wyposażenie świetlic

PAP

Milion złotych na inwestycje na świętokrzyskiej wsi

Milion złotych na inwestycje na świętokrzyskiej wsi

56 świętokrzyskich samorządów otrzyma łącznie milion złotych na inwestycje w ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej. Środki pomogą m.in. wyposażyć świetlice czy wyremontować remizy strażackie.

Będą fundusze na remont świetlic

Najwięcej w gminie Nowe zyska w tym roku Mały Komorsk - 400 tys. zł na adaptację pomieszczeń po byłej szkole na świetlicę oraz 14 tys. zł z funduszu sołeckiego, które planuje wydać na jej wyposażenie. Najwięcej w gminie Nowe zyska w tym roku Mały Komorsk - 400 tys. zł na adaptację pomieszczeń po byłej szkole na świetlicę oraz 14 tys. zł z funduszu sołeckiego, które planuje wydać na jej wyposażenie.

Szewno ma remizę i salę na 60 osób

W lutym został oddany do użytku budynek w Szewnie. Będzie w nim świetlica dla mieszkańców i siedziba straży pożarnej. Oficjalne otwarcie obiektu w maju

Chcą być aktywne na co dzień

Chcą być aktywne na co dzień

ramach projektu systemowego GOPS w Bukowcu zakupił do pięknie wyremontowanej świetlicy w Gawrońcu komputery, oprogramowanie, wyposażenie w postaci szafek, stolików, krzeseł odbiornika tv - mówi Kiełpińska. - Z tak przygotowanej świetlicy na pewno będzie częściej korzystała społeczność wsi, a przede

Łódź. Andrzej Pągowski autorem kolekcjonerskiego kalendarza

wspierające rewitalizację społeczną w najbardziej zaniedbanych obszarach Łodzi. Dzięki nim podopieczni świetlic środowiskowych mogli realizować kreatywne projekty. Fundacja finansowała też remonty i wyposażenie świetlic. Kalendarz na rok 2015 zaprojektowany przez grafika Andrzeja Pągowskiego, zawiera prace z

Świetlice, place zabaw i praca

Świetlice, place zabaw i praca

wiejskie między innymi w Pięćmorgach na terenie gminy Jeżewo czy w Płochocinie i Bąkowie na terenie gminy Warlubie. Dzięki środkom z tej puli wiele istniejących już świetlic zostało zmodernizowanych i wyposażonych w nowy sprzęt. Przybyło też placów zabaw. Jak można było dowiedzieć się z prezentowanych

Wzorowy strażak Kazimierz Krzemkowski

Wzorowy strażak Kazimierz Krzemkowski

paliw, pomieszczenie socjalne, powstała świetlica i zaczęto ją wyposażać w odpowiedni sprzęt. Dzisiaj jest to już ładny, w miarę funkcjonalny obiekt, który wymaga tylko trochę pracy. Jakie zadania ma prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej? - Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje

Ruszył nabór do programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej

To kolejna edycja programu skierowanego do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich regionu. Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości od 10 tys. zł do 20 tys. zł - będzie to refundacja 80 proc. poniesionych kosztów. Projekty mogą dotyczyć budowy, przebudowy i wyposażenia m.in. świetlic, domów

Panie i panowie w mundurach, i zawsze na medal

Panie i panowie w mundurach, i zawsze na medal

wyposażony w niezbędny sprzęt. Mogło to być możliwe dzięki ofiarności mieszkańców Łowina oraz sponsorów. Strażacy otrzymali wóz dzięki komendantowi powiatowemu PSP w Świeciu Janisławowi Bullerowi, bo poprzedni wóz spalił się wraz z wyposażeniem remizy.We wsi strażacy współpracują z sołtysem, radą sołecką

Warmińsko-Mazurskie. Ponad 2,6 mln zł na rozwój wsi

imprez kulturalnych czy zawodów sportowych, promocja lokalnych atrakcji przyrodniczych i historycznych czy wyposażenie wiejskich świetlic. Natomiast w konkursie na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw o pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zobowiążą się utworzyć przynajmniej jedno miejsce

Świekatowo buduje

Świekatowo buduje

. - Postanowiliśmy do istniejącego Gminnego Ośrodka Zdrowia zrobić dobudówkę o powierzchni 200 m kw., w której powstały cztery gabinety lekarskie i gabinet zabiegowy oraz zaplecze socjalne. Teraz szukamy stomatologa i ginekologa, którym wynajmiemy w pełni wyposażone gabinety. Przeprowadzkę zaczniemy, jeśli tylko

Nie obiecuję gruszek na wierzbie

Nie obiecuję gruszek na wierzbie

zmiany są widoczne, myślę, że szkoły są na miarę XXI wieku. Gdy odwiedzam szkoły, jestem pod wrażeniem, jak ładne i wyposażone są klasy. Przez cały czas jest prowadzona budowa dróg, jednak uzależniona od pozyskania środków. W 2000 r. rozpoczęliśmy budowę gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji, którą

Przebudowa dworca Bydgoszcz Główna - poczekania i kasy w kontenerach

obsłudze podróżnych i działalności handlowo-usługowej. Gruntownie zostanie odrestaurowany i zmodernizowany tzw. dworzec wyspowy - budynek postawiony w XIX w. między peronami bydgoskiej stacji. Mieściły się w nim biura spółek kolejowych, a przeszłości też restauracje i świetlice, które zlikwidowano. Nowy

