zadania operacyjne

PAP

Bieńkowska: nowa minister powinna rozwiązać problem bramek na autostradach

Bieńkowska: nowa minister powinna rozwiązać problem bramek na autostradach

Dokończenie negocjacji programów operacyjnych i rozwiązanie problemu bramek autostradowych - to zadania, które powinny być m.in. kontynuowane przez nową minister infrastruktury i rozwoju Marię Wasiak - uważa odchodząca szefowa tego resortu Elżbieta Bieńkowska.

Powstaje Kontrakt Lubuski - gminy zawierają partnerstwa

Samorząd woj. lubuskiego kończy prace nad Kontraktem Lubuskim - dokumentem z listą zadań zgłoszonych przez gminy, na które będą zarezerwowane pieniądze w Regionalnym Programie Operacyjnym. Muszą to być wspólne przedsięwzięcia kilku samorządów na danym obszarze.

"Nasz Dziennik": Zadania tylko na śmigłowcach

Żaden ze samolotów stanowiących wyposażenie likwidowanego 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego nie realizuje zadań operacyjnych - ustalił "Nasz Dziennik".

Szczygło: Do nowych zadań potrzebni są nowi ludzie

Szczygło: Do nowych zadań potrzebni są nowi ludzie

roku. Faktyczny proces jego formowania rozpoczęto wiosną 2004 roku. Od lipca 2005 roku DO realizuje swoje zadania. DO kieruje m.in. siłami biorącymi udział w operacjach wojskowych za granicą. Do jego zadań należy także m.in. koordynowanie działań dowództw oraz sił wydzielonych komponentów Wojsk

Do Iraku pojedzie więcej komandosów do walki z terrorystami

Generał powiedział, że decyzję taką podjęto, gdy zmieniła się w Iraku forma ataków z ostrzałów na ataki bombowe. Decyzja o wysłaniu większej liczby żołnierzy przygotowanych do zadań specjalnych zapadła "pod koniec października". Przypomniał, że wcześniej do Iraku wysłano specjalistów, by

Urzędnicy: pomagamy!

Urzędnicy: pomagamy!

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZP) - napisał na naszych łamach w poniedziałek dr Tomasz Łukaszewski z Zespołu Badawczego Integracja, który działa na Uniwersytecie Szczecińskim. ("Urzędnicy, pomagajcie", GW, 9 lutego). Tekst Marcina Szmyta jest odpowiedzią na te

Ponad 34 mln zł wydano na inwestycje melioracyjne w Małopolsce

obsługiwanych pomp na nowoczesne i w pełni zautomatyzowane agregaty pompowe. Zadania melioracyjne, w ramach programu SPO-ROL zostały zrealizowane w Małopolsce na terenie 14 gmin, w 10 powiatach. Dzięki nim znacząco poprawiło się zabezpieczenie przeciwpowodziowe na tych terenach.

Jak we Wrocławiu hartował się agent Tomek

Jak we Wrocławiu hartował się agent Tomek

samodzielność. Z uwagi na posiadane kwalifikacje zawodowe i cechy osobowości został skierowany do realizacji niebezpiecznych zadań w pionie kryminalnym. Posiada perspektywy rozwoju zawodowego". Po rekonwalescencji Tomek wraca do pracy. Pracuje w parze z Arturem G., pseudonim "Grzybek"

Rosja.Sprawdzanie gotowości bojowej Południowego Okręgu Wojskowego

Według niego celem tego przedsięwzięcia jest zbadanie gotowości wojsk do wypełnienia postawionych im zadań, a także ich mobilności i zdolności dokonywania operacyjnych przerzutów na odległości ponad 3 tys. kilometrów. "Głównym celem prowadzonych przedsięwzięć jest sprawdzanie gotowości

Wykładowca politechniki poraniony nożem

Wykładowca politechniki poraniony nożem

Do zdarzenia doszło około godziny 12.50 na V piętrze Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej. Dr Zdanowski miał zaraz zacząć zajęcia ze studentami II roku informatyki. Z relacji świadków wynika, że mężczyźni zderzyli się, jednak chwilę później wykładowca upadł na ziemię. - Pierw

KGP: zakończył się audyt ws. podsłuchów; 7 postępowań dyscyplinarnych

. Podczas prowadzonego audytu okazało się, że w KGP działały dwie grupy, które zajmowały się sprawą tzw. afery taśmowej. Pierwsza powołana został w czerwcu 2014 roku i jej zadaniem był wsparcie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w prowadzonym śledztwie dotyczącym nagrywania funkcjonariuszy publicznych w

Ogłoszono nabór na prezesa oraz wiceprezesów NFOŚiGW

priorytetowych zadań Narodowego Funduszu należą: ochrona atmosfery, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami, ochrona powierzchni ziemi oraz ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Fundusz dysponuje środkami krajowymi, na które składają się wpływy z

