolnictwie

nieco optymizmu do dyskusji, bo uważa, że z naszymi placówkami nie jest tak źle. - My patrzymy na szkoły przez pryzmat wyników egzaminów uczniów - mówił Siemianowski. - Doskonale wiemy, że wtedy, kiedy reformuje się system, ciężko jest osiągnąć zadowalające efekty. Według nas to są zmiany w dobrym

Kręta droga na szefa państwowych dróg

zasobu kadrowego. Za pierwszym razem, jak nam sugerował - z powodu nawału zajęć zawodowych. Za drugim podejściem miał przejść wszystkie sprawdziany, ale nie zebrał w sumie wystarczającej liczby punktów. - Ponieważ wzbudziło to moje wątpliwości, podjąłem decyzję o złożeniu odwołania od wyników egzaminu, a

Będzie poprawiony Lekarski Egzamin Państwowy

Minister Przemysław Gosiewski ogłosił na początku sierpnia, że jeszcze w tym roku absolwenci akademii medycznych zostaną zwolnieni z konieczności zdawania trudnego Lekarskiego Egzaminu Państwowego - tzw. LEP-u. Teraz jest tak, że po studiach przyszli medycy najpierw odbywają podyplomowy roczny staż

Obowiązkową maturę z matematyki zdadzą jak z nut?

egzamin w maju, więc prace sprawdzą specjalne zespoły egzaminatorów. Wyniki zostaną ogłoszone w połowie grudnia. Mają pokazać, jaki jest stan wiedzy młodzieży na kilka miesięcy przed obowiązkową maturą. Być może skorzystają z nich także ci, którzy wkrótce przygotują prawdziwe testy. Dla wielu uczniów

Kluzik-Rostkowska: gimnazja są mocno wpisane w system edukacji

ogólnopolskim egzaminem (z wiedzy humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego), którego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. W przypadku gimnazjów, tak jak i szkół podstawowych, obowiązuje rejonizacja. Zgodnie z założeniami reformy z 1999 r

Koniec naboru do szkół średnich. Co wybierają uczniowie?

egzaminu gimnazjalnego. To wyniki z tego testu będą miały znaczący wpływ przy układaniu list przyjętych. A listy szkoły ogłoszą 4 lipca. Potem placówki, które nadal będą miały wolne miejsca, 10 lipca rozpoczną nabór uzupełniający.

Ukraińscy studenci proszą premier Kopacz o pomoc finansową. "Jest nam naprawdę trudno"

, egzaminem. - Nikt tego oficjalnie nie mówi, ale nieoficjalnie rozmawiamy między sobą o tym, że jak ktoś u nas nie zaliczy, zostanie skreślony, to na Ukrainie może trafić do wojska. I pojawia się taka myśl, żeby nie wysyłać tych bardzo młodych ludzi na wojnę - mówi pan Dariusz, wykładowca informatyki. Nie

Szkoła w Nowem dała mi mocne fundamenty

, ale jest o co walczyć. Praca w KE jest bardzo interesująca zarówno w aspekcie zawodowym, jak i osobistym. Istnieje też możliwość zatrudnienia na kontrakt czasowy, od 3 do 6 lat. Wtedy też trzeba przejść przez egzamin, ale już dużo łatwiejszy. Wszystkie informacje na temat pracy można znaleźć na

Przysięga na sztandar

alternatywa dla tych, którzy identyfikują się ze służbą wojskową. Mimo to nie zamierzają wiązać się z zawodem żołnierza,  a jedynie deklarują chęć zasilenia szeregów żołnierzy rezerwy służących w NSR. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem. Tym, którzy ukończą je z wynikiem

Mija 35 lat od premiery filmu "Amator" Krzysztofa Kieślowskiego

W latach 70. w Polsce istniało blisko sto Amatorskich Klubów Filmowych, zrzeszających pasjonatów nieprofesjonalnego kręcenia filmów. Reżyser Krzysztof Kieślowski, który z działalnością klubów zetknął się jeszcze przed egzaminami do szkoły filmowej, chętnie bywał na organizowanych przez kluby