Odnowiona świetlica w Błądzimiu

Odnowiona świetlica w Błądzimiu

W świetlicy przez pięć dni w tygodniu prowadzone są czterogodzinne zajęcia popołudniowe. Młodzież i dzieci, a także dorośli mają do dyspozycji dwie sale: w jednej znajduje się dziewięć stanowisk komputerowych, natomiast w drugiej można grać w tenisa stołowego. Prowadząca zajęcia Anna Madeja snuje

Dzieci z socjalnego osiedla mają swoją świetlicę

Dzieci z socjalnego osiedla mają swoją świetlicę

boisko i może plac zabaw. 180 m kw. powierzchni użytkowej wypełnia sala świetlicowa, dwa pokoje do terapii i salka dla wychowawców, niewielkie zaplecze socjalne z kuchnią oraz toalety. Całkowity koszt inwestycji to ponad 802 tys. 953 zł brutto, oczywiście bez wyposażenia świetlicy. Swietlica

Ludzie pytają i chcą wiedzieć

Ludzie pytają i chcą wiedzieć

dokumentację i jest już położony wodociąg i kanalizacja - mówi Krezymon. Wszędzie będą świetlice Zmiana, na której skorzystają mieszkańcy, to dwie świetlice, które gmina będzie wynajmować w Michalu i Grupie. Na ich wynajem, opłaty i wyposażenie zaplanowano 44 600 zł. Na sesję przybyli przedstawiciele rad

Świekatowo planuje z umiarem

Świekatowo planuje z umiarem

również zrobiona droga dojazdowa do stadionu, wraz z poszerzeniem parkingu, za prawie 500 tys. zł. Tu gmina ma już zapewnione wsparcie z PROW-u. Fundusz sołecki wyniesie 160 tys. zł. - Mieszkańcy chcą utwardzić place przez świetlicami, czy jeszcze lepiej je wyposażyć - opowiada Topoliński. - Na

Świętokrzyskie. Kielecka Caritas otwiera placówki przedszkolne

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Caritas będzie prowadziła świetlicę na mocy porozumienia z gminą. Z kolei punkt przedszkolny w Psarach, do którego będzie uczęszczało ok. 20 dzieci, powstał w części budynku dawnej szkoły podstawowej. Część placówek Caritas wyposażyła z własnych środków. Ks. Banasik

Ruszyły nowe świetlice

Ruszyły nowe świetlice

ozdoby. Już ustalona jest wycieczka po jesienne liście, z których będą przygotowywane bukiety i organizowane spotkania okolicznościowe. W każdej świetlicy są dwa stanowiska komputerowe wyposażone w skaner i drukarkę oraz dostęp do internetu. W Brzemionach świetlica czynna jest w poniedziałki i środy od

Śląskie. 46 mln euro na lokalne strategie rozwoju wsi i rybołówstwa

zorganizowano m.in. 368 imprez sportowych i kulturalnych, wyremontowano lub wyposażono 180 świetlic, powstało 137 publikacji i stron internetowych, 316 obiektów małej infrastruktury turystycznej i wykonano 63 projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej. W poprzedniej perspektywie finansowej w regionie

Błądzimska świetlica pięknieje

Błądzimska świetlica pięknieje

. Pomieszczeń jest kilka, ale wyposażenia brakuje. Prowadząca świetlicę - Anna Szomszor stara się tak zorganizować czas, by dzieci nie spędzały go wyłącznie przy komputerach. W dużej sali mogą grać w tenisa. Zawody z podziałem na grupy wiekowe organizuje im Jerzy Szomszor. Zajęcia plastyczne odbywają się w

Młodzież lubi świetlicę internetową w Błądzimiu

Młodzież lubi świetlicę internetową w Błądzimiu

Pracownia wyposażona jest w pięć stanowisk komputerowych i jeden laptop, jest szybki dostęp do internetu oraz możliwość korzystania z programów edukacyjnych. Oferta skierowana jest do mieszkańców wsi, ma im pomóc w dostępie do informacji za pomocą internetu oraz w poszukiwaniu pracy czy w kursach

Sejm przyjął informację MEN ws. przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków

klasy I (a w latach następnych także klasy II i III) szkół podstawowych nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Z myślą o najmłodszych uczniach stworzono też samorządom możliwość zatrudniania w klasach I-III i na świetlicach tzw. asystentów nauczyciela. Wprowadzono też obowiązek organizowania

Już wiadomo, na co można głosować

budynek oraz teren po miejscowym OSP na zapleczu świetlicy wiejskiej. Łącznie miałoby to kosztować 124 tys. zł. * W Kozłowie marzy się mieszkańcom wybudowanie domku piknikowego, wyposażenie go w ławki i stoły. Budynek mógłby pełnić podwójną funkcję domku piknikowego oraz sceny podczas imprez plenerowych

"Pozdrawiamy tę osobę, która opowiada stek bzdur o naszej szkole". Jak naprawdę wyglądają szkoły z "raportu" Elbanowskich? Sprawdziliśmy

jest robiona zupełnie bez głowy". Czytaj relację z debaty »> Wśród argumentów na nieprzygotowanie szkół do przyjęcia maluchów padały dość poważne zarzuty pod adresem konkretnych placówek. W konsekwencji dyrektorzy dowiadywali się z mediów, że w ich szkole zamiast w świetlicy dzieci