Opole. Miasto podsumowało wykonanie budżetu za rok 2015

wpłynął fakt, iż nadwyżka operacyjna jest stabilna. "To bardzo dobrze świadczy o budżecie miasta i tym, w jaki sposób wydajemy pieniądze" - zaznaczył. Mówił również, że dzięki temu, iż wzrosły dochody bieżące budżetu, miasto jest w stanie finansować coraz większe zadania i większą liczbę tych

Lubuskie . 143 mln zł na inwestycje w projekcie budżetu województwa na 2016 r.

zadania inwestycyjne związane z wdrażaniem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego" - podkreśliła marszałek Polak. Rezerwa ogólna w projekcie budżetu województwa na 2015 r. została określona na ok. 2,8 mln zł, a celowa na ponad 7 mln zł. Sesja budżetowa Sejmiku Woj. Lubuskiego została

Małopolskie. W 2017 r. będzie gotowa obwodnica Oświęcimia

zadania. "Ta obwodnica jest niezwykle istotna dla rozwoju Oświęcimia i całego powiatu oświęcimskiego" - ocenił marszałek województwa Marek Sowa. Dodał, że inwestycja będzie jednym z największych zadań drogowych, jakie do tej pory realizował samorząd województwa. Jego najbardziej kosztowny

Kazimierz Kujda nowym prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

główną instytucją finansującą ochronę środowiska, w szczególności przedsięwzięcia ponadregionalne, o kluczowym znaczeniu dla środowiska naturalnego, służące wypełnieniu przez nasz kraj zobowiązań, wynikających z członkostwa w UE. Do priorytetowych zadań Narodowego Funduszu należą: ochrona atmosfery

Kraków. 2. Korpus Zmechanizowany przekształcany w Centrum Operacji Lądowych

- zaznaczył gen. Majewski - ułatwi dowódcy operacyjnemu planowanie użycia i dowodzenia elementami komponentu lądowego, wydzielanymi spośród podległych jednostek do operacji połączonych w czasie kryzysu i wojny w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym. Do zadań Centrum Operacji Lądowych, które zacznie

Prezydent: doświadczenia z misji wykorzystać do obrony terytorium

. Zwrócił uwagę na nowe zadania Dowództwa Operacyjnego, wynikające z reformy systemu dowodzenia obowiązującej od początku roku - przygotowania do roli sztabu naczelnego dowódcy na wypadek kryzysu i zagrożenia. Prezydent poinformował, że zgodnie ze swoją zapowiedzią skierował do Sejmu projekt ustawy, która

KGP: 7 postępowań dyscyplinarnych - efekt audytu ws. "afery taśmowej"

się sprawą tzw. afery taśmowej. Pierwsza powołana został w czerwcu 2014 roku a jej zadaniem było wsparcie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w prowadzonym śledztwie dotyczącym nagrywania funkcjonariuszy publicznych w warszawskich restauracjach. Druga "grupa specjalna" powołana została

Lotnisko Kraków Airport z przebudowanym układem komunikacyjnym

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Obejmował trzy zadania: budowę i przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowę przystanku kolejowego przy terminalu pasażerskim oraz budowę pieszej kładki łączącej przystanek z terminalem. Całkowita wartość zadania wyniosła 38,8 mln zł, zaś

Małopolskie.Otwarto łącznik A4 z terenami po jej północnej stronie

Skanska na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Władze Małopolski chcą w przyszłości kontynuować budowę nowej trasy tak, aby powstało wygodne połączenie autostrady A4 z

Lubuskie . Sejmik przyjął budżet regionu na 2016 r.

Polak dodała, że w trakcie roku budżet będzie zwiększony o ok. 80 mln zł na zadania inwestycyjne związane z wdrażaniem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Rezerwa ogólna w projekcie budżetu województwa na 2015 r. została określona na ok. 2,8 mln zł, a celowa na ponad 7 mln zł.

Ministerstwo Gospodarki: 3,5 mld zł dla przedsiębiorców z POIG w 2014 r.

jego realizacji z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Głównym zadaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W jego ramach są innowacyjne projekty w zakresie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. zasad inwigilacji

służby będą mogły sięgać w celu "zapobiegania lub wykrywania przestępstw", "ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych" czy "realizacji zadań ustawowych". Na pozyskanie treści np. maila czy czatu nadal będzie - tak jak dziś - potrzebna

Tę ustawę oprotestowali RPO, GIODO, Krajowa Rada Sądownictwa i Amnesty. Duda wątpliwości nie miał

będą mogły sięgać w celu "zapobiegania lub wykrywania przestępstw", "ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych" czy "realizacji zadań ustawowych". Na pozyskanie treści np. maila czy czatu nadal będzie - tak jak dziś - potrzebna uprzednia

Zachodnia obwodnica N. Sącza bez opóźnień; droga musi powstać do końca br.