Rewolucja w kształceniu lekarzy - zniesienie LEP-u

Lekarski egzamin państwowy od dwóch lat muszą zdawać absolwenci akademii medycznych. Po studiach najpierw odbywają podyplomowy roczny staż, a potem zdają egzamin. Pozytywny wynik daje im prawo wykonywania zawodu i umożliwia rozpoczęcie specjalizacji. Trudny egzamin od początku budził kontrowersje

Zaczął się najważniejszy tydzień gimnazjalisty

miejsce) i klasa humanistyczno-dziennikarska w II LO (3,5 osoby na miejsce). Podczas rekrutacji do szkół największe znaczenie będą miały wyniki egzaminu, który trzecioklasiści napiszą w tym tygodniu. W środę czeka ich część humanistyczną, w czwartek matematyczno-przyrodnicza. W piątek po raz pierwszy

Gimnazjalisto, czas na wybór!

Każdy może wskazać trzy szkoły i dowolną w ich obrębie liczbę klas (formularz trzeba zanieść do szkoły pierwszego wyboru). Czas na składanie podań jest do 5 czerwca. Po ogłoszeniu wyników egzaminu gimnazjalnego absolwenci będą mieli jeszcze tydzień (od 10 do 17 czerwca) na zmianę wyboru szkoły

Gimnazjaliści chcą do liceów i techników

szczecińskiego magistratu. To jednak nie są ostateczne listy kandydatów do poszczególnych szkół. W środę absolwenci gimnazjów poznają wyniki z egzaminu, który zdawali na koniec szkoły. Od tego, jak im poszło, zależy, czy mają szansę dostać się do wybranego liceum czy technikum. Punkty z tego egzaminu

Minister nauki przedstawiła propozycje PO dla studentów

uczelnie nie będą mogły obciążać studentów dodatkowymi opłatami za egzaminy poprawkowe, komisyjne czy dyplomowe, wpisy na kolejny semestr i rok studiów, wydawanie suplementu do dyplomu czy wydawanie dziennika praktyk zawodowych. "Około 50 tysięcy studentów więcej niż obecnie otrzyma stypendia socjalne

Wiceminister o maturze: wyniki zaniżyły technika

przedmiotów Zobacz komentarze ekspertów CKE do zadań z najpopularniejszych przedmiotów Na wyniki czeka 420 tys. maturzystów. Wczoraj CKE i Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiły wstępne krajowe wyniki tegorocznych nowych matur. Egzaminy zdało tylko 79 proc., w zeszłym roku - 86,5 proc. Zawodowe gorsze

Gimnazjaliści "wyklikali" sobie szkoły

uzyskanych przez ucznia (to suma ocen, wyników egzaminu i inne osiągnięcia). Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 24 czerwca o godz. 12.

Gimnazjaliści wybierają szkoły

obcych). Przyjmowanie zgłoszeń szkoły zamykają w piątek. Wyniki rekrutacji ogłoszą pod koniec czerwca, o przyjęciu decydują punkty zdobyte na egzaminie gimnazjalnym. Te szkoły, które po zakończeniu naboru będą jeszcze miały wolne miejsca, na początku lipca przeprowadzą dodatkową rekrutację.

Krakowska oświata do raportu!

oświatowych urzędników. Tak nie może być - komentuje. Liczy też na inne zmiany. Częścią raportu ma być informacja o wynikach egzaminów (po podstawówce, po gimnazjum i na maturze), jakie otrzymali uczniowie konkretnych szkół. Jeszcze do maja tego roku były one jawne, ale podane w taki sposób, że przeciętnemu

Tygrys Michalczewski cię ubezpieczy

, które zarabiają po półtora miliona euro miesięcznie i dla nich codzienne pójście do pracy to wielka radość - mówi. Nie boi się o wynik egzaminu i efekty biznesu. - Po 23 latach boksowania zdałem maturę, dam sobie też radę z egzaminami w branży ubezpieczeniowej - zapewnia. W latach 1994-2003

Urszula Radwańska: Maturę muszę zdać, bo to ważna sprawa

- Ten rok jest dla mnie wyjątkowy, bo wreszcie udało mi się wejść do pierwszej setki rankingu WTA, ale i bardzo trudny, bo tenis i coraz większą liczbę turniejów musiałam pogodzić z nauką do matury. Ale jakoś daję radę i myślę, że jestem dobrze przygotowana do egzaminów - powiedziała Urszula