Wydano pozwolenie na budowę nowego dworca PKP w Bydgoszczy

XIX wieku między peronami bydgoskiej stacji. Mieszczą się tu teraz biura spółek kolejowych, a parter jest w większości niewykorzystany, gdyż znajdujące się tu niegdyś restauracje i świetlice zlikwidowano. Modernizacja obejmie także remont tuneli dworcowych, wyposażenie ich w nowoczesne windy i

Szkoły będą radosne

świetlicę z wyposażeniem do zabaw ruchowych. Na placach zabaw dzieci, pod opieką rodziców, będą mogły bawić się także poza godzinami pracy szkoły. Zgodnie z założeniami programu place zabaw powinny być przygotowane do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych i wyposażone w różnorodne drabinki

Środa Wielkopolska. Wmurowano kamień węgielny pod budowę hospicjum

sąsiadującego z pokojami ogrodu. Obiekt buduje Stowarzyszenie "Hospicjum im. Piotra Króla". Budynek wraz z wyposażeniem ma kosztować ok. 4,5 mln zł i zostanie ukończony najwcześniej w 2016 r. Jak powiedział PAP przewodniczący Stowarzyszenia Rozwijania Opieki Paliatywnej w krajach Europy Środkowo

Unijne pieniądze na świetlice i kościoły

gimnazjum w Korytowie oraz utwardzać i zagospodarowywać teren w centrum tej wsi. Na to przedsięwzięcie będzie wydane 425 tys. zł przy unijnym wsparciu w wysokości 259 tys. zł. Z tego programu pieniądze dostanie też gmina Świekatowo. Pójdą one na budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szewnie. Całkowity

Bydgoszcz. Wmurowano kamień węgielny pod budowę dworca kolejowego

. Gruntowną modernizację przejdzie tzw. dworzec wyspowy - budynek postawiony w XIX w. między peronami bydgoskiej stacji. Mieszczą się tu teraz biura spółek kolejowych, a parter jest w większości niewykorzystany, gdyż znajdujące się tu restauracje i świetlice zlikwidowano. Dworzec zostanie dostosowany do

MEN: w klasach pierwszych uczy się 193 tys. sześciolatków

liczyć więcej niż 25 uczniów. Z myślą o najmłodszych uczniach stworzono też samorządom możliwość zatrudniania w klasach I-III i na świetlicach tzw. asystentów nauczyciela. Wprowadzono też obowiązek organizowania świetlic, jeśli będą wnioskować o to rodzice i ustalono, że pod opieką jednego nauczyciela

NIK: szkoły mają odpowiednią kadrę i odpowiednie sale dla sześciolatków

sześcioletnich, urodzonych w 2009 r. Z obecnej kontroli wynika, że obecnie 98 proc. skontrolowanych szkół jest odpowiednio wyposażonych, m.in. w pomoce dydaktyczne, gry i zabawki dydaktyczne, a 90 proc. ma zgodne z wymogami ergonomii meble dla uczniów. W tym zakresie nastąpiła zdecydowana poprawa w stosunku do

Świekatowo chce zrobić dużo

lekarskich, w tym także dentystyczny. Z naszego budżetu zapłacimy też za wyposażenie gabinetu stomatologicznego, bo bardzo nam zależy na ściągnięciu do nas dentysty - dodaje. Na małym placyku obok nowego ośrodka powstanie też zewnętrzna siłownia z kilkoma urządzeniami do ćwiczeń. Gmina zabierze się też do

NIK: szkoły mają odpowiednią kadrę i sale dla sześciolatków

31.07. Warszawa (PAP) - Wszystkie szkoły podstawowe zatrudniają kadrę nauczycielską wykwalifikowaną do kształcenia najmłodszych uczniów i mają odpowiednio wyposażone sale lekcyjne dla sześciolatków - ocenia NIK. Według Izby dalszego dostosowania wymagają stołówki i toalety szkolne. Najwyższa Izba

Bydgoszcz. Ogłoszono przetarg na przebudowę głównego dworca kolejowego

. Gruntownie zostanie odrestaurowany i zmodernizowany tzw. dworzec wyspowy - budynek postawiony w XIX wieku między peronami bydgoskiej stacji. Mieszczą się tu teraz biura spółek kolejowych, a parter jest w większości niewykorzystany, gdyż znajdujące się tu niegdyś restauracje i świetlice zlikwidowano

Warmińsko-Mazurskie. Mieszkańcy Klonu odbudują zabytkowy kościół

ustalić przyczyny pożaru. W budynku gnieździły się kuny, które mogły nanieść jakieś łatwopalne materiały w pobliże przewodu kominowego. Niewiele wcześniej budynek został gruntownie odnowiony i wyposażony w nowe poszycie dachu, dzięki środkom z Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Batorego. Przed pożarem

Podlaskie. W 2014 roku 34 mln zł z UE na rozwój wsi

Mieczysław Baszko poinformował, że na scalenia przeznaczono ok. 34 mln zł, z czego 14 mln zł urząd zdobył dodatkowo z puli krajowej. Najbardziej na scaleniach skorzystały powiaty siemiatycki i bielski. Dzięki dotacjom na odnowę wsi wybudowano lub przebudowano oraz wyposażono 170 różnych budynków pełniących

