zapłaty składki

Judyta Watoła

Lekarze do lekarzy: Udławcie się pijawki

Lekarze do lekarzy: Udławcie się pijawki

Co czwarty lekarz na Śląsku zalega z zapłatą obowiązkowych składek na izbę lekarską. Kiedy izba zagroziła ich egzekucją, większość zaczęła płacić, ale na przelewach dopisują komentarze: "haracz", albo "Udławcie się pijawki!".

Przedsiębiorcy grożą ZUS-owi sądem

Jeśli w ostatnim półroczu spóźniłeś się choćby dzień z zapłatą składki chorobowej, ZUS nie wypłaci ci zasiłku, a zgromadzone składki przepadną. Po interwencji "Gazety" posłowie PO i PiS zajmą się naprawą przepisów.

Bułgarscy dłużnicy zostaną w kraju

Bułgar, który zalega pół roku z zapłatą składek na opiekę zdrowotną, nie wyjedzie za granicę i nie kupi domu - takie środki chce wprowadzić ministerstwo zdrowia, które z powodu niezapłaconych składek traci fortunę

Te firmy dołożą poważne pieniądze do "mediów narodowych". Sprawdźcie, ile zapłacą

Te firmy dołożą poważne pieniądze do "mediów narodowych". Sprawdźcie, ile zapłacą

opłat? W myśl projektu do zapłaty składki audiowizualnej zobowiązani będą końcowi odbiorcy energii elektrycznej bez względu na status prawny: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. Obowiązek zapłaty 15 zł [rocznie - 180 zł] będzie dotyczył osobno każdego

Od nowego roku powszechna danina na media narodowe. Zapłacimy 15 zł mies. z rachunkiem za prąd

Od nowego roku powszechna danina na media narodowe. Zapłacimy 15 zł mies. z rachunkiem za prąd

". W myśl projektu do zapłaty składki audiowizualnej zobowiązani będą końcowi odbiorcy energii elektrycznej bez względu na status prawny: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. Zapłacimy za każdy punkt osobno, np. mieszkanie/a i działkę Obowiązek

Sejm. Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców nawet jeśli spóźnią się z płatnością

samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą z innymi podmiotami opłacającymi składki, dot. także niepełnosprawnych rolników. Zmiana pozwoli niepełnosprawnym samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą uniknąć sytuacji pozbawienia dotacji z PFRON z powodu opóźnienia w zapłacie składki. Dzięki

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

spóźnić z zapłatą składki choćby jeden dzień. Inne podmioty w takim przypadku płacą jedynie odsetki ustawowe za zwłokę" - mówiła. "Zwrot ten, często kilkudziesięciu tysięcy złotych, żądany jest w krótkim czasie trzech tygodni. Skąd biedny człowiek ma wziąć takie pieniądze, nie wiadomo"

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

spóźnić z zapłatą składki choćby jeden dzień. Inne podmioty w takim przypadku płacą jedynie odsetki ustawowe za zwłokę" - mówiła. "Zwrot ten, często kilkudziesięciu tysięcy złotych, żądany jest w krótkim czasie trzech tygodni. Skąd biedny człowiek ma wziąć takie pieniądze, nie wiadomo"

Kruczek prawny, który pomaga nie płacić abonamentu RTV? Prawnik rozwiewa wątpliwości

Kruczek prawny, który pomaga nie płacić abonamentu RTV? Prawnik rozwiewa wątpliwości

Poruszenie wywołała informacja, iż Poczta Polska wysyła wezwania do zapłaty nawet 1,5 tys. zł za zaległy abonament RTV (to suma składek za 5 lat plus ustawowe odsetki). Pisma są skierowane do tych, którzy mieli w domu zarejestrowane odbiorniki, by płacić abonament, ale później przestali uiszczać

Za media narodowe mają płacić wszyscy. Jednak najwięcej mogą one kosztować... Kościół

Za media narodowe mają płacić wszyscy. Jednak najwięcej mogą one kosztować... Kościół

ustawą.  Nie wiemy jednak, ilu duchownych ma zarejestrowane odbiorniki i płaci abonament. Zapytaliśmy o to Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski i czekamy na odpowiedź. Gdy tylko ją uzyskamy, zamieścimy ją tutaj.  Kto będzie zwolniony z opłat? W myśl projektu do zapłaty składki

Na co PiS wydaje subwencje? "Polityka": 700 tys. na ochronę prezesa, tysiące dla prawników i o. Rydzyka

Na co PiS wydaje subwencje? "Polityka": 700 tys. na ochronę prezesa, tysiące dla prawników i o. Rydzyka

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasKażda partia, która w wyborach uzyskała co najmniej 3 proc. głosów, otrzymuje z budżetu państwa - czyli z naszych podatków - pieniądze na działalność, tzw. subwencje. Są one głównym źródłem pieniędzy dla partii (poza składkami członków i wykorzystaniem własnego

UOKiK i RF: bank powinien obniżyć i zwrócić koszty kredytu przy wcześniejszej spłacie

składek na ubezpieczenie. Naszym zdaniem to zła praktyka naruszająca przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Ponieważ tego typu skargi powtarzają się, wspólnie z Prezesem UOKiK postanowiliśmy zająć wyraźne stanowisko" - podkreśliła Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy. UOKiK i RF zauważają, że z