Od niedzieli po Warszawie będą jeździć ratownicy na motocyklach

tej sytuacji można, opierając się na wynikach badań i teoriach psychologii społecznej. W ramach akcji organizowane będą szkolenia dla motocyklistów. Ich pogram zostanie zrealizowany w dwóch grupach - podstawowej i zaawansowanej. Osoby, które ukończą ten drugi kurs będą zdawały egzamin na honorowany w

Miasto przed pierwszym dzwonkiem

zawodowymi, którzy pomogą uczniom wybrać odpowiedni kierunek studiów lub zawód. Kolejne zadanie, jakie stoi przed miastem, to analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zawodowych w białostockich szkołach. Do tego doliczyć należy jeszcze: - Kompletowanie informacji o zadaniach realizowanych przez szkoły

Lekarski staż daleko od noszy

kierowani na roczny staż do szpitali. Program stażu przewiduje cztery podstawowe działy medycyny - internę, chirurgię, ginekologię i położnictwo oraz pediatrię. Po zaliczeniu stażu obowiązuje ten sam w całym kraju Lekarski Egzamin Państwowy (LEP). Dopiero wówczas młodzi lekarze mogą się starać o miejsca na

Repetowanie za zachowanie i amnestia maturalna

egzaminów gimnazjalistom. Teraz na koniec szkoły zdają test humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy. Od ich wyniku zależy, czy dostana się do dobrego liceum lub technikum. MEN chce od 2009 roku dodać trzeci egzamin na koniec gimnazjum - z języka obcego. Jeśli gimnazjalista uczy się w szkole dwóch języków

Co piąty polski gimnazjalista nie rozumie, co czyta

Ostatnie wyniki badania PISA to wielki sukces? Wylosowani do badania gimnazjaliści zostali poinformowani o tym, że nie muszą brać w nim udziału. I tak ponad 9 proc. w ogóle nie zgodziło się przyjść na egzamin, a drugie tyle, mimo że wyraziło taką zgodę, w dniu egzaminu po prostu nie zjawiło się w

Słabszym uczniom lepiej w małych miasteczkach

na peryferiach, którym na rankingach nie zależy, potrafią się pochylić nad słabymi uczniami i wyprowadzić ich na prostą. Świetnie pracują. Pokazały to dopiero obliczenia EWD, bo suche wyniki egzaminów we wspierających gimnazjach nie rzucają na kolana - dodaje szef CKE. Nie martwi go, że większość

Esbecka teczka dla uczniów

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl "W wyniku naszego operacyjnego działania syn figuranta Benedykt ubiegający się o przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunek fizyka nie został dopuszczony do egzaminów" - to fragment materiałów

Zniesiono obowiązek noszenia mundurków w szkołach

regulującego kwestię wynagrodzeń nauczycieli i egzaminatorów pracujących przy egzaminach zewnętrznych, w tym przy ustnych maturach.Rozszerzono odpowiedzialność dyscyplinarną na nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego; dotąd podlegali jej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani. Zdecydowano też

Nauczyciel z awansem, ale bez chęci

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wczoraj wyniki kontroli systemu awansu zawodowego nauczycieli. Ma on cztery stopnie w polskich szkołach: stażysta, kontraktowy, mianowany i najlepiej opłacany nauczyciel dyplomowany.NIK sprawdził 28 szkół

Miasto łączy szkoły żeby zaoszczędzić. Są protesty

Żuka. - Jesteśmy szkołą z tradycjami, istniejącą już od ponad stu lat. Mamy świetne wyniki egzaminów. Czy połączenie nas z Magnoliową nie jest próbą ratowania gorszej szkoły kosztem lepszej? - pytała wczoraj urzędników ratusza Alina Krzyżanowska, pedagog szkolny z ZSE. Społeczność "energetyka

Coraz trudniej zostać agentem nieruchomości

, bo w teście pojawia się pytanie: "Kto to jest lider opinii"? - żali się czytelniczka. - Nikogo nie sekujemy. Wyniki egzaminu odzwierciedlają poziom przygotowania zdających go osób - zapewnia prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Aleksander Scheller. - Nawet radcy prawni nie zdają