Oddział chirurgii dziecięcej jak nowy

W poniedziałek symbolicznie otwarto wyremontowany oddział, w którym odnowiono wszystkie pomieszczenia. Wszędzie są nowe kafelki, wykładziny, okna i drzwi w salach. Odnowiona została również świetlica bawialnia, a także izolatka dla matki z dzieckiem, którą wyposażono w węzeł sanitarny. Przez

Podkarpackie. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim powstała stanica żeglarska

pogodzie inwestycja została zakończona trzy miesiące przed czasem. "Stanica, którą wybudowaliśmy, to trzykondygnacyjny obiekt. Znajduje się w nim: sala wykładowa, świetlica, szatnia, bufet, kuchnia, pokoje gościnne, pomieszczenia administracyjne i taras widokowy" - dodał. Dzięki specjalnym

Ścieżka z Jeżewa do Laskowic

świetlicy zrobić nową instalację centralnego ogrzewania i kupić meble. Natomiast w Taszewie zapłacą 12,5 tys. zł za wymianę dachu. W Krąplewicach chcą wyposażyć plac zabaw dla dzieci oraz zakupić sprzęt rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców sołectwa. Na ten cel będzie wydane 13,5 tys. zł. KAR

Rzeszów. Kwesta charytatywna rzeszowskiego towarzystwa albertyńskiego

dotychczasowym kwestom organizowanym w dniu Wszystkich Świętych i Zaduszki na cmentarzach Rzeszowa i okolicznych miejscowości udało się m.in. uruchomić w Racławówce koło Rzeszowa schronisko dla kobiet. Budynek na to schronisko przekazały władze gminy Boguchwała, a środki na jego wyposażenie przekazała Rada

W Mniszku się dzieje w wakacje

organizowany przez Fundację dla Demokracji. - Mam jeszcze inne pomysły - przyznaje Dembińska. - Właśnie szukam konkursów, które pozwoliłyby nam pozyskać pieniądze na remont świetlicy wiejskiej. Wyposażenie w postaci komputerów już mamy, dużo się tu dzieje, ale musielibyśmy jeszcze wyremontować budynek. Wiem

Nauczyciel Roku z Zielonej Góry

. Konatkiewicz uczy od 30 lat. - Lekcje to dla mnie nie tylko nauczanie przedmiotu, ale też literatura, fotografia i turystyka - mówi. Uczniowie jej szkoły organizują świetlice socjoterapeutyczne, robią akcje artystyczne, np. rozdają ulotki z poezją. Nagroda to 20 tys. zł, laptop i wyposażenie pracowni

Bukowiec zmodernizuje stację uzdatniania wody

ulic, remonty szkół czy wyposażenie świetlic wiejskich. Oprócz tego w ramach tegorocznego budżetu w Plewnie zostanie zagospodarowany teren wokół świetlicy, powstanie chodnik z kostki betonowej, a w Przysiersku za 40 tys. zł wybudujemy plac zabaw. Sporą sumę, bo aż 750 tys. zł, chcemy w tym roku

Jak budują się strażacy

pomieszczenia, jakie powstaną w komendzie, to: świetlica do szkoleń druhów, stołówka i aneks kuchenny o powierzchni 10 m kw. Są też pokoje gościnne. Muszą ćwiczyć codziennie - W naszym programie mamy wskazanie, by codziennie przez godzinę ćwiczyć, formy mogą być różne. Obecnie jeździmy korzystać z boiska przy

Rok temu było ich kilkudziesięciu, dziś - ponad 2 tys. "Polska jest dla nas jedyną szansą"

placówkę Urzędu do Spraw Cudzoziemców przechodzi rocznie kilka tysięcy migrantów. Na terenie ośrodka są m.in. świetlice, pokoje rodzinne, sala przedszkolna i szkoła wyposażona w komputery z dostępem do internetu. Średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby wynosi ok. 1,3 tys. zł - to m.in. wyżywienie

Nagrodzono samorządowców w konkursie "Sołtys Roku 2013"

ludowy "Złoty Dukat" oraz pozyskał fundusze na realizację wielu pomysłów edukacyjno-integracyjnych dla swojego sołectwa. Za jego "sołtysowania" we wsi zbudowano plac sportowy, odremontowano i wyposażono świetlicę wiejską, a także odtworzono aleje lipowe oraz uporządkowano wieś

Śląskie. 21 wniosków o dotacje w przedostatnim naborze do PROW 2007-2013

targowisk. 13 budynków wyposażono w kolektory słoneczne i zamontowano 34 zestawy instalacji oświetlenia ulicznego wykorzystujących m.in. odnawialne źródła energii. Jak zaznaczył w środę Trólka, w skali całego kraju planowany do przeprowadzenia przez regiony w ramach PROW jest jeszcze jeden konkurs

Śląskie. Dąbrowa Zielona - jeden z liderów w wykorzystaniu środków dla wsi

przebudowano na świetlice części remiz, odnowiono też wiejskie świetlice w Borowcach i Nowej Wsi (łącznie za 222,6 tys. zł, w tym 103 tys. zł z zewnątrz). Praktycznie wszystkie obszary wiejskie w woj. śląskim (100 gmin, 8122 km kw., 955,5 tys. osób) objęły w ostatnich latach zasięgiem tzw. lokalne grupy