Na co PiS wydaje subwencje? „Polityka”: 700 tys. a ochronę prezesa, tysiące dla prawników i o. Rydzyka

Na co PiS wydaje subwencje? „Polityka”: 700 tys. a ochronę prezesa, tysiące dla prawników i o. Rydzyka

- czyli z naszych podatków - pieniądze na działalność, tzw. subwencje. Są one głównym źródłem pieniędzy dla partii (poza składkami członków i wykorzystaniem własnego majątku), a ich wielkość zależy od tego, ile partia uzyskała głosów. W zeszłym roku (w związku z wynikiem poprzednich wyborów) PO otrzymała

Zewnętrzny audyt w NIK: nie stwierdzono nieprawidłowości

końcowej opinii dla marszałka Sejmu audytor nie stwierdził nieprawidłowości. Brak było m.in. opóźnień w zapłacie zobowiązań skutkujących koniecznością zapłaty odsetek, uznano, że dochody pobierane przez NIK terminowo przekazywano do budżetu państwa, nie wystąpiły rozbieżności między danymi zawartymi w

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

troje dzieci w wieku do 18 lat lub, gdy się ono uczy, do 25 lat. W porządku obrad jest także nowelizacja ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014. Przedłuża ona obowiązywanie przepisów dotyczących składki zdrowotnej rolników na 2015 i 2016 rok. W myśl tych przepisów za

Tusk zapowiada zmiany sposobu rozliczania VAT

Tusk zapowiada zmiany sposobu rozliczania VAT

Jak mówił Tusk, chodzi o tych, którzy muszą zapłacić VAT z tytułu otrzymania faktury za wykonaną usługę lub towar, ale nie dostali zapłaty. Szef rządu dodał, że trzeba było znaleźć rozwiązanie, które byłoby zgodne z prawem UE, a jednocześnie spełniało dwa cele. - Po pierwsze, trzeba było skłonić

Frank drogi? Bank poratuje kredytem. Nowy pomysł na pomoc klientom

zapłaty składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Pod taki obowiązek co jakiś czas, najczęściej co trzy lata, podpada większość walutowych kredytobiorców. Teraz składki są znacznie wyższe, bo i kredyt - na skutek różnic kursowych - "puchnie". Czytaj też: Banki polują na ludzi wielkiej

Lewica przestrzega przed urynkowieniem usług publicznych

wybierają te usługi, za które można otrzymać wyższą zapłatę, a ograniczają te, które są nieopłacalne, niedostatecznie finansowane przez NFZ. Według b. ministra zdrowia odejście od komercjalizacji szpitali nie zagrozi kondycji finansowej placówek. "Nie od formy działania zależy, czy szpital się zadłuża

ZUS odbiera matkom pieniądze

- Do zapłaty mam ponad 4 tys. zł. Urzędnik w ZUS powiedział, że powinnam się cieszyć, bo inne matki mają nawet 30-tysięczne zaległości. Tylko z czego tu się cieszyć? - skarży się pani Katarzyna. Kobieta ma etat w prywatnej firmie i równocześnie prowadzi własną działalność gospodarczą jako księgowa

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

im kwoty ulgi. Otrzymają oni swego rodzaju zwrot podatku od fiskusa. "Kwota takiego wsparcia nie może jednak przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o kwotę tych składek odliczonych w

Ekspertka: uwaga na umowy o dzieło w agencjach pracy tymczasowej

nadliczbowych" - powiedziała ekspertka. Jak zaznaczyła, osoba zawierająca umowę cywilnoprawną z agencją pracy tymczasowej powinna pamiętać, że nie będzie zabezpieczona regulacjami wynikającymi z Kodeksu pracy, a więc np., że można będzie na nią nałożyć obowiązek zapłaty kary umownej czy dokonać z jej

RPO za umorzeniem zaległych składek ZUS matkom przebywającym na urlopach

przepisów i wyroku Sądu Najwyższego z 2006 r., który orzekł, że osoby te powinny były płacić wszystkie składki, także emerytalno-rentowe, ZUS domaga się zapłaty zaległych należności, mimo że wcześniej często sam wydawał zaświadczenia poświadczające brak zaległości. Sprawa dotyczy ok. 46 tys. kobiet, ich

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

wygaszenie wydobycia w ruchu Boże Dary i przeniesienie go do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pozwała Comarch o zapłatę prawie 34,5 mln zł kar umownych - podał Comarch w komunikacie. - Grupa Robyg w najbliższych latach zakłada kontraktację 2.100

"Gazeta Prawna": Rewolucja w ubezpieczeniach

Modyfikacja 27 z 29 artykułów tego kodeksu dotyczących umowy ubezpieczenia spowoduje, że miliony Polaków - klientów towarzystw ubezpieczeniowych zyskają zdecydowanie lepsze warunki ochrony. Towarzystwa będą musiały nam przypominać o terminie zapłaty kolejnej raty składki za ubezpieczenie samochodu

Rewolucja w ubezpieczeniach

Modyfikacja 27 z 29 artykułów tego kodeksu dotyczących umowy ubezpieczenia spowoduje, że miliony Polaków - klientów towarzystw ubezpieczeniowych zyskają zdecydowanie lepsze warunki ochrony. Towarzystwa będą musiały nam przypominać o terminie zapłaty kolejnej raty składki za ubezpieczenie samochodu