. Budowa obwodnicy rozpoczęła się w maju tego roku, choć pierwotnie miała ruszyć rok wcześniej. Inwestycja ma zagwarantowane unijne dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO). Wynosi ono 34 mln zł, przy wartości całego zadania na poziomie ponad 40 mln zł

Zmiany w MSZ: nowy szef Protokołu Dyplomatycznego oraz Centrum Operacyjnego

Spraw Zagranicznych ustala lub potwierdza ogólne zasady protokołu do stosowania przez administrację państwową i samorządową w stosunkach z partnerami zagranicznymi. Do jego zadań należą m.in.: przygotowanie planów i programów wizyt głów państw, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych oraz ich

Sejm. Komisja gospodarki pozytywnie o projektach budżetów agencji gospodarczych

(ESA), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) przeznaczone będzie 66 mln 97 tys. zł. W rezerwach celowych przewidziano także 30 mln zł na udział Polski w konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejnym zadaniem finansowym z budżetu - jak wskazał Kościński - są

MR będzie wzmacniać obecność eksporterów na nowych rynkach zagranicznych

także pozwoli na prowadzenie spójnej polityki w zakresie koordynacji eksportu" - mówił wiceminister. Wśród zadań nowej państwowej agencji, Domagalski-Łabędzki wymienił m.in. ścisłą współpracę z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI), które odtąd miałyby być nastawione na jakościową, nie

Szef MON: trójnarodowa brygada w przyszłym roku osiągnie gotowość operacyjną

podejmowane w trakcje naszej współpracy" - powiedział Macierewicz. Trójnarodowa brygada powstała na mocy umowy międzypaństwowej podpisanej we wrześniu 2014 r.; jest przeznaczona głównie do udziału w operacjach pokojowych. Dowództwo brygady mieści się w Lublinie. Główne zadanie brygady ma polegać na

BBN: W razie wojny armią pokieruje gen. Marek Tomaszycki. Prezydent wskaże jego kandydaturę

kompetencje i zadania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i kandydata do tej funkcji, a także kompetencje innych organów odpowiedzialnych za polityczno-strategiczne kierowanie obroną państwa. Naczelny dowódca ma przejmować dowodzenie w czasie wojny i podlegać wtedy bezpośrednio prezydentowi kierującemu obroną

Zakończyła się budowa obwodnicy zachodniej Nowego Sącza

. Inwestycja ma zagwarantowane unijne dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO). Wynosi ono 34 mln zł, przy wartości całego zadania na poziomie ponad 40 mln zł. Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z zarządem województwa zadanie powinno zostać zakończone do 30

Sejm. Projekt ws. kierowania obroną w czasie wojny - do komisji

ubiegłym roku i obowiązującej od stycznia zreformowanej struktury dowodzenia. Przewiduje doprecyzowanie: kompetencji naczelnego dowódcy, zadań kandydata na to stanowisko oraz terminu "czas wojny" - w celu usprawnienia kierowania obroną państwa w czasie wojny. Jak argumentował szef BBN Stanisław

Prezydencki projekt dot. kierowania państwem w czasie wojny

trzy zadania regulowane ustawowo: udział w planowaniu i operacyjnym użyciu sił zbrojnych, bo te plany naczelny dowódca będzie realizował po powołaniu na stanowisko; udział w ćwiczeniach i grach strategicznych oraz udział w przygotowaniu wojennego systemu dowodzenia siłami zbrojnymi" - wyliczył

Podkarpackie. Priorytety nowego zarządu województwa

Kruczek odpowiadał będzie za ochronę zdrowia i departament rozwoju regionalnego. Głównym zadaniem w tym departamencie będzie według Kruczka, dokończenie Regionalnego Programu Operacyjnego na l. 2007-2013. Jeśli chodzi o służbę zdrowia Kruczek zapowiedział, że będzie chciał sporządzić bilans otwarcia w

Opole. Władze miasta przedstawiły projekt budżetu na 2016 rok

z pieniędzy z UE, o które miasto będzie ubiegać nie tylko w regionie, ale też np. z programów krajowych. Jednym z czołowych zadań do realizacji w przyszłym roku będzie remont mostu na ul. Niemodlińskiej, który ma się wtedy zacząć. W sumie kosztować będzie blisko 70 mln zł. Połowę z tej kwoty

Łódź. 226 mln euro na inwestycje w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

społeczne, komunikacyjne, ochrona środowiska, zaopatrzenie w media. W metropolii następuje kumulacja zjawisk i zadań innych niż w obszarach wiejskich. Stąd dedykowane 226 mln euro w ramach RPO na projekty w tym obszarze strategicznej interwencji" - podkreślił. "Dziękuję samorządowcom, którzy dwa

Szef MSWiA o audycie ws. "afery taśmowej": specgrupy zainteresowane dziennikarzami

Śledczego Policji, Biura Służby Kryminalnej i Biura Spraw Wewnętrznych. Podczas prowadzonego audytu okazało się, że w KGP działały dwie grupy, które zajmowały się sprawą tzw. afery taśmowej. Pierwsza powołana został w czerwcu 2014 roku, a jej zadaniem było wsparcie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w

KGP: 7 postępowań dyscyplinarnych - efekt audytu ws. "afery taśmowej"

zajmowały się sprawą tzw. afery taśmowej. Pierwsza powołana został w czerwcu 2014 roku a jej zadaniem było wsparcie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w prowadzonym śledztwie dotyczącym nagrywania funkcjonariuszy publicznych w warszawskich restauracjach. Druga "grupa specjalna" powołana została