Unijnych pieniędzy będzie mniej

rolnych, ale również swoiste centra produktów typowo lokalnych - dodaje.Fundusze mają być też na różnego rodzaju przedsięwzięcia dotyczące upowszechniania kultury na wsi. Z tej puli będzie można w dalszym ciągu wyremontować czy budować świetlice, domy kultury czy place zabawDyrektor departamentu

NIK sprawdza, czy szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków

wtedy, że "szkoły podstawowe nie są wystarczająco przygotowane do objęcia nauką dzieci sześcioletnich". Zarzuty dotyczyły głównie wyposażenia szkół i klas, a także opieki dla sześciolatków przed lekcjami i po nich. NIK oceniła przy tym, że nauczyciele mają pełne kwalifikacje do nauczania

Ponad 28 mln zł na inwestycje

, Kozłowie, Czaplach i Topolinku (662 tys. zł). W budżecie partycypacyjnym jest również adaptacja nieruchomości oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej - za 124 tys. zł, a także wsparcie projektu Claustrofonia - zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia na zamku (11,4 tys. zł). - Dopiero gdy

Jutro zaczyna się dziś

. Świetlica Santiago została też wyposażona w sprzęt multimedialny i różne pomoce do zajęć, wszystko to pomogło przygotować imprezę, na której podsumowano to, co się działo przez te pół roku w Niewieścinie. W trakcie spotkania dzieci przedstawiły "Czerwonego Kapturka" w języku angielskim, a chór

Nagrodzono samorządowców w konkursie "Sołtys Roku 2013"

pomysłów edukacyjno-integracyjnych dla swojego sołectwa. Za jego "sołtysowania" we wsi zbudowano plac sportowy, odremontowano i wyposażono świetlicę wiejską, a także odtworzono aleje lipowe. Kłobuch podziękował innym sołtysom za wysiłki w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; zwrócił też uwagę

Szkoła ewangelicka została otwarta w Gliwicach

rozbudowaliśmy" - tłumaczył Szala. Obecnie znajduje się w nim 6 klas i 2 pomieszczenia administracyjne. Obiekt, w którym mieści się Szkoła Podstawowa jest nowoczesny, wyposażony w elementy stylu postindustrialnego - estetyki poprzemysłowej (np. drzwi z metalowymi okuciami, stropy z betonu architektonicznego

Odurzeni chuligani spalili ośrodek w Świdnicy

powodów do narzekań: cztery posiłki dziennie, świąteczne paczki, przyzwoicie urządzone sypialnie, wyposażone świetlice ze sprzętem muzycznym, telewizorami, wielkimi akwariami i fotelami. Chodzili do szkoły, grali w piłkę, ćwiczyli na siłowni, latem korzystali z basenu. Uderzył mistrz szachów W piątek

Łódzkie szkoły chcą być radosne

Ministerstwo Edukacji chce, by przy każdej podstawówce był plac zabaw wyposażony w drabinki, pomosty, drążki, a także boisko i bieżnię. Co więcej - ogródki mają być dostępne dla dzieci i rodziców popołudniami i w weekendy. Resort ma także pieniądze na szkolne świetlice, a konkretnie - na pomoce

W Rybniku bez klocka nie wpuszczą do świetlicy

. Skrzypcowie zaczęli zapraszać dzielnicę do siebie. Na podwórku urządzali majówki, w piwnicy gimnastykę korekcyjną. Ale zmieścić się u nich mogło najwyżej 80 ludzi. Wreszcie padło hasło: zbudujemy sobie świetlicę. Pan Józef: - Jest taka zasada, że jak się do kogoś idzie, to trzeba wziąć ze sobą jakiś prezencik

Po orlikach, czas na świetlice

rodziny z problemami. Gminy mają szansę dostać do 600 tys. zł na jedną świetlicę. Zasada będzie podobna jak przy "orlikach": 80 proc. kosztów pokryje państwo z budżetu centralnego, po 10 proc. dadzą marszałek województwa i gmina. Rząd zdecydował wydać na to jeszcze w tym roku 300 mln zł, a w

Eksperci: pszczoły to wyjątek

dla dzieci w wieku 6-13 lat, do którego mogą przyłączyć się szkoły podstawowe, świetlice i domy kultury z całej Polski. Głównym jego celem jest nauka przez zabawę i ukazanie najmłodszym wyjątkowej roli pszczół w przyrodzie. W tym roku, w ramach akademii każda zaangażowana placówka edukacyjna, po

Film o zerówce dla 400 rodziców

Sześciominutowy film można już oglądać na www.krakow.pl w zakładce "Filmowe życie miasta". Pokazuje, jak wyposażone są działające w szkołach zerówki, jak pracują szkolne świetlice i zachęca rodziców, by tam właśnie zapisali swoje dzieci. Warto, chociażby dlatego, że za zerówkę w szkole w

Uchodźcy z Ukrainy: Polska jest dla nas jedyną szansą

bezpieczeństwa, ponieważ osoby, które ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy, to mogą być azylanci, którzy uciekają przed prześladowaniami. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im maksimum spokoju i bezpieczeństwa" - podkreśla kierownik ośrodka Grzegorz Randzio. Na terenie ośrodka są m.in. świetlice, pokoje