Sejm o projekcie ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kowalczyk miał też wątpliwości, czy możliwe będzie wypłacanie rekompensat do 70 proc. poniesionych strat, jeżeli składki będą pochodzić tylko od rolników. Problematyczne może być też w jego opinii szacowanie spadku dochodów, bo to trzeba udowodnić na podstawie rachunkowości

Składki zdrowotne rolników darmowe tylko do końca roku

Wiesław Gryn, rolnik z Zamojszczyzny. Ma 360 ha. Uprawia zboże, rzepak i kukurydzę. Jak pozostałych 1,5 mln polskich rolników nie płaci składek zdrowotnych. Pieniądze wykłada za nich państwo, także za tych najbogatszych. W tym roku budżet wyda na to prawie 1,9 mld zł. Wychodzi po 100 zł miesięcznie

Smoleński dług adwokatów

Do okręgowej rady adwokackiej w Częstochowie, podobnie jak do innych w kraju, dotarły pismo przypominające o konieczności zwrócenia naczelnej radzie pieniędzy za pierwsze składki na polisy posagowe dla czwórki niepełnoletnich dzieci osieroconych przez Joannę Agacką-Indecką i Stanisława Mikkego

Piotr Ikonowicz będzie eksmitowany ze swoim biurem. "Zaniedbałem sprawę"

. Ikonowicz przyznaje, że "trochę zaniedbał sprawę". - Najpierw opłacaliśmy rachunki, by kancelaria mogła funkcjonować. Nie dostajemy dotacji, żyjemy ze składek i darowizn. Co jakiś czas ktoś wpłaca większą sumę i wtedy staramy się regulować zaległości. Liczyliśmy na to, że tak będzie i teraz

PJN złożył w Sejmie projekt dot. przedsiębiorców

systemową oznaczonych. Nie mając umocowania prawnego ZUS działa zatem poza prawem". Napisano w nim także, że "według niektórych szacunków dotyczy to około 500 tys. podmiotów gospodarczych, zobowiązanych do zapłaty nienależnych za wskazany okres składek". Projekt PJN zakłada umorzenie

ZUS ściąga długi sprzed 10 lat

nagle ZUS wezwał go do zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami. Pan Ryszard walczył, udowadniając, że stragan był zamknięty. Odwołał się od decyzji do sądu, ale zarówno sąd w pierwszej instancji, jak i na rozprawie apelacyjnej przyznał rację ZUS-owi. Białostoczaninowi pozostała kasacja w NSA. Jeśli

Kodeks cywilny ma lepiej chronić ubezpieczonych

" - powiedział Daszewski. Dla klientów opłacających składki w ratach, ważne jest to, że jeśli nie zapłacą składki w terminie, to ochrona ubezpieczeniowa przestanie działać tylko wówczas, jeśli było to zapisane w umowie lub ogólnych warunkach, a ubezpieczyciel wezwał do zapłaty. Odpowiedzialność

ZUS zostawił w OLT 2 mln. Winni afery AG są w skarbówce

Gdy wybuchła afera Amber Gold, minister finansów Jacek Rostowski zarządził kontrolę skarbową dotyczącą tej spółki i w końcu sierpniu ogłosił, że urzędnicy I oraz III urzędu skarbowego dopuścili się zaniedbań polegających m.in. na nieskutecznym wzywaniu do zapłaty podatków i rezygnacji z kolejnych

Zmiany w składkach do ZUS ułatwią życie przedsiębiorcom

Po ich wprowadzeniu od 1 stycznia przyszłego roku osoby prowadzące firmy opłacające składki od minimalnej podstawy w wysokości 60 proc. średniej płacy nie będą musiały pięć razy w roku sprawdzać kwot jakie mają wpłacić do ZUS. Stawki te zostaną ustalone na cały rok z góry. To samo ma dotyczyć

Aneta jest w śpiączce. Odszkodowanie, choć przyznane, nie może być wypłacone, póki...

nie podjęła ona żadnych działań. W związku z tym pani Małgorzata wraz z mężem postanowili rozwiązać z nimi umowę. I wówczas dostali wezwanie do zapłaty 30 tys. zł. Okazuje się jednak, że nie będą musieli płacić. - Nie wystawiliśmy żadnego rachunku. Napisaliśmy wezwanie do zapłaty, żeby przedstawić

Mateusz Szczurek nadal szefem resortu finansów

zbudować system, w którym administracja podatkowa będzie wyręczać niektórych podatników w obowiązku wypełniania PIT-ów. Zdecydowano też, że powstanie ogólnodostępny rejestr dłużników, którzy zalegają z zapłatą np. podatków, ceł, czy składek. Dobrowolne regulowanie zaległości podatkowych ma być premiowane

Kraków.Debata "Jak skrócić kolejki do lekarzy?"

specjalisty dopiero wtedy, gdy sam nie będzie sobie radził. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza wątpliwe jest, czy da się "zrobić rewolucję w kolejkach" bez wzrostu składki zdrowotnej do 10 proc. "Wiem, że podniesienie składki to decyzja polityczna, ale systematycznie ona musi wzrastać" - mówił