Wasiak: prawdopodobnie będzie dwóch nowych wiceministrów w MIR

Kopacz zapowiedziała w piątek, że ma już kandydatów na nowych wiceministrów. Dodała, że są to osoby z doświadczeniem, które będą miały bardzo konkretne zadania do wypełnienia. Szefowa MIR przyznała w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami, że nie widzi potrzeby, aby w resorcie było dziewięciu

Małopolskie. Bezrobotni znaleźli pracę przy utrzymaniu zabytków

99 małopolskich instytucjach kultury lub organizacjach pozarządowych zajmujących się zadaniami z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. "Korzyścią dla tych instytucji była możliwość pozyskania dodatkowych osób, których koszty wynagrodzenie pokrywał urząd pracy, do wykonywania

Grabowski: umowa z NFOŚiGW ws. programu "Infrastruktura i Środowisko" w ciągu miesiąca

Jak wyjaśnił, trwają jeszcze ustalenia dotyczące zadań, które mogłyby realizować fundusze wojewódzkie i w jakiej roli miałyby one występować. Ale - dodał - nie miał wątpliwości, że to NFOŚiGW będzie główną instytucją wdrażającą program w obszarze ochrony środowiska. "W ciągu miesiąca

POT: ok. 3,7 mln osób odwiedziło obiekty współfinansowane przez UE w Polsce

poinformowała, do 10 grudnia br. na rzecz beneficjentów dokonano płatności w kwocie ponad 516 mln zł, co stanowi niemal 90 proc. wykorzystania alokacji. "Choć głównym zadaniem POT jest promowanie naszego kraju tu na miejscu jak i zagranicą, to bez silnych, rozpoznawalnych produktów turystycznych o

Prezydencki projekt dot. kierowania państwem w czasie wojny

planowania operacyjnego użycia sił zbrojnych i przygotowania wojennego systemu dowodzenia. W projekcie przewiduje się również poszerzenie kompetencji szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny, poprzez dodanie zadań dotyczących wsparcia prezydenta RP w kierowaniu obroną państwa. Prezydencka

Prezydent: doprecyzować system dowodzenia w czasie wojny

zbrojnymi wydzielonymi przez ministra obrony narodowej do realizacji zadań w ramach obrony państwa kierowanej przez prezydenta". Prezydent postuluje także dookreślenie zadań kandydata na naczelnego dowódcę sił zbrojnych. Zgodnie z obowiązującym od początku roku systemem dowodzenia możliwe jest

Kielce. Podpisano Kontrakt Terytorialny dla Świętokrzyskiego

których znalazło się świętokrzyskie. W kontrakcie dla regionu, znalazły się 53 zadania na listach: podstawowej i warunkowej. Na liście podstawowej dokumentu zapisano 15 projektów. Są wśród nich inwestycyjne drogowe i kolejowe. To m.in.: dokończenie przebudowy drogi ekspresowej S7 Warszawa - Kraków w

Kujawsko-Pomorskie. Radni przyjęli budżet na 2016 r. - bez deficytu

mln zł (5,1 proc.). W budżecie zaplanowano przychody i rozchody w wysokości 42,6 mln zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na zadania własne i zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego. Wydatki wynikające z umów poręczenia i gwarancji udzielonych przez

Kierowcy mogą korzystać z obwodnicy zachodniej Nowego Sącza

dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO). Wynosi ono 34 mln zł, przy wartości całego zadania na poziomie prawie 47 mln zł. Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z zarządem województwa zadanie powinno zostać zakończone do 30 listopada, a rozliczone do końca 2015 r

Prezydent postanowił o użyciu polskich żołnierzy w Republice Środkowoafrykańskiej

Środkowoafrykańskiej na wniosek rządu. PKW będzie operacyjnie podporządkowany dowódcy operacji Unii Europejskiej EUFOR RCA. Do jej głównych zadań będzie należeć zapewnienie bezpieczeństwa, swobody przemieszczania się i funkcjonowania lotniska w stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej - Bangi. Unijna operacja ma także

Sejm zajmie się projektem dotyczącym kierowania państwem w czasie wojny

wyznaczone zadania na czas wojny, wiedziały, kiedy ten czas się rozpoczyna i kończy. Prezydencka propozycja precyzuje, że kompetencje naczelnego dowódcy - który w czasie wojny ma podlegać prezydentowi - dotyczą tylko kwestii związanych z obroną państwa. Wskazuje także zadania kandydata na stanowisko

Letterspace - premiera aplikacji do notatek wykorzystującej hashtagi

przede wszystkim na Twitterze (a ostatnio również na Facebooku)" - tłumaczy w rozmowie z PAP Maciej Skrzypczak z "iMagazine". Program pozwala także na stworzenie listy zadań. Dane synchronizowane są za pomocą chmury Apple - iCloud, dzięki czemu są one na bieżąco aktualizowane na