Warmińsko-mazurskie. Biskupiec skarży się na celników po kiermaszu pierogów

wyposażenie wiejskiej świetlicy. Rozgoryczenie samorządowców jest tym większe, że w imprezie uczestniczyły nie tylko władze gminy, powiatu i województwa, ale również marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Dlatego swój protest gmina przesłała do prezydenta RP, premiera i ministra finansów. Przewodnicząca rady

Zamieszki w Limanowej. Chcą "w końcu zrobić porządek z Romami"

mężczyzn - pisze "Gazeta Wyborcza". W ruch poszły kamienie i butelki z benzyną, agresywny tłum chciał wedrzeć się do mieszkania romskiej rodziny. Interweniowała policja, w obawie przed linczem na miejsce nawet ściągnięto specjalny pluton wyposażony w sprzęt do tłumienia zamieszek. Jednak to tylko

Sześcioletnie pierwszaki. Tylko nie teraz

kontekście nauki sześciolatków w pierwszej klasie stawia gminom wysokie wymagania. Dzieci mają mieć do dyspozycji sale składające się z dwóch części - edukacyjnej z tablicą i stolikami oraz rekreacyjnej. Klasy powinny być wyposażone w komputery z dostępem do internetu, sprzęt audiowizualny i zabawki

Nowa-stara szkoła na białostockich Bacieczkach

Strażackiej która jest o wiele dalej. Ta szkoła jest duża, kolorowa, a najfajniejsza jest chyba sala gimnastyczna - wylicza piątoklasistka Ewa Radłowska. Do tego przestronne korytarze i szatnie, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny, sale zabaw dla najmłodszych oraz świetlice - gdzie dzieci miło

Z bezdomnego w budowlańca. CIS Pomoże wyjść z kryzysu

, okna, powstały łazienki dla podopiecznych, kuchnia, świetlica, a następnie pierwsze pokoje dla tych, którzy zaczęli wychodzić na prostą. Dawni bezdomni zaczęli pracować na rzecz placówki. Z początkiem października, jako że zrobiło się już zimno, ogrzewalnia zaczęła działać całodobowo, a nie tylko nocą

Zrobiliśmy dużo, ale ciągle chcemy więcej

się wokół niej skupiają. Są to place zabaw, miejsca wypoczynkowe, świetlice. W tych ostatnich wzbogaciło się wyposażenie, w kilku z nich są prowadzone zajęcia, pozostałe otwarte są podczas spotkań okolicznościowych. Zagospodarowane zostało centrum Lniana, które bardzo długi czas straszyło wyglądem

Tragedia przed świętami

zorientowałem się, co i gdzie się pali. Kiedy strażacy przyjechali, wszyscy mieszkańcy bezpieczni stali przed domem - opowiadał sołtys. Kilka pierwszych nocy większość pogorzelców spędziła u swoich rodzin i bliskich. Dwie rodziny tymczasowo zostały zakwaterowane w świetlicy w Jastrzębiu. W poniedziałek w

Możemy sprzedać majątek

oświatę. W 2011 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu mają ruszyć roboty budowlane mające na celu adaptację i wyposażenie pracowni. ZSP ma otrzymać nowoczesne środki dydaktyczne, zakupione ma być wyposażenie do 5 pracowni: chemicznej, fizycznej matematycznej, ekonomiczno-handlowej, ślusarsko

Pokazać osiedle Tysiąclecia. Modernistyczny fenomen, osiedle kompletne

wszystkie instytucje oświatowe, ochrony zdrowia oraz usługowo-handlowe, w które powinno być wyposażone kompleksowe osiedle mieszkaniowe. Pan Zdzisław pokazuje historyczną już książeczkę wydaną w 1972 roku z okazji 25-lecia Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To prawdziwa kopalnia wiedzy na temat

Sejm. Kluby pozytywnie o rządowym projekcie ustawy o funduszu sołeckim

. "To bardzo ważny fundusz obywatelski. Te pieniądze są przeznaczane na bardzo różnorodne cele, od lampy, której brakuje na ulicy, naprawy chodnika, wyposażenia świetlicy wiejskiej, po zorganizowanie dnia dziecka czy dnia babci" - przekonywał. "W mojej gminie to około 350 tys. zł na 25

Bukowiec bierze się do dróg

budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. - Planujemy jej otwarcie pod koniec kwietnia - wspomina Licznerski. - Obecnie zostały nam głównie prace wewnątrz nowej placówki, w tym wyposażenie jej w niezbędne meble i sprzęt. Dostaliśmy na to zadanie dość spore dofinansowanie w wysokości ponad 70 proc

Sześciolatku, nie dla ciebie pieniądze z Unii

Kiedy rząd w styczniu zabierał Ministerstwu Edukacji 300 mln zł na opłacenie nauczycieli, wyposażenie szkół i popołudniowe świetlice dla sześciolatków, premier Tusk mówił: - Z powodu kryzysu przesuwamy ciężar reformy o rok. Zaraz potem Sejm zapisał w ustawie, że do 2012 r. to samorządy będą