Polacy i Rumuni pracują w niemieckich rzeźniach w niewolniczych warunkach. Jest śledztwo

W wyniku akcji policji i prokuratury w Düsseldorfie, wychodzi na jaw cały splot fikcyjnych firm i powiązań z podwykonawcami, który pozwalał niemieckim rzeźniom unikać płacenia podatków i składek socjalnych za zatrudnianych ludzi. Dokumentację na ten temat pod tytułem "Lohnsklaven in

Gowin, b. minister sprawiedliwości, o sprawie Rokity: "Jest niszczony przez wymiar sprawiedliwości"

. Wyszło mu z tego ponad 300 tys. zł plus rozmaite koszty sądowe - stwierdził były minister sprawiedliwości. Ile powinien zapłacić Rokita? Rokita, do niedawna jeden z najbardziej znaczących polityków PO, został także wykreślony z partii za niepłacenie składek. W ostatnich dniach pojawiła się w mediach

Ubezpieczenia będą tańsze i bezpieczniejsze

będzie musiał dowieść, że klient sam przyczynił się np. do wypadku czy zniszczenia mienia. Zgodnie z nowymi przepisami towarzystwo nie będzie mogło jednostronnie odstąpić od umowy, nawet jeśli klient przestanie opłacać składkę. Najpierw będzie musiało wysłać do niego wezwanie do zapłaty. Taki monit musi

Ukraińscy właściciele zajęli hipoteki gruntów Stoczni Gdańsk

, ale pieniądze na wypłaty dla pracowników jednak się znalazły. Nie wystarczyło jednak na spłatę zobowiązań wobec kontrahentów, na rachunki za prąd, składki ZUS, itd. Poniedziałek 10 czerwca to dzień kolejnej wypłaty dla blisko 1500 pracowników, a stoczniowa kasa ponownie świeci pustkami. - W czerwcu

"Rz": Poseł PO nie płacił składek; Palikot: nic nie wiem

Z dokumentów, do których dotarła "Rzeczpospolita", wynika, że w minionej kadencji Palikot "notorycznie nie płacił składek ZUS za dwóch pracowników biura poselskiego w Lublinie m.in. za jego byłą dyrektor". Według środowej "Rz" kwota do zapłaty wynosi ponad 11 tys

BCC: trzeba włączyć rolników do powszechnego systemu emerytalnego

pozostawać bierni, bo jakikolwiek dochód spoza rolnictwa oznaczałby konieczność zapłaty podatku dochodowego i wyjście z KRUS, czyli płacenie składek na emeryturę na takich samych zasadach jak pracownicy i przedsiębiorcy. Ekspertka BCC argumentowała, że "gospodarstwo rolne powinno być taktowane jak

Palikot: Nic nie wiem o nieodprowadzanych składkach ZUS

Z dokumentów, do których dotarła "Rzeczpospolita", wynika, że w minionej kadencji Palikot "notorycznie nie płacił składek ZUS za dwóch pracowników biura poselskiego w Lublinie m.in. za jego byłą dyrektor". Według środowej "Rz" kwota do zapłaty wynosi ponad 11 tys."

PIH: polscy przedsiębiorcy dyskryminowani w UE, zwłaszcza we Francji

mieszkanie, aby mogli wypoczywać w nim, zamiast w kabinach samochodów, ma swoje stałe przedstawicielstwo nad Sekwaną. Efektem było naliczenie zaległych składek społecznych na kwotę 5 mln euro. "To wynika z sytuacji politycznej i historycznej we Francji, ale też nacisków francuskich związków zawodowych

Wydłużają się kolejki na badania kardiologiczne

To efekt oszczędności, jakie wprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia. Z powodu mniejszych dochodów ze składek zdrowotnych Fundusz odmówił krakowskiemu Szpitalowi Jana Pawła II zapłaty nadwykonań z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Szpital to największy ośrodek leczenia chorób serca i

Renciści jednak z niższymi składkami

pół roku. Nie znaczy to jednak, że od stycznia 2007 r. rencistom znów będzie grozić zapłata wyższej składki. Do tego czasu parlamentarzyści obiecali uchwalić nowe zasady opłacania składek. Poseł PiS Tadeusz Cymański przyznał, że gdyby przepisy weszły w życie, byłyby "okrutne dla ludzi, którzy

Pachciarz: "Spór z ministerstwem nie był konfrontacyjny". Ale składa skargę na Arłukowicza

wyświetlał się na "czerwono" jako nieubezpieczony, a jego leczenie według NFZ powinno być sfinansowane z budżetu. Według resortu zdrowia, nie jest to jednoznaczne, ponieważ rodzic odprowadza składkę zdrowotną. Była szefowa NFZ składa skargę do sądu na Arłukowicza W tej sprawie prezes NFZ złożyła do

30 pozwów wniesionych przez sędziów

rejonowym nr 12, wszyscy z wyjątkiem prezesa. Domagają się wyrównania wynagrodzenia od lipca 2007 r,, kiedy to obniżono składkę rentową (sędziowie jej nie odprowadzają). W sądach warszawskich do wtorku pojawiły się dwa pozwy i dotyczą zapłaty za przepracowane nadgodziny. Według "Rz", w środowisku