W 2015 roku gorzowski szpital zamierza zainwestować ponad 120 mln zł

przeniesione zostaną wszystkie oddziały i poradnie związane z onkologią, które działają w różnych miejscach szpitala. Koszt zadania to ok. 30 mln zł. "Gorzowskie Centrum Onkologii umożliwi chorym na nowotwory kompleksową opiekę na oddziałach ze specjalistycznym sprzętem" - podkreślił Dębicki. Do

Stolica.Pożegnano żołnierzy, jadących do Rep. Środkowoafrykańskiej

decyzję podejmą polskie władze. Druga zmiana PKW RŚA ma być bowiem pomostem do wykonywania zadań w ramach sił ONZ. Jako główne zadanie kontyngentu Tomaszycki wymienił przygotowanie do tego, aby misja MINUSCA, złożona obecnie z sił afrykańskich, była w stanie wykonywać swoje zadania mandatowe

Prezydent przedłużył misję w Republice Środkowoafrykańskiej

CAR do 15 marca 2015 r. Głównym celem operacji UE w Republice Środkowoafrykańskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji. Zadanie to ma przejąć misja ONZ MINUSCA. "Zakłada się, że siły MINUSCA osiągną pełną gotowość operacyjną w skali całego obszaru Republiki Środkowoafrykańskiej do

Lublin. Węzeł komunikacyjny za 86 mln zł usprawni ruch w mieście

zakończeniu inwestycji. Stąd nasze oczekiwanie, że wykonawca zdecyduje się w części kredytować zadanie" - zaznaczył Żuk. Jego zdaniem nie będzie kłopotu ze znalezieniem wykonawcy. "Każda duża firma szuka dzisiaj takich zleceń, to jest bardzo duże zadanie, trudne, ale ciekawe dla dużych firm, które

Kancelaria Prezydenta: nowe przepisy porządkują kompetencje służb

dane służby będą mogły sięgać w celu "zapobiegania lub wykrywania przestępstw", "ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych" czy "realizacji zadań ustawowych". Na pozyskanie treści np. maila czy czatu nadal będzie - tak jak dziś - potrzebna

Nowy model w Tramwajach Śląskich od soboty na torach

jednym z ostatnich zadań realizowanego w regionie od kilku lat unijnego projekt modernizacji infrastruktury w regionie wart łącznie ok. 850 mln zł. Musi zostać rozliczony do końca roku, aby nie przepadły fundusze UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Innym

Szef BBN: organizacje proobronne mogą pracować na rzecz państwa

charakterze operacyjnym - wypełniane w razie zagrożenia i wojny; zadania szkoleniowe świadczone na rzecz wojska, policji, Straży Granicznej i pożarnej oraz innych instytucji państwowych. "Przykładowo mogłoby to być zaangażowanie w szkolenie rezerw mobilizacyjnych" - wskazał Koziej. Inny możliwy

Lublin. Plany na 2016 rok - nowe drogi, ulice i centrum kultury

unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, którego spodziewają się w 2017 r. Oczekują, że wykonawca zdecyduje się w części kredytować zadanie. Do końca 2016 r. ma być gotowa zachodnia obwodnica Lublina, jej budowa już trwa. Pozwoli ona kierowcom na ominięcie miasta na trasie Rzeszów - Białystok

Policja i wojsko podpisały porozumienia o współdziałaniu

policja bez wojska i wzajemnie wojsko bez policji nie jest w stanie wykonywać swoich zadań" - powiedział generał. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy dowództwa generalnego ppłk Artur Goławski, porozumienie podpisane z policją przez dowództwo zobowiązuje strony do współdziałania w kwestiach

Wrocław. Kontrakt Terytorialny dla Dolnego Śląska podpisany

m.in. trasy z północy Polski na Południe tzw. Odrzanki. W projekcie znalazło się osiem inwestycji kolejowych. Ważnym zadaniem będzie również uruchomienie kolei aglomeracyjnej, która połączy mniejsze ośrodki regionu z Wrocławiem. Na inwestycje w infrastrukturę kolejową zaplanowano ponad 5 mld zł. W

KE zatwierdziła dofinansowanie modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego

Jak powiedział w czwartek PAP rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Piotr Stachura, trwająca od 2012 roku modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) będzie kosztować około 900 mln zł. "Do wykonania pozostało nam jeszcze jedno zadanie, które dotyczy poprawy systemu

Rozstrzygnięto przetarg na ochronę brzegu w Łebie, Rowach i Ustce

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie powinno być wykonane w 2015 r. Jego celem jest zabezpieczenie wybrzeża przed erozją. Prace projektowe i budowlane obejmą odcinek brzegu o łącznej długości 4,1 km (2,3 km w Łebie, 950 m w Rowach i 850 m w Ustce). Przed rozpoczęciem prac przeprowadzone zostanie

Mamy ustawę na wypadek wojny

Komorowski. Ustawa po nowelizacji Nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony i kilku innych ustaw, określa ramy czasowe "czasu wojny" oraz kompetencje i zadania naczelnego dowódcy sił zbrojnych i kandydata do tej funkcji, a także kompetencje innych organów odpowiedzialnych za polityczno