Od września więcej sześciolatków w szkołach

, podpowiadających, czy dziecko jest gotowe by pójść do szkoły. Do tego, że sześciolatek będzie miał dobrą opiekę, przekonują dorosłych również proponowane przez podstawówki zajęcia pozalekcyjne, opieka w świetlicy oraz place zabaw. Przypomnijmy, że z myślą o potrzebach najmłodszych uczniów powołano ogólnopolski

Szkoły bez pieniędzy na pięcio- i sześciolatków

chodziło o to samo: przekonać mamy i ojców, że najlepszym miejscem dla ich dziecka będzie szkoła. Rodzice pytali: o meble odpowiednie do wzrostu maluchów, o kąciki zabaw (pięciolatek nie usiedzi w ławce), oddzielne świetlice. A urzędnicy obiecywali, że na wszystko znajdą pieniądze. I zapewniali: - Po

Święta u powodzian. Cicha noc zabrzmi w kontenerze

, dwie pozostałe spędzą zimę w dwóch blaszakach w Załużu w gminie Szczucin. MSWiA od początku naciskało, by mieszkańcy wyprowadzali się z kontenerów przed zimą - nawet do pomieszczeń w szkołach czy świetlicach. - Przy zapowiadanych mrozach nie jest to dobre rozwiązanie ze względu na zagrożenie

Przeskoki i zwisy w każdej podstawówce

Za pięć lat każda podstawówka musi mieć dobrze wyposażoną świetlicę i prawie każdy plac zabaw z prawdziwego zdarzenia - tak zakłada przyjęty 1 lipca przez rząd program "Radosna szkoła". Jak czytamy na stronach internetowych resortu edukacji, na placu z prawdziwego zdarzenia powinny być

Szkoły w Gdańsku

krzesła 4. czy jest osobna świetlica dla kl. I-III, ile jest dzieci w świetlicy, na ile grup podzielonych, ilu wychowawców się nimi opiekuje, jak zorganizowany jest pobyt, jak jest wyposażona (stoliki, krzesła, czy wystarczy dla wszystkich, zabawki), w jakich godzinach jest czynna, ilu opiekunów na

6-latki do szkoły: w każdym mieście będzie inaczej

Poznania zaklinają się, że niemal każdą szkołę już dostosowały dla sześciolatków (większe sale i place zabaw oraz dłużej działająca świetlica). Władze Krakowa też deklarują, że nie przeniosą zerówek na siłę, ale będą namawiały rodziców, żeby zapisywali dzieci do szkół. W Łodzi 6-latki zostaną w

Karadżić przed Trybunałem w Hadze

;sch" jak polskie "sz" był spalony, bo Holendrzy te trzy litery czytają twardo "shh". Dziś w Europie nazwa kurortu kojarzy się przede wszystkim ze słynnym i słynącym z komfortowego wyposażenia więzieniem. Aresztanci zamykani są celach tylko na noc, w dzień ich drzwi są otwarte

Puste szkoły: 10 uczniów w klasie. Nabór na forum

Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Drewnianej słynąca ze świetnego wyposażenia i specjalistów zajmujących się dziećmi z niepełnosprawnościami ogłasza się na forum Gazeta.pl. Informuje, że od września chce przyjąć do klasy piątej kilkoro uczniów. "Klasa 4b liczy

Wiejskie przedszkola nie boją się likwidacji

projekt "Hurra - Idę do przedszkola!". - My przez rok opłacamy pół etatu dla nauczyciela (ok. 1 tys. zł na rękę) oraz gwarantujemy opiekę logopedy i psychologa. Dodatkowo nowa placówka dostaje od nas 20 tys. na wyposażenie sal. Rodzice nic nie płacą za opiekę nad dzieckiem - mówi Krzysztof

Stocznia padła i ciągnie za sobą szkołę

klas pierwszych, w technikum - cztery. Kształciliśmy monterów wyposażenia ślusarskiego i rurociągów. Teraz mamy o połowę mniej chętnych niż przed rokiem. Ale szkoła musi przetrwać. Za kilka lat może się okazać, że brakuje fachowców. Tak, jak było ze szkołami górniczymi. O swoją przyszłość martwią się

Będzie pomoc dla byłych pracowników PGR-ów

budowę i wyposażenie szkół, świetlic i klubów sportowych. Fundusz pomógłby w ograniczeniu bezrobocia na wsi i przeciwdziałałby tzw. dziedziczeniu biedy - powiedział Kalemba. Gotowy projekt powinien być przedstawiony we wrześniu. Kalemba ma nadzieję, że fundusz mógłby powstać w przyszłym roku. Stanisław

Prezydent tłumaczy weto: Nowelizacja ustawy oświatowej nieprzygotowana

systemem oświaty nieprzystosowanym do ich wymagań" - napisał prezydent w uzasadnieniu. Według niego, przebudowa szkół, zmiana wyposażenia klas i świetlic oraz dokształcenie nauczycieli będą wymagały znaczących nakładów finansowych. Tymczasem, zdaniem Lecha Kaczyńskiego, w czasie obecnego kryzysu

Pomysł na firmę: Zwyciężyło orle gniazdo

ziemi na wsi będzie miał taką możliwość - zapewniał 46-letni architekt. Takie domy w USA i Europie Zachodniej to moda. I szyk. W Toskanii dom z sofą, fotelami i w pełni wyposażoną kuchnią ma wokalista Sting (według pomysłu Rodericka Romero, projektanta z Manhattanu). Zamówiła go też sobie projektantka