"Rz": W sądach pracy 30 pozwów wniesionych przez sędziów

rejonowym nr 12, wszyscy z wyjątkiem prezesa. Domagają się wyrównania wynagrodzenia od lipca 2007 r,, kiedy to obniżono składkę rentową (sędziowie jej nie odprowadzają). W sądach warszawskich do wtorku pojawiły się dwa pozwy i dotyczą zapłaty za przepracowane nadgodziny. Według "Rz", w środowisku

Ponad sto szpitali podpisało skargę do premiera na ministra zdrowia

ten sposób swoją dominującą pozycję - mówiła Fortak-Karasińska. Prawo do wskazywania przez NFZ kolejności świadczeń Minister w odpowiedzi na wniosek ze stycznia wykazał, że określona przez NFZ kolejność uznawania świadczeń do zapłaty wynika z powszechnie obowiązujących przepisów oraz Ogólnych Warunków

Sawicki: najważniejsze sprawy to ASF i rosyjskie embargo

utworzeniu funduszu ubezpieczenia od ryzyka rynkowego, która będzie skonstruowana na wzór ustawy o funduszach promocji. Chodzi o sposób ściągania składek, zbierania środków od rolników. Jak zaznaczył, skorzystać z funduszu będą mogli ci rolnicy, którzy zawrą wieloletnie umowy z przetwórcami. Dodał, że

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

spóźnia się z zapłatą podatku będą mogli wystąpić do urzędu skarbowego o umorzenie powstałych odsetek. Podatnik dotknięty powodzią może też poprosić fiskusa o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych, wtedy automatycznie dostanie też odroczenie terminu płatności podatku (bez odsetek). Są też

Fincast porozumiał się z byłymi pracownikami

Przez dłuższy czas bezskutecznie domagali się zapłaty łącznie ponad 80 tys. zł pensji. Pracodawca nie płacił też ich składek ZUS. W listopadzie ubiegłego roku firma zawarła ugodę z pięcioma wierzycielami. Wniosek o upadłość miał zostać wycofany "w miarę postępu wpłat zaległego wynagrodzenia

Legalizacja prostytucji? Szefowa Feminoteki: Tak

rzecz innych osób. Nie może być więc przedmiotem umowy w stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej. Z tego powodu w Polsce używa się określenia agencja towarzyska, tzn. oferująca (płatne) usługi towarzyskie - za czynności seksualne nie można bowiem legalnie żądać zapłaty. Prostytucja nie jest traktowana w

#NowyProgramPiS. 500 zł na dziecko, likwidacja gimnazjów, milion miejsc pracy... Co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości [PUNKT PO PUNKCIE]

- dopiero wówczas pojawiłby się obowiązek płacenia składek i podatków. Brak dochodów w tym terminie pozwalałby na zakończenie działalności bez zobowiązań. 15. PiS chce, by podatnik VAT mógł rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie kasowej (obowiązek odprowadzenia podatku nie z chwilą wystawienia

Program PiS: reforma ministerstw, przebudowa podatków, likwidacja NFZ

-rozwojowe fundusze inwestycyjne. Wśród propozycji PiS dla przedsiębiorców są ułatwienia kredytowe i zasada, że rejestracja działalności nastąpi 6 albo 12 miesięcy od jej rozpoczęcia - dopiero wówczas pojawiłby się obowiązek płacenia składek i podatków. Brak dochodów w tym terminie pozwalałby na zakończenie

Orzeczenie PiS kontra PO na spoty w poniedziałek

przez chorego zapłaty. Z kolei pełnomocnik Komitetu Wyborczego PiS podkreślał, że pozew PO w sprawie spotu, opiera się na jego interpretacji, a główną informacją przekazaną w filmie jest informacja, że propozycja PO to prywatyzacja szpitali. W ocenie pełnomocników PO, spot PiS straszy ludzi tym, że

Rekordowa kara dla PZU Życie: 50 mln zł za nadużycia

odstępując od umowy, może takie upoważnienie cofnąć, a kosztami przez okres wypowiedzenia obciążony zostaje pracodawca. W opinii PZU Życie, w takich przypadkach zapłata składki nie może obciążać ubezpieczyciela.

Za co Naczelna Rada Lekarska chce 20 mln zł od Arłukowicza? "On nie docenia wagi systemu"

okręgowych izb lekarskich, znacznie zwiększyła stopień refundacji - zauważa Hamankiewicz. Jednak, jak przekonuje NRL, obecny minister zdrowia płacić nie chce. I to nie tylko w tym roku. - W ubiegłym roku pan minister Arłukowicz nie zapłacił izbom okręgowym i sprawy o zapłatę będą się toczyły w postępowaniach

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

ABM PKO BP pozwało Elementy Budowlane Radymno, spółkę zależną znajdującego się w upadłości układowej ABM Solid, o zapłatę 45 mln zł jako zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomościach spółki - podał ABM w komunikacie. Jak wynika z komunikatu, ABM Solid zamierza doprowadzić do