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

"Strefa sztygara i nie tylko" to pierwsza tego typu strona internetowa w polskim górnictwie, dostępna jednak wyłącznie dla załogi JSW. Można tam znaleźć wiele informacji przydatnych w codziennej pracy górników oraz materiały niezbędne np. do przygotowania się do egzaminów zawodowych

Maturalny pogrom w liceach profilowanych

egzamin dla wszystkich? Zwłaszcza że podchodzi dziś do niej już ok. 85 proc. uczniów. Minister Mirosław Sawicki rozważa wprowadzenie łatwiejszej matury zawodowej: - Takiej jak w Wielkiej Brytanii. Uprawnia do studiów, ale tylko na kierunki pokrewne profilowi szkoły. Nie wykluczam, że po konsultacjach w

Rekrutacja zimowa - studia dla spóźnialskich

stopnia w języku polskim jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce

MEN: Uczniowie nie powinni zauważyć błędu w maturze

matematycznej, to bym sobie poradził". Wiceminister edukacji Zbigniew Marciniak, profesor matematyki, tłumaczył wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji: - Zawodowi matematycy mieliby kłopot. Ale nie uczniowie, bo ich wiedza jest mniejsza, dlatego też mniej wątpliwości. Minister zapewnił, że jeśli uczeń

PO: Kurator jest dobry, bo przecież jest dobry

i nieprawdziwe. Poseł przekonywał, że efekty pracy Gałęskiego są znakomite. Wyliczał, że uczniowie zachodniopomorskich podstawówek, gimnazjów i liceów w statystykach po egzaminach i maturach zajmują coraz lepsze miejsca w ogólnopolskim rankingu. - Nie jest też prawdą, że nie prowadził konsultacji ze

W szkołach szukają policjantów

policji. I co ciekawe, więcej dziewczyn niż chłopaków - mówi Teresa Podgórska, doradca zawodowy w Szkolnym Ośrodku Kariery. Spotkanie zorganizowali policjanci. Opowiedzieli, kto może startować do egzaminu, jak wyglądają testy sprawnościowe i przykładowe pytania z testu wiedzy ogólnej. Pokazali, jak

Jeszcze uczeń, a już ma pracę w kieszeni

". Po egzaminie uzyskali certyfikaty Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej honorowane w całej Europie. Są wystawione w języku polskim, angielskim i niemieckim. - To właściwie deklaracja otwartych drzwi do pracy we wszystkich naszych sklepach w 30 krajach Europy i nie tylko - podkreślił Jean-Pierre

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Examulator

Examulator to bezpłatny specjalistyczny program przeznaczony do próbnego zdawania egzaminów testowych z różnych dziedzin wiedzy.

Examulator ma za zadanie symulować prawdziwe warunki egzaminacyjne tak, by użytkownik mógł się przyzwyczaić do specyfiki egzaminów

TCExam

TCExam pomaga użytkownikowi w tworzeniu oraz zarządzaniu testami i egzaminami dostępnymi w trybie on-line.

TCExam jest uniwersalny, dzięki czemu z

TCExam

prosta instalacja oraz przejrzysty system oceniania i prezentowania wyników.

TCExam to ciekawy program, który z pewnością przypadnie do gustu nauczycielom i wykładowcom chcącym zorganizować egzamin w Sieci.

Działania macierzowe

zakładek.

Działania macierzowe to doskonały sposób na naukę. Aplikacja wygeneruje poprawny wynik, pomnoży macierze i wyliczy wyznacznik.Doskonały program dla osób, które startują w olimpiadach lub maja problem z zaliczeniem egzaminu na studiach.

Testy na prawo jazdy kategorii A

, odpowiedzi: A, B, C i jest ograniczony czasowo do 25 minut. Użytkownik może wracać do wcześniejszych pytań, poprawiać swoje odpowiedzi i wielokrotnie sprawdzać poprawność.

Testy na prawo jazdy kategorii A po upływie czasu egzaminu lub ręcznym zakończeniu testu wyświetla wyniki i