Luzy w szkole

świetlice to też etaty dla pedagogów - mówi Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektorka wydziału oświaty w Lublinie i szefowa komisji oświaty Unii Metropolii Miast Polskich. Podstawówkom zależy, by już teraz jak najwięcej rodziców sześciolatków posłało je do pierwszej klasy zamiast do zerówki. Wysyłają rodzicom

Zalane szkoły nie zdążą z remontami. Nie mają pieniędzy

Do sutereny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie w maju wdarła się woda z Wisły. Sale lekcyjne, szatnia, kuchnia i szkolny bufet zostały zalane do wysokości 1,8 metra. - Woda zniszczyła ściany i wykładziny, straciliśmy też całe wyposażenie: stoliki, krzesła, meblościanki, sprzęt AGD

Tu na nowo uczą się żyć

natomiast doskonalić swoje umiejętności kulinarne. - Na terenie oddziału znajduje się świetlica terapeutyczna wyposażona w aneks kuchenny, gdzie nasi pacjenci pod opieką terapeuty i wychowawców uczą się przygotowywać posiłki - dodaje Rychlicka. Powrót do środowiska bywa trudny Pobyt w szpitalu to dla

Magistrat namawia rodziców do szkoły!

tygodnie ferii i przerwy świąteczne, w których rodzice muszą zapewnić dzieciom opiekę - waży argumenty Błażejczyk. Co ostatecznie przekonało rodziców? - Zapewnienia wydziału edukacji, że dostaniemy pieniądze na odpowiednie wyposażenie sali dla sześciolatków, pomoce dydaktyczne, i że będą mieć swoją

Biblioteka ma być z ludźmi i dla ludzi

- Szkoła - Praca" i trafiliśmy w dziesiątkę. Jako jedyni z powiatu świeckiego znaleźliśmy się w gronie szczęśliwców, uzyskując dofinansowanie na kwotę 60 tys. zł. Powstało w bibliotece Gminne Centrum Informacji z dobrze wyposażoną bazą komputerową. Wtedy to było coś, bo dostęp do internetu na terenie

Mieszkańcy pytali kandydatów na burmistrza o przyszłość Świecia. Ludzie chcieli wiedzieć, jak zwycięzca wyborów polepszy ich życie. Co z usprawnieniem ruchu i parkingami.

charakter. Dzisiaj, niestety, ludzie na wsiach często zarabiają, pracując w zakładach pracy, a można realizować wiele programów na terenie wsi, aby świadczyć np. usługi okołorolnicze. W sołectwach naszej gminy są świetlice, więc można w ramach tych świetlic zorganizować działalność, dającą utrzymanie

Od lat pomagają chorym, teraz pora wspomóc ich

średnia do przechowywania śniadań byłaby idealna - mówi Mirosława Klinger. - Do tego kuchenka elektryczna. Lampy - bo musimy wymienić we wszystkich pokojach stare jarzeniówki na lustrzanki, takie kwadratowe. Potrzebujemy ich ok. 40. Do tego meble do biur: półki, szafy. I wyposażenie świetlicy: stoły

Tu po chłopsku trzeba myśleć

, żeby ktoś coś ukradł. Najlepszym strażnikiem wszystkich inwestycji byli sami mieszkańcy. Jak ktoś ukradł z budowy, to od razu na drugi dzień byli u mnie mieszkańcy i informowali. Było zaufanie. Inną kwestią jest to, że w latach 90. dużo rzeczy robiło się w czynie społecznym - remonty świetlic, remiz

Tata buduje domy

- przedszkola, szkoły, sklepy, przychodnie, tereny rekreacyjne, świetlice, kluby, szpital, świątynie. Tak jak w latach 20. ubiegłego wieku w Holandii czy Niemczech ma być i w Shubh Griha. Z 25 hektarów, które zajmie osiedle, aż 70 proc. pozostanie niezabudowane, będą tam i tereny dla dzieci, i specjalne trasy

Na onkologii się cieszą

Onkologii Szpitala im. dr. Jurasza w Bydgoszczy i przekazali zakupiony sprzęt oraz poduszki i kołdry - opowiada Hirsch-Lewandowska. - Radość była ogromna, były łzy szczęścia i wzruszenia. Przekazanie odbyło się w szpitalnej świetlicy. Przywitał nas personel pracujący na oddziale z kierownikiem kliniki prof

Jak w domu, ale czegoś brak

- po dziesięć osób w każdej. Pracownicy starają się w jednej razem umieszczać rodzeństwa, bo każda grupa tworzy niemal rodzinę. Zamieszkuje ona wyznaczoną cześć budynku, wyposażoną w indywidualne sanitariaty i aneksy kuchenne. Tu wychowankowie pod okiem opiekunów mogą pichcić to, na co mają ochotę

O miejsca w radzie miasta powalczą nie tylko politycy

na Piaskach prowadzi świetlicę środowiskową "Gniazdo". Drugi z obywatelskich komitetów to "W Imieniu Gorzowian". Liczy na razie tylko trzech kandydatów na radnych, którzy wystartują w okręgu nr 1, obejmującym m.in. Śródmieście. Liderem jest Paweł Chudzik, 31-latek z Gorzowa

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje

Bestsellery