W UE chcą podwyższenia kwoty gwarantowanej w bankach do 100 tys. euro

2013 r. - Tylko przy zapewnieniu szybkiej dostępu do pieniędzy z konta, upadek banku nie będzie wywoływać paniki klientów. Osoby prywatnie lub małe czy średnie przedsiębiorstwa potrzebują przecież pieniędzy np. na zapłatę rachunków za prąd. Nie można ich zmuszać, aby czekały tygodniami na własne

ZUS do końca roku odda zaległe składki z odsetkami

Wczoraj "Gazeta" napisała, że ZUS nie przelał kobietom składek za urlopy macierzyńskie i wychowawcze w latach 1999-2001. W efekcie grozi im to, że dostaną niższą emeryturę, niż powinny. ZUS tłumaczył, że zawinił system komputerowy. Nie potrafi poradzić sobie z tym problemem od dziewięciu

Składki ZUS wpłacaj tylko z rana

... urzędnicy odmówili mu zasiłku chorobowego. "W wyniku przeprowadzonych ustaleń stwierdzono, że nie podlega pan ubezpieczeniu chorobowemu od 1 lipca 2005 r. z uwagi na wpłatę składki po terminie za miesiąc lipiec" - stwierdził sucho w oficjalnym piśmie ZUS. Zgodnie z przepisami, aby dostać chorobowe

Szejnfeld o nowelizacji Ordynacji podatkowej

domniemanej uczciwości podatnika. Zgodnie z nowymi przepisami, obywatel nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji podejrzeń o naruszenie prawa, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu. W związku z tym podatnik nie będzie zobowiązany np. do zapłaty podatku, jeśli decyzja

Darmowy = gorszy? Jak wydawnictwa odbiją straty? Co, jeśli dziecko zgubi podręcznik? J. Kluzik-Rostkowska odpowiada czytelnikom Gazeta.pl [10 PYTAŃ]

komputerów, drukarki i internetu dla dużej grupy nauczycieli. Będą tym i tak obciążeni rodzice - albo drukowanie w domach, albo wyższe składki na radę rodziców. - Bądźmy realistami, w obecnym stanie - przy niezliczonej liczbie pomocy dydaktycznych, tablic multimedialnych, gotowych scenariuszy

Będzie można zawiesić działalność po sezonie

Dzisiaj tysiące firm, które zdecydowały się zawiesić działalność, dostają wezwania z ZUS z nakazem zapłaty zaległych składek, nawet za trzy lata wstecz. Pokrzywdzeni, którzy nie zamierzają płacić, powołali nawet "Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez ZUS". Wyroki sądowe są jednak dla nich

Amplico kontra pośrednicy

klienci towarzystwa nadal płacą składki. W tej sytuacji znalazło się wiele firm pośrednictwa. Tracąc dochody, straciły płynność finansową. Zostały zmuszone do zwalniania ludzi, rozwiązywania umów z agentami, zamykania biur. Część z nich zdecydowała się skierować sprawę do sądu arbitrażowego"

Pierwsza debata wyborcza dot. zdrowia i polityki społecznej

uczestnikom debaty postawiono pytanie, w jaki sposób zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, i czy są oni za wprowadzeniem dodatkowych ubezpieczeń, dopłat do świadczeń lub podniesieniem składki. Nie padły jednak jednoznaczne odpowiedzi. W ocenie Fedak, konieczne jest "uszczelnienie systemu"

Programy inwestycyjne Aegon. Uwaga na opłaty i prowizje

, zarówno inwestujące w Polsce, jak i za granicą. Ponieważ programy są oferowane w "opakowaniu" polisy ubezpieczeniowej, oszczędzający korzysta z odroczeniu zapłaty podatku Belki. Nie płaci go - jak w zwykłych funduszach inwestycyjnych (wyjąwszy parasolowe) - przy każdej zmianie sposobu

Oszuści wyłudzają pieniądze pod pozorem walki z piractwem

(tym prawdziwym, z siedzibą w Szwajcarii). Organizacja na swojej stronie informuje o innych próbach podszycia się pod WIPO, np. o fałszywych fakturach za składki członkowskie rozsyłane pocztą. Czy ktoś się nabrał? - Niewykluczone, bo nadawca sprytnie bazuje na strachu internautów, którzy wiedzą o

Musisz ubezpieczyć złodzieja twojego samochodu

. Myślałem, że jest po sprawie - wspomina pan Krzysztof. Jednak w pierwszych dniach października były właściciel skody dostał od PZU wezwanie do natychmiastowej zapłaty "zaległego OC" ze składką za okres... od 6 lipca tego roku do 5 lipca 2005. W wezwaniu była też informacja o... zniżkach - 5 proc

"Miała 80 lat. Długo by nie żyła". Co zrobi ubezpieczyciel, by nie płacić odszkodowania

, która pełni funkcję rzecznika ubezpieczonych od 2011 roku. To się tak tylko nazywa Opłacanie składek na wypadek niezdolności do pracy i choroba uniemożliwiająca pracę też nie muszą wystarczyć, żeby dostać odszkodowanie. - Na skutek schorzenia mężczyzna doznał całkowitej niezdolności do pracy

Przyszli emeryci na ratunek budżetowi

minister Rostowski. Kokosów by to szybko nie przyniosło, choć w dłuższej perspektywie odciążyłoby finanse: świadczenia z ZUS pobierane byłyby później, dotacja z budżetu do ZUS byłaby mniejsza. Korzystniejsza dla budżetu jest propozycja minister pracy Jolanty Fedak, by z naszych składek emerytalnych