BiT-City zintegruje komunikacyjnie Bydgoszcz, Toruń i okoliczne gminy

-City wchodzi siedem projektów realizowanych na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego, z których pięć finansowanych jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zadanie 7.3 ("Transport miejski w obszarach metropolitalnych"), a pozostałe dwa projekty z

Pomorskie. Ogłoszenie o naborze projektów dla bezrobotnej młodzieży

zorganizowano cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących programu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia, biur karier, powiatowych urzędów pracy i innych instytucji współpracujących z młodymi ludźmi. Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, jako Instytucji

Znamy nowego dowódcę sił zbrojnych w czasie wojny. Prezydent wskazał gen. Marka Tomaszyckiego

żołnierza. Podziękował swoim podwładnym, którzy "pracowali na to, by mógł godnie wykonywać swoje zadania". Podkreślił, że stanowisko, na które go wskazano, nakłada potężne obowiązki dla kandydata, jednocześnie ułatwiając współdziałanie ze wszystkimi uczestnikami systemu obronnego. Życzył też sobie

Senackie komisje za przyjęciem noweli ws. inwigilacji bez poprawek

", "ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych" czy "realizacji zadań" ustawowych. Na pozyskanie treści np. maila czy czatu nadal będzie - tak jak dziś - potrzebna uprzednia zgoda sądu. W lipcu 2014 r. TK orzekł, że niekonstytucyjne są: część

Senat debatuje nad nowelizacją ws. inwigilacji

poszukiwawczych" czy "realizacji zadań" ustawowych. Na pozyskanie treści np. maila czy czatu nadal będzie - tak jak dziś - potrzebna uprzednia zgoda sądu. W lipcu 2014 r. TK orzekł, że niekonstytucyjne są: część podstaw prawnych kontroli operacyjnej; brak niezależnej kontroli pobierania danych

Przerwa w debacie Senatu nad nowelizacją zasad inwigilacji

przestępstw", "ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych" czy "realizacji zadań" ustawowych. Na pozyskanie treści np. maila czy czatu nadal będzie - tak jak dziś - potrzebna uprzednia zgoda sądu. W lipcu 2014 r. TK orzekł, że niekonstytucyjne są

Prezydent: doświadczenia z misji wykorzystać do obrony terytorium

Dowództwo początkowo przejęło dowodzenie siłami wydzielonymi do misji w Iraku i Afganistanie, z czasem jego zadaniami stało się przygotowanie do połączonych ćwiczeń różnych rodzajów sił zbrojnych, a obecnie odpowiada ono także za wsparcie administracji cywilnej w sytuacjach kryzysowych i dowodzenie w razie

Pomorskie. Zrealizowano projekty za ponad 1 mld zł w ramach POIiŚ

ziemi był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku. WFOŚiGW podpisał 45 umów na realizację projektów, z których tylko dwa nie dotyczyły sieci kanalizacji sanitarnej. Zrealizowano ok. 220 zadań inwestycyjnych. W Pomorskiem zbudowano i zmodernizowano 526 km sieci

Kraków. Kontrakt Terytorialny dla Małopolski podpisany

nas zadaniach. Jest zobowiązaniem zarówno po stronie samorządu jak i administracji rządowej do realizacji tych zadań" - powiedział marszałek województwa Marek Sowa. Jak podkreślił, samorząd stał się partnerem w prowadzeniu polityki regionalnej i jest to realizacja idei, która przyświecała

Wojsko szykuje nową koncepcję obrony terytorialnej

jedno ze swoich najistotniejszych zadań. Zapowiedział wówczas, że w perspektywie roku MON zamierza doprowadzić do zorganizowania i uruchomienia na granicy wschodniej co najmniej trzech brygad. Jak powiedział płk Gaj, wojsko będzie starało się do końca 2016 r. nie tylko powołać dowództwa tych brygada

Rząd pozytywnie o prezydenckim projekcie dot. obrony; proponuje kilka zmian

inne podmioty mające zadania na czas wojny wiedzieli, kiedy się on zaczyna i kończy. W projekcie przewiduje się, że postanowienia prezydenta podlegałyby niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Prezydencki projekt zakłada, że zadaniem Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych - podporządkowanemu

Michał Kurtyka: trzeba uruchomić bodźce inwestycyjne w energetyce

wprowadzeniu stopni zasilania. "To wydarzenie diametralnie zmieniło sposób myślenia o energii - od przedmiotu zainteresowania specjalistów (...) problem dostępności energii, bezpieczeństwa jej dostaw znalazł się w centrum życia codziennego" - powiedział. Jak mówił, podstawowym zadaniem sektora

Prof. Jan Węglarz doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

Godność nadano mu "w uznaniu jego wielkiego wkładu w rozwój badań operacyjnych, a w szczególności teorii szeregowania zadań i działania zasobów w systemach komputerowych i produkcyjnych, zasług w kształceniu kadry naukowej i stworzeniu uznanej w świecie szkoły naukowej z zakresu badań