O ułatwieniach dla firm będę rozmawiał z każdym

przedsiębiorców. Propozycje zapisane w przyjętym przez rząd projekcie bardzo się rozmyły w porównaniu z wcześniejszymi deklaracjami premiera. - Część rzeczy się udała, a cześć nie . Nie udało się wprowadzić możliwości zawieszenia działalności w każdej firmie, tak aby mogła ona nie płacić składek na

O uczciwości przedsiębiorców

tego, by jednak troszkę pokombinować, by sobie pomóc, by być tańszym, bardziej konkurencyjnym, by tak ustawić swój dochód, żeby to nie powodowało konieczności zapłaty wyższej składki. Kolejne firmy przejdą do szarej strefy. Patologia będzie się rozszerzać. A budżet i gospodarka tylko na tym stracą. To

Czy tylko etat uchroni przed VAT?

ministerstwa wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. Eksperci nie radzą jednak wprowadzać takich warunków do umów- zleceń czy o dzieło. Ewentualna kontrola może uznać je za umowy o pracę. Konsekwencją będzie konieczność zapłaty wyższych składek ZUS - takich jak pracownicy etatowi - pisze "

Czym rząd mógłby skusić emigrantów do powrotu

zainwestowaliby je w kraju. Dopóki jednak fiskus będzie od nich żądał zapłaty, to nie przyjadą. Jakich jeszcze zmian potrzeba? - Ułatwień przy zakładaniu firm. Polacy na emigracji chcą, aby tak jak w Anglii w ciągu kilku minut można było załatwić wszelkie formalności z zarejestrowaniem firmy [w Polsce ułatwiania

Zatrzymali mnie z marihuaną [HISTORIE CZYTELNIKÓW]

za nasz amoralny i antypaństwowy czyn, wymierzono nam karę grzywny i obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz klasztoru franciszkanów w wysokości łącznej blisko 2 tys. złotych. Ja dodatkowo zostałem oddany pod dozór kuratora sądowego oraz zobowiązany do uczestnictwa w programie odwykowym. W toku całego

Posłowie: Rekompensaty zamiast wcześniejszej emerytury

otrzymacie zapłatę - mówiła wiceprzewodnicząca OPZZ mając na myśli zapowiadaną na środę pikietę związków zawodowych. Zarzucała posłom, że głosując "nie wzięli pod uwagę względów medycznych".Nie zostały przyjęte także poprawki przyznające prawo do emerytur pomostowych wszystkim nauczycielom oraz

Nie gnij w kolejkach do lekarza. Korzystaj z zalet prywatnej służby zdrowia

w kieszeni skrócimy czekanie w kolejkach do minimum. Dzięki opłacaniu stałej miesięcznej składki dostaniemy dostęp do lekarzy specjalistów, badań, a nawet leczenia szpitalnego. I coraz więcej osób z tej możliwości korzysta. Na polisy zdrowotne wydajemy już co roku ok. 150 mln zł. Niby niedużo

NFZ boi się płacić za zapłodnienia in vitro

W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny nakazał poprawienie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Zażądał m.in., by wpisać do niej, do jakich świadczeń medycznych obywatel ma prawo za płaconą składkę, a do których nie ma. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału powstał tzw

PiS umarza długi PC

Bagateli 14 w Warszawie (pierwszej siedziby partii) wobec państwowego przedsiębiorstwa RSW "Prasa Książka Ruch" na początku lat 90. Następne siedziby - przy ul. Wspólnej i Puławskiej - zarząd PC też opuszczał z długami. PC miało je w całej Polsce. - Partia żyła ze składek, a one nie pokrywały

Dyrektorzy małopolskich szpitali protestują przeciw obniżeniu kontraktów

zdrowotnych co najmniej na poziomie roku 2002, ustalenia przejrzystych zasad zapłaty za świadczenia wykonane ponad limity zawarte w kontraktach i upublicznienia cen poszczególnych świadczeń zdrowotnych. Dyrektorzy małopolskich szpitali powiatowych powołali zespół negocjacyjny i grożą, że jeśli do 20 stycznia

Firmy ubezpieczeniowe oszukują agentów

prowizji. Znane są również przypadki, gdy po wypowiedzeniu umowy agencyjnej towarzystwo w ogóle zapominało wypłacić prowizji. Jedną z osób walczących o wypłatę świadczeń wyrównawczych jest Walentyna D., która miała 266 zawartych umów przynoszących 700 tys. zł rocznych składek. Gdy zakończyła współpracę z

Płacić za receptę?

czeskiej ochrony zdrowia. - W Czechach składka na zdrowie jest o wiele wyższa, lekarze lepiej zarabiają, ale i tak nie jest lekko. Ministrowie zdrowia zmieniają się średnio co pół roku. Ten, co jest teraz, to rekordzista, rządzi już od półtora roku. Chyba tylko dlatego wreszcie udało się wprowadzić te

Jak się dobrze umówić... na mieszkanie

podatkami, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ani innymi świadczeniami publicznoprawnymi, nie zachodzą okoliczności, które stanowiłyby podstawę obciążenia nieruchomości lub lokali hipoteką przymusową; że nie istnieją żadne