Szef MSWiA: obowiązki komendanta policji przejmuje mł. insp. Andrzej Szymczyk

Błaszczak. Dodał, że "najważniejsze jest dobro służb, których zadaniem jest obrona wolności obywatelskich i bezpieczeństwa obywateli". "Taką służbą jest policja. Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona" - powiedział szef MSWiA. "Jeżeli nawet tak jest, że słyszymy o jakichś

Żuławy. Planowane inwestycje przeciwpowodziowe za ok. 800 mln zł

rejonie Żuław" - wyjaśniła. Do najpilniejszych planowanych zadań zaliczyła też budowę wrót przeciwpowodziowych, przeciwsztormowych na Tudze, które znacznie poprawiłyby bezpieczeństwo Nowego Dworu Gdańskiego oraz zakup czterech lodołamaczy. "Odbudowalibyśmy flotyllę lodołamaczy na potrzeby

KE zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny woj. opolskiego

przeliczeniu na złotówki i po dodaniu pieniedzy z wkładów własnych oznacza to, iż na różne inwestycje i zadania w woj. opolskim w najbliższych latach będzie prawie 6 mld zł. "To są ostatnie takie duże pieniądze dla regionu w tych najbliższych latach. Trzeba więc podejść do nich z dużą pokorą"

Lubuskie. 58,3 mln zł wydano na gospodarkę wodną i ochronę przeciwpowodziową

Nysy na wysokości miejscowości Przewóz, zmodernizować wał w rejonie wsi Kiełcz nad Odrą, wybudować nową przepompownię w rejonie Skwierzyny nad Wartą i zmodernizować stację pomp "Będów". Te zadania mają być współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2016 r. planowane jest

Lublin. 370 mln zł na inwestycje w budżecie na 2015 r.

Województwa Lubelskiego i programu Polska Wschodnia będą dostępne najwcześniej za rok, a z dużych programów centralnych jeszcze później. "Musimy sobie radzić tymi środkami, którymi dysponujemy, z kredytów i w części ze środków europejskich, ale na kontynuowane zadania. Staraliśmy się uwzględnić dużo

Opole. 12 mln zł pożyczki na gospodarkę wodno-ściekową w gm. Kluczbork

kluczborskiego Hydrokomu - mieszka ok. 30 tys. osób. W ramach inwestycji będą realizowane takie zadania jak: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bąków, Kuniów, Ligota Dolna i Kluczbork; modernizacja oczyszczalni ścieków w Ligocie Kluczborskiej; remont i unowocześnienie zabytkowej stacji uzdatniania

PARP będzie wspierać rozwój startupów w Polsce wschodniej

Polsce "będą miały za zadanie właśnie pomagać wykluwaniu się, inkubowaniu pomysłów i przetwarzaniu pomysłów młodych ludzi" na konkretne przedsięwzięcia. "Z jednej strony będziemy wspierać te obszary, gdzie rynek startupowy jest relatywnie słabiej rozwinięty, z drugiej - chcemy wykorzystać

Sosnowiec. Samorząd zamierza wydać ponad 170 mln zł na walkę z niską emisją

Jednym z najważniejszych zadań, jak poinformował samorząd, będzie modernizacja systemu ogrzewania poprzez przyłączenie kamienic m.in. w centrum miasta do sieci ciepłowniczej. W tym celu zostanie również przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców. "Planujemy remont ulic w ścisłym centrum, chodzi

TK: w ustawie o ABW zbyt ogólnie o "innych przestępstwach"

Przestawiając uzasadnienie do wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność paragrafu ustawy o ABW mówiącej o ściganiu tak niedookreślonych przestępstw, sędzia Zubik podkreślił, że TK nie kwestionuje ustawowego zakresu zadań ABW. "Ale problem wynika stąd, że ustawodawca nie określił przedmiotowego

RPO zaskarży do TK nowelizację ustawę ws. zasad inwigilacji

utworzą je na swój koszt; Sejm przyjął poprawkę Nowoczesnej, by zwolnić od tego mniejsze firmy). Po dane służby będą mogły sięgać w celu "zapobiegania lub wykrywania przestępstw", "ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych" czy "realizacji zadań

Powstanie Centrum Operacji Specjalnych

Specjalnych pokieruje gen. bryg. Jerzy Gut, a gen. bryg. Piotr Patalong (wcześniej dowódca wojsk specjalnych) pozostanie na stanowisku szefa Inspektoratu Wojsk Specjalnych funkcjonującego w ramach Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Do zasadniczych zadań Centrum Operacji Specjalnych będą należały

Senat debatuje nad nowelizacją zasad inwigilacji

dane służby będą mogły sięgać także w celu "rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania przestępstw", "ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych" czy "realizacji zadań" ustawowych. Na pozyskanie treści np. maila czy czatu nadal

Senackie komisje omawiają nowelizację zasad inwigilacji

mogły sięgać także w celu "rozpoznawania, zapobiegania zwalczania, wykrywania przestępstw", "ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych" czy "realizacji zadań" ustawowych. Na pozyskanie treści np. maila czy czatu nadal będzie - tak jak dziś

Prokuratura zwróciła się do KGP o kopię raportu z audytu dot. "afery taśmowej"

a jej zadaniem było wsparcie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w prowadzonym śledztwie dotyczącym nagrywania funkcjonariuszy publicznych w warszawskich restauracjach. Druga "grupa specjalna" powołana została niespełna miesiąc później - w lipcu 2014 roku; w jej skład weszli tylko

MIR: PKP PLK wykorzystała 95 proc. środków UE na ten rok

infrastruktury kolejowej realizowane są zgodnie z przyjętym 5 listopada 2013 roku przez Radę Ministrów "Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych do roku 2015 r.". Program obejmuje 140 zadań inwestycyjnych w ramach obecnej perspektywy finansowej (lata 2007-2013) z tego 62 inwestycje realizowane są w

Lublin. 370 mln na inwestycje w projekcie budżetu miasta na 2015 r.

zwiększana. Projekt budżetu nie uwzględnia bowiem zadań zgłoszonych do realizacji z unijnej perspektywy 2014-2020, które będą wprowadzane do budżetu miasta sukcesywnie po podpisaniu umów na dofinansowanie. "Od razu zapowiem częste nowelizowanie budżetu, będziemy tych umów w trakcie przyszłego roku

Śląskie. Sławków zrewitalizuje centrum za 21 mln zł

. Rewitalizacji zostanie poddana część miasta o łącznej powierzchni prawie 4 ha. Burmistrz Goraj powiedział, że w ramach projektu zostanie zrealizowanych siedem zadań, których miasto nie wykonałoby bez wsparcia z zewnątrz. Podczas prac zostaną gruntownie wyremontowane trzy budynki. Jeden, przy ul. Kościelnej

Komisja pracuje nad projektem PiS ws. zasad inwigilacji

wykrywania przestępstw. Wskazano też, że dane telekomunikacyjne, pocztowe oraz internetowe mogą być udostępniane tylko w celu realizacji konkretnych zadań określonych w ustawie regulującej działalność danej służby. Materiały telekomunikacyjne i pocztowe, które w ocenie prokuratora prowadzącego sprawę nie

Inwestycje w drogi, koleje i szpitale w kontrakcie dla Świętokrzyskiego

, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Kazimierz Kotowski z zarządu województwa świętokrzyskiego powiedział PAP, że szacunkowy koszt wszystkich projektów, które mają być realizowane w ramach kontraktu, wyniósł 10,4 mld zł - to 53 zadania na listach: podstawowej i warunkowej. Na liście

Podkarpackie. Prawie 52,5 mln euro na rewitalizację w ramach nowego RPO

wydanych zostało ponad 79,5 mln euro. Dodatkowo z budżetu przeznaczono na tego typu zadania prawie 12,7 mln zł.

Powitanie żandarmów wracających z Republiki Środkowoafrykańskiej

, że jest pan dumny ze swoich podwładnych" - zwróciła się od komendanta głównego ŻW gen. dyw. Mirosława Rozmusa. Podziękowania za przygotowanie 50-osobowego kontyngentu i efektywne wypełnianie zadań wyrazili także szef sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir

Maria Wasiak objęła resort infrastruktury i rozwoju

Komorowski powołał na ministra infrastruktury i rozwoju. W sobotę Bieńkowska zaliczyła do zadań nowej minister m.in. dokończenie negocjacji programów operacyjnych i rozwiązanie problemu bramek autostradowych. W piątek na konferencji prasowej Bieńkowska mówiła, że rekomenduje swojemu następcy zastąpienie

Małopolskie. Osoby bezrobotne znajdą pracę przy utrzymaniu zabytków

pracować lub odbywać staż zawodowy w małopolskich instytucjach kultury lub organizacjach pozarządowych zajmujących się zadaniami z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W programie mogą też uczestniczyć kościelne osoby prawne zarządzające obiektami sakralnymi. W ten sposób bezrobotni będą

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Security Process Explorer

Security Process Explorer to menadżer zadań, który wyłączy zbędne procesy zachodzące w trakcie pracy systemu operacyjnego.

Security Process Explorer

SmartClose

operacyjnej dla wybranych aplikacji.

SmartClose to ciekawy menadżer zadań który zwiększy wydajność komputera.

EndProcess

EndProcess to program, który za pośrednictwem własnego okna komend włączy wybraną przez użytkownika aplikację.

EndProcess to przydatny dodatek do menadżera zadań systemu operacyjnego. Aplikacja włączy określony program bądź proces i tym samym przyspieszy pracę

PC Brother System Maintenance

PC Brother System Maintenance jest darmową aplikacją do kontrolowania i wyłączania zbędnych procesów w systemie operacyjnym.

PC Brother System Maintenance umożliwia zachowanie większej kontroli nad działaniem systemu operacyjnego umożliwiając wyłączenie dowolnego

Start Menu XP

Start Menu XP to prosta aplikacja, która umożliwia zmianę wyglądu głównego paska zadań na standardowy wygląd z Windowsa XP.

Start Menu XP to przydatny program, który ułatwi korzystanie z nowych systemów operacyjnych Microsoftu. Standardowy pasek zadań wraz z menu