Co robić? Sprzedać i zwiewać z osiedla policji

pierwsi lokatorzy. W połowie 2007 r. zaczęły się problemy. Okazało się, że firma Budbaum, która budowała osiedle, domaga się od TBS Millenium ponad 850 tys. zł. Sprawa trafiła do sądu, a ten wydał nakaz zapłaty (wciąż nieprawomocny). Do księgi wieczystej inwestycji Horowa Góra wpisano tzw. hipotekę

Nasi przedsiębiorcy uciekają z Niemiec

z Niemiec, bo ryzyko pracy w tym kraju stało się zbyt duże. W dodatku spadły ceny i pojawiły się problemy z wyegzekwowaniem zapłaty - wyjaśnia ten przedsiębiorca budowlany. Szef Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorstw Usługowych w Niemczech (VdPD) Julian Korman ubolewa, że coraz więcej polskich firm

Arcybiskup przeciwko wyzyskowi pracowników hipermarketów

etatu (i tylko od tej części odprowadzają składkę na ZUS), choć praca jest w pełnym wymiarze godzin. Z powodu niepełnoetatowego zatrudnienia zwolnieni pracownice nie mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Bywało też, że kobiety musiały zapisywać się na określoną godzinę wyjścia do toalety

Akt oskarżenia w sprawie przyjmowania łapówek od studentów

, a od studentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie cyfrowego aparatu fotograficznego. Prezenty miały być zapłatą za pozytywne oceny podczas poprawkowych egzaminów. Pierwszy z prezentów, o wartości 3 tys. zł, na który złożyli się studenci politechniki, odebrał. Drugiego, o wartości ok. 2 tys

Rewolucja w PIT. Krok w stronę podatku liniowego

budowlanej. W czwartek Sejm dopisał do tej listy także inne grunty, pod warunkiem że w ciągu dwóch lat od zakupu staną się one gruntami budowlanymi. Ważna wiadomość dla Polaków pracujących za granicą. Będzie wreszcie możliwość odliczenia od dochodu i podatku zapłaconych tam obowiązkowych składek na

Kto i dlaczego nie dostał nadpłaty?

. Jeśli PIT został skorygowany przez podatnika, nadpłata powinna być zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia jego skorygowania. Wynika to z art. 77 § 2 Ordynacji podatkowej. Powód 2: spłata podatków Do osób, które zalegają fiskusowi z zapłatą podatków, nadpłata wykazana w zeznaniu rocznym w ogóle może

Pułapka dwóch polis OC

ubezpieczeniem w każdym z zakładów. W takiej sytuacji obie firmy mogą wystąpić z żądaniem zapłaty składki - i zazwyczaj to robią. Podczas kupna używanego samochodu Pomimo, że przepisy zmieniły się trzy lata temu, nadal większość osób nie wie, że polisa "idzie za samochodem". Nie wygasa więc, jak kiedyś

Bp. Życiński: Markety, nie grzeszcie!

zapłata. Kuria uważa też za nieuczciwe zatrudnianie ludzi na pół etatu, podczas gdy w rzeczywistości pracują oni po 8 godz. i dłużej. Dostają za to wynagrodzenie, ale nie mogą - w razie zwolnienia - ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. A poza tym tracą w ZUS-ie, bo składka jest odprowadzana od połowy

38 mln zł na zakładanie firm w Łódzkiem

oraz nie posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego ani nie toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań. 2. Co zrobić, aby otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Samodzielnie

Komornicy ściągają na zdrowie

dyrektor gdańskiego szpitala MSWiA. Podobnie wygląda sytuacja w szpitalu w Słubicach. - Dochodzi do absurdu. Przez te zablokowane pieniądze nie mogę na bieżąco opłacać składek na ZUS, a jeśli tego nie robię, ZUS nie chce się dogadać co do spłaty zaległości - mówi Katarzyna Lebiotkowska, dyrektor

Firmy wybierają sobie podatki

, odsetkowej (jeśli się na nią załapał przed końcem 2006 r.) czy za wydatki na dostęp do internetu. Odlicza też - dotyczy to zresztą także podatników objętych kartą, liniową stawką 19-proc. i ryczałtowców - składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Osoba prowadząca działalność opodatkowaną

[DZIEŃ NA ŻYWO] Debata czterech partii, a w tym samym czasie wywiad z Kaczyńskim

Kopacz w ostatnich czterech latach prowadziły ''politykę równowagi'' i że miały ''śmiałość i odwagę'' obniżyć składkę emerytalną do OFE. 20:34 Koniec czwartej rundy. Tymczasem przed budynkiem TVN24 protestują zwolennicy Janusza Palikota, który wcześniej mówił alarmował, że dzisiejsza debata jest zamachem

Polowanie na czerwone volvo

. - Ale w 1994 roku wyrzuciliśmy go z KLD, bo nie płacił składek, nie przychodził na zebrania, no i ogólnie tak wszystko w partii olewał - mówi Grzegorz Schetyna, jego były partyjny kolega, dziś poseł UW. Schetyna jest przewodniczącym rady nadzorczej Zeptera Śląsk Wrocław. PCS przez cztery lata był

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje

Bestsellery